Про комісію з видачі ліцензій. Про зберігання бланків ліцензій
Мінпромполітики (з 2001р.); Наказ від 29.08.2006311
Документ v0311581-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.08.2007, підстава - v0495581-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2006 N 311
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства промислової політики
N 495 ( v0495581-07 ) від 27.08.2007 }
Про комісію з видачі ліцензій
Про зберігання бланків ліцензій

На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" від 01.06.2000 р. N 1775-III
( 1775-14 ), Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із
законодавчими актами України у сфері ліцензування"
від 19.01.2006 р. N 3370-IV ( 3370-15 ), постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування"
від 14.11.2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ), Інструкції про порядок
замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання
бланків ліцензії єдиного зразка ( z0003-01, z0837-02 )
(зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2002 р.
за N 837/7125) Н А К А З У Ю:
1. Доручити Департаменту розвитку хімічної промисловості
(Мєшков В.В.) організацію робіт з ліцензування та видачі ліцензій
суб'єктам господарювання на провадження видів господарської
діяльності: виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за
переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України); виробництво пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів
росту рослин).
2. Створити комісію з видачі ліцензій суб'єктам
господарювання на провадження зазначених у п. 1 наказу видів
господарської діяльності у такому складі: Кучер Костянтин Антонович - заступник Міністра, Голова
комісії; Ковалевський Володимир Петрович - заступник директора
Департаменту - начальник відділу продуктів малотоннажної, хімії та
ліцензійної роботи Департаменту розвитку хімічної промисловості,
заступник Голови комісії; Радомська Ірина Йосипівна - головний спеціаліст відділу
продуктів малотоннажної хімії та ліцензійної роботи Департаменту
розвитку хімічної промисловості; Павлюченкова Ілона Петрівна - головний спеціаліст відділу
технічного регулювання метрології та якості Департаменту
науково-технічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення; Бурлаченко Сергій Григорович - начальник відділу консультацій
та нормотворчої роботи Департаменту юридичного забезпечення та
зв'язків з Верховною Радою України; Герман Юрій Михайлович - заступник директора Департаменту
металургійної промисловості.
3. Доручити Департаменту розвитку хімічної промисловості
(Мєшков В.В.) організацію заходів по зберіганню, обліку і
звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка при видачі
ліцензій на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
виробництво пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту
рослин).
4. Призначити відповідальним за зберігання, видачу та облік
бланків ліцензії єдиного зразка по Департаменту розвитку хімічної
промисловості головного спеціаліста відділу продуктів
малотоннажної хімії та ліцензійної роботи Радомську І.Й.
5. Вважати такими, що втратили чинність, накази
Мінпромполітики від 23.03.2006 р. N 112, від 21.07.2006 р. N 279.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кучера К.А.
Міністр промислової
політики України А.І.Головковгору