Про закріплення міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених з 1992 до 2006 року
Держспоживстандарт України; Наказ, Перелік від 29.08.2008311
Документ v0311609-08, поточна редакція — Редакція від 28.12.2010, підстава - v0609831-10, v0607831-10, v0632831-10, v0631831-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
29.08.2008 N 311

Про закріплення міждержавних стандартів (ГОСТ),
розроблених з 1992 до 2006 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 151 ( v0151661-10 ) від 05.05.2010
N 456 ( v0456609-10 ) від 11.10.2010
Наказами Державної служби технічного регулювання
N 607 ( v0607831-10 ) від 28.12.2010
N 609 ( v0609831-10 ) від 28.12.2010
N 631 ( v0631831-10 ) від 28.12.2010
N 632 ( v0632831-10 ) від 28.12.2010 }

На виконання Закону України "Про стандартизацію" від
17 травня 2001 року N 2408-III ( 2408-14 ) та Закону України "Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
від 1 грудня 2005 року N 3164-IV ( 3164-15 ), з метою забезпечення
перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів, розроблених з
1992 до 2006 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про
технічні бар'єри у торгівлі ( 981_008 ) Світової організації
торгівлі Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Розподіл міждержавних стандартів, розроблених з
1992 до 2006 року, за роками їх перегляду та виконавцями (додаток
1).
2. Затвердити Перелік міждержавних стандартів (ГОСТ),
розроблених з 1992 до 2006 року та закріплених за технічними
комітетами стандартизації України, відповідно до сфери їх
діяльності (додаток 2).
3. Технічним комітетам стандартизації України в установленому
порядку здійснювати супровід зазначених міждержавних стандартів та
взаємодію з відповідними міждержавними технічними комітетами.
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) у місячний термін довести цей наказ до відома
міністерств, відомств, технічних комітетів стандартизації
відповідно до сфери їх діяльності та опублікувати його в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Лосюк

Додаток 1
до наказу
Держспоживстандарту України
29.08.2008 N 311

РОЗПОДІЛ
міждержавних стандартів, розроблених
з 1992 до 2006 року, за роками їх перегляду
та виконавцями

------------------------------------------------------------------ | Найменування ТК |Кількість стандартів| Загальна кількість | | | по роках | стандартів | | |--------------------| | | | 2008 | 2009 | 2010 | | |----------------------------------------------------------------| | Міністерство промислової політики України | |----------------------------------------------------------------| |ТК-2 | 6 | 6 | 8 | 20 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-4 | 8 | 8 | 8 | 24 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-5 | 8 | 8 | 8 | 24 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-7 | 14 | 14 | 15 | 43 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-10 | 53 | 52 | 52 | 157 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-11 | 40 | 40 | 40 | 120 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-12 | 7 | 7 | 7 | 21 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-15 | 4 | 4 | 4 | 12 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-17 | 3 | 3 | 4 | 10 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-18 | 16 | 16 | 17 | 49 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-27 | 3 | 3 | 3 | 9 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-28 | 1 | 1 | 2 | 4 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-30 | 4 | 4 | 6 | 14 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-31 | 2 | 2 | 4 | 8 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-44 | 8 | 8 | 9 | 25 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-46 | 7 | 7 | 7 | 21 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-47 | 15 | 15 | 17 | 47 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-49 | 4 | 4 | 5 | 13 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-51 | 8 | 8 | 9 | 25 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-53 | 1 | 1 | 3 | 5 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-55 | 8 | 8 | 10 | 26 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-57 | 5 | 5 | 5 | 15 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-62 | 2 | 2 | 4 | 8 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-65 | 5 | 5 | 6 | 16 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-66 | 1 | 1 | 2 | 4 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-69 | 5 | 5 | 3 | 13 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-72 | 5 | 5 | 6 | 16 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-74 | 2 | 2 | 4 | 8 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-75 | 19 | 19 | 19 | 57 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-77 | 10 | 10 | 10 | 30 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-78 | 1 | - | - | 1 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-81 | 2 | 2 | 3 | 7 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-83 | 3 | 3 | 4 | 11 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-87* | 2 | 2 | 4 | 8 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-91 | 3 | 3 | 3 | 9 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-97 | 1 | - | - | 1 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-98 | 2 | 2 | 4 | 8 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-102 | 4 | 4 | 4 | 12 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-108 | 2 | 2 | 4 | 8 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-111 | 5 | 5 | 6 | 16 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-114 | 1 | 1 | 1 | 3 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-116 | 1 | 1 | 1 | 3 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-120 | 4 | 4 | 6 | 14 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-123 | 1 | - | - | 1 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-125 | 56 | 56 | 55 | 167 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-128 | 8 | 8 | 8 | 24 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-134 | 1 | 1 | 1 | 3 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-151 | 10 | 10 | 12 | 32 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| | Усього | 383 | 380 | 416 | 1179 | |----------------------------------------------------------------| | Міністерство аграрної політики України | |----------------------------------------------------------------| |ТК-23 | 1 | - | - | 1 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-24 | 4 | 4 | 3 | 11 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-33 | 9 | 9 | 10 | 28 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-41 | 5 | 4 | 4 | 13 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-56 | 2 | 2 | 2 | 6 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-58 | 1 | - | - | 1 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-60 | 4 | 4 | 4 | 12 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-132 | 9 | 9 | 9 | 27 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-140 | 9 | 9 | 11 | 29 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-152 | 1 | 1 | 2 | 4 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-153 | 2 | 2 | 4 | 8 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-158 | 1 | 1 | - | 2 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| | Усього | 50 | 47 | 51 | 148 | |----------------------------------------------------------------| | Державний комітет України з питань технічного регулювання та | | споживчої політики | |----------------------------------------------------------------| |ТК-1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-9 | 2 | 2 | 3 | 7 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-13 | 26 | 26 | 25 | 77 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-63 | 31 | 31 | 31 | 93 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-88 | 1 | 1 | 2 | 4 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-90 | 2 | 2 | 2 | 6 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-106 | 1 | 1 | - | 2 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-121 | 1 | - | - | 1 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-122 | 1 | - | - | 1 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-137 | 1 | 1 | 2 | 4 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ТК-150 | 4 | 4 | 5 | 13 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| |ДП "УкрНДНЦ" | 2 | 2 | 2 | 6 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| | Усього | 74 | 72 | 74 | 220 | |-----------------+------+------+------+-------------------------| | Разом | 507 | 499 | 541 | 1547 | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Роботи за напрямком діяльності ТК 87 виконує НВП
"Автовантажмаш".

Додаток 2
до наказу
Держспоживстандарту України
29.08.2008 N 311

ПЕРЕЛІК
міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених
з 1992 до 2006 року, що закріплені за технічними
комітетами стандартизації України

Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 1 "Побутова радіоелектронна апаратура"
(6 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 23963-94|Ленты магнитные для бытовой звукозаписи. | |(МЭК 94-5-88)|Технические требования. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 23963-86 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 12796-93|Сердечник для намотки магнитной ленты шириной | | |6,30 мм. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 12796-77 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 20958-95|Ленты магнитные без записи шириной 12,7 мм с | | |катушкой для обмена информацией. Общие технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 20958-80 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 26587-95|Ленты магнитные для бытовой звукозаписи. | | |Технические требования. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 23963-86 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 29286-92|Ленты магнитные измерительные для бытовых | | |видеомагнитофонов. Общие технические условия. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30184-96|Фонограммы магнитные в кассетах. Параметры. | | |Технические требования. Методы измерений. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 2 "Прокат сортовий фасонний та спеціальні профілі"
(20 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 103-76 |Полоса стальная горячекатная. Сортамент | | |- Взамен ГОСТ 103-57, ГОСТ 6422-52 в части | | |сортамента. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 380-2000|Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 535-2005|Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой | | |обыкновенного качества. Общие технические условия.| |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 2590-88 |Прокат сортовой стальной горячекатный круглый. | | |Сортамент | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 2591-88 |Прокат сортовой стальной горячекатный квадратный. | | |Сортамент. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 2879-88 |Прокат сортовой стальной горячекатный квадратный. | | |Сортамент. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 4121-96 |Рельсы кранове. Технические условия. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 5521-93 |Прокат стальной для судостроения. Технические | | |условия. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 7564-97 |Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и | | |образцов для механических и технологических | | |испытаний. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 7566-94 |Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, | | |транспортирование и хранение. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 8240-97 |Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 8283-93 |Профили стальные гнутые корытные равнополочные. | | |Сортамент. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 8509-93 |Уголки стальные горячекатаные равнополочные. | | |Сортамент. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 14635-93|Профили стальные гнутые специальные для | | |вагоностроения. Сортамент. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 16277-93|Подкдадки раздельного скрепления железнодорожных | | |рельсов типов P50, P65 и P75. Технические условия.| |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 19771-93|Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 19772-93|Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент.| | |- Взамен ГОСТ 19772-74 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30165-94|Рельсы типов P38 и P43. Технические условия. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30516-97|Рельсы железнодорожные для путей промышленного | | |транспорта. Общие технические условия. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30565-98|Профили стальные горячекатаные специальные для | | |химического и нефтяного машиностроения. Общие | | |технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 4 "Чавун, прокат листовий, прокат сортовий
термозміцнений, вироби для рухомого складу,
металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі"
(24 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 10791-2004 |Колеса цельнокатаные. Технические условия. | |(ИСО 1005-6:1994)|- Взамен ГОСТ 10791-89 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30237-96 |Оси чистовые для подвижного состава железных | |(ИСО 1005-3-82) |дорог колеи 1520 мм. Технические условия. | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30272-96 |Оси черновые (заготовки профильные) для | |(ИСО 1005-3-82) |подвижного состава железных дорог колеи 1520 | | |мм. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3281-93, ГОСТ 4008-89, ГОСТ | | |6690-83 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 398-96 |Бандажи из углеродистой стали для подвижного | | |состава железных дорог широкой колеи и | | |метрополитена. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 398-81 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 805-95 |Чугун передельный. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 805-80 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 1425-93 |Рессоры листовые для подвижного состава | | |железных дорог. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1425-76 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 4153-93 |Секаторы. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4153-79 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 4154-93 |Сучкорезы штанговые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4154-79 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 4156-93 |Ножовки садовые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4156-79 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 4229-94 |Ножи прививочные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4229-79 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 4230-93 |Ножи садовые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4230-79 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 4728-96 |Заготовки осевые для подвижного состава | | |железных дорог колеи 1520 мм. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 4728-89 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 5257-98 |Бандажи черновые из углеродистой стали для | | |подвижного состава трамвая. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 5257-89 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 9045-93 |Прокат тонколистовой холоднокатаный из | | |низкоуглеродистой качественной стали для | | |холодной штамповки. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 9045-80 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 11018-2000 |Тяговый подвижной состав железных дорог колеи | | |1520 мм. Колесные пары. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 11018-87 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 16523-97 |Прокат тонколистовой из углеродистой стали | | |качественной и обыкновенного качества общего | | |назначения. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16523-89 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 19597-94 |Грабли садово-огородные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 19597-74 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 19598-95 |Мотыги, полольники и культиваторы | | |садово-огородные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 19598-74 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 23173-96 |Тележки ручные садово-огородные. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 23173-78 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 23707-95 |Инструмент мелкий для обработки почвы. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 23707-79 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 25483-95 |Лейки садово-огородные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25483-82 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30249-97 |Колодки тормозные чугунные для локомотивов. | | |Технические условия. | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30552-98 |Заготовки профильные (необработанные оси) для | | |подвижного состава железных дорог колеи 1520 | | |мм. Припуски и допуски. | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30632-99 |Башмак и чека тормозной колодки для | | |локомотивов магистральных железных дорог колеи| | |1520 мм. Общие технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 5 "Феросплави, флюси плавлені зварні
і для електрошлакового переплаву"
(24 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 21639.0-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Общие | | |требования к методам анализа. | | |- Взамен ГОСТ 21639.0-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.2-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Методы | | |определения окиси алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 21639.2-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.3-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Методы | | |определения окиси кальция и окиси магния. | | |- Взамен ГОСТ 21639.3-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.4-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Методы | | |определения общего железа. | | |- Взамен ГОСТ 21639.4-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.5-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Метод | | |определения двуокиси титана. | | |- Взамен ГОСТ 21639.5-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.6-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Метод | | |определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 21639.6-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.7-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Методы | | |определения фтористого кальция. | | |- Взамен ГОСТ 21639.7-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.8-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Методы | | |определения двуокиси кремния. | | |- Взамен ГОСТ 21639.8-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21639.9-93|Флюсы для электрошлакового переплава. Метод | | |определения углерода. | | |- Взамен ГОСТ 21639.9-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30756-2001|Флюсы для электрошлаковых технологий. Общие | | |технические условия. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13151.6-94|Ферромолибден. Метод определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 13151.6-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13201.1-93|Ферросиликохром. Метод определения хрома. | |(ИСО 4140-79) |- Взамен ГОСТ 13201.1-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13230.1-93|Ферросилиций. Методы определения кремния. | | |- Взамен ГОСТ 13230.1-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13230.4-93|Ферросилиций. Методы определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 13230.4-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13230.5-93|Ферросилиций. Методы определения марганца. | | |- Взамен ГОСТ 13230.5-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13230.6-93|Ферросилиций. Методы определения хрома. | | |- Взамен ГОСТ 13230.6-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13230.7-93|Ферросилиций. Методы определения алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 13230.7-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13230.8-93|Ферросилиций. Методы определения кальция. | | |- Взамен ГОСТ 13230.8-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13230.9-93|Ферросилиций. Методы определения титана. | | |- Взамен ГОСТ 13230.9-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16591.3-94|Ферросиликомарганец. Методы определения | |(ИСО 4159-78) |марганца. | | |- Взамен ГОСТ 16591.3-87 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16591.4-87|Силикомарганец. Методы определения кремния. | |(ИСО 4158-78) |- Взамен ГОСТ 16591.4-71 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16591.5-94|Ферросиликомарганец. Метод определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 16591.5-87 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16773-2003|Феррониобий. Технические требоваия. | |(ИСО 5453-80) |- Взамен ГОСТ 16773-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 27130-94 |Феррованадий. Технические требования и условия | |(ИСО 5451-80) |поставки. | | |- Взамен ГОСТ 27130-86 | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 6 "Прокат, зливки, поковки і вироби
з спеціальних сталей та сплавів"
(4 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 1435-99 |Прутки, полосы и мотки из инструментальной | | |нелегированной стали. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1435-90 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 5210-95 |Прокат сортовой из инструментальной стали для | | |напильников, рашпилей, зубил и крейцмейселей. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5210-82 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 5950-2000|Прутки, полосы и мотки из инструментальной | | |легированной стали. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5950-73 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30267-95 |Прокат горячекатаный (подкат, катанка) из | | |подшипниковой стали. Технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 7 "Вогнетриви"
(43 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 390-96 |Изделия огнеупорные шамотные и полукислые | | |общего назначения и массового производства. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 390-83 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 1566-96 |Изделия огнеупорные динасовые для | | |электросталеплавильных печей. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1566-71 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 1598-96 |Изделия огнеупорные шамотные для кладки | | |доменных печей. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1598-75 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2409-95 |Огнеупоры. Метод определения кажущейся | |(ИСО 5017-88) |плотности, открытой и общей пористости, | | |водопоглощения. | | |- Взамен ГОСТ 2409-80 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.3-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида кремния (IV). | | |- Взамен ГОСТ 2642.3-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.4-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 2642.4-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.5-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида железа (III). | | |- Взамен ГОСТ 2642.5-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.6-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида титана (IV). | | |- Взамен ГОСТ 2642.6-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.7-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида кальция. | | |- Взамен ГОСТ 2642.7-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.8-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида магния. | | |- Взамен ГОСТ 2642.8-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.9-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида хрома (III). | | |- Взамен ГОСТ 2642.9-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.11-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод | | |определения оксидов калия и натрия. | | |- Взамен ГОСТ 2642.11-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.12-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы | | |определения оксида марганца (II). | | |- Взамен ГОСТ 2642.12-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2642.15-97 |Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод | | |определения общего углерода. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 3272-2002 |Изделия огнеупорные алюмосиликатные для | | |футеровки вагранок. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3272-71 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 4070-2000 |Изделия огнеупорные. Метод определения | |(ИСО 1893-89) |температуры деформации под нагрузкой. | | |- Взамен ГОСТ 4070-83 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 4071.1-94 |Изделия огнеупорные с общей пористостью менее | |(ИСО 10059-1-92)|45 %. Метод определения предела прочности при | | |сжатии при комнатной температуре. | | |- Взамен ГОСТ 4071-80 в части изделий с общей | | |пористостью менее 45 %. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 4071.2-94 |Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод | |(ИСО 8895-86) |определения предела прочности при сжатии при | | |комнатной температуре. | | |- Взамен ГОСТ 4071-80 в части изделий | | |теплоизоляционных. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 4689-94 |Изделия огнеупорные периклазовые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 4689-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5040-96 |Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные | | |легковесные теплоизоляционные. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 5040-78 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5341-98 |Изделия огнеупорные алюмосиликатные для | | |футеровки сталеразливочных ковшей. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 5341-69 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5381-93 |Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые. | |(ИСО 5019-1-84, |Технические условия. | |ИСО 5019-2-84, |- Взамен ГОСТ 5381-72 | |ИСО 5019-5-84) | | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5402.1-2000|Изделия огнеупорные с общей пористостью менее | |(ИСО 2478-87) |45 %. Метод определения остаточных изменений | | |размеров при нагреве | | |- Взамен ГОСТ 5402-81 в части изделий с общей | | |пористостью менее 45 %. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5402.2-2000|Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод | |(ИСО 2477-87) |определения остаточных изменений размеров при | | |нагреве. | | |- Взамен ГОСТ 5402-81 в части изделий | | |теплоизоляционных. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 6137-97 |Мертели огнеупорные алюмосиликатные. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6137-80 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7875.0-94 |Изделия огнеупорные. Общие требования к методам| | |определения термической стойкости. | | |- Взамен ГОСТ 7875-83 в части общих требований | | |к методам определения термической стойкости для| | |изделий огнеупорных. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7875.1-94 |Изделия огнеупорные. Метод определения | | |термической стойкости на кирпичах. | | |- Взамен ГОСТ 7875-83 в части метода | | |определения термической стойкости на кирпичах. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7875.2-94 |Изделия огнеупорные. Метод определения | | |термической стойкости на образцах. | | |- Взамен ГОСТ 7875-83 в части метода | | |определения термической стойкости на образцах. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 8179-98 |Изделия огнеупорные. Отбор образцов и | |(ИСО 5022-79) |приемочные испытания. | | |- Взамен ГОСТ 8179-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 10381-94 |Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки| | |лещади доменных печей. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10381-75 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 10888-93 |Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые | |(ИСО 5019-1-84, |для кладки сводов сталеплавильных печей. | |ИСО 5019-2-84, |Технические условия. | |ИСО 5019-5-84) |- Взамен ГОСТ 10888-76 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 11573-98 |Изделия огнеупорные. Метод определения | |(ИСО 8841-91) |коэффициента газопроницаемости. | | |- Взамен ГОСТ 11573-65 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 11586-2005 |Изделия огнеупорные для сифонной разливки | | |стали. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11586-69 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 14832-96 |Изделия огнеупорные форстеритовые и | | |форстеритохромитовые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 14832-79 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 21436-2004 |Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для | | |футеровки вращающихся печей. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 21436-75 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 23037-99 |Заполнители огнеупорные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 23037-78 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 23132-2005 |Огнеупоры. Буквенные обозначения величин, | | |применяемых при испытаниях. | | |- Взамен ГОСТ 23132-78 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 24704-94 |Изделия огнеупорные корундовые и | | |высокоглиноземистые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 24704-81 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 24717-94 |Огнеупоры и сырье огнеупорное. Маркировка, | | |упаковка, хранение и транспортирование. | | |- Взамен ГОСТ 24717-81 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 28874-2004 |Огнеупоры. Классификация. | | |- Взамен ГОСТ 28874-90 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30762-2001 |Изделия огнеупорные. Методы измерения | | |геометрических размеров, дефектов формы и | | |поверхностей. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30771-2001 |Изделия огнеупорные углеродсодержащие. Методы | | |контроля. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 31175-2003 |Мертели огнеупорные. Методы испытаний. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 8 "Труби та сталеві балони"
(3 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 24301-93|Прутки и трубы бронзовые и латунные литые. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 24301-80 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30563-98|Трубы бесшовные холоднодеформированные из | | |углеродистых и легированных сталей со специальными| | |свойствами. Технические условия. | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30564-98|Трубы бесшовные горячедеформированные из | | |углеродистых и легированных сталей со специальными| | |свойствами. Технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 9 "Руди залізні та марганцеві"
(7 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 22772.0-96|Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | |(ИСО 4297-78) |Общие требования к методам химического анализа. | | |- Взамен ГОСТ 22772.0-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22772.1-96|Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | |(ИСО 310-81) |Метод определения гигроскопической влаги. | | |- Взамен ГОСТ 22772.1-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22772.2-96|Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | |(ИСО 4298-84) |Методы определения марганца общего. | | |- Взамен ГОСТ 22772.2-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22772.3-96|Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | |(ИСО 312-86) |Методы определения двуокиси марганца. | | |- Взамен ГОСТ 22772.3-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22772.4-96|Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | |(ИСО 7990-85) |Методы определения железа общего. | | |- Взамен ГОСТ 22772.4-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22772.6-96|Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | |(ИСО 4293-82) |Методы определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 22772.6-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22772.7-96|Руды марганцевые, концентраты и агломераты. | |(ИСО 320-81) |Методы определения серы. | | |- Взамен ГОСТ 22772.7-77 | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 10 "Легкі, рідкісноземельні метали, вуглецеві
та напівпровідникові матеріали"
