Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні
МОН України; Наказ, Рекомендації від 21.03.2016294
Документ v0294729-16, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2016  № 294

Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні

На виконання пункту 5.2.1 Плану заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженого наказом МОН від 16.06.2015 р. № 641, та положень договору про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Молодіжною організацією "Пласт - Національна Скаутська Організація України" (далі - Пласт) від 14.10.2015, з метою співпраці з громадськими організаціями з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, всебічного розвитку особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, відродження історичних та культурних традицій Українського народу НАКАЗУЮ:

1. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій:

1.1. створювати сприятливі умови для розвитку пластового (скаутського) руху в Україні;

1.2. сприяти пластовим (скаутським) організаціям у проведенні патріотичних, спортивних, краєзнавчих, туристських заходів, волонтерських акцій з учнівською та студентською молоддю;

1.3. сприяти створенню дитячо-юнацьких пластових центрів спільно зі структурними підрозділами з питань молоді та спорту обласних та Київської міської державних адміністрацій (за згодою).

2. Керівникам обласних та Київського міського інститутів післядипломної педагогічної освіти:

2.1. узгодити з Пластом графіки проведення презентацій пластової виховної методики в системі освіти та визначити їх учасників;

2.2. сприяти Пласту у проведенні для педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів презентацій скаутської виховної методики, тренінгів з питань залучення дітей до пластового (скаутського) руху, навчання інструкторів (тренерів) для роботи в пластових організаціях;

2.3. взяти до відома та використання в роботі Рекомендації щодо поетапного створення пластових центрів, що додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.

Міністр

С.М. Квіт


Додаток
до наказу МОН
21.03.2016 № 294

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо поетапного створення пластових центрів

Молодіжна організація "Пласт - Національна скаутська організація України" (далі - Пласт) - добровільна, неполітична, позаконфесійна, неприбуткова і незалежна всеукраїнська молодіжна громадська організація, яка виховує в молодих людях високу самосвідомість, відповідальність, почуття гідності і самоповаги, сприяє формуванню повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, гідних громадян своєї Батьківщини.

Метою діяльності Пласту є сприяння всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.

Завдання Пласту:

- зберігати традиції та особливості пластової самовиховної методи, підтримувати ідейну єдність;

- підтримувати інтеграцію Пласту в міжнародний скаутський рух;

- сприяти поширенню пластової ідеї та розвитку організації;

- задовольняти та захищати законні соціальні, творчі, духовні й інші інтереси своїх членів.

Для досягнення виховних цілей Пласт застосовує методику виховання, основні принципи якої полягають у добровільності членства в організації, вихованні та навчанні через гру і працю, поступовій програмі занять і випробувань, гуртковій системі самоорганізації, заохоченні ініціативи та самоврядування, пізнанні природи і життя серед природи, підтримці інтересів і здібностей дітей та молоді. Використовуючи пластову методику виховання, Пласт розвиває духовні, інтелектуальні, соціальні та фізичні риси своїх членів; сприяє збереженню традицій попередніх поколінь, передає знання і розуміння історії, культури та національних традицій; проводить екологічну, оздоровчу, аматорську спортивну та культурну діяльність.

Для ефективного використання пластової методики виховання доцільно в містах і селах України створити пластові центри. Починати створення таких центрів рекомендується із презентації пластової методики в системі освіти. Графік проведення презентацій визначається спільно представниками департаментів (управлінь) освіти і науки, інститутів післядипломної педагогічної освіти та Пласту.

Презентації проводяться представниками Пласту для:

- заінтересованих представників обласних департаментів (управлінь) освіти, керівництва місцевих органів управління освітою;

- заінтересованих педагогів у обласних центрах (по 6 - 10 осіб з кожного міста та району).

Учасники презентацій повинні відповідати таким критеріям:

1. Рівень мотивації до створення та впровадження пластової методики у системі освіти (освітяни, батьки школярів, громадські активісти тощо).

2. Життєві принципи, що відповідають змісту загальнолюдських моральних цінностей.

3. Патріотична налаштованість, вільне володіння державною мовою.

4. Здоровий спосіб життя (не палить, вміє утриматись або не вживає алкогольні напої; практикує активний відпочинок на природі, зокрема має досвід туристських походів з ночівлею на природі або готовий здобути такий досвід).

5. Комунікабельність (від почуття гумору до активного використання соціальних мереж).

Для ознайомлення з пластовою методикою виховання для заінтересованих осіб необхідно організувати та провести ряд навчальних тренінгів, методичних семінарів:

1. Учасники проходять тренінг у групах по 25 - 30 осіб за відповідною пластовою програмою.

2. Для проведення тренінгу у групі має бути щонайменше 25 учасників. За наявності у групі 50 і більше осіб одна тренерська команда проводить тренінг паралельно для всіх груп, які розміщуються у відокремлених приміщеннях.

3. При недостатній кількості учасників у групі проводиться додатковий набір бажаючих.

Особи, яким зарахований тренінг, можуть брати безпосередню участь у роботі пластових центрів.

Проведення презентацій, тренінгів і процес створення пластових центрів не потребують додаткового фінансування за рахунок бюджетних коштів.

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору