Документ v0319644-10, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.08.2010 N 319

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому
від 28 травня 2010 року N 170
"Про затвердження планових обсягів асигнувань
з Державного бюджету України на 2010 рік
за бюджетними програмами"

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ), а також згідно з протоколом N 8 від
17 серпня 2010 року засідання Галузевої комісії Міністерства
вугільної промисловості України Н А К А З У Ю:
1. Скоригувати у додатку 1 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) (зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від
30 червня 2010 року N 228 ( v0228644-10 ), від 16 липня 2010 року
N 258 ( v0258644-10 ) та від 18 серпня 2010 року N 315)
( v0315644-10 ) обсяги асигнувань із Державного бюджету України за
бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення заборгованості за спожиту у
минулих періодах електричну енергію", згідно з додатком 1 до цього
наказу.
2. Фінансово-економічному департаменту (Марушкевич І.М.):
2.1. Забезпечити невідкладне доведення до вугледобувних
підприємств затвердженого на 2010 рік обсягу асигнувань за
відповідною програмою.
2.2. Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів
асигнувань.
3. Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та
внутрішнього аудиту (Лесик Л.С.) забезпечити у 2010 році
фінансування вугільних підприємств згідно із затвердженим
помісячним розписом асигнувань державного бюджету.
4. Керівникам підприємств, які визначені одержувачами
бюджетних коштів, погодити з головним розпорядником коштів плани
використання бюджетних коштів на 2010 рік за бюджетними програмами
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня
2002 року N 57 ( z0086-02 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 1 лютого 2002 року за N 86/6374) "Про затвердження
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".
5. Взяти до відома, що відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2154-17 ) відповідальність за цільове та ефективне
використання бюджетних коштів покладено на керівників
підприємств - одержувачів бюджетних коштів.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дудку Л.О.
Перший заступник Міністра Ю.Чередниченко

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства вугільної
промисловості України
27.08.2010 N 319

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального фонду
Державного бюджету за бюджетною програмою
"Реструктуризація вугільної та торфодобувної
промисловості, у тому числі погашення
заборгованості за спожиту у минулих періодах
електричну енергію" на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301070 КЕКВ 1310 ( v0604201-01 )
тис.грн. ------------------------------------------------------------------ | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |-------------------------------------------| | | Згідно з наказом | Зміни | Після змін | |--------------------+------------------+-----------+------------| |Всього по | 1049056,300 | 0,000 |1049956,300 | |Мінвуглепрому | | | | |--------------------+------------------+-----------+------------| |в тому числі: | | | | |--------------------+------------------+-----------+------------| |ДП "Шахта ім. | 78260,123 | -4845,000 | 73415,123 | |Максима Горького" | | | | |--------------------+------------------+-----------+------------| |ДП "Шахта | 147558,236 | 4845,000 | 152403,236 | |ім. Ю.О.Гагаріна | | | | ------------------------------------------------------------------вгору