(157 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 6912.2-93 |Глинозем. Рентгенодифракционный метод | | |определения альфа-оксида алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 6912-87 в части приложения 2 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13583.5-93 |Глинозем. Метод определения щелочности. | | |- Взамен ГОСТ 13583.5-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25389-93 |Глинозем. Методы подготовки проб. | |(ИСО 802-76) |- Взамен ГОСТ 25389-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25469-93 |Глинозем. Ситовый метод определения | |(ИСО 2926-74) |гранулометрического состава. | | |- Взамен ГОСТ 25469-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25542.0-93 |Глинозем. Общие требования к методам | | |химического анализа. | | |- Взамен ГОСТ 25542.0-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25734-96 |Глинозем. Метод кристаллооптического | | |определения размеров монокристаллов в | | |неметаллургическом глиноземе. | | |- Взамен ГОСТ 25734-83 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 27799-93 |Глинозем. Метод определения влаги. | |(ИСО 803-76) |- Взамен ГОСТ 27799-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 27800-93 |Глинозем. Методы определения потери массы при| |(ИСО 806-76) |прокаливании. | | |- Взамен ГОСТ 27800-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 27801-93 |Глинозем. Метод определения насыпной | |(ИСО 903-76) |плотности. | | |- Взамен ГОСТ 27801-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 27802-93 |Глинозем. Метод определения угла | |(ИСО 902-76) |естественного откоса. | | |- Взамен ГОСТ 27802-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30558-98 |Глинозем металлургический. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 6912.1-93 в части требований к | | |металлургическому глинозему. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30559-98 |Глинозем неметаллургический. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 6912.1-93 в части требований к | | |неметаллургическому глинозему. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.0-96 |Боксит. Общие требования к методам | |(ИСО 8558-85) |химического анализа. | | |- Взамен ГОСТ 14657.0-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.1-96 |Боксит. Метод определения потери массы при | |(ИСО 6606-86) |прокаливании. | | |- Взамен ГОСТ 14657.1-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.2-96 |Боксит. Методы определения диоксида кремния. | |(ИСО 6607-85) |- Взамен ГОСТ 14657.2-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.3-96 |Боксит. Метод определения оксида алюминия. | |(ИСО 6994-86) |- Взамен ГОСТ 14657.3-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.4-96 |Боксит. Методы определения оксида железа. | |(ИСО 10213-91) |- Взамен ГОСТ 14657.4-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.5-96 |Боксит. Методы определения диоксида титана. | |(ИСО 6995-85) |- Взамен ГОСТ 14657.5-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.6-96 |Боксит. Метод определения диоксида фосфора | |(ИСО 8556-86) |(V). | | |- Взамен ГОСТ 14657.6-83 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.7-96 |Боксит. Методы определения оксида кальция и | | |оксида магния. | | |- Взамен ГОСТ 14657.7-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.8-96 |Боксит. Методы определения общей серы. | | |- Взамен ГОСТ 14657.8-83 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.9-96 |Боксит. Методы определения диоксида углерода.| | |- Взамен ГОСТ 14657.9-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.10-96 |Боксит. Метод определения влаги. | |(ИСО 9033-89) |- Взамен ГОСТ 14657.10-72 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.11-96 |Боксит. Методы определения оксида галлия. | | |- Взамен ГОСТ 14657.11-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.12-96 |Боксит. Методы определения оксида хрома | | |(III). | | |- Взамен ГОСТ 14657.12-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.13-96 |Боксит. Методы определения оксида ванадия | |(ИСО 9208-89) |(V). | | |- Взамен ГОСТ 14657.13-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.14-96 |Боксит. Методы определения оксида марганца | | |(II). | | |- Взамен ГОСТ 14657.14-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14657.15-96 |Боксит. Метод определения оксида железа (II).| | |- Взамен ГОСТ 14657.15-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25465-95 |Боксит. Методы отбора и подготовки проб для | | |химического анализа и определения влаги. | | |- Взамен ГОСТ 25465-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14047.1-93 |Концентраты свинцовые. Метод определения | | |свинца. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14048.1-93 |Концентраты цинковые. Метод определения | | |цинка. | | |- Взамен ГОСТ 14048.1-71 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14048.18-99 |Концентраты цинковые. Атомно-абсорбционный | | |метод определения марганца и кобальта. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.0-95 |Концентрат баритовый. Общие требования к | | |методам анализа. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.1-95 |Концентрат баритовый. Методы определения | | |сульфата бария. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.2-95 |Концентрат баритовый. Фотометрический метод | | |определения двуокиси кремния. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.3-95 |Концентрат баритовый. Метод определения | | |железа, суммы кальция и магния. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.4-95 |Концентрат баритовый. Метод определения | | |водорастворимых солей и водорастворимого | | |кальция. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.5-95 |Концентрат баритовый. Метод определения | | |плотности. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.6-95 |Концентрат баритовый. Метод определения | | |фракции 6 мкм. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.7-95 |Концентрат баритовый. Метод определения pH | | |водной вытяжки. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.8-95 |Концентрат баритовый. Метод определения | | |пирита. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30240.9-95 |Концентрат баритовый. Метод определения | | |фтора. | | |- Взамен ГОСТ 4682-84 в части раздела "Методы| | |анализа" | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30508-97 |Концентраты свинцовые. Спектральный метод | | |анализа | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30727-2001 |Концентраты свинцовые. Атомно-абсорбционный | | |метод определения кобальта. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 4416-94 |Мрамор для сварочных материалов. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 4416-73, кроме пп. 4.1, 4.4 - | | |4.10 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 12871-93 |Асбест хризотиловый. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 12871-83 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19283-93 |Микротальк. Методы определения дисперсного | | |состава. | | |- Взамен ГОСТ 19283-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.0-2001 |Тальк и талькомагнезит. Общие требования к | | |методам анализа. | | |- Взамен ГОСТ 19728.0-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.1-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение | | |нерастворимого в соляной кислоте остатка. | | |- Взамен ГОСТ 19728.1-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.2-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение | | |растворимости в соляной кислоте. | | |- Взамен ГОСТ 19728.2-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.3-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение оксида | | |кремния. | | |- Взамен ГОСТ 19728.3-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.4-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение оксида | | |железа. | | |- Взамен ГОСТ 19728.4-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.5-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение оксида | | |алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 19728.5-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.6-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение оксида | | |титана. | | |- Взамен ГОСТ 19728.6-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.7-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение оксида | | |кальция. | | |- Взамен ГОСТ 19728.7-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.8-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение оксида | | |магния. | | |- Взамен ГОСТ 19728.8-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.9-2001 |Тальк и талькомагнезит. Определение оксида | | |марганца (II). | | |- Взамен ГОСТ 19728.9-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.10-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение меди. | | |- Взамен ГОСТ 19728.10-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.11-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение оксидов | | |натрия и калия. | | |- Взамен ГОСТ 19728.11-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.12-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение | | |водорастворимых солей. | | |- Взамен ГОСТ 19728.12-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.13-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение хлорионов| | |в водной вытяжке. | | |- Взамен ГОСТ 19728.13-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.14-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение | | |сульфатионов в водной вытяжке. | | |- Взамен ГОСТ 19728.14-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.15-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение мышьяка. | | |- Взамен ГОСТ 19728.15-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.16-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение сернистых| | |соединений. | | |- Взамен ГОСТ 19728.16-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.17-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение потери | | |массы при прокаливании. | | |- Взамен ГОСТ 19728.17-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.18-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение | | |концентрации водородных ионов (pH) водной | | |суспензии и водной вытяжки. | | |- Взамен ГОСТ 19728.18-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.19-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение влаги. | | |- Взамен ГОСТ 19728.19-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.20-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение | | |гранулометрического состава. | | |- Взамен ГОСТ 19728.20-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19728.21-2001|Тальк и талькомагнезит. Определение | | |плотности. | | |- Взамен ГОСТ 19728.21-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.0-93 |Сырье глинистое. Общие требования к методам | | |анализа. | | |- Взамен ГОСТ 21216.0-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.1-93 |Сырье глинистое. Метод определения | | |пластичности. | | |- Взамен ГОСТ 21216.1-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.2-93 |Сырье глинистое. Метод определения | | |тонкодисперсных фракций. | | |- Взамен ГОСТ 21216.2-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.3-93 |Сырье глинистое. Метод определения свободного| | |диоксида кремния. | | |- Взамен ГОСТ 21216.3-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.4-93 |Сырье глинистое. Метод определения | | |крупнозернистых включений. | | |- Взамен ГОСТ 21216.4-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.6-93 |Сырье глинистое. Метод определения кальция и | | |магния в водной вытяжке. | | |- Взамен ГОСТ 21216.6-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.7-93 |Сырье глинистое. Метод определения хлорионов | | |в водной вытяжке. | | |- Взамен ГОСТ 21216.7-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.8-93 |Сырье глинистое. Метод определения | | |сульфатионов в водной вытяжке. | | |- Взамен ГОСТ 21216.8-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.9-93 |Сырье глинистое. Метод определения | | |спекаемости глин. | | |- Взамен ГОСТ 21216.9-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.10-93 |Сырье глинистое. Метод определения | | |минерального состава. | | |- Взамен ГОСТ 21216.10-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.11-93 |Сырье глинистое. Метод определения | | |огнеупорности легкоплавких глин. | | |- Взамен ГОСТ 21216.11-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21216.12-93 |Сырье глинистое. Метод определения остатка на| | |сите с сеткой N 0063. | | |- Взамен ГОСТ 21216.12-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30036.1-93 |Каолин обогащенный. Метод определения | | |разжижаемости. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30036.2-93 |Каолин обогащенный. Метод определения | | |показателя адсорбции. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30036.3-93 |Каолин обогащенный. Ускоренный метод | | |определения водопоглощения. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30233-95 |Палыгорскит для винодельческой промышленности| | |- ВИНОСОРБ. Технические условия. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30566-98 |Порошок перлитовый фильтрованный. Технические| | |условия. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 31285-2005 |Асбест хризотиловый. Метод определения | | |фракционного состава и массовой доли гали на | | |контрольном аппарате. | | |- Взамен ГОСТ 25984.1-83 в части раздела 1 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 295-98 |Алюминий для раскисления, производства | | |ферросплавов и алюминотермии. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 295-79 E | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 1583-93 |Сплавы алюминиевые литейные. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1583-89 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 4784-97 |Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. | | |Марки. | | |- Взамен ГОСТ 4784-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11069-2001 |Алюминий первичный. Марки. | | |- Взамен ГОСТ 11069-64 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.3-99 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения бериллия. | | |- Взамен ГОСТ 11739.3-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.6-99 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 11739.6-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.7-99 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения кремния. | | |- Взамен ГОСТ 11739.7-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.11-98 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения магния. | | |- Взамен ГОСТ 11739.11-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.12-98 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения марганца. | | |- Взамен ГОСТ 11739.12-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.13-98 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения меди. | | |- Взамен ГОСТ 11739.13-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.14-99 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения мышьяка. | | |- Взамен ГОСТ 11739.14-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.15-99 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Метод определения натрия. | | |- Взамен ГОСТ 11739.15-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.20-99 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Метод определения титана. | | |- Взамен ГОСТ 11739.20-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.23-99 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения циркония. | | |- Взамен ГОСТ 11739.23-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 11739.24-98 |Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. | | |Методы определения цинка. | | |- Взамен ГОСТ 11739.24-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21132.1-98 |Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы | | |определения водорода в твердом металле | | |вакуум-нагревом. | | |- Взамен ГОСТ 21132.1-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30620-98 |Сплавы алюминиевые для производства поршней. | | |Технические условия. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 804-93 |Магний первичный в чушках. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 804-72 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.1-93 |Магний первичный. Методы определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 851.1-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.2-93 |Магний первичный. Методы определения кремния.| | |- Взамен ГОСТ 851.2-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.3-93 |Магний первичный. Методы определения никеля. | | |- Взамен ГОСТ 851.3-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.4-93 |Магний первичный. Методы определения меди. | | |- Взамен ГОСТ 851.4-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.5-93 |Магний первичный. Методы определения | | |алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 851.5-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.6-93 |Магний первичный. Методы определения | | |марганца. | | |- Взамен ГОСТ 851.6-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.7-93 |Магний первичный. Метод определения хлора. | | |- Взамен ГОСТ 851.7-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.8-93 |Магний первичный. Спектральный метод | | |определения натрия и калия. | | |- Взамен ГОСТ 851.8-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.9-93 |Магний первичный. Методы определения титана. | | |- Взамен ГОСТ 851.9-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.10-93 |Магний первичный. Спектральный метод | | |определения кремния, железа, никеля, алюминия| | |меди, марганца и титана. | | |- Взамен ГОСТ 851.10-87 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.11-93 |Магний первичный. Метод определения олова. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.12-93 |Магний первичный. Метод определения свинца. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 851.13-93 |Магний первичный. Метод определения цинка. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.1-96 |Титан губчатый. Метод определения азота. | | |- Взамен ГОСТ 9853.1-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.2-96 |Титан губчатый. Метод определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 9853.2-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.3-96 |Титан губчатый. Методы определения углерода. | | |- Взамен ГОСТ 9853.3-86 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.4-96 |Титан губчатый. Методы определения хлора. | | |- Взамен ГОСТ 9853.4-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.5-96 |Титан губчатый. Методы определения кислорода.| | |- Взамен ГОСТ 9853.5-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.7-96 |Титан губчатый. Метод определения алюминия. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.9-96 |Титан губчатый. Метод определения кремния. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.10-96 |Титан губчатый. Метод определения ниобия и | | |тантала. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.11-96 |Титан губчатый. Метод определения меди. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.12-96 |Титан губчатый. Метод определения циркония. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.13-96 |Титан губчатый. Метод определения олова. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.14-96 |Титан губчатый. Метод определения магния. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.15-96 |Титан губчатый. Метод определения молибдена. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.16-96 |Титан губчатый. Метод определения вольфрама. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.17-96 |Титан губчатый. Метод определения палладия. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.18-96 |Титан губчатый. Метод определения марганца. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.19-96 |Титан губчатый. Метод определения хрома. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.20-96 |Титан губчатый. Метод определения ванадия. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.21-96 |Титан губчатый. Методы определения водорода. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.22-96 |Титан губчатый. Методы определения никеля. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.23-96 |Титан губчатый. Спектральный метод | | |определения кремния, железа, никеля. | | |- Взамен ГОСТ 9853.6-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 9853.24-96 |Титан губчатый. Спектральный метод | | |определения ванадия, марганца, хрома, меди, | | |циркония, алюминия, молибдена, олова, магния | | |и вольфрама | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 17746-96 |Титан губчатый. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 17746-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23780-96 |Титан губчатый. Методы отбора и подготовки | | |проб. | | |- Взамен ГОСТ 23780-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23782-96 |Титан губчатый. Метод определения | | |фракционного состава. | | |- Взамен ГОСТ 23782-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 28052-97 |Титан и титановые сплавы. Методы определения | | |кислорода. | | |- Взамен ГОСТ 28052-89 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30311-96 |Титан губчатый. Метод определения твердости | | |по Бринеллю. | | |- Взамен ГОСТ 9853.8-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 745-2003 |Фольга алюминиевая для упаковки. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 745-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13616-97 |Профили прессованные прямоугольные | | |полосообразного сечения из алюминия, | | |алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент. | | |- Взамен ГОСТ 13616-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13617-97 |Профили прессованные бульбообразные | | |уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и| | |магниевых сплавов. Сортамент. | | |- Взамен ГОСТ 13617-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13618-97 |Профили прессованные косоугольные фитингового| | |уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и| | |магниевых сплавов. Сортамент. | | |- Взамен ГОСТ 13618-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13619-97 |Профили прессованные прямоугольные фасонного | | |зетового сечения из алюминия, алюминиевых и | | |магниевых сплавов. Сортамент. | | |- Взамен ГОСТ 13619-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13726-97 |Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 13726-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 17232-99 |Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 17232-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 17576-97 |Профили прессованные косоугольные | | |трапециевидного отбортованного сечения из | | |алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. | | |Сортамент. | | |- Взамен ГОСТ 17576-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21488-97 |Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых| | |сплавов. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 21488-76 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22233-93 |Профили прессованные из алюминиевых сплавов | | |для ограждающих строительных конструкций. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22233-83 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29296-92 |Профили прессованные прямоугольные | | |неравнополочного таврового сечения из | | |алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29303-92 |Профили прессованные прямоугольные | | |неравнополочного двутаврового сечения из | | |алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 11 "Кольорові метали і сплави"
(Усього 120 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 6835-2002 |Золото и сплавы на его основе. Марки. | | |- Взамен ГОСТ 6835-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6836-2002 |Серебро и сплавы на его основе. Марки. | | |- Взамен ГОСТ 6836-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 5905-2004 |Хром металлический. Технические требования и | |(ИСО 10387:1994) |условия поставки. | | |- Взамен ГОСТ 5905-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30649-99 |Сплавы на основе благородных металлов | | |ювелирные. Марки. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 1639-93 |Лом и отходы цветных металлов и сплавов. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1639-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 859-2001 |Медь. Марки. | | |- Взамен ГОСТ 859-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 1020-97 |Латуни литейные в чушках. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1020-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 4515-93 |Сплавы медно-фосфористые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 4515-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6674.0-96 |Сплавы медно-фосфористые. Общие требования к | | |методам анализа. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6674.1-96 |Сплавы медно-фосфористые. Метод определения | | |фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 6674.1-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6674.2-96 |Сплавы медно-фосфористые. Метод определения | | |меди. | | |- Взамен ГОСТ 6674.2-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6674.3-96 |Сплавы медно-фосфористые. Метод определения | | |сурьмы. | | |- Взамен ГОСТ 6674.3-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6674.4-96 |Сплавы медно-фосфористые. Метод определения | | |висмута. | | |- Взамен ГОСТ 6674.4-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6674.5-96 |Сплавы медно-фосфористые. Методы определения | | |железа. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13938.13-93 |Медь. Методы определения кислорода. | | |- Взамен ГОСТ 13938.13-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 15527-2004 |Сплавы медно-цинковые (латуни), | | |обрабатываемые давлением. Марки. | | |- Взамен 15527-70 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 17711-93 |Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. | | |Марки. | | |- Взамен ГОСТ 17711-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 28515-97 |Медь. Метод испытания проб на удлинение | | |спирали. | | |- Взамен ГОСТ 28515-90 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30608-98 |Бронзы оловянные. Метод | | |рентгенофлуоресцентного анализа. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30609-98 |Латуни литейные. Метод | | |рентгенофлуоресцентного анализа. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6012-98 |Никель. Методы химико-атомно-эмиссионного | | |спектрального анализа. | | |- Взамен ГОСТ 6012-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.1-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения меди. | | |- Взамен ГОСТ 6689.1-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.2-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения никеля. | | |- Взамен ГОСТ 6689.2-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.3-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Метод определения суммы никеля и кобальта. | | |- Взамен ГОСТ 6689.3-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.4-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения цинка. | | |- Взамен ГОСТ 6689.4-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.5-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 6689.5-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.6-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения марганца. | | |- Взамен ГОСТ 6689.6-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.7-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения кремния. | | |- Взамен ГОСТ 6689.7-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.8-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 6689.8-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.9-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения кобальта. | | |- Взамен ГОСТ 6689.9-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.10-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения углерода. | | |- Взамен ГОСТ 6689.10-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.11-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Метод определения вольфрама. | | |- Взамен ГОСТ 6689.11-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.12-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения магния. | | |- Взамен ГОСТ 6689.12-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.13-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения мышьяка. | | |- Взамен ГОСТ 6689.13-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.14-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения хрома. | | |- Взамен ГОСТ 6689.14-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.15-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения сурьмы. | | |- Взамен ГОСТ 6689.15-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.16-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения цинка, кадмия, свинца, | | |висмута и олова. | | |- Взамен ГОСТ 6689.16-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.17-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения висмута. | | |- Взамен ГОСТ 6689.17-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.18-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения серы. | | |- Взамен ГОСТ 6689.18-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.19-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 6689.19-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.20-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения свинца. | | |- Взамен ГОСТ 6689.20-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.21-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения титана. | | |- Взамен ГОСТ 6689.21-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.22-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Методы определения олова. | | |- Взамен ГОСТ 6689.22-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6689.24-92 |Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые. | | |Метод определения кальция. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.1-2002 |Никель. Кобальт. Общие требования к методам | | |анализа. | | |- Взамен ГОСТ 13047.1-81, ГОСТ 741.1-80 в | | |части раздела 1 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.2-2002 |Никель. Кобальт. Методы определения никеля в | | |никеле. | | |- Взамен ГОСТ 13047.1-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.3-2002 |Никель. Методы определения серы. | | |- Взамен ГОСТ 13047.3-67 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.4-2002 |Никель. Кобальт. Методы определения кобальта | | |в никеле. | | |- Взамен ГОСТ 13047.6-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.5-2002 |Никель. Кобальт. Методы определения никеля в | | |кобальте. | | |- Взамен ГОСТ 741.5-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.6-2002 |Никель. Кобальт. Методы определения углерода.| | |- Взамен ГОСТ 13047.2-81, ГОСТ 741.3-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.7-2002 |Никель. Кобальт. Методы определения серы. | | |- Взамен ГОСТ 13047.3-81, ГОСТ 741.2-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.8-2002 |Никель. Кобальт. Методы определения кремния. | | |- Взамен ГОСТ 13047.4-81, ГОСТ 741.10-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.9-2002 |Никель. Кобальт. Метод определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 13047.5-81, ГОСТ 741.8-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.10-2002|Никель. Кобальт. Методы определения меди. | | |- Взамен ГОСТ 13047.7-81, ГОСТ 741.4-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.11-2002|Никель. Кобальт. Метод определения цинка. | | |- Взамен ГОСТ 13047.8-81, ГОСТ 741.12-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.12-2002|Никель. Кобальт. Методы определения сурьмы. | | |- Взамен ГОСТ 13047.9-81, ГОСТ 741.16-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.13-2002|Никель. Кобальт. Методы определения свинца. | | |- Взамен ГОСТ 13047.10-81, ГОСТ 741.13-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.14-2002|Никель. Кобальт. Методы определения висмута. | | |- Взамен ГОСТ 13047.11-81, ГОСТ 741.17-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.15-2002|Никель. Кобальт. Метод определения олова. | | |- Взамен ГОСТ 13047.12-81, ГОСТ 741.18-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.16-2002|Никель. Кобальт. Методы определения кадмия. | | |- Взамен ГОСТ 13047.13-81, ГОСТ 741.14-8 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.17-2002|Никель. Кобальт. Методы определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 13047.14-81, ГОСТ 741.6-91 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.18-2002|Никель. Кобальт. Методы определения мышьяка. | | |- Взамен ГОСТ 13047.15-81, ГОСТ 741.9-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.19-2002|Никель. Кобальт. Метод определения алюминия. | | |- Взамен ГОСТ 13047.16-81, ГОСТ 741.11-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.20-2002|Никель. Кобальт. Метод определения магния. | | |- Взамен ГОСТ 130147.17-81, ГОСТ 741.15-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.21-2002|Никель. Кобальт. Методы определения марганца.| | |- Взамен ГОСТ 13047.18-81, ГОСТ 741.7-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.22-2002|Никель. Кобальт. Методы определения таллия в | | |никеле. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.23-2002|Никель. Кобальт. Методы определения теллура в| | |никеле. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.24-2002|Никель. Кобальт. Методы определения серебра в| | |никеле. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13047.25-2002|Никель. Кобальт. Методы определения селена в | | |никеле. | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22598-93 |Никель и низколегированные сплавы никеля. | | |Метод определения кислорода. | | |- Взамен ГОСТ 22598-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 1292-2005 |Сплавы свинцово-сурьмянистые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1292-81 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 1293.16-93 |Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы | | |определения серы | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 3640-94 |Цинк. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3640-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 3778-98 |Свинец. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3778-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 15483.10-2004|Олово. Методы атомно-эмиссионного | | |спектрального анализа. | | |- Взамен 15483.10-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19251.7-93 |Цинк. Методы определения алюминия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19424-97 |Сплавы цинковые литейные в чушках. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 19424-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21437-95 |Сплавы цинковые антифрикционные. Марки, | | |технические требования и методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 21437-75 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 21438-95 |Сплавы цинковые антифрикционные в чушках. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 21438-75 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22861-93 |Свинец высокой чистоты. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22861-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23328-95 |Сплавы цинковые. Методы спектрального | | |анализа. | | |- Взамен ГОСТ 23328-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23957.1-2003 |Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения| | |свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди. | | |- Взамен ГОСТ 23957.1-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23957.2-2003 |Цинк. Метод атомно-абсорбционного определения| | |олова. | | |- Взамен ГОСТ 23957.2-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25140-93 |Сплавы цинковые литейные. Марки. | | |- Взамен ГОСТ 25140-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.0-95 |Сплавы цинковые. Общие требования к методам | | |анализа. | | |- Взамен ГОСТ 25284.0-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.1-95 |Сплавы цинковые. Методы определения алюминия.| | |- Взамен ГОСТ 25284.1-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.2-95 |Сплавы цинковые. Методы определения меди. | | |- Взамен ГОСТ 25284.2-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.3-95 |Сплавы цинковые. Методы определения магния. | | |- Взамен ГОСТ 25284.3-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.4-95 |Сплавы цинковые. Методы определения свинца. | | |- Взамен ГОСТ 25284.4-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.5-95 |Сплавы цинковые. Методы определения кадмия. | | |- Взамен ГОСТ 25284.5-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.6-95 |Сплавы цинковые. Методы определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 25284.6-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.7-95 |Сплавы цинковые. Методы определения олова. | | |- Взамен ГОСТ 25284.7-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 25284.8-95 |Сплавы цинковые. Методы определения кремния. | | |- Взамен ГОСТ 25284.8-84 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30082-93 |Сплавы цинк-алюминиевые. Спектральный метод | | |анализа | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 123-98 |Кобальт. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 123-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 1467-93 |Кадмий. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1467-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 8776-99 |Кобальт. Методы химико-атомно-эмиссионного | | |спектрального анализа. | | |- Взамен ГОСТ 8776-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22860-93 |Кадмий высокой чистоты. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22860-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 10297-94 |Индий. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10297-75 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.0-93 |Галлий. Общие требования к методам анализа. | | |- Взамен ГОСТ 13637.0-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.1-93 |Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения | | |алюминия, висмута, железа, кремния, магния, | | |марганца, меди, никеля, олова, свинца, хрома | | |и цинка. | | |- Взамен ГОСТ 13637.1-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.2-93 |Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения | | |кадмия, свинца, цинка. | | |- Взамен ГОСТ 13637.2-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.3-93 |Галлий. Химико-атомно-эмиссионный метод | | |определения алюминия, висмута, индия, кадмия,| | |кобальта, кремния, магния, марганца, меди, | | |никеля, свинца, серебра, хрома, цинка и | | |железа. | | |- Взамен ГОСТ 13637.3-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.4-93 |Галлий. Метод определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 13637.4-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.5-93 |Галлий. Метод определения олова. | | |- Взамен ГОСТ 13637.5-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.6-93 |Галлий. Метод определения селена. | | |- Взамен ГОСТ 13637.6-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.7-93 |Галлий. Метод определения серы. | | |- Взамен ГОСТ 13637.7-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.8-93 |Галлий. Метод определения теллура. | | |- Взамен ГОСТ 13637.8-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 13637.9-93 |Галлий. Метод определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 13637.9-77 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 16698.1-93 |Марганец металлический и марганец | | |азотированный. Метод определения марганца. | | |- Взамен ГОСТ 16698.1-71 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 16698.4-93 |Марганец металлический и марганец | | |азотированный. Методы определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 16698.4-71 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 16698.6-93 |Марганец металлический и марганец | | |азотированный. Методы определения железа. | | |- Взамен ГОСТ 16698.6-71 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 16698.13-93 |Марганец металлический и марганец | | |азотированный. Метод определения азота. | | |- Взамен ГОСТ 16698.13-84 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 18337-95 |Таллий. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 18337-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 546-2001 |Катоды медные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 546-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 1761-92 |Полосы и ленты из оловянно-фосфористой и | | |оловянно-цинковой бронзы. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1761-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 4748-92 |Полосы и ленты из кремнисто-марганцевой | | |бронзы. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4748-70 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30269-95 |Пломбы свинцовые. Общие технические условия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 5187-2003 |Ленты из мельхиора, нейзильбера и монеля. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5187-49 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 614-97 |Бронзы литейные в чушках. Технические условия| | |- Взамен ГОСТ 614-73, ГОСТ 17328-78 | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 12 "Кокс"
(21 стандарт)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ ИСО 1013-95|Кокс. Метод определения насыпной массы в | | |большом контейнере | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5953-93 |Кокс с размером кусков 20 мм и более. | |(ИСО 556-80) |Определение механической прочности. | | |- Взамен ГОСТ 5953-81 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 10478-93 |Топливо твердое. Методы определения мышьяка. | |(ИСО 601-81, |- Взамен ГОСТ 10478-75 | |ИСО 2590-73) | | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 25927-95 |Кокс. Метод определения насыпной плотности в | |(ИСО 567-74) |малом контейнере. | | |- Взамен ГОСТ 25927-83 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 1932-93 |Топливо твердое. Методы определения фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 1932-82 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.1-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Методы определения внешнего вида и цвета. | | |- Взамен ГОСТ 2706.1-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.2-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Хроматографический метод определения основного | | |вещества и примесей в бензоле, толуоле и | | |ксилоле. | | |- Взамен ГОСТ 2706.2-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.3-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Методы определения окраски серной кислоты. | | |- Взамен ГОСТ 2706.3-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.4-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения сероуглерода в бензоле. | | |- Взамен ГОСТ 2706.4-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.5-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения тиофена в бензоле. | | |- Взамен ГОСТ 2706.5-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.6-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения сульфирующихся веществ. | | |- Взамен ГОСТ 2706.6-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.7-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения реакции водной вытяжки. | | |- Взамен ГОСТ 2706.7-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.8-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения испаряемости. | | |- Взамен ГОСТ 2706.8-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.9-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения слоя воды в цистерне. | | |- Взамен ГОСТ 2706.9-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.10-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения сероводорода и меркаптанов. | | |- Взамен ГОСТ 2706.10-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.11-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Методы определения бромного числа. | | |- Взамен ГОСТ 2706.11-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.12-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения температуры кристаллизации | | |бензола. | | |- Взамен ГОСТ 2706.12-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2706.13-95 |Углеводороды ароматические бензольного ряда. | | |Метод определения температурных пределов | | |перегонки. | | |- Взамен ГОСТ 2706.13-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30141-94 |Масла каменноугольные. Газохроматографический | | |метод определения основного компонентного | | |состава. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30142-94 |Масла каменноугольные. Метод определения | | |массовой доли фенолов. | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 4794-97 |Термоантрацит электродный. Технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 4794-75 | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 13 "Стандартизація електропобутових
машин та приладів"
(77 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 30345.56-98 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-65-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к воздухоочистителям. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.55-97 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-26-94) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к часам. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.22-98 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-28-94) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к машинам швейным бытовым. | | |- Взамен ГОСТ 27570.22-89 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.59-2000 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 60335-2-70-93)|электрических приборов. Дополнительные | | |требования к доильным машинам. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 17446-96 |Электроприборы бытовые. Надежность. | | |Требования и методы контрольных испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 17446-86 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26119-97 |Электроприборы бытовые. Эксплуатационные | | |документы. | | |- Взамен ГОСТ 26119-84 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.01-92 |Безопасность электрически нагреваемых одеял,| |(МЭК 967-88) |подушек и аналогичных гибких нагревательных | | |приборов для бытового использования. | | |Требования и методы испытаний. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30163.0-95 |Бытовые и аналогичные электрические приборы.| |(МЭК 704-1-82) |Методы определения распространяющего в | | |воздухе шума. Часть 1. Общие требования. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.0-95 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-1-91) |электрических приборов. Общие требования. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26499-95 |Машины бытовые кухонные электрические. Общие| | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25036-81, ГОСТ 26499-85 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.7-96 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-14-94) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к электрическим кухонным машинам.| | |- Взамен ГОСТ 27570.7-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26813-99 |Воздухоочистители для кухонь электрические | | |бытовые. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 26813-86 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.34-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-36-86) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим кухонным плитам, шкафам и | | |конфоркам для предприятий общественного | | |питания. | |-------------------+--------------------------------------------| { ГОСТ 27570.36-92 скасовано на території України з 1 липня
2012 року згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання
N 609 ( v0609831-10 ) від 28.12.2010 }
|ГОСТ 27570.36-92 |Безопасность бытовых и аналогичных |
|(МЭК 335-2-38-86) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим аппаратам контактной обработки| | |продуктов с одной и двумя греющими | | |поверхностями для предприятий общественного | | |питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.38-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-42-87) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим шкафам с принудительной | | |циркуляцией воздуха для предприятий | | |общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.42-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-49-88) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим тепловым шкафам для | | |предприятий общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.26-98 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-31-95) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к воздухоочистителям для кухонь. | | |- Взамен ГОСТ 27570.26-91 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30639-99 |Печи микроволновые бытового и аналогичного | | |применения. Общие технические условия. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 16317-95 |Приборы холодильные электрические бытовые. | |(ИСО 5155-83, |Общие технические условия. | |ИСО 7371-85, |- Взамен ГОСТ 16317-87 | |МЭК 335-2-24-84) | | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.49-96 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-57-89) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к мороженицам со встроенным | | |мотор-компрессором и методы испытаний. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30204-95 |Приборы холодильные бытовые. | | |Эксплуатационные характеристики и методы | | |испытаний. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 14227-97 |Машины посудомоечные. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 14227-85 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27306-95 |Программаторы для бытовых электрических | | |стиральных и посудомоечных машин. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 27306-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.50-95 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-58-90) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим посудомоечным машинам для | | |предприятий общестыенного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.51-95 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-62-90) |электрических приборов. Частные требования к| | |ополаскивающим ваннам с электрическим | | |нагревом для предприятий общественного | | |питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30147-95 |Машины посудомоечные бытовые. Методы | |(МЭК 436-81) |измерения эксплуатационных характеристик. | | |- Взамен СТ СЭВ 2498-80 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30163.2-96 |Бытовые и аналогичные электрические приборы.| |(МЭК 704-2-3-87) |Методы определения распространяющегося в | | |воздухе шума. Часть 2. Дополнительные | | |требования к посудомоечным машинам. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.58-99 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-5-92) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к посудомоечным машинам. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30464-97 |Машины посудомоечные бытовые. Общие | | |технические условия. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 18199-95 |Электросоковыжималки бытовые. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 18199-83 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 18710-99 |Электромиксеры бытовые. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 18710-91 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 19423-95 |Электрокофемолки бытовые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 19423-81 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 20469-95 |Электромясорубки бытовые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 20469-81 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 20888-96 |Электрокофеварки бытовые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 20888-81 | |-------------------+--------------------------------------------| { ГОСТ 27570.35-92 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 607 ( v0607831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ 27570.35-92 |Безопасность бытовых и аналогичных |
|(МЭК 335-2-37-86) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим фритюрницам для предприятий | | |общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| { ГОСТ 27570.37-92 скасовано на території України з 1 липня
2012 року згідно з Наказом Державної служби технічного регулювання
N 609 ( v0609831-10 ) від 28.12.2010 }
|ГОСТ 27570.37-92 |Безопасность бытовых и аналогичных |
|(МЭК 335-2-39-86) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим универсальным сковородам для | | |предприятий общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.39-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-46-86) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим пароварочным аппаратам для | | |предприятий общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.40-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-47-87) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим пищеварочным котлам для | | |предприятий общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.41-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-48-88) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим грилям и тостерам для | | |предприятий общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.43-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-50-89) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим мармитам для предприятий | | |общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.53-95 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-64-91) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим кухонным машинам для | | |предприятий общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.16-97 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-9-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к тостерам, грилям, ростерам и | | |аналогичным приборам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.16-88 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.17-98 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-13-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к сковородам, фритюрницам и | | |аналогичным приборам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.17-89 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.46-97 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-16-94) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к измельчителям пищевых отходов. | | |- Взамен ГОСТ 27570.46-96 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30587-98 |Приборы для приготовления пищи электрические| |(МЭК 619-93) |бытовые. Методы измерения эксплуатационных | | |характеристик. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 307.1-95 |Электроутюги бытовые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 307-81 в части технических | | |требований и методов испытаний | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 307.2-95 |Электроутюги бытового и аналогичного | | |назначения. Методы измерения рабочих | | |характеристик. | | |- Взамен ГОСТ 307-81 в части методов | | |измерений рабочих характеристик | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 8051-93 |Машины стиральные бытовые. Общие технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 8051-83 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27457-93 |Машины стиральные промышленные. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 27457-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30163.3-99 |Бытовые и аналогичные электрические приборы.| | |Методы определения распространяющегося в | | |воздухе шума. Часть 2. Дополнительные | | |требования к стиральным машинам и | | |центрифугам. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.4-95 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 235-2-7-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к стиральным машинам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.4-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.5-96 |Безопасность бытовых и аналогичных | |МЭК 335-2-4-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к центрифугам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.5-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.12-96 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-3-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к электрическим утюгам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.12-88 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.44-98 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-11-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к барабанным сушильным машинам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.44-92 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30192-94 |Шланги для бытовых пылесосов. Параметры и | | |размеры. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30192.1-98 |Шланги для бытовых пылесосов. Методы | | |испытаний. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.6-97 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-2-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к пылесосам и водовсасывающим | | |чистящим приборам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.6-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7400-2000 |Электрочайники и электросамовары бытовые. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7400-81 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.15-96 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-30-90) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к комнатным обогревателям и | | |методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 27570.15-88 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.18-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-21-89) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к аккумуляционным | | |водонагревателям и методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 27570.18-89 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.23-92 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-35-91) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к проточным водонагревателям и | | |методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 27570.23-90 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.52-95 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-63-91) |электрических приборов. Частные требования к| | |электрическим кипятильникам для воды и | | |электрическим нагревателям жидкостей для | | |предприятий общественного питания. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30248-97 |Изделия электроугольные. Электрообогреватели| | |на основе углеродных волокнистых материалов.| | |Общие технические условия. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.54-97 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-73-94) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к погружным закрепленным | | |нагревателям. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.60-2000 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-61-92) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к теплоаккумуляторным комнатным | | |обогревателям. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.61-2001 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 60335-2-51-97)|электрических приборов. Дополнительные | | |требования к стационарным циркулярным | | |насосам для установок обогрева и | | |водоснабжения. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.63-2001 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 60335-2-71-93)|элекстрических приборов. Дополнительные | | |требования к электрическим нагревательным | | |приборам для разведения и выращивания | | |животных. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.64-2001 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 60335-2-74-94)|элекстрических приборов. Дополнительные | | |требования к портативным погружным | | |нагревателям. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ МЭК 730-2-1-95|Автоматические электрические управляющие | | |устройства бытового и аналогичного | | |назначения. Дополнительные требования к | | |электрическим управляющим устройствам для | | |бытовых электроприборов и методы испытаний. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 9043-93 |Электромашинки для стрижки волос. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 9043-75 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 9357-95 |Электробритвы. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 9357-81 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.2-2000 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-8-92) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к электробритвам, машинкам для | | |стрижки волос и аналогичным приборам. | | |- Взамен ГОСТ 27570.2-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.25-95 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-32-93) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к приборам для массажа. | | |- Взамен ГОСТ 27570.25-90 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.33-97 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-52-94) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к приборам для гигиены рта, | | |присоединяемым к сети через безопасный | | |разделительный трансформатор. | | |- Взамен ГОСТ 27570.33-92 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27570.48-96 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 335-2-55-89) |электрических приборов. Дополнительные | | |требования к электроприборам, используемым в| | |аквариумах и садовых водоемах, и методы | | |испытаний. | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.28-2001 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 60335-2-29-94)|элекстрических приборов. Дополнительные | | |требования к зарядным устройствам батарей. | | |- Взамен ГОСТ 27670.28-91 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30345.57-99 |Безопасность бытовых и аналогичных | |(МЭК 60335-2-56-97)|электрических приборов. Дополнительные | | |требования к проекторам и аналогичным | | |приборам. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 15 "Суднобудування"
(12 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 228-95 |Цепи якорные судовые. Параметры и размеры, | | |технические требования, маркировка сборочных | | |единиц. | | |- Взамен ГОСТ 228-79 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19261-98 |Иллюминаторы судовые круглые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 19261-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21672-99 |Иллюминаторы судовые прямоугольные. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 21672-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25002-94 |Устройства грузовые стреловые. Ряд | | |грузоподъемностей. | | |- Взамен ГОСТ 25002-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25088-98 |Двери судовые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25088-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25302-94 |Гаки буксирные. Ряд номинальных тяговых усилий. | | |- Взамен ГОСТ 25302-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25309-94 |Крышки судовых сходных люков. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 25309-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25310-94 |Крышки судовых световых люков. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 25310-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26314-98 |Трапы судовые стационарные. Технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 26314-84 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 29281-92 |Механизмы и фундаменты судовые. | | |Присоединительные размеры. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30461-97 |Цистерны вкладные судовые. Общие технические | | |условия. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30715-2000|Теплообменники судовые. Классификация. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 17 "Побутова апаратура, яка працює на газовому,
рідкому і твердому видах палива"
(10 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 9817-95 |Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 9817-82 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 10798-93|Плиты газовые бытовые. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10798-85 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 11032-97|Аппараты водонагревательные емкостные газовые | | |бытовые. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11032-80 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 19910-94|Аппараты водонагревательные проточные газовые | | |бытовые. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 19910-74 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 20219-93|Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным | | |контуром. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 20219-74 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 20548-93|Котлы отопительные водогрейные | | |теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 20548-87 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 21804-94|Устройства запорные баллонов для сжиженных | | |углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие| | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 21804-83 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 21805-94|Регуляторы давления для сжиженных углеводородных | | |газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 21805-83 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 29134-97|Горелки газовые промышленные. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 29134-91 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30154-94|Плиты газовые бытовые туристские. Общие | | |технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 18 "Лісові ресурси"
(49 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 99-96 |Шпон лущеный. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 99-89 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 1820-2001 |Спички. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1820-85 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 3916.1-96 |Фанера общего назначения с наружными слоями| | |из шпона лиственных пород. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 3916.1-89, ГОСТ 10.55-71 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 3916.2-96 |Фанера общего назначения с наружными слоями| | |из шпона хвойных пород. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 3916.2-89 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4254-4-2002|Лебедки трелевочные. Требования | | |безопасности. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7917-2002 |Машины для лесного хозяйства. Кусторезы | | |бензиномоторные. Методы испытаний на | | |звуковое давление. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7918-2002 |Машины для лесного хозяйства. Кусторезы | | |бензиномоторные. Защитное устройство | | |дискового полотна. Размеры. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 8082-2002 |Машины лесозаготовительные, тракторы | | |лесопромышленные и лесохозяйственные. | | |Устройство защиты при опрокидывании. | | |Требования безопасности и методы испытаний.| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 8083-2002 |Машины лесозаготовительные, тракторы | | |лесопромышленные и лесохозяйственные. | | |Устройство защиты от падающих предметов. | | |Требования безопасности и методы испытаний.| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 8084-2002 |Машины лесозаготовительные, тракторы | | |лесопромышленные и лесохозяйственные. | | |Устройство защиты оператора. Требования | | |безопасности и методы испытаний. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8673-93 |Плиты фанерные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8673-82 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 9620-94 |Древесина слоистая клееная. Отбор образцов | | |и общие требования при испытании. | | |- Взамен ГОСТ 9620-72 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 9624-93 |Древесина слоистая клееная. Метод | | |определения предела прочности при | | |скалывании. | | |- Взамен ГОСТ 9624-72 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 10131-93 |Ящики из древесины и древесных материалов | | |для продукции пищевых отраслей | | |промышленности, сельского хозяйства и | | |спичек. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10131-87, ГОСТ 13357-87, ГОСТ| | |13359-84, ГОСТ 13360-84, ГОСТ 13361-84 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 11354-93 |Ящики из древесины и древесных материалов | | |многооборотные для продукции пищевых | | |отраслей промышленности и сельского | | |хозяйства. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11354-82, ГОСТ 18575-81 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 13056.6-97 |Семена деревьев и кустарников. Метод | | |определения всхожести. | | |- Взамен ГОСТ 13056.6-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 13056.7-93 |Семена деревьев и кустарников. Методы | | |определения жизнеспособности. | | |- Взамен ГОСТ 13056.7-68 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 13056.8-97 |Семена деревьев и кустарников. Метод | | |определения доброкачественности. | | |- Взамен ГОСТ 13056.8-68 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 13857-95 |Семена деревьев и кустарников. Посевные | | |качества. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 13857-68 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 15155-99 |Изделия из древесины для районов с | | |тропическим климатом. Способы защиты и | | |параметры защищенности. | | |- Взамен ГОСТ 15155-89 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 16363-98 |Средства огнезащитные для древесины. Методы| | |определения огнезащитных свойств. | | |- Взамен ГОСТ 16363-76 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 16369-96 |Пакеты транспортные лесоматериалов. | |(ИСО 4472-83) |Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 16369-88 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 16712-95 |Защитные средства для древесины. Метод | | |испытания токсичности. | | |- Взамен ГОСТ 16712-71 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 16713-71 |Защитные средства для древесины. Методы | | |испытаний на устойчивость к вымыванию. | | |- Взамен ГОСТ 11540-65 в части испытаний на| | |вымываемость | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 18711-96 |Детали и сборочные единицы деревянные для | | |палаток. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 18711-73 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 20022.0-93 |Защита древесины. Параметры защищенности. | | |- Взамен ГОСТ 20022.0-82 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 20022.5-93 |Защита древесины. Автоклавная пропитка | | |маслянистыми защитными средствами. | | |- Взамен ГОСТ 20022.5-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 20022.6-93 |Защита древесины. Способы пропитки. | | |- Взамен ГОСТ 20022.6-86, ГОСТ 20022.7-82, | | |ГОСТ 20022.8-82, ГОСТ 20022.9-76, ГОСТ | | |20022.10-83, ГОСТ 20022.11-89, ГОСТ | | |20022.12-81, ГОСТ 20022.13-81 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 21523.1-93 |Древесина модифицированная. Метод | | |определения прочности втулок. | | |- Взамен ГОСТ 21523.1-76 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 21523.2-93 |Древесина модифицированная. Метод | | |определения жесткости втулок. | | |- Взамен ГОСТ 21523.2-76 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 21523.3.1-93 |Древесина модифицированная. Метод | | |определения теплоемкости. | | |- Взамен ГОСТ 21523.3-87, кроме части | | |определения теплопроводности | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 21523.3.2-93 |Древесина модифицированная. Метод | | |определения теплопроводности. | | |- Взамен ГОСТ 21523.3-87 в части | | |определения теплопроводности | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 21523.8-93 |Древесина модифицированная. Метод | | |определения модуля упругости при сжатии. | | |- Взамен ГОСТ 21523.8-87 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 28815-96 |Растворы водные защитных средств для | | |древесины. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 28815-90 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 29289-92 |Продукты лесохимические. Правила приемки, | | |отбор проб. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30028.1-93 |Средства защитные для древесины. Повидовый | | |метод испытания защищающей способности | | |антисептиков от воздействия | | |деревоокрашивающих и плесневых грибов. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30028.2-93 |Средства защитные для древесины. Метод | | |оценки защищающей способности антисептиков | | |к деревоокрашивающим и плесневым грибам. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30028.3-93 |Средства защитные для древесины. | | |Экспресс-метод испытания огнезащищающей | | |способности. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30028.4-93 |Средства защитные для древесины. | | |Экспресс-метод оценки эффективности | | |антисептиков против деревоокрашивающих и | | |плесневых грибов. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30045-93 |Лыжи спортивно-беговые. Методы испытаний. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30159-94 |Продукты лесохимические. Обеспечение | | |точности методов испытаний. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30219-95 |Древесина огнезащищенная. Общие технические| | |требования. Методы испытаний. | | |Транспортирование и хранение. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30411-2001 |Машины для лесного хозяйства. Пилы | |(ИСО 6536-91) |бензиномоторные цепные. Тормоз пильной | | |цепи. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 30411-95 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30427-96 |Фанера общего назначения. Общие правила | | |классификации по внешнему виду. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30495-97 |Средства защитные для древесины. Общие | | |технические условия. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30506-97 |Машины ручные электрические. Частные | |(МЭК 745-2-13-89) |требования безопасности и методы испытаний | | |цепных пил. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30567-98 |Древесина модифицированная. Метод | | |определения токсичности. | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30723-2001 |Машины для лесного хозяйства. Пилы | |(ИСО 6533-93, |бензиномоторные цепные. Защитные устройства| |ИСО 6534-92) |передней и задней рукояток. Размеры и | | |прочность. | | |- Взамен ГОСТ ИСО 6533-95, ГОСТ ИСО 6534-95| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30725-2001 |Машины для лесного хозяйства. Пилы | |(ИСО 7915-91) |бензомоторные цепные. Определение прочности| | |рукояток. | | |- Взамен ГОСТ ИСО 7915-95 | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 23 "Продукція садів, виноградників
і виноробна продукція"
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 25896-94 |Виноград свежий столовый. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25896-83 | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 24 "Продукти з овочів і фруктів
та устаткування для їх переробки"
(11 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 2654-98 |Консервы. Икра овощная. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 2654-86 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 17471-93|Консервы. Соусы томатные. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 17471-83 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 18611-98|Консервы. Овощи резаные в томатном соусе. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 18611-73 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 26929-94|Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. | | |Минерализация для определения содержания токсичных| | |элементов. | | |- Взамен ГОСТ 26929-86 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30178-96|Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный | | |метод определения токсичных элементов | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30287-95|Консервы. Джем, варенье, повидло для диабетиков. | | |Общие технические условия | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30349-96|Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы | | |определения остаточных количеств хлорорганических | | |пестицидов | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30425-97|Консервы. Метод определения промышленной | | |стерильности. | | |- Взамен ГОСТ 10444.3-85, ГОСТ 10444.4-85, ГОСТ | | |10444.5-85, ГОСТ 10444.6-85 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30538-97|Продукты пищевые. Методика определения токсичных | | |элементов атомно-эмиссионным методом | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30555-98|Консервы фруктовые для диетического питания. | | |Технические условия | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30579-98|Консервы овощные для диетического питания. | | |Технические условия | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 27 "Продукція важкого електромашинобудування"
(9 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 16372-93 |Машины электрические вращающиеся. Допустимые | |(МЭК 34-9-90) |уровни шума. | | |- Взамен ГОСТ 16372-84 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20815-93 |Машины электрические вращающиеся. Механическая | |(МЭК 34-14-82) |вибрация некоторых видов машин с высотой оси | | |вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и | | |допустимые значения. | | |- Взамен ГОСТ 12379-75, ГОСТ 16921-83, ГОСТ | | |20815-88 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21558-2000|Системы возбуждения турбогенераторов, | | |гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 21558-88 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22407-98 |Машины электрические вращающиеся от 63 до 355-го| | |габарита включительно. Генераторы синхронные | | |общего назначения. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22407-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30148-94 |Машины электрические вращающиеся. Монтаж крупных| | |машин. Общие требования | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30149-95 |Машины электрические вращающиеся. Обозначения | | |буквенные и единицы измерений | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30195-94 |Электродвигатели асинхронные погружные. Общие | | |технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30262-95 |Методы определения физических свойств материалов| |(МЭК 413-72) |для щеток электрических машин. | | |- Взамен ГОСТ 9506.3-74, ГОСТ 9506.4-74, ГОСТ | | |9506.5-74 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30458-97 |Машины электрические вращающиеся. Изоляция. | | |Нормы и методы испытаний | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 28 "Компресори" (4 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 10393-99 |Компрессоры воздушные поршневые для тягового | | |подвижного состава. Общие технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 10393-94 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 13529-93 |Клапаны самодействующие круглые индивидуальные| | |поршневых компрессоров. Типы и посадочные | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 13529-77 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30176-95 |Станции компрессорные передвижные общего | | |назначения. Общие технические требования | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30630.1.2-99|Методы испытаний на стойкость к механическим | | |внешним воздействующим факторам машин, | | |приборов и других технических изделий. | | |Испытания на воздействие вибрации | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічнім комітетом України
ТК 29 "Насіння і коренеплоди цукрових буряків"
(3 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 10882-98 |Семена односемянной сахарной свеклы. Посевные | | |качества. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10882-93, ГОСТ 20797-87 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22617.2-94|Семена сахарной свеклы. Методы определения | | |всхожести, одноростковости и | | |доброкачественности. | | |- Взамен ГОСТ 22617.2-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30168-95 |Семена сахарной свеклы. Метод определения силы | | |роста | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 30 "Трансформатори та високовольтна апаратура"
(14 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 1983-2001 |Трансформаторы напряжения. Общие технические | |(МЭК 60044-2-97,|условия. | |МЭК 186-87) |- Взамен ГОСТ 1983-89 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 3484.2-98 |Трансформаторы силовые. Допустимые превышения | | |температуры и методы испытания на нагрев. | | |- Взамен ГОСТ 3484.2-88 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7746-2001 |Трансформаторы тока. Общие технические условия.| |(МЭК 44-1-96) |- Взамен ГОСТ 7746-89 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 8008-97 |Устройства переключения ответвлений обмоток | | |трансформаторов под нагрузкой. Методы | | |испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 8008-75 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 11920-93 |Трансформаторы силовые масляные общего | | |назначения напряжением до 35 кВ включительно. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11920-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 12965-93 |Трансформаторы силовые масляные общего | | |назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 12965-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 14209-97 |Руководство по нагрузке силовых масляных | |(МЭК 354-91) |трансформаторов. | | |- Взамен ГОСТ 14209-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 17544-93 |Трансформаторы силовые масляные общего | | |назначения классов напряжения 220, 330, 500 и | | |750 кВ. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 17544-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 21023-97 |Трансформаторы силовые. Методы измерений | | |характеристик частичных разрядов при испытаниях| | |напряжением промышленной частоты. | | |- Взамен ГОСТ 21023-75 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 24126-97 |Устройства переключения ответвлений обмоток | |(МЭК 214-89) |трансформаторов под нагрузкой. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 24126-80 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30221-97 |Руководство по нагрузке силовых сухих | |(МЭК 905-87) |трансформаторов | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30297-95 |Трансформаторы силовые сухие. Технические | | |требования | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30499-97 |Трансформаторы для трубчатых газоразрядных ламп| |(МЭК 1050-91) |с вторичным напряжением свыше 1000 B (неоновые | | |трансформаторы). Общие технические требования и| | |требования безопасности | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30830-2002 |Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие | |(МЭК 76-1-93) |положения. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 31 "Силові перетворювачі"
(8 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 20859.1-98|Приборы полупроводниковые силовые. Общие | | |технические требования. | | |- Взамен ГОСТ 20859.1-89 в части | | |полупроводниковых приборов | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 28167-98 |Преобразователи переменного напряжения | | |полупроводниковые. Общие технические требования.| | |- Взамен ГОСТ 28167-89 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30507-97 |Устройства зарядно-выпрямительные бытовые. Общие| | |технические требования | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30533-97 |Электроприводы постоянного тока общего | | |назначения. Общие технические требования | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30584-99 |Преобразователи полупроводниковые для тяговых | |(МЭК 146-1-91) |подстанций городского электротранспорта. Общие | | |технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30617-98 |Модули полупроводниковые силовые. Общие | | |технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30618-99 |Модули полупроводниковые интегральные. Общие | | |технические требования | | |- Взамен ГОСТ 20859.1-89 в части модулей | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30718-99 |Преобразователи полупроводниковые бытовые. Общие| | |технические требования. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом
ТК 33 "Рибне господарство"
(28 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 814-96 |Рыба охлажденная. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 814-61 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 1551-93 |Рыба вяленая. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1551-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 1629-97 |Икра лососевая зернистая бочковая. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1629-55 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 6065-97 |Консервы из обжаренной рыбы в масле. Технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 6065-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 6481-97 |Изделия балычные из осетровых рыб холодного | | |копчения и вяленые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6481-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 7442-2002 |Икра зернистая осетровых рыб. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 7442-79 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 7447-97 |Рыба горячего копчения. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7447-84, ГОСТ 12849-67 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 7448-96 |Рыба соленая. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7448-75, ГОСТ 16081-70 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 7449-96 |Рыбы лососевые соленые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7449-64 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 7452-97 |Консервы рыбные натуральные. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 7452-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 7630-96 |Рыба, морские млекопитающие, морские | | |безпозвоночные, водоросли и продукты их | | |переработки. Маркировка и упаковка | | |- Взамен ГОСТ 7630-87 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 10119-97 |Консервы рыбные. Сардины атлантические и | | |дальневосточные в масле. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10119-62 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 10981-97 |Консервы "Рагу из дальневосточных лососевых рыб | | |натуральное". Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10981-64 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 11298-2002|Рыбы лососевые и сиговые холодного копчения. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11298-65 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 11482-96 |Рыба холодного копчения. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11482-88, ГОСТ 13271-67 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 11771-93 |Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. | | |Упаковка и маркировка. | | |- Взамен ГОСТ 11771-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16080-2002|Лососи дальневосточные соленые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 16080-70 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17660-97 |Рыба специальной разделки мороженая. Технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 17660-72 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 18423-97 |Консервы из кальмара и каракатицы натуральные. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 18423-73 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20056-97 |Пресервы из океанической рыбы специального | | |посола. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 20056-74 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20414-93 |Кальмар и каракатица мороженые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 20414-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21607-97 |Наборы рыбные для ухи мороженые. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 21607-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25856-97 |Консервы рыборастительные в бульоне, заливках, | | |маринаде и различных соусах. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 25856-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 29275-92 |Консервы рыбные в соусах диетические. | | |Технические условия. | | |- Взамен ОСТ 15-138-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 29276-92 |Консервы рыбные для детского питания. | | |Технические условия. | | |- Взамен ОСТ 15-232-88, ОСТ 15-233-88, ТУ | | |15-342-88, ТУ 15-504-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30054-93 |Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. | | |Термины и определения. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30314-95 |Филе морского гребешка мороженое. Технические | | |условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30455-97 |Продукция рыбной промышленности. Классификация. | | |Номенклатура показателей качества. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 41 "Зернові культури та продукти їх переробки"
(13 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ ИСО 2170-97|Зерновые и бобовые. Отбор проб молотых | | |продуктов | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 6292-93 |Крупа рисовая. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6292-70, кроме упаковки, | | |маркировки, транспортирования и хранения | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7022-97 |Крупа манная. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7022-54 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 10845-98 |Зерно и продукты его переработки. Метод | | |определения крахмала. | | |- Взамен ГОСТ 10845-76 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13586.5-93 |Зерно. Метод определения влажности. | | |- Взамен ГОСТ 13586.5-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 14943-95 |Клещевина (промышленное сырье). Требования при | | |заготовках и поставках. | | |- Взамен ГОСТ 14943-69, ГОСТ 14944-69 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 28419-97 |Зерно. Метод определения сорной и зерновой | | |примесей на анализаторе засоренности У1-ЕАЗ-М. | | |- Взамен ГОСТ 28419-89 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 29272-92 |Солод ржаной сухой. Технические условия. | | |- Взамен ОСТ 18-218-81 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 29305-92 |Кукуруза. Метод определения влажности | |(ИСО 6540-80) |(измельченных и целых зерен) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30043-93 |Пшеница. Определение показателя седиментации по| |(ИСО 5529-78) |методу Зелени | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30044-93 |Пшеница твердая. Определение неполностью | |(ИСО 5532-87) |стекловидных зерен (контрольный метод) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30483-97 |Зерно. Методы определения общего и фракционного| | |содержания сорной и зерновой примесей; | | |содержания мелких зерен и крупности; содержания| | |зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; | | |содержание металломагнитной примеси. | | |- Взамен ГОСТ 13586.2-81; ГОСТ 13586.4-83 в | | |части пп. 3.4, 3.5 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30498-97 |Зерновые культуры. Определение числа падения. | |(ИСО 3093-82) | | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 44 "Зварювання та споріднені процеси"
(25 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 12.3.047-94 |Система стандартов безопасности труда. | | |Контактная сварка. Требования безопасности | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 31.211.41-93|Детали и сборочные единицы сборно-разборных | | |приспособлений для сборочно-сварочных работ. | | |Основные конструктивные элементы и параметры. | | |Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 31.211.41-83 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 429.14-2004 |Припои оловянно-свинцовые. Методы | | |атомно-эмиссионного спектрального анализа. | | |- Взамен 1429.14-77 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 10543-98 |Проволока стальная наплавочная. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 10543-82 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 11969-93 |Сварные швы. Положения при сварке. Определения| |(ИСО 6947-90) |и обозначения углов наклона и поворота. | | |- Взамен ГОСТ 11969-79 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 19140-94 |Вращатели сварочные горизонтальные | | |двухстоечные. Типы, основные параметры и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 19140-84 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 19141-94 |Вращатели сварочные вертикальные. Типы, | | |основные параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 19141-84 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 19143-94 |Вращатели сварочные универсальные. Типы, | | |основные параметры и размеры. | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 21694-94 |Оборудование сварочное механическое. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 21694-82 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 29273-92 |Свариваемость. Определение | |(ИСО 581-80) | | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 29297-92 |Сварка, высокотемпературная и | | |низкотемпературная пайка, пайкосварка | | |металлов. Перечень и условные обозначения | | |процессов | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 29297-92 |Сварка, высокотемпературная и | |(ИСО 4063-90) |низкотемпературная пайка, пайкосварка | | |металлов. Перечень и условные обозначения | | |процессов | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30482-97 |Электрошлаковая сварка сталей. Требования к | | |технологическому процессу | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 22366-93 |Лента электродная наплавочная спеченная на | | |основе железа. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22366-77 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 23556-95 |Колонны для сварочных автоматов. Типы, | | |основные параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 23556-90 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 28920-95 |Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные | | |параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 28920-91 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30020-93 |Вращатели сварочные с программным управлением.| | |Типы, основные параметры. Общие технические | | |требования | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30021-93 |Конструкции сварные. Разряды точности. | | |Предельные отклонения линейных размеров, | | |допуски формы и расположения поверхностей | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30220-95 |Манипуляторы для контактной точечной сварки. | | |Типы, основные параметры и размеры | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30260-96 |Оборудование для наплавки поверхностей тел | | |вращения. Типы, основные параметры и размеры | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30261-96 |Оборудование для сварки кольцевых швов. Типы, | | |основные параметры и размеры | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30275-96 |Манипуляторы для контактной точечной сварки. | | |Общие технические условия | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30295-96 |Кантователи сварочные. Типы, основные | | |параметры и размеры | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30829-2002 |Генераторы ацетиленовые передвижные. Общие | | |технические условия | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30242-97 |Дефекты соединений при сварке металлов | |(ИСО 6520-82) |плавлением. Классификация, обозначение и | | |определения. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 46 "Шини та вироби шинної промисловості"
(21 стандарт)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 4.494-94 |СПКП. Шины для внедорожных карьерных | | |автомобилей, тракторов, строительных, | | |дорожных, подъемно-транспортных, рудничных | | |и сельскохозяйственных машин. Номенклатура | | |показателей | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 3739-1-2003|Шины и ободья для индустриальных машин. | | |Часть 1. Шины пневматические (метрические | | |серии) для ободьев с плоским основанием или| | |конической полкой 5 град. Обозначение, | | |размеры и маркировка | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 3739-2-2003|Шины и ободья для индустриальных машин. | | |Часть 2. Шины пневматические (метрические | | |серии) для ободьев с плоским основанием или| | |конической полкой 5 град. Номинальные | | |нагрузки | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4250-1-2004|Шины и ободья для землеройных машин. Часть | | |1. Обозначение и размеры шин. | | |- Взамен 30018-93 (ИСО 4250-1-88) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4250-2-2004|Шины и ободья для землеройных машин. Часть | | |2. Нагрузки и внутренние давления. | | |- Взамен 12715-95 (ИСО 4250-2-91) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4251-1-2004|Шины (серии с маркировкой нормы слойности) | | |и ободья для сельскохозяйственных тракторов| | |и машин. Часть 1. Обозначение и размеры шин| | |профили применяемых ободьев. | | |- Взамен 25641.1-94 (ИСО 4251-1-92) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4251-2-2004|Шины (серии с маркировкой нормы слойности) | | |и ободья для сельскохозяйственных тракторов| | |и машин. Часть 2. Номинальные нагрузки на | | |шины. | | |- Взамен 25641.2-94 (ИСО 4251-2-92) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4251-4-94 |Шины (серии с маркировкой нормы слойности) | | |для сельскохозяйственных тракторов и машин.| | |Классификация и номенклатура шин | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 4754-97 |Шины пневматические для легковых | | |автомобилей, прицепов к ним, легких | | |грузовых автомобилей и автобусов особо | | |малой вместимости. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4754-80 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 5513-97 |Шины пневматические для грузовых | | |автомобилей, прицепов к ним, автобусов и | | |троллейбусов. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5513-86 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 7463-2003 |Шины пневматические для тракторов и | | |сельскохозяйственных машин. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 7463-89 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7867-1-2005|Шины и ободья (метрические серии) для | | |сельскохозяйственных тракторов и машин. | | |Часть 1. Обозначение, размеры и маркировка | | |шин, координирование шин и ободьев | | |- Взамен ГОСТ 30268.1-96 (ИСО 7867-1-92) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8430-2003 |Шины пневматические для строительных, | | |дорожных, подъемно-транспортных и | | |рудничных машин. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8430-85 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 11795-2004 |Шины для ведущих колес сельскохозяйственных| | |тракторов. Метод измерения окружности | | |качения шины | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 25304-97 |Шины пневматические диагональные | | |индустриальные. Основные параметры и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 25304-88 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 26585-2003 |Шины пневматические крупногабаритные и | | |сверхкрупногабаритные для внедорожных | | |карьерных автомобилей. Технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 26585-85 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30191-96 |Шины ведущих колес сельскохозяйственных | |(ИСО 8664-92) |тракторов. Шины с маркировкой | | |эксплуатационных характеристик (индекс | | |нагрузки, символ скорости). Основные | | |параметры и размеры | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30225-94 |Шины (серии с маркировкой нормы слойности) | |(ИСО 4251/5-92) |и ободья для сельскохозяйственных тракторов| | |и машин. Шины трелевочных тракторов | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30238.2-98 |Шины и ободья (метрические серии) для | |(ИСО 7867.2-96) |сельскохозяйственных тракторов и машин. | | |Эксплуатационные характеристики и | | |номинальные нагрузки | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30760-2002 |Шины пневматические крупногабаритные и | | |сверхкрупногабаритные. Подготовка к | | |проведению стендовых испытаний | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30761-2002 |Шины пневматические крупногабаритные и | | |сверхкрупногабаритные. Метод определения | | |основных размеров шин с наружным диаметром | | |более 1600 мм. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 47 "Механічні приводи"
(47 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 24266-94 |Концы валов редукторов и мотор-редукторов. | | |Основные размеры, допускаемые крутящие моменты. | | |- Взамен ГОСТ 24266-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 5006-94 |Муфты зубчатые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5006-83 E | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 5147-97 |Муфты шарнирные. Параметры, конструкция и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 5147-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 14084-93 |Муфты упругие со звездочкой. Параметры. | | |Конструкция и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 14084-76 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 15620-93 |Муфты предохранительные кулачковые. Параметры и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 15620-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 15621-93 |Муфты предохранительные шариковые. Параметры и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 15621-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 15622-96 |Муфты предохранительные фрикционные. Параметры, | | |конструкция и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 15622-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19107-97 |Муфты механические. Ряды номинальных крутящих | | |моментов. | | |- Взамен ГОСТ 19107-73 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20720-93 |Муфты кулачково-дисковые. Параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 20720-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20742-93 |Муфты цепные. Параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 20742-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20761-96 |Муфты фланцевые. Параметры, конструкция и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 20761-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20884-93 |Муфты упругие с торообразной оболочкой. Типы, | | |параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 20884-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 21424-93 |Муфты упругие втулочно-пальцевые. Параметры и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 21424-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 23106-93 |Муфты продольно-свертные. Параметры. Конструкция| | |и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 23106-78 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 24246-96 |Муфты втулочные. Параметры, конструкция и | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 24246-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25021-93 |Муфты упругие с промежуточным диском. Параметры | | |и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 25021-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26455-97 |Муфты дисковые полужесткие. Параметры, | | |конструкция и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 26455-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 24069-97 |Основные нормы взаимозаменяемости. | |(ИСО 3117-77) |Тангенциальные шпонки и шпоночные пазы. | | |- Взамен ГОСТ 24069-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 24071-97 |Основные нормы взаимозаменяемости. Сегментные | |(ИСО 3912-77) |шпонки и шпоночные пазы. | | |- Взамен ГОСТ 24071-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30173-96 |Соединения шпоночные с призматическими | | |скользящими шпонками. Размеры шпонок и сечений | | |пазов. Допуски и посадки | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 2144-93 |Передачи червячные цилиндрические. Основные | | |параметры. | | |- Взамен ГОСТ 2144-76, ГОСТ 19672-74 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19036-94 |Передачи червячные цилиндрические. Исходный | | |червяк и исходный производящий червяк. | | |- Взамен ГОСТ 19036-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19650-97 |Передачи червячные цилиндрические. Расчет | | |геометрии. | | |- Взамен ГОСТ 19650-74 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30078.1-93|Передачи волновые. Общие технические требования | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30078.2-93|Передачи волновые. Типы. Основные параметры и | | |размеры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30078.3-93|Передачи волновые. Исходный контур | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30224-96 |Передачи зубчатые Новикова цилиндрические с | | |твердостью поверхности зубьев не менее 35 HRCэ. | | |Исходный контур | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30634-99 |Колеса зубчатые. Технические требования к | | |упроченному слою | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 13568-97 |Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие | |(ИСО 606-94) |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 13568-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25996-97 |Цепи круглозвенные высокопрочные для горного | |(ИСО 610-90) |оборудования. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25996-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 10819-93 |Вариаторы цепные. Параметры. | | |- Взамен ГОСТ 10819-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16162-93 |Редукторы зубчатые. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16162-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20373-94 |Редукторы и мотор-редукторы зубчатые. Варианты | | |сборки. | | |- Взамен ГОСТ 20373-80 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22931-93 |Вариаторы с широким клиновым ремнем. Параметры. | | |- Взамен ГОСТ 22931-78 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25301-95 |Редукторы цилиндрические. Параметры. | | |- Взамен ГОСТ 25301-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25484-93 |Мотор-редукторы зубчатые. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 25484-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26218-94 |Редукторы и мотор-редукторы волновые зубчатые. | | |Параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 24439-80, ГОСТ 26218-84 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26543-94 |Мотор-редукторы планетарные. Основные параметры.| | |- Взамен ГОСТ 26543-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26546-93 |Вариаторы цепные. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 26546-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26957-97 |Вариаторы с широким клиновым ремнем. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 26957-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 27142-97 |Редукторы конические и коническо-цилиндрические.| | |Параметры. | | |- Взамен ГОСТ 27142-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 29285-95 |Приводы механические. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 29285-92 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30077-93 |Мотор-барабаны. Основные параметры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30164-94 |Редукторы и мотор-редукторы зубчатые. | | |Конструктивные исполнения по способу монтажа | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30222-95 |Вариаторы конусные. Общие технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30223-95 |Мотор-барабаны. Общие технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30525-97 |Вариаторы конусные. Параметры. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 49 "Синтетичні мийні засоби"
(13 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 22567.5-93 |Средства моющие синтетические и вещества | | |поверхностно-активные. Методы определения | | |концентрации водородных ионов. | | |- Взамен ГОСТ 22567.5-77 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22567.10-93|Средства моющие синтетические. Методы | | |определения массовой доли активного кислорода. | | |- Взамен ГОСТ 22567.10-79 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22567.14-93|Средства моющие синтетические. Вещества | | |поверхностно-активные и мыла. Методы | | |определения массовой доли воды. | | |- Взамен ГОСТ 22567.14-84 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22567.15-95|Средства моющие синтетические. Метод | | |определения моющей способности | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 25644-96 |Средства моющие синтетические порошкообразные. | | |Общие технические требования. | | |- Взамен ГОСТ 25644-88 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30024-93 |Вещества поверхностно-активные и средства | |(ИСО 607-80) |моющие синтетические. Методы деления пробы | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30278-95 |Шампуни и пеномоющие средства. Метод | | |определения устойчивости к микробному заражению| |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30279-95 |Шампуни и пеномоющие средства. Микробное | | |загрязнение. Метод выявления Staphylococcus | | |aureus | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30280-95 |Шампуни и пеномоющие средства. Микробное | | |загрязнение. Метод учета содержания дрожжей и | | |выявления Candida albicans | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30281-95 |Шампуни и пеномоющие средства. Микробное | | |загрязнение. Метод выявления Pseudomonas | | |aeruginasa | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30282-95 |Шампуни и пеномоющие средства. Микробное | | |загрязнение. Метод выявления бактерий | | |Escherichia coli | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30283-95 |Шампуни и пеномоющие средства. Метод | | |определения эффективности консервирующих | | |добавок | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30468-97 |Шампуни и пеномоющие средства. Метод | | |определения общей загрязненности | | |микроорганизмами. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 51 "Пластмаси. Олігомери та полімери синтетичні
і матеріали на їх основі"
(25 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 9.718-93 |ЕСЗКС. Материалы полимерные. Метод определения | | |защитной эффективности антиоксидантов | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 9.719-94 |ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний | | |на старение при воздействии влажного тепла, | | |водяного и соляного тумана | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 8620-96|Пластмассы. Смола фенольная порошкообразная. | | |Ситовой анализ с применением воздухоструйного | | |ситового аппарата | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 10587-93 |Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10587-84 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 11035.1-93 |Пластмассы. Определение насыпной плотности | |(ИСО 60-77) |формовочного материала. | | |- Взамен ГОСТ 11035-64 в части метода А | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 11035.2-93 |Пластмассы. Определение насыпной плотности | |(ИСО 61-76) |формовочного материала, который не просыпается | | |через специальную воронку. | | |- Взамен ГОСТ 11035-64 в части метода Б | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 12497-93 |Пластмассы. Соединения эпоксидные. Методы | | |определения эпоксидных групп. | | |- Взамен ГОСТ 12497-78 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 16782-92 |Пластмассы. Метод определения температуры | |(ИСО 974-80) |хрупкости при ударе. | | |- Взамен ГОСТ 16782-83 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 17478-95 |Пресс-материалы. Дозирующийся стекловолокнит и | | |гранулированный стекловолокнит. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 17478-72 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 18522-93 |Смолы и пластификаторы жидкие. Методы | | |определения цветности. | | |- Взамен ГОСТ 18522-73 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22457.0-93 |Пластмассы. Смолы и соединения эпоксидные. | | |Методы определения массовой доли хлора. Общие | | |требования | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22457.1-93 |Пластмассы. Смолы и соединения эпоксидные. | | |Метод определения неорганического хлора (иона | | |хлора). | | |- Взамен ГОСТ 22457-90 в части метода | | |определения неорганического хлора (иона хлора) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22457.2-93 |Пластмассы. Смолы и соединения эпоксидные. | | |Метод определения легко омыляемого хлора | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22457.3-93 |Пластмассы. Смолы и соединения эпоксидные. | | |Метод определения омыляемого хлора. | | |- Взамен ГОСТ 22457-90 в части метода | | |определения омыляемого хлора | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 22457.4-93 |Пластмассы. Ненасыщенные полиэфиры и эпоксидные| | |смолы. Определение содержания общего хлора | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 25138-93 |Пластмассы. Поливинилхлоридные смолы. | |(ИСО 1265-79) |Определение примесей и инородных частиц. | | |- Взамен ГОСТ 25138-82 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 25139-93 |Пластмассы. Метод определения сыпучести. | |(ИСО 6186-80) |- Взамен ГОСТ 25139-82 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 25271-93 |Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или | |(ИСО 2555-89) |дисперсии. Определение кажущейся вязкости по | | |Брукфильду. | | |- Взамен ГОСТ 25271-82 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 25303-92 |Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры | |(ИСО 1158-84) |винилхлорида. Определение хлора. | | |- Взамен ГОСТ 25303-82 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 26605-93 |Полимерные эластичные ячеистые материалы. | |(ИСО 3386-1-86) |Определение зависимости напряжение-деформация | | |при сжатии и напряжения сжатия. | | |- Взамен ГОСТ 26605-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 29326-92 |Пластмассы. Смолы фенольные. Определение | |(ИСО 9771-89) |реакционной способности резолов в кислой среде | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 29327-92 |Пластмассы. Смолы фенольные жидкие. Определение| |(ИСО 8989-88) |смешиваемости с водой | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30095-93 |Пресс-материалы полиэфирные (премиксы). Общие | | |технические условия | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30547-97 |Материалы рулонные кровельные и | | |гидроизоляционные. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4.203-79, ГОСТ 2551-75, ГОСТ | | |23835-79, ГОСТ 26627-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30307-95 |Мастики строительные полимерные клеящие | | |латексные. Технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 53 "Сода, содопродукти, барійові солі, сульфати
