Про затвердження Змін до деяких наказів
Казначейство України; Наказ від 02.10.2017318
Документ v0318840-17, поточна редакція — Прийняття від 02.10.2017

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2017  № 318

Про затвердження Змін до деяких наказів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 779 «Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави» (зі змінами) та з метою удосконалення порядку відображення у бухгалтерському обліку та звітності операцій з виконання державного бюджету НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.

3. Викласти у новій редакції додаток 4 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.

4. Управлінню обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (Чумаченко Ю.І.) надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення в частині відображення в бухгалтерському обліку про виконання державного бюджету довгострокових бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

5. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданням на модифікацію.

6. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

В.о. Голови

О.Є. ГрубіянДодаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
02.10.2017  № 318

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

У 9 класі рахунків у розділі 94 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» групу 941 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету» доповнити новими рахунками:

«


9417 П

Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами загального фонду державного бюджету


9418 П

Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами спеціального фонду державного бюджету

».

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Л.І. Литвиненко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
02.10.2017  № 318

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 2 листопада 2000 року № 119

У 9 класі рахунків у розділі 94 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» групу 941 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету» доповнити новими рахунками:

«


9417 П

Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку довгострокових бюджетних зобов’язань за коштами загального фонду державного бюджету, взятих розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства
За кредитом рахунку проводяться суми довгострокових бюджетних зобов’язань загального фонду державного бюджету, які зареєстровані в органах Казначейства
За дебетом рахунку проводиться зменшення суми довгострокових бюджетних зобов’язань за коштами загального фонду державного бюджету на суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язань, узятих в межах бюджетних асигнувань поточного року


9418 П

Довгострокові бюджетні зобов’язання за коштами загального фонду державного бюджету
Призначення рахунку: для обліку довгострокових бюджетних зобов’язань за коштами спеціального фонду державного бюджету, взятих розпорядником бюджетних коштів відповідно до законодавства
За кредитом рахунку проводяться суми довгострокових бюджетних зобов’язань спеціального фонду державного бюджету, які зареєстровані в органах Казначейства
За дебетом рахунку проводиться зменшення суми довгострокових бюджетних зобов’язань за коштами спеціального фонду державного бюджету на суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язань, узятих в межах бюджетних асигнувань поточного року

».

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Л.І. ЛитвиненкоДодаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
02.10.2017  № 318

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

У розділі ІV Порядку:

1) пункт 1 доповнити підпунктами 1.3 та 1.4 такого змісту:

«1.3. На суму довгострокового бюджетного зобов’язання за коштами загального фонду державного бюджету, взятого розпорядником бюджетних коштів відповідно до окремих рішень Уряду (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття довгострокового бюджетного зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9417

Довгострокові бюджетні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів загального фонду державного бюджету

1.4. На суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язань, взятих розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань поточного року за довгостроковим бюджетним зобов’язанням за коштами загального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов’язання)

Дебет

9417

Довгострокові бюджетні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9411

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9171

Асигнування на взяття зобов’язань за загальним фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9413

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9411

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».

У зв'язку із цим підпункти 1.3-1.4 вважати підпунктами 1.5-1.6 цього пункту;

2) пункт 2 доповнити підпунктами 2.3 та 2.4 такого змісту:

«2.3. На суму довгострокового бюджетного зобов’язання за коштами спеціального фонду державного бюджету, взятого розпорядником бюджетних коштів відповідно до окремих рішень Уряду (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття довгострокового бюджетного зобов’язання):

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9418

Довгострокові бюджетні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів спеціального фонду державного бюджету

2.4. На суму бюджетного та бюджетного фінансового зобов’язань, взятих розпорядником бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань поточного року за довгостроковим бюджетним зобов’язанням за коштами спеціального фонду державного бюджету (підстава - меморіальні документи, сформовані на виконання реєстру фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та оригіналів документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку, що підтверджують факт узяття фінансового зобов’язання)

Дебет

9418

Довгострокові бюджетні зобов’язання розпорядників бюджетних коштів спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9412

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9172

Асигнування на взяття зобов’язань за спеціального фондом державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

та одночасно

Дебет

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

Кредит

9414

Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

одночасно

Дебет

9412

Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду державного бюджету

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

одночасно

Дебет

9173

Асигнування спеціального фонду державного бюджету на взяття бюджетних фінансових зобов’язань

Кредит

9921

Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку».

У зв'язку із цим підпункти 2.3-2.4 вважати підпунктами 2.5-2.6 цього пункту.».

Директор
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Казначейства


Л.І. Литвиненко


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби
України звітності про виконання
державного бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунківвгору