Документ v0317750-18, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2018  № 317

Про затвердження Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ, що додається.

2. Визначити, що Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ застосовується з дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.В.) довести текст цього наказу до територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних судів, Верховного Суду.

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в термін не пізніше одного робочого дня з дня отримання цього наказу довести його текст до місцевих судів.

5. Прес-центру (на правах сектору) (Пастухова В.М.) не пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу опублікувати наказ на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С.П.

Голова

З. Холоднюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
19.06.2018 № 317

ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР
спеціалізації суддів та категорій справ

I. Загальні положення

1. Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ (далі - Класифікатор) є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування інформації, що використовується в окремих модулях Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи для:

ведення документообігу;

визначення спеціалізації суддів (судових палат);

при розподілі справ між суддями;

формування судової статистики;

здійснення систематизації та узагальнення судової практики;

визначення навантаження на суддів та складності судових справ.

2. У разі відсутності узагальненої категорії справ у Класифікаторі використовуються категорії "інші справи позовного провадження", "інші справи і матеріали", "інші..." із зазначенням інформації щодо конкретної категорії справи.

Код

Спеціалізація

Категорії справ

1.

Адміністративне судочинство

101000

Справи зі спорів щодо виборчого процесу та референдуму

102000

Справи зі спорів з приводу забезпечення реалізації конституційних прав особи, а також реалізації статусу депутата представницького органу влади, організації діяльності цих органів, зокрема зі спорів щодо

102001

забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів

102002

забезпечення права особи на доступ до публічної інформації

103000

Справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо

103001

правового статусу фізичної особи, у тому числі:

103002

реалізації владних управлінських функцій у сфері громадянства

103003

реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства

103004

реєстрації та обмеження пересування і вільного вибору місця проживання

103005

проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій; протидії діяльності товариств, установ, інших організацій, які посягають на конституційний лад та права і свободи громадян, у тому числі

103006

обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання

103007

усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

103008

видворення з України іноземців або осіб без громадянства

103009

біженців

103010

цивільного захисту; охорони праці

103011

охорони здоров'я

103012

дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів

103013

дорожнього руху

103014

транспорту та перевезення пасажирів

103015

обмеження здійснення грального бізнесу, у тому числі

103016

спорів за участю органів доходів і зборів

104000

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, науки, культури та спорту

105000

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері економіки, зокрема зі спорів щодо

105001

організації господарської діяльності, у тому числі

105002

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

105003

дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів технічних регламентів та процедур оцінки відповідності

105004

митної справи (крім охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту, у тому числі

105005

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення коду товару за УКТЗЕД

105006

оскарження рішень, дій чи бездіяльності Державної митної служби та її органів щодо визначення митної вартості товару

105007

захисту економічної конкуренції

105008

державного регулювання цін і тарифів

105009

управління об'єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об'єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель

105010

реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки, у тому числі спори у сфері

105011

електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії

105012

житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання

106000

Справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування, зокрема зі спорів у сфері

106001

містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності

106002

землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, у тому числі

106003

розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам

106004

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

106005

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки)

107000

Справи зі спорів з приводу охорони навколишнього природного середовища, зокрема зі спорів щодо

107001

забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами

107002

особливої охорони природних територій та об'єктів, визначених законом

108000

Справи зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема зі спорів щодо

108001

реалізації податкового контролю

108002

погашення податкового боргу, у тому числі

108003

передачі майна у податкову заставу

108004

застосування адміністративного арешту майна

108005

стягнення податкового боргу

108006

адміністрування окремих податків, зборів та платежів, у тому числі

108007

податку на прибуток підприємств

108008

податку з доходів фізичних осіб

108009

податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість)

108010

бюджетного відшкодування з податку на додану вартість

108011

акцизного податку

108012

збору за першу реєстрацію транспортного засобу

108013

екологічного податку

108014

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів

108015

рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

108016

плати за користування надрами

108017

місцевих податків і зборів, крім єдиного податку

108018

єдиного податку

108019

плати за землю

108020

збору за користування радіочастотним ресурсом

108021

збору за спеціальне використання води

108022

збору за спеціальне використання лісових ресурсів

108023

справи за зверненням органів доходів і зборів, у тому числі щодо

108024

визнання оспорюваних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов'язаних із визнанням правочинів недійсними

108025

стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами

108026

припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця)

109000

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики, зокрема зі спорів у сфері

109001

валютного регулювання і валютного контролю, у тому числі

109002

спорів за участю органів доходів і зборів

109003

грошового обігу та розрахунків, у тому числі

109004

спорів за участю органів доходів і зборів

109005

бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу

109006

державного регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі

109007

операцій із цінними паперами

109008

процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, державного фінансового контролю, внутрішньої контрольно-ревізійної роботи

