Документ v0309731-19, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019  № 309

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік Національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067 (далі - Перелік), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 22.08.2018 № 1181 "Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання".

3. Департаменту технічного регулювання розмістити Перелік на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів з дня його затвердження.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.02.2019  № 309

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067

До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги.

Цей перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2018/С 362/02 від 14.09.2018.

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту Примітка 1

1

2

3

4

5

6

7

1.

ДСТУ EN 13637:2015
(EN 13637:2015, IDT)

Будівельні кріплення.
Електрично керовані системи виходу для використання на шляхах евакуації. Вимоги та методи випробування

EN 13637:2015

08.07.2016

2.

ДСТУ HD 308 S2:2016
(HD 308 S2:2001, IDT)

Ідентифікація жил у кабелях і гнучких шнурах

HD 308 S2:2001

08.07.2016

3.

ДСТУ HD 361 S3:2014

Система кабельних позначень

HD 361 S3:1999

08.07.2016

HD 361 S3:1999/A1:2006

08.07.2016

Примітка 3

HD 361 S3:1999/AC:1999

4.

ДСТУ HD 368 S1:2015

Прилади електричні вимірювальні реєструвальні безпосередньої дії та допоміжні частини до них

HD 368 S1:1978
IEC 60258:1968 + A1:1976

08.07.2016

5.

ДСТУ HD 549 S1:2014

Обладнання конференц-залів. Вимоги до електричних і акустичних характеристик

HD 549 S1:1989
IEC 60914:1988

08.07.2016

6.

ДСТУ HD 603 S1:2012

Кабелі розподільчі на номінальну напругу 0,6/1 кВ

HD 603 S1:1994

08.07.2016

ДСТУ HD 603 S1:2012/
Зміна № 3:2012

HD 603 S1:1994/A3:2007

ДСТУ HD 603 S1:2012/
Зміна № 1:2012

HD 603 S1:1994/A1:1997

ДСТУ HD 603 S1:2012/
Зміна № 2:2012

HD 603 S1:1994/A2:2003

08.07.2016

Примітка 3

7.

ДСТУ HD 604 S1:2012

Кабелі електроживлення на напругу 0,6/1 кВ і 1,9/3,3 кВ зі спеціальними протипожежними характеристиками для застосування на електростанціях

HD 604 S1:1994

08.07.2016

ДСТУ HD 604 S1:2012/
Зміна № 3:2012

HD 604 S1:1994/A3:2005

ДСТУ HD 604 S1:2012/
Зміна № 1:2012

HD 604 S1:1994/A1:1997

ДСТУ HD 604 S1:2012/
Зміна № 2:2012

HD 604 S1:1994/A2:2002

08.07.2016

Примітка 3

8.

ДСТУ HD 605 S2:2015
(HD 605 S2:2008,
HD 605 S2:2008/AC:2010, IDT)

Електричні кабелі. Додаткові методи випробувань

HD 605 S2:2008

08.07.2016

HD 605 S2:2008/AC:2010

9.

ДСТУ HD 626 S1:2012

Кабелі розподільчі повітряні на номінальну напругу U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) кВ

HD 626 S1:1996

08.07.2016

ДСТУ HD 626 S1:2012/
Зміна № 1:2012

HD 626 S1:1996/A1:1997

ДСТУ HD 626 S1:2012/
Зміна № 2:2012

HD 626 S1:1996/A2:2002

08.07.2016

Примітка 3

10.

ДСТУ HD 627 S1:2012

Кабелі багатожильні та багатопарні для наземного та підземного прокладання

HD 627 S1:1996

08.07.2016

ДСТУ HD 627 S1:2012/
Зміна № 1:2012

HD 627 S1:1996/A1:2000

ДСТУ HD 627 S1:2012/
Зміна № 2:2012

HD 627 S1:1996/A2:2005

08.07.2016

Примітка 3

11.

ДСТУ HD 639 S1:2014

Пристрої електричні допоміжні. Переносні прилади залишкового струму без повного захисту від надструмів побутового та аналогічного призначення

HD 639 S1:2002
IEC 61540:1997 (Modified)
+ A1:1998 (Modified)

08.07.2016

HD 639 S1:2002/A1:2003

HD 639 S1:2002/A2:2010

08.07.2016

Пимітка 3

HD 639 S1:2002/AC:2003

12.

ДСТУ EN 50065-4-2:2016
(EN 50065-4-2:2001;
EN 50065-4-2:2001/A1:2003;
EN 50065-4-2:2001/A2:2005, IDT)

Сигнали в низьковольтному електричному устаткованні в діапазоні частот від 3 кГц до 148,5 кГц та від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 4-2. Низьковольтні розв'язувальні фільтри. Вимоги щодо безпеки

EN 50065-4-2:2001

08.07.2016

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

08.07.2016

Примітка 3

13.

ДСТУ EN 50065-4-7:2015

Устатковання для передавання сигналів у низьковольтних електричних пристроях діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц та від 1,6 МГц до 30 МГц.
Частина 4-7. Портативні низьковольтні розв'язувальні фільтри. Вимоги щодо безпеки

EN 50065-4-7:2005

08.07.2016

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

14.

ДСТУ EN 50085-1:2015
(EN 50085-1:2005; A1:2013, IDT)

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок.
Частина 1. Загальні вимоги

EN 50085-1:2005

08.07.2016

EN 50085-1:2005/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

15.

ДСТУ EN 50085-2-1:2015
(EN 50085-2-1:2006; A1:2011, IDT)

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок
Частина 2-1. Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування на стінах і стелях

EN 50085-2-1:2006

08.07.2016

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

16.

ДСТУ EN 50085-2-2:2015

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок.
Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів і систем спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування під підлогою, у підлозі або на ній

EN 50085-2-2:2008

08.07.2016

17.

ДСТУ EN 50085-2-3:2015
(EN 50085-2-3:2010, IDT)

Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок.
Частина 2-3. Спеціальні вимоги до щілинних систем кабельних коробів, призначених для монтування в шафах

EN 50085-2-3:2010

08.07.2016

18.

ДСТУ EN 50085-2-4:2014

Системи кабельних каналів і системи кабельного вводу для електричних установок.
Частина 2-4. Додаткові вимоги до сервісних полюсів та сервісних стояків

EN 50085-2-4:2009

08.07.2016

19.

ДСТУ EN 50106:2012

Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Окремі правила щодо проведення приймально-здавальних випробувань приладів сфери застосування EN 60335-1

EN 50106:2008

08.07.2016

20.

ДСТУ EN 50117-1:2014

Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж.
Частина 1. Загальні технічні умови

EN 50117-1:2002

08.07.2016

EN 50117-1:2002/A1:2006

EN 50117-1:2002/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

21.

ДСТУ EN 50117-2-1:2016
(EN 50117-2-1:2005;
EN 50117-2-1:2005/A1:2008;
EN 50117-2-1:2005/A2:2013, IDT)

Кабелі коаксіальні.
Частина 2-1. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 1000 МГц

EN 50117-2-1:2005

08.07.2016

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

22.

ДСТУ EN 50117-2-2:2016
(EN 50117-2-2:2004;
EN 50117-2-2:2004/A1:2008;
EN 50117-2-2:2004/A2:2013, IDT)

Кабелі коаксіальні.
Частина 2-2. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 1000 МГц

EN 50117-2-2:2004

08.07.2016

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

23.

ДСТУ EN 50117-2-3:2016
(EN 50117-2-3:2004;
EN 50117-2-3:2004/A1:2008;
EN 50117-2-3:2004/A2:2013, IDT)

Кабелі коаксіальні.
Частина 2-3. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Розподільчі та магістральні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 1000 МГц

EN 50117-2-3:2004

08.07.2016

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

24.

ДСТУ EN 50117-2-4:2016
(EN 50117-2-4:2004;
EN 50117-2-4:2004/A1:2008;
EN 50117-2-4:2004/A2:2013, IDT)

Кабелі коаксіальні.
Частина 2-4. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 3000 МГц

EN 50117-2-4:2004

08.07.2016

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

25.

ДСТУ EN 50117-2-5:2016
(EN 50117-2-5:2004;
EN 50117-2-5:2004/A1:2008;
EN 50117-2-5:2004/A2:2013, IDT)

Кабелі коаксіальні.
Частина 2-5. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у кабельних розподільчих мережах. Зовнішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 3000 МГц

EN 50117-2-5:2004

08.07.2016

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

26.

ДСТУ EN 50117-3-1:2016
(EN 50117-3-1:2002, IDT)

Кабелі коаксіальні.
Частина 3-1. Групові технічні умови на кабелі, які застосовують у телекомунікаційних системах та мережах. Мініатюрні кабелі для цифрових систем зв'язку

EN 50117-3-1:2002

08.07.2016

27.

ДСТУ EN 50117-4-1:2016
(EN 50117-4-1:2008;
EN 50117-4-1:2008/A1:2013, IDT)

Кабелі коаксіальні.
Частина 4-1. Групові технічні умови на кабелі для ділової беспровідної телефонії згідно з EN 50173. Внутрішні відгалужувальні кабелі для систем, що працюють на частотах від 5 МГц до 3000 МГц

EN 50117-4-1:2008

08.07.2016

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

28.

ДСТУ EN 50117-4-2:2016
(EN 50117-4-2:2015, IDT)

Кабелі коаксіальні для кабельних розподільчих мереж. Частина 4-2. Групові технічні умови на кабелі для кабельного телебачення (CATV) до 6 ГГц, використовувані в кабельних розподільчих мережах

EN 50117-4-2:2015

08.07.2016

29.

ДСТУ EN 50156-1:2016
(EN 50156-1:2015, IDT)

Електрообладнання для печей і допоміжне обладнання. Частина 1. Вимоги до проектування конструкції та установок

EN 50156-1:2015

08.07.2016

30.

ДСТУ EN 50156-2:2016
(EN 50156-2:2015, IDT)

Електрообладнання для печей і допоміжне обладнання.
Частина 2. Вимоги до проектування, розроблення та затвердження типу пристроїв безпеки та підсистем

EN 50156-2:2015

08.07.2016

31.

ДСТУ EN 50178:2015
(EN 50178:1997, IDT)

Електронне обладнання для використання в силових мережах

EN 50178:1997

08.07.2016

32.

ДСТУ EN 50214:2016
(EN 50214:2006;
EN 50214:2006/AC:2007, IDT)

Кабелі плоскі гнучкі в полівінілхлоридній оболонці. Технічні вимоги та методи випробування

EN 50214:2006

08.07.2016

EN 50214:2006/AC:2007

33.

ДСТУ EN 50250:2016
(EN 50250:2002, IDT;
EN 50250:2002/A1:2015, IDT)

Перехідні адаптери промислової призначеності

EN 50250:2002

08.07.2016

EN 50250:2002/A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

19.01.2018

EN 50250:2002/AC:2007

34.

ДСТУ EN 50274:2016
(EN 50274:2002;
EN 50274:2002/AC:2009, IDT)

Устатковання розподілення та керування низьковольтне комплектне. Захист проти ураження електричним струмом у разі безпосереднього дотику до небезпечних струмовідних частин

EN 50274:2002

08.07.2016

EN 50274:2002/AC:2009

35.

ДСТУ EN 50288-7:2016
(EN 50288-7:2005, IDT)

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 7. Групові технічні умови для кабелів керування та вимірювання

EN 50288-7:2005

08.07.2016

36.

ДСТУ EN 50288-8:2015

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 8. Технічні умови на кабелі типу 1 до 2 МГц

EN 50288-8:2012

08.07.2016

37.

ДСТУ EN 50288-9-1:2015
(EN 50288-9-1:2012, IDT)

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 9-1. Групові технічні умови на екрановані кабелі до 1000 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі в будівлях

EN 50288-9-1:2012

08.07.2016

38.

ДСТУ EN 50288-9-2:2016
(EN 50288-9-2:2015, IDT)

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв'язку та керування. Частина 9-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 1000 МГц для робочої зони, з'єднувальних шнурів і застосування

EN 50288-9-2:2015

08.07.2016

39.

ДСТУ EN 50288-10-1:2015
(EN 50288-10-1:2012, IDT)

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 10-1. Групові технічні умови на екрановані кабелі до 500 МГц. Горизонтальні підлогові та магістральні кабелі в будівлях

EN 50288-10-1:2012

08.07.2016

40.

ДСТУ EN 50288-11-1:2015
(EN 50288-11-1:2012, IDT)

Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 11-1. Групові технічні умови на неекрановані кабелі до 500 МГц. Горизонтальні та магістральні кабелі в будівлях

EN 50288-11-1:2012

08.07.2016

41.

ДСТУ EN 50289-1-3:2016
(EN 50289-1-3:2001, IDT)

Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-3. Методи електричних випробувань. Електрична міцність

EN 50289-1-3:2001

08.07.2016

42.

ДСТУ EN 50289-1-4:2016
(EN 50289-1-4:2001, IDT)

Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 1-4. Методи електричних випробувань. Опір ізоляції

EN 50289-1-4:2001

08.07.2016

43.

ДСТУ EN 50290-2-1:2017
(EN 50290-2-1:2005, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-1. Загальні правила проектування та конструювання

EN 50290-2-1:2005

08.07.2016

44.

ДСТУ EN 50290-2-20:2017
(EN 50290-2-20:2001, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-20. Загальні правила проектування та конструювання. Загальні положення конструювання

EN 50290-2-20:2001

08.07.2016

45.

ДСТУ EN 50290-2-21:2017
(EN 50290-2-21:2001;
EN 50290-2-21:2001/A1:2007;
EN 50290-2-21:2001/A1:2007/
AC:2016, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-21. Загальні правила проектування та конструювання. Полівінілхлоридні ізоляційні компаунди

EN 50290-2-21:2001

08.07.2016

EN 50290-2-21:2001/
A1:2007/AC:2016

EN 50290-2-21:2001/
A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

EN 50290-2-21:2001/
AC:2003

46.

ДСТУ EN 50290-2-22:2017
(EN 50290-2-22:2001;
EN 50290-2-22:2001/A1:2007, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-22. Загальні правила проектування та виготовлення. Полівінілхлоридні компаунди для оболонки

EN 50290-2-22:2001

08.07.2016

EN 50290-2-22:2001/
A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

47.

ДСТУ EN 50290-2-23:2016
(EN 50290-2-23:2013, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-23. Загальні правила проектування та конструювання. Поліетиленова ізоляція для багатопарних кабелів, застосовуваних для доступу до телекомунікаційних мереж. Кабелі для зовнішнього прокладання

EN 50290-2-23:2013

08.07.2016

EN 50290-2-23:2001
Примітка 2.1

16.09.2016

48.

ДСТУ EN 50290-2-24:2017
(EN 50290-2-24:2002;
EN 50290-2-24:2002/A1:2008, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-24. Загальні правила проектування та конструювання. Поліетиленова оболонка

EN 50290-2-24:2002

08.07.2016

EN 50290-2-24:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

49.

ДСТУ EN 50290-2-25:2015
(EN 50290-2-25:2013, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-25. Загальні правила проектування та конструкція Компаунди для поліпропіленової ізоляції

EN 50290-2-25:2013

08.07.2016

EN 50290-2-25:2002
Примітка 2.1

16.09.2016

50.

ДСТУ EN 50290-2-26:2017
(EN 50290-2-26:2002;
EN 50290-2-26:2002/A1:2007, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-26. Загальні правила проектування та конструювання. Безгалогенові вогнестійкі ізоляційні компаунди

EN 50290-2-26:2002

08.07.2016

EN 50290-2-26:2002/
A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

51.

ДСТУ EN 50290-2-27:2017
(EN 50290-2-27:2002;
EN 50290-2-27:2002/A1:2007;
EN 50290-2-27:2002/ A1:2007/AC:2010, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-27. Загальні правила проектування та конструювання. Безгалогенові вогнестійкі термопластичні компаунди для оболонок

EN 50290-2-27:2002

08.07.2016

EN 50290-2-27:2002/
A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

EN 50290-2-27:2002/
A1:2007/AC:2010

52.

ДСТУ EN 50290-2-28:2017
(EN 50290-2-28:2002, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-28. Загальні правила проектування та конструювання. Компаунди для заповнення герметизованих кабелів

EN 50290-2-28:2002

08.07.2016

53.

ДСТУ EN 50290-2-29:2017
(EN 50290-2-29:2002, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-29. Загальні правила проектування та конструювання. Ізоляційні компаунди зі зшитого поліетилену

EN 50290-2-29:2002

08.07.2016

54.

ДСТУ EN 50290-2-30:2017
(EN 50290-2-30:2002, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 2-30. Загальні правила проектування та конструювання. Полі (тетрафторетилен-гексафторпропіленова) (ФЕП) ізоляція та оболонка

EN 50290-2-30:2002

08.07.2016

55.

ДСТУ EN 50290-4-1:2017
(EN 50290-4-1:2014, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 4-1. Загальні положення щодо застосування кабелів. Умови навколишнього середовища й аспекти безпеки

EN 50290-4-1:2014

08.07.2016

EN 50290-4-1:2001
Примітка 2.1

16.09.2016

56.

ДСТУ EN 50290-4-2:2016
(EN 50290-4-2:2014, IDT)

Кабелі зв'язку. Частина 4-2. Загальні положення щодо використання кабелів. Настанова щодо використання

EN 50290-4-2:2014

08.07.2016

57.

ДСТУ EN 50363-0:2014

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 0. Загальні положення

EN 50363-0:2011

08.07.2016

58.

ДСТУ EN 50363-1:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 1. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції

EN 50363-1:2005

08.07.2016

59.

ДСТУ EN 50363-2-1:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 2-1. Вулканізовані еластомерні композиції для оболонок

EN 50363-2-1:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 50363-2-1:2009/
Зміна № 1:2014

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

60.

ДСТУ EN 50363-2-2:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 2-2. Вулканізовані еластомерні ізоляційні композиції для зовнішніх покривів

EN 50363-2-2:2005

08.07.2016

61.

ДСТУ EN 50363-3:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 3. Полівінілхлоридні ізоляційні композиції

EN 50363-3:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 50363-3:2010/
Зміна № 1:2014

EN 50363-3:2005/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

62.

ДСТУ EN 50363-4-1:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-1. Полівінілхлоридні композиції оболонок

EN 50363-4-1:2005

08.07.2016

63.

ДСТУ EN 50363-4-2:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 4-2. Полівінілхлоридні композиції зовнішніх покривів

EN 50363-4-2:2005

08.07.2016

64.

ДСТУ EN 50363-5:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 5. Безгалогенні вулканізовані ізоляційні композиції

EN 50363-5:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 50363-5:2010/
Зміна № 1:2014

EN 50363-5:2005/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

65.

ДСТУ EN 50363-6:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 6. Безгалогенні вулканізовані композиції оболонок

EN 50363-6:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 50363-6:2010/
Зміна № 1:2014

EN 50363-6:2005/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

66.

ДСТУ EN 50363-7:2010

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 7. Безгалогенні термопластичні ізоляційні композиції

EN 50363-7:2005

08.07.2016

67.

ДСТУ EN 50363-8:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 8. Безгалогенні термопластичні композиції оболонок

EN 50363-8:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 50363-8:2009/
Зміна № 1:2014

EN 50363-8:2005/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

68.

ДСТУ EN 50363-9-1:2009

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних силових кабелів. Частина 9-1. Різні ізоляційні композиції. Вулканізований полівінілхлорид

EN 50363-9-1:2005

08.07.2016

69.

ДСТУ EN 50363-10-1:2014

Матеріали для ізоляції, оболонок та покриттів низьковольтних потужних кабелів. Частина 10-1. Різні компаунди для оболонок. Структурований полівінілхлорид

EN 50363-10-1:2005

08.07.2016

70.

ДСТУ EN 50363-10-2:2016
(EN 50363-10-2:2005, IDT)

Матеріали для ізоляції, оболонок і зовнішніх покривів низьконапружних кабелів. Частина 10-2. Змішані компаунди для оболонок. Термопластичний поліуретан

EN 50363-10-2:2005

08.07.2016

71.

ДСТУ EN 50364:2016
(EN 50364:2010, IDT)

Апаратура електронна, що працює в діапазоні частот від 0 Гц до 300 ГГц. Обмеження дії електромагнітних полів на людей від апаратури електронного спостереження, радіочастотного розпізнавання об'єктів та аналогічних застосовань

EN 50364:2010

08.07.2016

72.

ДСТУ EN 50369:2014

Системи герметичні армовані для кабельного застосування

EN 50369:2005

08.07.2016

73.

ДСТУ EN 50395:2016
(EN 50395:2005, IDТ;
EN 50395:2005/A1:2011, IDТ)

Електричні методи випробування силових кабелів низької напруги

EN 50395:2005

08.07.2016

EN 50395:2005/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

74.

ДСТУ EN 50396:2009

Низьконапружні силові кабелі. Неелектричні методи випробування

EN 50396:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 50396:2009/
Зміна № 1:2014

EN 50396:2005/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

75.

ДСТУ EN 50406-1:2016
(EN 50406-1:2004, IDT)

Кабелі багатопарні кінцевих користувачів для застосування у швидкісних телекомунікаційних мережах. Частина 1. Повітряні кабелі

EN 50406-1:2004

08.07.2016

76.

ДСТУ EN 50406-2:2016
(EN 50406-2:2004, IDT)

Кабелі багатопарні кінцевих користувачів для застосування у швидкісних телекомунікаційних мережах. Частина 2. Кабелі для прокладання в кабелепроводах і траншеях

EN 50406-2:2004

08.07.2016

77.

ДСТУ EN 50407-1:2016
(EN 50407-1:2004, IDT)

Кабелі багатопарні для застосування у швидкісних телекомунікаційних мережах цифрового доступу. Частина 1. Кабелі для зовнішнього прокладання

EN 50407-1:2004

08.07.2016

78.

ДСТУ EN 50407-3:2018
(EN 50407-3:2014, IDT)

Кабелі багатопарні для застосування у швидкісних телекомунікаційних мережах цифрового доступу. Частина 3. Внутрішні багатопарні чотирижильні магістральні кабелі до 100 МГц

EN 50407-3:2014

08.07.2016

79.

ДСТУ EN 50428:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Додатковий стандарт. Вимикачі і споріднене обладнання для застосування в електронних системах будинків і будівель (HBES)

EN 50428:2005

08.07.2016

EN 50428:2005/A1:2007

EN 50428:2005/A2:2009

08.07.2016

Примітка 3

80.

ДСТУ EN 50441-1:2017
(EN 50441-1:2012, IDT)

Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Частина 1. Неекрановані кабелі. Категорія 1

EN 50441-1:2012

08.07.2016

81.

ДСТУ EN 50441-2:2017
(EN 50441-2:2012, IDT)

Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Частина 2. Екрановані кабелі. Категорія 1

EN 50441-2:2012

08.07.2016

82.

ДСТУ EN 50441-3:2017
(EN 50441-3:2006, IDT)

Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Частина 3. Екрановані кабелі. Категорія 3

EN 50441-3:2006

08.07.2016

83.

