Документ v0294312-11, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.02.2012, підстава - v0087863-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
30.03.2011 N 294
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 87 ( v0087863-12 ) від 01.02.2012 }
Щодо електронної форми річної фінансової
звітності емітентів з закритим (приватним)
розміщенням цінних паперів, яка подається
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку у складі електронної форми
річних адміністративних даних відповідно
до рішення Комісії від 01.03.2011 N 187
"Про затвердження Положення про подання
адміністративних даних емітентами з закритим
(приватним) розміщенням цінних паперів
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та Порядку заповнення
електронних форм адміністративних даних
емітентами з закритим (приватним) розміщенням
цінних паперів, які подаються до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25.03.2011 за N 395/19133
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 845 ( v0845312-11 ) від 02.09.2011 }

З метою упорядкування складання емітентами з закритим
(приватним) розміщенням цінних паперів електронної форми
фінансової звітності, яка подається у складі річних
адміністративних даних відповідно до рішення Комісії від
01.03.2011 N 187 ( z0395-11 ) "Про затвердження Положення про
подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним)
розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та Порядку заповнення електронних форм
адміністративних даних емітентами з закритим (приватним)
розміщенням цінних паперів, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.03.2011 за N 395/19133, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми річної фінансової звітності, яка подається у
складі річних адміністративних даних емітентів з закритим
(приватним) розміщенням цінних паперів відповідно до вимог
розділів I та III Положення про подання адміністративних даних
емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Порядку
заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з
закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затверджених рішенням Комісії від 01.03.2011 N 187 ( z0395-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за
N 395/19133.
2. Електронна форма річної фінансової звітності складається з
файлів: для емітентів-підприємств: "BP_A.DBF"; "BP_A.DBT";
"BP_P.DBF"; "FP.DBF"; "FP.DBT"; "RK_1.DBF"; "RK_1.DBT";
"RK_2.DBF"; "VK_1. DBF"; "VK_1.DBT"; "VK_2.DBF"; "VK_3.DBF":
"F5_SHAPK.DBF"; "F5_OZ_1.DBF"; "F5_OZ_2.DBF"; "F5_OZ_3.DBF";
"F5_INSHE.DBF"; "F5_BA.DBF"; "F5_FRBA_1.DBF"; "F5_FRBA_2.DBF"; для емітентів-банків: "BB.DBF"; "BB.DBT"; "FB.DBF"; "FB.
DBT"; "RGKB1.DBF"; "RGKB1.DBT"; "RGKB2.DBF"; "RGKB2.DBT";
"VKB1.DBF"; "VKB1.DBT"; "VKB2.DBF"; для емітентів - суб'єктів малого підприємництва: "BM_A.DBF";
"BM_A.DBT"; "BM._P.DBF"; "FM.DBF"; "FM.DBT"; для емітентів - суб'єктів малого підприємництва, які
складають Спрощений фінансовий звіт: "BMS_A.DBF"; "BMS_A.DBT";
"BMS_P.DBF"; "FMS.DBF", "FMS.DBT".
3. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощуку)
до 11.04.2011 року забезпечити територіальні управління та
департамент моніторингу фондового ринку програмою прийняття
електронної форми адміністративних даних емітентів з закритим
(приватним) розміщенням цінних паперів.
4. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощуку)
забезпечити оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складаються адміністративні дані емітентів з закритим (приватним)
розміщенням цінних паперів, на Web-сайті Комісії.
5. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному
друкованому виданні Комісії.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на членів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Бурмаку та
Ю.Назаренка.
Голова Комісії Д.Тевелєв

Додаток
до наказу Голови Комісії
30.03.2011 N 294
"Щодо електронної форми
річної фінансової звітності
емітентів з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
яка подається до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку у складі
електронної форми річних
адміністративних даних
відповідно до рішення
Комісії від 01.03.2011 N 187
"Про затвердження Положення
про подання адміністративних
даних емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
та Порядку заповнення
електронних форм
адміністративних даних
емітентами з закритим
(приватним) розміщенням
цінних паперів,
які подаються до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку",
зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 25.03.2011
за N 395/19133"

Структура файлів,
формат та опис полів електронної
форми річної фінансової звітності
Таблиця 1. Структура файла "BP_A.DBF".
Баланс підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE |Дата складання звіту | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOPFG |Код за КОПФГ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | SPODU |Код за СПОДУ |Текстове | 5 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KVED |Код за КВЕД ( va375202-05 ) |Текстове | 7 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | ADRES |Адреса |Текстове | 254 | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP010_03|Нематеріальні активи: залишкова | Числове |15 (0 | | |вартість; (на початок звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP010_04|Нематеріальні активи: залишкова | Числове |15 (0 | | |вартість; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP011_03|Нематеріальні активи: первісна | Числове |15 (0 | | |вартість; (на початок звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP011_04|Нематеріальні активи: первісна | Числове |15 (0 | | |вартість; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP012_03|Нематеріальні активи: накопичена | Числове |15 (0 | | |амортизація; (на початок звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP012_04|Нематеріальні активи: накопичена | Числове |15 (0 | | |амортизація; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP020_03|Незавершені капітальні | Числове |15 (0 | | |інвестиції;( на початок звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP020_04|Незавершені капітальні | Числове |15 (0 | | |інвестиції;( на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP030_03|Основні засоби: залишкова | Числове |15 (0 | | |вартість; (на початок звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP030_04|Основні засоби: залишкова | Числове |15 (0 | | |вартість; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP031_03|Основні засоби, первісна вартість,| Числове |15 (0 | | |(на початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP031_04|Основні засоби: первісна вартість;| Числове |15 (0 | | |(на кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP032_03|Основні засоби: знос; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP032_04|Основні засоби: знос; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP035_03|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (0 | | |справедлива (залишкова) вартість; | |знаків | | |(на початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP035_04|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (0 | | |справедлива (залишкова) вартість; | |знаків | | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP036_03|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (0 | | |первісна вартість; (на початок | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP036_04|Довгострокові біологічні активи; | Числове |15 (0 | | |первісна вартість; (на кінець | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP037_03|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (0 | | |накопичена амортизація; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP037_04|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (0 | | |накопичена амортизація; (на кінець| |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP040_03|Довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |інвестиції: які обліковуються за | |знаків | | |методом участі в капіталі інших | |після | | |підприємств; (на початок звітного | |коми) | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP040_04|Довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |інвестиції: які обліковуються за | |знаків | | |методом участі в капіталі інших | |після | | |підприємств; (на кінець звітного | |коми) | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP045_03|Довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |інвестиції: інші фінансові | |знаків | | |інвестиції; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP045_04|Довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |інвестиції: інші фінансові | |знаків | | |інвестиції; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP050_03|Довгострокова дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; (на початок | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP050_04|Довгострокова дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; (на кінець | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP055_03|Вписуваний рядок - Справедлива | Числове |15 (0 | | |(залишкова) вартість інвестиційної| |знаків | | |нерухомості; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP055_04|Вписуваний рядок - Справедлива | Числове |15 (0 | | |(залишкова) вартість інвестиційної| |знаків | | |нерухомості; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP056_03|Вписуваний рядок - Первісна | Числове |15 (0 | | |вартість інвестиційної | |знаків | | |нерухомості; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP056_04|Вписуваний рядок - Первісна | Числове |15 (0 | | |вартість інвестиційної | |знаків | | |нерухомості; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP057_03|Вписуваний рядок - Знос | Числове |15 (0 | | |інвестиційної нерухомості; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP057_04|Вписуваний рядок - Знос | Числове |15 (0 | | |інвестиційної нерухомості; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP060_03|Відстрочені податкові активи; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP060_04|Відстрочені податкові активи; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP065_03|Вписуваний рядок - Гудвіл; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP065_04|Вписуваний рядок - Гудвіл; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP070_03|Інші необоротні активи; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP070_04|Інші необоротні активи; (на кінець| Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP075_03|Вписуваний рядок - Гудвіл при | Числове |15 (0 | | |консолідації; (на початок звітного| |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP075_04|Вписуваний рядок - Гудвіл при | Числове |15 (0 | | |консолідації; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP080_03|Усього за розділом I; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP080_04|Усього за розділом I; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP100_03|Виробничі запаси; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP100_04|Виробничі запаси, (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP110_03|Поточні біологічні активи, (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP110_04|Поточні біологічні активи; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP120_03|Незавершене виробництво; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP120_04|Незавершене виробництво; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP130_03|Готова продукція; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP130_04|Готова продукція; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP140_03|Товари; (на початок звітного | Числове |15 (0 | | |періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP140_04|Товари; (на кінець звітного | Числове |15 (0 | | |періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP150_03|Векселі одержані; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP150_04|Векселі одержані; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP160_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги: чиста | |знаків | | |реалізаційна вартість; (на початок| |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP160_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги: чиста | |знаків | | |реалізаційна вартість; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP161_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги: первісна | |знаків | | |вартість; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP161_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги: первісна | |знаків | | |вартість; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP162_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги: резерв | |знаків | | |сумнівних боргів: (на початок | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP162_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги: резерв | |знаків | | |сумнівних боргів; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP170_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з бюджетом; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP170_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з бюджетом; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP180_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: за виданими | |знаків | | |авансами; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP180_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: за виданими | |знаків | | |авансами; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP190_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з нарахованих | |знаків | | |доходів; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP190_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з нарахованих | |знаків | | |доходів; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP190_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з нарахованих | |знаків | | |доходів; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP200_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: із внутрішніх | |знаків | | |розрахунків; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP200_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: із внутрішніх | |знаків | | |розрахунків; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP210_03|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; (на початок | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP210_04|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; (на кінець | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP220_03|Поточні фінансові інвестиції; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP220_04|Поточні фінансові інвестиції; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP230_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (0 | | |національній валюті; (на початок | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP230_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (0 | | |національній валюті; (на кінець | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP231_03|Вписуваний рядок - у т.ч. в касі; | Числове |15 (0 | | |(на початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після коми| |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP231_04|Вписуваний рядок - у т.ч. в касі; | Числове |15 (0 | | |(на кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після коми| |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP240_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (0 | | |іноземній валюті; (на початок | |знаків | | |звітного періоду) | |після коми| |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP240_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (0 | | |іноземній валюті; (на кінець | |знаків | | |звітного періоду) | |після коми| |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP250_03|Інші оборотні активи; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після коми| |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP250_04|Інші оборотні активи; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP260_03|Усього за розділом II; (на початок| Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP260_04|Усього за розділом II; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP270_03|III. Витрати майбутніх періодів; | Числове |15 (0 | | |(на початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP270_04|III. Витрати майбутніх періодів; | Числове |15 (0 | | |(на кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP275_03|Вписуваний рядок - IV. Необоротні | Числове |15 (0 | | |активи та групи вибуття; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP275_04|Вписуваний рядок - IV. Необоротні | Числове |15 (0 | | |активи та групи вибуття; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP280_03|Баланс; (на початок звітного | Числове |15 (0 | | |періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP280_04|Баланс; (на кінець звітного | Числове |15 (0 | | |періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
{ Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 845 ( v0845312-11 )
від 02.09.2011 }
Таблиця 2. Структура файла "BP_P.DBF".
