Документ v0313282-15, поточна редакція — Редакція від 06.10.2015, підстава - v0656282-15

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2015  № 313

Про заходи щодо забезпечення функціонування веб-сайту проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" Міністерства охорони здоров'я України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 656 від 06.10.2015}

На виконання законів України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про авторське право і суміжні права", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про засади державної мовної політики", інших законодавчих актів, відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою забезпечення публічного доступу до інформації щодо стану реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", НАКАЗУЮ:

1. Увести в експлуатацію веб-сайт проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" Міністерства охорони здоров'я України (далі - Веб-сайт).

2. Державному підприємству "Український інформаційно-обчислювальний центр" МОЗ України" (Піскун А.М.) прийняти на баланс програмне забезпечення Веб-сайту.

3. Визначити відповідальними:

1) за координацію діяльності Веб-сайту - заступника Міністра охорони здоров'я України Перегінця І.Б.;

2) за організацію наповнення Веб-сайту - керівника групи консультаційної підтримки проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей";

3) за технічний супровід Веб-сайту - Державне підприємство "Український інформаційно-обчислювальний центр" МОЗ України" (Піскун А.М.);

4) за опублікування розміщених на презентаційній частині Веб-сайту матеріалів - Управління координації центрів реформ (Карпінська Л.Г.).

{Підпункт 4 пункту 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 656 від 06.10.2015}

4. Затвердити Положення про веб-сайт проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" Міністерства охорони здоров'я України, що додається.

5. Фінансово-економічному департаменту (Купліванчук А.В.), Управлінню бухгалтерського обліку (Верета Л.В.) забезпечити оплату робіт з технічного супроводу Веб-сайту у межах наявних обсягів бюджетних призначень МОЗ України, передбачених у державному бюджеті за КПКВК 2301610 "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" на поточний рік, та передбачати відповідні видатки у проекті державного бюджету на наступні роки протягом усього періоду реалізації зазначеного проекту.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І.Б.

Міністр

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.05.2015 № 313

ПОЛОЖЕННЯ
про веб-сайт проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" Міністерства охорони здоров'я України

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення відповідно до законів України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про державну таємницю", "Про авторське право і суміжні права", Указу Президента України від 31 липня 2000 року № 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267; постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України і Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225, визначає статус веб-сайту, як інформаційного ресурсу, що забезпечує висвітлення діяльності спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту Міністерства охорони здоров'я України "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" (далі - Проект).

1.2. Веб-сайт є джерелом інформації, що забезпечує висвітлення діяльності регіональних субпроектів (компонент 1) та субкомпонетів центрального рівня МОЗ України (компонент 2 та компонент 3) Проекту, а також платформою для розміщення Інформаційної системи управління документообігом проекту (далі - ІСУД).

1.3. Веб-сайт функціонує відповідно до законодавства.

1.4. Веб-сайт wb.moz.gov.ua не є офіційним сайтом МОЗ, офіційний сайт розташований за адресою www.moz.gov.ua.

Розділ 2. Структура веб-сайту

2.1. Веб-сайт складається із трьох частин:

- Презентаційна частина

- Інформаційна система управління документообігом Проекту

- Система CMS - система управління контентом.

2.2. Презентаційна частина веб-сайту включає розділи:

- "Головна"

- "Про проект"

- "Структура проекту"

- "Новини та події"

- "Семінари та робочі наради"

- "Нормативна база проекту"

- "Закупівлі"

- "Фото/відеогалерея"

- "Технічна підтримка".

2.3. Інформаційна система управління документообігом проекту включає розділи:

- "Загальний опис субпроекту"

- "Група управління субпроектом"

- "Матриця індикаторів проекту"

- "Учасники проекту"

- "Команда проекту"

- "Консультанти проекту"

- "Плани закупівлі"

- "Договори та контракти"

- "Банківські рахунки проекту"

- "Звіти"

- "Зауваження та пропозиції".

Розділ 3. Регламент наповнення веб-сайту

3.1. Відповідальним за організацію наповнення веб-сайту є Керівник групи консультаційної підтримки проекту (далі - ГКПП), який визначає дизайн та структуру розділів веб-сайту.