ДСТУ EN 50441-4:2015

Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Частина 4. Кабелі до 1200 МГц. Категорія 3

EN 50441-4:2012

08.07.2016

84.

ДСТУ EN 50445:2014

Стандарт на сімейство продукції для показу відповідності обладнання резистивного зварювання, дугового зварювання і споріднених процесів основним обмеженням стосовно дії на людину електромагнітних полів (0 Гц - 300 ГГц)

EN 50445:2008

08.07.2016

85.

ДСТУ EN 50491-4-1:2015

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу й управління будівлями (АСМУБ). Частина 4-1. Загальні вимоги щодо функційної безпеки виробів, призначених для підключення до ЖБЕС та АСМУБ

EN 50491-4-1:2012

08.07.2016

86.

ДСТУ EN 50491-6-1:2014

Загальні вимоги до житлово-будівельних електронних систем (ЖБЕС) та автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6-1. Монтаж ЖБЕС. Монтаж та проектування

EN 50491-6-1:2014

08.07.2016

87.

ДСТУ EN 50497:2016
(EN 50497:2007, IDT)

Метод випробування, рекомендований для оцінювання ризику виділення пластифікатору з герметизованих кабелів у полівінілхлоридній оболонці

EN 50497:2007

08.07.2016

88.

ДСТУ EN 50520:2015

Накладні пластини та стрічки для захисту й попередження про місця розташування кабелів і кабельних трубопроводів, прокладених у підземних установках

EN 50520:2009

08.07.2016

89.

ДСТУ EN 50525-1:2016
(EN 50525-1:2011, IDT)

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 1. Загальні вимоги

EN 50525-1:2011

08.07.2016

90.

ДСТУ EN 50525-2-11:2015

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-11. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією

EN 50525-2-11:2011

08.07.2016

91.

ДСТУ EN 50525-2-12:2015

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-12. Кабелі загальної призначеності. Кабелі з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією для розтяжних проводів

EN 50525-2-12:2011

08.07.2016

92.

ДСТУ EN 50525-2-21:2016
(EN 50525-2-21:2011, IDT)

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-21. Кабелі загальної призначеності. Гнучкі кабелі зі зшитою еластомерною ізоляцією

EN 50525-2-21:2011

08.07.2016

EN 50525-2-21:2011/
AC:2013

93.

ДСТУ EN 50525-2-22:2015

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-22. Кабелі загальної призначеності. Кабелі підвищеної гнучкості в обплетенні зі зшитою еластомірною ізоляцією

EN 50525-2-22:2011

08.07.2016

94.

ДСТУ EN 50525-2-31:2015

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-31. Кабелі загальної призначеності. Кабелі без оболонки одножильні з термопластичною полівінілхлоридною ізоляцією

EN 50525-2-31:2011

08.07.2016

95.

ДСТУ EN 50525-2-41:2016
(EN 50525-2-41:2011, IDT)

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-41. Кабелі загальної призначеності. Одножильні кабелі з ізоляцією зі зшитої кремнійорганічної гуми

EN 50525-2-41:2011

08.07.2016

96.

ДСТУ EN 50525-2-42:2015

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-42. Кабелі загальної призначеності. Одножильні кабелі без захисної оболонки зі зшитою етиленвінілацетатною ізоляцією

EN 50525-2-42:2011

08.07.2016

97.

ДСТУ EN 50525-2-51:2014

Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі на номінальну напругу до і включно 450/750 В (U0/U). Частина 2-51: Кабелі для загального застосування. Стійкі до олії кабелі у оболонці з термопластичною ПВХ ізоляцією

EN 50525-2-51:2011

08.07.2016

98.

ДСТУ EN 50525-2-71:2014

Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі на номінальну напругу до і включно 450/750 В (U0/U). Частина 2-71. Кабелі для загального застосування. Плоскі гнучкі кабелі (шнури) з термопластичною ПВХ ізоляцією

EN 50525-2-71:2011

08.07.2016

99.

ДСТУ EN 50525-2-72:2014

Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі на номінальну напругу до і включно 450/750 В (U0/U). Частина 2-72. Кабелі для загального застосування. Плоскі роздільні кабелі (шнури) з термопластичною ПВХ ізоляцією

EN 50525-2-72:2011

08.07.2016

100.

ДСТУ EN 50525-2-81:2014

Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі на номінальну напругу до і включно 450/750 В (U0/U). Частина 2-81: Кабелі для загального застосування. Кабелі з структурованим (зшитим) еластомірним покриттям для електродугового зварювання

EN 50525-2-81:2011

08.07.2016

101.

ДСТУ EN 50525-2-82:2014

Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі на номінальну напругу до і включно 450/750 В (U0/U). Частина 2-82. Кабелі для загального застосування. Кабелі з структурованою (зшитою) еластомірною ізоляцією для декоративних ланцюжків

EN 50525-2-82:2011

08.07.2016

102.

ДСТУ EN 50525-2-83:2016
(EN 50525-2-83:2011, IDT)

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 2-83. Кабелі загальної призначеності. Багатожильні кабелі з ізоляцією зі зшитої кремнійорганічної гуми

EN 50525-2-83:2011

08.07.2016

103.

ДСТУ EN 50525-3-11:2014

Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі на номінальну напругу до і включно 450/750 В (U0/U). Частина 3-11. Кабелі із спеціальним вогневим виконанням. Гнучкі кабелі з вільною від галогенів термопластичною ізоляцією та низьким виділенням диму

EN 50525-3-11:2011

08.07.2016

104.

ДСТУ EN 50525-3-21:2016
(EN 50525-3-21:2011, IDT)

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 3-21. Кабелі зі спеціальними характеристиками вогнестійкості. Гнучкі кабелі з безгалогенною зшитою ізоляцією та незначним димоутворенням

EN 50525-3-21:2011

08.07.2016

EN 50525-3-21:2011/
AC:2013

105.

ДСТУ EN 50525-3-31:2014

Електричні кабелі. Низьковольтні силові кабелі на номінальну напругу до і включно 450/750 В (U0/U). Частина 3-31. Кабелі із спеціальним вогневим виконанням. Одножильні не екрановані кабелі з вільною від галогенів термопластичною ізоляцією та низьким виділенням диму

EN 50525-3-31:2011

08.07.2016

106.

ДСТУ EN 50525-3-41:2015

Кабелі електричні. Низьконапружні силові кабелі на номінальну напругу до 450/750 В (U0/U) включно. Частина 3-41. Кабелі зі спеціальними пожежними характеристиками. Кабелі одножильні без оболонки з безгалогенною зшитою ізоляцією та незначним димоутворенням

EN 50525-3-41:2011

08.07.2016

107.

ДСТУ EN 50539-11:2015
(EN 50539-11:2013, IDT)

Низьконапружні пристрої захисту від перенапруги. Пристрої захисту від перенапруги (ПЗП) для конкретного застосування, зокрема для постійного струму. Частина 11. Вимоги та випробування для ПЗП у фотогальванічних застосуваннях

EN 50539-11:2013

08.07.2016

ДСТУ EN 50539-11:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 50539-11:2013/A1:2014, IDT)

EN 50539-11:2013/A1:2014

08.07.2016

Примітка 3

25.07.2017

108.

ДСТУ EN 50550:2015

Пристрої захисту від перенапруги промислової частоти побутової та аналогічної призначеності

EN 50550:2011

08.07.2016

EN 50550:2011/AC:2012

ДСТУ EN 50550:2014/
Зміна № 1:2015

EN 50550:2011/A1:2014

08.07.2016

Примітка 3

28.07.2017

109.

ДСТУ EN 50556:2014

Сигнальні системи дорожнього руху

EN 50556:2011

08.07.2016

110.

ДСТУ EN 50557:2014

Вимоги до приладів повторного автоматичного включення побутового та аналогічного призначення

EN 50557:2011

08.07.2016

111.

ДСТУ EN 50565-1:2015
(EN 50565-1:2014, IDT)

Електричні кабелі. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 (U0/U). Частина 1. Загальні рекомендації

EN 50565-1:2014

08.07.2016

HD 516 S2:1997
+ A1:2003
+ A2:2008
Примітка 2.1

17.02.2017

112.

ДСТУ EN 50565-2:2015
(EN 50565-2:2014, IDT)

Електричні кабелі. Настанова щодо використання для кабелів з номінальною напругою, що не перевищує 450/750 (U0/U). Частина 2. Спеціальні рекомендації, що стосуються типів кабелів згідно з EN 50525

EN 50565-2:2014

08.07.2016

HD 516 S2:1997
+ A1:2003
+ A2:2008
Примітка 2.1

17.02.2017

113.

ДСТУ EN 50615:2015
(EN 50615:2015, IDT)

Електричні прилади побутової та аналогічної призначеності. Безпека. Додаткові вимоги до пристроїв для запобігання та гасіння пожежі для електричних конфорок (варильних панелей)

EN 50615:2015

08.07.2016

114.

ДСТУ EN 50618:2015
(EN 50618:2014, IDT)

Кабелі електричні для фотоелектричних систем

EN 50618:2014

08.07.2016

115.

ДСТУ EN 60034-1:2016
(EN 60034-1:2010,
EN 60034-1:2010/AC:2010, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики

EN 60034-1:2010
IEC 60034-1:2010 (Modified)

08.07.2016

EN 60034-1:2010/AC:2010

116.

ДСТУ EN 60034-5:2015
(EN 60034-5:2001, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (ІР-код). Класифікація

EN 60034-5:2001
IEC 60034-5:2000

08.07.2016

ДСТУ EN 60034-5:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60034-5:2001/A1:2007, IDT)

EN 60034-5:2001/A1:2007
IEC 60034-5:2000/A1:2006

08.07.2016

Примітка 3

117.

ДСТУ EN 60034-6:2015
(EN 60034-6:1993, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 6. Методи охолодження (ІС-код)

EN 60034-6:1993
IEC 60034-6:1991

08.07.2016

118.

ДСТУ EN 60034-7:2015
(EN 60034-7:1993, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установчим монтуванням та розміщенням клемної коробки (ІМ-код)

EN 60034-7:1993
IEC 60034-7:1992

08.07.2016

ДСТУ EN 60034-7:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60034-7:1993/A1:2001, IDT)

EN 60034-7:1993/A1:2001
IEC 60034-7:1992/A1:2000

08.07.2016

Примітка 3

119.

ДСТУ EN 60034-8:2014

Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання

EN 60034-8:2007
IEC 60034-8:2007

08.07.2016

ДСТУ EN 60034-8:2014/
Зміна № 1:2016
(EN 60034-8:2007/A1:2014, IDT)

EN 60034-8:2007/A1:2014
IEC 60034-8:2007/A1:2014

08.07.2016

Примітка 3

24.04.2017

120.

ДСТУ EN 60034-9:2016
(EN 60034-9:2005;
EN 60034-9:2005/A1:2007, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму

EN 60034-9:2005
IEC 60034-9:2003 (Modified)

08.07.2016

EN 60034-9:2005/A1:2007
IEC 60034-9:2003/A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

121.

ДСТУ EN 60034-11:2016
(EN 60034-11:2004, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 11. Тепловий захист

EN 60034-11:2004
IEC 60034-11:2004

08.07.2016

122.

ДСТУ EN 60034-12:2016
(EN 60034-12:2002;
EN 60034-12:2002/A1:2007, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 12. Пускові характеристики одношвидкісних трифазних асинхронних двигунів

EN 60034-12:2002
IEC 60034-12:2002

08.07.2016

EN 60034-12:2002/A1:2007
IEC 60034-12:2002/A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

123.

ДСТУ EN 60034-14:2016
(EN 60034-14:2004;
EN 60034-14:2004/A1:2007, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 14. Механічні вібрації деяких механізмів із висотою вала 56 мм і вище. Вимірювання, оцінювання та допустимі рівні вібрації

EN 60034-14:2004
IEC 60034-14:2003

08.07.2016

EN 60034-14:2004/A1:2007
IEC 60034-14:2003/A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

124.

ДСТУ EN 60051-2:2015
(EN 60051-2:1989, IDT)

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрів

EN 60051-2:1989
IEC 60051-2:1984

08.07.2016

125.

ДСТУ EN 60051-3:2015
(EN 60051-3:1989, IDT)

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 3. Спеціальні вимоги до ватметрів та варметрів

EN 60051-3:1989
IEC 60051-3:1984

08.07.2016

ДСТУ EN 60051-3:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60051-3:1989/A1:1995, IDT)

EN 60051-3:1989/A1:1995
IEC 60051-3:1984/A1:1994

08.07.2016

Примітка 3

126.

ДСТУ EN 60051-4:2015
(EN 60051-4:1989, IDT)

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів

EN 60051-4:1989
IEC 60051-4:1984

08.07.2016

127.

ДСТУ EN 60051-5:2015
(EN 60051-5:1989, IDT)

Аналогові електровимірювальні прилади безпосередньої дії та їхнє приладдя. Частина 5. Спеціальні вимоги для однофазних лічильників, вимірювачів коефіцієнта потужності та синхроноскопів

EN 60051-5:1989
IEC 60051-5:1985

08.07.2016

128.

ДСТУ EN 60051-6:2015
(EN 60051-6:1989, IDT)

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 6. Спеціальні вимоги до омметрів і вимірювачів провідності

EN 60051-6:1989
IEC 60051-6:1984

08.07.2016

129.

ДСТУ EN 60051-7:2015
(EN 60051-7:1989, IDT)

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 7. Спеціальні вимоги до багатофункційних приладів

EN 60051-7:1989
IEC 60051-7:1984

08.07.2016

130.

ДСТУ EN 60051-8:2015
(EN 60051-8:1989, IDT)

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 8. Спеціальні вимоги до допоміжних частин

EN 60051-8:1989
IEC 60051-8:1984

08.07.2016

131.

ДСТУ EN 60051-9:2015
(EN 60051-9:1989, IDT)

Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 9. Рекомендовані методи випробування

EN 60051-9:1989
IEC 60051-9:1988

08.07.2016

ДСТУ EN 60051-9:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60051-9:1989/A1:1995, IDT)

EN 60051-9:1989/A1:1995
IEC 60051-9:1988/A1:1994

ДСТУ EN 60051-9:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60051-9:1989/A2:1995, IDT)

EN 60051-9:1989/A2:1995
IEC 60051-9:1988/A2:1995

08.07.2016

Примітка 3

132.

ДСТУ EN 60110-1:2015
(EN 60110-1:1998, IDT)

Конденсатори силові для установок індукційного нагрівання. Частина 1. Загальні положення

EN 60110-1:1998
IEC 60110-1:1998

08.07.2016

133.

ДСТУ EN 60127-1:2014

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 1. Загальні технічні вимоги до плавких вставок

EN 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006

08.07.2016

EN 60127-1:2006/A1:2011
IEC 60127-1:2006/A1:2011

ДСТУ EN 60127-1:2014/
Зміна № 2:2015
(EN 60127-1:2006/A2:2015, IDT)

EN 60127-1:2006/A2:2015
IEC 60127-1:2006/A2:2015

08.07.2016

Примітка 3

25.03.2018

134.

ДСТУ EN 60127-2:2016
(EN 60127-2:2014, IDT)

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 2. Вставки патронні плавкі

EN 60127-2:2014
IEC 60127-2:2014

08.07.2016

EN 60127-2:2003
+ A1:2003
+ A2:2010
Примітка 2.1

24.10.2017

135.

ДСТУ EN 60127-4:2014

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 4. Універсальні модульні плавкі вставки

EN 60127-4:2005
IEC 60127-4:2005

08.07.2016

EN 60127-4:2005/A1:2009
IEC 60127-4:2005/A1:2008

EN 60127-4:2005/A2:2013
IEC 60127-4:2005/A2:2012

08.07.2016

Примітка 3

136.

ДСТУ EN 60127-6:2016
(EN 60127-6:2014, IDT)

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 6. Тримачі для мініатюрних плавких вставок

EN 60127-6:2014
IEC 60127-6:2014

08.07.2016

EN 60127-6:1994
+ A1:1996
+ A2:2003
Примітка 2.1

08.10.2017

137.

ДСТУ EN 60127-7:2017
(EN 60127-7:2016, IDT;
IEC 60127-7:2015, IDT)

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 7. Мініатюрні плавкі вставки для спеціального застосування

EN 60127-7:2016
IEC 60127-7:2015

08.07.2016

138.

ДСТУ EN 60143-2:2014

Конденсатори послідовного з'єднання для силових систем. Частина 2. Захисне устаткування для послідовного з'єднання конденсаторних батарей

EN 60143-2:2013
IEC 60143-2:2012

08.07.2016

139.

ДСТУ EN 60155:2015
(EN 60155:1995, IDT)

Стартери тлійного розряду для люмінесцентних ламп

EN 60155:1995
IEC 60155:1993

08.07.2016

ДСТУ EN 60155:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60155:1995/A1:1995, IDT)

EN 60155:1995/A1:1995
IEC 60155:1993/A1:1995

ДСТУ EN 60155:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60155:1995/A2:2007, IDT)

EN 60155:1995/A2:2007
IEC 60155:1993/A2:2006

08.07.2016

Примітка 3

140.

ДСТУ EN 60204-1:2015
(EN 60204-1:2006; A1:2009; AC:2010, IDT)

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60204-1:2006
IEC 60204-1:2005 (Modified)

08.07.2016

EN 60204-1:2006/A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

EN 60204-1:2006/AC:2010

141.

ДСТУ EN 60204-32:2014

Безпечність машин. Електричне обладнання. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин

EN 60204-32:2008
IEC 60204-32:2008

08.07.2016

142.

ДСТУ EN 60215:2015

Обладнання радіопередавальне. Вимоги щодо безпеки

EN 60215:1989
IEC 60215:1987

08.07.2016

EN 60215:1989/A1:1992
IEC 60215:1987/A1:1990

EN 60215:1989/A2:1994
IEC 60215:1987/A2:1993

08.07.2016

Примітка 3

143.

ДСТУ EN 60228:2015
(EN 60228:2005; AC:2005, IDT)

Провідники ізольованих кабелів. Загальні технічні вимоги

EN 60228:2005
IEC 60228:2004

08.07.2016

EN 60228:2005/AC:2005

144.

ДСТУ EN IEC 60238:2018
(EN IEC 60238:2018, IDT;
IEC 60238:2016, IDT)

Патрони лампові різьбові

EN IEC 60238:2018
IEC 60238:2016

14.09.2018

EN 60238:2004
+ A1:2008
+ A2:2011
Note 2.1

23.03.2021

145.

ДСТУ EN 60252-1:2014

Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, випробування та номінальні параметри. Вимоги безпеки. Настанови щодо встановлення й експлуатації

EN 60252-1:2011
IEC 60252-1:2010

08.07.2016

EN 60252-1:2011/A1:2013
IEC 60252-1:2010/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

03.10.2016

146.

ДСТУ EN 60252-2:2014

Конденсатори для електродвигунів змінного струму. Частина 2. Пускові конденсатори

EN 60252-2:2011
IEC 60252-2:2010

08.07.2016

EN 60252-2:2011/A1:2013
IEC 60252-2:2010/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

03.10.2016

147.

ДСТУ EN 60255-27:2014

Вимірювальні реле та обладнання захисту. Частина 27. Вимоги безпеки виробів

EN 60255-27:2014
IEC 60255-27:2013

08.07.2016

EN 60255-5:2001
EN 60255-27:2005
Примітка 2.1

19.11.2016

148.

ДСТУ EN 60269-1:2017
(EN 60269-1:2007; A1:2009; A2:2014, IDT;
IEC 60269-1:2006 + AMD1:2009 + AMD2:2014, IDT)

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 60269-1:2007
IEC 60269-1:2006

08.07.2016

EN 60269-1:2007/A1:2009
IEC 60269-1:2006/A1:2009

EN 60269-1:2007/A2:2014
IEC 60269-1:2006/A2:2014

08.07.2016

Примітка 3

04.08.2017

149.

ДСТУ HD 60269-2:2014

Низьковольтні запобіжники. Частина 2. Додаткові вимоги до запобіжників, що застосовуються кваліфікованими особами (запобіжники переважно промислового застосування). Приклади стандартизованих систем запобіжників від А до К

HD 60269-2:2013
IEC 60269-2:2013 (Modified)

08.07.2016

HD 60269-2:2010
Примітка 2.1

15.08.2016

150.

ДСТУ HD 60269-3:2014

Низьковольтні запобіжники. Частина 3. Додаткові вимоги до запобіжників, що застосовуються некваліфікованими особами (запобіжники переважно побутового та подібного застосування). Приклади стандартизованих систем запобіжників від A до F

HD 60269-3:2010
IEC 60269-3:2010 (Modified)

08.07.2016

HD 60269-3:2010/A1:2013
IEC 60269-3:2010/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

151.

ДСТУ EN 60269-4:2014

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 4. Додаткові вимоги до плавких вставок для захисту напівпровідникових приладів

EN 60269-4:2009
IEC 60269-4:2009

08.07.2016

EN 60269-4:2009/A1:2012
IEC 60269-4:2009/A1:2012

152.

ДСТУ EN 60269-6:2015

Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 6. Додаткові вимоги до плавких вставок для захисту фотоелектричних сонячних енергосистем

EN 60269-6:2011
IEC 60269-6:2010

08.07.2016

153.

ДСТУ EN 60309-1:2016
(EN 60309-1:1999, IDT;
EN 60309-1:1999/A1:2007, IDT;
EN 60309-1:1999/A2:2012, IDT;
EN 60309-1:1999/A1:2007/
AC:2014, IDT)

Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 60309-1:1999
IEC 60309-1:1999

08.07.2016

EN 60309-1:1999/A1:2007
IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Modified)

EN 60309-1:1999/A2:2012
IEC 60309-1:1999/A2:2012

08.07.2016

Примітка 3

EN 60309-1:1999/A1:2007/
AC:2014

154.

ДСТУ EN 60309-2:2016
(EN 60309-2:1999;
EN 60309-2:1999/A1:2007;
EN 60309-2:1999/A2:2012, IDT)

Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штирових і гніздових контактів з'єднувальних пристроїв

EN 60309-2:1999
IEC 60309-2:1999

08.07.2016

EN 60309-2:1999/A1:2007
IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Modified)

EN 60309-2:1999/A2:2012
IEC 60309-2:1999/A2:2012

08.07.2016

Примітка 3

155.

ДСТУ EN 60309-4:2016
(EN 60309-4:2007;
EN 60309-4:2007/A1:2012, IDT)

Вилки, штепсельні розетки та з'єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм або без нього

EN 60309-4:2007
IEC 60309-4:2006 (Modified)

08.07.2016

EN 60309-4:2007/A1:2012
IEC 60309-4:2006/A1:2012

08.07.2016

Примітка 3

156.

