Документ v0308202-01, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.01.2004, підстава - v0293202-03

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 308 від 27.06.2001
м. Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 293 ( v0293202-03 ) від 10.09.2003 )
Про затвердження форм державної статистичної
звітності зі статистики товарних ринків
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
статистики
N 317 ( v0317202-02 ) від 27.08.2002 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), згідно з Планом державних статистичних
спостережень ( 206-2001-п ) та з метою удосконалення державної
статистичної звітності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності зі
статистики товарних ринків, що додаються, і ввести їх в дію,
починаючи зі звіту за 2001 рік,
річні: N 1-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати природних та
синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів в інструменті,
порошках та пастах"*; N 3-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати природних
алмазів на виготовлення алмазних інструментів та діамантів"; N 4-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних
металів, які містяться у приладах, устаткованні та інших виробах";
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 4-мтп (річна) починаючи зі звітів за 2001
рік згідно з Наказом Держкомстату N 317 ( v0317202-02 ) від
27.08.2002 ) N 4-мтп "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів";
( Наказ скасовано в частині затвердження Додатку 1 до ф.
N 11-мтп (річна) починаючи зі звітів за 2001 рік згідно з Наказом
Держкомстату N 317 ( v0317202-02 ) від 27.08.2002 ) Додаток 1 до
ф. N 11-мтп "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів
продукції";
( Наказ скасовано в частині затвердження Додатку 2 до ф.
N 11-мтп (річна) починаючи зі звітів за 2001 рік згідно з Наказом
Держкомстату N 317 ( v0317202-02 ) від 27.08.2002 ) Додаток 2 до
ф. N 11-мтп "Утворення та використання вторинних енергетичних
ресурсів"*;
N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі";
періодичні: N 2-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних
металів та виробів з них", квартальна; Додаток до ф. N 2-дм "Звіт про залишки, надходження і здачу
до Держфонду дорогоцінних металів у вигляді лому та відходів",
квартальна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 3-мтп (піврічна) починаючи зі звітів за
2001 рік згідно з Наказом Держкомстату N 317 ( v0317202-02 ) від
27.08.2002 ) N 3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів",
піврічна;
N 4-мтп "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів", квартальна; N 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки і використання палива та
пальномастильних матеріалів", місячна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 11-мтп (піврічна) починаючи зі звітів за
2001 рік згідно з Наказом Держкомстату N 317 ( v0317202-02 ) від
27.08.2002 ) N 11-мтп "Звіт про результати використання палива,
теплоенергії та електроенергії", піврічна;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 11-ер (піврічна) починаючи зі звітів за
2001 рік згідно з Наказом Держкомстату N 317 ( v0317202-02 ) від
27.08.2002 ) N 11-ер "Звіт про витрати палива, теплоенергії та
електроенергії", піврічна*;
( Наказ скасовано в частині затвердження форми державної
статистичної звітності N 14-мтп (піврічна) починаючи зі звітів за
2001 рік згідно з Наказом Держкомстату N 317 ( v0317202-02 ) від
27.08.2002 ) N 14-мтп "Звіт про утворення, використання та
поставку вторинної сировини і відходів виробництва", піврічна;
N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі",
квартальна.
2. Поширити затверджені у пункті 1 цього наказу форми
державної статистичної звітності на всі юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи, незалежно від форми власності та
господарювання, які займаються відповідним видом діяльності.
3. Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.): 3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати
управлінню справами в установлений термін оригінали бланків
затверджених форм державної статистичної звітності для їх
тиражування. 3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) внести
відповідні зміни до постановок задач КЕОІ форм державної
статистичної звітності, затверджених у п. 1. 3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та
розробкою форм державної статистичної звітності, зазначених у п.1.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування робіт, пов'язаних із запровадженням форм
державної статистичної звітності, затверджених у п. 1.
5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за
своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форм державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики.
6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.): 6.1. Внести відповідні зміни до програмного забезпечення
розробки даних форм статистичної звітності, затверджених у п. 1,
згідно змін до постановок задач. 6.2. Здійснювати збирання, розробку та одержання зведених
даних за затвердженими формами згідно з Планом державних
статистичних спостережень ( 206-2001-п ).
7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики: 7.1. Визначити коло звітуючих одиниць та довести наказ до
відома керівників відповідних підприємств (організацій) регіону. 7.2. Забезпечити в установленому порядку збирання, розробку і
подання ГМУС у м. Києві інформації за формами державної
статистичної звітності зазначеними у п. 1, у встановлені терміни.
8. Скасувати, починаючи зі звітів за 2001 рік, в частині
затвердження форм державної статистичної звітності: 8.1. Накази Мінстату України:
від 22.06.1995 N 151: N 3-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати природних
алмазів на виготовлення алмазних інструментів та діамантів",
річна.
від 29.07.1997 N 204: N 4-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних
металів, які містяться у приладах, устаткованні та інших виробах",
річна;
8.2. Накази Держкомстату України: від 10.08.1998 N 280 ( v0280202-98 ): N 4-мтп "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів", річна; Додаток 1 до ф. N 11-мтп "Фактичні витрати палива на
виробництво окремих видів продукції", річна; Додаток 2 до ф. N 11-мтп "Утворення та використання вторинних
енергетичних ресурсів", річна; N 3-мтп "Звіт про залишки і витрати матеріалів", піврічна; N 4-мтп "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів", квартальна;
від 29.12.1998 N 429 ( v0429202-98 ): N 1-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати природних та
синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів в інструменті,
порошках та пастах", річна; N 2-дм "Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних
металів та виробів з них", квартальна; Додаток до ф. N 2-дм "Звіт про залишки, надходження і здача
до Держфонду дорогоцінних металів у вигляді лому та відходів",
квартальна;
від 30.09.1999 N 313: N 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів", місячна;
від 12.10.1999 N 327 ( v0327202-99 ): N 14-мтп "Звіт про утворення, використання та поставку
вторинної сировини і відходів виробництва", піврічна;
від 30.08.2000 N 284 ( v0284202-00 ): N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі",
річна; N 1-опт "Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі",
квартальна; N 11-мтп "Звіт про результати використання палива,
теплоенергії та електроенергії", піврічна; N 11-ер "Звіт про витрати палива, теплоенергії та
електроенергії", піврічна.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови комітету Остапчука Ю.М.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| |0607006| | | | | | | | | | | |-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС | |доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | |мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | | | ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 1-дм
найменування _________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308 _________________________________
Організація складач _____________ Поштова - річна _________________________________
Організаціино правова форма Подають підприємства, установи і
господарювання __________________ організації усіх форм власності,
Форма власності _________________ які використовують природні
Адреса __________________________ синтетичні алмази і надтверді
матеріали та виробляють алмазні
інструменти порошки і пасти
підприємства (організації) - 12
січня, об'єднання - 17 січня
1) статистичному органу за
місцем знаходження
2) органу, що здійснює державне
регулювання у відповідній галузі
економіки
ЗВІТ
ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТИ ПРИРОДНИХ ТА
СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ І НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ В
ІНСТРУМЕНТІ, ПОРОШКАХ ТА ПАСТАХ
за 200_ рік
(карат. Код за СПОВ-0162) ------------------------------------------------------------------------------------------------ |Наименування інструменту, | Код |Код за К-ЗКП|Залишок|Надійшло|Витрачено|Крім того |Залишок| |порошків і паст з природних, |рядка|(А-ЗКП) |на |- всього|- всього |передано |на | |синтетичних алмазів і | | |початок| | |(продано) |кінець | |надтвердих матеріалів | | |року | | |іншим під-|року | | | | | | | |приємствам| | | | | | | | |(органі- | | | | | | | | |заціям) | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |I. Всього природних алмазів в| | | | | | | | |інструменті, порошках і | | | | | | | | |пастах (сума рядків 2-13) | 1 | 3973020000 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у тому числі | | | | | | | | |у наконечниках до приладів | | | | | | | | |для вимірювання твердості | | | | | | | | |і активного контролю у | | | | | | | | |голках, граверних, а також до| | | | | | | | |приладів для вимірювання | | | | | | | | |шерехатості поверхні | 2 | 3973020001 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у волокнах | 3 | 3973020002 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у різцях | 4 | 3973020003 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у свердлах вибіркових і | | | | | | | | |для очкових лінз | 5 | 3973020004 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у склорізах | 6 | 3973020005 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |в алмазах, в оправах, у | | | | | | | | |голках для правки | | | | | | | | |різошліфувальних кругів | 7 | 3973020006 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у долотах і головках для | | | | | | | | |буріння | 8 | 3973020007 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у коронках і розширниках | 9 | 3973020008 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |в олівцях для правки | | | | | | | | |абразивних кругів | 10 | 3973020009 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у пластинах, гребінках та | | | | | | | | |іншому спеціальному | | | | | | | | |інструменті для правки | | | | | | | | |абразивних кругів | 11 | 3973020010 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у роликах | 12 | 3973020011 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |в алмазно-абразивному | | | | | | | | |інструменті з порошків | | | | | | | | |природних алмазів | 13 | 3973030000 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |з них: | | | | | | | | |у кругах відрізних | | | | | | | | |сегментних і штрипсових пилах| 14 | 3973030001 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |у порошках і мікропорошках | 15 | 3973030002 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |II. В інструменті з | | | | | | | | |полікристалічних синтетичних | | | | | | | | |алмазів | 16 | 3970120000 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |III. В інструменті з | | | | | | | | |надтвердих матеріалів | | | | | | | | |(ельбору), у кругах, пастах, | | | | | | | | |шкурках | 17 | 3970130000 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| |IV. В алмазно-абразивному | | | | | | | | | інструменті з синтетичних| | | | | | | | | алмазних порошків - | | | | | | | | | всього | 18 | 3974040000 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| | з них: | | | | | | | | | у кругах відрізних | | | | | | | | | сегментних і | | | | | | | | | штрипсових пилах | 19 | 3974040002 | | | | | | |-----------------------------+-----+------------+-------+--------+---------+----------+-------| | у порошках і | | | | | | | | | мікропорошках | 20 | 3974040002 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Кількість підприємств (організацій), які знаходяться на
самостійному балансі, включених до звіту _________________________
"___"_________ 200__ р. Керівник _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали) ________________________ Головний бухгалтер _____________________
(прізвище і N телефону (підпис, прізвище, ініціали)
виконавця)
Пояснення
до форми державної статистичної звітності N 1-дм
Усі рядки звіту заповнюються з дотриманням номенклатури та
одиниць виміру. Вага алмазів у виробах вказується у каратах з
точністю до однієї десятої карату. Один карат дорівнює 0,2 грама. Вага алмазів у долотах, бурових головках та в інших видах
алмазного інструменту, як нових так і частково відпрацьованих, які
зберігаються на складах, знаходяться на робочих місцях, у звіті за
ф. N 1-дм показуються за первинною вагою алмазів (у каратах),
вказаною у паспортах чи інших документах на ці вироби, незалежно
від ступеню їх зносу. Якщо паспорти на деякі алмазні вироби
відсутні і первинна вага у них невідома, то вага алмазів у таких
виробах визначається за ГОСТами або технічними умовами. У графу 1 "Залишок на початок року" і у графу 5 "Залишок на
кінець року" включаються усі залишки алмазів в алмазному
інструменті, порошках і пастах. До цих граф включаються також
виявлені недостачі і втрати алмазів, які не списані з балансу у
встановленому порядку. Підприємства-виробники - постачальники алмазного інструменту
у графах 1 і 5 показують залишки інструменту, які підлягають
використанню для власних потреб (споживчі залишки). Товарні
залишки, які підлягають поставці (продажу) споживачам у вказаних
графах не показуються. У графі 2 "Надійшло - всього" показується загальна кількість
алмазів в інструменті, порошках і пастах, які надійшли у звітному
році (включаючи сплачені, але які ще не надійшли на склад
звітуючого підприємства) з усіх джерел. У графі 3 "Витрачено - всього" показується загальна кількість
алмазного інструменту, порошків, паст, витрачених у звітному
періоді: на виробничі потреби, на науково-дослідні, лабораторні,
учбові та інші цілі, включаючи недостачі і втрати алмазів в
інструменті, порошках, пастах, списаних з балансу у встановленому
порядку. Відпрацьовані алмазні вироби списуються у витрати і
показуються у графі 3 за первинною вагою алмазів у них за
паспортами чи іншими документами. Розмір зносу природних алмазів у виробах та інструменті може
бути списаний у витрати і відображений у звіті тільки у тих
випадках, коли після перестановки і перешліфовки алмазів буде
змінена на основі зважування первинна вага алмазів, вказана у
паспортах або облікових документах на ці вироби. Недостачі
алмазів, які віднесені на винних осіб, у графі 3 відображатися не
повинні. У графі 4 "Крім того, передано (продано) іншим підприємствам
(організаціям)" показується кількість алмазів в алмазному
інструменті, порошках, пастах, переданих (проданих) іншим
підприємствам (організаціям). У графу 5 "Залишок на кінець звітного року" включаються також
залишки інструменту, порошків і паст на кінець звітного року на
робочих місцях, на станках і у приладах (за паспортом), включаючи
наявний експлуатаційний запас, створений для безперервної роботи
підприємства (організації), науково-дослідного інституту.
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| |0607010| | | | | | | | | | | |-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС | |доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | |мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | | | ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 4-дм
назва _________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308 _________________________________
Вищестояща організація __________ Поштова - річна _________________________________
Організація складач _____________ Подають підприємства, установи і
Організаційно-правова форма організації усіх форм власності,
господарювання __________________ які мають у своєму розпорядженні
Форма власності _________________ основні засоби, куповані
Адреса __________________________ комплектуючі вироби, машини і
устатковання, малоцінні і
швидкозношувані предмети та інші
матеріальні цінності, у складі
яких містяться дорогоцінні
метали - 15-го січня, об'єднання
- 25-го січня:
1) статистичному органу за
місцем знаходження;
2) органу, що здійснює державне
регулювання у відповідній галузі
економіки,
ЗВІТ
ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, ЯКІ
МІСТЯТЬСЯ У ПРИЛАДАХ, УСТАТКУВАННІ ТА ІНШИХ ВИРОБАХ
за 200_ рік
(у грамах) -------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва дорогоцінних металів і |Код |Залишки|Надійшло|Списано |Реалізовано|Вивезено|Залишки| | об'єктів обліку |рядка|на |у |до лому |і безвід- |на |на | | | |початок|звітному|і |платно |звалище |кінець | | | |року |році |відходів|передано |або |року | | | | | | | |знищено | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |ЗОЛОТО - всього | 100 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у тому числі: | | | | | | | | |в основних засобах (фондах) | 105 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |з них: | | | | | | | | |побутова телерадіоапаратура | | | | | | | | |та інші прилади та вироби | | | | | | | | |культурно-побутового | | | | | | | | |призначення | 106 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у купованих напівфабрикатах | | | | | | | | |і комплектуючих виробах | 110 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у запасних частинах | 115 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в устаткованні | 120 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у малоцінних і | | | | | | | | |швидкозношуваних предметах | 125 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у готовій продукції | 130 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у побутовій телерадіоапара- | | | | | | | | |турі і приладах, що одержані | | | | | | | | |від населення | 135 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в інших об'єктах | 140 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |СРІБЛО - всього | 200 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у тому числі: | | | | | | | | |в основних засобах (фондах) | 205 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |з них | | | | | | | | |побутова телерадіоапаратура | | | | | | | | |та інші прилади та вироби | | | | | | | | |культурно-побутового | | | | | | | | |призначення | 206 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у купованих напівфабрикатах | | | | | | | | |і комплектуючих виробах | 210 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у кінофотоматеріалах | 215 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у кабельних виробах | 220 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у джерелах живлення | 225 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в устаткованні | 230 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у запасних частинах | 235 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у малоцінних і | | | | | | | | |швидкозношуваних предметах | 240 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у готовій продукції | 245 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у побутовій телерадіо- | | | | | | | | |апаратурі і приладах, що | | | | | | | | |одержані від населення | 250 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в інших об'єктах | 255 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |ПЛАТИНА - всього | 300 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у тому числі: | | | | | | | | |в основних засобах (фондах) | 305 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |з них: | | | | | | | | |побутова телерадіоапаратура | | | | | | | | |та інші прилади та вироби | | | | | | | | |культурно-побутового | | | | | | | | |призначення | 306 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у купованих напівфабрикатах | | | | | | | | |і комплектуючих виробах | 315 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в устаткованні | 320 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у запасних частинах | 325 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у малоцінних і | | | | | | | | |швидкозношуваних предметах | 330 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у готовій продукції | 335 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у побутовій телерадіо- | | | | | | | | |апаратурі і приладах, що | | | | | | | | |одержані від населення | 340 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в інших об'єктах | 345 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |МЕТАЛИ ПЛАТИНОВОЇ ГРУПИ - | | | | | | | | |всього | 400 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у тому числі: | | | | | | | | |в основних засобах (фондах) | 405 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |з них | | | | | | | | |побутова телерадіоапаратура | | | | | | | | |та інші прилади та вироби | | | | | | | | |культурно-побутового | | | | | | | | |призначення | 406 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у купованих напівфабрикатах | | | | | | | | |і комплектуючих виробах | 410 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в устаткованні | 415 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у запасних частинах | 420 | | | | | | | |у малоцінних і | | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |швидкозношуваних предметах | 425 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у готовій продукції | 430 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |у побутовій телерадіо- | | | | | | | | |апаратурі і приладах, що | | | | | | | | |одержані від населення | 435 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |в інших об'єктах | 440 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-------+--------+--------+-----------+--------+-------| |Кількість комп'ютерів | | | | | | | | |імпортного виробництва, в | | | | | | | | |яких на дату складання звіту | | | | | | | | |не встановлено вміст | | | | | | | | |дорогоцінних металів, штук | 445 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------
Кількість підприємств (організацій), які знаходяться на
самостійному балансі, включених до звіту (код за СПОВ-0642) ______
"___"________ 200_ р. Керівник _________________________________
підпис, прізвище, ініціали ______________________ Головний бухгалтер _______________________
прізвище і N телефону підпис, прізвище, ініціали
виконавця
Пояснення
до форми державної статистичної звітності N 4-дм
По рядках 100 "ЗОЛОТО - всього", 200 "СРІБЛО - всього", 300
"ПЛАТИНА - всього" і 400 "МЕТАЛИ ПЛАТИНОВОЇ ГРУПИ - всього"
показується сумарна кількість дорогоцінних металів, що містяться у
всіх об'єктах обліку. По рядках 105, 205, 305 і 405 "в основних засобах (фондах)"
показується рух дорогоцінних металів, які містяться в основних
засобах, облік яких ведеться відповідно до класифікатора основних
фондів. Облік і рух дорогоцінних металів, які містяться в основних
засобах, ведеться за паспортними даними на об'єкти, що знаходяться
на балансі підприємства в місцях їх зберігання і експлуатації, у
тому числі в дитячих оздоровчих таборах, постійних дошкільних
закладах, місцях літнього відпочинку, медичних та лікувальних
установах, салонах-магазинах, адміністративних приміщеннях,
складах, цехах, наукових підрозділах, лабораторіях тощо. Із загальної кількості дорогоцінних металів, що містяться у
складі основних фондів, по рядках 106, 206, 306 та 406,
виділяються дорогоцінні метали, які знаходяться у складі побутової
телерадіоапаратури та інших приладів та виробів
культурно-побутового призначення (теле- відеорадіоапаратура,
холодильники, пилососи тощо), що знаходяться на балансі
підприємства у всіх місцях зберігання та використання. По рядках 110, 210, 315 і 410 "у купованих напівфабрикатах і
комплектуючих виробах" вказується кількість дорогоцінних металів,
які містяться в цих матеріальних цінностях, які придбані для
комплектування випускаючої продукції (будівництва), нестандартного
устатковання, проведення науково-дослідних робіт, на
ремонтно-експлуатаційні потреби. Облік і рух дорогоцінних металів у цих матеріальних цінностях
ведеться за паспортними даними в усіх місцях зберігання.