110000

Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо

110001

збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

110002

управління, нагляду та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі

110003

загальнообов'язкового державного страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності

110004

загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

110005

загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

110006

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби)

110007

соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг, у тому числі

110008

соціального захисту дітей війни

110009

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

110010

соціального захисту сімей із дітьми

110011

соціального захисту та зайнятості інвалідів

110012

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

110013

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів); реалізації публічної житлової політики, у тому числі

110014

праці, зайнятості населення (крім зайнятості інвалідів)

110015

реалізації публічної житлової політики

111000

Справи зі спорів з приводу забезпечення юстиції, зокрема спори у сфері

111001

судоустрою

111002

прокуратури

111003

адвокатури

111004

нотаріату

111005

виконавчої служби та виконавчого провадження

112000

Справи зі спорів з відносин публічної служби, зокрема справи щодо

112001

прийняття громадян на публічну службу

112002

проходження служби

112003

звільнення з публічної служби

113000

Інші справи позовного провадження

120000

Справи про відновлення втраченого судового провадження

130000

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

140000

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

150000

Доручення судів України / іноземних судів

160000

Справи в порядку виконання судових рішень в адміністративних справах

170000

Інші справи та матеріали

2.

Господарське судочинство

201000

Справи наказного провадження

201001

про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 1 ст. 148 ГПК)

201002

іншу вимогу

202000

Справи позовного провадження

202001

Договірні зобов'язання

202002

укладення договорів (правочинів)

202003

зміна договорів (правочинів)

202004

розірвання договорів (правочинів)

202005

визнання договорів (правочинів) недійсними

202006

невиконання або неналежне виконання зобов'язань

202007

у т. ч. за видами договорів (правочинів):

202008

купівлі - продажу

202009

нерухомого майна

202010

об'єктів приватизації

202011

поставки товарів, робіт, послуг

202012

енергоносіїв

202013

оренди

202014

комунального та державного майна

202015

лізингу

202016

підряду

202017

будівельного

202018

надання послуг

202019

перевезення, транспортного експедирування

202020

залізницею

202021

втрата, пошкодження, псування вантажу

202022

страхування

202023

банківської діяльності

202024

кредитування

202025

забезпечення виконання зобов'язань

202026

доручення, комісії, управління майном

202027

зберігання

202028

спільної діяльності

202029

зовнішньоекономічної діяльності

202030

із залученням іноземних інвестицій

202031

інші договори

202032

Недоговірні зобов'язання

202033

спонукання виконати або припинити певні дії

202034

повернення безпідставно набутого майна (коштів)

202035

про відшкодування шкоди

202036

оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб

202037

захист ділової репутації

202038

Обіг цінних паперів

202039

векселів

202040

Корпоративні відносини

202041

оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

202042

визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

202043

пов'язані з діяльністю органів управління товариства

202044

пов'язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

202045

визнання недійсними господарських договорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав

202046

внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

202047

відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою

202048

Земельні відносини

202049

визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

202050

визнання права власності на земельну ділянку

202051

усунення порушення прав власника

202052

відшкодування шкоди, збитків

202053

стягнення штрафних санкцій

202054

невиконання або неналежне виконання зобов'язань

202055

купівля - продаж

202056

зміна, розірвання та визнання недійсним договору купівлі-продажу

202057

оренда

202058

зміна, розірвання та визнання недійсним договору оренди

202059

Захист права власності

202060

визнання недійсним акта, що порушує право власності

202061

визнання права власності

202062

державної, комунальної

202063

витребування майна із чужого незаконного володіння

202064

усунення перешкод у користуванні майном

202065

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності

202066

визнання недійсними правоохоронних документів

202067

захист виключних прав

202068

авторського права (суміжних прав)

202069

прав на об'єкти промислової власності

202070

укладення, зміна, розірвання договорів, пов'язаних з реалізацією

202071

авторського права (суміжних прав)