ДСТУ EN 60320-1:2015
(EN 60320-1:2001, IDT)

З'єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 60320-1:2001
IEC 60320-1:2001

08.07.2016

ДСТУ EN 60320-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60320-1:2001/A1:2007, IDT)

EN 60320-1:2001/A1:2007
IEC 60320-1:2001/A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

157.

ДСТУ EN 60320-2-1:2015
(EN 60320-2-1:2000, IDT)

З'єднувачі для побутових електроприладів домашнього та аналогічного загального призначення. Частина 2-1. З'єднувачі для швацьких машин

EN 60320-2-1:2000
IEC 60320-2-1:2000

08.07.2016

158.

ДСТУ EN 60320-2-2:2015
(EN 60320-2-2:1998, IDT)

З'єднувачі для побутових електроприладів домашнього та аналогічного загального призначення. Частина 2-2. З'єднувачі електричні для побутового та аналогічного обладнання

EN 60320-2-2:1998
IEC 60320-2-2:1998

08.07.2016

159.

ДСТУ EN 60320-2-4:2014

З'єднувачі для електроприладів побутового та аналогічного загального призначення - Частина 2-4. З'єднувачі для приєднань, залежних від ваги приладів

EN 60320-2-4:2006
IEC 60320-2-4:2005

08.07.2016

EN 60320-2-4:2006/A1:2009
IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

08.07.2016

Примітка 3

160.

ДСТУ EN 60332-1-1:2016
(EN 60332-1-1:2004, IDT)

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання

EN 60332-1-1:2004
IEC 60332-1-1:2004

08.07.2016

ДСТУ EN 60332-1-1:2016/
Зміна № 1:2016
(EN 60332-1-1:2004/A1:2015, IDT)

EN 60332-1-1:2004/A1:2015
IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

01.09.2018

161.

ДСТУ EN 60332-1-2:2017
(EN 60332-1-2:2004; A1:2015; A11:2016, IDT;
IEC 60332-1-2:2004; A1:2015, IDT)

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширення полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю. Метод випробування полум'ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт

EN 60332-1-2:2004
IEC 60332-1-2:2004

08.07.2016

EN 60332-1-2:2004/A1:2015
IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

01.09.2018

162.

ДСТУ EN 60332-1-3:2016
(EN 60332-1-3:2004,
EN 60332-1-3:2004/A1:2015, IDT)

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-3. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю Метод визначення крапель/часток із запалювальною здатністю

EN 60332-1-3:2004
IEC 60332-1-3:2004

08.07.2016

163.

ДСТУ EN 60332-2-1:2016
(EN 60332-2-1:2004, IDT)

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Устатковання

EN 60332-2-1:2004
IEC 60332-2-1:2004

08.07.2016

164.

ДСТУ EN 60332-2-2:2016
(EN 60332-2-2:2004, IDT)

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу чи кабелю невеликих розмірів. Метод випробування полум'ям дифузійного типу

EN 60332-2-2:2004
IEC 60332-2-2:2004

08.07.2016

165.

ДСТУ EN 60332-3-10:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Устатковання

EN 60332-3-10:2009
IEC 60332-3-10:2000
+ A1:2008

08.07.2016

166.

ДСТУ EN 60332-3-21:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія А F/R

EN 60332-3-21:2009
IEC 60332-3-21:2000 (Modified)

08.07.2016

167.

ДСТУ EN 60332-3-22:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія А

EN 60332-3-22:2009
IEC 60332-3-22:2000
+ A1:2008

08.07.2016

168.

ДСТУ EN 60332-3-23:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія В

EN 60332-3-23:2009
IEC 60332-3-23:2000
+ A1:2008

08.07.2016

169.

ДСТУ EN 60332-3-24:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія С

EN 60332-3-24:2009
IEC 60332-3-24:2000
+ A1:2008

08.07.2016

170.

ДСТУ EN 60332-3-25:2013

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія D

EN 60332-3-25:2009
IEC 60332-3-25:2000
+ A1:2008

08.07.2016

171.

ДСТУ EN 60335-1:2017
(EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT;
IEC 60335-1:2010, MOD)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60335-1:2012
IEC 60335-1:2010 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

172.

ДСТУ EN 60335-2-2:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-2. Додаткові вимоги до пилососів та водовсмоктувальних чистильних приладів

EN 60335-2-2:2010
IEC 60335-2-2:2009

08.07.2016

EN 60335-2-2:2010/
A11:2012

EN 60335-2-2:2010/A1:2013
IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

08.07.2016

Примітка 3

173.

ДСТУ EN 60335-2-4:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до центрифуг

EN 60335-2-4:2010
IEC 60335-2-4:2008 (Modified)

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-4:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-4:2010/A1:2015, IDT)

EN 60335-2-4:2010/A1:2015
IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

12.08.2016

174.

ДСТУ EN 60335-2-5:2015
(EN 60335-2-5:2015, IDT)

Прилади електричні побутової та аналогічної призначеності. Безпека. Частина 2-5. Додаткові вимоги до посудомийних машин

EN 60335-2-5:2015
IEC 60335-2-5:2012 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-5:2003
+ A11:2009
+ A12:2012
+ A1:2005
+ A2:2008
Примітка 2.1

09.08.2016

175.

ДСТУ EN 60335-2-6:2016
(EN 60335-2-6:2015, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до стаціонарних кухонних плит, поверхонь, духовок та аналогічних приладів

EN 60335-2-6:2015
IEC 60335-2-6:2014 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-6:2003
+ A11:2010
+ A12:2012
+ A13:2013
+ A1:2005
+ A2:2008
Примітка 2.1

09.02.2018

176.

ДСТУ EN 60335-2-7:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-7. Додаткові вимоги до пральних машин

EN 60335-2-7:2010
IEC 60335-2-7:2008 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-7:2010/
A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A1:2013
IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

177.

ДСТУ EN 60335-2-8:2017
(EN 60335-2-8:2015; A1:2016, IDT;
IEC 60335-2-8:2012, MOD; A1:2015, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до електробритв, машинок для стриження волосся та аналогічних приладів

EN 60335-2-8:2015
IEC 60335-2-8:2012 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-8:2003
+ A1:2005
+ A2:2008
Примітка 2.1

20.07.2018

EN 60335-2-8:2015/A1:2016
IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

28.12.2018

178.

ДСТУ EN 60335-2-9:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-9. Додаткові вимоги до грилів, тостерів та аналогічних переносних приладів для готування їжі

EN 60335-2-9:2003
IEC 60335-2-9:2002 (Modified)

08.09.2017

EN 60335-2-9:2003/A1:2004
IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

EN 60335-2-9:2003/
A12:2007

EN 60335-2-9:2003/
A13:2010/AC:2011

EN 60335-2-9:2003/
A13:2010/AC:2012

EN 60335-2-9:2003/
A13:2010

EN 60335-2-9:2003/A2:2006
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

08.09.2017

Примітка 3

Обмеження:
Застосування наступних частин стандарту EN 60335-2-9:2003 з останніми змінами, внесеними згідно з Правками A13:2010, не дає презумпції відповідності цілям безпеки, викладеним у пункті 1 (c) Додатку I до Директиви 2014/35/ЄС у поєднанні з пунктом 2 (b) цього Додатка:
- виноски b таблиці Z101 в розділі 11,
- частини розділу 7.1, які стосуються виноску b таблиці Z101,
- частини розділу 11.Z10x, які стосуються вентиляційних отворів.


179.

ДСТУ EN 60335-2-10:2015
(EN 60335-2-10:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-10. Додаткові вимоги до машин для оброблення підлоги та машин вологого чищення

EN 60335-2-10:2003
IEC 60335-2-10:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-10:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-10:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-10:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-10:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

180.

ДСТУ EN 60335-2-11:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до сушильних приладів барабанного типу

EN 60335-2-11:2010
IEC 60335-2-11:2008 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-11:2010/
A11:2012

ДСТУ EN 60335-2-11:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-11:2010/
A1:2015, IDT)

EN 60335-2-11:2010/
A1:2015
IEC 60335-2-11:2008/
A1:2012 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

24.02.2017

181.

ДСТУ EN 60335-2-12:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-12. Додаткові вимоги до мармитів та аналогічних приладів

EN 60335-2-12:2003
IEC 60335-2-12:2002

08.07.2016

EN 60335-2-12:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-12:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

182.

ДСТУ EN 60335-2-13:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-13. Додаткові вимоги до фритюрниць, сковорід та аналогічних приладів

EN 60335-2-13:2010
IEC 60335-2-13:2009

08.07.2016

EN 60335-2-13:2010/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

183.

ДСТУ EN 60335-2-15:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до приладів для нагрівання рідин

EN 60335-2-15:2002
IEC 60335-2-15:2002

08.07.2016

EN 60335-2-15:2002/
A1:2005
IEC 60335-2-15:2002/
A1:2005

EN 60335-2-15:2002/
A11:2012/AC:2013

EN 60335-2-15:2002/
A11:2012

EN 60335-2-15:2002/
A2:2008
IEC 60335-2-15:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-15:2015/
Поправка № 1:2016
(EN 60335-2-15:2002/
AC:2005, IDT)

EN 60335-2-15:2002/
AC:2005

ДСТУ EN 60335-2-15:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-15:2002/
AC:2006, IDT)

EN 60335-2-15:2002/
AC:2006

184.

ДСТУ EN 60335-2-16:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-16. Додаткові вимоги до подрібнювачів харчових відходів

EN 60335-2-16:2003
IEC 60335-2-16:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-16:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-16:2002/
A1:2008

EN 60335-2-16:2003/
A2:2012
IEC 60335-2-16:2002/
A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

185.

ДСТУ EN 60335-2-17:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-17. Додаткові вимоги до ковдр, м'яких електропідстилок, одягу й аналогічних гнучких нагрівальних приладів

EN 60335-2-17:2013
IEC 60335-2-17:2012

08.07.2016

186.

ДСТУ EN 60335-2-21:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-21. Додаткові вимоги до акумуляційних водонагрівачів

EN 60335-2-21:2003
IEC 60335-2-21:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-21:2003/
A1:2005
IEC 60335-2-21:2002/
A1:2004

EN 60335-2-21:2003/
A2:2008
IEC 60335-2-21:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

EN 60335-2-21:2003/
AC:2007

EN 60335-2-21:2003/
AC:2010

187.

ДСТУ EN 60335-2-23:2015
(EN 60335-2-23:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-23. Додаткові вимоги до приладів для догляду за шкірою та волоссям

EN 60335-2-23:2003
IEC 60335-2-23:2003

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-23:2015/
Зміна № 11:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-23:2003/A11:2010/
AC:2012, IDT)

EN 60335-2-23:2003/
A11:2010/AC:2012

ДСТУ EN 60335-2-23:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-23:2003/
A11:2010, IDT)

EN 60335-2-23:2003/
A11:2010

ДСТУ EN 60335-2-23:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-23:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-23:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-23:2003/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-23:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-23:2003/
A2:2015, IDT)

EN 60335-2-23:2003/
A2:2015
IEC 60335-2-23:2003/
A2:2012 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

29.09.2017

188.

ДСТУ EN 60335-2-25:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей та до комбінованих мікрохвильових печей

EN 60335-2-25:2012
IEC 60335-2-25:2010 (Modified)

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-25:2015/
Зміна № 1:2016
(EN 60335-2-25:2012/
A1:2015, IDT)

EN 60335-2-25:2012/
A1:2015
IEC 60335-2-25:2010/
A1:2014

08.07.2016

Примітка 3

16.09.2017

ДСТУ EN 60335-2-25:2015/
Зміна № 2:2016
(EN 60335-2-25:2012/
A2:2016, IDT)

EN 60335-2-25:2012/
A2:2016
IEC 60335-2-25:2010/
A2:2015

08.07.2016

Примітка 3

28.12.2018

189.

ДСТУ EN 60335-2-26:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-26. Додаткові вимоги до годинників

EN 60335-2-26:2003
IEC 60335-2-26:2002

08.07.2016

EN 60335-2-26:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-26:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

190.

ДСТУ EN 60335-2-27:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-27. Додаткові вимоги до приладів ультрафіолетового та інфрачервоного випромінення для догляду за шкірою

EN 60335-2-27:2013
IEC 60335-2-27:2009 (Modified)

08.07.2016

191.

ДСТУ EN 60335-2-28:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-28. Додаткові вимоги до швейних машин

EN 60335-2-28:2003
IEC 60335-2-28:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-28:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-28:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

192.

ДСТУ EN 60335-2-29:2015
(EN 60335-2-29:2004, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-29. Додаткові вимоги до заряджальних пристроїв батарей

EN 60335-2-29:2004
IEC 60335-2-29:2002
+ A1:2004

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-29:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-29:2004/
A2:2010, IDT)

EN 60335-2-29:2004/
A2:2010
IEC 60335-2-29:2002/
A2:2009

08.07.2016

Примітка 3

193.

ДСТУ EN 60335-2-30:2015
(EN 60335-2-30:2009; A11:2012; AC:2010; AC:2014, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-30. Додаткові вимоги до кімнатних обігрівачів

EN 60335-2-30:2009
IEC 60335-2-30:2009

08.07.2016

EN 60335-2-30:2009/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

EN 60335-2-30:2009/
AC:2010

EN 60335-2-30:2009/
AC:2014

194.

ДСТУ EN 60335-2-31:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-31. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів

EN 60335-2-31:2014
IEC 60335-2-31:2012 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-31:2003
+ A1:2006
+ A2:2009
Примітка 2.1

28.04.2017

195.

ДСТУ EN 60335-2-32:2015
(EN 60335-2-32:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-32. Додаткові вимоги до масажних приладів

EN 60335-2-32:2003
IEC 60335-2-32:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-32:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-32:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-32:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-32:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-32:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-32:2003/
A2:2015, IDT)

EN 60335-2-32:2003/
A2:2015
IEC 60335-2-32:2002/
A2:2013 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

11.11.2017

196.

ДСТУ EN 60335-2-34:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-34. Додаткові вимоги до мотор-компресорів

EN 60335-2-34:2013
IEC 60335-2-34:2012

08.07.2016

EN 60335-2-34:2002
+ A11:2004
+ A1:2005
+ A2:2009
Примітка 2.1

27.06.2018

197.

ДСТУ EN 60335-2-35:2016
(EN 60335-2-35:2016, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-35. Додаткові вимоги до проточних водонагрівачів

EN 60335-2-35:2016
IEC 60335-2-35:2012 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-35:2002
+ A1:2007
+ A2:2011
Примітка 2.1

12.10.2018

198.

ДСТУ EN 60335-2-36:2015
(EN 60335-2-36:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-36. Додаткові вимоги до комерційних електричних кухонних плит, духовок, готувальних поверхонь та елементів готувальних поверхонь

EN 60335-2-36:2002
IEC 60335-2-36:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-36:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-36:2002/
A1:2004, IDT)

EN 60335-2-36:2002/
A1:2004
IEC 60335-2-36:2002/
A1:2004

ДСТУ EN 60335-2-36:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-36:2002/
A11:2012, IDT)

EN 60335-2-36:2002/
A11:2012

ДСТУ EN 60335-2-36:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-36:2002/
A2:2008, IDT)

EN 60335-2-36:2002/
A2:2008
IEC 60335-2-36:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-36:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-36:2002/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-36:2002/
AC:2007

199.

ДСТУ EN 60335-2-37:2015
(EN 60335-2-37:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-37. Додаткові вимоги до комерційних електричних фритюрниць

EN 60335-2-37:2002
IEC 60335-2-37:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-37:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-37:2002/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-37:2002/
A1:2008
IEC 60335-2-37:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-37:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-37:2002/
A11:2012, IDT)

EN 60335-2-37:2002/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-37:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-37:2002/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-37:2002/
AC:2007

200.

ДСТУ EN 60335-2-38:2015
(EN 60335-2-38:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-38. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів та охоплювальних грилів

EN 60335-2-38:2003
IEC 60335-2-38:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-38:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-38:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-38:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-38:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-38:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-38:2003/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-38:2003/
AC:2007

201.

ДСТУ EN 60335-2-39:2015
(EN 60335-2-39:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-39. Додаткові вимоги до комерційних електричних універсальних казанів для готування

EN 60335-2-39:2003
IEC 60335-2-39:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-39:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-39:2003/
A1:2004, IDT)

EN 60335-2-39:2003/
A1:2004
IEC 60335-2-39:2002/
A1:2004

ДСТУ EN 60335-2-39:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-39:2003/
A2:2008, IDT)

EN 60335-2-39:2003/
A2:2008
IEC 60335-2-39:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-39:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-39:2003/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-39:2003/
AC:2007

202.

ДСТУ EN 60335-2-40:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-40. Додаткові вимоги до електричних теплових насосів, кондиціонерів повітря та вологопоглиначів

EN 60335-2-40:2003
IEC 60335-2-40:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-40:2003/
A11:2004

EN 60335-2-40:2003/
A12:2005

EN 60335-2-40:2003/
A1:2006
IEC 60335-2-40:2002/
A1:2005 (Modified)

EN 60335-2-40:2003/
A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/
A13:2012

EN 60335-2-40:2003/
A2:2009
IEC 60335-2-40:2002/
A2:2005 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

EN 60335-2-40:2003/
AC:2006

EN 60335-2-40:2003/
AC:2010

203.

ДСТУ EN 60335-2-41:2015
(EN 60335-2-41:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-41. Додаткові вимоги до насосів

EN 60335-2-41:2003
IEC 60335-2-41:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-41:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-41:2003/
A1:2004, IDT)

EN 60335-2-41:2003/
A1:2004
IEC 60335-2-41:2002/
A1:2004

ДСТУ EN 60335-2-41:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-41:2003/
A2:2010, IDT)

EN 60335-2-41:2003/
A2:2010
IEC 60335-2-41:2002/
A2:2009

08.07.2016

Примітка 3

204.

ДСТУ EN 60335-2-42:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-42. Додаткові вимоги до електричних печей з примусовою конвекцією, пароварок та парових конвекційних печей для підприємств громадського харчування та торгівлі

EN 60335-2-42:2003
IEC 60335-2-42:2002

08.07.2016

EN 60335-2-42:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-42:2002/
A1:2008

EN 60335-2-42:2003/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

EN 60335-2-42:2003/
AC:2007

205.

ДСТУ EN 60335-2-43:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів для рушників

EN 60335-2-43:2003
IEC 60335-2-43:2002

08.07.2016

EN 60335-2-43:2003/
A1:2006
IEC 60335-2-43:2002/
A1:2005

EN 60335-2-43:2003/
A2:2008
IEC 60335-2-43:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

206.

ДСТУ EN 60335-2-44:2015
(EN 60335-2-44:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-44. Додаткові вимоги до прасувальних машин

EN 60335-2-44:2002
IEC 60335-2-44:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-44:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-44:2002/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-44:2002/
A1:2008
IEC 60335-2-44:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-44:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-44:2002/
A2:2012, IDT)

EN 60335-2-44:2002/
A2:2012
IEC 60335-2-44:2002/
A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

207.

ДСТУ EN 60335-2-45:2015
(EN 60335-2-45:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-45. Додаткові вимоги до портативних нагрівальних інструментів та аналогічних приладів

EN 60335-2-45:2002
IEC 60335-2-45:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-45:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-45:2002/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-45:2002/
A1:2008
IEC 60335-2-45:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-45:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-45:2002/
A2:2012, IDT)

EN 60335-2-45:2002/
A2:2012
IEC 60335-2-45:2002/
A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

208.

ДСТУ EN 60335-2-47:2015
(EN 60335-2-47:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів

EN 60335-2-47:2003
IEC 60335-2-47:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-47:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-47:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-47:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-47:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-47:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-47:2003/
A11:2012, IDT)

EN 60335-2-47:2003/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-47:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-47:2003/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-47:2003/
AC:2007

209.

ДСТУ EN 60335-2-48:2015
(EN 60335-2-48:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-48. Додаткові вимоги до комерційних електричних грилів і тостерів

EN 60335-2-48:2003
IEC 60335-2-48:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-48:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-48:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-48:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-48:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-48:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-48:2003/
A11:2012, IDT)

EN 60335-2-48:2003/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-48:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-48:2003/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-48:2003/
AC:2007

210.

ДСТУ EN 60335-2-49:2015
(EN 60335-2-49:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-49. Додаткові вимоги до комерційних електричних приладів для підтримання їжі та посуду в теплому стані

EN 60335-2-49:2003
IEC 60335-2-49:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-49:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-49:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-49:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-49:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-49:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-49:2003/
A11:2012, IDT)

EN 60335-2-49:2003/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-49:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-49:2003/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-49:2003/
AC:2007

211.

ДСТУ EN 60335-2-50:2015
(EN 60335-2-50:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-50. Додаткові вимоги до комерційних електричних мармитів

EN 60335-2-50:2003
IEC 60335-2-50:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-50:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-50:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-50:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-50:2002/
A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-50:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-50:2003/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-50:2003/
AC:2007

212.

ДСТУ EN 60335-2-51:2015
(EN 60335-2-51:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-51. Додаткові вимоги до стаціонарних циркуляційних насосів для установок обігрівання та водопостачання

EN 60335-2-51:2003
IEC 60335-2-51:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-51:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-51:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-51:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-51:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-51:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-51:2003/
A2:2012, IDT)

EN 60335-2-51:2003/
A2:2012
IEC 60335-2-51:2002/
A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

213.

ДСТУ EN 60335-2-52:2015
(EN 60335-2-52:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-52. Додаткові вимоги до приладів для гігієни рота

EN 60335-2-52:2003
IEC 60335-2-52:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-52:2015/
Зміна № 11:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-52:2003/A11:2010/
AC:2012, IDT)

EN 60335-2-52:2003/
A11:2010/AC:2012

ДСТУ EN 60335-2-52:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-52:2003/
A11:2010, IDT)

EN 60335-2-52:2003/
A11:2010

ДСТУ EN 60335-2-52:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-52:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-52:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-52:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

214.

ДСТУ EN 60335-2-53:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-53. Додаткові вимоги до нагрівальних приладів для саун

EN 60335-2-53:2011
IEC 60335-2-53:2011

08.07.2016

215.

ДСТУ EN 60335-2-54:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-54. Додаткові вимоги до приладів для очищування поверхонь з використанням рідин та пари

EN 60335-2-54:2008
IEC 60335-2-54:2008

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-54:2014/
Поправка № 1:2016
(EN 60335-2-54:2008/A11:2012/ AC:2015, IDT)

EN 60335-2-54:2008/
A11:2012/AC:2015

EN 60335-2-54:2008/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

30.04.2016

ДСТУ EN 60335-2-54:2014/
Зміна № 1:2016
(EN 60335-2-54:2008/
A1:2015, IDT)

EN 60335-2-54:2008/
A1:2015
IEC 60335-2-54:2008/
A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

09.09.2018

216.

ДСТУ EN 60335-2-55:2015
(EN 60335-2-55:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні.
Безпека. Частина 2-55. Додаткові вимоги до електричних приладів для використання в акваріумах та садових басейнах

EN 60335-2-55:2003
IEC 60335-2-55:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-55:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-55:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-55:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-55:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

217.