Дорогоцінні метали в купованих напівфабрикатах і комплектуючих
виробах, які використані на виробництво приладів та нестандартного
устатковання для власних потреб підприємства, списуються по графі
4 і відображаються у графах 2 і 6 по відповідних рядках. По рядку 215 "у кінофотоматеріалах" показується сумарна
кількість срібла, яка міститься у кіноплівках, фотоплівках,
аероплівках, рентгенівських матеріалах медичного і технічного
призначення, фотопапері та інших срібломістких світлочутливих
матеріалах, включаючи ті кінофоторентгенматеріали, що експоновані
і пройшли хіміко-фотографічну обробку і зберігаються в архівах. По рядку 220 "у кабельних виробах" вказується сумарна
кількість срібла, яка міститься в проводах, кабелях без екрану, з
екраном і радіочастотних кабелях, які знаходяться у запасі на
складах, в експлуатації на виробництві (будівництві), в НДР і ДКР,
а також які знаходяться у складі незавершеного виробництва
(будівництва, незавершених НДР і ДКР). По рядку 225 "у джерелах живлення" відображається рух срібла,
яке міститься в срібноцинкових акумуляторах, акумуляторних
батареях, а також елеметах живлення для наручних годинників,
мікрокалькуляторів тощо, які надходять на підприємства для
комплектації продукції, експлуатації у виробництві, ремонтних
потреб, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт та інших цілей. Вміст срібла визначається за супровідними
документами або за переліком електротехнічного обладнання. По рядках 115, 235, 325 і 420 "у запасних частинах"
відображаються дорогоцінні метали, які входять до складу готових
деталей, вузлів, що придбані для заміни зношених частин машин,
обладнання тощо, а також обмінного фонду повнокомплектних машин,
устатковання тощо, створеного в установленому порядку в ремонтних
підрозділах підприємств, на технічних обмінних пунктах або
ремонтних заводах. Вміст дорогоцінних металів визначається за супровідними
документами постачальників. По рядках 120, 230, 320 і 415 "в устаткованні" відображаються
дорогоцінні метали, які входять до складу вітчизняного та
імпортного устатковання, конструкцій і деталей, які підлягають
установленню в об'єктах, що будуються (реконструюються). Вміст дорогоцінних металів визначається за супровідними
документами постачальників або по аналогах, якщо в технічній
документації відсутні відомості про вміст дорогоцінних металів в
імпортному устаткованні. По рядках 125, 240, 330 і 425 "у малоцінних і
швидкозношуваних предметах" вказується сумарна кількість
дорогоцінних металів, які містяться в зазначених матеріальних
цінностях, які знаходяться на балансі підприємства у всіх місцях
їх зберігання і використання. По рядках 130, 245, 335 і 430 "у готовій продукції"
відображаються дорогоцінні метали, які містяться тільки в тій
частині готової продукції, яка підлягає списанню через брак,
пошкодження, рекламації, не має збуту тощо та призначена до
утилізації. Вміст дорогоцінних металів в цих матеріальних цінностях
визначається на підставі даних технічної документації на цю
продукцію. По рядках 135, 250, 340 і 435 "у побутовій телерадіоапаратурі
і приладах, що одержані від населення" підлягають відображенню
дорогоцінні метали, які містяться в усіх видах побутової техніки,
що здається населенням на пункти утилізації.

( Форму N 4-МТП (річна) починаючи зі звітів за 2001 рік
скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 317 ( v0317202-02 )
від 27.08.2002 )
( Додаток 1 до ф. N 11-МТП (річна) починаючи зі звітів за
2001 рік скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 317
( v0317202-02 ) від 27.08.2002 )

Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | --------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 1-опт
найменування _________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308 _________________________________
Найменування підприємства, Поштова - річна
організації _____________________
Адреса __________________________ Подають на 26 день після
Форма власності _________________ звітного періоду підприємства та
організації постачання, збуту,
Кількість структурних підрозділів споживчої кооперації,
- неюридичних осіб (філій, заготівельної та оптової
відділень, представництв та інших торгівлі з правом юридичної
відокремлених підрозділів), які особи, незалежно від
включено до звіту - 999 _________ організаційно-правової форми
господарювання і форми
власності, основним видом
діяльності яких є оптова
торгівля, органу державної
статистики за місцем свого
знаходження.
Звіт
про діяльність підприємства оптової торгівлі
за 200__ рік
Розділ 1. Основні показники
(тис. грн., з одним десятковим знаком) ------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників | Фактично за рік| |рядка| | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | А | Б | 1 | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 101 |Загальний оборот без ПДВ і акцизу | | | |(сума рядків 102-105) | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | |у тому числі: | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 102 |оптовий товарооборот | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 103 |роздрібний товарооборот | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 104 |оборот від посередницької діяльності | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 105 |оборот від інших видів діяльності | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 106 |Середньооблікова чисельність | | | |працівників (штатних працівників | | | |облікового складу та позаштатних, | | | |працюючих за договорами та зовнішніх | | | |сумісників), осіб | | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Продаж і запаси товарів
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Товари і товарні групи|Одиниця| Продано |Товарні запаси на | |рядка| |виміру |--------------------------------|кінець звітного | | | | |кіль-| тис.грн. |періоду | | | | |кість|--------------------------+------------------| | | | | |всього|з гр. 2 |з гр. 2 |кількість|тис.грн.| | | | | | |продано |продано | | | | | | | | |іншим |товарів | | | | | | | | |підприєм-|вітчизня-| | | | | | | | |ствам |ного ви- | | | | | | | | |оптової |робництва| | | | | | | | |торгівлі | | | | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| | 200 |Оптовий товарооборот - | | | | | | | | | |всього (р. 102) | | х | | | | | | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| --------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ 3. Інформація про склади
------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників |Одиниця |Фактично | |рядка | |виміру |на кінець | | | | |звітного року | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 401 |Площа складських будівель, | | | | |споруд |кв.м | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 402 |з неї - закриті склади |кв.м | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 403 |Кількість складів- | | | | |холодильників |одиниць | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 404 |ємкість їх холодильних камер |тонн | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 405 |з неї для глибокої заморозки |тонн | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 406 |Місткість: газосховищ |тис. куб.м | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 407 |ємкостей для рідини |тис. куб.м | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 408 |з них - резервуарів | | | | |стаціонарних для нафти і | | | | |нафтопродуктів |тис. куб.м | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 409 |ємкостей для сипучих товарів |куб.м | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 410 |Із площі складських будівель, | | | | |споруд (ряд. 401) - здано в | | | | |оренду |кв.м | | |------+------------------------------+-----------+--------------| | 411 |Із ємкостей резервуарів | | | | |стаціонарних для нафти і | | | | |нафтопродуктів (ряд. 408) - | | | | |здано в оренду |тис. куб.м | | ------------------------------------------------------------------
Розділ 4. Фактичні обсяги оптового товарообороту
за I, II, III, IV кварталами звітного року
(тис. грн., з одним десятковим знаком) ------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників | Фактично за рік | |рядка| | за кварталами | |-----+--------------------------------+-------------------------| | 501 |Оптовий товарооборот - всього | | | |(ряд. 102) у тому числі: | | |-----+--------------------------------+-------------------------| | 502 |I квартал | | |-----+--------------------------------+-------------------------| | 503 |II квартал | | |-----+--------------------------------+-------------------------| | 504 |III квартал | | |-----+--------------------------------+-------------------------| | 505 |IV квартал | | ------------------------------------------------------------------
"___"_________ 200__ р. Керівник _______________________
(підпис, П.І.пБ)
Виконавець _________________ Головний бухгалтер _________________
(підпис, П.І.пБ., (підпис, П.І.пБ)
телефон)
Пояснення
Розділ 1.
Рядок 101 - загальний оборот (без ПДВ і акцизу) - це загальна
вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) незалежно
від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язань зі
сплати податків за всіма видами діяльності підприємства (включаючи
власне споживання та внесені в рахунок витрати на пакування і
перевезення товару) в цінах фактичної реалізації. Не включається
до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності
(продаж устатковання) та від нетипових фінансових операцій
(прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо
вони мали місце, повинні бути вираховані з обороту. Рядок 102 - оптовий товарооборот - це перепродаж товарів, без
будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим
підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання
або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними
для торгівлі операціями є розфасовка, сортування, пакування,
розділення, розподіл, перемішування і т. ін. Рядок 103 - роздрібний товарооборот - це виручка від продажу
безпосередньо населенню товарів для особистого споживання як за
готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські
платіжні картки через спеціально організовану торгову мережу
(магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну
і розносну мережу тощо). Рядок 104 - оборот від посередницької діяльності -
показується в розмірі комісійних, а не за повною вартістю
реалізованих товарів. Рядок 105 - оборот від інших видів діяльності зключає дані
про оборот підприємства від господарської діяльності, не
врахований в рядках зі 102 по 104: виробництва, будівництва,
транспорту, надання різноманітних видів послуг.
Розділ 2.
У розділі 2 показується розподіл оптового товарообороту (р.
102) за товарами і товарними групами за наведеним далі преліком. У графах 5 і 6 показуються товарні запаси на кінець звітного
періоду товарів (продукції), призначених для перепродажу. Дані, наведені в кв. м, куб. м, кг, штуках показуються в
цілих числах; в млн. куб. м, тис. куб. м, тис. кв. м, тис. дал,
тис. ум. плит, тис. ум. банок, млн. кВт-г, тоннах, тис. грн. - з
одним десятковим знаком. Дані про перепродаж товарів виробництва України заповнюються
за експертною оцінкою. Дані р.248 >= р.249, р.252 >= р.253 + р.254 + р.255, р.292 >= р.293.
Розділ 3.
По рядку 401 показується власна складська площа (без
орендованої), включаючи ту, що здана в оренду, оптових підприємств
(закритих складів, навісів та відкритих площадок, пристосованих до
складських операцій) за технічною документацією (паспортом). Із
складської площі записуються в рядку 402 дані по закритих складах. По рядках 403-405 враховуються кількість та ємкість
холодильних камер, камер для глибокої заморозки (включаючи ті, що
здані в оренду) за технічною документацією. По рядках 406-409 враховуються дані по ємкостях для
газосховищ, для сипучих товарів, для рідини (без орендованих на
ті, що здані в оренду) і з них окремо по рядку 408 - дані по
резервуарах стаціонарних для нафти і нафтопродуктів, по ємкостях,
включаючи здані в оренду. По рядках 410, 411 показується складська
площа та ємкості резервуарів стаціонарних для нафти і
нафтопродуктів.
Розділ 4.
У розділі 4 показується розподіл оптового товарообороту
поквартальне.
Перелік товарів і товарних груп, по яких
надаються дані за формою N 1-опт, річна
----------------------------------------- ----------------------------------------- | | N | | | N | | | рядка| | | рядка| |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Продукція виробничо-технічного | | |Споживчі товари | | |призначення | | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Продовольчі товари | | |Кам'яне вугілля, тис. тонн | 201 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |М'ясо та птиця, тонн | 263 | |Буре вугілля, тис. тонн | 202 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Ковбасні вироби та копченості, | | |Нафта, включаючи газовий | | |тонн | 264 | |конденсат, тонн | 203 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Консерви м'ясні, | | |Бензин автомобільний, тонн | 204 | |тис. умов. банок | 265 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Газойль (дизельне пальне), тонн | 205 | |Масло тваринне, тонн | 266 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Паливо моторне, тонн | 206 | |Сири жирні (включаючи бринзу), | | |--------------------------------+------| |тонн | 267 | |Мазут топковий, тонн | 207 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Консерви молочні, | | |Масла та мастила, тонн | 208 | |тис. умов. банок | 268 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Газ природний,тис. куб. м | 209 | |Продукція з незбираного молока | | |--------------------------------+------| |в перерахунку на молоко, тонн | 269 | |Електроенергія, млн. кВт-г | 210 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Маргаринова продукція та | | |Прокат чорних металів - | | |майонез, тонн | 270 | |готовий, тонн | 211 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Жири тваринні харчові, тонн | 271 | |Труби стальні - всього, тонн | 212 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Риба і морепродукти харчові, | | |Труби чавунні каналізаційні | | |тонн | 272 | |і фасовані, тонн | 213 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Консерви рибні, | | |Вироби подальшого переділу | | |тис. умов. банок | 273 | |та металеві вироби,тонн | 214 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Олія, тонн | 274 | |Котли опалювальні, штук | 215 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Цукор,тонн | 275 | |Радіатори і конвектори | | |--------------------------------+------| |опалювальні, кВт | 216 | |Кондитерські вироби, тонн | 276 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Прокат кольорових металів, тонн | 217 | |Сіль, кг | 277 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Алюміній первинний, включаючи | | |Чай, кг | 278 | |силумін, тонн | 218 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Кава, кг | 279 | |Алюміній вторинний, тонн | 219 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Борошно, тонн | 280 | |Цинк, тонн | 220 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Крупи та бобові, тонн | 281 | |Мідь рафінована, тонн | 221 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Макаронні вироби, тонн | 282 | |Брухт чорних металів, тонн | 222 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Консерви овочеві, | | |Брухт кольорових металів, кг | 223 | |тис, умов. банок | 283 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Сірка, тонн | 224 | |Консерви фруктово-ягідні, | | |--------------------------------+------| |тис. умов. банок | 284 | |Сода каустична 100%-на, тонн | 225 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Тютюнові вироби, млн. штук | 285 | |Сода кальцинована 100%-на, тонн | 226 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Горілка і лікеро-горілчані | | |Мінеральні добрива | | |вироби, тис. дал | 286 | |(в перерахунку на 100% поживних | | |--------------------------------+------| |речовин), тонн | 227 | |Слабоалкогольні напої, тис. дал | 287 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Засоби захисту рослин хімічні | | |Вина, тис. дал | 288 | |у 100% обчисленні по діючій | | |--------------------------------+------| |речовині, тонн | 228 | |Шампанське, тис. дал | 289 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Пластикати полівінілхлоридні, | | |Коньяк, тис. дал | 290 | |тонн | 229 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Пиво,тис. дал | 291 | |Пластифікатори, тонн | 230 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Безалкогольні напої, тис. дал | 292 | |Поліетилен, тонн | 231 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |у т.ч. мінеральні води, | | |Поліпропілен, тонн | 232 | |тис. дал | 293 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Вироби із пластмас - всього, | | |Інші види продовольчих товарів, | | |тонн | 233 | |тис. грн. | 294 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Полістирол і суполімери | | |Непродовольчі товари | | |стиролу, тонн | 234 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Легкові автомобілі, штук | 295 | |Полівінілхлоридна смола і | | |--------------------------------+------| |суполімери вінілхлориду, тонн | 235 | |Грузові автомобілі, штук | 296 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Шини для вантажних автомобілів, | | |Мотоцикли і моторолери, штук | 297 | |штук | 236 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Велосипеди і мопеди, штук | 298 | |Шини для сільгоспмашин, штук | 237 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Холодильники та морозильники | | |Шини для легкових автомобілів, | | |побутові, штук | 299 | |штук | 238 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Пральні машини побутові, штук | 300 | |Деревина ділова, куб. м | 239 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Швейні машини побутові, штук | 301 | |Пиломатеріали, куб. м | 240 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Електропилососи побутові, штук | 302 | |Папір газетний, тонн | 241 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Телевізори, штук | 303 | |Папір друкарський, тонн | 242 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Радіоприймальні пристрої, штук | 304 | |Папір офсетний, тонн | 243 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Магнітофони, штук | 305 | |Цемент, тонн | 244 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Відеомагнітофони, штук | 306 | |Листи азбестоцементні (шифер), | | |--------------------------------+------| |тис. умов. плит | 245 | |Аудіо-відеотовари, тис. грн. | 307 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Матеріали м'які покрівельні | | |Фонограми, тис. грн. | 308 | |та ізол, тис. кв. м | 246 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Обчислювальна техніка і | | |Матеріали лакофарбові, тонн | 247 | |запчастини до неї, тис. грн. | 309 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Скло будівельне, тис. кв. м | 248 | |Посуд фарфоро-фаянсовий і | | |--------------------------------+------| |майоліковий, тис. гри. | 310 | |з нього скло віконне, тис.кв.м | 249 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Парфюмерно-косметичні вироби, | | |Вироби санітарні керамічні, | | |тис. грн. | 311 | |тис. штук | 250 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Товари побутової хімії, тонн | 312 | |Кабельна продукція, тис. грн. | 251 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Синтетичні миючі засоби, тонн | 313 | |Зернові культури - всього, тонн | 252 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Вироби для фізичної культури, | | |з них пшениця, тонн | 253 | |спорту і туризму, тис. грн. | 314 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| | жито, тонн | 254 | |Ювелірні вироби, тис. грн. | 315 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| | ячмінь, тонн | 255 | |Тканини - всього, тис. кв. м | 316 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| | кукурудза, тонн | 256 | |Швейні вироби,тис. грн. | 317 | |--------------------------------+------| |--------------------------------+------| |Насіння соняшнику, тонн | 257 | |Медикаменти і хіміко- | | |--------------------------------+------| |фармацевтичні товари, тис.грн. | 318 | |Велика рогата худоба, тонн | | |--------------------------------+------| |живої ваги | 258 | |Інші види непродовольчих | | |--------------------------------+------| |товарів, тис. грн. | 319 | |Свині, тонн живої ваги | 259 | ----------------------------------------- |--------------------------------+------| |Зола і золошлакові відходи, | | |тонн | 260 | |--------------------------------+------| |Макулатура, тонн | 261 | |--------------------------------+------| |Інші види продукції виробничо- | | |технічного призначення,тис.грн. | 262 | -----------------------------------------
Державна статистична звітність
---------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |--------------------------------------------------------------------------------| |0607021| | | | | | | | | | | |-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |форми |організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС | |доку- |ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | |мента |дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | | | ДКУД |ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-------+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Додаток до форми N 2-дм
назва _________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308 _________________________________
Вищестояща організація __________ Поштова - квартальни _________________________________
Організація-складач _____________ Подають підприємства, установи і
Організаційно-правова форма організації усіх форм власності,
господарювання __________________ які споживають дорогоцінні
Форма власності _________________ метали та вироби з них; які
Адреса __________________________ використовують прилади, _________________________________ низьковольтну апаратуру,
устатковання, комплектуючі та
кабельні вироби, термопари і
термометри опору, акумулятори,
засоби обчислювальної техніки,
апаратуру зв'язку,
кінофоторентгеноматеріали і
будь-які інші матеріали та
вироби, які містять у собі
дорогоцінні метали, квартальну -
25-го, річну - 30-го числа після
звітного періоду:
1) статистичному органу за
місцем знаходження;
2) органу, що здійснює державне
регулювання у відповідній галузі
економіки.
