Про інвентаризацію майна ДМА "Бориспіль"
Мінтранс України; Наказ від 30.04.2002305
Документ v0305361-02, поточна редакція — Прийняття від 30.04.2002

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 305 від 30.04.2002
м. Київ

Про інвентаризацію майна ДМА "Бориспіль"

Згідно з Методикою оцінки вартості майна під час
приватизації, затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України
від 12.10.2000 р. N 1554 ( 1554-2000-п ) (далі - Методика),
Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що
приватизуються, а також майна державних підприємств та
організацій, яке передається в оренду, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.93 р. N 158 ( 158-93-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити персональний склад комісій з інвентаризації
Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" (далі - ДМА
"Бориспіль"), що підлягають корпоратизації згідно додатку.
2. Визначити датою оцінки вартості майна ДМА "Бориспіль"
31.05.2002 р.
3. Інвентаризаційній комісії: 3.1. Провести попередню інвентаризацію необоротних активів
майна ДМА "Бориспіль" станом на 07.05.2002 р. відповідно до підп.
3 п.10 та п.17 Методики ( 1554-2000-п ) і передати на затвердження
Міністерству транспорту її результати та "Зведений акт
інвентаризації майна N 1", а також "Перелік необоротних активів,
що підлягають експертній оцінці N 1" не пізніше ніж за 10 днів до
визначеної дати оцінки згідно вимогам п.17-19 Методики. 3.2. Здійснити уточнення результатів попередньої
інвентаризації необоротних активів та провести повну
інвентаризацію інших активів та зобов'язань ДМА "Бориспіль" станом
на 07.05.2002 р., в терміни відповідно до підп. 3 п.11 та п.17
Методики ( 1554-2000-п ). 3.3. Результати інвентаризації розглянути на засіданні
комісії з корпоратизації та подати на затвердження Міністерству
транспорту в установлені Методикою ( 1554-2000-п ) терміни
"Зведений акт інвентаризації майна N 2", та додатковий "Перелік
необоротних активів, що підлягають експертній оцінці N 2" згідно з
вимогами п.п.17-19 Методики.
4. Генеральному директору ДМА "Бориспіль" Шматку М.П.
забезпечити, у визначені п.п.11-12, п.10 Методики ( 1554-2000-п )
терміни, подання до комісії з корпоратизації документів,
зазначених у п.56 Методики, для складання акту оцінки вартості
майна.
5. Персональну відповідальність за своєчасне та якісне
проведення інвентаризації майна ДМА "Бориспіль" покласти на голову
комісії з інвентаризації.
6. Державному департаменту авіаційного транспорту (Шкатюк
А.Г.) забезпечити контроль за проведенням інвентаризації майна ДМА
"Бориспіль".
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Демиденка А.Ф.
Склад
інвентаризаційної комісії Державного міжнародного
аеропорту "Бориспіль"
Шматко Микола Павлович - Генеральний директор ДМА "Бориспіль"
- голова комісії; Гомболевська Наталія Володимирівна - Головний бухгалтер ДМА
"Бориспіль"; Гончаров Василь Васильович - Керуючий розвитком та
будівництвом ДМА "Бориспіль"; Шишков Олександр Федорович - Головний інженер ДМА
"Бориспіль"; Блідченко Тетяна Андріївна - Бухгалтер ДМА "Бориспіль"; Ємельянова Людмила Василівна - Економіст ДМА "Бориспіль"; Качайкіна Олена Валерієвна - Ревізор-інспектор ДМА
"Бориспіль"; Нестеренко Віктор Миколайович - Начальник транспортного
забезпечення аеродромної служби ДМА "Бориспіль"; Хамедов Ренат Самедович - Начальник виробництва служби
головного механіка аеропорту ДМА "Бориспіль".
Державний секретар О.Петренковгору