ДСТУ EN 60335-2-56:2015
(EN 60335-2-56:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-56. Додаткові вимоги до проекторів та аналогічних приладів

EN 60335-2-56:2003
IEC 60335-2-56:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-56:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-56:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-56:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-56:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-56:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-56:2003/
A2:2014, IDT)

EN 60335-2-56:2003/
A2:2014
IEC 60335-2-56:2002/
A2:2014

08.07.2016

Примітка 3

16.09.2017

218.

ДСТУ EN 60335-2-58:2015
(EN 60335-2-58:2005, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-58. Додаткові вимоги до комерційних електричних посудомийних машин

EN 60335-2-58:2005
IEC 60335-2-58:2002 (Modified)

08.07.2016

219.

ДСТУ EN 60335-2-59:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-59. Додаткові вимоги до приладів для знищення комах

EN 60335-2-59:2003
IEC 60335-2-59:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-59:2003/
A1:2006
IEC 60335-2-59:2002/
A1:2006

EN 60335-2-59:2003/
A2:2009
IEC 60335-2-59:2002/
A2:2009

08.07.2016

Примітка 3

220.

ДСТУ EN 60335-2-60:2015
(EN 60335-2-60:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-60. Додаткові вимоги до циркуляційних ванн та циркуляційних спа-басейнів

EN 60335-2-60:2003
IEC 60335-2-60:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-60:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-60:2003/
A1:2005, IDT)

EN 60335-2-60:2003/
A1:2005
IEC 60335-2-60:2002/
A1:2004

ДСТУ EN 60335-2-60:2015/
Зміна № 12:2015
(EN 60335-2-60:2003/
A12:2010, IDT)

EN 60335-2-60:2003/
A12:2010

ДСТУ EN 60335-2-60:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-60:2003/
A11:2010, IDT)

EN 60335-2-60:2003/
A11:2010

ДСТУ EN 60335-2-60:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-60:2003/
A2:2008, IDT)

EN 60335-2-60:2003/
A2:2008
IEC 60335-2-60:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

221.

ДСТУ EN 60335-2-61:2015
(EN 60335-2-61:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-61. Додаткові вимоги до теплоакумуляційних кімнатних обігрівачів

EN 60335-2-61:2003
IEC 60335-2-61:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-61:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-61:2003/
A1:2005, IDT)

EN 60335-2-61:2003/
A1:2005
IEC 60335-2-61:2002/
A1:2005

ДСТУ EN 60335-2-61:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-61:2003/
A2:2008, IDT)

EN 60335-2-61:2003/
A2:2008
IEC 60335-2-61:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

222.

ДСТУ EN 60335-2-62:2015
(EN 60335-2-62:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-62. Додаткові вимоги до комерційних електричних промивних мийниць

EN 60335-2-62:2003
IEC 60335-2-62:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-62:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-62:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-62:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-62:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60335-2-62:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60335-2-62:2003/
AC:2007, IDT)

EN 60335-2-62:2003/
AC:2007

223.

ДСТУ EN 60335-2-65:2015
(EN 60335-2-65:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-65. Додаткові вимоги до повітроочисників

EN 60335-2-65:2003
IEC 60335-2-65:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-65:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-65:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-65:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-65:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-65:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60335-2-65:2003/
A11:2012, IDT)

EN 60335-2-65:2003/
A11:2012

08.07.2016

Примітка 3

224.

ДСТУ EN 60335-2-66:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-66. Додаткові вимоги до нагрівачів для водяних ліжок

EN 60335-2-66:2003
IEC 60335-2-66:2002

08.07.2016

EN 60335-2-66:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-66:2002/
A1:2008

EN 60335-2-66:2003/
A2:2012
IEC 60335-2-66:2002/
A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

225.

ДСТУ EN 60335-2-70:2015
(EN 60335-2-70:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-70. Додаткові вимоги до доїльних машин

EN 60335-2-70:2002
IEC 60335-2-70:2002

08.07.2016

226.

ДСТУ EN 60335-2-71:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-71. Додаткові вимоги до електричних нагрівальних приладів для розведення та вирощування тварин

EN 60335-2-71:2003
IEC 60335-2-71:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-71:2003/
A1:2007
IEC 60335-2-71:2002/
A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

227.

ДСТУ EN 60335-2-73:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-73. Додаткові вимоги до занурюваних закріплених нагрівачів

EN 60335-2-73:2003
IEC 60335-2-73:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-73:2003/
A1:2006
IEC 60335-2-73:2002/
A1:2006

EN 60335-2-73:2003/
A2:2009
IEC 60335-2-73:2002/
A2:2009

08.07.2016

Примітка 3

228.

ДСТУ EN 60335-2-74:2015
(EN 60335-2-74:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів

EN 60335-2-74:2003
IEC 60335-2-74:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-74:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-74:2003/
A1:2006, IDT)

EN 60335-2-74:2003/
A1:2006
IEC 60335-2-74:2002/
A1:2006

ДСТУ EN 60335-2-74:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-74:2003/
A2:2009, IDT)

EN 60335-2-74:2003/
A2:2009
IEC 60335-2-74:2002/
A2:2009

08.07.2016

Примітка 3

229.

ДСТУ EN 60335-2-75:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-75. Додаткові вимоги до дозувальних приладів промислової призначеності та торговельних автоматів

EN 60335-2-75:2004
IEC 60335-2-75:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-75:2004/
A11:2006

EN 60335-2-75:2004/
A1:2005
IEC 60335-2-75:2002/
A1:2004

EN 60335-2-75:2004/
A12:2010

EN 60335-2-75:2004/
A2:2008
IEC 60335-2-75:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

230.

ДСТУ EN 60335-2-78:2015
(EN 60335-2-78:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-78. Додаткові вимоги до жаровень, призначених для використовування на відкритому повітрі

EN 60335-2-78:2003
IEC 60335-2-78:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-78:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-78:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-78:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-78:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

231.

ДСТУ EN 60335-2-80:2015
(EN 60335-2-80:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-80. Додаткові вимоги до вентиляторів

EN 60335-2-80:2003
IEC 60335-2-80:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-80:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-80:2003/
A1:2004, IDT)

EN 60335-2-80:2003/
A1:2004
IEC 60335-2-80:2002/
A1:2004

ДСТУ EN 60335-2-80:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-80:2003/
A2:2009, IDT)

EN 60335-2-80:2003/
A2:2009
IEC 60335-2-80:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

232.

ДСТУ EN 60335-2-81:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-81. Додаткові вимоги до грілок для ніг та килимків із підігрівом

EN 60335-2-81:2003
IEC 60335-2-81:2002

08.07.2016

EN 60335-2-81:2003/
A1:2007
IEC 60335-2-81:2002/
A1:2007

EN 60335-2-81:2003/
A2:2012
IEC 60335-2-81:2002/
A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

233.

ДСТУ EN 60335-2-82:2008

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-82. Додаткові вимоги до розважальних гральних автоматів і автоматів персонального обслуговування

EN 60335-2-82:2003
IEC 60335-2-82:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-82:2008/
Зміна № 1:2014

EN 60335-2-82:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-82:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

234.

ДСТУ EN 60335-2-83:2015
(EN 60335-2-83:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-83. Додаткові вимоги до водостоків з підігрівом для водостічної системи будівлі

EN 60335-2-83:2002
IEC 60335-2-83:2001

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-83:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-83:2002/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-83:2002/
A1:2008
IEC 60335-2-83:2001/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

235.

ДСТУ EN 60335-2-84:2015
(EN 60335-2-84:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-84. Додаткові вимоги до туалетів

EN 60335-2-84:2003
IEC 60335-2-84:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-84:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-84:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-84:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-84:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

236.

ДСТУ EN 60335-2-85:2015
(EN 60335-2-85:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-85. Додаткові вимоги до пропарників тканини

EN 60335-2-85:2003
IEC 60335-2-85:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-85:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-85:2003/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-85:2003/
A1:2008
IEC 60335-2-85:2002/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

237.

ДСТУ EN 60335-2-86:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-86. Додаткові вимоги до електричних пристроїв для рибальства

EN 60335-2-86:2003
IEC 60335-2-86:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-86:2003/
A1:2005
IEC 60335-2-86:2002/
A1:2005

ДСТУ EN 60335-2-86:2014/
Зміна № 11:2016
(EN 60335-2-86:2003/
A11:2016, IDT)

EN 60335-2-86:2003/
A11:2016

08.07.2016

Примітка 3

16.11.2018

ДСТУ EN 60335-2-86:2014/
Зміна № 2:2016
(EN 60335-2-86:2003/
A2:2016, IDT)

EN 60335-2-86:2003/
A2:2016
IEC 60335-2-86:2002/
A2:2012

08.07.2016

Примітка 3

19.02.2019

238.

ДСТУ EN 60335-2-87:2015
(EN 60335-2-87:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-87. Додаткові вимоги до електричного устатковання для оглушення тварин

EN 60335-2-87:2002
IEC 60335-2-87:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-87:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-87:2002/
A1:2007, IDT)

EN 60335-2-87:2002/
A1:2007
IEC 60335-2-87:2002/
A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

239.

ДСТУ EN 60335-2-88:2015
(EN 60335-2-88:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-88. Додаткові вимоги до зволожувачів, призначених для застосовування в опалювальних, вентиляційних системах або системах кондиціювання повітря

EN 60335-2-88:2002
IEC 60335-2-88:2002

08.07.2016

240.

ДСТУ EN 60335-2-90:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-90. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей для підприємств громадського харчування

EN 60335-2-90:2006
IEC 60335-2-90:2006

08.07.2016

EN 60335-2-90:2006/
A1:2010
IEC 60335-2-90:2006/
A1:2010

08.07.2016

Примітка 3

241.

ДСТУ EN 60335-2-96:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-96. Додаткові вимоги до гнучких листових нагрівальних елементів для обігрівання приміщень

EN 60335-2-96:2002
IEC 60335-2-96:2002

08.07.2016

EN 60335-2-96:2002/
A1:2004
IEC 60335-2-96:2002/
A1:2003

EN 60335-2-96:2002/
A2:2009
IEC 60335-2-96:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

242.

ДСТУ EN 60335-2-97:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-97. Додаткові вимоги до приводів для жалюзі, навісів, штор та аналогічного устатковання

EN 60335-2-97:2006
IEC 60335-2-97:2002 (Modified) + A1:2004 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-97:2006/
A11:2008

ДСТУ EN 60335-2-97:2014/
Зміна № 12:2016
(EN 60335-2-97:2006/
A12:2015, IDT)

EN 60335-2-97:2006/
A12:2015

08.07.2016

Примітка 3

29.09.2017

EN 60335-2-97:2006/
A2:2010
IEC 60335-2-97:2002/
A2:2008 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

243.

ДСТУ EN 60335-2-98:2015
(EN 60335-2-98:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-98. Додаткові вимоги до зволожувачів

EN 60335-2-98:2003
IEC 60335-2-98:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-98:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-98:2003/
A1:2005, IDT)

EN 60335-2-98:2003/
A1:2005
IEC 60335-2-98:2002/
A1:2004

ДСТУ EN 60335-2-98:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-98:2003/
A2:2008, IDT)

EN 60335-2-98:2003/
A2:2008
IEC 60335-2-98:2002/
A2:2008

08.07.2016

Примітка 3

244.

ДСТУ EN 60335-2-99:2015
(EN 60335-2-99:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-99. Додаткові вимоги до комерційних електричних витяжних ковпаків

EN 60335-2-99:2003
IEC 60335-2-99:2003

08.07.2016

245.

ДСТУ EN 60335-2-101:2015
(EN 60335-2-101:2002, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-101. Додаткові вимоги до випарників

EN 60335-2-101:2002
IEC 60335-2-101:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60335-2-101:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60335-2-101:2002/
A1:2008, IDT)

EN 60335-2-101:2002/
A1:2008
IEC 60335-2-101:2002/
A1:2008

ДСТУ EN 60335-2-101:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60335-2-101:2002/
A2:2014, IDT)

EN 60335-2-101:2002/
A2:2014
IEC 60335-2-101:2002/
A2:2014

08.07.2016

Примітка 3

16.09.2017

246.

ДСТУ EN 60335-2-102:2017
(EN 60335-2-102:2016, IDT;
IEC 60335-2-102:2004 + A1:2008 + A2:2012, MOD)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-102. Додаткові вимоги до приладів для спалювання газу, рідкого й твердого палива, що мають електричні з'єднання

EN 60335-2-102:2016
IEC 60335-2-102:2004 (Modified)
IEC 60335-2-102:2004/
A1:2008 (Modified)
+ A1:2008 (Modified)
IEC 60335-2-102:2004/
A2:2012 (Modified)

08.07.2016

EN 60335-2-102:2006
+ A1:2010
Примітка 2.1

22.01.2019

247.

ДСТУ EN 60335-2-105:2014

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-105. Додаткові вимоги до багатофункційних душових кабін

EN 60335-2-105:2005
IEC 60335-2-105:2004

08.07.2016

EN 60335-2-105:2005/
A11:2010

EN 60335-2-105:2005/
A1:2008
IEC 60335-2-105:2004/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

248.

ДСТУ EN 60335-2-106:2016
(EN 60335-2-106:2007, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-106. Додаткові вимоги до килимів з підігрівом та до нагрівальних секцій для обігрівання приміщень, які встановлюють під знімними покривами підлог

EN 60335-2-106:2007
IEC 60335-2-106:2007

08.07.2016

249.

ДСТУ EN 60335-2-108:2016
(EN 60335-2-108:2008, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-108. Додаткові вимоги до електролізерів

EN 60335-2-108:2008
IEC 60335-2-108:2008 (Modified)

08.07.2016

250.

ДСТУ EN 60335-2-109:2016
(EN 60335-2-109:2010, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-109. Додаткові вимоги до приладів оброблення води ультрафіолетовим випроміненням

EN 60335-2-109:2010
IEC 60335-2-109:2010

08.07.2016

251.

ДСТУ EN 60358-1:2014

Конденсатори зв'язку та подільники ємнісні. Частина1. Загальні правила

EN 60358-1:2012
IEC 60358-1:2012

08.07.2016

EN 60358-1:2012/AC:2013

252.

ДСТУ EN 60360:2017
(EN 60360:1998, IDT;
IEC 60360:1998, IDT)

Стандартний метод вимірювання температури лампових цоколів

EN 60360:1998
IEC 60360:1998

08.07.2016

253.

ДСТУ EN 60399:2015
(EN 60399:2004, IDT)

Нарізь циліндрична лампових патронів з кільцем для кріплення розсіювача. Вимоги до геометричних розмірів

EN 60399:2004
IEC 60399:2004

08.07.2016

ДСТУ EN 60399:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60399:2004/A1:2008, IDT)

EN 60399:2004/A1:2008
IEC 60399:2004/A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

254.

ДСТУ EN 60400:2018
(EN 60400:2017, IDT;
IEC 60400:2017, IDT)

Патрони для трубчастих люмінесцентних ламп і стартероутримувачі

EN 60400:2017
IEC 60400:2017

14.09.2018

EN 60400:2008
+ A1:2011
+ A2:2014
Note 2.1

20.07.2020

255.

ДСТУ EN 60423:2016
(EN 60423:2007, IDT)

Системи кабелепроводів. Зовнішні діаметри для кабелепроводів для електричних установок і нарізь кабелепроводів та фітингів

EN 60423:2007
IEC 60423:2007

08.07.2016

256.

ДСТУ EN 60432-1:2014

Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Лампи вольфрамові загального освітлення побутової та аналогічної призначеності

EN 60432-1:2000
IEC 60432-1:1999 (Modified)

08.07.2016

EN 60432-1:2000/A1:2005
IEC 60432-1:1999/A1:2005

EN 60432-1:2000/A2:2012
IEC 60432-1:1999/A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

257.

ДСТУ EN 60432-2:2014

Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Вольфрамово-галогенні лампи загального освітлення побутової й аналогічної призначеності

EN 60432-2:2000
IEC 60432-2:1999 (Modified)

08.07.2016

EN 60432-2:2000/A1:2005
IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Modified)

EN 60432-2:2000/A2:2012
IEC 60432-2:1999/A2:2012

08.07.2016

Примітка 3

258.

ДСТУ EN 60432-3:2014

Лампи розжарювання. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Вольфрамово-галогенні лампи (крім ламп для транспортних засобів)

EN 60432-3:2013
IEC 60432-3:2012

08.07.2016

259.

ДСТУ EN 60477:2015
(EN 60477:1997, IDT)

Резистори лабораторні

EN 60477:1997
IEC 60477:1974

08.07.2016

ДСТУ EN 60477:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60477:1997/A1:1997, IDT)

EN 60477:1997/A1:1997
IEC 60477:1974/A1:1997

08.07.2016

Примітка 3

260.

ДСТУ EN 60477-2:2015
(EN 60477-2:1997, IDT)

Резистори лабораторні. Частина 2. Резистори змінного струму лабораторні

EN 60477-2:1997
IEC 60477-2:1979

08.07.2016

ДСТУ EN 60477-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60477-2:1997/A1:1997, IDT)

EN 60477-2:1997/A1:1997
IEC 60477-2:1979/A1:1997

08.07.2016

Примітка 3

261.

ДСТУ EN 60519-1:2017
(EN 60519-1:2015, IDT;
IEC 60519-1:2015, IDT)

Безпечність обладнання для електротермічного та електромагнітного оброблення. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60519-1:2015
IEC 60519-1:2015

08.07.2016

EN 60519-1:2011
Примітка 2.1

14.04.2018

262.

ДСТУ EN 60519-2:2014

Безпечність електротермічного обладнання. Частина 2. Додаткові вимоги до обладнання для резистивного нагрівання

EN 60519-2:2006
IEC 60519-2:2006

08.07.2016

263.

ДСТУ EN 60519-3:2014

Безпечність електротермічного обладнання. Частина 3. Додаткові вимоги до установок для індукційного і резистивного нагрівання та установок індукційного плавлення

EN 60519-3:2005
IEC 60519-3:2005

08.07.2016

264.

ДСТУ EN 60519-4:2014

Безпечність електротермічного обладнання. Частина 4. Додаткові вимоги до устатковання дугових печей

EN 60519-4:2013
IEC 60519-4:2013

08.07.2016

EN 60519-4:2006
Примітка 2.1

24.07.2016

265.

ДСТУ EN 60519-6:2014

Безпечність електронагрівального обладнання. Частина 6. Технічні вимоги з безпеки до промислового мікрохвильового нагрівального обладнання

EN 60519-6:2011
IEC 60519-6:2011

08.07.2016

266.

ДСТУ EN 60519-7:2014

Безпечність електронагрівального обладнання. Частина 7. Окремі вимоги до обладнання з електронними пушками

EN 60519-7:2008
IEC 60519-7:2008

08.07.2016

267.

ДСТУ EN 60519-8:2014

Безпечність електронагрівального обладнання. Частина 8. Окремі вимоги до електрошлакових плавильних печей

EN 60519-8:2005
IEC 60519-8:2005

08.07.2016

268.

ДСТУ EN 60519-9:2014

Безпечність електротермічного обладнання. Частина 9. Додаткові вимоги до установок для високочастотного діелектричного нагрівання

EN 60519-9:2005
IEC 60519-9:2005

08.07.2016

269.

ДСТУ EN 60519-10:2014

Безпечність електронагрівального обладнання. Частина 10. Окремі вимоги до нагрівальних систем електричного опору з'єднання промислового та комерційного застосування

EN 60519-10:2013
IEC 60519-10:2013

08.07.2016

270.

ДСТУ EN 60519-12:2014

Безпечність електронагрівального обладнання. Частина 12. Окремі вимоги до інфрачервоного електронагрівального обладнання

EN 60519-12:2013
IEC 60519-12:2013

08.07.2016

271.

ДСТУ EN 60519-21:2014

Безпечність електротермічного обладнання. Частина 21. Окремі вимоги до установок нагрівання опором. Установки нагрівання та варіння скла

EN 60519-21:2009
IEC 60519-21:2008

08.07.2016

272.

ДСТУ EN 60523:2015
(EN 60523:1993, IDT)

Потенціометри постійного струму

EN 60523:1993
IEC 60523:1975 + A1:1979

08.07.2016

ДСТУ EN 60523:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60523:1993/A2:1997, IDT)

EN 60523:1993/A2:1997
IEC 60523:1975/A2:1997

08.07.2016

Примітка 3

273.

ДСТУ EN 60524:2015

Подільники напруги постійного струму резистивні

EN 60524:1993
IEC 60524:1975 + A1:1981

08.07.2016

EN 60524:1993/A2:1997
IEC 60524:1975/A2:1997

08.07.2016

Примітка 3

274.

ДСТУ EN 60529:2014

Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР)

EN 60529:1991
IEC 60529:1989

08.07.2016

EN 60529:1991/A1:2000
IEC 60529:1989/A1:1999

EN 60529:1991/A2:2013
IEC 60529:1989/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

03.10.2016

EN 60529:1991/AC:1993

275.

ДСТУ EN 60564:2015
(EN 60564:1993, IDT)

Мости постійного струму для вимірювання опору

EN 60564:1993
IEC 60564:1977 + A1:1981

08.07.2016

ДСТУ EN 60564:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60564:1993/A2:1997, IDT)

EN 60564:1993/A2:1997
IEC 60564:1977/A2:1997

08.07.2016

Примітка 3

276.

ДСТУ EN 60570:2014

Шинопроводи електричні для світильників. Загальні вимоги і випробування

EN 60570:2003
IEC 60570:2003 (Modified)

08.07.2016

ДСТУ EN 60570:2014/
Зміна № 1:2018
(EN 60570:2003/A1:2018, IDT;
IEC 60570:2003/A1:2017, IDT)

EN 60570:2003/A1:2018
IEC 60570:2003/A1:2017

14.09.2018

Примітка 3

18.05.2021

277.

ДСТУ EN 60598-1:2017
(EN 60598-1:2015; AC:2015; AC:2016; AC:2017, IDT;
IEC 60598-1:2014, MOD; COR1:2015; COR2:2015; COR3:2017, IDT)

Світильники. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

EN 60598-1:2015
IEC 60598-1:2014 (Modified)

08.07.2016

EN 60598-1:2008
+ A11:2009
Примітка 2.1

20.10.2017

EN 60598-1:2015/AC:2015

EN 60598-1:2015/AC:2016

EN 60598-1:2015/
AC:2017-05

ДСТУ EN 60598-1:2015/
Зміна № 1:2018
(EN 60598-1:2015/A1:2018, IDT; IEC 60598-1:2014/A1:2017, IDT)

EN 60598-1:2015/A1:2018
IEC 60598-1:2014/A1:2017

14.09.2018

Примітка 3

23.02.2021

278.

ДСТУ EN 60598-2-1:2015
(EN 60598-2-1:1989, IDT)

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення

EN 60598-2-1:1989
IEC 60598-2-1:1979+ A1:1987

08.07.2016

279.