202072

прав на об'єкти промислової власності

202073

Застосування природоохоронного законодавства

202074

Застосування антимонопольного законодавства

202075

оскарження рішень Антимонопольного комітету або його територіальних органів

202076

Інші справи позовного провадження

203000

Справи про банкрутство

203001

про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

203002

про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом

203003

грошові вимоги кредитора до боржника

203004

майнові спори з вимогами до боржника

203005

визнання недійсним правочинів (договорів), укладених боржником

203006

у т. ч. спростування майнових дій боржника

203007

стягнення заробітної плати

203008

поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

203009

проведення аукціону з продажу майна боржника

203010

діяльність арбітражного керуючого

203011

скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів

203012

усунення керівника боржника

203013

затвердження або розірвання мирової угоди або визнання її недійсною

203014

скасування арештів майна, звільнення активів боржника

203015

визнання недійсними правочинів та спростування майнових дій боржника

203016

затвердження плану санації боржника до порушення справи про банкрутство

203017

скарга на дії чи бездіяльність органу виконання

203018

інші

204000

Справи в порядку виконання судових рішень в господарських справах

205000

Справи в порядку здійснення судового контролю за виконанням судових рішень

206000

Скарга на дії чи бездіяльність органу ДВС

207000

Справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів

208000

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

209000

Справи про відновлення втраченого судового провадження

210000

Доручення судів України / іноземних судів

211000

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

212000

Інші справи та матеріали

3.

Кримінальне судочинство

301000

Слідчий суддя

Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про

301001

привід

301002

накладення грошового стягнення

301003

скасування накладення грошового стягнення

301004

тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

301005

продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом

301006

встановлення процесуальних строків

301007

відсторонення від посади

301008

продовження строку відсторонення від посади

301009

поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей

301010

скасування поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей

301011

продовження поміщення особи до приймальника-розподільника для дітей

301012

проведення експертизи

301013

застосування запобіжних заходів

301014

особисте зобов'язання

301015

особиста порука

301016

тримання під вартою

301017

домашній арешт

301018

застава

301019

передання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників

301020

передання неповнолітнього, який виховується в дитячій установі під нагляд адміністрації цієї установи

301021

зміну запобіжного заходу

301022

скасування запобіжного заходу

301023

продовження строку тримання особи під домашнім арештом

301024

звернення застави в дохід держави

301025

дозвіл на затримання з метою приводу

301026

застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання

301027

продовження строків тримання під вартою

301028

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

301029

проникнення до житла чи іншого володіння особи

301030

тимчасовий доступ до речей і документів

301031

арешт майна

301032

скасування арешту майна

301033

інші клопотання

301034

проведення негласної слідчої дії

302000

Слідчий суддя

Провадження за скаргами на дії та рішення правоохоронних органів, на дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування

302001

бездіяльність слідчого, прокурора

302002

стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань

302003

рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування

302004

рішення слідчого про закриття кримінального провадження

302005

рішення прокурора про закриття кримінального провадження

302006

рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим

302007

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки

302008

рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій

302009

рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК

302010

інші скарги

303000

Кримінальне провадження з обвинувальним актом (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

303001

Злочини проти основ національної безпеки України

303002

Злочини проти життя та здоров'я особи

303003

Злочини проти волі, честі та гідності особи

303004

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

303005

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

303006

Злочини проти власності

303007

Злочини у сфері господарської діяльності

303008

Злочини проти довкілля

303009

Злочини проти громадської безпеки

303010

Злочини проти безпеки виробництва

303011

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

303012

Злочини проти громадського порядку та моральності

303013

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

303014

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

303015

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

303016

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

303017

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

303018

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

303019

Злочини проти правосуддя

303020

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

303021

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

303022

Інші злочини

304000

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

305000

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

306000

Кримінальне провадження з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

307000

Кримінальне провадження з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

308000

Кримінальне провадження з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

309000

Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (у розрізі статей Кримінального кодексу України)

310000

Кримінальне провадження з клопотанням про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

311000

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб

312000

Кримінальні справи, матеріали (1960 р.)

313000

Справи в порядку виконання судових рішень у кримінальних провадженнях

314001

про відстрочку виконання вироку

314002

про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

314003

про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким

314004

про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

314005

про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до трьох років

314006

про звільнення від покарання за хворобою

314007

про застосування до засуджених примусового лікування

314008

про припинення примусового лікування

314009

про направлення звільненого від покарання з випробуванням для відбування покарання, призначеного вироком

314010

про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після закінчення іспитового строку

314011

про заміну покарання відповідно до частини 5 статті 53, частини 3 статті 57, частини 1 статті 58, частини 1 статті 62 Кримінального кодексу України

314012

про застосування покарання за наявності кількох вироків

314013

про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона не була засуджена, чи у зв'язку з розглядом справи в суді

314014

про звільнення від покарання і пом'якшення покарання у випадках, передбачених частинами 2 і 3 статті 74 Кримінального кодексу України

314015

про застосування заходу стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери)

314016

про зміну обов'язків, покладених на засудженого, звільненого від відбування покарання з випробуванням

314017

інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку

314018

про застосування амністії

314019

про зняття судимості

314020

про установлення, припинення адміністративного нагляду

314021

про застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд

314022

про скасування або зміну примусових заходів медичного характеру

314023

про приведення вироку у відповідність до нового закону, який звільняє від покарання або пом'якшує його

314024

про скасування вироку, яким затверджена угода, з підстав невиконання умов угоди

314025

інші

315000

Справи про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

316000

Заяви про відвід

317000

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

318000

Провадження в порядку надання міжнародної правової допомоги

319000

Інші справи та матеріали

4.