Відповідальними за організацію наповнення веб-сайту у частині субпроекту є керівники груп управління субпроектом (далі - ГУС).

3.2. Керівник ГКПП визначає відповідальних виконавців зі збору та розміщення інформації на веб-сайті щодо компонентів 2 та 3 Проекту у розрізі рубрик веб-сайту, інформація про контактні дані яких розміщується у рубриці "Команда проекту" розділу "Головна".

Керівники ГУС визначають відповідальних виконавців зі збору та розміщення інформації на веб-сайті у розрізі рубрик веб-сайту, інформація про контактні дані яких розміщується у рубриці "Команда субпроекту" розділу "Структура проекту".

3.3. Терміни розміщення інформації, яка відноситься до Презентаційної частини веб-сайту, затверджуються відповідальним за координацію діяльності веб-сайту за формою додатка 1.

Терміни розміщення інформації, яка відноситься до ІСУД, визначені в Операційному посібнику проекту, затвердженому МОЗ.

3.4. Розміщені відповідальними виконавцями зі збору та розміщення інформації на Презентаційній частині веб-сайту матеріали після опрацювання опубліковуються відповідальним за опублікування розміщених на Презентаційній частині веб-сайту матеріалів.

3.5. Опублікування розміщених в ІСУД веб-сайту матеріалів здійснюють визначені Керівниками ГКПП та ГУС відповідальні виконавці зі збору та розміщення інформації до рубрик ІСУД.

3.6. Наказом директора Державного підприємства "Український інформаційно-обчислювальний центр" МОЗ України" визначаються відповідальні за технічний супровід веб-сайту.

3.7. Веб-сайт може містити індивідуальні веб-сторінки керівників Групи консультаційної підтримки проекту та Груп управління субпроектами, консультантів центрального та регіональних рівнів.

3.8. Основною мовою веб-сайту є українська, другою мовою - англійська. Окремі матеріали веб-сайту можуть подаватися іншими мовами.

3.9. Інформаційні матеріали розміщуються у електронному вигляді для публікації на веб-сайті згідно з вимогами, визначеними у додатку 2.

Розділ 4. Організаційне забезпечення функціонування веб-сайту

4.1. Відповідальний за організацію наповнення веб-сайту, керівник ГКПП:

4.1.1. Забезпечує організацію роботи відповідальних виконавців зі збору та розміщення інформації на веб-сайті щодо компонентів 2 та 3 Проекту.

4.1.2. Погоджує розміщення інформації на веб-сайті, крім випадків розміщення інформації в ІСУД особами, визначеними пунктом 3.5 Положення.

4.1.3. Контролює своєчасне оновлення інформації на веб-сайті.

4.1.4. Визначає, з урахуванням пропозицій керівників ГУС та відповідальних за технічне супроводження веб-сайту, зміни дизайну та структури окремих частин веб-сайту.

4.1.5. Вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на веб-сайті.

4.1.6. Готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення.

4.2. Відповідальний за організацію наповнення веб-сайту у частині субпроекту, керівник ГУС:

4.2.1. Забезпечує організацію роботи відповідальних виконавців зі збору та розміщення інформації на веб-сайті щодо субпроекту.

4.2.2. Погоджує розміщення інформації на веб-сайті, крім випадків розміщення інформації в ІСУД особами, визначеними пунктом 3.5 Положення.

4.2.3. Контролює своєчасне оновлення інформації на веб-сайті.

4.2.4. Надає пропозиції керівнику ГКПП щодо необхідності внесення змін до дизайну та структури окремих частин веб-сайту.

4.2.5. Вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на веб-сайті.

4.2.6. Готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення.

4.3. Відповідальні виконавці зі збору та розміщення інформації на веб-сайті:

4.3.1. У визначені терміні розміщують інформацію за профілем діяльності у відповідних рубриках веб-сайту для опублікування її на веб-сайті згідно з вимогами, визначеними у додатку 2.

4.3.2. Особисто відповідають за зміст та своєчасність розміщення інформації.

4.4. Відповідальний за опублікування розміщених на Презентаційній частині веб-сайту матеріалів:

4.4.1. Забезпечує попереднє опрацювання (перевірку, редагування, форматування) матеріалів, що підлягають опублікуванню на Презентаційній частині веб-сайту.