ДСТУ EN 60598-2-2:2016
(EN 60598-2-2:2012, IDT)

Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтовані

EN 60598-2-2:2012
IEC 60598-2-2:2011

08.07.2016

280.

ДСТУ EN 60598-2-3:2014

Світильники. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Світильники для освітлення вулиць і доріг

EN 60598-2-3:2003
IEC 60598-2-3:2002

08.07.2016

EN 60598-2-3:2003/A1:2011
IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60598-2-3:2014/
Поправка № 1:2015
(EN 60598-2-3:2003/AC:2005, IDT)

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

281.

ДСТУ EN 60598-2-4:2018
(EN 60598-2-4:2018, IDT;
IEC 60598-2-4:2017, MOD)

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 4. Світильники переносні загальної призначеності

EN 60598-2-4:2018
IEC 60598-2-4:2017 (Modified)

14.09.2018

EN 60598-2-4:1997
EN 60598-2-7:1989
+ A13:1997
+ A2:1996
Примітка 2.1

30.03.2021

282.

ДСТУ EN 60598-2-5:2016
(EN 60598-2-5:2015, IDT)

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 5. Прожектори заливного світла

EN 60598-2-5:2015
IEC 60598-2-5:2015

08.07.2016

EN 60598-2-5:1998
Примітка 2.1

10.09.2018

283.

ДСТУ EN 60598-2-8:2017
(EN 60598-2-8:2013, IDT;
IEC 60598-2-8:2013, IDT)

Світильники. Частина 2-8. Додаткові вимоги. Світильники ручні

EN 60598-2-8:2013
IEC 60598-2-8:2013

08.07.2016

284.

ДСТУ EN 60598-2-9:2014

Світильники. Частина 2. Додаткові вимоги. Розділ 9. Фото- і кіносвітильники (непрофесійні)

EN 60598-2-9:1989
IEC 60598-2-9:1987

08.07.2016

EN 60598-2-9:1989/A1:1994
IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

08.07.2016

Примітка 3

285.

ДСТУ EN 60598-2-10:2015
(EN 60598-2-10:2003, IDT)

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 10. Світильники переносні дитячі

EN 60598-2-10:2003
IEC 60598-2-10:2003

08.07.2016

ДСТУ EN 60598-2-10:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60598-2-10:2003/
AC:2005, IDT)

EN 60598-2-10:2003/
AC:2005

286.

ДСТУ EN 60598-2-11:2017
(EN 60598-2-11:2013, IDT;
IEC 60598-2-11:2013, IDT)

Світильники. Частина 2-11. Додаткові вимоги. Світильники акваріумні

EN 60598-2-11:2013
IEC 60598-2-11:2013

08.07.2016

287.

ДСТУ EN 60598-2-12:2014

Світильники. Частина 2-12. Окремі вимоги. Розетки мережі для навісного нічного освітлення

EN 60598-2-12:2013
IEC 60598-2-12:2013

08.07.2016

288.

ДСТУ EN 60598-2-13:2014

Світильники. Частина 2-13. Окремі вимоги. Світильники, заглиблені у землю

EN 60598-2-13:2006
IEC 60598-2-13:2006

08.07.2016

EN 60598-2-13:2006/
A1:2012
IEC 60598-2-13:2006/
A1:2011

EN 60598-2-13:2006/
AC:2006

289.

ДСТУ EN 60598-2-14:2016
(EN 60598-2-14:2009, IDТ)

Світильники. Частина 2-14. Додаткові вимоги до світильників для трубчастих розрядних ламп із холодним катодом (неонові лампи) та аналогічного обладнання

EN 60598-2-14:2009
IEC 60598-2-14:2009

08.07.2016

290.

ДСТУ EN IEC 60598-2-17:2018 (EN IEC 60598-2-17:2018, IDT;
IEC 60598-2-17:2017, IDT)

Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення

EN IEC 60598-2-17:2018
IEC 60598-2-17:2017

14.09.2018

EN 60598-2-17:1989
+ A2:1991
Примітка 2.1

23.03.2021

291.

ДСТУ EN 60598-2-19:2014

Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 19. Світильники з вентиляцією. Вимоги безпеки

EN 60598-2-19:1989
IEC 60598-2-19:1981 (Modified) + A1:1987 (Modified)

08.07.2016

EN 60598-2-19:1989/
A2:1998
IEC 60598-2-19:1981/
A2:1997

08.07.2016

Примітка 3

EN 60598-2-19:1989/
AC:2005

292.

ДСТУ EN 60598-2-20:2015
(EN 60598-2-20:2015, IDT)

Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні

EN 60598-2-20:2015
IEC 60598-2-20:2014

08.07.2016

EN 60598-2-20:2010
Примітка 2.1

30.12.2017

ДСТУ EN 60598-2-20:2015/
Поправка № 1:2018
(EN 60598-2-20:2015/
AC:2017-01, IDT)

EN 60598-2-20:2015/
AC:2017-01

293.

ДСТУ EN 60598-2-21:2015
(EN 60598-2-21:2015, IDT)

Світильники. Частина 2-21. Додаткові вимоги. Світлові шнури

EN 60598-2-21:2015
IEC 60598-2-21:2014

08.07.2016

ДСТУ EN 60598-2-21:2015/
Поправка № 1:2018
(EN 60598-2-21:2015/
AC:2017-01, IDT)

EN 60598-2-21:2015/
AC:2017-01

294.

ДСТУ EN 60598-2-22:2015
(EN 60598-2-22:2014, IDT)

Світильники. Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення

EN 60598-2-22:2014
IEC 60598-2-22:2014

08.07.2016

EN 60598-2-22:1998
+ A1:2003
+ A2:2008
Примітка 2.1

24.07.2017

ДСТУ EN 60598-2-22:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60598-2-22:2014/
AC:2015, IDT)

EN 60598-2-22:2014/
AC:2015

295.

ДСТУ EN 60598-2-23:2015
(EN 60598-2-23:1996, IDT)

Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання

EN 60598-2-23:1996
IEC 60598-2-23:1996

08.07.2016

ДСТУ EN 60598-2-23:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60598-2-23:1996/
A1:2000, IDT)

EN 60598-2-23:1996/
A1:2000
IEC 60598-2-23:1996/
A1:2000

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60598-2-23:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60598-2-23:1996/
AC:1997, IDT)

EN 60598-2-23:1996/
AC:1997

296.

ДСТУ EN 60598-2-24:2014

Світильники. Частина 2-24. Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь

EN 60598-2-24:2013
IEC 60598-2-24:2013

08.07.2016

EN 60598-2-24:1998
Примітка 2.1

24.07.2016

297.

ДСТУ EN 60598-2-25:2015
(EN 60598-2-25:1994, IDT)

Світильники. Частина 2-25. Додаткові вимоги. Світильники для клінічних лікарень та споруд медичної призначеності

EN 60598-2-25:1994
IEC 60598-2-25:1994

08.07.2016

ДСТУ EN 60598-2-25:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60598-2-25:1994/
A1:2004, IDT)

EN 60598-2-25:1994/
A1:2004
IEC 60598-2-25:1994/
A1:2004

08.07.2016

Примітка 3

298.

ДСТУ EN 60618:2015
(EN 60618:1997, IDT)

Подільники напруги індуктивні. Загальні технічні вимоги

EN 60618:1997
IEC 60618:1978 + A1:1981

08.07.2016

ДСТУ EN 60618:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60618:1997/A2:1997, IDT)

EN 60618:1997/A2:1997
IEC 60618:1978/A2:1997

08.07.2016

Примітка 3

299.

ДСТУ EN 60645-1:2015
(EN 60645-1:2015, IDT)

Електроакустика. Устаткованняаудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії

EN 60645-1:2015
IEC 60645-1:2012

08.07.2016

EN 60645-1:2001
EN 60645-4:1995
Примітка 2.1

05.11.2017

300.

ДСТУ EN 60645-3:2014

Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 3. Сигнали випробувальні короткотривалі

EN 60645-3:2007
IEC 60645-3:2007

08.07.2016

301.

ДСТУ EN 60645-6:2014

Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 6. Прилади для вимірювання отоакустичної емісії

EN 60645-6:2010
IEC 60645-6:2009

08.07.2016

302.

ДСТУ EN 60645-7:2014

Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 7. Прилади для вимірювання реакції стовбура мозку на акустичні сигнали

EN 60645-7:2010
IEC 60645-7:2009

08.07.2016

303.

ДСТУ EN 60669-1:2018
(EN 60669-1:2018, IDT;
IEC 60669-1:2017, MOD)

Вимикачі для побутових й аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 60669-1:2018
IEC 60669-1:2017 (Modified)

14.09.2018

EN 60669-1:1999
+ A1:2002
+ A2:2008
Примітка 2.1

16.02.2019

304.

ДСТУ EN 60669-2-1:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-1. Додаткові вимоги до електронних вимикачів

EN 60669-2-1:2004
IEC 60669-2-1:2002 (Modified) + IS1:2011
+ IS2:2012

08.07.2016

EN 60669-2-1:2004/A1:2009
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modified)

EN 60669-2-1:2004/
A12:2010

08.07.2016

Примітка 3

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

305.

ДСТУ EN 60669-2-2:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до вимикачів з дистанційним управлінням (ВДУ) та методи випробування

EN 60669-2-2:2006
IEC 60669-2-2:2006

08.07.2016

306.

ДСТУ EN 60669-2-3:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-3. Додаткові вимоги до вимикачів з витримкою часу (таймери) та методи випробування

EN 60669-2-3:2006
IEC 60669-2-3:2006

08.07.2016

307.

ДСТУ EN 60669-2-4:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-4. Додаткові вимоги. Роз'єднувачі

EN 60669-2-4:2005
IEC 60669-2-4:2004 (Modified)

08.07.2016

308.

ДСТУ EN 60669-2-6:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-6. Додаткові вимоги. Вимикачі пожежників для зовнішніх і внутрішніх сигналів і світильників

EN 60669-2-6:2012
IEC 60669-2-6:2012 (Modified)

08.07.2016

309.

ДСТУ EN 60670-1:2015

Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60670-1:2005
IEC 60670-1:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60670-1:2005/A1:2013
IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

31.12.2017

EN 60670-1:2005/AC:2007

EN 60670-1:2005/AC:2010

310.

ДСТУ EN 60670-21:2015

Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 21. Додаткові вимоги до коробок та корпусів із засобами для підвішування

EN 60670-21:2007
IEC 60670-21:2004 (Modified)

08.07.2016

311.

ДСТУ EN 60670-22:2015

Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 22. Додаткові вимоги до з'єднувальних коробок та корпусів

EN 60670-22:2006
IEC 60670-22:2003 (Modified)

08.07.2016

312.

ДСТУ EN 60670-23:2015

Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 23. Додаткові вимоги до долішніх коробок та корпусів

EN 60670-23:2008
IEC 60670-23:2006 (Modified)

08.07.2016

313.

ДСТУ EN 60670-24:2014

Корпуси та кожухи до електричних аксесуарів для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 24. Окремі вимоги до кожухів для пристроїв побутового захисту та іншого електричного обладнання розсіювання потужності

EN 60670-24:2013
IEC 60670-24:2011 (Modified)

08.07.2016

314.

ДСТУ EN 60688:2014

Електричні вимірювальні перетворювачі для перетворення електричних величин змінного та постійного струму у аналогові або цифрові сигнали

EN 60688:2013
IEC 60688:2012

08.07.2016

315.

ДСТУ EN 60691:2014

Тепловставки. Технічні вимоги та настанова щодо застосування

EN 60691:2003
IEC 60691:2002

08.07.2016

EN 60691:2003/A1:2007
IEC 60691:2002/A1:2006

EN 60691:2003/A2:2010
IEC 60691:2002/A2:2010

08.07.2016

Примітка 3

316.

ДСТУ EN 60702-1:2016
(EN 60702-1:2002;
EN 60702-1:2002/A1:2015, IDT)

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їхні виводи номінальною напругою до 750 В включно. Частина 1. Кабелі

EN 60702-1:2002
IEC 60702-1:2002

08.07.2016

EN 60702-1:2002/A1:2015
IEC 60702-1:2002/A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

19.02.2018

317.

ДСТУ EN 60702-2:2014

Кабелі з мінеральною ізоляцією та їх з'єднувачі на номінальну напругу не вище 750 В. Частина 2. Кінцеві виводи

EN 60702-2:2002
IEC 60702-2:2002

08.07.2016

ДСТУ EN 60702-2:2014/
Зміна № 1:2015
(EN 60702-2:2002/A1:2015, IDT)

EN 60702-2:2002/A1:2015
IEC 60702-2:2002/A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

19.02.2018

318.

ДСТУ EN 60715:2014

Розміри низьковольтної апаратури розподілу і керування. Стандартний монтаж на рамах для механічного кріплення приладів у обладнанні розподілу і керування

EN 60715:2001
IEC 60715:1981 + A1:1995

08.07.2016

319.

ДСТУ EN 60719:2015
(EN 60719:1993, IDT)

Розрахунок нижніх і верхніх границь для середніх зовнішніх розмірів кабелів з круглими мідними провідниками на номінальну напругу до 450/750 В включно

EN 60719:1993
IEC 60719:1992

08.07.2016

320.

ДСТУ EN 60728-11:2015
(EN 60728-11:2010, IDT)

Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 11. Вимоги щодо безпеки

EN 60728-11:2010
IEC 60728-11:2010

08.07.2016

321.

ДСТУ EN 60730-1:2014

Електричні пристрої автоматичного керування побутової та аналогічної призначеності. Загальні вимоги

EN 60730-1:2011
IEC 60730-1:2010 (Modified)

08.07.2016

322.

ДСТУ EN 60730-1:2015
(EN 60730-1:1995, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60730-1:1995
IEC 60730-1:1993 (Modified)

08.07.2016

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 12:2015
(EN 60730-1:1995/A12:1996, IDT)

EN 60730-1:1995/A12:1996

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60730-1:1995/A1:1997, IDT)

EN 60730-1:1995/A1:1997
IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Modified)

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60730-1:1995/A11:1996, IDT)

EN 60730-1:1995/A11:1996

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 15:2015
(EN 60730-1:1995/A15:1998, IDT)

EN 60730-1:1995/A15:1998

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 14:2015
(EN 60730-1:1995/A14:1998, IDT)

EN 60730-1:1995/A14:1998

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 16:2015
(EN 60730-1:1995/A16:1999, IDT)

EN 60730-1:1995/A16:1999

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 17:2015
(EN 60730-1:1995/A17:2000, IDT)

EN 60730-1:1995/A17:2000

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Зміна № 18:2015
(EN 60730-1:1995/A18:2003, IDT)

EN 60730-1:1995/A18:2003

ДСТУ EN 60730-1:1995/
Зміна № 2:1998
(EN 60730-1:1995/A2:1998, IDT)

EN 60730-1:1995/A2:1998
IEC 60730-1:1993/A2:1997

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60730-1:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60730-1:1995/AC:2007, IDT)

EN 60730-1:1995/AC:2007

323.

ДСТУ EN 60730-2-2:2014

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-2. Додаткові вимоги до пристроїв теплового захисту двигунів

EN 60730-2-2:2002
IEC 60730-2-2:2001 (Modified)

08.07.2016

EN 60730-2-2:2002/
A11:2005

EN 60730-2-2:2002/A1:2006
IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

324.

ДСТУ EN 60730-2-3:2014

Регулятори автоматичні електричні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-3. Окремі вимоги до пристроїв температурного захисту пускорегулювальних пристроїв трубчастих люмінесцентних ламп

EN 60730-2-3:2007
IEC 60730-2-3:2006 (Modified)

08.07.2016

325.

ДСТУ EN 60730-2-4:2014

Регулятори автоматичні електричні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-4. Додаткові вимоги до пристроїв теплового захисту двигунів мотор-компресорів герметичного та напівгерметичного типу

EN 60730-2-4:2007
IEC 60730-2-4:2006 (Modified)

08.07.2016

326.

ДСТУ EN 60730-2-5:2015
(EN 60730-2-5:2015, IDT)

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних електричних систем керування пальниками

EN 60730-2-5:2015
IEC 60730-2-5:2013 (Modified)

08.07.2016

EN 60730-2-5:2002
+ A11:2005
+ A1:2004
+ A2:2010
Примітка 2.1

17.11.2017

327.

ДСТУ EN 60730-2-6:2016
(EN 60730-2-6:2016, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-6. Додаткові вимоги до автоматичних електричних керувальних пристроїв, чутливих до тиску, зокрема вимоги до механічних характеристик

EN 60730-2-6:2016
IEC 60730-2-6:2015

08.07.2016

EN 60730-2-6:2008
Примітка 2.1

26.02.2019

328.

ДСТУ EN 60730-2-7:2017
(EN 60730-2-7:2010; AC:2011, IDT; IEC 60730-2-7:2008, MOD)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-7. Додаткові вимоги до таймерів та реле часу

EN 60730-2-7:2010
IEC 60730-2-7:2008 (Modified)

08.07.2016

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

329.

ДСТУ EN 60730-2-8:2016
(EN 60730-2-8:2002;
EN 60730-2-8:2002/A1:2003, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-8. Додаткові вимоги до водяних клапанів з електроприводом, зокрема вимоги до механічних характеристик

EN 60730-2-8:2002
IEC 60730-2-8:2000 (Modified)

08.07.2016

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

330.

ДСТУ EN 60730-2-9:2017
(EN 60730-2-9:2010, IDT;
IEC 60730-2-9:2008, MOD)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурочутливих керувальних пристроїв

EN 60730-2-9:2010
IEC 60730-2-9:2008 (Modified)

08.07.2016

331.

ДСТУ EN 60730-2-10:2014

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-10. Додаткові вимоги до пускових реле двигунів

EN 60730-2-10:2007
IEC 60730-2-10:2006

08.07.2016

332.

ДСТУ EN 60730-2-11:2015

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-11. Додаткові вимоги до регуляторів енергії

EN 60730-2-11:2008
IEC 60730-2-11:2006

08.07.2016

333.

ДСТУ EN 60730-2-12:2016
(EN 60730-2-12:2006,
EN 60730-2-12:2006/
A11:2008, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-12. Додаткові вимоги до електрично керованих дверних замків

EN 60730-2-12:2006
IEC 60730-2-12:2005 (Modified)

08.07.2016

EN 60730-2-12:2006/
A11:2008

08.07.2016

Примітка 3

334.

ДСТУ EN 60730-2-13:2015

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-13. Додаткові вимоги до сенсорних регуляторів вологості

EN 60730-2-13:2008
IEC 60730-2-13:2006 (Modified)

08.07.2016

335.

ДСТУ EN 60730-2-14:2017
(EN 60730-2-14:1997; A1:2001; A11:2005; A2:2008, IDT;
IEC 60730-2-14:1995;
A2:2007, MOD; A1:2001, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів

EN 60730-2-14:1997
IEC 60730-2-14:1995 (Modified)

08.07.2016

EN 60730-2-14:1997/
A11:2005

EN 60730-2-14:1997/
A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/
A1:2001

EN 60730-2-14:1997/
A2:2008
IEC 60730-2-14:1995/
A2:2007 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

336.

ДСТУ EN 60730-2-15:2016
(EN 60730-2-15:2010, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-15. Додаткові вимоги до автоматичних електричних керувальних пристроїв, чутливих до повітряного потоку, водяного потоку та рівня води

EN 60730-2-15:2010
IEC 60730-2-15:2008 (Modified)

08.07.2016

337.

ДСТУ EN 60730-2-19:2016
(EN 60730-2-19:2002;
EN 60730-2-19:2002/A11:2005;
EN 60730-2-19:2002/A2:2008, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-19. Додаткові вимоги до масляних клапанів з електроприводом, зокрема вимоги до механічних характеристик

EN 60730-2-19:2002
IEC 60730-2-19:1997 (Modified) + A1:2000 (Modified)

08.07.2016

EN 60730-2-19:2002/
A11:2005

EN 60730-2-19:2002/
A2:2008
IEC 60730-2-19:1997/
A2:2007

08.07.2016

Примітка 3

338.

ДСТУ EN 60754-1:2015
(EN 60754-1:2014, IDT)

Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення виходу галогеноводнів

EN 60754-1:2014
IEC 60754-1:2011

08.07.2016

EN 50267-1:1998
EN 50267-2-1:1998
EN 50267-2-2:1998
EN 50267-2-3:1998
Примітка 2.1

27.01.2017

339.

ДСТУ EN 60754-2:2015
(EN 60754-2:2014, IDT)

Випробування на гази, які виділяються під час горіння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності вимірюванням водневого показника pH та питомої електропровідності

EN 60754-2:2014
IEC 60754-2:2011

08.07.2016

EN 50267-1:1998
EN 50267-2-1:1998
EN 50267-2-2:1998
EN 50267-2-3:1998
Примітка 2.1

27.01.2017

340.

ДСТУ EN 60799:2015
(EN 60799:1998, IDT)

Електричне приладдя. Шнури живлення та з'єднувальні шнури

EN 60799:1998
IEC 60799:1998

08.07.2016

341.

ДСТУ EN 60811-100:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 100. Загальні положення

EN 60811-100:2012
IEC 60811-100:2012

08.07.2016

342.

ДСТУ EN 60811-201:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 201. Загальні випробування. Вимірювання товщини ізоляції

EN 60811-201:2012
IEC 60811-201:2012

08.07.2016

343.

ДСТУ EN 60811-202:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 202. Загальні випробування. Вимірювання товщини неметалевої оболонки

EN 60811-202:2012
IEC 60811-202:2012

08.07.2016

344.

ДСТУ EN 60811-203:2016
(EN 60811-203:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 203. Загальні випробування. Вимірювання зовнішніх розмірів

EN 60811-203:2012
IEC 60811-203:2012

08.07.2016

345.

ДСТУ EN 60811-301:2016
(EN 60811-301:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 301. Електричні випробування. Вимірювання діелектричної проникності заповню вальних компаундів за температури 23 °С

EN 60811-301:2012
IEC 60811-301:2012

08.07.2016

346.

ДСТУ EN 60811-302:2016
(EN 60811-302:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 302. Електричні випробування. Вимірювання опору постійному струму заповнювальних компаундів за температури 23 °С та 100 °С

EN 60811-302:2012
IEC 60811-302:2012

08.07.2016

347.

ДСТУ EN 60811-401:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 401. Різні випробування. Методи температурного старіння. Старіння у сушарці

EN 60811-401:2012
IEC 60811-401:2012

08.07.2016

348.

ДСТУ EN 60811-402:2016
(EN 60811-402:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 402. Різноманітні методи випробування. Випробування на водовбирання

EN 60811-402:2012
IEC 60811-402:2012

08.07.2016

349.

ДСТУ EN 60811-403:2016
(EN 60811-403:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 403. Різноманітні методи випробування. Випробування на озоностійкість зшитих компаундів

EN 60811-403:2012
IEC 60811-403:2012

08.07.2016

350.