Цивільне судочинство

401000

Справи наказного провадження

401001

стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати

401002

компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника

401003

стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості

401004стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб

401005

стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб

401006

повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів

401007

до юридичної особи або фізичної особи - підприємця про стягнення заборгованості за договором (іншим, ніж про надання житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення), укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

402000

Справи позовного провадження

402001

Спори про право власності та інші речові права, з них

402002

про державну власність

402003

про комунальну власність

402004

про приватну власність, з них

402005

спори про самочинне будівництво

402006

спори про припинення права власності на земельну ділянку

402007

спори про речові права на чуже майно

402008

спори про володіння чужим майном

402009

спори з приводу сервітутів

402010

Спори про право інтелектуальної власності

402011

спори про авторське право

402012

спори про суміжні права

402013

спори про право на винахід, корисну модель, промисловий зразок та раціоналізаторські пропозиції

402014

спори про торговельну марку та товарний знак

402015

спори з приводу інших об'єктів промислової власності

402016

Спори, що виникають із договорів

402017

купівлі-продажу

402018

дарування

402019

довічного утримання

402020

найму (оренди)

402021

надання послуг

402022

страхування

402023

спори про відшкодування шкоди, заподіяної від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

402024

позики, кредиту, банківського вкладу

402025

підряду

402026

Спори про недоговірні зобов'язання

402027

про відшкодування шкоди

402028

фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення

402029

завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, крім відшкодування шкоди на виробництві

402030

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду

402031

завданої майну фізичних або юридичних осіб

402032

завданої порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища

402033

завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

402034

завданої державі внаслідок корупційного правопорушення

402035

завданої фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції

402036

завданої внаслідок вчинення домашнього насильства

402037

Спори про спадкове право

402038

Спори про захист немайнових прав фізичних осіб

402039

про захист честі, гідності та ділової репутації

402040

до засобів масової інформації

402041

Спори, що виникають із житлових правовідносин

402042

про виселення

402043

про стягнення плати за користування житлом

402044

про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням

402045

Спори, що виникають із земельних правовідносин

402046

Спори, що виникають із сімейних правовідносин

402047

про розірвання шлюбу

402048

про стягнення аліментів

402049

про встановлення батьківства або материнства

402050

про позбавлення батьківських прав

402051

про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України

402052

Спори, що виникають із трудових правовідносин

402053

про поновлення на роботі

402054

про виплату заробітної плати

402055

про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної працівниками державним підприємству, установі, організації

402056

Справи про визнання необґрунтованими активів та їх витребування

402057

Спори, пов'язані із застосуванням Закону України "Про захист прав споживачів"

402058

Звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису)

402059

Інші справи позовного провадження

403000

Окреме провадження

403001

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

403002

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

403003

про визнання фізичної особи недієздатною

403004

про поновлення цивільної дієздатності

403005

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

403006

Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

403007

Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

403008

Справи про усиновлення

403009

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

403010

Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

403011

Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

403012

Справи про визнання спадщини відумерлою

403013

Справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

403014

Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

403015

Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

403016

Справи, що виникають із сімейних правовідносин (усього)

403017

надання права на шлюб

403018

розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей

403019

встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя

403020

Справи про видачу і продовження обмежувального припису

403021

Інші справи

404000

Заяви про забезпечення доказів, позову до подання позовної заяви

405000

Заяви про перегляд заочного рішення

406000

Справи в порядку виконання судових рішень у цивільних справах

407000

Справи за скаргами на дії або бездіяльність виконавчої служби

408000

Справи про відновлення втраченого судового провадження

409000

Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню

410000

Доручення судів України / іноземних судів

411000

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

412000

Справи про скасування, виконання рішень іноземних судів, третейських судів, міжнародних комерційних арбітражів

413000

Інші справи та матеріали

5.

Адміністративні правопорушення

501000

Справи про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)

502000

Справи про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією (у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення)

503000

Справи про вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень (у розрізі статей Митного кодексу України; про адміністративні правопорушення, передбачені іншими законодавчими чи нормативними актами)

504000

Справи в порядку виконання судових рішень у справах про адміністративні правопорушення

В.о. начальника
управління інформатизації
та судової статистикиО. Чикін

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору