Документ v0301832-12, поточна редакція — Редакція від 01.05.2014, підстава - v0181832-13

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2012  № 301

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики
№ 181 від 14.06.2013}

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року № 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року № 396 та від 31 травня 2011 року № 634", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної й об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні - зі звіту за 2012 рік:

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 9-б-сг на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 29-сг на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 24 на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 1-риба на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 21-заг на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 50-сг на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 2-ферм на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 10-мех на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 6-сільрада на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

1.2. Річні - зі звіту про посіви під урожай 2013 року:

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 4-сг на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 4-сільрада на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

1.3. Періодичні - зі звіту за січень 2013 року:

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 37-сг (місячна) на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 24-сг (місячна) на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 1-риба (місячна) на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми № 11-заг (квартальна) на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 13-заг (квартальна) на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

1.4. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості - з 01 травня 2013 року:

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 01-СГН на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

{Наказ втратив чинність в частині затвердження форми 02-СГН на підставі Наказу Державної служби статистики № 181 від 14.06.2013}

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 9-б-сг (річна), № 29-сг (річна), № 24 (річна), № 50-сг (річна), № 10-мех (річна), № 4-сг (річна), № 37-сг (місячна), № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна) - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом економічної діяльності, незалежно від підпорядкування й організаційно-правової форми господарювання, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 21-заг (річна), № 2-ферм (річна), № 1-риба (річна), № 1-риба (місячна) - на юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, незалежно від підпорядкування й організаційно-правової форми господарювання, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 6-сільрада, № 4-сільрада - на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. № 01-СГН, № 02-СГН - на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості.

3. Затвердити типову форму первинної облікової документації № 3 "Переписний лист домашніх господарств з обліку худоби та наявності сільськогосподарської техніки на 1 січня 20__ року", що додається, ввести її в дію з 01 січня 2013 року та поширити на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

4. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо застосування форми первинної облікової документації, збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

6.1. Наказ Держкомстату від 22.04.2011 № 97 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: річних - № 24, № 1-риба, № 2-ферм, № 10-мех, № 6-сільрада та періодичних - № 1-риба (місячна) - з 01 січня 2013 року; періодичних - № 24-сг (місячна), № 11-заг (квартальна), № 13-заг (квартальна) - з 01 лютого 2013 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості № 02-СГН - з 01 травня 2013 року.

6.2. Наказ Держкомстату від 21.06.2010 № 234 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: річних - № 9-б-сг, № 29-сг - з 01 грудня 2012 року; річних - № 21-заг, № 50-сг, № 16-сг, № 4-сг, № 4-сільрада - з 01 січня 2013 року; періодичної - № 37-сг (місячна) - з 01 лютого 2013 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості № 01-СГН - з 01 травня 2013 року.

6.3. Наказ Держкомстату від 30.06.2009 № 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форми № 3 - з 01 січня 2013 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко

{Форми № 01-СГН, № 02-СГН не додаються}

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}вгору