із гідромінеральної сировини та активні наповнювачі"
(5 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 9-92 |Аммиак водный технический. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 9-77 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 6981-94 |Купорос железный технический. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 6981-75 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 8723-2003|Купорос цинковый. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8723-82 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 19347-99 |Купорос медный. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 19347-84 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 29287-92 |Натр едкий технический. Отбор образцов. Образец | |(ИСО 3195-75) |для испытаний. Приготовление основного раствора | | |для испытаний. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 55 "Метанол, продукти органічного
та неорганічного синтезу"
(26 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 857-95 |Кислота соляная синтетическая техническая. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 857-88 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 1389-2-93|Ангидрид фталевый технический. Методы | | |испытаний. Часть 2. Определение цвета | | |расплавленного материала | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 2222-95 |Метанол технический. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 2222-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 6484-96 |Кислота стеариновая техническая (стеарин). | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6484-64 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14193-95 |Монохлорамин ХБ технический. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 14193-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 14888-95 |Бензоила пероксид технический. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 14888-78 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 15899-93 |1, 1, 2, 2-тетрафтордиброметан (хладон | | |114B2). Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 15899-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 19503-88 |Гидразин-гидрат технический. Технические | | |условия | | |- Взамен ГОСТ 19503-74 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 22385-94 |Кислоты синтетические жирные. Фотометрический| | |метод определения эфирного числа. | | |- Взамен ГОСТ 22385-82 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 23519-93 |Фенол синтетический технический. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 23519-79 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24445.0-92 |Ангидрид фталевый технический. Общие | |(ИСО 1389-1-77) |требования к методам анализа | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24445.4-92 |Ангидрид фталевый технический. Метод | |(ИСО 1389-10-77) |определения 1, 4-нафтохинона. | | |- Взамен ГОСТ 24445.4-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24445.6-92 |Ангидрид фталевый технический. Метод | |(ИСО 1389-3-77) |определения устойчивости окраски. | | |- Взамен ГОСТ 24445.6-80 | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24445.7-92 |Ангидрид фталевый технический. Метод | |(ИСО 1389-4-77) |определения цвета после обработки серной | | |кислотой | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24445.8-92 |Ангидрид фталевый технический. Метод | |(ИСО 1389-8-77) |определения золы | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24445.9-92 |Ангидрид фталевый технический. Метод | |(ИСО 1389-9-77) |определения примесей, окисляемых на холоде | | |перманганатом калия | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 24445.10-92 |Ангидрид фталевый технический. Метод | |(ИСО 1389-11-77) |определения железа | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29302-92 |Нитрат аммония технический. Метод определения| |(ИСО 3331-75) |содержания общего азота (титриметрический) | | |после дистилляции | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29304-92 |Нитрат аммония технический. Метод определения| |(ИСО 3330-75) |содержания аммонийного азота | | |(титриметрический) после дистилляции | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29333-92 |Углеводороды фторированные технические. | |(ИСО 5789-79) |Методы определения нелетучего остатка | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29336-92 |Сульфат аммония технический. Титриметрический| |(ИСО 2993-74) |метод определения содержания свободной | | |кислоты | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 29337-92 |Сульфат аммония технический. Гравиметрический| |(ИСО 2994-74) |метод определения содержания вещества, не | | |растворимого в воде | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30553-98 |Кислота соляная техническая. Определение | |(ИСО 904-76) |общей кислотности титриметрическим методом | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30554-98 |Кислота соляная техническая. Определение | |(ИСО 907-76) |сульфатной золы весовым методом | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30582-98 |Кислота соляная техническая. Определение | |(ИСО 909-68) |содержания железа спектрометрическим методом | | |с применением 2, 2I-бипиридила | |------------------+---------------------------------------------| |ГОСТ 30621-98 |Кислота соляная техническая. Определение | |(ИСО 5785-78, |содержания мышьяка фотометрическим методом с | |ИСО 2590-73) |применением диэтилдитиокарбамата серебра. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 56 "Цукор і крохмалепатокові продукти"
(6 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 7698-93 |Крахмал. Правила приемки и методы анализа. | |(ИСО 1666-73, |- Взамен ГОСТ 7698-78 | |ИСО 3188-78, | | |ИСО 3593-81, | | |ИСО 3946-82, | | |ИСО 3947-77, | | |ИСО 5378-78, | | |ИСО 5379-83, | | |ИСО 5809-82, | | |ИСО 5810-82) | | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 12569-99 |Сахар. Правила приемки и методы отбора проб. | | |- Взамен ГОСТ 12569-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 12570-98 |Сахар. Метод определения влаги и сухих веществ.| | |- Взамен ГОСТ 12570-67 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 12571-98 |Сахар. Метод определения сахарозы. | | |- Взамен ГОСТ 12571-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 12575-2001 |Сахар. Методы определения редуцирующих веществ.| | |- Взамен ГОСТ 12575-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30561-98 |Меласса свекловичная. Технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 57 "Обладнання для кондиціонування
повітря і вентиляції"
(15 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 2.2.137-96|Оборудование для кондиционирования воздуха и | | |вентиляции. Общие требования безопасности | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16552-94 |Кондиционеры центральные общего назначения. Типы| | |и основные параметры. | | |- Взамен ГОСТ 16552-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 27330-97 |Воздухонагреватели. Типы и основные параметры. | | |- Взамен ГОСТ 27330-87 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30110-94 |Агрегаты воздушно-отопительные. Типы и основные | | |параметры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30121-94 |Вентиляторы крышные осевые. Размеры и параметры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30122-94 |Вентиляторы крышные радиальные. Размеры и | | |параметры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30139-94 |Кондиционеры автономные общего назначения. Типы | | |и параметры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30179-94 |Теплоутилизаторы. Типы и основные параметры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30342-96 |Системы вентиляционные. Методы испытаний | | |воздушных фильтров | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30343-96 |Кондиционеры транспортные. Общие технические | | |условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30344-96 |Кондиционеры транспортные. Методы испытаний | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30434-96 |Оборудование для кондиционирования воздуха и | | |вентиляции. Нормы и методы контроля | | |виброустойчивости и вибропрочности | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30528-97 |Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы | | |и основные параметры | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30644-99 |Виброизоляторы резиновые для взрывозащищенных | | |вентиляторов. Общие технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30646-99 |Кондиционеры центральные общего назначения. | | |Общие технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 58 "Продукція соляної промисловості"
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 13830-97|Соль поваренная пищевая. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 13830-91 E | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 60 "Ефіроолійна продукція"
(12 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 3579-98 |Саженцы лаванды настоящей. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3579-89 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17082.1-93|Плоды эфирно-масличных культур для промышленной | | |переработки. Приемка и методы отбора проб. | | |- Взамен ГОСТ 17082.1-71, кроме части правил | | |приемки и методов отбора проб, ГОСТ 17082.1-87, | | |ГОСТ 17082.6-87 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17082.2-95|Плоды эфиромасличных культур для промышленной | | |переработки. Метод определения влажности. | | |- Взамен ГОСТ 17082.2-88 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17082.3-95|Плоды эфиромасличных культур для промышленной | | |переработки. Метод определения содержания | | |расколотых плодов, эфиромасличных примесей и | | |другой засоренности. | | |- Взамен ГОСТ 17082.3-88 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30025-93 |Семена эфиромасличных культур. Методы | | |определения чистоты и отхода семян. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30143-94 |Масла эфирные и продукты эфиромасличного | | |производства. Метод определения кислотного | | |числа. | | |- Взамен ГОСТ 14618.7-78 в части эфирных масел | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30144-94 |Масла эфирные и продукты эфиромасличного | | |производства. Метод определения эфирного числа. | | |- Взамен ГОСТ 14618.7-78 в части эфирных масел | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30145-94 |Масла эфирные и продукты эфиромасличного | | |производства. Правила приемки, отбор проб и | | |методы органолептических испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 14618.0-78 в части эфирных масел | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30361-96 |Семена эфиромасличных культур. Методы | | |определения заселенности вредителями. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30360-96 |Семена эфиромасличных культур. Методы | | |определения зараженности болезнями. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30556-98 |Семена эфиромасличных культур. Методы | | |определения всхожести. | | |- Взамен ГОСТ 12038-84 в части семян | | |эфиромасличных культур | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30588-98 |Масла эфирные. Определение оптической | |(ИСО 592-81) |активности. | | |- Взамен ГОСТ 14618.9-78 в части эфирных масел. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 62 "Вимірювання і керування в промислових процесах"
(8 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 34.603-92|Информационная технология. Виды испытаний | | |автоматизированных систем. | | |- Взамен ГОСТ 24.104-85 в части разд. 3 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 26032-96 |Система унифицированных типовых конструкций | | |агрегатных комплексов. Общие технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 26032-83 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 26139-97 |Интерфейс для автоматизированных систем | | |управления рассредоточенными обметами. Общие | | |требования | | |- Взамен ГОСТ 26139-84 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 28854-94 |Интерфейс последовательный радиального типа для | | |автоматизированных систем управления | | |рассредоточеными объектами. Общие требования | | |- Взамен ГОСТ 28854-90 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30169-94 |Система типовых конструкцій. Типы и основные | | |размеры | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30254-95 |Агрегатне комплексы приборов и средств | | |автоматизации. Разъемы прямоугольные РПП. Типы. | | |Основне размеры. Технические условия | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30370-96 |Агрегатные комплексы технических средств для | | |автоматизированных систем управления. Надежность.| | |Общие требования | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30485-97 |Локальная сеть ввода-вывода для распределения | | |автоматизированных систем управления. Общие | | |технические требования. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України ТК 63
"Загальні норми і правила державної системи
забезпечення єдності вимірювань"
(93 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 8.532-2002 |ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и | | |материалов. Межлабораторная метрологическая| | |аттестация. | | |- Взамен ГОСТ 8.532-85 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5725-1-2003|Точность (правильность и прецизионность) | | |методов и результатов измерений. Часть 1. | | |Основные положения и определения | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5725-2-2003|Точность (правильность и прецизионность) | | |методов и результатов измерений. Часть 2. | | |Основной метод определения повторяемости и | | |воспроизводимости стандартного метода | | |измерений | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5725-3-2003|Точность (правильность и прецизионность) | | |методов и результатов измерений. Часть 3. | | |Промежуточные показатели прецизионности | | |стандартного метода измерений | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5725-4-2003|Точность (правильность и прецизионность) | | |методов и результатов измерений. Часть 4. | | |Основные методы определения правильности | | |стандартного метода измерений | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5725-5-2003|Точность (правильность и прецизионность) | | |методов и результатов измерений. Часть 5. | | |Альтернативные методы определения | | |прецизионности стандартного метода | | |измерений | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5725-6-2003|Точность (правильность и прецизионность) | | |методов и результатов измерений. Часть 6. | | |Использование значений точности на практике| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.010-99 |ГСИ. Методики выполнения измерений. | | |- Взамен ГОСТ 8.010-90 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.120-99 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений pH. | | |- Взамен ГОСТ 8.120-83 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.134-98 |ГСИ. Шкала pH водных растворов. | | |- Взамен ГОСТ 8.134-74 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.157-2001 |ГСИ. Шкалы температурные. | | |- Взамен ГОСТ 157-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.315-97 |ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств | | |веществ и материалов. Основные положения. | | |- Взамен ГОСТ 8.315-91 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.562-97 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений сейсмоперемещения, | | |сейсмоскорости и сейсмоускорения в | | |диапазоне частот 0,01 - 20 Гц | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.565-99 |ГСИ. Порядок установления и корректировки | | |межповерочных интервалов эталонов | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.566-99 |ГСИ. Межгосударственная система данных о | | |физических константах и свойствах веществ и| | |материалов. Основные положения | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.570-2000 |ГСИ. Резервуары стальные вертикальные | | |цилиндрические. Методика поверки | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.575-2001 |ГСИ. Рабочие эталоны для измерения угла | | |наклона и линии зуба. Методика поверки | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30987-2003 |Основные нормы взаимозаменяемости. | |(ИСО 10579-93) |Назначение размеров и допусков для | | |нежестких деталей | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 9378-93 |Образцы шероховатости поверхности | |(ИСО 2632-1-85, |(сравнения). Общие технические условия. | |ИСО 2632-2-85) |- Взамен ГОСТ 9378-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.181-2000 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений параметров эвольвентных | | |поверхностей и угла наклона линии зуба. | | |- Взамен ГОСТ 8.181-76 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.572-2001 |ГСИ. Координатно-измерительные центры EMZ | | |для измерения параметров зубчатых колес. | | |Методика поверки | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 2849-94 |Калибры для конусов инструментов. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 2849-77 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 4380-93 |Микрометры со вставками. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 4380-86 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 7470-92 |Глубиномеры микрометрические. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 7470-78 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 7502-98 |Рулетки измерительные металлические. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7502-89 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8026-92 |Линейки поверочные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8026-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 16775-93 |Калибры-скобы гладкие, оснащенные твердым | | |сплавом, для диаметров от 3 до 180 мм. | | |Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 16775-71, ГОСТ 16776-71, ГОСТ| | |16777-71 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 16778-93 |Калибры-пробки гладкие, оснащенные твердым | | |сплавом, для диаметров от 1 до 6 мм. | | |Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 16778-71, ГОСТ 16779-71 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 18358-93 |Калибры-скобы составные для диаметров от 1 | | |до 6 мм. Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 18358-73, ГОСТ 18359-73 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 18360-93 |Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 | | |до 260 мм. Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 18360-73, ГОСТ 18361-73, ГОСТ| | |18362-73, ГОСТ 18363-73, ГОСТ 18364-73 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 18365-93 |Калибры-скобы листовые со сменными губками | | |для диаметров свыше 100 до 360 мм. Размеры.| | |- Взамен ГОСТ 18365-73, ГОСТ 18366-73 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 18367-93 |Калибры-скобы штампованные для диаметров | | |свыше 10 до 180 мм. Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 18367-73, ГОСТ 18368-73 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 20305-94 |Калибры для конусов с конусностью 7:24. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 20305-80 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30534-97 |Средства контроля и измерений линейных и | | |угловых размеров. Требования безопасности и| | |методы испытаний | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.024-2002 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений плотности. | | |- Взамен ГОСТ 8.024-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.025-96 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений вязкости жидкостей. | | |- Взамен ГОСТ 8.025-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.346-2000 |ГСИ. Резервуары стальные горизонтальные | | |цилиндрические. Методика поверки. | | |- Взамен ГОСТ 8.346-79 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 7328-2001 |Гири. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7328-92 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 10223-97 |Дозаторы весовые дискретного действия. | | |Общие технические требования. | | |- Взамен ГОСТ 10223-82 в части весовых | | |дозаторов дискретного действия, ГОСТ | | |24619-81 в части весовых дозаторов | | |дискретного действия | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.577- 2002 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений линейных ускорений и | | |плоского угла при угловом перемещении | | |твердого тела. | | |- Взамен ГОСТ 8.179-76, ГОСТ 8.476-82 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.571-2000 |ГСИ. Измерители скорости жидкостных | | |потоков. Методы и средства поверки | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.563.1-97 |ГСИ. Измерение расхода и количества | | |жидкостей и газов методом переменного | | |перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА | | |1932 и трубы Вентури, установленные в | | |заполненных трубопроводах круглого сечения.| | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД | | |50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.563.2-97 |ГСИ. Измерение расхода и количества | | |жидкостей и газов методом переменного | | |перепада давления. Методика выполнения | | |измерений с помощью сужающих устройств. | | |- Взамен ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД | | |50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.563.3-97 |ГСИ. Измерение расхода и количества | | |жидкостей и газов методом переменного | | |перепада давления. Процедура и модуль | | |расчетов. Программное обеспечение. | | |- Взамен ГОСТ 23720-79, ГОСТ 26969-86, РД | | |50-213-80, МИ 2204-92, МИ 2346-95 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 2954-97 |Вибрация машин с возвратно-поступательным и| | |вращательным движением. Требования к | | |средствам измерений | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5008-2004 |Тракторы и машины сельскохозяйственные | | |колесные. Измерение вибрации тела оператора| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5347-0-95 |Вибрация. Методы калибровки датчиков | | |вибрации и удара. Часть 0. Общие положения | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5347-1-96 |Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и | | |удара. Часть 1. Первичная вибрационная | | |калибровка методами лазерной | | |интерферометрии | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5347-2-97 |Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и | | |удара. Часть 2. Первичная калибровка | | |акселерометров ударом с использованием | | |баллистического метода измерений | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7626-1-94 |Вибрация и удар. Экспериментальное | | |определение механической подвижности. | | |Основные положения | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7626-2-94 |Вибрация и удар. Экспериментальное | | |определение механической подвижности. | | |Измерения, использующие одноточечное | | |поступательное возбуждение присоединенным | | |вибровозбудителем | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7626-5-99 |Вибрация и удар. Экспериментальное | | |определение механической подвижности. | | |Измерения, использующие ударное возбуждение| | |возбудителем, не прикрепляемым к | | |конструкции | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30652-99 |Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и | |(ИСО 5347-3-93) |удара. Часть 3. Вторичная вибрационная | | |калибровка методом сличения | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.106-2001 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений энергетической яркости и | | |системы излучения тепловых источников с | | |температурой от 220 до 1360 K. | | |- Взамен ГОСТ 8.106-80 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.552-2001 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений потока излучения и | | |энергетической освещенности в диапазоне | | |длин волн 0,03 - 0,4 мкм. | | |- Взамен ГОСТ 8.552-86 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.155-2001 |ГСИ. Лампы температурные эталонные 1-го и | | |2-го разрядов. Методы и средства | | |метрологической аттестации, поверки и | | |калибровки. | | |- Взамен ГОСТ 8.155-75, МИ 2180-91 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.558-93 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений температуры. | | |- Взамен ГОСТ 8.080-80, ГОСТ 8.168-75, ГОСТ| | |8.185-76, ГОСТ 8.186-83, ГОСТ 8.421-81, МИ | | |2161-91 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 12.2.091-2002 |Безопасность электрических | |(МЭК 61010-1-90) |контрольно-измерительных приборов и | | |лабораторного оборудования. Часть 1. Общие | | |требования. | | |- Взамен ГОСТ 12.2.091-94 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.109-97 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений коэффициента амплитудной | | |модуляции высокочастотных колебаний. | | |- Взамен ГОСТ 8.109-83 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.110-97 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений коэффициента гармоник. | | |- Взамен ГОСТ 8.110-74 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.144-97 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений магнитной индукции | | |постоянного магнитного поля в диапазоне от | | |0,05 до 2 Тл. | | |- Взамен ГОСТ 8.144-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.232-97 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений девиации частоты. | | |- Взамен ГОСТ 8.232-77 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.331-99 |ГСИ. Измерители коэффициента гармоник. | | |Методы и средства поверки и калибровки. | | |- Взамен ГОСТ 8.331-78 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.498-98 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений электрической | | |добротности. | | |- Взамен ГОСТ 8.498-83 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.540-93 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений максимальных значений | | |напряженностей импульсных электрического и | | |магнитного полей. | | |- Взамен ГОСТ 8.540-85 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.560-94 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений напряженности | | |электрического поля в диапазоне частот 0, | | |003 - 1000 МГц. | | |- Взамен ГОСТ 8.098-73, ГОСТ 8.189-76 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.564-98 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений электрической емкости в | | |диапазоне частот от 1 до 100 МГц. - Взамен | | |МИ 2097-90 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.569-2000 |ГСИ. Ваттметры СВЧ малой мощности диапазона| | |частот 0,02 - 178,6 ГГц. Методика поверки и| | |калибровки. | | |- Взамен ГОСТ 8.392-80 в части поверки | | |измерителей поглощаемой мощности | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.573-2001 |ГСИ. Измерители коэффициента амплитудной | | |модуляции. Методика поверки. | | |- Взамен МИ 1894-88 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.574-2001 |ГСИ. Измерители девиации частоты и девиации| | |фазы. Методика поверки. | | |- Взамен МИ 1894-88 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.576-2001 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений потока электронов, | | |плотности потока электронов и флюенса | | |(переноса) электронов, потока энергии и | | |флюенса (переноса) энергии электронного и | | |тормозного излучений. | | |- Взамен ГОСТ 8.201-76, ГОСТ 8.202-76 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 6570-96 |Счетчики электрические активной и | | |реактивной энергии индукционные. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6570-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 6746-94 |Меры электрической емкости. Общие | | |технические требования. | | |- Взамен ГОСТ 6746-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 7165-93 |Мосты постоянного тока для измерения | |(МЭК 564-77) |сопротивления. | | |- Взамен ГОСТ 7165-78, ГОСТ 4.388-85 в | | |части измерительных мостов постоянного тока| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 7590-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-4-84) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 4. | | |Особые требования к частотомерам. | | |- Взамен ГОСТ 7590-78, ГОСТ 4.194-85*, ГОСТ| | |4.196-85*, ГОСТ 27827-88* (* - в части | | |частотомеров) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8039-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-5-85) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 5. | | |Особые требования к фазометрам, измерителям| | |коэффициента мощности и синхроноскопам. | | |- Взамен ГОСТ 8039-79, ГОСТ 4.194-85*, ГОСТ| | |4.196-85*, ГОСТ 27827-88*, ГОСТ 27731-88* | | |(* - в части фазометров) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8042-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-8-84) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. | | |Часть 8. Особые требования к | | |вспомогательным частям. - Взамен ГОСТ | | |8042-78, ГОСТ 8623-78 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8476-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-3-84) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 3. | | |Особые требования к ваттметрам и варметрам.| | |- Взамен ГОСТ 8476-78, ГОСТ 4.194-85*, ГОСТ| | |4.196-85*, ГОСТ 27827-88*, ГОСТ 27731-88* | | |(* - в части ваттметров и варметров) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8711-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-2-84) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 2. | | |Особые требования к амперметрам и | | |вольтметрам. | | |- Взамен ГОСТ 8711-78, ГОСТ 4.194-85*, ГОСТ| | |4.196-85*, ГОСТ 27827-88*, ГОСТ 27731-88* | | |(* - в части амперметров и вольтметров) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 9999-94 |Электроизмерительные самопишущие приборы | |(МЭК 258-68) |прямого действия и вспомогательные части к | | |ним. | | |- Взамен ГОСТ 9999-79, ГОСТ 4.189-85, ГОСТ | | |27984-88 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 10374-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-7-84) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 7. | | |Особые требования к многофункциональным | | |приборам. | | |- Взамен ГОСТ 10374-82, ГОСТ 4.376-85, ГОСТ| | |27829-88 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 11282-93 |Резистивные делители напряжения постоянного| |(МЭК 524-75) |тока. | | |- Взамен ГОСТ 11282-75 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 13384-93 |Преобразователи измерительные для | | |термоэлектрических преобразователей и | | |термопреобразователей сопротивления. Общие | | |технические требования и методы испытания. | | |- Взамен ГОСТ 13384-81, ГОСТ 4.375-85 - в | | |части преобразователей измерительных | | |аналоговых, ГОСТ 27835-88 в части | | |преобразователей измерительных аналоговых | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 23624-2001 |Трансформаторы тока измерительные | | |лабораторные. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 23624-79 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 23625-2001 |Трансформаторы напряжения измерительные | | |лабораторные. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 23625-79 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 23706-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-6-84) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 6. | | |Особые требования к омметрам (приборам для | | |измерения полного сопротивления) и приборам| | |для измерения активной проводимости. | | |- Взамен ГОСТ 23706-76; ГОСТ 4.194-85*, | | |ГОСТ 4.196-85*, ГОСТ 27827-88*, ГОСТ | | |27731-88* (* - в части фазометров) | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 29279-92 |Многоканальные амплитудные анализаторы. | |(МЭК 741-82) |Характеристики преобразователей интервалов | | |времени в амплитуду и методы испытаний | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30012.1-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-1-84) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 1. | | |Определения и основные требования, общие | | |для всех частей | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30012.9-93 |Приборы аналоговые показывающие | |(МЭК 51-9-88) |электроизмерительные прямого действия и | | |вспомогательные части к ним. Часть 9. | | |Рекомендуемые методы испытаний | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.070-96 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений поглощенной и | | |эквивалентной доз и мощности поглощенной и | | |эквивалентной доз фотонного и электронного | | |излучений. | | |- Взамен ГОСТ 8.070-83 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 8.531-2002 |ГСИ. Стандартные образцы состава монолитных| | |и дисперсных материалов. Способы оценивания| | |однородности. | | |- Взамен ГОСТ 8.531-85, МИ 1709-87 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30206-94 |Статические счетчики ватт-часов активной | |(МЭК 687-92) |энергии переменного тока (классы точности 0| | |2 S и 0,5 S). | | |- Взамен ГОСТ 26035-83 в части счетчиков | | |активной энергии классов точности 0,2 и 0,5| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30207-94 |Статические счетчики ватт-часов активной | |(МЭК 1036-90) |энергии переменного тока (классы точности 1| | |и 2). | | |- Взамен ГОСТ 26035-83 в части счетчиков | | |активной энергии классов точности 1 и 2. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 65 "Прилади промислового контролю та регулювання"
(16 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 8.338-2002|ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. | | |Методика поверки. | | |- Взамен ГОСТ 8.338-78 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 8.568-99 |ГСИ. Термометры сопротивления платиновые 1-го и | | |2-го разрядов. Методика поверки. | | |- Взамен ГОСТ 8.427-81, ГОСТ 12877-76, МИ 717-85| | |МИ 1511-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 3044-94 |Преобразователи термоэлектрические. Номинальные | | |статические характеристики преобразования. | | |- Взамен ГОСТ 3044-84 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 6616-94 |Преобразователи термоэлектрические. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4.174-85 в части преобразователей | | |термоэлектрических, ГОСТ 6616-93 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 6651-94 |Термопреобразователи сопротивления. Общие | | |технические требования и методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 4.174-85 в части | | |термопреобразователей сопротивления, ГОСТ | | |6651-93 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 8335-96 |Пирометры визуальные с исчезающей нитью. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8335-81 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16920-93 |Термометры и преобразователи температуры | | |манометрические. Общие технические требования. | | |Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 16920-80, ГОСТ 4.156-85 в части | | |термометров манометрических, ГОСТ 8624-80, ГОСТ | | |13717-84 в части термометров манометрических | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 23125-95 |Сигнализаторы температуры. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 23125-78 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26331-94 |Соединения первичных преобразователей | | |температуры с технологическими трубопроводами и | | |аппаратами. Типы и основные размеры. Технические| | |требования. | | |- Взамен ГОСТ 26331-84 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 28243-96 |Пирометры. Общие технические требования. | | |- Взамен ГОСТ 28243-89 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30232-94 |Термопреобразователи с унифицированным выходным | | |сигналом. Общие технические требования | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30409-96 |Преобразователи термоэлектрические. | |(МЭК 584-3-89) |Удлинительные и компенсационные провода. Допуски| | |и система идентификации | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30542-97 |Термопреобразователи сопротивления. Основные | | |требования по выбору и использованию | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30543-97 |Преобразователи термоэлектрические. Основные | | |требования по выбору и использованию | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30679-99 |Термометры сопротивления платиновые эталонные | | |1-го и 2-го разрядов. Общие технические | | |требования | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30686-2000|Пирометры. Методы испытаний. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 66 "Оптичні та оптико-механічні вироби"