Баланс підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP300_03|Статутний капітал; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP300_04|Статутний капітал; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP310_03|Пайовий капітал; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP310_04|Пайовий капітал; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP320_03|Додатковий вкладений капітал; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP320_04|Додатковий вкладений капітал; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP330_03|Інший додатковий капітал; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP330_04|Інший додатковий капітал; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP340_03|Резервний капітал; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP340_04|Резервний капітал; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP350_03|Нерозподілений прибуток | Числове |15 (0 | | |(непокритий збиток); (на початок | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP350_04|Нерозподілений прибуток | Числове |15 (0 | | |(непокритий збиток); (на кінець | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP360_03|Неоплачений капітал; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP360_04|Неоплачений капітал; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP370_03|Вилучений капітал; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP370.04|Вилучений капітал; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP375_03|Вписуваний рядок - Накопичена | Числове |15 (0 | | |курсова різниця; (на початок | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP375_04|Вписуваний рядок - Накопичена | Числове |15 (0 | | |курсова різниця; (на кінець | |знаків | | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP380_03|Усього за розділом I; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP380_04|Усього за розділом I; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP385_03|Вписуваний рядок - Частка | Числове |15 (0 | | |меншості; (на початок звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP385_04|Вписуваний рядок - Частка | Числове |15 (0 | | |меншості; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP400_03|Забезпечення виплат персоналу; (на| Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP400_04|Забезпечення виплат персоналу, (на| Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP410_03|Інші забезпечення; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP410_04|Інші забезпечення; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP415_03|Вписуваний рядок - Сума страхових | Числове |15 (0 | | |резервів; (на початок звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP415_04|Вписуваний рядок - Сума страхових | Числове |15 (0 | | |резервів; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP416_03|Вписуваний рядок - Сума часток | Числове |15 (0 | | |перестраховиків у страхових | |знаків | | |резервах; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP416_04|Вписуваний рядок - Сума часток | Числове |15 (0 | | |перестраховиків у страхових | |знаків | | |резервах; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP420_03|Цільове фінансування; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP420_04|Цільове фінансування; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP430_03|Усього за розділом II; (на початок| Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP430_04|Усього за розділом II; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP440_03|Довгострокові кредити банків; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP440_04|Довгострокові кредити банків; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP450_03|Інші довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання; (на початок звітного| |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP450_04|Інші довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP460_03|Відстроченні податкові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання; (на початок звітного| |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP460_04|Відстроченні податкові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання; (на кінець звітного | |знаків | | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP470_03|Інші довгострокові зобов'язання; | Числове |15 (0 | | |(на початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP470_04|Інші довгострокові зобов'язання; | Числове |15 (0 | | |(на кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP480_03|Усього за розділом III; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP480_04|Усього за розділом III; (на кінець| Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP500_03|Короткострокові кредити банків; | Числове |15 (0 | | |(на початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP500_04|Короткострокові кредити банків; | Числове |15 (0 | | |(на кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP510_03|Поточна заборгованість за | Числове |15 (0 | | |довгостроковими зобов'язаннями; | |знаків | | |(на початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP510_04|Поточна заборгованість за | Числове |15 (0 | | |довгостроковими зобов'язаннями; | |знаків | | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP520_03|Векселі видані; (на початок | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP520_04|Векселі видані; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP530_04|Кредиторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP530_04|Кредиторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP540_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з одержаних авансів;| |знаків | | |(на початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP540_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з одержаних авансів;| |знаків | | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP550_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з бюджетом; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP550_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з бюджетом; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP560_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з позабюджетних | |знаків | | |платежів; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP560_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з позабюджетних | |знаків | | |платежів; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP570_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: зі страхування; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP570_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: зі страхування; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP580_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з оплати праці; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP580_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з оплати праці; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP590_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з учасниками; (на | |знаків | | |початок звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP590_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: з учасниками; (на | |знаків | | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP600_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: із внутрішніх | |знаків | | |розрахунків; (на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP600_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (0 | | |розрахунками: із внутрішніх | |знаків | | |розрахунків; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP605_03|Вписуваний рядок - Зобов'язання, | Числове |15 (0 | | |пов'язані з необоротними активами | |знаків | | |та групами вибуття, утримуваними | |після | | |для продажу; (на початок звітного | |коми) | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP605_04|Вписуваний рядок - Зобов'язання, | Числове |15 (0 | | |пов'язані з необоротними активами | |знаків | | |та групами вибуття, утримуваними | |після | | |для продажу; (на кінець звітного | |коми) | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP610_03|Інші поточні зобов'язання; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP610_04|Інші поточні зобов'язання; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP620_03|Усього за розділом IV; (на початок| Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP620_04|Усього за розділом IV; (на кінець | Числове |15 (0 | | |звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP630_03|V. Доходи майбутніх періодів; (на | Числове |15 (0 | | |початок звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP630_04|V. Доходи майбутніх періодів; (на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP640_03|Баланс; (на початок звітного | Числове |15 (0 | | |періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP640_04|Баланс; (на кінець звітного | Числове |15 (0 | | |періоду) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "FP.DBF".
Звіт про фінансові результати підприємства
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE |Дата складання звіту | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP010_03|Доход (виручка) від реалізації | Числове |15 (0 | | |продукції (товарів, робіт, | |знаків | | |послуг); (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP010_04|Доход (виручка) від реалізації | Числове |15 (0 | | |продукції (товарів, робіт, | |знаків | | |послуг); (за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP015_03|Податок на додану вартість; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP015_04|Податок на додану вартість; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP020_03|Акцизний збір; (за звітний період)| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP020_03|Акцизний збір; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP025_03|Вільний рядок (інші сплачувані | Числове |15 (0 | | |збори або податки з обороту); (за | |знаків | | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP025_04|Вільний рядок (інші сплачувані | Числове |15 (0 | | |збори або податки з обороту); (за | |знаків | | |попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP030_03|Інші вирахування з доходу; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |пісня | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP030_04|Інші вирахування з доходу; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP035_03|Чистий доход (виручка) від | Числове |15 (0 | | |реалізації продукції (товарів, | |знаків | | |робіт, послуг); (за звітний | |після | | |період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP035_04|Чистий доход (виручка) від | Числове |15 (0 | | |реалізації продукції (товарів, | |знаків | | |робіт, послуг); (за попередній | |після | | |період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP040_03|Собівартість реалізованої | Числове |15 (0 | | |продукції (товарів, робіт, | |знаків | | |послуг); (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP040_04|Собівартість реалізованої | Числове |15 (0 | | |продукції (товарів, робіт, | |знаків | | |послуг); (за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP045_03|Загальновиробничі витрати; | Числове | 15 | | |(за звітний період) | |(0 знаків | | | | | після | | | | | коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP045_01|Загальновиробничі витрати; | Числове | 15 | | |(за попередній період) | |(0 знаків | | | | | після | | | | | коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP050_03|Валовий: прибуток; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP050_04|Валовий: прибуток; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP055_03|Валовий: збиток; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP055_04|Валовий: збиток; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP060_03|Інші операційні доходи; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP060_04|Інші операційні доходи; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP061_03|Вписуваний рядок - У т.ч. дохід | Числове |15 (0 | | |від первісного визнання | |знаків | | |біологічних активів і | |після | | |сільськогосподарської продукції, | |коми) | | |одержаних унаслідок | | | | |сільськогосподарської діяльності; | | | | |(за звітний період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP061_04|Вписуваний рядок - У т.ч. дохід | Числове |15 (0 | | |від первісного визнання | |знаків | | |біологічних активів і | |після | | |сільськогосподарської продукції, | |коми) | | |одержаних унаслідок | | | | |сільськогосподарської діяльності; | | | | |(за попередній період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP070_03|Адміністративні витрати; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP070_04|Адміністративні витрати; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP080_03|Витрати на збут; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP080_04|Витрати на збут; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP090_03|Інші операційні витрати; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP090_04|Інші операційні витрати; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP091_03|Вписуваний рядок - У т.ч. витрати | Числове |15 (0 | | |від первісного визнання | |знаків | | |біологічних активів | |після | | |сільськогосподарської продукції, | |коми) | | |одержаних унаслідок | | | | |сільськогосподарської діяльності; | | | | |(за звітний період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP091_04|Вписуваний рядок - У т.ч. витрати | Числове |15 (0 | | |від первісного визнання | |знаків | | |біологічних активів | |після | | |сільськогосподарської продукції, | |коми) | | |одержаних унаслідок | | | | |сільськогосподарської діяльності; | | | | |(за попередній період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP100_03|Фінансові результати від | Числове |15 (0 | | |операційної діяльності: прибуток; | |знаків | | |(за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP100_04|Фінансові результати від | Числове |15 (0 | | |операційної діяльності: прибуток; | |знаків | | |(за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP105_03|Фінансові результати від | Числове |15 (0 | | |операційної діяльності: збиток; | |знаків | | |(за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP105_04|Фінансові результати від | Числове |15 (0 | | |операційної діяльності: збиток; | |знаків | | |(за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP110_03|Доход від участі в капіталі; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP110_04|Доход від участі в капіталі; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP120_03|Інші фінансові доходи; (за звітний| Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP120_04|Інші фінансові доходи; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP130_03|Інші доходи; (за звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP130_04|Інші доходи; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP140_03|Фінансові витрати; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP140_04|Фінансові витрати; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP150_03|Втрати від участі в капіталі; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP150_04|Втрати від участі в капіталі; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP160_03|Інші витрати; (за звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP160_04|Інші витрати; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP165_03|Вписуваний рядок - Прибуток | Числове |15 (0 | | |(збиток) від впливу інфляції на | |знаків | | |монетарні статті; (за звітний | |після | | |період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP165_04|Вписуваний рядок - Прибуток | Числове |15 (0 | | |(збиток) від впливу інфляції на | |знаків | | |монетарні статті; (за попередній | |після | | |період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP170_03|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності до оподаткування: | |знаків | | |прибуток; (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP170_04|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності до оподаткування: | |знаків | | |прибуток; (за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP175_03|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності до оподаткування: | |знаків | | |збиток; (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP175_04|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності до оподаткування: | |знаків | | |збиток; (за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP176_03|Вписуваний рядок - У т.ч. прибуток| Числове |15 (0 | | |від припиненої діяльності та/або | |знаків | | |прибуток від переоцінки | |після | | |необоротних активів та групи | |коми) | | |вибуття унаслідок припинення | | | | |діяльності; (за звітний період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP176_04|Вписуваний рядок - У т.ч. прибуток| Числове |15 (0 | | |від припиненої діяльності та/або | |знаків | | |прибуток від переоцінки | |після | | |необоротних активів та групи | |коми) | | |вибуття унаслідок припинення | | | | |діяльності; (за попередній період)| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP177_03|Вписуваний рядок - У т.ч. збиток | Числове |15 (0 | | |від припиненої діяльності та/або | |знаків | | |збиток від переоцінки необоротних | |після | | |активів та групи вибуття унаслідок| |коми) | | |припинення діяльності; (за звітний| | | | |період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP177_04|Вписуваний рядок - У т.ч. збиток | Числове |15 (0 | | |від припиненої діяльності та/або | |знаків | | |збиток від переоцінки необоротних | |після | | |активів та групи вибуття унаслідок| |коми) | | |припинення діяльності; (за | | | | |попередній період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP180_03|Податок на прибуток від звичайної | Числове |15 (0 | | |діяльності; (за звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP180_04|Податок на прибуток від звичайної | Числове |15 (0 | | |діяльності; (за попередній період)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP185_03|Вписуваний рядок - Дохід з податку| Числове |15 (0 | | |на прибуток від звичайної | |знаків | | |діяльності; (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP185_04|Вписуваний рядок - Дохід з податку| Числове |15 (0 | | |на прибуток від звичайної | |знаків | | |діяльності; (за попередній період)| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP190_03|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності: прибуток; (за звітний | |знаків | | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP190_04|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності: прибуток; (за | |знаків | | |попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP195_03|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності: збиток; (за звітний | |знаків | | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP195_04|Фінансові результати від звичайної| Числове |15 (0 | | |діяльності: збиток; (за попередній| |знаків | | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP200_3 |Надзвичайні: доходи; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP200_04|Надзвичайні: доходи; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP205_03|Надзвичайні: витрати; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP205_04|Надзвичайні: витрати; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP210_03|Податки з надзвичайного прибутку; | Числове |15 (0 | | |(за звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP210_04|Податки з надзвичайного прибутку; | Числове |15 (0 | | |(за попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP215_03|Вписуваний рядок - Частка | Числове |15 (0 | | |меншості; (за звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP215_04|Вписуваний рядок - Частка | Числове |15 (0 | | |меншості; (за попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP220_03|Чистий: прибуток; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP220_04|Чистий: прибуток; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP225_03|Чистий: збиток; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP225_04|Чистий: збиток; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP226_03|Вписуваний рядок - Забезпечення | Числове |15 (0 | | |матеріального заохочення; (за | |знаків | | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP226_04|Вписуваний рядок - Забезпечення | Числове |15 (0 | | |матеріального заохочення; (за | |знаків | | |попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP230_03|Матеріальні затрати; (за звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP230_04|Матеріальні затрати; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP240_03|Витрати на оплату праці; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP240_04|Витрати на оплату праці; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP250_03|Відрахування на соціальні заходи; | Числове |15 (0 | | |(за звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP250_04|Відрахування на соціальні заходи; | Числове |15 (0 | | |(за попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP260_03|Амортизація; (за звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP260_04|Амортизація; (за попередній | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP270_03|Інші операційні витрати; (за | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP270_04|Інші операційні витрати; (за | Числове |15 (0 | | |попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP280_03|Разом; (за звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP280_04|Разом; (за попередній період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP300_03|Середньорічна кількість простих | Числове |20 (8 | | |акцій; (за звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP300_04|Середньорічна кількість простих | Числове |20 (8 | | |акцій; (за попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP310_03|Скоригована середньорічна | Числове |20 (8 | | |кількість простих акцій; (за | |знаків | | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP310_04|Скоригована середньорічна | Числове |20 (8 | | |кількість простих акцій; (за | |знаків | | |попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP320_03|Чистий прибуток (збиток) на одну | Числове |20 (8 | | |просту акцію; (за звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP320_04|Чистий прибуток (збиток) на одну | Числове |20 (8 | | |просту акцію; (за попередній | |знаків | | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP330_03|Скоригований чистий прибуток | Числове |20 (8 | | |(збиток) на одну просту акцію; (за| |знаків | | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP330_04|Скоригований чистий прибуток | Числове |20 (8 | | |(збиток) на одну просту акцію; (за| |знаків | | |попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP340_03|Дивіденди на одну просту акцію; | Числове |20 (8 | | |(за звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FP340_04|Дивіденди на одну просту акцію; | Числове |20 (8 | | |(за попередній період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
{ Таблиця 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 845 ( v0845312-11 )
від 02.09.2011 }

Таблиця 4. Структура файла "RK_1.DBF".
Звіт про рух грошових коштів підприємства
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE |Дата складання звіту | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK010_03|Реалізації продукції (товарів, | Числове |15 (0 | | |робіт, послуг) (За звітний | |знаків | | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK010_04|Реалізації продукції (товарів, | Числове |15 (0 | | |робіт, послуг) (За аналогічний | |знаків | | |період, попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK015_03|Погашення векселів одержаних (За | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK015_04|Погашення векселів одержаних (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RKO20_03|Покупців і замовників авансів (За | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK020_04|Покупців і замовників авансів (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK030_03|Повернення авансів (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK030_04|Повернення авансів (За аналогічний| Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK035_03|Установ банків відсотків за | Числове |15 (0 | | |поточними рахунками (За звітний | |знаків | | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK035_04|Установ банків відсотків за | Числове |15 (0 | | |поточними рахунками (За | |знаків | | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK040_03|Бюджету податку на додану вартість| Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK040_04|Бюджету податку на додану вартість| Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK045_03|Повернення інших податків і зборів| Числове |15 (0 | | |(обов'язкових платежів) (За | |знаків | | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK045_04|Повернення інших податків і зборів| Числове |15 (0 | | |(обов'язкових платежів) (За | |знаків | | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK050_03|Отримання субсидій, дотацій (За | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK050_04|Отримання субсидій, дотацій (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK060_03|Цільового фінансування (За звітний| Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK060_04|Цільового фінансування (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK070_03|Боржників неустойки (штрафів, | Числове |15 (0 | | |пені) (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK070_04|Боржників неустойки (штрафів, | Числове |15 (0 | | |пені) (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK080_03|Інші надходження (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK080_04|Інші надходження (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK090_03|Товарів (робіт, послуг) (За | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK090_04|Товарів (робіт, послуг) (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK095_03|Авансів (За звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK095_04|Авансів (За аналогічний період | Числове |15 (0 | | |попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK100_03|Повернення авансів (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK100_04|Повернення авансів (За аналогічний| Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK105_03|Працівникам (За звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK105_04|Працівникам (За аналогічний період| Числове |15 (0 | | |попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK110_03|Витрат на відрядження (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK110_04|Витрат на відрядження (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK115_03|Зобов'язань з податку на додану | Числове |15 (0 | | |вартість (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK115_04|Зобов'язань з податку на додану | Числове |15 (0 | | |вартість (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK120_03|Зобов'язань з податку на прибуток | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK120_04|Зобов'язань з податку на прибуток | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK125_03|Відрахувань на соціальні заходи | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK125_04|Відрахувань на соціальні заходи | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK130_03|Зобов'язань з інших податків і | Числове |15 (0 | | |зборів (обов'язкових платежів) (За| |знаків | | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK130_04|Зобов'язань з інших податків і | Числове |15 (0 | | |зборів (обов'язкових платежів) (За| |знаків | | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK140_03|Цільових внесків (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK140_04|Цільових внесків (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK145_03|Інші витрачання (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK145_04|Інші витрачання (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK150_03|Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове |15 (0 | | |подій (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK150_04|Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове |15 (0 | | |подій (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK160_03|Рух коштів від надзвичайних подій | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK160_04|Рух коштів від надзвичайних подій | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK170_03|Чистий рух коштів від операційної | Числове |15 (0 | | |діяльності (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK170_04|Чистий рух коштів від операційної | Числове |15 (0 | | |діяльності (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "RK_2.DBF".
