Документ v0299650-09, поточна редакція — Редакція від 08.04.2009, підстава - v0376650-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.03.2009 N 299

Про затвердження зміни до Плану
підготовки проектів
регуляторних актів
у Мінтрансзв'язку на 2009 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 376 ( v0376650-09 ) від 08.04.2009 }

На виконання Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміну до Плану підготовки проектів регуляторних
актів у Мінтрансзв'язку на 2009 рік, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 11.12.2008 N 1505 ( v1505650-08 ), що
додається.
2. Державній авіаційній адміністрації (Давидов О.М.)
забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті
Мінтрансзв'язку.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
20.03.2009 N 299
(у редакції наказу
Міністерства
транспорту та зв'язку
України
08.04.2009 N 376
( v0376650-09 )

ЗМІНИ
до Плану підготовки проектів регуляторних актів
у Мінтрансзв'язку на 2009 рік
( v1505650-08 )

Унести зміни, доповнивши новими позиціями такого змісту: " --------------------------------------------------------------------------------------------- | | Закон України | Наказ |II кв. |Державіаадміністрація | Приведення | | | "Про | Державного | | | відомчих | | | ліцензування | комітету | | | нормативно- | | | певних видів | України з | | | правових | | | господарської | питань | | | актів у | | | діяльності" | регуляторної | | |відповідність | | | ( 1775-14 ); | політики та | | | до | | |Указ Президента |підприємництва | | |законодавства | | | України від |і Міністерства | | | | | | 25.05.2000 |транспорту та | | | | | | N 721/2000 | зв'язку | | | | | | ( 721/2000 ) | України | | | | | | "Питання | "Про | | | | | | Державного | затвердження | | | | | |комітету України|змін до деяких | | | | | | з питань | нормативно- | | | | | | регуляторної |правових актів | | | | | | політики та | Державного | | | | | |підприємництва";| комітету | | | | | |Указ Президента | України з | | | | | | України від | питань | | | | | | 16.08.2004 | регуляторної | | | | | | N 912/2004 | політики та | | | | | | ( 912/2004 ) |підприємництва | | | | | |"Про внесення |і Міністерства | | | | | |змін до деяких | транспорту | | | | | | указів | України" | | | | | | Президента | | | | | | | України"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 14.11.2000 | | | | | | | N 1698 | | | | | | | ( 1698-2000-п )| | | | | | | "Про | | | | | | | затвердження | | | | | | |переліку органів| | | | | | | ліцензування"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 29.11.2000 | | | | | | | N 1755 | | | | | | |( 1755-2000-п ) | | | | | | |"Про термін дії | | | | | | | ліцензії на | | | | | | | провадження | | | | | | | певних видів | | | | | | | господарської | | | | | | | діяльності, | | | | | | | розміри і | | | | | | | порядок | | | | | | | зарахування | | | | | | | плати за її | | | | | | | видачу"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 22.09.2004 | | | | | | | N 1263 | | | | | | |( 1263-2004-п ) | | | | | | |"Про ліквідацію | | | | | | | Державного | | | | | | | департаменту | | | | | | | авіаційного | | | | | | | транспорту"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 02.11.2006 | | | | | | | N 1526 | | | | | | |( 1526-2006-п ) | | | | | | | "Про утворення | | | | | | | Державної | | | | | | | авіаційної | | | | | | |адміністрації"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | |26.04.2007 N 667| | | | | | | ( 667-2007-п ) | | | | | | | "Про | | | | | | | затвердження | | | | | | | Положення про | | | | | | | Державний | | | | | | |комітет України | | | | | | | з питань | | | | | | | регуляторної | | | | | | | політики та | | | | | | |підприємництва" | | | | | |---+----------------+-----------------+---------+--------------------------+---------------| | | Закон України | Наказ |II кв. |Державіаадміністрація | Приведення | | | "Про | Державного | | | відомчих | | | ліцензування | комітету | | | нормативно- | | | певних видів | України з | | | правових | | | господарської | питань | | | актів у | | | діяльності" | регуляторної | | |відповідність | | | ( 1775-14 ); | політики та | | | до | | |Указ Президента |підприємництва | | |законодавства | | | України від |і Міністерства | | | | | | 25.05.2000 |транспорту та | | | | | | N 721/2000 | зв'язку | | | | | | ( 721/2000 ) | України | | | | | | "Питання | "Про | | | | | | Державного | затвердження | | | | | |комітету України|змін до наказу | | | | | | з питань | Державного | | | | | | регуляторної | комітету | | | | | | політики та | України з | | | | | |підприємництва";| питань | | | | | |Указ Президента | регуляторної | | | | | | України від | політики та | | | | | | 16.08.2004 |підприємництва | | | | | | N 912/2004 |і Міністерства | | | | | | ( 912/2004 ) | транспорту | | | | | |"Про внесення | України від | | | | | |змін до деяких | 01.07.2002 | | | | | | указів | N 70/434" | | | | | | Президента | | | | | | | України"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 14.11.2000 | | | | | | | N 1698 | | | | | | | ( 1698-2000-п )| | | | | | | "Про | | | | | | | затвердження | | | | | | |переліку органів| | | | | | | ліцензування"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 29.11.2000 | | | | | | | N 1755 | | | | | | |( 1755-2000-п ) | | | | | | |"Про термін дії | | | | | | | ліцензії на | | | | | | | провадження | | | | | | | певних видів | | | | | | | господарської | | | | | | | діяльності, | | | | | | | розміри і | | | | | | | порядок | | | | | | | зарахування | | | | | | | плати за її | | | | | | | видачу"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 22.09.2004 | | | | | | | N 1263 | | | | | | |( 1263-2004-п ) | | | | | | |"Про ліквідацію | | | | | | | Державного | | | | | | | департаменту | | | | | | | авіаційного | | | | | | | транспорту"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | | 02.11.2006 | | | | | | | N 1526 | | | | | | |( 1526-2006-п ) | | | | | | | "Про утворення | | | | | | | Державної | | | | | | | авіаційної | | | | | | |адміністрації"; | | | | | | | постанова | | | | | | | Кабінету | | | | | | | Міністрів | | | | | | | України від | | | | | | |26.04.2007 N 667| | | | | | | ( 667-2007-п ) | | | | | | | "Про | | | | | | | затвердження | | | | | | | Положення про | | | | | | | Державний | | | | | | |комітет України | | | | | | | з питань | | | | | | | регуляторної | | | | | | | політики та | | | | | | |підприємництва" | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- ".
{ Таблиця в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 376 ( v0376650-09 ) від 08.04.2009 }
Перший заступник голови
Державної авіаційної
адміністрації О.В.Овчинниковвгору