(4 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 13917-92|Материалы оптические. Методы определения | | |химической устойчивости. Группы химической | | |устойчивости. | | |- Взамен ГОСТ 13917-82 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 3514-94 |Стекло оптическое бесцветное. Технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 3514-76, кроме разд. 2 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 3520-92 |Материалы оптические. Методы определения | | |показателей ослабления. | | |- Взамен ГОСТ 3520-84 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 23136-93|Материалы оптические. Параметры. | | |- Взамен ГОСТ 23136-78. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 67 "Пиво та безалкогольні напої"
(3 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 30059-93 |Напитки безалкогольные. Методы определения | | |аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30060-93 |Пиво. Методы определения органолептических | | |показателей и объема продукции | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30712-2001|Продукты безалкогольной промышленности. Методы | | |микробиологического анализа. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 69 "Трактори і сільськогосподарські машини"
(13 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 12.2.139-97 |Техника сельскохозяйственная. | | |Ремонтно-технологическое оборудование. | | |Общие требования безопасности | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5353-2003 |Машины землеройные, тракторы и машины для | | |сельскохозяйственных работ и лесоводства. | | |Контрольная точка сиденья. | | |- Взамен ГОСТ 27715-88 (ИСО 5353-78), ГОСТ | | |25791-90 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 26336-97 |Тракторы, машины для сельского и лесного | | |хозяйства, самоходные механизмы для газонов| | |и садов. Условные обозначения (символы) | | |элементов систем управления, обслуживания и| | |отображения информации. | | |- Взамен ГОСТ 26336-84 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 10677-2001 |Устройство навесное заднее | | |сельскохозяйственных тракторов классов 0,6 | | |- 8. Типы, основные параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 10677-82 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 20062-96 |Сиденье тракторное. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 20062-81 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 25518-93 |Тракторы, сельскохозяйственные машины и | | |прицепы. Головки соединительные | | |пневматического привода тормозных систем. | | |Зоны расположения. | | |- Взамен ГОСТ 25518-82 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30748-2001 |Тракторы сельскохозяйственные. Определение | |(ИСО 3965-90) |максимальной скорости | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4197-2005 |Почвообрабатывающее оборудование. Лапы | | |культиваторов. Присоединительные размеры | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 6939-93 |Плуги болотные и кустарниково-болотные. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6939-85 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 5682-3-2004|Оборудование для защиты растений. | | |Оборудование распылительное. Часть 3. Метод| | |испытания дозирующих систем | | |сельскохозяйственных гидравлических | | |распылителей | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ГОСТ 22999-93 |Опрыскиватели переносные с ручным приводом.| | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22999-88 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ГОСТ 7496-93 |Машины свеклоуборочные. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 7496-84, ГОСТ 26706-85 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 8909-2-2003|Кормоуборочные комбайны. Часть 2. | | |Спецификация технических и эксплуатационных| | |характеристик. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 72 "Вироби електронної техніки, матеріали
та обладнання для їх виробництва"
(16 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ МЭК 252-95 |Конденсаторы для двигателей переменного тока| |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ МЭК 302-2000 |Резонаторы пьезоэлектрические. Методы | | |измерения параметров пьезоэлектрических | | |резонаторов, работающих в диапазоне частот | | |от 30 МГц | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ МЭК 444-1-2000|Резонаторы кварцевые. Измерение параметров | | |фазовым методом в П-образном | | |четырехполюснике. Часть 1. Основной фазовый | | |метод измерения резонансной частоты и | | |резонансного сопротивления кварцевых | | |резонаторов в П-образном четырехполюснике | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 23585-96 |Монтаж электрической радиоэлектронной | | |аппаратуры и приборов. Технические | | |требования к разделке и соединению экранов | | |проводов. | | |- Взамен ГОСТ 23585-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 23586-96 |Монтаж электрический радиоэлектронной | | |аппаратуры и приборов. Технические | | |требования к жгутам и их креплению. | | |- Взамен ГОСТ 23586-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 23587-96 |Монтаж электрический радиоэлектронной | | |аппаратуры и приборов. Технические | | |требования к разделке монтажных проводов и | | |креплению жил. | | |- Взамен ГОСТ 23587-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 23592-96 |Монтаж электрический радиоэлектронной | | |аппаратуры и приборов. Общие требования к | | |объемному монтажу изделий электронной | | |техники и электротехнических. | | |- Взамен ГОСТ 23592-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 23752.1-92 |Платы печатные. Методы испытаний | |(МЭК 326-2-90) | | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30264-95 |Варисторы. Общие требования при измерении | | |электрических параметров | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30265-95 |Варисторы. Метод испытания импульсной | | |электрической нагрузкой | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30346-96 |Варисторы. Метод измерения емкости | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30350-96 |Микросхемы интегральные аналоговые. Общие | | |требования к измерительной аппаратуре и | | |условиям измерения электрических параметров.| | |- Взамен ГОСТ 19799-74 в части общих | | |требований к аппаратуре | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30668-2000 |Изделия электронной техники. Маркировка. | | |- Взамен ГОСТ 24385-80, ГОСТ 25486-82 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30695-2000 |Генераторы кварцевые. Часть 2. Руководство | |(МЭК 679-2-81) |по применению кварцевых генераторов | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30696-2000 |Резонаторы кварцевые для стабилизации и | |(МЭК 122-2-83) |выделения частот. Часть 2. Руководство по | | |применению кварцевых резонаторов для | | |стабилизации и выделения частот | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30719-2000 |Вибраторы и резонаторы пьезокерамические для| |(МЭК 642-79) |стабилизации и выделения частот. Глава 1. | | |Стандартные значения и условия эксплуатации.| | |Глава 2. Условия проведения измерений и | | |испытаний. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 74 "Ізолятори"
(8 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 1232-93 |Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и | | |стеклянные на напряжение 1 - 35 кВ. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1232-82 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 6490-93 |Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6490-83 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 8608-96 |Изоляторы опорные штыревые фарфоровые на | | |напряжение свыше 1000 B. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 8608-79 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 12670-99|Изоляторы фарфоровые тарельчатые для контактной | | |сети электрофицированных железных дорог. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 12670-88 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 18328-97|Детали изоляционные из стекла для линейных | | |подвесных и штыревых изоляторов. Общие технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 18328-73 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 27396-93|Арматура линейная. Сферические шарнирные | |(МЭК 120-84) |соединения изоляторов. Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 27396-87 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30284-97|Изоляторы полимерные стержневые для контактных | | |сетей электрифицированных железных дорог. Общие | | |технические условия | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30531-97|Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и | | |стеклянные на напряжение до 1000 B. Общие | | |технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 75 "Верстати"
(57 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 30027-93 |Модули гибкие производственные и станки | | |многоцелевые сверлильно-фрезерно-расточные. | | |Нормы точности | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 31.111.41-93 |Детали и сборочные единицы | | |универсально-сборных приспособлений к | | |металлорежущим станкам. Основные параметры. | | |Конструктивные элементы. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 31.111.41-83 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 31.111.42-93 |Детали и сборочные единицы | | |универсально-сборных приспособлений к | | |металлорежущим станкам. Технические | | |требования. Правила приемки. Методы | | |контроля. Маркировка, упаковка, | | |транспортирование и хранение. | | |- Взамен ГОСТ 31.111.42-83 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 16935-93 |Столы поворотные круглые с ручным и | | |механизированным приводами. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16935-86 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 31.1066.03-97 |Приспособления к металлорежущим станкам. | | |Оправки центровые для точных работ. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16211-70, ГОСТ 16212-70, ГОСТ | | |16213-70 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 31.1066.04-97 |Приспособления к металлорежущим станкам. | | |Оправки кулачковые. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 17528-72, ГОСТ 17529-72, ГОСТ | | |17530-72, ГОСТ 17531-72 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 12593-93 |Станки металлорежущие. Концы шпинделей | |(ИСО 702-3-75) |фланцевые под поворотную шайбу и фланцы | | |зажимных устройств. Основные и | | |присоединительные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 12593-72 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 16518-96 |Тиски станочные с ручным и механизированным | | |приводами. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 14904-80, ГОСТ 16518-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 25827-93 |Хвостовики инструментов с конусом 7:24. | |(ИСО 7388-1-83) |Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 25827-83, ГОСТ 24644-81 в | | |части оправок с конусом 7:24 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26238-93 |Втулки кондукторные. Общие технические | | |требования. | | |- Взамен ГОСТ 26238-84 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 26860-93 |Державки с зажимными винтами для фрез с | |(ИСО 5414-1-85) |цилиндрическим хвостовиком с лыской. | | |Присоединительные размеры элементов | | |крепления хвостовиков. | | |- Взамен ГОСТ 26860-86 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30086-93 |Втулки кондукторные и элементы их крепления.| |(ИСО 4247-77) |Размеры. | | |- Взамен ГОСТ 26232-84, ГОСТ 26233-84, ГОСТ | | |26234-84, ГОСТ 26235-84, ГОСТ 26236-84, ГОСТ| | |26237-84 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30273-98 |Плиты круглые и прямоугольные | | |электромагнитные. Общие технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 17519-87, ГОСТ 28328-89 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 16461-93 |Столы силовые прямолинейного движения | | |агрегатных станков. Основные размеры. Нормы | | |точности. | | |- Взамен ГОСТ 16461-78, ГОСТ 21038-75 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 230-5-2002|Испытания станков. Часть 5. Определение | | |шумовых характеристик | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 12595-2003 |12595-2003 (ИСО 702-1:2001) | |(ИСО 702-1:2001) |Станки металлорежущие. Концы шпинделей | | |фланцевые типа A. Основные и | | |присоединительные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 12595-85 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 19860-93 |Конусы внутренние и наружные конусностью | | |7:24. Допуски. | | |- Взамен ГОСТ 19860-74 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30527-97 |Станки металлорежущие. Методы проверки | | |точности обработки образца изделия | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30544-97 |Станки металлорежущие. Методы проверки | |(ИСО 230/1-91) |точности и постоянства обработки круговой | | |траектории | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 44-93 |Станки токарно-карусельные. Основные | |(ИСО 3655-86) |параметры и размеры. Нормы точности и | | |жесткости. | | |- Взамен ГОСТ 44-85, ГОСТ 600-80, ГОСТ | | |21609-82 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 18097-93 |Станки токарно-винторезные и токарные. | |(ИСО 1708-8-89) |Основные размеры. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 18097-88 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 2110-93 |Станки расточные горизонтальные с крестовым | |(ИСО 3070-1-87) |столом. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 2110-85 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 18098-94 |Станки координатно-расточные и | | |координатно-шлифовальные. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 18098-87 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30064-93 |Концы шпинделей сверлильных, расточных и | | |фрезерных станков. Размеры. Технические | | |требования. | | |- Взамен ГОСТ 24644-81 в части концов | | |шпинделей | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30175-94 |Станки координатно-расточные и | | |координатно-шлифовальные. Основные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 6464-78 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 370-93 |Станки вертикально-сверлильные. Основные | | |размеры. Нормы точности и жесткости. | | |- Взамен ГОСТ 370-81, ГОСТ 1227-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 13510-93 |Станки круглошлифовальные бесцентровые. | |(ИСО 3875-90) |Основные параметры и размеры. Нормы точности| | |и жесткости. | | |- Взамен ГОСТ 13510-84, ГОСТ 2898-84 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30051-93 |Станки шлицешлифовальные. Основные размеры. | | |Нормы точности и жесткости. | | |- Взамен ГОСТ 11543-76, ГОСТ 13134-82 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30512-97 |Станки вальцешлифовальные. Нормы точности | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30676-2000 |Станки круглошлифовальные. Фланцы для | | |крепления шлифовальных кругов. Конструкция и| | |размеры | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30677-2000 |Станки круглошлифовальные. Кожухи. Типы и | | |основные размеры | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30685-2000 |Станки хонинговальные и притирочные | | |вертикальные. Общие технические условия | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 31178-2003 |Станки струйно-абразивные. Типы и основные | | |размеры | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 599-93 |Станки заточные для спиральных сверл. | | |Основные размеры. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 599-76, ГОСТ 1221-72 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 627-93 |Станки заточные для резцов. Основные | | |размеры. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 627-76, ГОСТ 971-78 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 13281-93 |Станки зубошевинговальные. Основные размеры.| | |Нормы точности и жесткости. | | |- Взамен ГОСТ 13281-77, ГОСТ 11513-75 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 20551-93 |Станки электроэрозионные вырезные. Основные | | |размеры. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 20551-82, ГОСТ 19589-80 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30098-93 |Станки электроэрозионные | | |копировально-прошивочные. Основные размеры. | | |Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 15954-70, ГОСТ 24953-81 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 21963-2002 |Круги отрезные. Технические условия. | |(ИСО 603-15-99, |- Взамен ГОСТ 21963-82 | |ИСО 603-16-99, | | |ИСО 13942-2002) | | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30352-96 |Круги алмазные шлифовальные для обработки | | |сортового и художественного стекла. | | |Технические условия | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 12.2.026.0-93 |Оборудование деревообрабатывающее. | | |Требования безопасности к конструкции. | | |- Взамен ГОСТ 12.2.026.0-77, ГОСТ | | |12.2.026.1-80 - ГОСТ 12.2.026.10-80, ГОСТ | | |12.2.026.11-81 - ГОСТ 12.2.026.16-81, ГОСТ | | |12.2.026.17-82, ГОСТ 12.2.026.18-83, ГОСТ | | |12.2.026.19-83, ГОСТ 12.2.026.19-83, ГОСТ | | |12.2.026.20-84, ГОСТ 12.2.026.21-85 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7228-93 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | |(ИСО 7568-86) |рейсмусовые. Основные параметры. Нормы | | |точности и жесткости. | | |- Взамен ГОСТ 7228-75, ГОСТ 6289-70, ГОСТ | | |20557-75 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 7315-92 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | | |строгальные четырехсторонние. Основные | | |параметры. Нормы точности и жесткости. | | |- Взамен ГОСТ 6826-78, ГОСТ 7315-83, ГОСТ | | |19467-74 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 14044-93 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | | |фрезерно-модельные. Основные параметры и | | |размеры. Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 14044-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 29274-92 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | |(ИСО 9535-89) |для изготовления среднего слоя панелей из | | |реек. Терминология | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30047-93 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | |(ИСО 7569-86) |строгальные дву-, трех- и четырехсторонние | | |(типа рейсмусовых с дополнительными | | |шпинделями). Терминология и условия приемки | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30048-93 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | | |цепнодолбежные. Нормы точности | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30049-93 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | |(ИСО 7957-87) |круглопильные радиальные. Терминология и | | |условия приемки | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30091-93 |Деревообрабатывающее оборудование. Станки | | |круглопильные для продольной распиловки | | |бревен, брусьев и досок. Основные параметры.| | |Нормы точности. | | |- Взамен ГОСТ 700-82, ГОСТ 25121-82 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 28122-95 |Станки камнеобрабатывающие | | |шлифовально-полировальные. Общие технические| | |требования и методы контроля. | | |- Взамен ГОСТ 28122-89 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 28541-95 |Станки камнераспиловочные. Общие технические| | |требования и методы контроля. | | |- Взамен ГОСТ 28541-90 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30080-93 |Станки камнеобрабатывающие | | |шлифовально-полировальные. Типы и основные | | |параметры. | | |- Взамен СТ СЭВ 5173-85 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30081-93 |Станки камнераспиловочные. Типы и основные | | |параметры. | | |- Взамен СТ СЭВ 5173-85 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30174-96 |Станки камнефрезерные. Типы и основные | | |параметры | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30369-96 |Станки камнефрезерные. Общие технические | | |требования и методы контроля | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30540-97 |Оборудование для производства изделий из | | |ячеистого бетона автоклавного твердения. | | |Общие технические требования и методы | | |контроля | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27803-97 |Электроприводы регулируемые для | | |станкостроения и робототехники. Общие | | |технические требования. | | |- Взамен ГОСТ 27803-91. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 77 "Медична техніка"
(30 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ ИСО 8170-95 |Стоматологические ручные инструменты. Ручные | | |режущие инструменты для восстановительной | | |стоматологии. Обозначение и маркировка | | |размерных характеристик | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 22090.1-93 |Инструменты стоматологические вращающиеся. | |(ИСО 3823-1-86) |Часть 1. Боры стальные и твердосплавные. | | |- Взамен ГОСТ 22090-89 в части боров стальных | | |и твердосплавных | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 22090.2-93 |Инструменты стоматологические вращающиеся. | |(ИСО 3823-2-86) |Часть 2. Боры стальные и твердосплавные для | | |окончательной обработки (финиры). | | |- Взамен ГОСТ 22090-89 в части боров стальных | | |и твердосплавных (финиры) | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 24264-93 |Аппараты ингаляционного наркоза и | |(ИСО 5356-1-87) |искусственной вентиляции легких. Соединения | | |конические. Часть 1. Конические патрубки и | | |гнезда. | | |- Взамен ГОСТ 24264-80 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30208-94 |Инструменты хирургические. Металлические | |(ИСО 7153-1-88) |материалы. Часть 1. Нержавеющая сталь | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30213-94 |Инструменты стоматологические вращающиеся. | |(ИСО 8325-85) |Методы испытаний | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30214-94 |Стоматологические вращающиеся инструменты. | |(ИСО 2157-84) |Номинальные размеры и обозначения | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30215-94 |Стоматологические вращающиеся инструменты. | |(ИСО 6330-1-85) |Система цифрового обозначения. Часть 1. Общие | | |характеристики | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30216-94 |Стоматологические вращающиеся инструменты. | |(ИСО 6360-2-85) |Система цифрового обозначения. Часть 2. Форма | | |и виды исполнения | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.2-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-2-82) |Частные требования безопасности к | | |высокочастотным электрохирургическим аппаратам| |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.3-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-3-91) |Частные требования безопасности к аппаратам | | |коротковолновой терапии | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.5-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-5-84) |Частные требования безопасности к аппаратам | | |для ультразвуковой терапии | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.6-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-6-84) |Частные требования безопасности к аппаратам | | |для микроволновой терапии | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.8-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-8-87) |Частные требования безопасности к | | |рентгеновским генераторам терапевтических | | |аппаратов | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.10-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-10-84)|Частные требования безопасности к стимуляторам| | |нервов и мышц | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.12-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-12-88)|Частные требования безопасности к аппаратам | | |искусственной вентиляции легких | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.13-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-13-89)|Частные требования безопасности к аппаратам | | |ингаляционного наркоза | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.14-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-14-83)|Частные требования безопасности к аппаратам | | |для электрошоковой терапии | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.15-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-15-88)|Частные требования безопасности к | | |рентгеновским генераторам с накопительным | | |конденсатором | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.16-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-16-89)|Частные требования безопасности к аппаратам | | |для гемодиализа | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.18-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-18-90)|Частные требования безопасности к | | |эндоскопической аппаратуре | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.19-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-19-90)|Частные требования безопасности к детским | | |инкубаторам | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.20-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-20-90)|Частные требования безопасности к транспортным| | |инкубаторам | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.26-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-26-94)|Частные требования безопасности к | | |электроэнцефалографам | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.27-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-27-91)|Частные требования безопасности к | | |электрокардиографическим мониторам | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30324.34-95 |Изделия медицинские электрические. Часть 2. | |(МЭК 601-2-34-93)|Частные требования безопасности к приборам для| | |прямого мониторинга кровяного давления | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30396-95 |Инструменты стоматологические вращающиеся. | |(ИСО 7786-90) |Инструменты лабораторные абразивные. Головки | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30397-95 |Инструменты стоматологические вращающиеся. | |(ИСО 7711-84) |Инструменты алмазные. Головки | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30399-95 |Имплантаты для хирургии. Металлические шурупы | |(ИСО 6475-89) |для костей с асимметричной резьбой и | | |сферической опорной поверхностью. Механические| | |требования и методы испытаний | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30400-95 |Имплантаты для хирургии. Металлические костные| |(ИСО 5835-91) |шурупы со специальной резьбой, сферической | | |головкой и внутренним шестигранником "под | | |ключ". Размеры. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 78 "Технічна діагностика та неруйнівний контроль"
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 18576-96|Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. | | |Методы ультразвуковые. | | |- Взамен ГОСТ 18576-85. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 81 "Стандартизація методів контролю механічних,
металографічних і корозійних
властивостей металопродукції"
(7 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 25.503-97|Расчеты и испытания на прочность. Методы | | |механических испытаний металлов. Метод испытания | | |на сжатие. | | |- Взамен ГОСТ 25.503-80 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 10447-93 |Проволока. Метод испытания на навивание. | | |- Взамен ГОСТ 10447-80 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 1579-93 |Проволока. Метод испытания на перегиб. | |(ИСО 7801-84) |- Взамен ГОСТ 1579-80 | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30003-93 |Металлы. Испытание на изгиб навивкой листов и | | |лент толщиной менее 2,5 мм | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30415-96 |Сталь. Неразрушающий контроль механических | | |свойств и микроструктуры металлопродукции | | |магнитным методом | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30432-96 |Трубы металлические. Методы отбора проб, | | |заготовок и образцов для механических и | | |технологических испытаний | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30456-97 |Металлопродукция. Прокат листовой и трубы | | |стальные. Методы испытания на ударный изгиб. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 83 "Вагони"
(11 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 30496-97 |Стоп-краны для пневматических систем тормозного | | |оборудования подвижного состава железных дорог. | | |Общие технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 3191-93 |Вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Детали из | | |древесины и древесных материалов. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3191-82 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 10674-97 |Вагоны-цистерны магистральных железных дорог | | |колеи 1520 мм. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10674-82, ГОСТ 26906-86, ГОСТ | | |27359-87 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 10935-97 |Вагоны грузовые крытые магистральных железных | | |дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10935-82, ГОСТ 26685-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22780-93 |Оси для вагонов железных дорог колеи | |(ИСО 1005-9-86)|1520 (1524) мм. Типы, параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 22780-77 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26686-96 |Вагоны-платформы магистральных железных дорог | | |колеи 1520 мм. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 26686-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26725-97 |Полувагоны четырехосные универсальные | | |магистральных железных дорог колеи 1520 мм. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 26725-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30243.1-97|Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для | | |сыпучих грузов. Общие технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30243.2-97|Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для | | |перевозки цемента. Общие технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30243.3-99|Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих | | |грузов. Общие технические условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30549-98 |Вагоны-самосвалы (думпкары) железных дорог колеи| | |1520 мм. Требования безопасности. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 87 "Промислові вантажні візки"
(8 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 18962-97 |Машины напольного безрельсового | | |электрифицированного транспорта. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 18962-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 24282-97 |Машины напольного безрельсового | | |электрифицированного транспорта. Методы | | |испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 24282-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 29249-2001|Транспорт напольный безрельсовый. Защитные | |(ИСО 6055-97) |навесы. Технические характеристики и методы | | |испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 29241-91 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30867-2002|Транспорт напольный безрельсовый. Погрузчики и | |(ИСО 5767:1992)|штабелеры, работающие с наклоненным вперед | | |грузоподъемником. Дополнительные испытания на | | |устойчивость | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30868-2002|Транспорт напольный безрельсовый. Системы | |(ИСО 6292:1996)|тормозные. Технические требования | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30871-2002|Транспорт напольный безрельсовый. Требования | |(ИСО 3691:1980)|безопасности | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 31202-2003|Машины напольного безрельсового | | |электрифицированного транспорта. Рабочее место | | |водителя | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 31203-2003|Машины напольного транспорта. Штабелеры и | |(ИСО 5766:1990)|погрузчики с платформой с большой высотой | | |подъема. Методы испытания на устойчивость. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
які закріплені за технічним комітетом України
ТК 88 "Розроблення та поставлення
продукції на виробництво"
(4 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 15.309-98|Система разработки и постановки продукции на | | |производство. Испытания и приемка выпускаемой | | |продукции. Основные положения | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 15.601-98|СРПП. Техническое обслуживание и ремонт техники. | | |Основные положения | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30166-95 |Ресурсосбережение. Основные положения | |--------------+-------------------------------------------------| |ГОСТ 30167-95 |Ресурсосбережение. Правила установления | | |показателей ресурсосбережения в документации на | | |продукцию. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 90 "Засоби вимірювання електричних
і магнітних величин"
(6 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 22261-94|Средства измерений электрических и магнитных | | |величин. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22261-82 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 25242-93|Измерители параметров иммитанса цифровые. Общие | | |технические требования. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 25242-82, ГОСТ 4.190-85 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30217-94|Меры индуктивности, взаимной индуктивности и | | |комплексной взаимной индуктивности. Общие | | |технические условия | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30421-96|Измерители электрической емкости, активного | | |сопротивления и тангенса угла потерь | | |высоковольтные. Общие технические условия | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30605-98|Преобразователи измерительные напряжения и тока | | |цифровые. Общие технические условия | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 30606-98|Преобразователи цифрового кода в напряжение или | | |ток измерительные. Основные параметры. Общие | | |технические требования. Методы испытаний. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 91 "Устаткування збагачувальне"
(9 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 12.2.105-95 |Оборудование обогатительное. Общие | | |требования безопасности. | | |- Взамен ГОСТ 12.2.105-84 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 2591-1-2002|Ситовый анализ. Часть 1. Методы с | | |использованием контрольных сит из | | |проволочной ткани и перфорированных | | |металлических листов | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 3310-1-2002|Сита контрольные. Часть 1. Сита контрольные| | |из металлической проволочной ткани. | | |Технические требования и испытания | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 28314-95 |Центрифуги для обезвоживания продуктов | | |обогащения угля и руды. Общие технические | | |требования. | | |- Взамен ГОСТ 28314-89 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 28325-95 |Машины флотационные. Общие технические | | |требования. | | |- Взамен ГОСТ 28325-89 | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30193-94 |Элеваторы специальные для обогатительных | | |фабрик. Общие технические требования | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30577-98 |Железоотделители магнитные и | | |электромагнитные. Общие технические условия| |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30581-98 |Питатели качающиеся. Общие технические | | |условия | |--------------------+-------------------------------------------| |ГОСТ 30610-98 |Вибрация. Динамические характеристики | | |стационарного обогатительного оборудования.| | |Методы определения. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 97 "Заготовка прямокутна (сляби),
квадратна, трубна, прокат"
