Документ v0318840-18, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2018

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2018  № 318

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

З метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38, у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 21 вересня 2018 року № 775 "Про внесення змін до бюджетної класифікації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38, що додаються.

2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету та місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за вересень 2018 року.

3. Департаменту консолідованої звітності (Шамрай Г. М.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін, починаючи зі звіту за вересень 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.

Голова

Т. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
05.10.2018  № 318

ЗМІНИ
до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 6 лютого 2018 року № 36, та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38

1. Пункт 1.3 розділу I "Загальні положення" Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 06 лютого 2018 року № 36 (далі - Інструкція № 36), та Інструкції про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38 (далі - Інструкція № 38) викласти у редакції:

"1.3. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Звітним періодом для складання місячної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

Звітним періодом для складання квартальної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Квартальна звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев'ять місяців звітного року.

Звітним періодом для складання річної звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.".

2. До Інструкції № 36 внести такі зміни:

1) у абзаці четвертому пункту 4.1.7 та абзаці третьому пункту 4.2.20:

після рахунку 8771 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" доповнити рахунком 8774 "Кошти, отримані до загального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів";

після рахунку 8791 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" доповнити рахунком 8794 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів".

у абзаці дев'ятому пункту 4.1.7 та абзаці четвертому пункту 4.2.21:

після рахунку 8772 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від повернення з депозиту" доповнити рахунком 8775 "Кошти, отримані до спеціального фонду місцевих бюджетів від погашення або продажу державних цінних паперів";

після рахунку 8792 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, направлені для розміщення на депозит" доповнити рахунком 8795 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, розміщені шляхом придбання державних цінних паперів".

3. У Розділі І "Доходи" Звіту про виконання державного бюджету (додаток 1 до Інструкції № 52), Звіту про виконання Зведеного бюджету України (додаток 1 до Інструкції № 38) та Звіту про виконання Державного бюджету України (додаток 2 до Інструкції № 38) внести такі зміни:

1) після коду 11021900 "Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей" доповнити кодом 11022000 "Податок на прибуток підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, що залучається до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

2) після коду 21010900 "Заборгованість за минулі періоди із сплати частини чистого прибутку (доходу) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її підприємств" доповнити кодом 21011000 "Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що залучаються до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" та кодом 21011100 "Надходження від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, який вилучається до державного бюджету відповідно до закону, що залучаються до розрахунків на виконання положень частини другої статті 21 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

В.о. директора
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Х.В. Харпола

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}вгору