Документ v0317202-02, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.01.2004, підстава - v0383202-03

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.08.2002 N 317
( Наказ скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 383 ( v0383202-03 ) від 05.12.2003 )
Про затвердження форм державних статистичних
спостережень зі статистики оптової торгівлі
та товарних ринків
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики
N 293 ( v0293202-03 ) від 10.09.2003 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), згідно з Планом державних статистичних
спостережень та з метою удосконалення державних статистичних
спостережень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі
статистики оптової торгівлі та товарних ринків, що додаються, і
ввести їх в дію, починаючи зі звіту за 2002 рік,
річні:
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 4-мтп на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) 4-мтп "Звіт про залишки і
використання палива та пально-мастильних матеріалів";
( Наказ скасовано в частині затвердження додатку 1 до форми
N 11-мтп на підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) Додаток 1 до ф. N 11-мтп
"Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції";
( Наказ скасовано в частині затвердження додатку 2 до форми
N 11-мтп на підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) Додаток 2 до ф. N 11-мтп
"Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів";
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1-опт на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) N 1-опт "Звіт про діяльність
підприємства оптової торгівлі";
періодичні:
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 3-мтп на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) N 3-мтп "Звіт про залишки і
витрати матеріалів", піврічна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 4-мтп на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) N 4-мтп "Звіт про залишки і
використання палива та пально-мастильних матеріалів", квартальна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 11-мтп на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) N 11-мтп "Звіт про результати
використання палива, теплоенергії та електроенергії", піврічна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 11-ер на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) N 11-ер "Звіт про витрати палива,
теплоенергії та електроенергії", піврічна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 14-мтп на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) N 14-мтп "Звіт про утворення,
використання та поставку вторинної сировини і відходів
виробництва", піврічна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми N 1-опт на
підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 ) N 1-опт "Звіт про діяльність
підприємства оптової торгівлі", квартальна;
N 1-торги (тендери) "Звіт про проведення торгів (тендерів) на
закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти", піврічна.
2. Поширити затверджені у пункті 1 цього наказу форми
державних статистичних спостережень на всі юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи, незалежно від форми власності та
господарювання, які займаються відповідним видом діяльності.
3. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):
3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати
управлінню справами в установлений термін оригінали бланків
затверджених форм державних статистичних спостережень для їх
виготовлення.
3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати і
узгодити необхідні зміни і доповнення до плану розробки та
експлуатації КЕОІ на 2002 рік, затвердженого наказом Держкомстату
від 24.01.2002 р. N 62.
3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та
розробкою державних статистичних спостережень за вказаними
формами.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків форм державних
статистичних спостережень.
5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль
за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних
статистичних спостережень на адресу Головного управління
статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики.
6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збирання та
розробку даних за затвердженими формами державних статистичних
спостережень.
7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити у встановленому порядку збирання,
розробку і подання ГМУС у м. Києві звітів у встановлені терміни.
8. Скасувати, починаючи зі звітів за 2001 рік, накази
Держкомстату в частині затвердження форм державної статистичної
звітності:
8.1. від 27.06.2001 р. N 308 ( v0308202-01 ) "Про
затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики
товарних ринків":
N 4-мтп "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів", річна ( v0308202-01 );
Додаток 1 до ф. N 11-мтп "Фактичні витрати палива на
виробництво окремих видів продукції", річна ( v0308202-01 );
Додаток 2 до ф. N 11-мтп "Утворення та використання вторинних
енергетичних ресурсів", річна ( v0308202-01 );
N 3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів", піврічна
( v0308202-01 );
N 11-мтп "Звіт про результати використання палива,
теплоенергії та електроенергії", піврічна ( v0308202-01 );
N 11-ер "Звіт про витрати палива, теплоенергії та
електроенергії", піврічна ( v0308202-01 );
N 14-мтп "Звіт про утворення, використання та поставку
вторинної сировини і відходів виробництва", піврічна
( v0308202-01 ).
8.2. від 27.06.2001 р. N 309 ( v0309202-01, v0386202-00 )
"Про внесення змін до наказу Держкомстату від 29.11.2000 р.
N 386": N 1-торги (тендери) "Звіт про проведення торгів (тендерів)
на закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти",
квартальна.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Остапчука Ю.М.
В.о. Голови Комітету В.А.Головко

( Форму 4-мтп "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів" (річна) скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від
10.09.2003 )

( Додаток 1 до ф. N 11-мтп "Фактичні витрати палива на
виробництво окремих видів продукції" скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від
10.09.2003 )

( Додаток 2 до ф. N 11-мтп "Фактичні витрати палива на
виробництво окремих видів продукції" скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від
10.09.2003 )

