Про затвердження складу Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Держкомзем України; Наказ, Склад колегіального органу від 17.10.2005307
Документ v0307219-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.10.2006, підстава - v0431219-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
17.10.2005 N 307
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України по земельних ресурсах
N 431 ( v0431219-06 ) від 30.10.2006 }
Про затвердження складу Екзаменаційної
комісії з експертної грошової оцінки
земельних ділянок

На виконання вимог статті 8 Закону України "Про оцінку
земель" ( 1378-15 ) та з метою забезпечення якісної професійної
підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних
ділянок Н А К А З У Ю:
1. У зв'язку із кадровими змінами у центральному апараті
Комітету, до повноважень якого належить реалізація державної
політики з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок та
представників, делегованих саморегулівними організаціями
оцінювачів у сфері оцінки землі, зі складу яких необхідно
формувати екзаменаційну комісію з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, наказ Держкомзему від 10 серпня 2005 року N 244
"Про затвердження складу екзаменаційної комісії з питань
експертної грошової оцінки земельних ділянок" вважати таким, що
втратив чинність.
2. Затвердити Екзаменаційну комісію з експертної грошової
оцінки земельних ділянок у складі:
------------------------------------------------------------------ |СИДОРЕНКО |Голова Державного комітету України по | |Микола Якович |земельних ресурсах, | | |голова Екзаменаційної комісії | |----------------------+-----------------------------------------| |КУЛІНІЧ |перший заступник Голови Комітету, | |Володимир Васильович |заступник Голови | | |Екзаменаційної комісії | |----------------------+-----------------------------------------| |ГОРБАТОВИЧ |начальник Управління ринку та оцінки | |Станіслав Миколайович |земель, розмежування земель державної та | | |комунальної власності, | | |заступник Голови Екзаменаційної комісії | |----------------------+-----------------------------------------| |ПРОКОПЕНКО |головний спеціаліст Управління ринку та | |Сергій Васильович |оцінки земель, розмежування земель | | |державної та комунальної власності, | | |секретар Екзаменаційної комісії | |----------------------+-----------------------------------------| |ЛИХОГРУД |начальник Управління науково-технічного | |Микола Григорович |прогресу та взаємодії з науковими | | |установами | |----------------------+-----------------------------------------| |ДОБРЯК |директор ДП "Головний науково-дослідний | |Дмитро Семенович |та проектний інститут землеустрою" | |----------------------+-----------------------------------------| |КРАВЦОВА |Заступник директора департаменту оцінки | |Наталія Павлівна |майна та оціночної діяльності, начальник | | |відділу оцінки цілісних майнових | | |комплексів та об'єктів у нематеріальній | | |формі ФДМ України (за згодою) | |----------------------+-----------------------------------------| |АНТИПЕНКО |Голова Ради Всеукраїнської громадської | |Ірина Вікторівна |організації "Ліга оцінювачів землі" (за | | |згодою) | |----------------------+-----------------------------------------| |ДЕХТЯРЕНКО |заступник директора інституту | |Юрій Федорович |соціально-економічних проблем міста (за | | |згодою), представник саморегулівної | | |організації Всеукраїнської громадської | | |організації "Ліга оцінювачів земель" | |----------------------+-----------------------------------------| |КАНАШ |завідувач відділу екології | |Олександр Павлович |землекористування ДП "Інститут | | |землеустрою" (за згодою), представник | | |саморегулівної організації Всеукраїнської| | |громадської організації "Ліга оцінювачів | | |земель" | |----------------------+-----------------------------------------| |МАНЦЕВИЧ |заступник завідуючого Секретаріатом | |Юрій Миколайович |Комітету Верховної Ради України з питань | | |будівництва, транспорту, | | |житлово-комунального господарства і | | |зв'язку (за згодою), представник | | |саморегулівної організації Всеукраїнської| | |громадської організації "Ліга оцінювачів | | |земель" | |----------------------+-----------------------------------------| |ПАЛЕХА |заступник директора інституту Діпромісто | |Юрій Миколайович |з наукової роботи (за згодою), | | |представник саморегулівної організації | | |Всеукраїнської громадської організації | | |"Ліга оцінювачів земель" | |----------------------+-----------------------------------------| |ДВОРНІК |Заступник Голови Всеукраїнської | |Вадим Васильович |громадської організації "Ліга оцінювачів | | |земель" (за згодою). | ------------------------------------------------------------------
2. Екзаменаційній комісії в своїй роботі керуватися
Положенням про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженим наказом
Держкомзему України від 18 жовтня 2004 р. N 343 ( z1432-04 ) та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2004 р.
за N 1432/10031.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комітету М.Я.Сидоренковгору