Документ v0310733-11, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2011 N 310

Про затвердження зміни
до Плану підготовки проектів
регуляторних актів у Мінтрансзв'язку
на 2011 рік

На виконання Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміну до Плану підготовки проектів регуляторних
актів у Мінтрансзв'язку на 2011 рік, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 09.12.2010 N 911 ( v0911650-10 ), що
додається.
2. Державній адміністрації автомобільного транспорту
(Доброход С.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному
сайті Міністерства інфраструктури України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра К.Єфименко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
18.08.2011 N 310

ЗМІНА
до Плану підготовки проектів
регуляторних актів у Мінтрансзв'язку
на 2011 рік
( v0911650-10 )

Унести зміну, доповнивши новою позицією такого змісту:
" ---------------------------------------------------------------------------------- | |Проект постанови |Згідно Плану | III кв. |Державтотрансадміністрація| | |Кабінету Міністрів |організації | | | | |"Про затвердження |підготовки проектів| | | | |Порядку проведення |актів, необхідних | | | | |обов'язкового |для забезпечення | | | | |технічного контролю|реалізації Закону | | | | |та обсяги перевірки|України "Про | | | | |технічного стану |внесення змін до | | | | |колісних |деяких законодавчих| | | | |транспортних |актів України щодо | | | | |засобів, Порядку |усунення надмірного| | | | |проведення |державного | | | | |перевірки |регулювання у сфері| | | | |технічного стану |автомобільних | | | | |транспортних |перевезень" | | | | |засобів під час |( 3565-17 ), | | | | |обов'язкового |схваленого на | | | | |технічного |засіданні Кабінету | | | | |контролю |Міністрів | | | | |транспортних |20.07.2011 N 50 | | | | |засобів суб'єктами | | | | | |господарювання, | | | | | |Переліку | | | | | |обладнання, | | | | | |необхідного для | | | | | |одержання права на | | | | | |здійснення | | | | | |обов'язкового | | | | | |технічного контролю| | | | | |транспортних | | | | | |засобів, Технічного| | | | | |опису та зразка | | | | | |протоколу перевірки| | | | | |технічного стану | | | | | |транспортного | | | | | |засобу" | | | | ---------------------------------------------------------------------------------- "
Голова
Державної адміністрації
автомобільного транспорту С.О.Доброходвгору