ДСТУ EN 60811-404:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 404. Різні випробування. Випробування оболонок на занурення у мінеральну олію

EN 60811-404:2012
IEC 60811-404:2012

08.07.2016

351.

ДСТУ EN 60811-405:2016
(EN 60811-405:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 405. Різні випробування. Випробування на термостабільність ізоляцій та оболонок із ПВХ

EN 60811-405:2012
IEC 60811-405:2012

08.07.2016

352.

ДСТУ EN 60811-406:2016
(EN 60811-406:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 406. Різні випробування. Стійкість до розтріскування поліетиленових та поліпропіленових композицій

EN 60811-406:2012
IEC 60811-406:2012

08.07.2016

353.

ДСТУ EN 60811-407:2016
(EN 60811-407:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 407. Різні випробування. Вимірювання збільшення маси поліетиленових і поліпропіленових композицій

EN 60811-407:2012
IEC 60811-407:2012

08.07.2016

354.

ДСТУ EN 60811-408:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 408. Різні випробування. Випробування поліетиленових та полі-пропіленових компаундів на довготривалу стійкість

EN 60811-408:2012
IEC 60811-408:2012

08.07.2016

355.

ДСТУ EN 60811-409:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 409. Різні випробування. Випробування на втрату маси термопластичної ізоляції та оболонок

EN 60811-409:2012
IEC 60811-409:2012

08.07.2016

356.

ДСТУ EN 60811-410:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 410. Різні випробування. Метод випробування проводів з поліолефіновою ізоляцією щодо каталізованої міддю окислювальної деградації

EN 60811-410:2012
IEC 60811-410:2012

08.07.2016

357.

ДСТУ EN 60811-411:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 411. Різні випробування. Ламкість за низької температури заливальних компаундів

EN 60811-411:2012
IEC 60811-411:2012

08.07.2016

358.

ДСТУ EN 60811-412:2016
(EN 60811-412:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 412. Різні випробування. Методи теплового старіння в повітряному боксі

EN 60811-412:2012
IEC 60811-412:2012

08.07.2016

359.

ДСТУ EN 60811-501:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 501. Різні випробування. Випробування для визначення механічних властивостей ізолюючих та оболонкових компаундів

EN 60811-501:2012
IEC 60811-501:2012

08.07.2016

360.

ДСТУ EN 60811-502:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 502. Різні випробування. Випробування ізоляції на усадку

EN 60811-502:2012
IEC 60811-502:2012

08.07.2016

361.

ДСТУ EN 60811-503:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 503. Різні випробування. Випробування оболонок на усадку

EN 60811-503:2012
IEC 60811-503:2012

08.07.2016

362.

ДСТУ EN 60811-504:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 504. Різні випробування. Випробування на згинання ізоляції та оболонок за низької температури

EN 60811-504:2012
IEC 60811-504:2012

08.07.2016

363.

ДСТУ EN 60811-505:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 505. Різні випробування. Розтягування ізоляції та оболонок за низької температури

EN 60811-505:2012
IEC 60811-505:2012

08.07.2016

364.

ДСТУ EN 60811-506:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 506. Різні випробування. Випробування на удар ізоляції та оболонок за низької температури

EN 60811-506:2012
IEC 60811-506:2012

08.07.2016

365.

ДСТУ EN 60811-507:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 507. Різні випробування. Ряд випробувань на нагрівання зшитих матеріалів

EN 60811-507:2012
IEC 60811-507:2012

08.07.2016

366.

ДСТУ EN 60811-508:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 508. Різні випробування. Випробування ізоляції та оболонок тиском за високої температури

EN 60811-508:2012
IEC 60811-508:2012

08.07.2016

367.

ДСТУ EN 60811-509:2016
(EN 60811-509:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 509. Механічні випробування. Випробування на стійкість до розтріскування ізоляції та оболонок (випробування на тепловий удар)

EN 60811-509:2012
IEC 60811-509:2012

08.07.2016

368.

ДСТУ EN 60811-510:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 510. Механічні випробування. Спеціальні методи до поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування на згортання після теплового старіння на повітрі

EN 60811-510:2012
IEC 60811-510:2012

08.07.2016

369.

ДСТУ EN 60811-511:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 511. Механічні випробування. Вимірювання індексу текучості плавлення поліетиленових компаундів

EN 60811-511:2012
IEC 60811-511:2012

08.07.2016

370.

ДСТУ EN 60811-512:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 512. Механічні випробування. Спеціальні методи до поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Міцність на розрив та видовження за розриву після витримки за підвищеної температури

EN 60811-512:2012
IEC 60811-512:2012

08.07.2016

371.

ДСТУ EN 60811-513:2016
(EN 60811-513:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 513. Механічні випробування. Спеціальні методи випробування поліетиленових та поліпропіленових компаундів. Випробування намотуванням після кониціювання

EN 60811-513:2012
IEC 60811-513:2012

08.07.2016

372.

ДСТУ EN 60811-601:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 601. Фізичні випробування. Вимірювання точки конденсації заповнювальних компаундів

EN 60811-601:2012
IEC 60811-601:2012

08.07.2016

373.

ДСТУ EN 60811-602:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 602. Фізичні випробування. Сепарація олії у заповнювальних компаундах

EN 60811-602:2012
IEC 60811-602:2012

08.07.2016

374.

ДСТУ EN 60811-603:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 603. Фізичні випробування. Вимірювання загального коефіцієнта кислотності заповнювальних компаундів

EN 60811-603:2012
IEC 60811-603:2012

08.07.2016

375.

ДСТУ EN 60811-604:2016
(EN 60811-604:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 604. Фізичні випробування. Визначення відсутності корозійних активних компонентів у заповнювальних компаундах

EN 60811-604:2012
IEC 60811-604:2012

08.07.2016

376.

ДСТУ EN 60811-605:2016
(EN 60811-605:2012, IDT)

Електричні та волоконно-оптичні кабелі. Методи випробування неметалевих матеріалів. Частина 605. Фізичні випробування. Визначення вмісту сажі та/або мінерального наповнювача в поліетиленових компаундах

EN 60811-605:2012
IEC 60811-605:2012

08.07.2016

377.

ДСТУ EN 60811-606:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 606. Фізичні випробування. Методи визначення густини

EN 60811-606:2012
IEC 60811-606:2012

08.07.2016

378.

ДСТУ EN 60811-607:2014

Електричні та оптичні волоконні кабелі. Методи випробувань неметалевих матеріалів. Частина 607. Фізичні випробування. Випробування для оцінювання дисперсії сажі у поліетилені та поліпропілені

EN 60811-607:2012
IEC 60811-607:2012

08.07.2016

379.

ДСТУ EN 60825-1:2016
(EN 60825-1:2014, IDT)

Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги

EN 60825-1:2014
IEC 60825-1:2014

08.07.2016

380.

ДСТУ EN 60825-2:2015
(EN 60825-2:2004, IDT)

Безпечність лазерних виробів. Частина 2. Безпечність волоконно-оптичних систем передавання

EN 60825-2:2004
IEC 60825-2:2004

08.07.2016

ДСТУ EN 60825-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60825-2:2004/A1:2007, IDT)

EN 60825-2:2004/A1:2007
IEC 60825-2:2004/A1:2006

ДСТУ EN 60825-2:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60825-2:2004/A2:2010, IDT)

EN 60825-2:2004/A2:2010
IEC 60825-2:2004/A2:2010

08.07.2016

Примітка 3

381.

ДСТУ EN 60825-4:2014

Безпечність лазерних виробів. Частина 4. Лазерні захисні пристрої

EN 60825-4:2006
IEC 60825-4:2006

08.07.2016

EN 60825-4:2006/A1:2008
IEC 60825-4:2006/A1:2008

EN 60825-4:2006/A2:2011
IEC 60825-4:2006/A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

382.

ДСТУ EN 60825-12:2014

Безпечність лазерних виробів. Частина 12. Безпечність оптичних комунікаційних систем вільного простору, що застосовуються для передачі інформації

EN 60825-12:2004
IEC 60825-12:2004

08.07.2016

383.

ДСТУ EN 60831-1:2015
(EN 60831-1:2014, IDT)

Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Випробування, номінальні та робочі характеристики. Вимоги щодо безпеки. Настанова щодо монтування та експлуатування

EN 60831-1:2014
IEC 60831-1:2014

08.07.2016

EN 60831-1:1996
+ A1:2003
Примітка 2.1

18.03.2017

ДСТУ EN 60831-1:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60831-1:2014/AC:2014, IDT)

EN 60831-1:2014/AC:2014

384.

ДСТУ EN 60831-2:2016
(EN 60831-2:2014, IDT)

Конденсатори шунтувальні силові самовідновні для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння, самовідновлення та руйнування

EN 60831-2:2014
IEC 60831-2:2014

08.07.2016

EN 60831-2:1996
Примітка 2.1

19.03.2017

385.

ДСТУ EN 60838-1:2015
(EN 60838-1:2004, IDT)

Патрони лампові різних видів. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

EN 60838-1:2004
IEC 60838-1:2004

08.07.2016

ДСТУ EN 60838-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60838-1:2004/A1:2008, IDT)

EN 60838-1:2004/A1:2008
IEC 60838-1:2004/A1:2008

ДСТУ EN 60838-1:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60838-1:2004/A2:2011, IDT)

EN 60838-1:2004/A2:2011
IEC 60838-1:2004/A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

386.

ДСТУ EN 60838-2-1:2015
(EN 60838-2-1:1996, IDT)

Патрони лампові різних видів. Частина 2-1. Патрони S14. Додаткові вимоги

EN 60838-2-1:1996
IEC 60838-2-1:1994

08.07.2016

ДСТУ EN 60838-2-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60838-2-1:1996/A1:1998, IDT)

EN 60838-2-1:1996/A1:1998
IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

ДСТУ EN 60838-2-1:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60838-2-1:1996/A2:2004, IDT)

EN 60838-2-1:1996/A2:2004
2-1:1994/A2:2004

08.07.2016

Примітка 3

387.

ДСТУ EN 60838-2-2:2015
(EN 60838-2-2:2006, IDT)

Патрони лампові. Частина 2-2. Додаткові вимоги. З'єднувачі для світлодіодних модулів

EN 60838-2-2:2006
IEC 60838-2-2:2006

08.07.2016

ДСТУ EN 60838-2-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60838-2-2:2006/A1:2012, IDT)

EN 60838-2-2:2006/A1:2012
IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

08.07.2016

Примітка 3

388.

ДСТУ EN 60898-1:2014

Устатковання електричне допоміжне. Автоматичні вимикачі для захисту від надструмів побутового та аналогічного призначення. Частина 1. Вимикачі змінного струму

EN 60898-1:2003
IEC 60898-1:2002 (Modified)

08.07.2016

EN 60898-1:2003/A1:2004
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Modified)

EN 60898-1:2003/A11:2005

EN 60898-1:2003/A13:2012

08.07.2016

Примітка 3

EN 60898-1:2003/AC:2004

389.

ДСТУ EN 60898-2:2014

Вимикачі автоматичні для захисту від надструмів побутового та аналогічного устатковання. Частина 2. Вимикачі постійного та змінного струму

EN 60898-2:2006
IEC 60898-2:2000 (Modified) + A1:2003 (Modified)

08.07.2016

390.

ДСТУ EN 60931-1:2015
(EN 60931-1:1996, IDT)

Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 1. Загальні положення. Робочі та номінальні характеристики і випробування. Вимоги щодо безпеки. Настанови з установлення та експлуатації

EN 60931-1:1996
IEC 60931-1:1996

08.07.2016

ДСТУ EN 60931-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60931-1:1996/A1:2003, IDT)

EN 60931-1:1996/A1:2003
IEC 60931-1:1996/A1:2002

08.07.2016

Примітка 3

391.

ДСТУ EN 60931-2:2015
(EN 60931-2:1996, IDT)

Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 2. Випробування на старіння та руйнування

EN 60931-2:1996
IEC 60931-2:1995

08.07.2016

392.

ДСТУ EN 60931-3:2015
(EN 60931-3:1996, IDT)

Конденсатори шунтувальні силові несамовідновлювального типу для систем змінного струму на номінальну напругу до 1000 В включно. Частина 3. Внутрішні плавкі запобіжники

EN 60931-3:1996
IEC 60931-3:1996

08.07.2016

393.

ДСТУ EN 60934:2016
(EN 60934:2001; А1:2007;
А2:2013, IDT)

Вимикачі для устатковання автоматичні

EN 60934:2001
IEC 60934:2000

08.07.2016

EN 60934:2001/A1:2007
IEC 60934:2000/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013
IEC 60934:2000/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

394.

ДСТУ EN 60947-1:2017
(EN 60947-1:2007; A1:2011; A2:2014, IDT;
IEC 60947-1:2007, A1:2010; A2:2014, IDT)

Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правила

EN 60947-1:2007
IEC 60947-1:2007

08.07.2016

EN 60947-1:2007/A1:2011
IEC 60947-1:2007/A1:2010

EN 60947-1:2007/A2:2014
IEC 60947-1:2007/A2:2014

08.07.2016

Примітка 3

14.10.2017

395.

ДСТУ EN 60947-2:2015
(EN 60947-2:2006, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі

EN 60947-2:2006
IEC 60947-2:2006

08.07.2016

ДСТУ EN 60947-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-2:2006/A1:2009, IDT)

EN 60947-2:2006/A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009

ДСТУ EN 60947-2:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60947-2:2006/A2:2013, IDT)

EN 60947-2:2006/A2:2013
IEC 60947-2:2006/A2:2013

08.07.2016

Примітка 3

396.

ДСТУ EN 60947-3:2015
(EN 60947-3:2009, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз'єднувачі, вимикачі-роз'єднувачі та комбінації запобіжник-комутаційний апарат

EN 60947-3:2009
IEC 60947-3:2008

08.07.2016

ДСТУ EN 60947-3:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-3:2009/A1:2012, IDT)

EN 60947-3:2009/A1:2012
IEC 60947-3:2008/A1:2012

ДСТУ EN 60947-3:2015/
Зміна № 2:2016
(EN 60947-3:2009/A2:2015, IDT)

EN 60947-3:2009/A2:2015
IEC 60947-3:2008/A2:2015

08.07.2016

Примітка 3

31.08.2018

397.

ДСТУ EN 60947-4-1:2014

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів

EN 60947-4-1:2010
IEC 60947-4-1:2009

08.07.2016

EN 60947-4-1:2010/A1:2012
IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

08.07.2016

Примітка 3

398.

ДСТУ EN 60947-4-2:2014

Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 4-2. Контактори і стартери для двигуна. Контролери змінного струму для двигуна і стартери напівпровідникові

EN 60947-4-2:2012
IEC 60947-4-2:2011

08.07.2016

399.

ДСТУ EN 60947-4-3:2014

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-3. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів. АС напівровідникові прилади управління та електромагнітні пускачі для немоторних навантажень

EN 60947-4-3:2014
IEC 60947-4-3:2014

08.07.2016

EN 60947-4-3:2000
+ A1:2006
+ A2:2011
Примітка 2.1

11.06.2017

400.

ДСТУ EN 60947-5-1:2015
(EN 60947-5-1:2004, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

EN 60947-5-1:2004
IEC 60947-5-1:2003

08.07.2016

ДСТУ EN 60947-5-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-5-1:2004/A1:2009, IDT)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60947-5-1:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60947-5-1:2004/AC:2004, IDT)

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

ДСТУ EN 60947-5-1:2015/
Поправка № 2:2015
(EN 60947-5-1:2004/AC:2005, IDT)

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

401.

ДСТУ EN 60947-5-2:2015
(EN 60947-5-2:2007, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

08.07.2016

ДСТУ EN 60947-5-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-5-2:2007/A1:2012, IDT)

EN 60947-5-2:2007/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

08.07.2016

Примітка 3

402.

ДСТУ EN 60947-5-4:2015
(EN 60947-5-4:2003, IDT)

Низьковольтне контрольно-розподільче обладнання. Частина 5-4. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Методи визначення характеристик низькопотенціальних контактів. Спеціальні випробування

EN 60947-5-4:2003
IEC 60947-5-4:2002

08.07.2016

403.

ДСТУ EN 60947-5-5:2015
(EN 60947-5-5:1997, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування

EN 60947-5-5:1997
IEC 60947-5-5:1997

08.07.2016

ДСТУ EN 60947-5-5:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-5-5:1997/A1:2005, IDT)

EN 60947-5-5:1997/A1:2005
IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

ДСТУ EN 60947-5-5:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 60947-5-5:1997/
A11:2013, IDT)

EN 60947-5-5:1997/
A11:2013

08.07.2016

Примітка 3

404.

ДСТУ EN 60947-5-7:2015
(EN 60947-5-7:2003, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-7. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних давачів з аналоговим виходом

EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003

08.07.2016

405.

ДСТУ EN 60947-5-8:2017
(EN 60947-5-8:2006, IDT;
IEC 60947-5-8:2006, IDT)

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 5-8. Пристрої та комутаційні елементи кіл керування. Трипозиційні перемикачі з функцією розблокування

EN 60947-5-8:2006
IEC 60947-5-8:2006

08.07.2016

406.

ДСТУ EN 60947-5-9:2014

Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 5-9. Апаратура для ланцюгів управління та переключателів. Переключатель подачі насоса

EN 60947-5-9:2007
IEC 60947-5-9:2006

08.07.2016

407.

ДСТУ EN 60947-6-1:2015
(EN 60947-6-1:2005, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання

EN 60947-6-1:2005
IEC 60947-6-1:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 60947-6-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-6-1:2005/A1:2014, IDT)

EN 60947-6-1:2005/A1:2014
IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

17.01.2017

408.

ДСТУ EN 60947-6-2:2014

Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устатковання багатофункційне. Пристрої перемикання клерувальні та захисні

EN 60947-6-2:2003
IEC 60947-6-2:2002

08.07.2016

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

08.07.2016

Примітка 3

409.

ДСТУ EN 60947-7-1:2017
(EN 60947-7-1:2009, IDT;
IEC 60947-7-1:2009, IDT)

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-1. Допоміжне обладнання. Клемники для мідних провідників

EN 60947-7-1:2009
IEC 60947-7-1:2009

08.07.2016

410.

ДСТУ EN 60947-7-2:2017
(EN 60947-7-2:2009, IDT;
IEC 60947-7-2:2009, IDT)

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-2. Допоміжне обладнання. Клемники із захисним проводом для мідних провідників

EN 60947-7-2:2009
IEC 60947-7-2:2009

08.07.2016

411.

ДСТУ EN 60947-7-3:2017
(EN 60947-7-3:2009, IDT;
IEC 60947-7-3:2009, IDT)

Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 7-3. Допоміжне обладнання. Вимоги щодо безпечності клемників для плавких запобіжників

EN 60947-7-3:2009
IEC 60947-7-3:2009

08.07.2016

412.

ДСТУ EN 60947-8:2015
(EN 60947-8:2003, IDT)

Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин

EN 60947-8:2003
IEC 60947-8:2003

08.07.2016

ДСТУ EN 60947-8:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-8:2003/A1:2006, IDT)

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006

ДСТУ EN 60947-8:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60947-8:2003/A2:2012, IDT)

EN 60947-8:2003/A2:2012
IEC 60947-8:2003/A2:2011

08.07.2016

Примітка 3

413.

ДСТУ EN 60950-21:2015
(EN 60950-21:2003, IDT)

Апаратура оброблення інформації. Безпека. Частина 21. Дистанційне електроживлення

EN 60950-21:2003
IEC 60950-21:2002

08.07.2016

414.

ДСТУ EN 60950-22:2014

Апаратура обробляння інформації. Безпека. Частина 22. Апаратура для встановлення на відкритому повітрі

EN 60950-22:2006
IEC 60950-22:2005 (Modified)

08.07.2016

EN 60950-22:2006/AC:2008

415.

ДСТУ EN 60950-23:2015
(EN 60950-23:2006, IDT)

Апаратура оброблення інформації. Безпека. Частина 23. Апаратура накопичення інформації великого обсягу

EN 60950-23:2006
IEC 60950-23:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 60950-23:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60950-23:2006/AC:2008, IDT)

EN 60950-23:2006/AC:2008

416.

ДСТУ EN 60968:2016
(EN 60968:2015, IDT)

Лампи люмінесцентні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки

EN 60968:2015
IEC 60968:2015 (Modified)
IEC 60968:2015/COR1:2015 (Modified)

08.07.2016

EN 60968:2013
+ A11:2014
Примітка 2.1

30.03.2018

417.

ДСТУ EN 60974-1:2014

Устатковання для дугового зварювання. Частина 1. Джерела живлення для зварювання

EN 60974-1:2012
IEC 60974-1:2012

08.07.2016

418.

ДСТУ EN 60974-2:2014

Обладнання для дугового зварювання. Частина 2. Системи рідинного охолодження

EN 60974-2:2013
IEC 60974-2:2013

08.07.2016

419.

ДСТУ EN 60974-3:2016
(EN 60974-3:2014, IDT)

Обладнання для дугового зварювання. Частина 3. Пристрої збудження та стабілізації дуги

EN 60974-3:2014
IEC 60974-3:2013

08.07.2016

EN 60974-3:2007
Примітка 2.1

31.12.2016

420.

ДСТУ EN 60974-5:2014

Обладнання для дугового зварювання. Частина 5. Пристрої подачі дроту

EN 60974-5:2013
IEC 60974-5:2013

08.07.2016

421.

ДСТУ EN 60974-6:2016
(EN 60974-6:2016, IDT)

Устатковання для дугового зварювання. Частина 6. Джерела живлення з обмеженим навантаженням для ручного дугового зварювання металів

EN 60974-6:2016
IEC 60974-6:2015

08.07.2016

EN 60974-6:2011
Примітка 2.1

27.10.2018

422.

ДСТУ EN 60974-7:2014

Устатковання для дугового зварювання. Частина 7. Пальники

EN 60974-7:2013
IEC 60974-7:2013

08.07.2016

423.

ДСТУ EN 60974-8:2014

Обладнання для дугового зварювання. Частина 8. Газові тримачі для систем зварювання та плазмового різання

EN 60974-8:2009
IEC 60974-8:2009

08.07.2016

424.

ДСТУ EN 60974-11:2014

Устатковання для дугового зварювання. Частина 11. Електродотримачі

EN 60974-11:2010
IEC 60974-11:2010

08.07.2016

425.

ДСТУ EN 60974-12:2014

Устатковання для дугового зварювання. Частина 12. З'єднувальні пристрої для зварювальних кабелів

EN 60974-12:2011
IEC 60974-12:2011

08.07.2016

426.

ДСТУ EN 60974-13:2014

Устатковання для дугового зварювання. Частина 13. Зварювальні затискувачі

EN 60974-13:2011
IEC 60974-13:2011

08.07.2016

427.

