Документ v0299730-15, поточна редакція — Редакція від 06.04.2016, підстава - v0127730-16

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2015  № 299

Про атестацію педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 127 від 06.04.2016}

Керуючись статтею 18, частиною четвертою статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту", Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами), та підпунктом 53 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Утворити атестаційну комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з проведення атестації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (далі - атестаційна комісія) у складі згідно з додатком.

2. Атестаційній комісії:

2.1. Атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

2.2. Розглядати клопотання атестаційних комісій професійно-технічних навчальних закладів, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, та приймати рішення про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та (або) педагогічного звання або про відповідність працівників раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії", та (або) відповідність працівників раніше присвоєному педагогічному званню.

2.3. Розглядати апеляції педагогічних працівників на рішення атестаційних комісій професійно-технічних навчальних закладів, що входять до сфери управління Мінагрополітики України.

2.4. Здійснювати контроль за роботою атестаційних комісій професійно-технічних навчальних закладів, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, та прийнятими ними рішеннями стосовно присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" або про відповідність працівників раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", та (або) порушення клопотання перед атестаційною комісією про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", та (або) педагогічного звання або про відповідність працівників раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії", та (або) відповідність працівників раніше присвоєному педагогічному званню.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лапу В.І.

Міністр

О.М. Павленко



Додаток
до наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
30.07.2015  № 299

СКЛАД
атестаційної комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з проведення атестації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів


Ковальова
Олена Вікторівна

-

заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова атестаційної комісії


Стефанович
Андрій Миколайович

-

директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, заступник голови атестаційної комісії


Заєць
Інна Валеріївна

-

провідний спеціаліст відділу освіти та кадрового забезпечення АПК Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі, секретар атестаційної комісії


Члени атестаційної комісії:


Гаращенко
Ганна Василівна

-

головний спеціаліст відділу регулювання соціально-трудових відносин в АПК Департаменту роботи з персоналом


Роздобудько
Тетяна Аркадіївна

-

головний спеціаліст відділу організації наукового супроводу та трансферу інновацій Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі


Іщенко
Тетяна Дем'янівна

-

в. о. директора державної установи "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" (за згодою)


Кваша
Сергій Миколайович

-

проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)


Лихогод
Ніна Григорівна

-

завідувач лабораторії педагогічних інновацій державної установи "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта" (за згодою).


Самосуд
Світлана Василівна

-

заступник голови Профспілки працівників АПК (за згодою)


Ставнича
Людмила Анатоліївна

-

заступник директора - начальник відділу освіти та кадрового забезпечення АПК Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі.

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 127 від 06.04.2016}

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}



вгору