4.4.2. Опубліковує матеріали на веб-сайті впродовж двох днів з моменту їх розміщення на веб-сайті.

4.4.3. Вирішує усі робочі питання, пов'язані з опублікуванням інформації, з відповідальним за технічне супроводження веб-сайту.

4.5. Відповідальний за технічне супроводження веб-сайту:

4.5.1. Забезпечує функціонування всіх підсистем веб-сайту за адресою wb.moz.gov.ua та захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації.

4.5.2. За дорученням відповідального за координацію діяльності веб-сайту щодо внесення змін до дизайну та структури окремих його частин готує відповідний макет або типові шаблони сторінок та подає їх на затвердження Керівнику Проекту.

4.5.3. За затвердженим Координатором проекту макетом або типовими шаблонами сторінок вносить зміни до дизайну та структури окремих частин веб-сайту з урахуванням технічних вимог до його функціонування та наповнення.

4.5.4. Вносить, у разі потреби, поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту.

Розділ 5. Фінансування робіт, пов'язаних з технічним забезпеченням функціонування веб-сайту

МОЗ України планує та здійснює видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування веб-сайту, за рахунок коштів, передбачених у Держбюджеті України за КПКВ 2301610 "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", шляхом укладання угод з організацією, на яку покладено виконання функцій відповідального за технічний супровід веб-сайту.

В. о. начальника
Управління реформ системи
охорони здоров'яЛ. КарпінськаДодаток 1
до Положення про веб-сайт
проекту "Поліпшення здоров'я
на службі у людей" Міністерства
охорони здоров'я України


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
охорони здоров'я України
____________ /___________
"___" ____________ 20__ р.

ТЕРМІНИ
розміщення інформації, яка відноситься до Презентаційної частини веб-сайту проекту "Поліпшення здоров'я на службі у людей" МОЗ України

Категорія матеріалу

Термін розміщення
Відповідальний за організацію
наповнення веб-сайту, керівник
ГКПП_________________/__________________Додаток 2
до Положення про веб-сайт
проекту "Поліпшення здоров'я
на службі у людей" Міністерства
охорони здоров'я України

ВИМОГИ
до інформаційних матеріалів, що надаються для публікації на веб-сайті проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" МОЗ України

1. Інформаційні матеріали надаються у електронній формі.

2. Текстова частина матеріалів надається у файлах форматів Microsoft Word DOC або RTF, табличні матеріали - у файлах форматів Microsoft Excel XLS або Microsoft Word DOC, ілюстрації - у графічних файлах формату JPEG, графіки та діаграми надаються у файлі формату Microsoft Excel XLS.

3. Інформаційні матеріали надаються відредагованими.

4. Формати надання типових категорій матеріалів наведено у таблиці:

Категорія матеріалу

Вигляд матеріалу

Формат матеріалу

1.

Анонс, оголошення, інформація, звіт, інший неілюстрований текст

Загальний текст

Текст у форматі DOС (Microsoft Word)

2.

Новина, прес-реліз, біографія, інший ілюстрований текст

Загальний текст

Текст у форматі DOC (Microsoft Word)

Фото (лише окремо)

Фото у форматі JPEG

3.

Нормативний документ

Структурований текст

Текст у форматі DOC (Microsoft Word) + Текст у форматі PDF (Adobe Acrobat)

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word); Таблиця у форматі XLS (Microsoft Excel) + Таблиця у форматі PDF (Adobe Acrobat)

4.

Інформація про структурний підрозділ МОЗ; інформація про підпорядковану МОЗ структуру, інформація про співробітника

Структурований текст з інтернет-посиланнями

Текст у форматі DOC (Microsoft Word)

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word)

5.

Оперативна інформація про захворювання

Загальний текст

Текст у форматі DOC (Microsoft Word)

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word)

Діаграма, графік

Діаграма (графік) у форматі XLS (Microsoft Excel): Діаграма (графік) у форматі Microsoft Graph

6.

Реєстр

Таблиця

Таблиця у форматі DOC (Microsoft Word); Таблиця у форматі XLS (Microsoft Excel)

База даних

База даних у форматі MDB (Microsoft Access)

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}вгору