ДСТУ EN 60998-1:2016
(EN 60998-1:2004, IDТ)

Пристрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 60998-1:2004
IEC 60998-1:2002 (Modified)

08.07.2016

428.

ДСТУ EN 60998-2-1:2016
(EN 60998-2-1:2004, IDТ)

Пристрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-1. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв із затискними елементами нарізевого типу

EN 60998-2-1:2004
IEC 60998-2-1:2002 (Modified)

08.07.2016

429.

ДСТУ EN 60998-2-2:2016
(EN 60998-2-2:2004, IDT)

Пристрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-2. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв із затискними елементами безнарізевого типу

EN 60998-2-2:2004
IEC 60998-2-2:2002 (Modified)

08.07.2016

430.

ДСТУ EN 60998-2-3:2016
(EN 60998-2-3:2004, IDT)

Пристрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-3. Спеціальні вимоги до з'єднувальних пристроїв із затискними елементами з прошивкою ізоляції

EN 60998-2-3:2004
IEC 60998-2-3:2002 (Modified)

08.07.2016

431.

ДСТУ EN 60998-2-4:2016
(EN 60998-2-4:2005, IDТ)

Пристрої з'єднувальні низьковольтні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-4. Спеціальні вимоги до пристроїв для з'єднання провідників скручуванням

EN 60998-2-4:2005
IEC 60998-2-4:2004 (Modified)

08.07.2016

432.

ДСТУ EN 60999-1:2016
(EN 60999-1:2000, IDТ)

Пристрої з'єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 1. Загальні та спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу від 0,2 мм2 до 35 мм2 включно

EN 60999-1:2000
IEC 60999-1:1999

08.07.2016

433.

ДСТУ EN 60999-2:2016
(EN 60999-2:2003, IDТ)

Пристрої з'єднувальні. Вимоги щодо безпечності затискних елементів нарізевого та безнарізевого типу для електричних мідних провідників. Частина 2. Спеціальні вимоги до затискних елементів для провідників із площею поперечного перерізу від 35 мм2 до 300 мм2 включно

EN 60999-2:2003
IEC 60999-2:2003

08.07.2016

434.

ДСТУ EN 61008-1:2017
(EN 61008-1:2012; A1:2014; A2:2014; A11:2015; A1:2014/AC:2016, IDT;
IEC 61008-1:2010; A1:2012; A2:2013, MOD; A1:2012/COR1:2016, IDT)

Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, без умонтованого захисту від надструмів, побутової та аналогічної призначеності (ВАДС). Частина 1. Загальні правила

EN 61008-1:2012
IEC 61008-1:2010 (Modified)

08.07.2016

EN 61008-1:2004
+ A11:2007
+ A12:2009
+ A13:2012
Примітка 2.1

18.06.2017

EN 61008-1:2012/A1:2014
IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

04.08.2017

EN 61008-1:2012/A11:2015

08.07.2016

Примітка 3

06.07.2018

EN 61008-1:2012/A2:2014
IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

04.08.2017

435.

ДСТУ EN 61008-2-1:2014

Електроприналежності. Вимикачі автоматичні диференційного захисту без вбудованого захисту від надструмів побутового та подібного призначення. Частина 2-1. Можливість застосування загальних правил до таких вимикачів, функціонально незалежних від фазової напруги

EN 61008-2-1:1994
IEC 61008-2-1:1990

08.07.2016

EN 61008-2-1:1994/
A11:1998

08.07.2016

Примітка 3

EN 61008-2-1:1994/
A11:1998/AC:1999

436.

ДСТУ EN 61009-1:2017
(EN 61009-1:2012; A1:2014; A2:2014; A11:2015; A12:2016, IDT; IEC 61009-1:2010; A1:2012; A2:2013, MOD)

Вимикачі автоматичні, керовані диференційним струмом, з умонтованим захистом від надструмів побутової та аналогічної призначеності (ВАДЗН). Частина 1. Загальні правила

EN 61009-1:2012
IEC 61009-1:2010 (Modified)

08.07.2016

EN 61009-1:2004
+ A11:2008
+ A12:2009
+ A13:2009
+ A14:2012
Примітка 2.1

18.06.2017

EN 61009-1:2012/A1:2014
IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

04.08.2017

EN 61009-1:2012/A11:2015

08.07.2016

Примітка 3

06.07.2018

EN 61009-1:2012/A2:2014
IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

04.08.2017

437.

ДСТУ EN 61009-2-1:2014

Електроприналежності. Вимикачі автоматичні диференційного захисту з вбудованим захистом від надструмів побутового та подібного призначення. Частина 2-1. Можливість застосування загальних правил до таких вимикачів, функціонально незалежних від фазової напруги

EN 61009-2-1:1994
IEC 61009-2-1:1991

08.07.2016

EN 61009-2-1:1994/
A11:1998

08.07.2016

Примітка 3

EN 61009-2-1:1994/
A11:1998/AC:1999

438.

ДСТУ EN 61010-1:2014

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010

08.07.2016

439.

ДСТУ EN 61010-2-010:2017
(EN 61010-2-010:2014, IDT;
IEC 61010-2-010:2014, IDT)

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-010. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів

EN 61010-2-010:2014
IEC 61010-2-010:2014

08.07.2016

440.

ДСТУ EN 61010-2-020:2014

Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг

EN 61010-2-020:2006
IEC 61010-2-020:2006

08.07.2016

441.

ДСТУ EN 61010-2-030:2015

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-030. Додаткові вимоги до випробувальних та вимірювальних кіл

EN 61010-2-030:2010
IEC 61010-2-030:2010

08.07.2016

442.

ДСТУ EN 61010-2-032:2014

Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-032. Додаткові вимоги до ручних і керованих уручну давачів струму для електричних випробувань та вимірювань

EN 61010-2-032:2012
IEC 61010-2-032:2012

08.07.2016

443.

ДСТУ EN 61010-2-033:2017
(EN 61010-2-033:2012, IDT;
IEC 61010-2-033:2012, IDT)

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-033. Додаткові вимоги до ручних багатофункційних вимірювальних приладів та інших вимірювачів напруги електромережі побутової та професійної призначенності

EN 61010-2-033:2012
IEC 61010-2-033:2012

08.07.2016

444.

ДСТУ EN 61010-2-040:2014

Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-040. Окремі вимоги до стерилізаторів та водяних дезінфекторів, що застосовуються для обробки медичних матеріалів

EN 61010-2-040:2005
IEC 61010-2-040:2005

08.07.2016

445.

ДСТУ EN 61010-2-051:2015
(EN 61010-2-051:2015, IDT)

Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування

EN 61010-2-051:2015
IEC 61010-2-051:2015

08.07.2016

446.

ДСТУ EN 61010-2-201:2017
(EN 61010-2-201:2013; AC:2013, IDT;IEC 61010-2-201:2013; AC:2013, IDT)

Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-201. Додаткові вимоги до апаратури керування

EN 61010-2-201:2013
IEC 61010-2-201:2013

08.07.2016

EN 61010-2-201:2013/
AC:2013

447.

ДСТУ EN 61010-031:2016
(EN 61010-031:2015, IDT)

Вимоги щодо безпеки електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-031. Вимоги щодо безпеки комплектів ручних пробників для електричного вимірювання та випробування

EN 61010-031:2015
IEC 61010-031:2015

08.07.2016

448.

ДСТУ EN 61028:2015
(EN 61028:1993, IDT)

Прилади електричні вимірювальні. Двокоординатні самозаписувачі

EN 61028:1993
IEC 61028:1991

08.07.2016

ДСТУ EN 61028:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 61028:1993/A2:1997, IDT)

EN 61028:1993/A2:1997
IEC 61028:1991/A2:1997

08.07.2016

Примітка 3

449.

ДСТУ EN 61034-1:2015
(EN 61034-1:2005;
EN 61034-1:2005/A1:2014, IDT)

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устатковання

EN 61034-1:2005
IEC 61034-1:2005

08.07.2016

EN 61034-1:2005/A1:2014
IEC 61034-1:2005/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

26.07.2016

450.

ДСТУ EN 61034-2:2015
(EN 61034-2:2005;
EN 61034-2:2005/A1:2013, IDT)

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги

EN 61034-2:2005
IEC 61034-2:2005

08.07.2016

EN 61034-2:2005/A1:2013
IEC 61034-2:2005/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

451.

ДСТУ EN 61048:2015
(EN 61048:2006, IDT)

Допоміжні пристрої для ламп. Конденсатори для схем трубчастих люмінесцентних та інших розрядних ламп. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

EN 61048:2006
IEC 61048:2006

08.07.2016

ДСТУ EN 61048:2015/
Зміна № 1:2016
(EN 61048:2006/A1:2016, IDT)

EN 61048:2006/A1:2016
IEC 61048:2006/A1:2015

08.07.2016

Примітка 3

19.02.2019

452.

ДСТУ EN 61050:2014

Трансформатори для трубчастих газорозрядних ламп з вторинною напругою понад 1000 В (неонові трансформатори). Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки

EN 61050:1992
IEC 61050:1991 (Modified)

08.07.2016

EN 61050:1992/A1:1995
IEC 61050:1991/A1:1994 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

453.

ДСТУ EN 61058-1:2015
(EN 61058-1:2002,
EN 61058-1:2002/A2:2008, IDT)

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61058-1:2002
IEC 61058-1:2000 (Modified) + A1:2001

08.07.2016

EN 61058-1:2002/A2:2008
IEC 61058-1:2000/A2:2007

08.07.2016

Примітка 3

454.

ДСТУ EN 61058-2-1:2017
(EN 61058-2-1:2011, IDT;
IEC 61058-2-1:2010, IDT)

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-1. Додаткові вимоги до шнурових вимикачів

EN 61058-2-1:2011
IEC 61058-2-1:2010

08.07.2016

455.

ДСТУ EN 61058-2-4:2017
(EN 61058-2-4:2005, IDT;
IEC 61058-2-4:1995
+ А1:2003, IDT)

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-4. Додаткові вимоги до незалежно установлених вимикачів

EN 61058-2-4:2005
IEC 61058-2-4:1995
+ A1:2003

08.07.2016

456.

ДСТУ EN 61058-2-5:2017
(EN 61058-2-5:2011, IDT;
IEC 61058-2-5:2010, IDT)

Вимикачі для електричних побутових приладів. Частина 2-5. Додаткові вимоги до перемикачів полюсів

EN 61058-2-5:2011
IEC 61058-2-5:2010

08.07.2016

457.

ДСТУ EN 61071:2016 (EN 61071:2007, IDT)

Конденсатори для силової електроніки

EN 61071:2007
IEC 61071:2007

08.07.2016

458.

ДСТУ EN 61095:2014

Контактори електромеханічні побутового та аналогічного призначення

EN 61095:2009
IEC 61095:2009

08.07.2016

459.

ДСТУ EN 61131-2:2017
(EN 61131-2:2007, IDT;
IEC 61131-2:2007, IDT)

Контролери програмовні. Частина 2. Вимоги до устатковання та випробування

EN 61131-2:2007
IEC 61131-2:2007

08.07.2016

460.

ДСТУ EN 61138:2014

Кабелі для переносного обладнання заземлення та короткого замикання

EN 61138:2007
IEC 61138:2007 (Modified)

08.07.2016

461.

ДСТУ EN 61140:2015
(EN 61140:2002, IDT)

Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання

EN 61140:2002
IEC 61140:2001

08.07.2016

ДСТУ EN 61140:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 61140:2002/A1:2006, IDT)

EN 61140:2002/A1:2006
IEC 61140:2001/A1:2004 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

462.

ДСТУ EN 61143-1:2014

Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 1. Визначення понять та вимоги

EN 61143-1:1994
IEC 61143-1:1992

08.07.2016

EN 61143-1:1994/A1:1997
IEC 61143-1:1992/A1:1997

08.07.2016

Примітка 3

463.

ДСТУ EN 61143-2:2014

Прилади електричні вимірювальні. Однокоординатні реєструвачі. Частина 2. Рекомендовані додаткові методи випробування

EN 61143-2:1994
IEC 61143-2:1992

08.07.2016

464.

ДСТУ EN 61184:2018
(EN 61184:2017, IDT;
IEC 61184:2017, IDT)

Патрони лампові байонетні. Технічні умови

EN 61184:2017
IEC 61184:2017

14.09.2018

EN 61184:2008
+ A1:2011
Примітка 2.1

26.06.2020

465.

ДСТУ EN 61187:2014

Обладнання електричне та електронне вимірювальне. Документація

EN 61187:1994
IEC 61187:1993 (Modified)

08.07.2016

EN 61187:1994/AC:1995

466.

ДСТУ EN 61195:2016
(EN 61195:1999, IDT)

Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги щодо безпеки

EN 61195:1999
IEC 61195:1999

08.07.2016

ДСТУ EN 61195:2016/
Зміна № 1:2018
(EN 61195:1999/A1:2013, IDT;
IEC 61195:1999/A1:2012, IDT)

EN 61195:1999/A1:2013
IEC 61195:1999/A1:2012

ДСТУ EN 61195:2016/
Зміна № 2:2018
(EN 61195:1999/A2:2015, IDT;
IEC 61195:1999/A2:2014, IDT)

EN 61195:1999/A2:2015
IEC 61195:1999/A2:2014

08.07.2016

Примітка 3

24.10.2017

467.

ДСТУ EN 61199:2014

Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги щодо безпеки

EN 61199:2011
IEC 61199:2011

08.07.2016

EN 61199:2011/A1:2013
IEC 61199:2011/A1:2012

ДСТУ EN 61199:2014/
Зміна № 2:2016
(EN 61199:2011/A2:2015, IDT)

EN 61199:2011/A2:2015
IEC 61199:2011/A2:2014

08.07.2016

Примітка 3

03.09.2017

468.

ДСТУ EN 61204:2016
(EN 61204:1995;
EN 61204:1995/A1:2001, IDT)

Джерела живлення постійного струму низьковольтні. Робочі характеристики

EN 61204:1995
IEC 61204:1993 (Modified)

08.07.2016

469.

ДСТУ EN IEC 61204-7:2018
(EN IEC 61204-7:2018, IDT;
IEC 61204-7:2016, IDT)

Джерела електроживлення постійного струму низьковольтні. Частина 7. Вимоги щодо безпеки

EN IEC 61204-7:2018
IEC 61204-7:2016

14.09.2018

EN 61204-7:2006
+ A11:2009
Примітка 2.1

16.03.2021

470.

ДСТУ EN 61210:2016
(EN 61210:2010, IDT)

З'єднувальні пристрої. Затискачі швидкоз'єднувані пласкі для електричних мідних провідників. Вимоги щодо безпеки

EN 61210:2010
IEC 61210:2010 (Modified)

08.07.2016

471.

ДСТУ EN 61242:2017
(EN 61242:1997; A1:2008; A1:2008/AC:2010; A2:2016, IDT; IEC 61242:1995, MOD; A1:2008; A2:2015, IDT)

Електричне приладдя. Кабельні барабани побутової та аналогічної призначеності

EN 61242:1997
IEC 61242:1995 (Modified)

08.07.2016

EN 61242:1997/A1:2008
IEC 61242:1995/A1:2008

EN 61242:1997/A2:2016
IEC 61242:1995/A2:2015

08.07.2016

Примітка 3

03.12.2018

EN 61242:1997/
A1:2008/AC:2010

472.

ДСТУ EN 61243-3:2015
(EN 61243-3:2014, IDT)

Робота під напругою. Детектори напруги. Частина 3. Низьковольтні біполярні індикатори

EN 61243-3:2014
IEC 61243-3:2014

08.07.2016

EN 61243-3:2010
Примітка 2.1

13.11.2017

ДСТУ EN 61243-3:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61243-3:2014/AC:2015, IDT)

EN 61243-3:2014/AC:2015

ДСТУ EN 61243-3:2015/
Поправка № 2:2016
(EN 61243-3:2014/AC:2015, IDT)

EN 61243-3:2014/AC:2015

473.

ДСТУ EN 61270-1:2015
(EN 61270-1:1996, IDT)

Конденсатори для мікрохвильових печей. Частина 1. Загальні положення

EN 61270-1:1996
IEC 61270-1:1996

08.07.2016

474.

ДСТУ EN 61293:2014

Маркування електричного обладнання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки

EN 61293:1994
IEC 61293:1994

08.07.2016

475.

ДСТУ EN 61310-1:2017
(EN 61310-1:2008, IDT;
IEC 61310-1:2007, IDT)

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

EN 61310-1:2008
IEC 61310-1:2007

08.07.2016

476.

ДСТУ EN 61310-2:2017
(EN 61310-2:2008, IDT;
IEC 61310-2:2007, IDT)

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 2. Вимоги до маркування

EN 61310-2:2008
IEC 61310-2:2007

08.07.2016

477.

ДСТУ EN 61310-3:2016
(EN 61310-3:2008, IDT)

Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування

EN 61310-3:2008
IEC 61310-3:2007

08.07.2016

478.

ДСТУ EN 61316:2016
(EN 61316:1999, IDT)

Барабани кабельні промислового призначення

EN 61316:1999
IEC 61316:1999

08.07.2016

479.

ДСТУ EN 61347-1:2015
(EN 61347-1:2015, IDT)

Пристрої керування лампами. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

EN 61347-1:2015
IEC 61347-1:2015

08.07.2016

EN 61347-1:2008
+ A1:2011
+ A2:2013
Примітка 2.1

26.03.2018

480.

ДСТУ EN 61347-2-2:2014

Пристрої керування лампами. Частина 2-2. Додаткові вимоги до електронних знижувальних перетворювачів із живленням від джерела змінного або постійного струму для ламп розжарювання

EN 61347-2-2:2012
IEC 61347-2-2:2011

08.07.2016

481.

ДСТУ EN 61347-2-3:2014

Пристрої керування лампами. Частина 2-3. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від джерел змінного та/або постійного струму для люмінесцентних ламп

EN 61347-2-3:2011
IEC 61347-2-3:2011

08.07.2016

ДСТУ EN 61347-2-3:2014/
Поправка № 1:2016
(EN 61347-2-3:2011/AC:2011, IDT)

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

482.

ДСТУ EN 61347-2-7:2014

Пристрої керування лампами. Частина 2-7. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування лампами для аварійного освітлення, з живленням від акумулятора (автономні)

EN 61347-2-7:2012
IEC 61347-2-7:2011

08.07.2016

483.

ДСТУ EN 61347-2-8:2014

Пристрої керування лампами. Частина 2-8. Додаткові вимоги до пускорегулювальних пристроїв для люмінесцентних ламп

EN 61347-2-8:2001
IEC 61347-2-8:2000

08.07.2016

EN 61347-2-8:2001/A1:2006
2-8:2000/A1:2006

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 61347-2-8:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61347-2-8:2001/AC:2003, IDT)

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

ДСТУ EN 61347-2-8:2015/
Поправка № 2:2015
(EN 61347-2-8:2001/AC:2010, IDT)

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

484.

ДСТУ EN 61347-2-9:2014

Пристрої керування лампами. Частина 2-9. Додаткові вимоги до пускорегулювальних пристроїв для розрядних ламп (крім люмінесцентних ламп)

EN 61347-2-9:2013
IEC 61347-2-9:2012

08.07.2016

485.

ДСТУ EN 61347-2-10:2015
(EN 61347-2-10:2001, IDT)

Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок)

EN 61347-2-10:2001
IEC 61347-2-10:2000

08.07.2016

ДСТУ EN 61347-2-10:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 61347-2-10:2001/
A1:2009, IDT)

EN 61347-2-10:2001/
A1:2009
IEC 61347-2-10:2000/
A1:2008

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 61347-2-10:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61347-2-10:2001/
AC:2010, IDT)

EN 61347-2-10:2001/
AC:2010

486.

ДСТУ EN 61347-2-11:2017
(EN 61347-2-11:2001; COR:2002; COR:2010, IDT;
IEC 61347-2-11:2001, IDT)

Пристрої керування лампами. Частина 2-11. Додаткові вимоги до різних електронних кіл, які застосовують у світильниках

EN 61347-2-11:2001
IEC 61347-2-11:2001

08.07.2016

EN 61347-2-11:2001/
AC:2002

EN 61347-2-11:2001/
AC:2010

487.

ДСТУ EN 61347-2-12:2014

Пристрої керування лампами. Частина 2-12. Окремі вимоги до електронних пускорегулювальних пристроїв з живленням від змінного та постійного струму для розрядних ламп (за винятком люмінесцентних ламп)

EN 61347-2-12:2005
IEC 61347-2-12:2005

08.07.2016

EN 61347-2-12:2005/
A1:2010
IEC 61347-2-12:2005/
A1:2010

08.07.2016

Примітка 3

EN 61347-2-12:2005/
AC:2010

488.

ДСТУ EN 61347-2-13:2017
(EN 61347-2-13:2014; A1:2017, IDT; IEC 61347-2-13:2014; A1:2016, IDT)

Пристрої керування лампами. Частина 2-13. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від змінного та постійного струму для світлодіодних модулів

EN 61347-2-13:2014
IEC 61347-2-13:2014

08.07.2016

EN 61347-2-13:2006
Примітка 2.1

08.10.2017

489.

ДСТУ EN 61386-1:2017
(EN 61386-1:2008, IDT;
IEC 61386-1:2008, IDT)

Системи кабелепроводів. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61386-1:2008
IEC 61386-1:2008

08.07.2016

490.

ДСТУ EN 61386-21:2017
(EN 61386-21:2004; A11:2010; AC:2004, IDT;
IEC 61386-21:2002, IDT)

Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів

EN 61386-21:2004
IEC 61386-21:2002

08.07.2016

EN 61386-21:2004/A11:2010

08.07.2016

Примітка 3

EN 61386-21:2004/AC:2004

491.

ДСТУ EN 61386-22:2017
(EN 61386-22:2004; A11:2010; AC:2004, IDT;
IEC 61386-22:2002, IDT)

Системи кабелепроводів. Частина 22. Додаткові вимоги до гнучких труб для кабелепроводів

EN 61386-22:2004
IEC 61386-22:2002

08.07.2016

EN 61386-22:2004/A11:2010

08.07.2016

Примітка 3

EN 61386-22:2004/AC:2004

492.

ДСТУ EN 61386-23:2014

Системи кабельних трубопроводів. Частина 23. Додаткові вимоги до еластичних труб для кабелепроводів

EN 61386-23:2004
IEC 61386-23:2002

08.07.2016

EN 61386-23:2004/A11:2010

08.07.2016

Примітка 3

EN 61386-23:2004/AC:2004

493.

ДСТУ EN 61386-24:2015
(EN 61386-24:2010, IDT)

Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 24. Додаткові вимоги до підземних систем кабелепроводів

EN 61386-24:2010
IEC 61386-24:2004

08.07.2016

494.

ДСТУ EN 61386-25:2017
(EN 61686-25:2011, IDT;
IEC 61386-25:2011, IDT)

Системи кабельних трубопроводів. Частина 25. Додаткові вимоги. Пристрої кріплення кабелепроводів

EN 61386-25:2011
IEC 61386-25:2011

08.07.2016

495.