Звіт про рух грошових коштів підприємства
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK180 03|Реалізація; фінансових інвестицій | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK180_04|Реалізація: фінансових інвестицій | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK190_03|Реалізація: необоротних активів | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK190_04|Реалізація: необоротних активів | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK200_03|Реалізація: майнових комплексів | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK200_04|Реалізація: майнових комплексів | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK210_03|Отримані: відсотки (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK210_04|Отримані: відсотки (За аналогічний| Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK220_03|Отримані: дивіденди (За звітний | Числова |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK220_04|Отримані: дивіденди (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK230_03|Інші надходження (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK230_04|Інші надходження (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK240_03|Придбання: фінансових інвестицій | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK240_04|Придбання: фінансових інвестицій | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK250_03|Придбання необоротних активів (За | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK250_04|Придбання: необоротних активів (За| Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK260_03|Придбання: майнових комплексів (За| Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK260 04|Придбання майнових комплексів (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK270_03|Інші платежі (За звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK270_04|Інші платежі (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього оку) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK280_03|Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове |15 (0 | | |подій (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK280_04|Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове |15 (0 | | |подій (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK290_03|Рух коштів від надзвичайних подій | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK290_04|Рух коштів від надзвичайних подій | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK300_03|Чистий рух коштів від | Числове |15 (0 | | |інвестиційної діяльності (За | |знаків | | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK300_04|Чистий рух коштів від | Числове |15 (0 | | |інвестиційної діяльності (За | |знаків | | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK310_03|Надходження власного капіталу (За | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK310_04|Надходження власного капіталу (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK320_03|Отримані позики (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK320_04|Отримані позики (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK330_03|Інші надходження (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK330_04|Інші надходження (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK340_03|Погашення позик (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK340_04|Погашення позик (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK350_03|Сплачені дивіденди (За звітний | Числове |15 (0 | | |період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK350_04|Сплачені дивіденди (За аналогічний| Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK360_03|Інші платежі (За звітний період) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK360_04|Інші платежі (За аналогічний | Числове |15 (0 | | |період попереднього року) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK370_03|Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове |15 (0 | | |подій (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK370_04|Чистий рух коштів до надзвичайних | Числове |15 (0 | | |подій (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK380_03|Рух коштів від надзвичайних подій | Числове |15 (0 | | |(За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK380_04|Рух коштів від надзвичайних подій | Числове |15 (0 | | |(За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK390_03|Чистий рух коштів від фінансової | Числове |15 (0 | | |діяльності (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK390_04|Чистий рух коштів від фінансової | Числове |15 (0 | | |діяльності (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK400_03|Чистий рух коштів за звітний | Числове |15 (0 | | |період (За звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK400_04|Чистий рух коштів за звітний | Числове |15 (0 | | |період (За аналогічний період | |знаків | | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK410_03|Залишок коштів на початок року (За| Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK410_04|Залишок коштів на початок року (За| Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK420_03|Вплив зміни валютних курсів на | Числове |15 (0 | | |залишок коштів (За звітний період)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK420_04|Вплив зміни валютних курсів на | Числове |15 (0 | | |залишок коштів (За аналогічний | |знаків | | |період попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK430_03|Залишок коштів на кінець року (За | Числове |15 (0 | | |звітний період) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RK430_04|Залишок коштів на кінець року (За | Числове |15 (0 | | |аналогічний період попереднього | |знаків | | |року) | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "VK_1.DBF".
Звіт про власний капітал підприємства
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE |Дата складання звіту | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_03|Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |(статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_04|Залишок на початок року; (пайовий | Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_05|Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |(додатковий вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_06|Залишок на початок року; (інший | Числове |15 (0 | | |додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_07|Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |(резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_08|Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_09|Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_10|Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |(вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK010_11|Залишок на початок року; (разом) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_03|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_04|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_05|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (додатковий вкладений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_06|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (інший додатковий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_07|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_08|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (нерозподілений | |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_09|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_10|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK020_11|Коригування: зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_03|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_04|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_05|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(додатковий вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_06|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(інший додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_07|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_08|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_09|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_10|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK030_11|Коригування: виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |(разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_03|Коригування: інші зміни; | Числове |15 (0 | | |(статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_04|Коригування: інші зміни; (пайовий | Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_05|Коригування: інші зміни: | Числове |15 (0 | | |(додатковий вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_06|Коригування: інші зміни; (інший | Числове |15 (0 | | |додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_07|Коригування: інші зміни; | Числове |15 (0 | | |(резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_08|Коригування: інші зміни; | Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_09|Коригування: інші зміни; | Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_10|Коригування: інші зміни; | Числове |15 (0 | | |(вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK040_11|Коригування: інші зміни; (разом) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_03|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_04|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_05|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (додатковий вкладений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_06|Скорегований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (інший додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_07|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_08|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_09|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_10|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK050_10|Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |року; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "VK_2.DBF".
Звіт про власний капітал підприємства
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_03|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (статутний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_04|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_05|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (додатковий | |знаків | | |вкладеш капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_06|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_07|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (резервний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_08|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (нерозподілений | |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_09|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (неоплачений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_10|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (вилучений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK060_11|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_03|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (статутний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_04|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_06|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (додатковий | |знаків | | |вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_06|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_07|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (резервний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_08|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (нерозподілений | |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_09|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; неоплачений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_10|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (вилучений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK070_11|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |основних засобів; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_03|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(статутний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_04|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(пайовий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_05|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_06|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_37|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_08|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_09|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_10|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK080_11|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; (разом)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_03|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(статутний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_04|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(пайовий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_05|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_06|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_07|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_08|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_09|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_10|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK090_11|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |незавершеного будівництва; (разом)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_03|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (статутний| |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_04|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_05|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_06|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_07|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (резервний| |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_08|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_09|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; | |знаків | | |(доплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_10|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (вилучений| |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK100_11|Переоцінка активів: дооцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_03|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (статутний| |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_04|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_05|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_06|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_07|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (резервний| |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_08|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_09|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_10|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (вилучений| |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK110_11|Переоцінка активів: уцінка | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_03|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_04|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_05|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(додатковий вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_06|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(інший додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_07|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_08|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_09|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_10|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK120_11|Переоцінка активів: вільний рядок;| Числове |15 (0 | | |(разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_03|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (статутний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_04|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_05|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (додатковий | |знаків | | |вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_06|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (інший додатковий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_07|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (резервний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_08|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (нерозподілений | |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_09|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (неоплачений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_10|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (вилучений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK130_11|Чистий прибуток (збиток) за | Числове |15 (0 | | |звітний період; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_03|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); (статутний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_04|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_05|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); (додатковий| |знаків | | |вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_06|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_07|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); (резервний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_08|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_09|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_10|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); (вилучений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK140_11|Розподіл прибутку: виплати | Числове |15 (0 | | |власникам (дивіденди); (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_03|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(статутний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_04|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(пайовий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_05|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_06|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(інший додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_07|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_08|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_09|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_10|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK150_11|Розподіл прибутку: спрямування | Числове |15 (0 | | |прибутку до статутного капіталу; | |знаків | | |(разом) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_03|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (статутний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_04|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_05|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (додатковий | |знаків | | |вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_06|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_07|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (резервний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_08|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_09|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (неоплачений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_10|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (вилучений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK160_11|Розподіл прибутку: відрахування до| Числове |15 (0 | | |Резервного капіталу; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_03|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_04|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_05|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(додатковий вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_06|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(інший додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_07|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_08|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_09|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_10|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK170_11|Розподіл прибутку: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура файла "VK_3.DBF".
Звіт про власний капітал підприємства
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_03|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_04|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_05|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (додатковий вкладений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_06|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (інший додатковий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_07|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_08|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (нерозподілений | |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_09|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_10|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK180_11|Внески учасників: внески до | Числове |15 (0 | | |капіталу; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_03|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; | |знаків | | |(статутний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_04|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; | |знаків | | |(пайовий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_05|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_06|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_07|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_08|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_09|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_10|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK190_11|Внески учасників: погашення | Числове |15 (0 | | |заборгованості з капіталу; (разом)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_03|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_04|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_05|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(додатковий вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_06|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(інший додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_07|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_08|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_09|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_10|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK200_11|Внески учасників: вільний рядок; | Числове |15 (0 | | |(разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_03|Вилучення капіталу; викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_04|Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_05|Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (додатковий вкладений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_06|Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (інший додатковий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_07|Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_08|Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (нерозподілений | |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_09|Вилучення капіталу викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_10|Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK210_11|Вилучення капіталу: викуп акцій | Числове |15 (0 | | |(часток); (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_03|Вилучення капіталу; перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(статутний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_04|Вилучення капіталу: перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(пайовий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_05|Вилучення капіталу: перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_06|Вилучення капіталу: перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_07|Вилучення капіталу перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_08|Вилучення капіталу: перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_09|Вилучення капіталу: перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_10|Вилучення капіталу: перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK220_11|Вилучення капіталу: перепродаж | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); (разом)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_03|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(статутний капітал) | |після коми| |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_04|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій часток); (пайовий| |знаків | | |капіталі | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_05|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_06|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_07|Вилучення капіталу; анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_08|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_09|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_10|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK230_11|Вилучення капіталу: анулювання | Числове |15 (0 | | |викуплених акцій (часток); (разом)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_03|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (статутний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_04|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_05|Вилучення капіталу; вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (додатковий | |знаків | | |вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_06|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_07|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (резервний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_08|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (нерозподілений| |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_09|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (неоплачений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_10|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (вилучений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK240_11|Вилучення капіталу: вилучення | Числове |15 (0 | | |частки в капіталі; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_03|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(статутний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_04|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(пайовий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_05|Вилучення капіталу зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_06|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; (інший| |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_07|Вилучення капіталу; зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_08|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_08|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_09|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_10|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK250_11|Вилучення капіталу: зменшення | Числове |15 (0 | | |номінальної вартості акцій; | |знаків | | |(разом) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_03|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; | |знаків | | |(статутний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_04|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; (пайовий | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_05|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; | |знаків | | |(додатковий вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_06|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; (інший | |знаків | | |додатковий капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_07|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; | |знаків | | |(резервний капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_08|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; | |знаків | | |(нерозподілений прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_09|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; | |знаків | | |(неоплачений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_10|інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; | |знаків | | |(вилучений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK260_11|Інші зміни в капіталі: списання | Числове |15 (0 | | |невідшкодованих збитків; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_03|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (статутний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_04|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (пайовий капітал)| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_05|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (додатковий | |знаків | | |вкладений капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_06|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (інший додатковий| |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_07|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (резервний | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_08|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (нерозподілений | |знаків | | |прибуток) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_09|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (неоплачений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_10|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (вилучений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK270_11|Інші зміни в капіталі: безкоштовно| Числове |15 (0 | | |отримані активи; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_03|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (статутний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_04|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (пайовий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_05|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (додатковий вкладений | |знаків | | |капітал) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_06|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (інший додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_07|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (резервний капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_08|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_09|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_10|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (вилучений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK280_11|Інші зміни в капіталі: вільний | Числове |15 (0 | | |рядок; (разом) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_03|Разом змін в капіталі; (статутний | Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_04|Разом змін в капіталі; (пайовий | Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_05|Разом змін в капіталі; (додатковий| Числове |15 (0 | | |вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_06|Разом змін в капіталі; (інший | Числове |15 (0 | | |додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_07|Разом змін в капіталі; (резервний | Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_08|Разом змін а капіталі; | Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_09|Разом змін в капіталі; | Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_10|Разом змін в капіталі; (вилучений | Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK290_11|Разом змін в капіталі; (разом) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_03|Залишок на кінець року; (статутний| Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_04|Залишок на кінець року; (пайовий | Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_05|Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |(додатковий вкладений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_06|Залишок на кінець року; (інший | Числове |15 (0 | | |додатковий капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_07|Залишок на кінець року; (резервний| Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_08|Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |(нерозподілений прибуток) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_09|Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |(неоплачений капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_10|Залишок на кінець року; (вилучений| Числове |15 (0 | | |капітал) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VK300_11|Залишок на кінець року; (разом) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура файлу "F5_SHAPK.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності.