( Форму 1-опт (річна) скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від 10.09.2003 )

( Форму N 3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів"
скасовано на підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 )

( Форму 4-мтп "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів" (квартальна) скасовано на підставі
Наказу Державного комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від
10.09.2003 )

( Форму N 11-мтп "Звіт про результати використання палива,
теплоенергії та електроенергії" скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від
10.09.2003 )
( Форму N 11-ер "Звіт про витрати палива, теплоенергії та
електроенергії", піврічна скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від 10.09.2003 )
( Форму N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової
торгівлі", квартальна скасовано на підставі Наказу Державного
комітету статистики N 293 ( v0293202-03 ) від 10.09.2003 )

( Форму N 14-мтп "Звіт про утворення, використання та
поставку вторинної сировини і відходів виробництва", піврічна
скасовано на підставі Наказу Державного комітету статистики N 293
( v0293202-03 ) від 10.09.2003 )
Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації
забезпечується ст. 21 Закону України
"Про державну статистику" ( 2614-12 )
Порушення термінів або ненадання інформації,
а також викривлення даних тягне за собою
відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
від 13.07.2000 р. N 1929-III ( 1929-14 )

ЗВІТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) НА ЗАКУПІВЛЮ
ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

---------------------------- | Подають: |Терміни| | |подання| Форма N 1-торги (тендери) |------------------+-------| |1) Рада міністрів | | ЗАТВЕРДЖЕНО |Автономної | | Наказ Держкомстату України |Республіки Крим - | | 27.08.2002 N 317 |Головному | | |управлінню | | Піврічна |статистики в | | |Автономній | | Поштова |Республіці Крим; | | |обласні, Київська | | |та Севастопольська| | |міські державні | | |адміністрації, | | |установи і | | |підприємства - | | |розпорядники | | |державних коштів -| | |обласним, | | |Київскому та | | |Севастопольському | | |міським | | |управлінням | | |статистики; | | | | | |2) Головні |на 10 | |розпорядники |день | |коштів державного |після | |бюджету - |звіт- | |Головному |ного | |міжрегіональному |періоду| |управлінню | | |статистики у | | |м. Києві | | ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування організації - складача інформації | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Поштова адреса | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Код форми | Коди організації-складача | |документа за ДКУД|------------------------------------------------------------------------------------| | |за ЄДРПОУ|території|виду еконо- | форми |організаційно-|міністерства, | | КС | | | |(КОАТУУ) |мічної діяль-|власності|правової форми|іншого центра-| | | | | | |ності (КВЕД) | (КФВ) |господарювання|льного органу,| | | | | | | | | (КОПФГ) | якому підпо- | | | | | | | | | | рядкована | | | | | | | | | |організація - | | | | | | | | | | складач | | | | | | | | | | інформації | | | | | | | | | | (СПОДУ)* | | | |-----------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+--------------+-----+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------+---------+---------+-------------+---------+--------------+--------------+-----+----| | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Тільки для підприємств державної форми власності.