ДСТУ EN 61439-1:2016
(EN 61439-1:2011, IDT)

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила

EN 61439-1:2011
IEC 61439-1:2011

08.07.2016

496.

ДСТУ EN 61439-2:2016
(EN 61439-2:2011, IDT)

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування

EN 61439-2:2011
IEC 61439-2:2011

08.07.2016

497.

ДСТУ EN 61439-3:2017
(EN 61439-3:2012, IDT;
IEC 61439-3:2012, IDT)

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 3. Розподільчі щити, застосовувані звичайними користувачами

EN 61439-3:2012
IEC 61439-3:2012

08.07.2016

498.

ДСТУ EN 61439-4:2017
(EN 61439-4:2013, IDT;
IEC 61439-4:2012, IDT)

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 4. Спеціальні вимоги до комплектного устатковання для будівельних майданчиків (НКУ-БМ)

EN 61439-4:2013
IEC 61439-4:2012

08.07.2016

499.

ДСТУ EN 61439-5:2016 (EN 61439-5:2015, IDT)

Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності

EN 61439-5:2015
IEC 61439-5:2014

08.07.2016

ДСТУ EN 61439-5:2016/
Поправка № 1:2016
(EN 61439-5:2015/АС:2015, IDT)

EN 61439-5:2015/AC:2015

500.

ДСТУ EN 61439-6:2017
(EN 61439-6:2012, IDT;
IEC 61439-6:2012, IDT)

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 6. Система збірних шин

EN 61439-6:2012
IEC 61439-6:2012

08.07.2016

501.

ДСТУ EN 61534-1:2014

Системи шинопроводів. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61534-1:2011
IEC 61534-1:2011

08.07.2016

ДСТУ EN 61534-1:2014/
Зміна № 1:2016
(EN 61534-1:2011/A1:2014, IDT)

EN 61534-1:2011/A1:2014
IEC 61534-1:2011/A1:2014

08.07.2016

Примітка 3

04.08.2017

502.

ДСТУ EN 61534-21:2015
(EN 61534-21:2014, IDT)

Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажу

EN 61534-21:2014
IEC 61534-21:2014

08.07.2016

EN 61534-21:2006
Примітка 2.1

24.07.2017

503.

ДСТУ EN 61534-22:2015
(EN 61534-22:2014, IDT)

Системи шинопроводів. Частина 22. Особливі вимоги до систем шинопроводів, призначених для монтування на підлозі чи під підлогою

EN 61534-22:2014
IEC 61534-22:2014

08.07.2016

EN 61534-22:2009
Примітка 2.1

24.07.2017

504.

ДСТУ EN 61535:2015

Муфти монтувальні, призначені для постійного підключення в стаціонарних установках. Загальні вимоги

EN 61535:2009
IEC 61535:2009 (Modified)

08.07.2016

EN 61535:2009/A1:2013
IEC 61535:2009/A1:2012

08.07.2016

Примітка 3

505.

ДСТУ EN 61537:2014

Системи кабельних лотоків і драбин. Загальні вимоги

EN 61537:2007
IEC 61537:2006

08.07.2016

506.

ДСТУ EN 61549:2015
(EN 61549:2003, IDT)

Лампи різні

EN 61549:2003
IEC 61549:2003

08.07.2016

ДСТУ EN 61549:2015/
Зміна № 3:2015
(EN 61549:2003/A3:2012, IDT)

EN 61549:2003/A3:2012
IEC 61549:2003/A3:2012

ДСТУ EN 61549:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 61549:2003/A1:2005, IDT)

EN 61549:2003/A1:2005
IEC 61549:2003/A1:2005

ДСТУ EN 61549:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 61549:2003/A2:2010, IDT)

EN 61549:2003/A2:2010
IEC 61549:2003/A2:2010

08.07.2016

Примітка 3

507.

ДСТУ EN 61557-1:2014

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або котролю захисту. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61557-1:2007
IEC 61557-1:2007

08.07.2016

508.

ДСТУ EN 61557-2:2014

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 2. Опір ізоляції

EN 61557-2:2007
IEC 61557-2:2007

08.07.2016

509.

ДСТУ EN 61557-3:2014

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 3. Повний електричний опір

EN 61557-3:2007
IEC 61557-3:2007

08.07.2016

510.

ДСТУ EN 61557-4:2014

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 4. Опір заземлення та еквіпотенціальні з'єднання

EN 61557-4:2007
IEC 61557-4:2007

08.07.2016

511.

ДСТУ EN 61557-5:2014

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Обладнання для випробування, вимірювання або контролю заходів безпеки. Частина 5. Опір на землю

EN 61557-5:2007
IEC 61557-5:2007

08.07.2016

512.

ДСТУ EN 61557-6:2014

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю захисту. Частина 6. Пристрої залишкового струму у TT та TN системах

EN 61557-6:2007
IEC 61557-6:2007

08.07.2016

513.

ДСТУ EN 61557-7:2016
(EN 61557-7:2007, IDT)

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання засобів захисту. Частина 7. Порядок чергування фаз

EN 61557-7:2007
IEC 61557-7:2007

08.07.2016

514.

ДСТУ EN 61557-10:2016
(EN 61557-10:2013, IDT)

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання засобів захисту. Частина 10. Комбіноване вимірювальне устатковання для випробування

EN 61557-10:2013
IEC 61557-10:2013

08.07.2016

515.

ДСТУ EN 61557-11:2015

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та до 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання захисних засобів. Частина 11. Ефективність моніторів залишкового струму типу А і типу В для систем TT, TN i IT

EN 61557-11:2009
IEC 61557-11:2009

08.07.2016

516.

ДСТУ EN 61557-12:2014

Техніка безпеки при експлуатації електричних розподільних низьковольтних систем до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устаткування для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 12. Прилади для вимірювання та моніторингу робочих характеристик

EN 61557-12:2008
IEC 61557-12:2007

08.07.2016

517.

ДСТУ EN 61557-13:2015

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролювання захисних засобів. Частина 13. Струмовимірювальні кліщі та давачі струму, ручні й керовані вручну, для вимірювання струмів спливу в електричних розподільчих системах

EN 61557-13:2011
IEC 61557-13:2011

08.07.2016

518.

ДСТУ EN 61557-14:2014

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1 кВ змінного струму та 1,5 кВ постійного струму. Устатковання для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 14. Устатковання для випробування безпечності електричного обладнання машин і механізмів

EN 61557-14:2013
IEC 61557-14:2013

08.07.2016

519.

ДСТУ EN 61558-1:2015
(EN 61558-1:2005, IDT)

Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробування

EN 61558-1:2005
IEC 61558-1:2005

08.07.2016

ДСТУ EN 61558-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 61558-1:2005/A1:2009, IDT)

EN 61558-1:2005/A1:2009
IEC 61558-1:2005/A1:2009

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 61558-1:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61558-1:2005/AC:2006, IDT)

EN 61558-1:2005/AC:2006

520.

ДСТУ EN 61558-2-1:2014

Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-1. Спеціальні вимоги до трансформаторів загального призначення з розділеними обмотками

EN 61558-2-1:2007
IEC 61558-2-1:2007

08.07.2016

521.

ДСТУ EN 61558-2-2:2014

Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-2. Спеціальні вимоги до трансформаторів для живлення кіл керування

EN 61558-2-2:2007
IEC 61558-2-2:2007

08.07.2016

522.

ДСТУ EN 61558-2-3:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-3. Спеціальні вимоги та випробування для трансформаторів для запалювання газових та масляних пальників

EN 61558-2-3:2010
IEC 61558-2-3:2010

08.07.2016

523.

ДСТУ EN 61558-2-4:2015

Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно. Частина 2-4. Додаткові вимоги до розділових трансформаторів і блоків живлення, які містять розділові трансформатори, та їх випробування

EN 61558-2-4:2009
IEC 61558-2-4:2009

08.07.2016

524.

ДСТУ EN 61558-2-5:2014

Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-5. Спеціальні вимоги до трансформаторів та блоків живлення для бритв

EN 61558-2-5:2010
IEC 61558-2-5:2010

08.07.2016

525.

ДСТУ EN 61558-2-6:2015

Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно. Частина 2-6. Додаткові вимоги до безпечних розділових трансформаторів і блоків живлення, які містять безпечні розділові трансформатори, та їх випробування

EN 61558-2-6:2009
IEC 61558-2-6:2009

08.07.2016

526.

ДСТУ EN 61558-2-7:2014

Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-7. Спеціальні вимоги до трансформаторів для іграшок

EN 61558-2-7:2007
IEC 61558-2-7:2007 (Modified)

08.07.2016

527.

ДСТУ EN 61558-2-8:2014

Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-8. Додаткові вимоги та випробування для трансформаторів і силових блоків живлення для дзвінків та звукової сигналізації

EN 61558-2-8:2010
IEC 61558-2-8:2010

08.07.2016

528.

ДСТУ EN 61558-2-9:2014

Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-9. Додаткові вимоги до трансформаторів для ручних світильників класу III з вольфрамовою лампою розжарювання

EN 61558-2-9:2011
IEC 61558-2-9:2010

08.07.2016

529.

ДСТУ EN 61558-2-12:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-12. Додаткові вимоги та випробування до трансформаторів - стабілізаторів напруги та джерел живлення постійної напруги

EN 61558-2-12:2011
IEC 61558-2-12:2011

08.07.2016

530.

ДСТУ EN 61558-2-13:2015

Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та аналогічних пристроїв напругою до 1100 В включно. Частина 2-13. Додаткові вимоги до автотрансформаторів і блоків живлення, які містять автотрансформатори, та їх випробування

EN 61558-2-13:2009
IEC 61558-2-13:2009

08.07.2016

531.

ДСТУ EN 61558-2-14:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-14. Додаткові вимоги та випробування для поворотних трансформаторів та силових блоків живлення із вбудованими поворотними трансформаторами

EN 61558-2-14:2013
IEC 61558-2-14:2012

08.07.2016

532.

ДСТУ EN 61558-2-15:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-15. Спеціальні вимоги до розділових трансформаторів для систем електроживлення медичних приміщень

EN 61558-2-15:2012
IEC 61558-2-15:2011

08.07.2016

533.

ДСТУ EN 61558-2-16:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та подібних виробів на напругу живлення до 1100 В. Частина 2-16. Спеціальні вимоги та випробування для силових імпульсних перетворювачів та трансформаторів до них

EN 61558-2-16:2009
IEC 61558-2-16:2009

08.07.2016

EN 61558-2-16:2009/
A1:2013
IEC 61558-2-16:2009/
A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

16.09.2016

534.

ДСТУ EN 61558-2-20:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій Частина 2-20. Спеціальні вимоги та випробування до генераторів малої потужності

EN 61558-2-20:2011
IEC 61558-2-20:2010

08.07.2016

535.

ДСТУ EN 61558-2-23:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-23. Спеціальні вимоги та випробування для трансформаторів та силових джерел живлення для будівельних майданчиків

EN 61558-2-23:2010
IEC 61558-2-23:2010

08.07.2016

536.

ДСТУ EN 61558-2-26:2014

Безпечність трансформаторів, генераторів, силових блоків живлення та їх комбінацій. Частина 2-26. Спеціальні вимоги та випробування для трансформаторів та силових джерел живлення для збереження енергії та інших цілей

EN 61558-2-26:2013
IEC 61558-2-26:2013

08.07.2016

537.

ДСТУ EN 61643-11:2015

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 11. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до низьковольтних електромереж. Вимоги та методи випробування

EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011 (Modified)

08.07.2016

538.

ДСТУ EN 61643-21:2015

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг низьковольтні. Частина 21. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг, підключені до телекомунікаційних мереж та мереж сигналізації. Вимоги до робочих характеристик та методи випробування

EN 61643-21:2001
IEC 61643-21:2000

08.07.2016

ДСТУ EN 61643-21:2001/
Зміна № 1:2015

EN 61643-21:2001/A1:2009
IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Modified)

ДСТУ EN 61643-21:2001/
Зміна № 2:2015

EN 61643-21:2001/A2:2013
IEC 61643-21:2000/A2:2012

08.07.2016

Примітка 3

539.

ДСТУ EN IEC 61730-1:2018
(EN IEC 61730-1:2018, IDT;
IEC 61730-1:2016, IDT)

Визначення безпеки фотоелектричних модулів. Частина 1. Вимоги до конструкції

EN IEC 61730-1:2018
IEC 61730-1:2016

14.09.2018

EN 61730-1:2007
+ A11:2014
+ A1:2012
+ A2:2013
Примітка 2.1

27.04.2021

ДСТУ EN IEC 61730-1:2018/
Поправка № 1:2018
(EN IEC 61730-1:2018/
AC:2018-06, IDT)

EN IEC 61730-1:2018/
AC:2018-06

540.

ДСТУ EN IEC 61730-2:2018
(EN IEC 61730-2:2018, IDT;
IEC 61730-2:2016, IDT)

Визначення безпеки фотоелектричних модулів. Частина 2. Вимоги до випробувань

EN IEC 61730-2:2018
IEC 61730-2:2016

14.09.2018

EN 61730-2:2007
+ A1:2012
Примітка 2.1

27.04.2021

ДСТУ EN IEC 61730-2:2018/
Поправка № 1:2018
(EN IEC 61730-2:2018/
AC:2018-06, IDT)

EN IEC 61730-2:2018/
AC:2018-06

541.

ДСТУ EN 61770:2014

Прилади електричні, під'єднувальні до водопровідної мережі. Запобігання зворотному перетіканню та пошкодженню шлангових комплектів

EN 61770:2009
IEC 61770:2008

08.07.2016

EN 61770:2009/AC:2011

542.

ДСТУ EN 61800-5-1:2015
(EN 61800-5-1:2007, IDT)

Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-1. Вимоги щодо електричної, теплової та енергетичної безпечності

EN 61800-5-1:2007
IEC 61800-5-1:2007

08.07.2016

543.

ДСТУ EN 61812-1:2014

Часові реле промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування

EN 61812-1:2011
IEC 61812-1:2011

08.07.2016

544.

ДСТУ EN 61851-1:2014

Провідні системи забезпечення електричних транспортних засобів - Частина 1. Загальні вимоги

EN 61851-1:2011
IEC 61851-1:2010

08.07.2016

545.

ДСТУ EN 61851-21:2015
(EN 61851-21:2002, IDT)

Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 21. Вимоги до електричних транспортних засобів стосовно підключення до джерел змінного/постійного струму

EN 61851-21:2002
IEC 61851-21:2001

08.07.2016

546.

ДСТУ EN 61851-22:2015
(EN 61851-22:2002, IDT)

Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів змінного струму

EN 61851-22:2002
IEC 61851-22:2001

08.07.2016

547.

ДСТУ EN 61851-23:2015
(EN 61851-23:2014, IDT)

Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів постійного струму

EN 61851-23:2014
IEC 61851-23:2014

08.07.2016

548.

ДСТУ EN 61851-24:2015
(EN 61851-24:2014, IDT)

Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 24. Цифровий зв'язок між зарядною станцією електротранспорту та електричними транспортними засобами для контролю постійного струму заряджання

EN 61851-24:2014
IEC 61851-24:2014

08.07.2016

ДСТУ EN 61851-24:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61851-24:2014/AC:2015, IDT)

EN 61851-24:2014/AC:2015

549.

ДСТУ EN 61869-1:2017
(EN 61869-1:2009, IDT;
IEC 61869-1:2007, MOD)

Трансформатори вимірювальні. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61869-1:2009
IEC 61869-1:2007 (Modified)

08.07.2016

550.

ДСТУ EN 61869-2:2017
(EN 61869-2:2012, IDT;
IEC 61869-2:2012, IDT)

Трансформатори вимірювальні. Частина 2. Додаткові вимоги до трансформаторів струму

EN 61869-2:2012
IEC 61869-2:2012

08.07.2016

551.

ДСТУ EN 61869-3:2017
(EN 61869-3:2011, IDT;
IEC 61869-3:2011, IDT)

Трансформатори вимірювальні. Частина 3. Додаткові вимоги до індуктивних трансформаторів напруги

EN 61869-3:2011
IEC 61869-3:2011

08.07.2016

552.

ДСТУ EN 61869-4:2016
(EN 61869-4:2014;
EN 61869-4:2014/AC:2014, IDT)

Трансформатори вимірювальні. Частина 4. Додаткові вимоги до комбінованих трансформаторів

EN 61869-4:2014
IEC 61869-4:2013

08.07.2016

EN 61869-4:2014/AC:2014

553.

ДСТУ EN 61869-5:2017
(EN 61869-5:2011;
EN 61869-5:2011/AC:2015, IDT;IEC 61869-5:2011, IDT)

Трансформатори вимірювальні. Частина 5. Додаткові вимоги до ємнісних трансформаторів напруги

EN 61869-5:2011
IEC 61869-5:2011

08.07.2016

EN 61869-5:2011/AC:2015

554.

ДСТУ EN 61914:2016
(EN 61914:2016, IDT)

Кабельні затискувачі для електричного обладнання

EN 61914:2016
IEC 61914:2015

08.07.2016

EN 61914:2009
Примітка 2.1

28.12.2018

555.

ДСТУ EN 61921:2015
(EN 61921:2003, IDT)

Конденсатори силові. Низьковольтні батареї конденсаторів для коригування коефіцієнта потужності

EN 61921:2003
IEC 61921:2003

08.07.2016

556.

ДСТУ EN 61995-1:2017
(EN 61995-1:2008; A1:2017, IDT; IEC 61995-1:2005, MOD;
A1:2016, IDT)

Пристрої для підключення світильників побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 61995-1:2008
IEC 61995-1:2005 (Modified)

08.07.2016

557.

ДСТУ EN 61995-2:2017
(EN 61995-2:2009; A1:2017, IDT; IEC 61995-2:2009;A1:2016, IDT)

Пристрої для підключення світильників побутової та аналогічної призначеності. Частина 2. Стандартні листи з параметрами пристроїв для підключення світильників

EN 61995-2:2009
IEC 61995-2:2009

08.07.2016

558.

ДСТУ EN 62020:2013

Електричне приладдя. Пристрої контролю сили різницевого струму побутової та аналогічної призначеності

EN 62020:1998
IEC 62020:1998

08.07.2016

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003 (Modified)

08.07.2016

Примітка 3

559.

ДСТУ EN 62026-1:2016
(EN 62026-1:2007, IDT)

Апаратура комутаційна низьковольтна та апаратура керування. Інтерфейси між пристроєм і контролером (ІПК). Частина 1. Загальні правила

EN 62026-1:2007
IEC 62026-1:2007

08.07.2016

560.

ДСТУ EN 62026-2:2014

Пристрої розподільні комплектні низьковольтні. Інтерфейси для приладу управління (CDI). Частина 2. Сучасний сенсорний інтерфейс (AS-i)

EN 62026-2:2013
IEC 62026-2:2008 (Modified)

08.07.2016

561.

ДСТУ EN 62026-3:2015
(EN 62026-3:2015, IDT)

Пристрої розподільні комплектні низьковольтні. Інтерфейси для приладу керування (CDІ). Частина 3. Проста система зв'язку, базована на CAN

EN 62026-3:2015
IEC 62026-3:2014
IEC 62026-3:2014/
COR1:2015

08.07.2016

EN 62026-3:2009
Примітка 2.1

26.09.2017

562.

ДСТУ EN 62031:2016
(EN 62031:2008;
EN 62031:2008/A1:2013;
EN 62031:2008/A2:2015, IDT)

Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки

EN 62031:2008
IEC 62031:2008

08.07.2016

EN 62031:2008/A1:2013
IEC 62031:2008/A1:2012

EN 62031:2008/A2:2015
IEC 62031:2008/A2:2014

08.07.2016

Примітка 3

24.10.2017

563.

ДСТУ EN 62035:2016 (EN 62035:2014, IDT)

Лампи розрядні (крім ламп люмінесцентних). Вимоги щодо безпеки

EN 62035:2014
IEC 62035:2014 (Modified)

08.07.2016

EN 62035:2000
+ A1:2003
+ A2:2012
Примітка 2.1

15.09.2017

564.

ДСТУ EN 62040-1:2015
(EN 62040-1:2008, IDT)

Джерела безперебійного живлення. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки

EN 62040-1:2008
IEC 62040-1:2008

08.07.2016

ДСТУ EN 62040-1:2010/
Зміна № 1:2014

EN 62040-1:2008/A1:2013
IEC 62040-1:2008/A1:2013

08.07.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 62040-1:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 62040-1:2008/AC:2009, IDT)

EN 62040-1:2008/AC:2009

565.

ДСТУ EN 62080:2014

Прилади звукової сигналізації для побутових та подібних цілей

EN 62080:2009
IEC 62080:2001 + A1:2008

08.07.2016

566.

ДСТУ EN 62094-1:2014

Індикаторні світлові пристрої для стаціонарного електроустатковання побутового та подібного призначення. Частина 1. Загальні вимоги

EN 62094-1:2003
IEC 62094-1:2002

08.07.2016

EN 62094-1:2003/A11:2003

08.07.2016

Примітка 3

567.

ДСТУ EN 62109-1:2014

Безпечність силових перетворювачів, застосовуваних в фотоелектричних системах. Частина 1. Загальні вимоги

EN 62109-1:2010
IEC 62109-1:2010

08.07.2016

568.

ДСТУ EN 62109-2:2014

Безпечність силових перетворювачів, застосовуваних в фотоелектричних системах. Частина 2. Спеціальні вимоги до інверторів

EN 62109-2:2011
IEC 62109-2:2011

08.07.2016

569.

ДСТУ EN 62135-1:2016
(EN 62135-1:2015, IDT)

Обладнання резистивного зварювання. Частина 1. Вимоги щодо безпеки побудови, виготовлення та встановлення

EN 62135-1:2015
IEC 62135-1:2015

08.07.2016

EN 62135-1:2008
Примітка 2.1

11.06.2018

570.

ДСТУ EN 62196-1:2015
(EN 62196-1:2014, IDT)

Вилки, розетки, транспортні з'єднувачі та вводи. Кондуктивне заряджання електричних транспортних засобів. Частина 1. Загальні вимоги

EN 62196-1:2014
IEC 62196-1:2014 (Modified)

08.07.2016

EN 62196-1:2012
+ A11:2013
+ A12:2014
Примітка 2.1

06.10.2019

571.

ДСТУ EN 62196-2:2014

Вилки, розетки, транспортні з'єднувачі та вводи. Провідність зарядження Частина 2. Сумісність розмірів та вимоги взаємозамінності штиря та трубчатого виводу пристосувань для змінного струму

EN 62196-2:2012
IEC 62196-2:2011

08.07.2016

ДСТУ EN 62196-2:2014/
Зміна № 12:2015
(EN 62196-2:2012/A12:2014, IDT)

EN 62196-2:2012/A12:2014

08.07.2016

Примітка 3

16.06.2017

EN 62196-2:2012/A11