ЗВІТ ПРО ЗАЛИШКИ, НАДХОДЖЕННЯ І ЗДАЧУ ДО ДЕРЖФОНДУ
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ У ВИГЛЯДІ ЛОМУ ТА ВІХОДІВ
за січень- __________ 200_ року
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дорогоцінні метали та джерела |Код |Залишки на|Надійшло у вигляді|Здано до |Крім того, |Залишки | |утворення їх відходів та лому |рядка|початок |лому і відходів з |Держфонду|відпущено |на кінець| | | |року |початку звітного |- всього |(продано) іншим|звітного | | | | |періоду | |підприємствам |періоду | | | | | | |(організаціям) | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |ЗОЛОТО - всього | 020 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |від виробництва продукції | 021 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від проведення науково- | | | | | | | |дослідних і випробувальних | | | | | | | |робіт | 022 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від комплектуючих виробів | 023 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання приладів, | | | | | | | |устатковання та інших виробів | 024 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| | з них: | | | | | | | | від побутової техніки, | | | | | | | | що одержана від населення | 025 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |СРІБЛО - всього | 040 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |від виробництва продукції | 041 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від проведення науково- | | | | | | | |дослідних і випробувальних | | | | | | | |робіт | 042 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання кінофото- | | | | | | | |рентгено-матеріалів | 043 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання акумуляторів | 044 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від комплектуючих виробів | 045 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від кабельної продукції | 046 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання приладів | | | | | | | |устатковання та інших виробів | 047 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |з них: | | | | | | | |від низьковольтної апаратури | 048 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| | з них: | | | | | | | | від побутової техніки, що | | | | | | | | одержана від населення | 049 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |ПЛАТИНА - всього | 100 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |від виробництва продукції | 101 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від проведення науково- | | | | | | | |дослідних і випробувальних | | | | | | | |робіт | 102 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання | | | | | | | |лабораторного посуду та | | | | | | | |оснаски обладнання | 103 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від комплектуючих виробів | 104 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання термопарів | | | | | | | |і термометрів опору | 105 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання приладів | | | | | | | |устатковання та інших виробів | 106 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| | з них: | | | | | | | | від побутової техніки, | | | | | | | | що одержана від населення | 107 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |МЕТАЛИ ПЛАТИНОВОЇ ГРУПИ - | | | | | | | |всього | 160 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |від виробництва продукції | 161 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від проведення науково- | | | | | | | |дослідних і випробувальних | | | | | | | |робіт | 162 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання | | | | | | | |лабораторного посуду та | | | | | | | |оснастки обладнання | 163 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від комплектуючих виробів | 164 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання термопарів | | | | | | | |і термометрів опору | 165 | | | | | | |------------------------------+-----+----------+------------------+---------+---------------+---------| |від використання приладів | | | | | | | |устатковання та інших виробів | 166 | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кількість підприємств (організацій), які знаходяться на
самостійному балансі, включених до звіту ________________________
"___"_________ 200__ р. Керівник ____________________________ _______________________ (підпис, прізвище, ініціали)
прізвище і N телефону Головний бухгалтер _____________________
виконавця (підпис, прізвище, ініціали)
Пояснення до форми
державної статистичної звітності Додаток до форми N 2-дм
До звіту включаються дорогоцінні метали золото, срібло,
платина і сумарно метали платинової групи (паладій, родій, іридій,
рутеній і осмій), які містяться в усіх видах лому та відходів, що
утворюються від виробництва продукції, проведення
науково-дослідних, експериментальних, лабораторних, ремонтних та
інших робіт. Звіт складають також спеціалізовані та інші підприємства
(організації), що виготовляють напівфабрикати і вироби із
давальницької сировини дорогоцінних матеріалів. Ці підприємства
організації) включають до звіту дорогоцінні метали у вигляді лому
та відходів, які утворюються: - під час споживання дрогоцінних металів, які оримані для
власних потреб; - під час використання приладів, устатковання та інших
виробів, що містять у собі дорогоцінні метали; - від переробки давальницької сировини, які не можуть бути
використані на даному підприємстві як оборотний метал. Звіт про здачу дорогоцінних металів до Держфонду складається
щоквартально наростаючим підсумком з початку року. Дані про здачу дорогоцінних металів у вигляді лому та
відходів до Держфонду показуються у звіті на основі документів про
вміст дорогоцінних металів у ломі та відходах що були здані за
звітний період, які отримані від підприємства що переробляють лом
та відходи. Якщо на час складання звіту ці документи не надійшли здача до
Держфонду показується за обліковими даними підприємства що
звітують. Усі дані у звіті показуються у вазі чистих металів з точністю
до одного грама. У графі 1 "Залишки на початок року" показуються залишки
дорогоцінних металів у вигляді зібраного лому та відходів на
початок року, які повинні дорівнювати показнику графи 5 звіту
минулого року. Якщо такої рівності немає, тоді у пояснювальній
записці до звіту слід вказати причини розбіжностей. Графа 1 станом
на 1 січня і 1 липня заповнюється на основі даних інвентаризації в
усіх місцях утворення та знаходження дорогоцінних металів у ломі
та відходах, що вивірені з даними поточного обліку, а станом на 1
квітня і 1 жовтня - за обліковими даними. У графі 2 "Надійшло у вигляді лому і відходів з початку
звітного періоду" показуються надходження дорогоцінних металів з
цехів, лабораторій та інших підрозділів підприємства (організації)
установи у всіх видах лому та відходів, які зібрані з початку
року. Кількість дорогоцінних металів у відходах визначається за
результатами хімічних аналізів, шляхом розрахунків за даними
оперативного обліку або за нормативами повернення, за паспортами
або іншими документами, які містять інформацію про наявність
дорогоцінних металів у виробах, приладах, устаткованні тощо. У
випадках, коли такі документи відсутні, допускається визначення
кількості дорогоцінних металів у зібраних відходах орієнтовно за
середньостатистичними даними паспортів переробних підприємств на
аналогічні відходи. У графі 3 "Здано до Держфонду - всього" показується кількість
дорогоцінних металів, які містяться у ломі та відходах що
відправлені на переробні підприємства. Кількість дорогоцінних металів, що показана у графі 3
встановлюється за документами, які отримані від
заводів-заготівників лому та відходів дорогоцінних металів. Якщо на момент складання звіту вказані документи не надійшли,
кількість дорогоцінних металів визначається за даними хімічних
аналізів, шляхом розрахунків за даними оперативного обліку, за
нормативами і паспортами а також середньостатистичними даними на
аналогічні відходи з наступним корегуванням за даними переробних
підприємств. У графі 4 "Крім того, відпущено (продано) іншим підприємствам
(організаціям)" відображається кількість дорогоцінних металів, які
містяться в уах видах лому та відходів, відпущених за звітний
період зі своєї наявності іншим підприємствам (організаціям), у
випадках, коли такі передачі мали місце. У графі 5 "Залишки на кінець звітного періоду" показуються
дані про залишки дорогоцінних металів в усіх видах лому та
відходів на кінець звітного періоду, як станом на 1 січня і 1
липня визначаються на основі результатів інвентаризації, вивірених
з даними поточного обліку, а станом на 1 квітня і 1 жовтня - за
обліковими даними. По рядках 020 "ЗОЛОТО - всього" 040 "СРІБЛО - всього" 100
"ПЛАТИНА - всього" і 160 "МЕТАЛИ ПЛАТИНОВОЇ ГРУПИ - всього"
показується сумарна кількість дорогоцінних металів за всіма
джерелами їх утворення, включаючи дані по додаткових джерелах, не
передбачених розшифровкою, наприклад "від оборотних фондів", "від
супутнього добування", "неліквіди" тощо. Кількість дорогоцінних металів, що вказана у цих рядках в
кожній графі звіту повинна дорівнювати або бути більше їх сумарної
кількості по всіх найменуваннях графи А джерел ломоутворення на
кількість цих металів у ломі та відходах від додаткових джерел. По рядках 021, 041 101 і 161 "від виробництва продукції"
показуються дорогоцінні метали, які містяться у відходах, що
утворюються на всіх стадіях витрачання дорогоцінних металів, їх
сплавів, солей і кислот, включаючи ті, що отримані як давальницька
сировина на випуск готової продукції. По рядках 022, 042, 102 і 162 "від проведення
науково-дослідних випробувальних робіт" вказується кількість
дорогоцінних металів, які містяться у відходах що утворюються від
використання дорогоцінних металів їх солей і кислот на
науково-дослідні, випробувальні, учбові, лабораторні роботи, а
також для проведення хімічних аналізів. По рядках 023, 045, 104 і 164 "від комплектуючих виробів"
показується кількість дорогоцінних металів, які містяться у
відходах від використання купованих комплектуючих виробів (ККВ)
придбаних для виробництва продукції технологічного устатковання,
контрольно-вимірювальної апаратури проведення науково-дослідних та
випробувальних робіт на ремонтно-експуатаційні потреби а також
тих, що утворюються при підрізанні виводів під час встановлення
(монтажу) електрорадюелементів (ЕРЕ), від обслуговування і
механізованої пайки в олов'яно-свинцевих припоях а також
відбраковані ККВ (що нормуються як технологічні відходи, відходи
від регулювання та настройки устатковання, апаратури, приладів) і
ККВ які непридатні для подальшого використання (неліквіди). По рядках 024, 047, 106 і 166 "від використання приладів,
устатковання та інших виробів" вказується кількість дорогоцінних
металів, які містяться у ломі від розбирання списаних під час
ліквідації або ремонту приладів, устатковання (автоматичні лінії,
верстати з числовим програмним управлінням, робототехніка тощо),
засобів електронно-обчислювальної техніки та зв'язку, малоцінного
устатковання, побутової техніки (телевізори, холодильники, пральні
машини, тощо) та інших виробів. По рядках 025, 049 і 107 "від побутової техніки, що одержана
від населення" вказується кількість дорогоцінних металів вилучених
з побутових виробів, що одержані від населення. По рядку 048 "від низьковольтної апаратури" показується
кількість срібла, яке міститься у ломі від розбирання
електропускової апаратури, вилученої при ліквідації або ремонті
устатковання, приладів та інших виробів. По рядку 043 "від використання кінофоторентгено-матеріалів"
вказується кількість срібла, яке міститься у відходах, що
утворюються на всіх стадіях хімікофотографічної обробки та
використання світлочутливих матеріалів відпрацьовані фіксажні і
вибілювальні розчини непроточні промивні води технічно спрацьовані
і не придатні до вживання кінофоторентгено-матеріали (утилізація
архівів), обрізки плівки та фотопаперу, ракорди, заправочні кінці,
відходи фотопаперу тощо; зола від спалювання
кінофоторентгено-матеріалів (у випадках, омовлених положеннями),
шлами порошок, осаджене срібло тощо. По рядку 044 "від використання акумуляторів" вказується
кільксть срібла у срібно-цинкових акумуляторах та джерелах
живлення, які містять срібло для електронних наручних годинників,
мікрокалькуляторів та інших товарів широкого вжитку, які вийшли з
ладу на вхідному контролі, після випробувань або при експлуатації
готової продукції. По рядку 046 "від кабельної продукції" вказується кількість
срібла, яке міститься у відходах після використання кабельних
виробів у вигляді відрізків від некратності заготовок проводу
(кабелю) будівельній довжині, відходів проводів (кабелів) при їх
розбиранні і монтажу виробів (обрізка екрану перед пайкою, обрізка
кінців струмопровідних жил, що виступають та екрану після пайки
пошкодження дротів струмопровідних жил при зачищенні кінців тощо),
відходи проводів (кабелів) при виготовленні жгутів тощо. По рядках 103 і 163 "від використання лабораторного посуду та
оснастки обладнання" вказується кількість дорогоцінних металів у
зношеному або вивільненому в результаті впровадження замінників,
лабораторного, технічного посуду тиглях та іншій оснастці, що
вийшла з ладу та вживалась при вирощуванні монокристалів і варці
скла, електродах та інших виробах, що використовуються як
лабораторне і виробниче обладнання. По рядках 105 і 165 "від використання термопарів і
термометрів опору" вказується кількість дорогоцінних металів у
ломі від використання термопар і термометрів опору.