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 1577-93|Прокат толстолистовой и широкополосный из | | |конструкционной качественной стали. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1577-81. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 98 "Засоби і системи автоматизації технологічних
процесів, пакування та контейнеризація"
(8 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 12.2.072-98|Роботы промышленные. Роботизированные | |(ИСО 10218-92) |технологические комплексы. Требования | | |безопасности и методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 12.2.072-82 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4118-96|Контейнеры авиационные несертифицирован-ные для| | |нижней палубы самолетов. Общие технические | | |требования и методы испытаний | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 21021-2000 |Устройства числового программного управления. | | |Общие технические требования. | | |- Взамен ГОСТ 21021-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30097-93 |Роботы промышленные. Системы координат и | | |направления движений | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30150-96 |Машины этикетировочные. Общие технические | | |требования и методы испытаний консервной и | | |пищеконцентратной промышленности | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30286-94 |Роботы промышленные. Представление | | |характеристик | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30302-95 |Контейнеры специализированные. Типы, основные | | |параметры и размеры | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30316-95 |Линии и оборудование для упаковывания жидкой | | |пищевой продукции в стеклянные бутылки. Общие | | |технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 102 "Скло та вироби з нього"
(12 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 111-2001 |Стекло листовое. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 111-90 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 5717.2-2003 |Банки стеклянные для консервов. Основные | | |параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 5717-91 в части раздела 1 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 6799-2005 |Стеклоизделия для мебели. Технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 6799-80 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 10117.1-2001|Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. | | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10117-91 в части разделов 2 - 6,| | |ГОСТ 26586-85 в части разделов 2 - 5 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 10117.2-2001|Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы| | |параметры и основные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 10117-91 в части раздела 1, ГОСТ| | |26586-85 в части раздела 1 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 13903-2005 |Тара стеклянная. Методы определения | | |термической стойкости. | | |- Взамен ГОСТ 13903-81 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 13904-2005 |Тара стеклянная. Методы определения | | |сопротивления внутреннему давлению. | | |- Взамен ГОСТ 13904-85 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 15844-92 |Бутылки стеклянные для молока и молочных | | |продуктов. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 15844-80 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 24980-92 |Тара стеклянная. Методы определения | | |параметров. | | |- Взамен ГОСТ 24980-81 | |-----------------+----------------------------------------------| { ГОСТ 26302-93 втратив чинність на території України з 1 січня
2012 року згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку та
будівництва N 151 ( v0151661-10 ) від 05.05.2010 }
|ГОСТ 26302-93 |Стекло. Методы определения коэффициентов |
| |направленного пропускания и отражения света. | | |- Взамен ГОСТ 26302-84 | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30005-93 |Тара стеклянная. Термины и определения | | |дефектов | |-----------------+----------------------------------------------| |ГОСТ 30407-96 |Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие| |(ИСО 7086-1-82, |технические условия. | |ИСО 7086-2-82) |- Взамен ГОСТ 26821-86, ГОСТ 26822-86. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 106 "Побутове обслуговування населення"
(2 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 30335-95 |Услуги населению. Термины и определения | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 29330-92 |Часовое дело. Часы водонепроницаемые. | |(ИСО 2281-90) | | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 108 "Трубопровідна арматура"
(8 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 3706-93 |Задвижки. Строительные длины. | | |- Взамен ГОСТ 3706-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 5762-2002 |Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки | | |на номинальное давление не более PN 250. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5762-74 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17375-2001|Детали трубопроводов бесшовные приварные из | |(ИСО 3419-81) |углеродистой и низколегированной стали. Отводы | | |крутоизогнутые типа 3D (R = 1,5DN). Конструкция.| |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17376-2001|Детали трубопроводов бесшовные приварные из | |(ИСО 3419-81) |углеродистой и низколегированной стали. | | |Тройники. Конструкция и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 17376-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17378-2001|Детали трубопроводов бесшовные приварные из | |(ИСО 3419-81) |углеродистой и низколегированной стали. | | |Переходы. Конструкция. | | |- Взамен ГОСТ 17378-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17379-2001|Детали трубопроводов бесшовные приварные из | |(ИСО 3419-81) |углеродистой и низколегированной стали. Заглушки| | |эллиптические. Конструкция. | | |- Взамен ГОСТ 17379-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17380-2001|Детали трубопроводов бесшовные приварные из | |(ИСО 3419-81) |углеродистой и низколегированной стали. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 17376-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30753-2001|Детали трубопроводов бесшовные приварные из | |(ИСО 3419-81) |углеродистой и низколегированной стали. Отводы | | |круглоизогнутые типа 2D (R = DN). Конструкция. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 111 "Добрива та пестициди"
(16 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 2081-92 |Карбамид. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 2081-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 4568-95 |Калий хлористый. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 4568-83 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 14050-93 |Мука известняковая (доломитовая). Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 14050-78 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26712-94 |Удобрения органические. Общие требования к | | |методам анализа. | | |- Взамен ГОСТ 26712-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 29288-92 |Удобрения с высоким содержанием азота. Нитрат | |(ИСО 5313-86) |аммония. Метод определения способности | | |удерживать масло | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 29313-92 |Удобрения минеральные. Метод определения | |(ИСО 5314-81) |аммонийного азота (титриметрический) после | | |отгонки | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.1-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |суммарной массовой доли азота в сложных | | |удобрениях (в аммонийной и амидной формах с | | |отгонкой аммиака). | | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 1 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.2-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |суммарной массовой доли азота в однокомпонентных| | |удобрениях (в аммонийной и амидных формах без | | |отгонки аммиака). | | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 2 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.3-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |массовой доли азота в удобрениях, содержащих | | |азот в нитратной форме. | | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 3 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.4-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |суммарной массовой доли азота, содержащегося в | | |сложных удобрениях и селитрах в аммонийной и | | |нитратной формах (метод Деварда). | | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 4 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.5-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |массовой доли амидного азота в сложных | | |удобрениях (спектрофотоколориметрический метод).| | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 5 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.6-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |массовой доли азота в солях аммония (в | | |аммонийной форме формальдегидным методом). | | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 6 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.7-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |суммарной массовой доли азота в сложных | | |удобрениях (в аммонийной и амидной формах | | |гипохлоритным методом). | | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 7 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30181.8-94|Удобрения минеральные. Метод определения | | |массовой доли аммонийного азота в сложных | | |удобрениях (хлораминовый метод). | | |- Взамен ГОСТ 20851.1-75 в части разд. 8 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30182-94 |Удобрения минеральные. Общие требования. Отбор | | |проб | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30439-96 |Пестициды. Ситовой анализ. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 114 "Органічні барвники, проміжні
продукти та хімікати"
(3 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 21119.6-92 |Общие методы испытаний пигментов и | |(ИСО 787-11-81) |наполнителей. Определение уплотненного объема, | | |кажущейся плотности после уплотнения и | | |насыпного объема. | | |- Взамен ГОСТ 21119.6-75 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 21119.11-92|Общие методы испытаний пигментов и | |(ИСО 787-13-73) |наполнителей. Определение водорастворимых | | |сульфатов, хлоридов и нитратов | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 21119.12-92|Общие методы испытаний пигментов и | |(ИСО 787-4-81) |наполнителей. Определение кислотности или | | |щелочности водного экстракта. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 116 "Вироби керамічні культурно-побутового
і господарчого призначення для галузі
легкої промисловості"
(3 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 24768-2000|Изделия фарфоровые. Метод определения белизны. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25185-93 |Посуда керамическая в контакте с пищей. | |(ИСО 6486-1-81)|Выделение свинца и кадмия. Метод испытания. | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 25185.1-95|Посуда керамическая в контакте с пищей. | |(ИСО 6486-2-81)|Выделение свинца и кадмия. Допустимые пределы. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 120 "Упаковка, тара, пакувальні матеріали"
(14 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 1341-97 |Пергамент растительный. Технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 1341-84 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 5037-97 |Фляги металлические для молока и молочных | | |продуктов. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5037-78 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 9481-2001 |Ящики из гофрированного картона для | | |химических нитей. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 9481-76 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 10531-2001|Тара транспортная наполненная. Методы | | |испытания грузовых единиц на устойчивость к | | |механическим воздействиям | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 13514-93 |Ящики из гофрированного картона для | | |продукции легкой промышленности. Технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 13514-82 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 13841-95 |Ящики из гофрированного картона для | | |химической продукции. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 13841-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 15846-2002 |Продукция, отправляемая в районы Крайнего | | |Севера и приравненные к ним местности. | | |Упаковка, маркировка, транспортирование и | | |хранение. | | |- Взамен ГОСТ 15846-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 16295-93 |Бумага противокоррозионная. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 16295-82 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 16535-95 |Ящики из гофрированного картона для | | |мороженого. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16535-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 17065-94 |Барабаны картонные навивные. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 17065-77 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 24972-93 |Игрушки. Маркировка, упаковка, | | |транспортирование и хранение. | | |- Взамен ГОСТ 24972-88 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 27840-93 |Тара для посылок и бандеролей. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 27840-88 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30765-2001 |Тара транспортная металлическая. Общие | | |технические условия | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30766-2001 |Банки металлические для химической | | |продукции. Общие технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 121 "Дизайн та ергономіка"
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ ИСО 8995-2002|Безопасность машин. Принципы зрительной | | |эргономики. Освещение рабочих систем. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 122 "Аналіз газів, рідких та твердих речовин"
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 26703-93|Хроматографы аналитические газовые. Общие | | |технические требования и методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 26703-87, ГОСТ 4.163-85 в части | | |хроматографических анализаторов газов | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 123 "Аудіовізуальні системи і служби"
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 30825-2002 |Система ТЕЛЕТЕКСТ. Термины и определения. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України ТК 125
"Легка промисловість"
(167 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 1172-93 |Бинты марлевые медицинские. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 1172-75 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 1179-93 |Пакеты перевязочные медицинские. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 1179-70 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 9412-93 |Марля медицинская. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 9412-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16427-93 |Салфетки и отрезы марлевые медицинские. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16427-70 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 12.4.101-93 |ССБТ. Одежда специальная для ограниченной| | |защиты от токсичных веществ. Общие | | |технические требования и методы | | |испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 12.4.101-80 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 12.4.221-2002 |ССБТ. Одежда специальная для защиты от | | |повышенных температур теплового излучения| | |конвективной теплоты. Общие технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 29335-92 |Костюмы мужские для защиты от пониженных | | |температур. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 12.4.084-80 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 29338-92 |Костюмы женские для защиты от пониженных | | |температур. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 12.4.088-80 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 3279-95 |Волокно хлопковое. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3279-76 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 5778-2000 |Шерсть сортированная мытая. Упаковка, | | |маркировка, транспортирование и | | |хранение. | | |- Взамен ГОСТ 5778-73 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 17514-93 |Шерсть натуральная. Метод определения | | |тонины. | | |- Взамен ГОСТ 17514-80, ГОСТ 21645-76 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 18080-95 |Шерсть натуральная. Метод определения | | |влажности. | | |- Взамен ГОСТ 18080-80 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 18082-93 |Шерсть натуральная сортированная мытая. | |(ИСО 3071-80) |Методы определения щелочности волокна. | | |- Взамен ГОСТ 18082-72 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 20269-93 |Шерсть. Методы определения разрывной | | |нагрузки. | | |- Взамен ГОСТ 20269-74, ГОСТ 21742-76 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 21008-93 |Шерсть натуральная мытая. Методы | | |определения массовой доли жира. | | |- Взамен ГОСТ 21008-75 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 26225-93 |Шерсть натуральная. Метод определения | | |степени пожелтения. | | |- Взамен ГОСТ 26225-84 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30190-2000 |Шерсть немытая. Методы определения выхода| | |чистого волокна | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30702-2000 |Шерсть. Торговая | | |сельскохозяйственно-промышленная | | |классификация | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 10435-94 |Волокно и жгут полиэфирные шерстяного | | |типа. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10435-83 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 13481-2001 |Волокно штапельное и жгут химические. | | |Метод определения линейной усадки. | | |- Взамен ГОСТ 13481-76 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16008-94 |Волокно полиамидное шерстяного типа. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16008-83 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 25716-94 |Волокно полиэфирное хлопкового типа. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25716-83 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 26022-94 |Волокно полиэфирное мехового типа. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 26022-83 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 26171-2001 |Волокна и нити химические. Нормы | | |предварительных нагрузок при испытаниях. | | |- Взамен ГОСТ 26171-84 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 26491-95 |Волокно и жгут полиэфирные льняного типа.| | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 26491-85 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 27244-93 |Производство химических волокон. Термины | | |и определения. | | |- Взамен ГОСТ 27244-87, кроме раздела | | |"Пороки химических волокон, нитей, жгута"| |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 29332-92 |Волокна и нити химические. Методы | | |определения массовой доли замасливателя. | | |- Взамен ГОСТ 10213.6-73, ГОСТ 22324-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.0-93 |Стекловолокно. Правила приемки. | |(ИСО 1886-90) |- Взамен ГОСТ 6943.0-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.1-94 |Стекловолокно. Нити и ровинги. Методы | |(ИСО 1889-87) |определения линейной плотности. | | |- Взамен ГОСТ 6943.1-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.4-94 |Стекловолокно. Нити. Метод определения | |(ИСО 1890-86) |крутки. | | |- Взамен ГОСТ 6943.4-79 в части | | |определения крутки | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.13-94 |Стекловолокно. Метод определения | |(ИСО 3375-75) |жесткости ровинга. | | |- Взамен ГОСТ 6943.13-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.14-94 |Стекловолокно. Нити. Метод определения | |(ИСО 3343-84) |равновесности крутки. | | |- Взамен ГОСТ 6943.4-79 в части | | |определения равновесности крутки | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 8325-93 |Стекловолокно. Нити крученые комплексные.| |(ИСО 3598-86) |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8325-78 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 17139-2000 |Стекловолокно. Ровинги. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 17139-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30177-94 |Волокна стеклянные, углеродные и | |(ИСО 1886-90) |асбестовые. Планы статистического | | |приемочного контроля | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-A01-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть A01. Общие | | |требования к проведению испытаний | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-D01-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть D01. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |действию химической чистки | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-E02-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть E02. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |действию морской воды | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-E03-2002 |Текстиль. Испытания на устойчивость | | |окраски. Устойчивость окраски к | | |хлорированной воде (вода плавательных | | |бассейнов) | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-E08-2005 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть E08. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |воздействию горячей водой | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-J01-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть J01. Общие | | |требования к инструментальному методу | | |измерения цвета поверхности | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-J02-2002 |Материалы текстильные. Испытания на | | |устойчивость окраски. Метод оценки | | |белизны с помощью прибора | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-J03-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть J03. Метод | | |расчета цветовых различий | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-N02-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть N02. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |действию процесса беления перекисью | | |водорода | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-N03-2005 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть N03. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |отбеливающим средствам. Хлорит натрия | | |(ненасыщенный) | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-N04-2005 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть N04. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |отбеливающим средствам. Хлорит натрия | | |(насыщенный) | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-P01-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть P01. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |действию сухого тепла (исключая утюжку) | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-P02-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть P02. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |действию процесса плиссировки. | | |Плиссировка паром | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 105-X09-2005 |Материалы текстильные. Определение | | |устойчивости окраски. Часть X09. Метод | | |определения устойчивости окраски к | | |формальдегиду | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 2960-2002 |Материалы текстильные. Определение | | |прочности при продавливании и растяжения | | |продавливанием методом диафрагмы | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 6330-2002 |Материалы текстильные и изделия из них. | | |Методы стирки и сушки для оценки | | |изменения внешнего вида в процессе | | |эксплуатации | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30821-2002 |Материалы текстильные. Метод оценки | |(ИСО 105-A04-89, |изменения окраски средствами | |ИСО 105-A05-96) |измерительной техники | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 31101-2003 |Материалы и изделия текстильные. Методы | | |оценки несминаемости | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6309-93 |Нитки швейные хлопчатобумажные и | | |синтетические. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6309-87 в части швейных | | |ниток | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 10063-93 |Нить полиамидная для текстильной | | |промышленности. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10063-83 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 11970.0-2003 |Нити текстильные. Ряд номинальных | | |линейных плотностей одиночной | | |хлопчатобумажной пряжи. | | |- Взамен ГОСТ 11970.0-70 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 15897-97 |Нить полиамидная для технических тканей. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 15897-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 22693-98 |Нить полиамидная для резинотехнических | | |изделий. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 22693-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23362-2001 |Нити синтетические текстурированные. | | |Метод определения линейной плотности. | | |- Взамен ГОСТ 23362-78 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23363-2001 |Нити синтетические текстурированные. | | |Метод определения показателей извитости. | | |- Взамен ГОСТ 23363-90 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23364-2001 |Нити и жгутик синтетические | | |текстурированные. Методы определения | | |разрывной нагрузки и удлинения при | | |разрыве. | | |- Взамен ГОСТ 23364-78 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23365-2001 |Нити синтетические текстурированные. | | |Определение числа кручений. | | |- Взамен ГОСТ 23365-78 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 4662-94 |Нить полиэфирная техническая. Технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 24662-81 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 28401-2001 |Нити текстильные. Метод определения | | |линейной усадки. | | |- Взамен ГОСТ 28401-89 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30226-93 |Нитки обувные хлопчатобумажные и | | |синтетические. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 6309-87 в части обувных | | |ниток | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30227-93 |Нитки хлопчатобумажные и синтетические. | | |Определение качества по порокам внешнего | | |вида | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30580-98 |Нити высокомодульные неорганические и | | |углеродные. Метод определения способности| | |к текстильной переработке | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 3759-2002 |Материалы текстильные. Подготовка, | | |нанесение меток и измерение проб | | |текстильных материалов и одежды при | | |испытании по определению изменений | | |линейных размеров | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 3815.1-93 |Материалы ворсовые. Метод определения | | |поверхностной плотности ворсового | | |покрова. | | |- Взамен ГОСТ 3815.1-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 3815.2-93 |Материалы ворсовые. Метод определения | | |поверхностной плотности ворса. | | |- Взамен ГОСТ 3815.2-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 3815.3-93 |Материалы ворсовые. Метод определения | | |прочности закрепления ворса. | | |- Взамен ГОСТ 3815.3-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 3815.4-93 |Материалы ворсовые. Метод определения | | |высоты ворса и толщины ворсового | | |материала. | | |- Взамен ГОСТ 3815.4-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 7081-93 |Полотна шелковые и полушелковые ворсовые.| | |Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7081-87, ГОСТ 14869-85, | | |ГОСТ 7779-75 в части ворсовых тканей | | |(одежных, обувных, меха и плюша для | | |игрушек) | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 7701-93 |Тики хлопчатобумажные и смешанные. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 7701-75 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 10138-93 |Ткани чистольняные, льняные и полульняные| | |бельевые. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10138-79; ГОСТ 9203-76, | | |кроме декоративных тканей; ГОСТ 7780-78 | | |в части бельевых тканей; ГОСТ 10641-88 в | | |части чистольняных, льняных и полульняных| | |бельевых тканей | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 10550-93 |Материалы текстильные. Полотна. Методы | | |определения жесткости при изгибе. | | |- Взамен ГОСТ 10550-75 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 12023-93 |Материалы текстильные. Полотна. Метод | |(ИСО 5084-77) |определения толщины. | | |- Взамен ГОСТ 12023-66, кроме технических| | |тканей | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 15902.2-2003 |Полотна нетканые. Методы определения | |(ИСО 9073-2-95) |структурных характеристик. | | |- Взамен ГОСТ 15902.2-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16486-93 |Полотна трикотажные для верхних изделий. | | |Нормы устойчивости к истиранию. | | |- Взамен ГОСТ 16486-83 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 20272-96 |Ткани подкладочные из химических нитей и | | |пряжи. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 20272-83; ГОСТ 7779-75 в | | |части подкладочных тканей, ГОСТ 9202-87 в| | |части подкладочных тканей, ГОСТ 20236-87 | | |в части подкладочных тканей, ГОСТ | | |22542-82 в части подкладочных тканей | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 21746-92 |Кружева. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 21746-76 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 21790-93 |Ткани хлопчатобумажные и смешанные | | |одежные. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 21790-76, ГОСТ 12239-76 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 22017-92 |Полотно гардинное. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 22017-76 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23785.0-2001 |Ткань кордная. Правила приемки и метод | | |отбора проб. | | |- Взамен ГОСТ 23785.0-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23785.1-2001 |Ткань кордная. Метод определения | | |разрывной нагрузки и удлинения при | | |разрыве. | | |- Взамен ГОСТ 23785.1-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23785.2-2001 |Ткань кордная. Метод определения толщины.| | |- Взамен ГОСТ 23785.2-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23785.3-2001 |Ткань кордная. Метод определения числа | | |кручений. | | |- Взамен ГОСТ 23785.3-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23785.4-2001 |Ткань кордная. Метод определения линейных| | |размеров, плотности по основе и утку, | | |поверхностной плотности. | | |- Взамен ГОСТ 23785.4-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23785.5-2001 |Ткань кордная. Метод определения линейной| | |усадки. | | |- Взамен ГОСТ 23785.5-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 23785.6-2001 |Ткань кордная. Метод определения | | |термостойкости. | | |- Взамен ГОСТ 23785.6-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 24221-94 |Ткань кордная капроновая. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 24221-80 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 26666.4-96 |Мех искусственный трикотажный. Метод | | |определения сопротивления намоканию в | | |процессе эксплуатации. | | |- Взамен ГОСТ 26666.4-89 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 28367-94 |Мех искусственный трикотажный. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 28367-89 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30056-93 |Мех искусственный. Метод определения | | |перекоса рисунка жаккардового меха | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30084-93 |Материалы текстильные. Первичная | | |маркировка. | | |- Взамен ГОСТ 878-88 в части разд. 4, | | |ГОСТ 8737-77 в части разд. 4, ГОСТ | | |12453-77 в части разд. 4, ГОСТ 13827-85 в| | |части разд. 3, ГОСТ 25227-82 в части | | |разд. 3 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30157.0-95 |Полотна текстильные. Методы определения | | |изменения размеров после мокрых обработок| | |или химической чистки. Общие положения. | | |- Взамен ГОСТ 5012-82, ГОСТ 8710-84, ГОСТ| | |9315-90, ГОСТ 12867-77, ГОСТ 13711-82, | | |ГОСТ 17729-93, ГОСТ 23284-78, ГОСТ | | |18081-93 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30157.1-95 |Полотна текстильные. Методы определения | | |изменения размеров после мокрых обработок| | |или химической чистки. Режимы обработок | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30200-94 |Материалы текстильные для фильтрации | | |промышленных аэрозолей. Метод определения| | |износостойкости | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30201-94 |Материалы текстильные для фильтрации | | |промышленных аэрозолей. Метод определения| | |массовой концентрации пыли за фильтром | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30202-94 |Материалы текстильные для фильтрации | | |промышленных аэрозолей. Метод определения| | |способности к регенерации | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30203-94 |Материалы текстильные для фильтрации | | |промышленных аэрозолей. Метод определения| | |электростатических свойств в процессе | | |эксплуатации | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30236-95 |Материалы текстильные для фильтрации | | |промышленных аэрозолей. Общие технические| | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30276-95 |Материалы фильтровальные синтетические | | |текстильные для сахарной промышленности. | | |Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30277-95 |Ткани синтетические высокообъемные | | |технического назначения. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30292-96 |Полотна текстильные. Метод испытания | |(ИСО 4920-81) |дождеванием | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30312-95 |Материалы текстильные нагревательные. | | |Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30358-96 |Ткани синтетические высокообъемные. Метод| | |определения сопротивления сжатию | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30359-96 |Ткани синтетические высокообъемные. Метод| | |определения эффективного срока службы | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30383-95 |Изделия трикотажные детские бельевые. | | |Нормы физико-гигиенических показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30384-95 |Полотна трикотажные. Нормы устойчивости к| | |образованию затяжек | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30385-95 |Полотна трикотажные для верхних изделий. | | |Нормы устойчивости к пиллингу | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30548-97 |Полотна нетканые (подоснова) для | | |линолеума. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 26603-85; ГОСТ 26604-85 в | | |части методов испытаний | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30568-98 |Полотна и изделия трикотажные. Метод | | |определения паропроницаемости и | | |влагопоглощения | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30603-98 |Материалы фильтровальные текстильные для | | |сахарной промышленности. Метод оценки | | |сохранения фильтрующей способности при | | |эксплуатации | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30611-98 |Полотна трикотажные прокладочные. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30739-2001 |Ткани и изделия чистольняные, льняные и | | |полульняные. Экспрессные методы испытаний| |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 9009-93 |Ткани хлопчатобумажные плащевые с | | |водоотталкивающей отделкой. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 9009-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 15530-93 |Парусины и двунитки. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 15530-76, ГОСТ 9591-78, | | |ГОСТ 11302-78, ГОСТ 20712-75 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 19196-93 |Ткани обувные. Общие технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 19196-80, ГОСТ 23761-89 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 5269-93 |Сердечники из волокнистых материалов для | | |стальных канатов. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5269-77 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30454-97 |Шнуры плетеные. Общие технические условия| |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30310-96 |Рукава спасательные. Общие технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30714-2000 |Рукава спасательные. Метод определения | | |безопасного срока службы | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.11-93 |Стекловолокно. Ткани. Метод определения | |(ИСО 4604-78) |жесткости при изгибе флексометром с | | |постоянным углом. | | |- Взамен ГОСТ 6943.11-79 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.15-94 |Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы.| |(ИСО 4602-78) |Метод определения количества нитей на | | |единицу длины основы и утка. | | |- Взамен ГОСТ 6943.6-79 в части | | |определения плотности | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.16-94 |Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы.| |(ИСО 4605-78) |Методы определения массы на единицу | | |площади. | | |- Взамен ГОСТ 6943.7-79 в части | | |определения линейной плотности | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.17-94 |Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы.| |(ИСО 5025-78) |Метод определения ширины и длины. | | |- Взамен ГОСТ 6943.7-79 в части | | |определения линейных размеров | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6943.18-94 |Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы.| |(ИСО 4603-78) |Метод определения толщины. | | |- Взамен ГОСТ 6943.7-79 в части | | |определения толщины | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 19170-2001 |Стекловолокно. Ткань конструкционного | | |назначения. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 19170-73 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30053-93 |Стекловолокно. Маты. Метод определения | |(ИСО 3374-90) |массы на единицу площади | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6468-94 |Машины текстильные и оборудование | |(ИСО 1505-82) |вспомогательное. Оборудование | | |красильно-отделочное. Рабочие и | | |номинальные ширины. | | |- Взамен ГОСТ 6468-72 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 939-94 |Кожа для верха обуви. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 939-88 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 11642-2002 |Кожа. Метод испытания на устойчивость | | |окраски к воде | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 29277-92 |Кожа для низа обуви. Технические условия.| | |- Взамен ГОСТ 461-78, ГОСТ 1010-78, ОСТ | | |17-70-80 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 29316-92 |Кожа искусственная подкладочная. Метод | | |определения устойчивости к истиранию. | | |- Взамен ОСТ 17-199-87 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30667-99 |Кожа. Метод определения адгезии покрывной| | |пленки при сферическом растяжении | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 31280-2004 |Меха и меховые изделия. Вредные вещества.| | |Методы обнаружения и определения | | |содержания свободного формальдегида и | | |водовымываемых хрома (VI) и хрома общего | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 28631-2005 |Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, | | |изделия мелкой кожгалантереи. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 28631-90 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 8765-93 |Одежда меховая и комбинированная. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8765-80, ГОСТ 9526-74, ГОСТ| | |11287-76 в части жилетов меховых | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО/ТО 11079-2002|Одежда. Определение необходимых | | |изоляционных характеристик | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 19867-93 |Рубашки форменные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 19867-85 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 25294-2003 |Одежда верхняя платьево-блузочного | | |ассортимента. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25294-91 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 25295-2003 |Одежда верхняя пальтово-костюмного | | |ассортимента. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25295-91 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 25296-2003 |Изделия швейные бельевые. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 25296-91 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 26456-93 |Фигуры типовые. Размерные признаки для | | |проектирования чулочно-носочных изделий. | | |Фигуры девочек и девушек школьного и | | |подросткового возраста. | | |- Взамен ГОСТ 26456-85 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30327-95 |Сорочки верхние. Общие технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4417-2002 |Одежда. Головные уборы. Обозначение | | |размеров | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4418- 2002 |Одежда. Перчаточные изделия. Обозначение | | |размеров | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16218.0-93 |Изделия текстильно-галантерейные. Правила| | |приемки и методы отбора проб. | | |- Взамен ГОСТ 16218.0-82 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16218.1-93 |Изделия текстильно-галантерейные. Метод | | |определения линейных размеров. | | |- Взамен ГОСТ 16218.1-82 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16218.2-93 |Изделия текстильно-галантерейные. Метод | | |определения линейной плотности и массы. | | |- Взамен ГОСТ 16218.2-82 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16218.4-93 |Изделия текстильно-галантерейные. Метод | | |определения плотности. | | |- Взамен ГОСТ 16218.4-82 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16218.5-93 |Изделия текстильно-галантерейные. Метод | | |определения разрывной нагрузки и | | |разрывного удлинения при растяжении. | | |- Взамен ГОСТ 16218.5-82 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16218.6-93 |Изделия текстильно-галантерейные. Метод | | |определения линейной плотности нити. | | |- Взамен ГОСТ 16218.6-82 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 16218.7-93 |Изделия текстильно-галантерейные. Метод | | |определения выносливости к многократному | | |изгибу. | | |- Взамен ГОСТ 16218.7-82 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30019.1-93 |Застежка текстильная. Общие технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30019.2-93 |Застежка текстильная. Метод определения | | |прочности сдвига по длине и ширине | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30019.3-93 |Застежка текстильная. Метод определения | | |прочности расслаивания | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30019.4-93 |Застежка текстильная. Метод определения | | |прочности отрыва | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30197-94 |Застежка текстильная. Метод определения | | |долговечности соединения | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30420-96 |Застежка текстильная. Метод определения | | |изменения прочности сцепления при | | |статической нагрузке в процессе | | |эксплуатации | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30736-2001 |Фурнитура для изделий легкой | | |промышленности. Застежки-молнии | | |пластмассовые | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 7296-2003 |Обувь. Маркировка, упаковка, | | |транспортирование и хранение. | | |- Взамен ГОСТ 7296-81 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 14226-93 |Обувь. Нормы гибкости. | | |- Взамен ГОСТ 14226-80 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 30678-2000 |Обувь. Детали и заготовки верха. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 6102-94 |Ткани асбестовые. Общие технические | | |требования. | | |- Взамен ГОСТ 6102-78 | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОСТ 28638-2000 |Изделия щетинно-щеточные бытовые. Общие | | |технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 28638-90. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 128 "Каучуки, гуми та гумові вироби"
(Усього 24 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 3302-95 |Пузыри резиновые для льда. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 3302-83 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 3303-94 |Грелки резиновые. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3303-82 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 3356-95 |Соски резиновые и латексные детские. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 3356-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4074-5-93 |Презервативы резиновые. Испытание на | | |отсутствие отверстий | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4074-9-93 |Презервативы резиновые. Определение | | |механических свойств при растяжении | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 4074-10-93|Презервативы резиновые. Потребительская | | |упаковка и маркировка | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 20010-93 |Перчатки резиновые технические. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 20010-74 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7323-96 |Каучук и невулканизованная резиновая смесь. | | |Определение показателей пластичности и | | |эластического восстановления. Метод | | |параллельных плит | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 248-96 |Каучук. Определение содержания летучих | | |веществ | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 1795-96 |Каучук натуральный и синтетический. Отбор | | |проб и дальнейшие подготовительные процедуры| |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 25699.10-93 |Ингредиенты резиновой смеси. Технический | |(ИСО 1437-85) |углерод. Метод определения остатка после | | |просева через сито. | | |- Взамен ГОСТ 25699.10-90 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 25699.14-93 |Ингредиенты резиновой смеси. Углерод | |(ИСО 1305-87) |технический (гранулированный). Определение | | |насыпной плотности. | | |- Взамен ГОСТ 25699.14-90 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30263-96 |Смеси резиновые для испытания. Приготовление| |(ИСО 2393-94) |смешение и вулканизация. Оборудование и | | |методы | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30410.1-96 |Ингредиенты резиновых смесей. Сера. | |(ИСО 8332-93) |Определение общего содержания серы | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30410.2-96 |Ингредиенты резиновых смесей. Сера. | |(ИСО 8332-93) |Определение остатка на сите | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30410.3-96 |Ингредиенты резиновых смесей. Сера. | |(ИСО 8332-93) |Определение содержания масла в | | |маслонаполненной сере | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30410.4-96 |Ингредиенты резиновых смесей. Сера. | |(ИСО 8332-93) |Определение содержания нерастворимой серы | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30410.5-96 |Ингредиенты резиновых смесей. Сера. | |(ИСО 8332-93) |Определение тепловой реверсии нерастворимой | | |серы | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 262-93 |Резина. Определение сопротивления раздиру | |(ИСО 34-79) |(раздвоенные, угловые и серповидные | | |образцы). | | |- Взамен ГОСТ 262-79 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 2162-97 |Лента изоляционная прорезиненная. | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 2162-78 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 5813-93 |Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для | | |двигателей автомобилей, тракторов и | | |комбайнов. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 5813-76 | |-------------------+--------------------------------------------| { ГОСТ 12.2.045-94 скасовано з 1 липня 2012 р. згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 631 ( v0631831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ 12.2.045-94 |ССБТ. Оборудование для производства |
| |резинотехнических изделий. Требования | | |безопасности. | | |- Взамен ГОСТ 12.2.045-80 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 11441-93 |Машины резиноперерабатывающие одночервячные.| | |Типы, основные параметры и размеры. | | |- Взамен ГОСТ 11441-86 | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 14901-93 |Пресс-формы для изготовления | | |резинотехнических изделий. Общие технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 14901-79, кроме п. 2.12. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 132 "Засоби захисту тварин, корми
та кормові добавки"
(27 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 80-96 |Жмых подсолнечный. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 80-62, кроме определения | | |суммарного содержания растворимых протеинов и | | |разд. 1а | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 10974-95 |Жмых льняной. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 10974-64 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 11048-95 |Жмых рапсовый. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11048-64, кроме разд. 1а | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 12220-96 |Шрот соевый кормовой тостированный. Технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 12220-88 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.1-98 |Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы | | |определения содержания натрия и хлорида натрия.| | |- Взамен ГОСТ 13496.1-89 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.3-92 |Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы | |(ИСО 6496-83) |определения влаги. | | |- Взамен ГОСТ 13496.3-80, кроме разд. 2 | |----------------+-----------------------------------------------| { ГОСТ 13496.4-93 скасовано на території України з 1 липня
2011 року згідно з Наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 456 ( v0456609-10 )
від 11.10.2010 }
|ГОСТ 13496.4-93 |Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы |
| |определения содержания азота и сырого протеина.| | |- Взамен ГОСТ 13496.4-84 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.7-97 |Зерно фуражное, продукты его переработки, | | |комбикорма. Методы определения токсичности. | | |- Взамен ГОСТ 13496.7-92 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.9-96 |Комбикорма. Методы определения металломагнитной| | |примеси. | | |- Взамен ГОСТ 13496.9-73 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.12-98|Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод | | |определения общей кислотности. | | |- Взамен ГОСТ 13496.12-75 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.15-97|Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы | | |определения содержания сырого жира. | | |- Взамен ГОСТ 13496.15-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.17-95|Корма. Методы определения каротина. | | |- Взамен ГОСТ 13496.17-84 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13496.19-93|Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы | | |определения содержания нитратов и нитритов. | | |- Взамен ГОСТ 13496.19-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 13979.2-94 |Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод | | |определения массовой доли жира и экстрактивных | | |веществ. | | |- Взамен ГОСТ 13979.2-68, кроме разд. 1 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 23462-95 |Продукция комбикормовой промышленности. Правила| | |приемки. Упаковка, маркировка, | | |транспортирование и хранение. | | |- Взамен ГОСТ 23462-79 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 26226-95 |Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы | | |определения сырой золы. | | |- Взамен ГОСТ 26226-84 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 26570-95 |Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы | | |определения кальция. | | |- Взамен ГОСТ 26570-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 26573.1-93 |Премиксы. Методы определения витамина A. | | |- Взамен ГОСТ 26573.1-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 26657-97 |Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы | | |определения содержания фосфора. | | |- Взамен ГОСТ 26657-85 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 27149-95 |Жмых соевый кормовой. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 27149-86 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 27548-97 |Корма растительные. Методы определения | | |содержания влаги. | | |- Взамен ГОСТ 27548-87 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30087-93 |Дрожжи кормовые - паприн. Методы определения 3,| | |4-бензпирена | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30131-96 |Жмыхи и шроты. Определение влаги, жира и | | |протеина методом спектроскопии в ближней | | |инфракрасной области | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30134-97 |Дрожжи кормовые. Метод ускоренного обнаружения | | |сальмонелл | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30257-95 |Шрот рапсовый тостированный. Технические | | |условия | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30502-97 |Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. | | |Атомно-абсорбционный метод определения | | |содержания магния. | | |- Взамен ОСТ 1089-87 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30503-97 |Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. | | |Пламенно-фотометрический метод определения | | |содержания натрия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 134 "Вироби вугільного машинобудування"
(3 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 26699-98 |Установки бурильне шахтне. Общие технические | | |условия | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 26917-2000|Машины погрузочные шахтные. Общие технические | | |требования и методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 26917-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30628-98 |Установки струговые. Методы испытаний. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 137 "Лампи і відповідне обладнання"
(4 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 12.2.007.13-2000 |ССБТ. Лампы электрические. Требования | | |безопасности. | | |- Взамен ГОСТ 12.2.007.13-88 | |-----------------------+----------------------------------------| |ГОСТ 23198-94 |Лампы электрические. Методы измерения | | |спектральных и цветовых характеристик. | | |- Взамен ГОСТ 23198-78 | |-----------------------+----------------------------------------| |ГОСТ 30337-95 |Гирлянды световые. Общие технические | |(МЭК 598-2-20-82) |условия | |-----------------------+----------------------------------------| |ГОСТ МЭК 60598-2-2-2002|Светильники. Часть 2. Частные | | |требования. Раздел 2. Светильники | | |встраиваемые. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 140 "Молоко, м'ясо та продукти їх переробки"
(29 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 12.2.135-95|Оборудование для переработки продукции в мясной| | |и птицеперерабатывающей промышленности. Общие | | |требования безопасности, санитарии и экологии | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 3624-92 |Молоко и молочные продукты. Титриметрические | | |методы определения кислотности. | | |- Взамен ГОСТ 3624-67 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30305.1-95 |Консервы молочные сгущенные. Методики | | |выполнения измерений массовой доли влаги. | | |- Взамен ГОСТ 8764-73 в части разд. 7 (консервы| | |молочные сгущенные) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30305.2-95 |Консервы молочные сгущенные и продукты молочные| | |сухие. Методика выполнения измерений массовой | | |доли сахарозы (поляриметрический метод). | | |- Взамен ГОСТ 8764-73 в части разд. 9 | | |(поляриметрический метод определения сахарозы) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30305.3-95 |Консервы молочные сгущенные и продукты молочные| | |сухие. Титриметрические методики выполнения | | |измерений кислотности. | | |- Взамен ГОСТ 8764-73 в части разд. 10 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30305.4-95 |Продукты молочные сухие. Методика выполнения | | |измерений индекса растворимости. | | |- Взамен ГОСТ 8764-73 в части разд. 11 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30347-97 |Молоко и молочные продукты. Методы определения | | |Staphylococcus aureus | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30562-97 |Молоко. Определение точки замерзания. | |(ИСО 5764-87) |Термисторный криоскопический метод | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 19496-93 |Мясо. Метод гистологического исследования. | | |- Взамен ГОСТ 19496-74 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 29299-92 |Мясо и мясные продукты. Метод определения | |(ИСО 2918-75) |нитрита | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 29300-92 |Мясо и мясные продукты. Метод определения | |(ИСО 3091-75) |нитрата | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 29301-92 |Продукты мясные. Метод определения крахмала | |(ИСО 5554-78) | | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30469-98 |Мясопродукты. Методы определения пенетрации | | |конусом и игольчатым индентором | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 608-93 |Консервы мясные "Мясо птицы в желе". | | |Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 608-77 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.0-95|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Методы отбора проб и подготовка к | | |микробиологическим исследованиям | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.1-95|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Метод определения количества мезофильных | | |аэробных и факультативно-анаэробных | | |микроорганизмов | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.2-93|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Методы выявления и определения количества | | |бактерий группы кишечных палочек (колиформных | | |бактерий родов Escherichia, Citrobacter, | | |Enterobacter, Klebsiella, Serratia). | | |- Взамен ГОСТ 7202.2-74 в части метода | | |опререления бактерий рода Эшерихи | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.3-93|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Метод выявления сальмонелл. | | |- Взамен ГОСТ 7202.2-74 в части метода | | |выявления сальмонелл | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.4-93|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Метод выявления и определения количества | | |Staphylococcus aureus. | | |- Взамен ГОСТ 7202.2-74 в части метода | | |выявления стафилококков | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.5-93|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Метод выявления и определения количества | | |листерелл. | | |- Взамен ГОСТ 7202.2-74 в части метода | | |выявления листерелл | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.6-93|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Метод выявления и определения количества | | |сульфитредуцирующих клостридий. | | |- Взамен ГОСТ 7202.2-74 в части метода | | |выявления анаэробов | | |(Cl. botulinum, Cl. perfringens) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 7702.2.7-95|Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи.| | |Метод выявления бактерий рода Proteus | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30363-96 |Продукты яичные. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 2858-82 в части технических | | |требований, правил приемки, упаковки, | | |маркировки, транспортирования и хранения | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30364.0-97 |Продукты яичные. Методы отбора проб и | | |органолептического анализа. | | |- Взамен ГОСТ 2858-82 в части методов отбора | | |проб и органолептического анализа | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30364.1-97 |Продукты яичные. Методы физико-химического | | |контроля. | | |- Взамен ГОСТ 2858-82 в части методов | | |физикохимического контроля | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 2067-93 |Клей костный. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 2067-80 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 11285-93 |Железы поджелудочные крупного рогатого скота и | | |свиней замороженные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 11285-73 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30130-94 |Дезоксирибонуклеиновая кислота из тимуса | | |молодняка крупного рогатого скота. Технические | | |условия | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30146-95 |Машины и оборудование для производства | | |колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. | | |Общие технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 150 "Управління якістю виробництва виноробної
продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв
та тютюнових виробів і методи їх контролю"
(13 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ ИСО 3308-97|Машина обычная лабораторная для прокуривания | | |сигарет (курительная машина). Определения и | | |стандартные условия | |----------------+-----------------------------------------------| { ГОСТ ИСО 6565-97 скасовано з 1 липня 2013 року згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ ИСО 6565-97|Табак и табачные изделия. Сопротивление затяжке|
| |сигарет и фильтров. Термины, стандартные | | |условия и основные определения | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30038-93 |Табак и табачные изделия. Определение | |(ИСО 2881-77) |алкалоидов в табаке. Спектрофотометрический | | |метод | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30039-98 |Сигареты. Отбор проб. | |(ИСО 8243-91) |- Взамен ГОСТ 30039-93 (ИСО 8243-88) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30040-93 |Табак. Отбор проб от партий сырья. Основные | |(ИСО 4874-81) |положения | |----------------+-----------------------------------------------| { ГОСТ 30041-93 скасовано з 1 липня 2013 року згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ 30041-93 |Сигареты и фильтры. Определение номинального |
|(ИСО 2971-87) |диаметра. Пневматический метод | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30422-96 |Табак и табачные изделия. Сигареты. Определение| |(ИСО 3612-75) |скорости свободного горения | |----------------+-----------------------------------------------| { ГОСТ 30423-96 скасовано з 1 липня 2013 року згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ 30423-96 |Сигареты. Определение степени осыпаемости |
|(ИСО 3550-85) | | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30569-98 |Сигареты. Определение удержания алкалоидов | |(ИСО 3401-91) |фильтрами. Спектрометрический метод | |----------------+-----------------------------------------------| { ГОСТ 30570-98 скасовано з 1 липня 2013 року згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ 30570-98 |Сигареты. Определение содержания никотина в |
|(ИСО 10315-91) |конденсате дыма. Метод газовой хроматографии. | | |- Взамен ГОСТ 30570-98 (ИСО 10315-91) | |----------------+-----------------------------------------------| { ГОСТ 30571-98 скасовано з 1 липня 2013 року згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ 30571-98 |Сигареты. Определение содержания влажного и не |
|(ИСО 4387-91) |содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в| | |дыме сигарет с помощью лабораторной курительной| | |машины. | | |- Взамен 30571-98 (ИСО 4387-91) | |----------------+-----------------------------------------------| { ГОСТ 30622.1-98 скасовано з 1 липня 2013 року згідно з Наказом
Державної служби технічного регулювання N 632 ( v0632831-10 ) від
28.12.2010 }
|ГОСТ 30622.1-98 |Сигареты. Определение содержания воды в |
|(ИСО 10362-1-91)|конденсате дыма. Метод газовой хроматографии. | | |- Взамен 30622.1-98 (ИСО 10362-1-91) | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30622.2-98 |Сигареты. Определение содержания воды в | |(ИСО 10362-2-95)|конденсате дыма. Метод Карла Фишера. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 151 "Меблі"
(32 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 5994-93 |Парты. Типы и функциональные размеры. | |(ИСО 5970-79) |- Взамен ГОСТ 5994-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 11015-93 |Столы ученические. Типы и функциональные | |(ИСО 5970-79) |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 11015-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 11016-93 |Стулья ученические. Типы и функциональные | |(ИСО 5970-79) |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 11016-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 12029-93 |Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности| |(ИСО 7173-89) |и долговечности. | | |- Взамен ГОСТ 12029-77, ГОСТ 19918.1-79, ГОСТ | | |19918.2-79, ГОСТ 20998-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 14314-94 |Мебель для сидения и лежания. Метод испытания | | |мягких элементов на долговечность. | | |- Взамен ГОСТ 14314-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 16371-93 |Мебель. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 16371-84 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17524.1-93|Мебель для предприятий общественного питания. | | |Функциональные размеры столов. | | |- Взамен ГОСТ 17524.1-72, ГОСТ 17524.7-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17524.2-93|Мебель для предприятий общественного питания. | | |Функциональные размеры мебели для сидения. | | |- Взамен ГОСТ 17524.2-72, ГОСТ 17524.3-72, ГОСТ | | |17524.6-72 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17524.4-93|Мебель для предприятий общественного питания. | | |Функциональные размеры сервантов официантских. | | |- Взамен ГОСТ 17524.4-72 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17524.5-93|Мебель для предприятий общественного питания. | | |Функциональные размеры стоек барных, | | |кафетерийных, буфетных. | | |- Взамен ГОСТ 17524.5-72 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 17524.8-93|Мебель для предприятий общественного питания. | | |Функциональные размеры тележек. | | |- Взамен ГОСТ 17524.8-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 18313-93 |Столы для учителя. Типы и функциональные | |(ИСО 5970-79) |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 18313-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 18314-93 |Столы ученические лабораторные. Функциональные | |(ИСО 5970-79) |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 18314-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 18607-93 |Столы демонстрационные. Функциональные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 18607-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 18666-95 |Шкафы для учебных пособий. Функциональные | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 18666-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19120-93 |Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, | | |диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, | | |кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы | | |испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 19120-79 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19301.1-94|Мебель детская дошкольная. Функциональные | | |размеры столов. | | |- Взамен ГОСТ 19301.1-73 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19301.2-94|Мебель детская дошкольная. Функциональные | | |размеры стульев. | | |- Взамен ГОСТ 19301.2-73 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19301.3-94|Мебель детская дошкольная. Функциональные | | |размеры кроватей. | | |- Взамен ГОСТ 19301.3-73 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19549-93 |Столы ученические для черчения и рисования. Типы| |(ИСО 5970-79) |и функциональные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 19549-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19550-93 |Столы ученические для кабинетов иностранного | |(ИСО 5970-79) |языка. Типы и функциональные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 19550-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 19917-93 |Мебель для сидения и лежания. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 19917-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 20902-95 |Столы обеденные школьные. Функциональные | | |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 20902-75 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22046-2002|Мебель для учебных заведений. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 22046-89 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22359-93 |Стулья для актовых залов. Типы и функциональные | |(ИСО 5970-79) |размеры. | | |- Взамен ГОСТ 22359-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22360-95 |Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. | | |Типы и функциональные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 22360-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 22361-95 |Подставки для технических средств обучения. Типы| | |и функциональные размеры. | | |- Взамен ГОСТ 22361-86 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30099-93 |Столы. Методы испытаний. | | |- Взамен ГОСТ 16144-80, кроме части метода | | |испытания стола на устойчивость, ГОСТ 25701.1-83| |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30209-94 |Мебель корпусная. Двери раздвижные. Методы | | |испытаний | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30210-94 |Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30211-94 |Мебель. Стулья. Определение устойчивости | |(ИСО 7174-1-88)| | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 30255-95 |Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод | | |определения выделения формальдегида и других | | |вредных летучих химических веществ в | | |климатических камерах. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 152 "Продукція кондитерська та харчоконцентратна"
(4 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 908-2004|Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 908-79 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 6441-96 |Изделия кондитерские пастильные. Общие технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 6441-77 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 6805-97 |Кофе натуральный жареный. Общие технические | | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 6805-88 | |-------------+--------------------------------------------------| |ГОСТ 17081-97|Плоды кориандра. Требования при заготовках и | | |поставках. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 17081-78. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 153 "Хлібобулочні та макаронні вироби"
(8 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 875-92 |Изделия макаронные. Общие технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 875-69 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5669-96 |Хлебобулочные изделия. Метод определения | | |пористости. | | |- Взамен ГОСТ 5669-51 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 5670-96 |Хлебобулочные изделия. Методы определения | | |кислотности. | | |- Взамен ГОСТ 5670-51, ГОСТ 7128-91 в части | | |п. 3.7 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ ИСО 7304-94|Крупка и макаронные изделия из твердой пшеницы.| | |Органолептическая оценка кулинарных свойств | | |спагетти | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 8494-96 |Сухари сдобные пшеничные. Технические условия. | | |- Взамен ГОСТ 8494-73 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 9713-95 |Изделия хлебобулочные любительские. Технические| | |условия. | | |- Взамен ГОСТ 9713-61 | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30317-95 |Изделия хлебобулочные сухарные. Общие | | |технические условия | |----------------+-----------------------------------------------| |ГОСТ 30354-96 |Изделия хлебобулочные бараночные. Общие | | |технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що закріплені за технічним комітетом України
ТК 158 "Тваринництво: технології, племінна
справа та відтворення"
(2 стандарти)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 30426-97 |Яд-сырец пчелиный. Технические условия | |-------------------+--------------------------------------------| |ГОСТ 30440-97 |Мерва заводская. Технические условия. | ------------------------------------------------------------------
Перелік міждержавних стандартів,
що належать до компетенції ДП "УкрНДНЦ"
(6 стандартів)
------------------------------------------------------------------ |ГОСТ 1.1-2002 |Межгосударственная система стандартизации. | | |Стандартизация. Термины и определения | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 31279-2004|Инновационная деятельность. Основные понятия, | | |термины и определения | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 1.0-92 |Правила проведения работ по межгосударственной | | |стандартизации. Общие положения. | | |- Взамен ГОСТ 1.0-85 | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 1.2-97 |Правила проведения работ по межгосударственной | | |стандартизации. Порядок разработки, принятия, | | |применения, обновления и отмены документов по | | |межгосударственной стандартизации | |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 1.3-2002 |Межгосударственная система стандартизации. | | |Стандарты межгосударственные. Правила и методы | | |принятия международных и региональных стандартов| |---------------+------------------------------------------------| |ГОСТ 1.5-2001 |Правила проведения работ по межгосударственной | | |стандартизации. Общие требования к построению, | | |изложению, оформлению и содержанию стандартов. | | |- Взамен ГОСТ 1.5-93. | ------------------------------------------------------------------вгору