за січень - _________________ 200_ року
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Код | Всього | у тому числі за видами процедур закупівель | | |рядка| процедур |-----------------------------------------------------| | | |закупівель|відкриті| торги з |двосту-| запит | закупівлі | | | | | торги |обмеженою|пеневі | цінових | у одного | | | | | | участю | торги | пропозицій |постачальника| | | | | | | |(котирувань)| (виконавця) | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) - штук | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Всього проведено торгів | | | | | | | | |(тендерів) (р. 110 > = р. 112)| 110 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |з них: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |торги відмінені чи визнані | | | | | | | | |такими, що не відбулися | 112 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |Кількість постачальників, які | | | | | | | | |подали тендерні пропозиції для| | | | | | | | |участі у торгах (тендерах) | | | | | | | | |(р. 120 >= р. 130) | 120 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |з них: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- кількість постачальників | | | | | | | | |(виконавців) - переможців | | | | | | | | |(р. 130 = р. 131 + р. 132) | 130 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |у тому числі: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- вітчизняних | 131 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- іноземних | 132 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |Кількість укладених договорів | | | | | | | | |(р. 140 = р. 150 + р. 160) | 140 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |з них: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- з вітчизняними виробниками | 150 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- з іноземними постачальниками| | | | | | | | |(виконавцями) | 160 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |Кількість анульованих | | | | | | | | |договорів | | | | | | | | |(р. 170 = р. 171 + р. 172) | 170 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |у тому числі: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- за ініціативою замовника | 171 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- за ініціативою постачальника| | | | | | | | |(виконавця) | 172 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |Всього отримано замовником | | | | | | | | |скарг від постачальників | | | | | | | | |(виконавців) | 180 | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. ВАРТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) - тис. гривень | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Загальна річна сума державних | | | | | | | | |коштів, запланованих | | | | | | | | |замовником для закупівлі | | | | | | | | |товарів, робіт, послуг | 200 | | Х | Х | Х | Х | Х | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |Загальна сума державних | | | | | | | | |коштів, яку заявили на тендер | | | | | | | | |у звітному періоді для | | | | | | | | |закупівлі товарів, робіт, | | | | | | | | |послуг | 210 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |у тому числі за рахунок: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- державного бюджету | 211 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- бюджету Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим | 212 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- місцевих бюджетів | 213 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- інших державних коштів | 214 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |Загальна сума коштів за | | | | | | | | |укладеними договорами у | | | | | | | | |звітному періоді для закупівлі| | | | | | | | |товарів, робіт і послуг | 220 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |у тому числі: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- товарів | 221 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- робіт | 222 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- послуг | 223 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |Витрати замовників, пов'язані | | | | | | | | |з організацією та проведенням | | | | | | | | |торгів (тендерів) | 230 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |у тому числі за рахунок: | | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- державного бюджету | 231 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- бюджету Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим | 232 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- місцевих бюджетів | 233 | | | | | | | |------------------------------+-----+----------+--------+---------+-------+------------+-------------| |- інших державних коштів | 234 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"__________ 200 _ р. Керівник _________________________
(підпис, П. І. Б.)
________________________ Головний бухгалтер________________ прізвище і N телефону (підпис, П.І.Б.)
виконавця
Пояснення
до форми державної статистичної
звітності N 1-торги (тендери)
Форма державної статистичної звітності N 1-торги (тендери)
складається два рази на рік (за I півріччя і за рік) наростаючим
підсумком з початку року.
У звітності N 1-торги (тендери) відображаються дані про
проведені торги (тендери), які здійснюються згідно з нормою Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт, і послуг за державні кошти"
від 22 лютого 2000 р. N 1490-III ( 1490-14 ) та відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469
( 1469-2000-п ) "Про організаційні заходи щодо функціонування
системи державних закупівель".
Вказані у звітності види процедур закупівель застосовуються
при закупівлях товарів, робіт і послуг за рахунок державних
коштів, а саме: коштів Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів державних
цільових фондів, коштів Пенсійного фонду України, державних
кредитних ресурсів.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації та головні
розпорядники коштів державного бюджету подають зведену інформацію
по організаціях, установах, що входять до їх сфери управління.
Заповнення окремих показників у бланку здійснюється за умов,
що наведені нижче.
Рядок 110 "Всього проведено торгів (тендерів)" - показується
загальна кількість торгів (тендерів) по кількості лотів у торгах.
Торги вважаються такими, що відбулися у разі укладання договору з
переможцем торгів тендерів.
Рядок 112 "Торги відмінені чи визнані такими, що не
відбулися" - показуються, торги, які відповідають вимогам, якщо:
1) на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій;
2) було відхилено усі тендерні пропозиції; 3) ціна найбільш
вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену
замовнику на фінансування закупівлі; 4) здійснення закупівлі
перестало відповідати державним потребам внаслідок настання
непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили).
Показники рядка 110 можуть бути більшими або дорівнювати рядку
112.
Показники рядка 130 повинні дорівнювати сумі показників
рядків 131 та 132.
Показник рядка 150 повинен відповідати умовам, передбаченим у
статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти". При цьому величина показника рядка 140 може бути
більшою або дорівнювати сумі показників рядків 150 та 160.
Показники рядка 170 повинні відповідати умовам, передбаченим у
статті 35 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за, державні кошти" ( 1490-14 ). Величини показників рядка 170
складаються з суми показників рядків 171 та 172.
Рядок 180 "Всього отримано замовником скарг від
постачальників (виконавців)" - показується кількість скарг,
отриманих замовником від виконавців, які вважають, що зазнали або
можуть зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур
закупівлі згідно зі статтею 36 Закону ( 1490-14 ).
Рядок 210 "Загальна сума державних коштів, яку заявили на
тендер у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг" -
Величини показників рядка 210 складаються з суми показників рядків
211, 212, 213 та 214; р. 220 - рр. 221, 222, 223; р. 230 - рр.
231, 232, 233, 234.
Загальна сума коштів за укладеними договорами рядка 220
повинна відповідати вартості укладених договорів на торгах,
кількість яких відображена у рядку 140.
У рр. 214, 234 "інших державних коштів" - показуються кошти
державних цільових фондів, кошти Пенсійного фонду України,
державні кредитні ресурси.
Графа 1 дорівнює сумі граф 2, 3, 4, 5, 6.
Показники розділу I заповнюються у цілих числах, показники
розділу II заповнюються в тис. грн. з одним десятковим знаком
після коми.вгору