( Форму N 3-МТП (піврічна) починаючи зі звітів за 2001 рік
скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 317 ( v0317202-02 )
від 27.08.2002 )

Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------------------------ | Коди | |----------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | | |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | ------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 4-МТП (квартальна)
назва, _________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308 _________________________________
Організація-складач _____________ Поштова
Форма власності _________________
Організаційно-правова Подають підприємства, установи,
форма господарювання ____________ організації усіх форм власності
Адреса __________________________ 10 числа після звітного періоду:
1. Органу державної статистики
за місцем знаходження;
2. Органу, що здійснює державне
регулювання у відповідній галузі
економіки
ЗВІТ
ПРО ЗАЛИШКИ І ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТА
ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
за 200__ р.
Розділ 1
Залишки палива та пально-мастильних матеріалів
---------------------------------------------------------------------------------- | Види палива | Одиниці |Код |Залишки на початок|Залишки на кінець | | | виміру |рядка|звітного періоду |звітного періоду | | | | |------------------+------------------| | | | |у спожи-|у поста- |у спожи-|у поста- | | | | |вачів |чальників|вачів |чальників| |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------------------------| | Первинні види палива: | |--------------------------------------------------------------------------------| |Кам'яне вугілля *1 |тонн | 001 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Із рядка 001 - вугілля | | | | | | | |для коксування |тонн | 002 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Буре вугілля (лігніт) *2|тонн | 003 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Нафта сира |тонн | 004 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Газовий конденсат |тонн | 014 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Природний газ |тис.куб.м | 005 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Сланці горючі |тонн | 006 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Торф паливний (при | | | | | | | |умовній вологості) |тонн | 007 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Дрова для опалення |щільн. | | | | | | | |куб. м | 008 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Інші види первинного | | | | | | | |палива |т у.п. | 009 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |з них відходи деревини |т у.п. | 010 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| |Пояснення для підприємств вугільної промисловості: | |*1 - по рядку 001 враховується готове кам'яне вугілля; | |*2 - по рядку 003 враховується готове буре вугілля. | |--------------------------------------------------------------------------------| | Продукти переробки палива: | |--------------------------------------------------------------------------------| |Промпродукт і шлам | | | | | | | |збагачувальних | | | | | | | |підприємств чорної | | | | | | | |металургії |тонн | 021 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Гермоантрацит |тонн | 022 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Кокс, коксик, коксовий | | | | | | | |дрібняк |тонн | 023 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Кам'яновугільні брикети |тонн | 024 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Буровугільні брикети |тонн | 026 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Торф'яні брикети і | | | | | | | |напівбрикети (при | | | | | | | |умовній вологості) |тонн | 025 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Авіаційний бензин |тонн | 031 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Автомобільний бензин |тонн | 032 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Газойль | | | | | | | |(дизельне пальне) |тонн | 033 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Газотурбінне паливо | | | | | | | |бензинового типу |тонн | 034 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Газотурбінне паливо | | | | | | | |керосинового типу |тонн | 035 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Моторне паливо |тонн | 036 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Гас технічний |тонн | 037 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Гас освітлювальний |тонн | 038 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Мазут топковий |тонн | 039 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Мазут флотський |тонн | 040 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Паливо пічне побутове |тонн | 041 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Нафтобітум |тонн | 042 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Нафтовий кокс |тонн | 043 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Нафта (лігроїн)*1 |тонн | 044 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Масла та мастила - | | | | | | | |всього |тонн | 045 | | | | | | з них: | | | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |масла автотракторні |тонн | 046 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |з автотракторних масел | | | | | | | |- масла груп Г, Д, Є |тонн | 047 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |масла дизельні |тонн | 048 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |з дизельних масел - | | | | | | | |масла груп Г, Д, Є |тонн | 049 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |мастила |тонн | 050 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Інші види | | | | | | | |нафтопродуктів |т у.п. | 053 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Відпрацьовані | | | | | | | |нафтопродукти |тонн | 051 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Скраплений газ |тонн | 052 | | | | | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Нафтозаводський газ | | | | | | | |(не скраплений) |тонн | 061 | Х | Х | Х | Х | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Доменний газ |тис.куб.м | 062 | Х | Х | Х | Х | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Коксовий газ |тис.куб.м | 063 | Х | Х | Х | Х | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Конвертерний газ |тис.куб.м | 064 | Х | Х | Х | Х | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Ферославний газ |тис.куб.м | 065 | Х | Х | Х | Х | |------------------------+-----------+-----+--------+---------+--------+---------| |Інші продукти переробки | | | | | | | |палива |т у.п. | 091 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| |*1 Нафта (лігроїн) - це легкі та середні масла, які знаходяться в | | межах між кінцевою точкою зрідженого нафтового газу і | | початковою точкою керосинового ряду. Нафта може | | використовуватися на нафтопереробних заводах як сировина для | | проведення реформінгу; в хімічній (нафтохімічній) | | промисловості, а також на газових заводах - для виробництва | | газу для газових заводів. | ----------------------------------------------------------------------------------
Розділ 2.
Використання палива та пально-мастильних матеріалів
------------------------------------------------------------------------------------ | Види палива *1 |Одиниці |Код |Використано - всього |із графи 1 -| | |виміру *1 |рядка *1|-----------------------|використано | | | | |у нату- |у вартісному |як | | | | |ральному|вимірі - грн*3|давальницька| | | | |вимірі*2| |сировина | |------------------------+-----------+--------+--------+--------------+------------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | |------------------------+-----------+--------+--------+--------------+------------| |------------------------+-----------+--------+--------+--------------+------------| |------------------------+-----------+--------+--------+--------------+------------| |------------------------+-----------+--------+--------+--------------+------------| |------------------------+-----------+--------+--------+--------------+------------| ------------------------------------------------------------------------------------
Пояснення:
*1 Графи А, Б, В заповнюються у послідовності відповідно
розділу 1.
*2 Дані графи (1) є сумою граф (1-6) розділу 3, граф (1) і
(2) розділу 4 та графи (2) розділу 5.
*3 Вартість давальницької сировини (крім об'ємів, витрачених на
здійснення послуг по її переробці) і палива, реалізованого населенню, до графи 2 не включаються.
Розділ З
Витрати палива та пально-мастильних матеріалів за
напрямами споживання
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Види палива *1 |Одиниці| Код |Витрати на|Витрати на|Використано|Кінцеве |Релізовано |Втрати при | | |виміру |рядка|перетво- |власне |для неенер-|споживання|населенню |транспорту-| | |*1 |*1 |рення в |споживання|гетичних | |(включаючи |ванні, | | | | |інші види |енергетич-|цілей (як | |працівників |розподілі | | | | |палива та |ним секто-|сировина, | |підприємства)|та | | | | |енергії |ром |матеріал) | | |зберіганні | |-------------------+-------+-----+----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------+-------+-----+----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------| |-------------------+-------+-----+----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------| |-------------------+-------+-----+----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------| |-------------------+-------+-----+----------+----------+-----------+----------+-------------+-----------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*1 Графи А, Б, В заповнюються у повлідовності відповідно
розділу 1.