(Розділ I. Нематеріальні активи)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE |Дата складання звіту (рік, місяць,| Дата | | | |число) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | SPODU |Код за СПОДУ |Текстове | 5 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOPFG |Код за КОПФГ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KVED |Код за КВЕД ( va375202-05 ) |Текстове | 7 | |--------+----------------------------------+---------+----------| |CHISPER |Середня кількість працівників | Числове |15 (1 | | |(чол.) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_03|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Залишок на початок | |знаків | | |року; первісна (переоцінена) | |після | | |вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_04|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Залишок на початок | |знаків | | |року; накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_05|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_06|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Переоцінка (дооцінка +,| |знаків | | |уцінка -); первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_07|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Переоцінка (дооцінка +,| |знаків | | |уцінка -); накопиченої | |після | | |амортизації | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_08|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Вибуло за рік; первісна| |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_09|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Вибуло за рік; | |знаків | | |накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_10|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Нараховано амортизації | |знаків | | |за рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_11|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Втрати від зменшення | |знаків | | |корисності за рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_12|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_13|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Інші зміни за рік; | |знаків | | |накопиченої амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_14|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Залишок на кінець року;| |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5010_15|Права користування природними | Числове |15 (0 | | |ресурсами; Залишок на кінець року;| |знаків | | |накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_03|Права користування майном; Залишок| Числове |15 (0 | | |на початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_04|Права користування майном; Залишок| Числове |15 (0 | | |на початок року; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_05|Права користування майном; | Числове |15 (0 | | |Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_06|Права користування майном, | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка | |знаків | | |-); первісної (переоціненої) | |після | | |вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_07|Права користування майном; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |накопиченої амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_08|Права користування майном; Вибуло | Числове |15 (0 | | |за рік; первісна (переоцінена) | |знаків | | |вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_09|Права користування майном; Вибуло | Числове |15 (0 | | |за рік; накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_10|Права користування майном; | Числове |15 (0 | | |Нараховано амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_11|Права користування майном; Втрати | Числове |15 (0 | | |від зменшення корисності за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_12|Права користування майном; Інші | Числова |15 (0 | | |зміни за рік; первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_13|Права користування майном; Інші | Числове |15 (0 | | |зміни за рік; накопиченої | |знаків | | |амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_14|Права користування майном; Залишок| Числове |15 (0 | | |на кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5020_15|Права користування майном; Залишок| Числове |15 (0 | | |на кінець року; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_03|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Залишок на початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_04|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Залишок на початок року; | |знаків | | |накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_05|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_06|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_07|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |накопиченої амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_08|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_09|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Вибуло за рік; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_10|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Нараховано амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_11|Права на комерційні позначення, | Числове |15 (0 | | |Втрати від зменшення корисності | |знаків | | |за рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_12|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Інші зміни за рік; первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_13|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Інші зміни за рік; накопиченої | |знаків | | |амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_14|Права на комерційні позначення; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5030_15|Права на комерційні позначання; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; накопичена| |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_03|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Залишок на початок | |знаків | | |року; первісна (переоцінена) | |після | | |вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_04|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Залишок на початок | |знаків | | |року; накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_05|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_06|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Переоцінка дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_07|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Переоцінка (дооцінка +,| |знаків | | |уцінка -); накопиченої | |після | | |амортизації | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_08|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Вибуло за рік; первісна| |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_09|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Вибуло за рік; | |знаків | | |накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_10|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Нараховано амортизації | |знаків | | |за рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_11|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Втрати від зменшення | |знаків | | |корисності за рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_12|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_13|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Інші зміни за рік; | |знаків | | |накопиченої амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_14|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Залишок на кінець року;| |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5040_15|Права на об'єкти промислової | Числове |15 (0 | | |власності; Залишок на кінець року;| |знаків | | |накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_03|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Залишок на початок року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_04|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Залишок на початок року; | |знаків | | |накопичена амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_05|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_06|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_07|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); накопиченої | |після | | |амортизації | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_08|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_09|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Вибуло за рік; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_10|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; нараховано амортизації за | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_11|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Втрати від зменшення | |знаків | | |корисності за рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_12|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_13|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Інші зміни за рік; | |знаків | | |накопиченої амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_14|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Залишок на кінець року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5050_15|Авторське право та суміжні з ним | Числове |15 (0 | | |права; Залишок на кінець року; | |знаків | | |накопичена амортизацій | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_03|Вписуваний рядок; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_04|Вписуваний рядок; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_05|Вписуваний рядок; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_06|Вписуваний рядок; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_07|Вписуваний рядок; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); | |знаків | | |накопиченої амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_08|Вписуваний рядок; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_09|Вписуваний рядок; Вибуло за рік, | Числове |15 (0 | | |накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_10|Вписуваний рядок; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_11|Вписуваний рядок; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_12|Вписуваний рядок; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_13|Вписуваний рядок; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; накопиченої амортизації | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_14|Вписуваний рядок; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5060_15|Вписуваний рядок; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_03|Інші нематеріальні активи; Залишок| Числове |15 (0 | | |на початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_04|Інші нематеріальні активи; Залишок| Числове |15 (0 | | |на початок року; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_05|Інші нематеріальні активи; | Числове |15 (0 | | |Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_06|Інші нематеріальні активи; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми). | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_07|Інші нематеріальні активи; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |накопиченої амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_08|Інші нематеріальні активи; Вибуло | Числове |15 (0 | | |за рік; первісна (переоцінена) | |знаків | | |вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_09|Інші нематеріальні активи; Вибуло | Числове |15 (0 | | |за рік; накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_10|Інші нематеріальні активи; | Числове |15 (0 | | |Нараховано амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_11|Інші нематеріальні активи; Втрати | Числове |15 (0 | | |від зменшення корисності за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_12|Інші нематеріальні активи; Інші | Числове |15 (0 | | |зміни за рік; первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_13|Інші нематеріальні активи; Інші | Числове |15 (0 | | |зміни за рік; накопиченої | |знаків | | |амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_14|Інші нематеріальні активи; Залишок| Числове |15 (0 | | |на кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5070_15|Інші нематеріальні активи; Залишок| Числове |15 (0 | | |на кінець року; накопичена | |знаків | | |амортизація | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_03|Разом; Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_04|Разом; Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_05|Разом; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_06|Разом; Переоцінка (дооцінка +, | Числове |15 (0 | | |уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_07|Разом; Переоцінка (дооцінка +, | Числове |15 (0 | | |уцінка -); накопиченої | |знаків | | |амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_08|Разом; Вибуло за рік; первісна | Числове |15 (0 | | |(переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_09|Разом нематеріальні активи; Вибуло| Числове |15 (0 | | |за рік; накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_10|Разом; Нараховано амортизації за | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_11|Разом; Втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_12|Разом; Інші зміни за рік; | Числове |15 (0 | | |первісної (переоціненої) вартості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_13|Разом; Інші зміни за рік; | Числове |15 (0 | | |накопиченої амортизації | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_14|Разом; Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5080_15|Разом; залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_03|Гудвіл; Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_04|Гудвіл, Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_05|Гудвіл; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_06|Гудвіл; Переоцінка (дооцінка +, | Числове |15 (0 | | |уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_07|Гудвіл; Переоцінка (дооцінка +, | Числом |15 (0 | | |уцінка -); накопиченої | |знаків | | |амортизації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_08|Гудвіл; Вибуло за рік; первісна | Числове |15 (0 | | |(переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_09|Гудвіл: Вибуло за рік; накопичена | Числове |15 (0 | | |амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_10|Гудвіл; Нараховано амортизації за | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_11|Гудвіл; Втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_12|Гудвіл; Інші зміни за рік; | Числове |15 (0 | | |первісної (переоціненої) вартості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_13|Гудвіл; Інші зміни за рік; | Числове |15 (0 | | |накопиченої амортизації | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_14|Гудвіл; Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5090_15|Гудвіл: Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |накопичена амортизація | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5081 |Вартість нематеріальних активів, | Числове |15 (0 | | |щодо яких існує обмеження права | |знаків | | |власності | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5082 |Вартість оформлених у заставу | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5083 |Вартість створених підприємством | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5084 |Вартість нематеріальних активів, | Числове |15 (0 | | |отриманих за рахунок цільових | |знаків | | |асигнувань | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5085 |Накопичена амортизація | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів, щодо яких | |знаків | | |існує обмеження права власності | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 10. "Структура файла "F5_0Z_1.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності
(Розділ II. Основні засоби (частина 1))
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_03|Земельні ділянки; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_04|Земельні ділянки; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_05|Земельні ділянки; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_06|Земельні ділянки; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_07|Земельні ділянки; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_08|Земельні ділянки; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_09|Земельні ділянки; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_10|Земельні ділянки; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_11|Земельні ділянки; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_12|Земельні ділянки; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_13|Земельні ділянки; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_14|Земельні ділянки, Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_15|Земельні ділянки; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_16|Земельні ділянки; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_17|Земельні ділянки; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_18|Земельні ділянки; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5100_19|Земельні ділянки; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_03|Інвестиційна нерухомість; Залишок | Числове |15 (0 | | |на початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_04|Інвестиційна нерухомість; Залишок | Числове |15 (0 | | |на початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_05|Інвестиційна нерухомість; Надійшло| Числове |15 (0 | | |за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_06|Інвестиційна нерухомість; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_07|Інвестиційна нерухомість; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |зносу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_08|Інвестиційна нерухомість; вибуло | Числове |15 (0 | | |за рік; первісна (переоцінена) | |знаків | | |вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_09|Інвестиційна нерухомість; Вибуло | Числове |15 (0 | | |за рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_10|Інвестиційна нерухомість; | Числове |15 (0 | | |Нараховано амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_11|Інвестиційна нерухомість; Втрати | Числове |15 (0 | | |від зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_12|Інвестиційна нерухомість; Інші | Числове |15 (0 | | |зміни за рік; первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_13|Інвестиційна нерухомість; Інші | Числове |15 (0 | | |зміни за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_14|Інвестиційна нерухомість: Залишок | Числове |15 (0 | | |на кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_15|Інвестиційна нерухомість; Залишок | Числове |15 (0 | | |на кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_16|Інвестиційна нерухомість; Залишок | Числове |15 (0 | | |на кінець року; у тому числі, | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_17|Інвестиційна нерухомість; Залишок | Числове |15 (0 | | |на кінець року; у тому числі, | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_18|Інвестиційна нерухомість; Залишок | Числове |15 (0 | | |на кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5105_19|Інвестиційна нерухомість; Залишок | Числове |15 (0 | | |на кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_03|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на початок року | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_04|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на початок року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_05|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_06|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Переоцінка дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_07|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Переоцінка дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); зносу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_08|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_09|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Вибуло за рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_10|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Нараховано амортизації за | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_11|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Втрати від зменшення | |знаків | | |корисності | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_12|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_13|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Інші зміни за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_14|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на кінець року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_15|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на кінець року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_16|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; одержані за фінансовою| |після | | |орендою; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_17|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; одержані за фінансовою| |після | | |орендою; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_18|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5110_19|Капітальні витрати на поліпшення | Числове |15 (0 | | |земель; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_03|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на початок року;| |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_04|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на початок року;| |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_05|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_06|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -): первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_07|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); зносу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_08|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_09|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Вибуло за рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_10|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Нараховано амортизації | |знаків | | |за рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_11|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Втрати від зменшення | |знаків | | |корисності | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_12|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_13|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Інші зміни за рік; зносу| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_14|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на кінець року: | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_15|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на кінець року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_16|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на кінець року; | |знаків | | |у тому числі; одержані за | |після | | |фінансовою орендою; первісна | |коми) | | |(переоцінена) вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_17|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на кінець року; | |знаків | | |у тому числі, одержані за | |після | | |фінансовою орендою; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_18|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на кінець року; | |знаків | | |у тому числі; передані в | |після | | |оперативну оренду; первісна | |коми) | | |(переоцінена) вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5120_19|Будинки, споруди та передавальні | Числове |15 (0 | | |пристрої; Залишок на кінець року; | |знаків | | |у тому числі; передані в | |після | | |оперативну оренду; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_03|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_04|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_05|Машини та обладнання; Надійшло за | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_06|Машини та обладнання; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_07|Машини та обладнання; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_08|Машини та обладнання; Вибуло за | Числове |15 (0 | | |рік; первісна (переоцінена) | |знаків | | |вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_09|Машини та обладнання; Вибуло за | Числове |15 (0 | | |рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_10|Машини та обладнання; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_11|Машини та обладнання; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_12|Машини та обладнання; Інші зміни | Числове |15 (0 | | |за рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_13|Машини та обладнання; Інші зміни | Числове |15 (0 | | |за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_14|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_15|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_16|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року, у тому числі одержані| |знаків | | |за фінансовою орендою; первісна | |після | | |(переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_17|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_18|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5130_19|Машини та обладнання; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_03|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_04|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_05|Транспортні засоби; Надійшло за | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_06|Транспортні засоби; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_07|Транспортні засоби; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_08|Транспортні засоби; Вибуло за рік;| Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_09|Транспортні засоби; Вибуло за рік;| Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_10|Транспортні засоби; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_11|Транспортні засоби; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_12|Транспортні засоби; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_13|Транспортні засоби; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_14|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_15|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_16|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі одержані| |знаків | | |за фінансовою орендою; первісна | |після | | |(переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_17|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_18|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі передані| |знаків | | |в оперативну оренду; первісна | |після | | |(переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5140_19|Транспортні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_03|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на початок року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_04|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на початок року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_05|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_06|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Переоцінка (дооцінка + | |знаків | | |уцінка -); первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_07|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); зносу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_08|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_09|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Вибуло за рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_10|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Нараховано амортизації за| |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_11|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Втрати від зменшення | |знаків | | |корисності | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_12|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_13|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Інші зміни за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_14|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на кінець року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_15|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на кінець року, | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_16|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на кінець року; у| |знаків | | |тому числі; одержані за фінансовою| |після | | |орендою; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_17|Інструменти. прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на кінець року; у| |знаків | | |тому числі; одержані за | |після | | |фінансового орендою; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_18|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на кінець року; у| |знаків | | |тому числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150_19|Інструменти, прилади, інвентар | Числове |15 (0 | | |(меблі); Залишок на кінець року; у| |знаків | | |тому числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_03|Тварини; Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_04|Тварини: Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_05|Тварини; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_06|Тварини; Переоцінка (дооцінка +, | Числове |15 (0 | | |уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_07|Тварини; Переоцінка (дооцінка +, | Числове |15 (0 | | |уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_08|Тварини; Вибуло за рік; первісна | Числове |15 (0 | | |(переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_09|Тварини; Вибуло за рік; знос | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_10|Тварини; Нараховано амортизації за| Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_11|Тварини; Втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_12|Тварини; Інші зміни за рік; | Числове |15 (0 | | |первісної (переоціненої) вартості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_13|Тварини; Інші зміни за рік; зносу | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_14|Тварини; Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_15|Тварини; Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_16|Тварини; Залишок на кінець року, у| Числове |15 (0 | | |тому числі; одержані за фінансовою| |знаків | | |орендою; первісна (переоцінена) | |після | | |вартість | |коми; | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_17|Тварини; Залишок на кінець року; у| Числове |15 (0 | | |тому числі; одержані за фінансовою| |знаків | | |орендою; знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_18|Тварини; Залишок на кінець року; у| Числове |15 (0 | | |тому числі; передані в оперативну | |знаків | | |оренду; первісна (переоцінена) | |після | | |вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5160_19|Тварини; Залишок на кінець року; у| Числове |15 (0 | | |тому числі; передані в оперативну | |знаків | | |оренду; знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_03|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_04|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_05|Багаторічні насадження; Надійшло | Числове |15 (0 | | |за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_06|Багаторічні насадження; Переоцінка| Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_07|Багаторічні насадження; Переоцінка| Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_08|Багаторічні насадження; Вибуло за | Числове |15 (0 | | |рік; первісна (переоцінена) | |знаків | | |вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_09|Багаторічні насадження; Вибуло за | Числове |15 (0 | | |рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_10|Багаторічні насадження; Нараховано| Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_11|Багаторічні насадження; Втрати від| Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_12|Багаторічні насадження; Інші зміни| Числове |15 (0 | | |за рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_13|Багаторічні насадження; Інші зміни| Числове |15 (0 | | |за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_14|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_15|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_16|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_17|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_18|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5170_19|Багаторічні насадження; Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_03|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_14|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_05|Інші основні засоби; Надійшло за | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_06|Інші основні засоби; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_07|Інші основні засоби; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_08|Інші основні засоби; Вибуле за | Числове |15 (0 | | |рік; первісна (переоцінена) | |знаків | | |вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_09|Інші основні засоби; Вибуло за | Числове |15 (0 | | |рік, знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_10|Інші основні засоби; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_11|Інші основні засоби; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_12|Інші основні засоби; Інші зміни за| Числове |15 (0 | | |рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F6180_13|Інші основні засоби; Інші зміни за| Числове |15 (0 | | |рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_14|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_15|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_16|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_17|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_18|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_19|Інші основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура файла "F5_OZ_2.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності
(Розділ II. Основні засоби (частина 2))
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_03|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_04|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_05|Бібліотечні фонди; Надійшло за рік| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_06|Бібліотечні фонди; переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_07|Бібліотечні фонди; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_08|Бібліотечні фонди; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_09|Бібліотечні фонди; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_10|Бібліотечні фонди; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_11|Бібліотечні фонди; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_12|Бібліотечні фонди; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_13|Бібліотечні фонди; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_14|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_15|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5180_16|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_17|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_18|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі передані| |знаків | | |в оперативну оренду; первісна | |після | | |(переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5190_19|Бібліотечні фонди; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_03|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на початок року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_04|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на початок року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_05|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_06|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_07|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); зносу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_08|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_09|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Вибуло за рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_10|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Нараховано амортизації за | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_11|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Втрати від зменшення | |знаків | | |корисності | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_12|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_13|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Інші зміни за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_14|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_15|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_16|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; одержані за фінансовою| |після | | |орендою; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_17|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; одержані за фінансовою| |після | | |орендою; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_18|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5200_19|Малоцінні необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_03|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на початок року, первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_04|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_05|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_06|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_07|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка (дооцінка +, уцінка -);| |знаків | | |зносу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_08|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_09|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Вибуло за рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_10|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Нараховано амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_11|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Втрати від зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_12|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Інші зміни за рік; первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_13|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Інші зміни за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_14|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_15|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_16|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; у тому | |знаків | | |числі; одержані за фінансовою | |після | | |орендою; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_17|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; у тому | |знаків | | |числі; одержані за фінансовою | |після | | |орендою; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_18|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; у тому | |знаків | | |числі; передані в оперативну | |після | | |оренду, первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5210_19|Тимчасові (нетитульні) споруди; | Числове |15 (0 | | |Залишок на кінець року; у тому | |знаків | | |числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_03|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_04|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_05|Природні ресурси; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_06|Природні ресурси; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_07|Природні ресурси; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_08|Природні ресурси; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_09|Природні ресурси; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_10|Природні ресурси; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_11|Природні ресурси; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_12|Природні ресурси; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_13|Природні ресурси; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_14|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_15|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_16|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_17|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_18|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5220_19|Природні ресурси; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_03|Інвентарна тара; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_04|Інвентарна тара; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_05|Інвентарна тара; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_06|Інвентарна тара; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_07|Інвентарна тара; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_08|Інвентарна тара; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_09|Інвентарна тара; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_10|Інвентарна тара; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_11|Інвентарна тара; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_12|Інвентарна тара; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; первісної (переоціненої) | |знаків | | |вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_13|Інвентарна тара; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_14|Інвентарна тара; Залишок на кінець| Числове |15 (0 | | |року; первісна (переоцінена) | |знаків | | |вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_15|Інвентарна тара; Залишок на кінець| Числове |15 (0 | | |року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_16|Інвентарна тара; Залишок на кінець| Числове |15 (0 | | |року; у тому числі одержані за | |знаків | | |фінансовою орендою; первісна | |після | | |(переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_17|Інвентарна тара; Залишок на кінець| Числове |15 (0 | | |року; у тому числі одержані за | |знаків | | |фінансовою орендою; знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_18|Інвентарна тара; Залишок на кінець| Числове |15 (0 | | |року; у тому числі; передані в | |знаків | | |оперативну оренду; первісна | |після | | |(переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5230_19|Інвентарна тара; Залишок на кінець| Числове |15 (0 | | |року; у тому числі; передані в | |знаків | | |оперативну оренду; знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_03|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_04|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |початок року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_05|Предмети прокату; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_06|Предмети прокату; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_07|Предмети прокату; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |(дооцінка +, уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_08|Предмет прокату; Вибули за рік; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_09|Предмети прокату; Вибуло за рік; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_10|Предмети прокату; Нараховано | Числове |15 (0 | | |амортизації за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_11|Предмети прокату; Втрати від | Числове |15 (0 | | |зменшення корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_12|Предмети прокату; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; первісної | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_13|Предмети прокату; Інші зміни за | Числове |15 (0 | | |рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_14|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_15|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_16|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_17|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |одержані за фінансовою орендою; | |після | | |знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_18|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; | |після | | |первісна (переоцінена) вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5240_19|Предмети прокату; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; у тому числі; | |знаків | | |передані в оперативну оренду; знос| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_03|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на початок року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_04|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на початок року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_05|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Надійшло за рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_06|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); первісної | |після | | |(переоціненої) вартості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_07|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Переоцінка (дооцінка +, | |знаків | | |уцінка -); зносу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_08|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Вибуло за рік; первісна | |знаків | | |(переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_09|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Вибуло за рік; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_10|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Нараховано амортизації за | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_12|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Інші зміни за рік; | |знаків | | |первісної (переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_13|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Інші зміни за рік; зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_14|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; | |знаків | | |первісна (переоцінена) вартість | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_15|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; | |знаків | | |знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_16|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; одержані за фінансовою| |після | | |орендою; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_17|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; одержані за фінансовою| |після | | |орендою; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_18|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі передані в оперативну | |після | | |оренду; первісна (переоцінена) | |коми) | | |вартість | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5250_19|Інші необоротні матеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Залишок на кінець року; у | |знаків | | |тому числі; передані в оперативну | |після | | |оренду; знос | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_03|Разом; Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_04|Разом; Залишок на початок року; | Числове |15 (0 | | |знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_05|Разом; Надійшло за рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_06|Разом; Переоцінка (дооцінка +, | Числове |15 (0 | | |уцінка -); первісної | |знаків | | |(переоціненої) вартості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_07|Разом; Переоцінка (дооцінка +, | Числове |15 (0 | | |уцінка -); зносу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_08|Разом; Вибуло за рік; первісна | Числове |15 (0 | | |(переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_09|Разом; Вибуло за рік; знос | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_10|Разом; Нараховано амортизації за | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_11|Разом; Втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_12|Разом; Інші зміни за рік; | Числове |15 (0 | | |первісної (переоціненої) вартості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_13|Разом; Інші зміни за рік; зносу | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_14|Разом; Залишок на кінець року; | Числове |15 (0 | | |первісна (переоцінена) вартість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_15|Разом основні засоби; Залишок на | Числове |15 (0 | | |кінець року; знос | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_16|Разом; Залишок на кінець року; у | Числове |15 (0 | | |тому числі; одержані за фінансовою| |знаків | | |орендою; первісна (переоцінена) | |після | | |вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_17|Разом; Залишок на кінець року; у | Числове |15 (0 | | |тому числі; одержані за фінансовою| |знаків | | |орендою; знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_18|Разом; Залишок на кінець року; у | Числове |15 (0 | | |тому числі; передані в оперативну | |знаків | | |оренду; первісна (переоцінена) | |після | | |вартість | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5260_19|Разом; Залишок на кінець року; у | Числове |15 (0 | | |тому числі; передані в оперативну | |знаків | | |оренду; знос | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5261 |Вартість основних засобів, щодо | Числове |15 (0 | | |яких існують передбачені чинним | |знаків | | |законодавством обмеження права | |після | | |власності | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5262 |Вартість оформлених у заставу | Числове |15 (0 | | |основних засобів | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5263 |Залишкова вартість основних | Числове |15 (0 | | |засобів, що тимчасово не | |знаків | | |використовуються (консервація, | |після | | |реконструкція тощо) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5264 |Первісна (переоцінена) вартість | Числове |15 (0 | | |повністю амортизованих основних | |знаків | | |засобів | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F52641 |Основні засоби орендованих | Числове |15 (0 | | |цілісних майнових комплексів | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5265 |Вартість основних засобів, | Числове |15 (0 | | |призначених для продажу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F52651 |Залишкова вартість основних | Числове |15 (0 | | |засобів, утрачених унаслідок | |знаків | | |надзвичайних подій | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5266 |Вартість основних засобів, | Числове |15 (0 | | |придбаних за рахунок цільового | |знаків | | |фінансування | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | 5267 |Вартість основних засобів, що | Числове |15 (0 | | |взяті в операційну оренду | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5268 |Знос основних засобів, щодо яких | Числове |15 (0 | | |існують обмеження права власності | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5269 |Вартість інвестиційної | Числове |15 (0 | | |нерухомості, оціненої за | |знаків | | |справедливою вартістю | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура файла "F5_OZ_3.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності
(Розділи III. Капітальні інвестиції,
IV. Фінансові інвестиції,
V. Доходи і витрати, VI. Грошові кошти,
VII. Забезпечення і резерви)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5280_03|Капітальне будівництво; За рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5280_04|Капітальне будівництво; На кінець | Числове |15 (0 | | |року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5290_03|Придбання (виготовлення) основних | Числове |15 (0 | | |засобів; За рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5290_04|Придбання (виготовлення) основних | Числове |15 (0 | | |засобів; На кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5300_03|Придбання (виготовлення) інших | Числове |15 (0 | | |необоротних матеріальних активів; | |знаків | | |За рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5300_04|Придбання (виготовлення) інших | Числове |15 (0 | | |необоротних матеріальних активів; | |знаків | | |На кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5310_03|Придбання (створення) | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; За рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5310_04|Придбання (створення) | Числове |15 (0 | | |нематеріальних активів; На кінець | |знаків | | |року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5320_03|Придбання (вирощування) | Числове |15 (0 | | |довгострокових біологічних | |знаків | | |активів; За рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5320_04|Придбання (вирощування) | Числове |15 (0 | | |довгострокових біологічних | |знаків | | |активів; На кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5330_03|Інші; За рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5330_04|Інші; На кінець року | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5340_03|Разом; За рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5340_04|Разом; На кінець року | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5341 |Капітальні інвестиції в | Числове |15 (0 | | |інвестиційну нерухомість | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5342 |Фінансові витрати, включені до | Числове |15 (0 | | |капітальних інвестицій | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5350_03|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: асоційовані | |знаків | | |підприємства; За рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5350_04|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: асоційовані | |знаків | | |підприємства; На кінець року; | |після | | |довгострокові | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5350_05|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: асоційовані | |знаків | | |підприємства: На кінець року; | |після | | |поточні | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5360_03|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: дочірні | |знаків | | |підприємства; За рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5360_04|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: дочірні | |знаків | | |підприємства; На кінець року; | |після | | |довгострокові | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5360_05|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: дочірні | |знаків | | |підприємства; На кінець року; | |після | | |поточні | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5370_03|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: спільну | |знаків | | |діяльність; За рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5370_04|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: спільну | |знаків | | |діяльність; На кінець року; | |після | | |довгострокові | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5370_05|Фінансові інвестиції за методом | Числове |15 (0 | | |участі в капіталі в: спільну | |знаків | | |діяльність; На кінець року; | |після | | |поточні | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5380_03|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |частки і паї у статутному капіталі| |знаків | | |інших підприємств; За рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5380_04|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |частки і паї у статутному капіталі| |знаків | | |інших підприємств; На кінець року;| |після | | |довгострокові | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5380_05|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |частки і паї у статутному капіталі| |знаків | | |інших підприємств; На кінець року;| |після | | |поточні | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5390_03|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |акції; За рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5390_04|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |акції; На кінець року; | |знаків | | |довгострокові | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5390_05|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |акції; На кінець року; поточні | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5400_03|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |облігації; За рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5400_04|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |облігації; На