Кількість підприємств (організацій), включених до звіту, які
знаходяться на самостійному балансі (КОД 0642) ________________
Виконавець _________________
прізвище Керівник
тел. _________________ "___"_________ 200_ р.
Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | --------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 4-МТП (місячна)
назва _________________________________ Затверджена
адреса одержувача наказом Держкомстату Міністерство, інший центральний України
орган виконавчої влади __________ 27.06.2001 N 308 _________________________________
Організація-складач _____________ Термінова - місячна
Форма власності _________________
Організаційно-правова Подають підприємства, установи,
форма господарювання ____________ організації усіх форм власності
Адреса __________________________ 1-го числа після звітного
періоду органу державної
статистики за місцем знаходження ------------------------------------------------------------------ |код 0642 | Кількість підприємств (організацій), включених до | | | звіту, які знаходятся на самостійному балансі | ------------------------------------------------------------------
Звіт про залишки і використання палива та
пально-мастильних матеріалів
за _______________ 200__ р.
-------------------------------------------------------------------------- | Види палива | Одиниці | Код |Використано|Залишки на кінець| | | виміру |рядка|- всього |звітного періоду | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| | А | Б | В | 1 | 2 | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |Кам'яне вугілля (1) | тонн | 0010| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |Буре вугілля (2) | тонн | 0030| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |Нафта, включаючи газовий | | | | | |конденсат | тонн | 0040| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |Природний газ | тис.куб.м| 0050| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |Автомобільний бензин | тонн | 0320| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |у тому числі за марками: | | | | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |А-72-80 | тонн | 0321| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |А-90-93 | тонн | 0322| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |А-94-98 | тонн | 0323| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |Газойль (дизельне пальне)| тонн | 0330| | | |-------------------------+----------+-----+-----------+-----------------| |Мазут топковий | тонн | 0390| | | --------------------------------------------------------------------------
Пояснення:
Звіт за ф. N 4-мтп (місячна) складають усі підприємства,
організації, установи та інші господарства, які використовують
паливо та нафтопродукти на виробничі та комунально-побутові
потреби, реалізують їх населенню і працівникам підприємства, а
також постачальницькі і збутові організації. До графи 1 записуються сумарні об'єми нафти (включаючи
газовий конденсат), окремих нафтопродуктів та природного газу,
витрачених за усіма напрямами споживання: в процесі перетворення,
на неергетичні потреби (як сировина, матеріал), безпосередньо в
цілях кінцевого споживання з урахуванням технологічних витрат і
втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні, незалежно від
джерел їх надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи
надійшли як давальницька сировина). До цієї графи записуються
також обсяги реалізації населенню. До графи 2 записуються сумарні об'єми залишків нафти
(включаючи газовий конденсат), окремих нафтопродуктів та
природного газу як у споживачів, так і постачальників у всіх
місцях зберігання. Показники рядків 0010, 0030, 0040, 0050 наводяться в цілих
числах, показники рідких нафтопродуктів в рядках 0320-0390 - з
одним десятковим знаком. _______________________
(1) - по рядку 0010 враховується готове кам'яне вугілля
(2) - по рядку 0030 враховується готове буре вугілля.
Виконавець ________________ Керівник
прізвище
тел. ______________________ "___"_____________ ______ р.

( Форму N 11-МТП (піврічна) починаючи зі звітів за 2001 рік
скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 317 ( v0317202-02 )
від 27.08.2002 )

( Форму N 14-МТП (піврічна) починаючи зі звітів за 2001 рік
скасовано на підставі Наказу Держкомстату N 317 ( v0317202-02 )
від 27.08.2002 )
Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |------------------------------------------------------------------------------| |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| |форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- | |КС | |доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|стоящої| | | |мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|органі-| | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|зації- | | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | |-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | --------------------------------------------------------------------------------
Кому подається __________________ Форма N 1-опт
найменування Міністерство, інший центральний Затверджена
орган виконавчої влади __________ наказом Держкомстату _________________________________ України
Найменування підприємства, 27.06.2001 N 308
організації _____________________
Адреса __________________________ Поштова - квартальна
Форма власності _________________
Подають на 16 день після
Кількість структурних підрозділів звітного періоду підприємства та
- неюридичних осіб (філій, організації постачання, збуту,
відділень, представництв та інших споживчої кооперації,
відокремлених підрозділів), які заготівельної та оптової
включено до звіту - 999 _________ торгівлі з правом юридичної
особи, незалежно від
організаційно-правової форми
господарювання і форми
власності, основним видом
діяльності яких є оптова
торгівля, органу державної
статистики за місцем свого
знаходження.
Звіт
про діяльність підприємства оптової торгівлі
за ___ квартал 200_ року
Розділ 1. Основні показники
(тис. грн., з одним десятковим знаком) ------------------------------------------------------------------ | N | Назва показників | Фактично за рік| |рядка| | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | А | Б | 1 | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 101 |Загальний оборот без ПДВ і акцизу | | | |(сума рядків 102-105) | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | |у тому числі: | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 102 |оптовий товарооборот | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 103 |роздрібний товарооборот | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 104 |оборот від посередницької діяльності | | |-----+----------------------------------------+-----------------| | 105 |оборот від інших видів діяльності | | ------------------------------------------------------------------
Розділ 2. Продаж і запаси товарів
-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Товари і товарні групи|Одиниця| Продано |Товарні запаси на | |рядка| |виміру |--------------------------------|кінець звітного | | | | |кіль-| тис.грн. |періоду | | | | |кість|--------------------------+------------------| | | | | |всього|з гр. 2 |з гр. 2 |кількість|тис.грн.| | | | | | |продано |продано | | | | | | | | |іншим |товарів | | | | | | | | |підприєм-|вітчизня-| | | | | | | | |ствам |ного ви- | | | | | | | | |оптової |робництва| | | | | | | | |торгівлі | | | | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| | А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| | 200 |Оптовий товарооборот - | | | | | | | | | |всього (р. 102) | | х | | | | | | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| | |у тому числі: | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| |-----+------------------------+-------+-----+------+---------+---------+---------+--------| --------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_________ 200__ р. Керівник _______________________
(підпис, П.І.по Б)
Виконавець _________________ Головний бухгалтер _________________
(підпис, П.І.по Б., (підпис, П.І.по Б)
телефон)
Пояснення
Звіт за ф. N 1-опт складається за I, II, III квартали -
окремо.
Розділ 1.
Рядок 101 - загальний оборот (без ПДВ і акцизу) - це загальна
вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) незалежно
від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язань зі
сплати податків за всіма видами діяльності підприємства (включаючи
власне споживання та внесені в рахунок витрати на пакування і
перевезення товару) в цінах фактичної реалізації. Не включається
до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності
(здавання в оренду приміщень, продаж устатковання) та від
нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди).
Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце, повинні бути
вираховані з обороту. Рядок 102 - оптовий товарооборот - це перепродаж товарів, без
будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим
підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання
або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними
для торгівлі операціями є розфасовка, сортування, пакування,
розділення, розподіл, перемішування і т.і. Рядок 103 - роздрібний товарооборот - це виручка від продажу
безпосередньо населенню споживчих товарів як за готівку, так і за
розрахункові чеки установ банків, через спеціально організовану
торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні
станції, розвізну і розносну мережу тощо). Рядок 104 - оборот від посередницької діяльності -
показується в розмірі комісійних, а не за повною вартістю
реалізованих товарів. Рядок 105 - оборот від інших видів діяльності зключає дані
про оборот підприємства від господарської діяльності, не
врахований в рядках зі 102 по 104: виробництва, будівництва,
транспорту, надання різноманітних видів послуг.
Розділ 2.
У розділі 2 показується розподіл оптового товарообороту (р.
102) за товарами і товарними групами за наведеним далі преліком. У графах 5 і 6 показуються товарні запаси на кінець звітного
періоду товарів (продукції), призначених для перепродажу. Дані, наведені в кв. м, куб. м, кг, штуках показують в цілих
числах; в млн. куб. м, тис. куб. м, тис. кв. м, тис. дал, тис. ум.
плит, тис. ум. банок, млн. кВт-г, тоннах, тис. грн. - з одним
десятковим знаком. Дані про перепродаж товарів виробництва України заповнюються
за експертною оцінкою. Дані р.248 >= р.249, р.252 >= р.253 + р.254 + р.255 + р.256, р.292 >= р.293.
Перелік товарів і товарних груп, по яких
подають дані за формою N 1-опт, квартальна
------------------------------------------------------------------ | | N | | | рядка | |----------------------------------------------------------------| |Продукція виробничо-технічного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Кам'яне вугілля, тис. тонн | 201 | |----------------------------------------------------+-----------| |Буре вугілля, тис. тонн | 202 | |----------------------------------------------------+-----------| |Нафта, включаючи газовий конденсат, тонн | 203 | |----------------------------------------------------+-----------| |Бензин автомобільний, тонн | 204 | |----------------------------------------------------+-----------| |Газойль (дизельне пальне), тонн | 205 | |----------------------------------------------------+-----------| |Паливо моторне, тонн | 206 | |----------------------------------------------------+-----------| |Мазут топковий, тонн | 207 | |----------------------------------------------------+-----------| |Масла та мастила, тонн | 208 | |----------------------------------------------------+-----------| |Газ природний,тис. куб. м | 209 | |----------------------------------------------------+-----------| |Електроенергія, млн. кВт-г | 210 | |----------------------------------------------------+-----------| |Прокат чорних металів - готовий, тонн | 211 | |----------------------------------------------------+-----------| |Труби стальні - всього, тонн | 212 | |----------------------------------------------------+-----------| |Труби чавунні каналізаційні і фасовані, тонн | 213 | |----------------------------------------------------+-----------| |Вироби подальшого переділу та металеві вироби, тонн | 214 | |----------------------------------------------------+-----------| |Котли опалювальні, штук | 215 | |----------------------------------------------------+-----------| |Радіатори і конвектори опалювальні, кВт | 216 | |----------------------------------------------------+-----------| |Прокат кольорових металів, тонн | 217 | |----------------------------------------------------+-----------| |Алюміній первинний, включаючи силумін, тонн | 218 | |----------------------------------------------------+-----------| |Алюміній вторинний, тонн | 219 | |----------------------------------------------------+-----------| |Цинк, тонн | 220 | |----------------------------------------------------+-----------| |Мідь рафінована, тонн | 221 | |----------------------------------------------------+-----------| |Брухт чорних металів, тонн | 222 | |----------------------------------------------------+-----------| |Брухт кольорових металів, кг | 223 | |----------------------------------------------------+-----------| |Сірка, тонн | 224 | |----------------------------------------------------+-----------| |Сода каустична 100%-на, тонн | 225 | |----------------------------------------------------+-----------| |Сода кальцинована 100%-на, тонн | 226 | |----------------------------------------------------+-----------| |Мінеральні добрива (в перерахунку на 100% поживних | | |речовин), тонн | 227 | |----------------------------------------------------+-----------| |Засоби захисту рослин хімічні у 100% обчисленні по | | |діючій речовині, тонн | 228 | |----------------------------------------------------+-----------| |Пластикати полівінілхлоридні, тонн | 229 | |----------------------------------------------------+-----------| |Пластифікатори, тонн | 230 | |----------------------------------------------------+-----------| |Поліетилен, тонн | 231 | |----------------------------------------------------+-----------| |Поліпропілен, тонн | 232 | |----------------------------------------------------+-----------| |Вироби із пластмас - всього, тонн | 233 | |----------------------------------------------------+-----------| |Полістирол і суполімери стиролу, тонн | 234 | |----------------------------------------------------+-----------| |Полівінілхлоридна смола і суполімери вінілхлориду, | | |тонн | 235 | |----------------------------------------------------+-----------| |Шини для вантажних автомобілів, штук | 236 | |----------------------------------------------------+-----------| |Шини для сільгоспмашин, штук | 237 | |----------------------------------------------------+-----------| |Шини для легкових автомобілів, штук | 238 | |----------------------------------------------------+-----------| |Деревина ділова, куб. м | 239 | |----------------------------------------------------+-----------| |Пиломатеріали, куб. м | 240 | |----------------------------------------------------+-----------| |Папір газетний, тонн | 241 | |----------------------------------------------------+-----------| |Папір друкарський, тонн | 242 | |----------------------------------------------------+-----------| |Папір офсетний, тонн | 243 | |----------------------------------------------------+-----------| |Цемент, тонн | 244 | |----------------------------------------------------+-----------| |Листи азбестоцементні (шифер), тис. умов. плит | 245 | |----------------------------------------------------+-----------| |Матеріали м'які покрівельні та ізол, тис. кв. м | 246 | |----------------------------------------------------+-----------| |Матеріали лакофарбові, тонн | 247 | |----------------------------------------------------+-----------| |Скло будівельне, тис. кв. м | 248 | |----------------------------------------------------+-----------| |з нього скло віконне, тис.кв.м | 249 | |----------------------------------------------------+-----------| |Вироби санітарні керамічні, тис. штук | 250 | |----------------------------------------------------+-----------| |Кабельна продукція, тис. грн. | 251 | |----------------------------------------------------+-----------| |Зернові культури - всього, тонн | 252 | |----------------------------------------------------+-----------| |з них пшениця, тонн | 253 | |----------------------------------------------------+-----------| | жито, тонн | 254 | |----------------------------------------------------+-----------| | ячмінь, тонн | 255 | |----------------------------------------------------+-----------| | кукурудза, тонн | 256 | |----------------------------------------------------+-----------| |Насіння соняшнику, тонн | 257 | |----------------------------------------------------+-----------| |Велика рогата худоба, тонн живої ваги | 258 | |----------------------------------------------------+-----------| |Свині, тонн живої ваги | 259 | |----------------------------------------------------+-----------| |Зола і золошлакові відходи, тонн | 260 | |----------------------------------------------------+-----------| |Макулатура, тонн | 261 | |----------------------------------------------------+-----------| |Інші види продукції виробничо-технічного | | |призначення, тис.грн. | 262 | |----------------------------------------------------------------| |Споживчі товари | |----------------------------------------------------------------| |Продовольчі товари | | |----------------------------------------------------+-----------| |М'ясо та птиця, тонн | 263 | |----------------------------------------------------+-----------| |Ковбасні вироби та копченості, тонн | 264 | |----------------------------------------------------+-----------| |Консерви м'ясні, тис. умов. банок | 265 | |----------------------------------------------------+-----------| |Масло тваринне, тонн | 266 | |----------------------------------------------------+-----------| |Сири жирні (включаючи бринзу), тонн | 267 | |----------------------------------------------------+-----------| |Консерви молочні, тис. умов. банок | 268 | |----------------------------------------------------+-----------| |Продукція з незбираного молока в перерахунку | | |на молоко, тонн | 269 | |----------------------------------------------------+-----------| |Маргаринова продукція та майонез, тонн | 270 | |----------------------------------------------------+-----------| |Жири тваринні харчові, тонн | 271 | |----------------------------------------------------+-----------| |Риба і морепродукти харчові, тонн | 272 | |----------------------------------------------------+-----------| |Консерви рибні, тис. умов. банок | 273 | |----------------------------------------------------+-----------| |Олія, тонн | 274 | |----------------------------------------------------+-----------| |Цукор,тонн | 275 | |----------------------------------------------------+-----------| |Кондитерські вироби, тонн | 276 | |----------------------------------------------------+-----------| |Сіль, кг | 277 | |----------------------------------------------------+-----------| |Чай, кг | 278 | |----------------------------------------------------+-----------| |Кава, кг | 279 | |----------------------------------------------------+-----------| |Борошно, тонн | 280 | |----------------------------------------------------+-----------| |Крупи та бобові, тонн | 281 | |----------------------------------------------------+-----------| |Макаронні вироби, тонн | 282 | |----------------------------------------------------+-----------| |Консерви овочеві, тис, умов. банок | 283 | |----------------------------------------------------+-----------| |Консерви фруктово-ягідні, тис. умов. банок | 284 | |----------------------------------------------------+-----------| |Тютюнові вироби, млн. штук | 285 | |----------------------------------------------------+-----------| |Горілка і лікеро-горілчані вироби, тис. дал | 286 | |----------------------------------------------------+-----------| |Слабоалкогольні напої, тис. дал | 287 | |----------------------------------------------------+-----------| |Вина, тис. дал | 288 | |----------------------------------------------------+-----------| |Шампанське, тис. дал | 289 | |----------------------------------------------------+-----------| |Коньяк, тис. дал | 290 | |----------------------------------------------------+-----------| |Пиво,тис. дал | 291 | |----------------------------------------------------+-----------| |Безалкогольні напої, тис. дал | 292 | |----------------------------------------------------+-----------| |у т.ч. мінеральні води, тис. дал | 293 | |----------------------------------------------------+-----------| |Інші види продовольчих товарів, тис. грн. | 294 | |----------------------------------------------------------------| |Непродовольчі товари | |----------------------------------------------------------------| |Легкові автомобілі, штук | 295 | |----------------------------------------------------+-----------| |Грузові автомобілі, штук | 296 | |----------------------------------------------------+-----------| |Мотоцикли і моторолери, штук | 297 | |----------------------------------------------------+-----------| |Велосипеди і мопеди, штук | 298 | |----------------------------------------------------+-----------| |Холодильники та морозильники побутові, штук | 299 | |----------------------------------------------------+-----------| |Пральні машини побутові, штук | 300 | |----------------------------------------------------+-----------| |Швейні машини побутові, штук | 301 | |----------------------------------------------------+-----------| |Електропилососи побутові, штук | 302 | |----------------------------------------------------+-----------| |Телевізори, штук | 303 | |----------------------------------------------------+-----------| |Радіоприймальні пристрої, штук | 304 | |----------------------------------------------------+-----------| |Магнітофони, штук | 305 | |----------------------------------------------------+-----------| |Відеомагнітофони, штук | 306 | |----------------------------------------------------+-----------| |Аудіо-відеотовари, тис. грн. | 307 | |----------------------------------------------------+-----------| |Фонограми, тис. грн. | 308 | |----------------------------------------------------+-----------| |Обчислювальна техніка і запчастини до неї, тис. грн.| 309 | |----------------------------------------------------+-----------| |Посуд фарфоро-фаянсовий і майоліковий, тис. гри. | 310 | |----------------------------------------------------+-----------| |Парфюмерно-косметичні вироби, тис. грн. | 311 | |----------------------------------------------------+-----------| |Товари побутової хімії, тонн | 312 | |----------------------------------------------------+-----------| |Синтетичні миючі засоби, тонн | 313 | |----------------------------------------------------+-----------| |Вироби для фізичної культури, спорту і | | |туризму, тис. грн. | 314 | |----------------------------------------------------+-----------| |Ювелірні вироби, тис. грн. | 315 | |----------------------------------------------------+-----------| |Тканини - всього, тис. кв. м | 316 | |----------------------------------------------------+-----------| |Швейні вироби,тис. грн. | 317 | |----------------------------------------------------+-----------| |Медикаменти і хіміко-фармацевтичні товари, тис.грн. | 318 | |----------------------------------------------------+-----------| |Інші види непродовольчих товарів, тис. грн. | 319 | ------------------------------------------------------------------
____________________________
* Форми 3-дм (річна), Додаток 2 до ф. N 11-мтп (річна),
N 1-ер (піврічна) не наводяться.вгору