кінець року: | |знаків | | |довгострокові | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5400_05|Інші фінансові інвестиції в: | Числове |15 (0 | | |облігації; На кінець року; поточні| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5410_03|Інші фінансові інвестиції в: інші;| Числове |15 (0 | | |За рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5410_04|Інші фінансові інвестиції в: інші;| Числове |15 (0 | | |На кінець року; довгострокові | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5410_05|Інші фінансові інвестиції в: інші;| Числове |15 (0 | | |На кінець року; поточні | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5420_03|Разом; За рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5420_04|Разом; На кінець року; | Числове |15 (0 | | |довгострокові | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5420_05|Разом; На кінець року; поточні | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5421 |Інші довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |інвестиції відображені: за | |знаків | | |собівартістю | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5422 |Інші довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |інвестиції відображені: за | |знаків | | |справедливою вартістю | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5423 |Інші довгострокові фінансові | Числове |15 (0 | | |інвестиції відображені: за | |знаків | | |амортизованою собівартістю | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5424 |Поточні фінансові інвестиції | Числове |15 (0 | | |відображені: за собівартістю | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5425 |Поточні фінансові інвестиції | Числове |15 (0 | | |відображені: за справедливою | |знаків | | |вартістю | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5426 |Поточні фінансові інвестиції | Числове |15 (0 | | |відображені: за амортизованою | |знаків | | |собівартістю | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5440_03|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Операційна оренда активів; Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5440_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Операційна оренда активів; Витрати| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5450_03|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Операційна курсова різниця; Доходи| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5450_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Операційна курсова різниця; | |знаків | | |Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5460_03|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Реалізація інших оборотних | |знаків | | |активів; Доходи | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5460_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Реалізація інших оборотних | |знаків | | |активів; Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5470_03|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Штрафи, пені, неустойки: Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5470_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Штрафи, пені, неустойки; Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5480_03|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Утримання об'єктів житлово- | |знаків | | |комунального і соціально- | |після | | |культурного призначення; Доходи | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5480_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Утримання об'єктів житлово- | |знаків | | |комунального і соціально- | |після | | |культурного призначення; Витрати | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5490_03|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Інші операційні доходи витрати; | |знаків | | |Доходи | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5490_04|Інші операційні доходи і витрати: | Числове |15 (0 | | |Інші операційні доходи витрати; | |знаків | | |Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5491_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Інші операційні доходи витрати; у | |знаків | | |тому числі: відрахування до | |після | | |резерву сумнівних боргів; Витрати | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5492_04|Інші операційні доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Інші операційні доходи витрати; у | |знаків | | |тому числі: непродуктивні витрати | |після | | |і втрати; Витрати | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5500_03|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 | | |капіталі за інвестиціями в: | |знаків | | |асоційовані підприємства; Доходи | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5500_04|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 | | |капіталі за інвестиціями в: | |знаків | | |асоційовані підприємства; Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5510_03|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 | | |капіталі за інвестиціями в: | |знаків | | |дочірні підприємства; Доходи | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5510_04|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 | | |капіталі за інвестиціями в: | |знаків | | |дочірні підприємства; Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5520_03|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 | | |капіталі за інвестиціями в: | |знаків | | |спільну діяльність; Доходи | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5520_04|Доходи і втрати від участі в | Числове |15 (0 | | |капіталі за інвестиціями в: | |знаків | | |спільну діяльність; Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5530_03|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Дивіденди, Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5540_04|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Проценти, Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5550_03|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Фінансова оренда активів; Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5550_04|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Фінансова оренда активів; Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5560_03|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Інші фінансові доходи і витрати; | |знаків | | |Доходи | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5560_04|Інші фінансові доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Інші фінансові доходи і витрати; | |знаків | | |Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5570_03|Інші доходи і витрати; Реалізація | Числове |15 (0 | | |фінансових інвестицій; Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5570_04|Інші доходи і витрати; Реалізація | Числове |15 (0 | | |фінансових інвестицій; Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5580_03|Інші доходи і витрати; Доходи від | Числове |15 (0 | | |об'єднання підприємств; Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5580_04|Інші доходи і витрати; Доходи від | Числове |15 (0 | | |об'єднання підприємств; Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5590_03|Інші доходи і витрати; Результат | Числове |15 (0 | | |оцінки корисності; Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5590_04|Інші доходи і витрати; Результат | Числове |15 (0 | | |оцінки корисності; Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5600_03|Інші доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Неопераційна курсова різниця; | |знаків | | |Доходи | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5600_04|Інші доходи і витрати; | Числове |15 (0 | | |Неопераційна курсова різниця; | |знаків | | |Витрати | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5610_03|Інші доходи і витрати; Безоплатно | Числове |15 (0 | | |одержані активи; Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5620_04|Інші доходи і витрати; Списання | Числове |15 (0 | | |необоротних активів; Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5630_03|Інші доходи і витрати; Інші доходи| Числове |15 (0 | | |і витрати; Доходи | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5630_04|Інші доходи і витрати; Інші доходи| Числове |15 (0 | | |і витрати; Витрати | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5631 |Товарообмінні (бартерні) операції | Числове |15 (0 | | |з продукцією (товарами, роботами, | |знаків | | |послугами) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5632 |Частка доходу від реалізації | Числове |15 (0 | | |продукції (товарів, робіт, послуг)| |знаків | | |за товарообмінними (бартерними) | |після | | |контрактами з пов'язаними | |коми) | | |сторонами | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5633 |Фінансові витрати, уключені до | Числове |15 (0 | | |собівартості продукції основної | |знаків | | |діяльності | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5640_03|Каса; На кінець року | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5650_03|Поточний рахунок у банку; На | Числове |15 (0 | | |кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5660_03|Інші рахунки в банку (акредитиви, | Числове |15 (0 | | |чекові книжки); На кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5670_03|Грошові кошти в дорозі; На кінець | Числове |15 (0 | | |року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5680_03|Еквіваленти грошових коштів; На | Числове |15 (0 | | |кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5690_03|Разом; На кінець року | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5691 |Грошові кошти, використання яких | Числове |15 (0 | | |обмежено | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5710_03|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 | | |працівникам; Залишок на початок | |знаків | | |року | |після | | | | |коми). | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5710_04|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 | | |працівникам; Збільшення за звітний| |знаків | | |рік; нараховано (створено) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5710_05|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 | | |працівникам; Збільшення за звітний| |знаків | | |рік; додаткові відрахування | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5710_06|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 | | |працівникам; Використано у | |знаків | | |звітному році | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5710_07|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 | | |працівникам; Сторновано | |знаків | | |невикористану суму у звітному році| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5710_08|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 | | |працівникам; Сума очікуваного | |знаків | | |відшкодування витрат іншою | |після | | |стороною, що врахована при оцінці | |коми) | | |забезпечення | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5710_09|Забезпечення на виплату відпусток | Числове |15 (0 | | |працівникам; Залишок на кінець | |знаків | | |року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5720_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків | | |Залишок на початок року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5720_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків | | |Збільшення за звітний рік; | |після | | |нараховано (створено) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5720_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків | | |Збільшення за звітний рік; | |після | | |додаткові відрахування | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5720_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків | | |Використано у звітному році | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5720_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків | | |Сторновано невикористану суму у | |після | | |звітному році | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5720_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків | | |Сума очікуваного відшкодування | |після | | |витрат іншою стороною, що | |коми) | | |врахована при оцінці забезпечення | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5720_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |додаткове пенсійне забезпечення; | |знаків | | |Залишок на кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5730_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків | | |Залишок на початок року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5730_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків | | |Збільшення за звітний рік; | |після | | |нараховано (створено) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5730_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків | | |Збільшення за звітний рік; | |після | | |додаткові відрахування | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5730_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків | | |Використано у звітному році | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5730_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків | | |Сторновано невикористану суму у | |після | | |звітному році | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5730_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків | | |Сума очікуваного відшкодування | |після | | |витрат іншою стороною, що | |коми) | | |врахована при оцінці забезпечення | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5730_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання гарантійних зобов'язань;| |знаків | | |Залишок на кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5740_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |реструктуризацію; Залишок на | |знаків | | |початок року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5740_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |реструктуризацію; Збільшення за | |знаків | | |звітний рік; нараховано (створено)| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5740_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |реструктуризацію; Збільшення за | |знаків | | |звітний рік; додаткові | |після | | |відрахування | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5740_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |реструктуризацію; Використано у | |знаків | | |звітному році | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5740_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |реструктуризацію; Сторновано | |знаків | | |невикористану суму у звітному році| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5740_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |реструктуризацію; Сума очікуваного| |знаків | | |відшкодування витрат іншою | |після | | |стороною, що врахована при оцінці | |коми) | | |забезпечення | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5740_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |реструктуризацію; Залишок на | |знаків | | |кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5750_03|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання зобов'язань щодо | |знаків | | |обтяжливих контрактів; Залишок на | |після | | |початок року | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5750_04|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання зобов'язань щодо | |знаків | | |обтяжливих контрактів; Збільшення | |після | | |за звітний рік; нараховано | |коми) | | |(створено) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5750_05|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання зобов'язань щодо | |знаків | | |обтяжливих контрактів; Збільшення | |після | | |за звітний рік; додаткові | |коми) | | |відрахування | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5750_06|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання зобов'язань щодо | |знаків | | |обтяжливих контрактів; Використано| |після | | |у звітному році | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5750_07|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання зобов'язань щодо | |знаків | | |обтяжливих контрактів; Сторновано | |після | | |невикористану суму у звітному році| |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5750_08|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання зобов'язань щодо | |знаків | | |обтяжливих контрактів; Сума | |після | | |очікуваного відшкодування витрат | |коми) | | |іншою стороною, що врахована при | | | | |оцінці забезпечення | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5750_09|Забезпечення наступних витрат на | Числове |15 (0 | | |виконання зобов'язань щодо | |знаків | | |обтяжливих контрактів; Залишок на | |після | | |кінець року | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5760_03|Вписуваний рядок (760); Залишок на| Числове |15 (0 | | |початок року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5760_04|Вписуваний рядок (760); Збільшення| Числове |15 (0 | | |за звітний рік; нараховано | |знаків | | |(створено) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5760_05|Вписуваний рядок (760); Збільшення| Числове |15 (0 | | |за звітний рік; додаткові | |знаків | | |відрахування | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5760_06|Вписуваний рядок (760); | Числове |15 (0 | | |Використано у звітному році | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5760_07|Вписуваний рядок (760); Сторновано| Числове |15 (0 | | |невикористану суму у звітному році| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5760_08|Вписуваний рядок (760); Сума | Числове |15 (0 | | |очікуваного відшкодування витрат | |знаків | | |іншою стороною, що врахована при | |після | | |оцінці забезпечення | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5760_09|Вписуваний рядок (760); Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5770_03|Вписуваний рядок (770); Залишок на| Числове |15 (0 | | |початок року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5770_04|Вписуваний рядок (770); Збільшення| Числове |15 (0 | | |за звітний рік; нараховано | |знаків | | |(створено) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5770_05|Вписуваний рядок (770); Збільшення| Числове |15 (0 | | |за звітний рік; додаткові | |знаків | | |відрахування | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5770_06|Вписуваний рядок (770); | Числове |15 (0 | | |Використано у звітному році | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5770_07|Вписуваний рядок (770); Сторновано| Числове |15 (0 | | |невикористану суму у звітному році| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5770_08|Вписуваний рядок (770); Сума | Числове |15 (0 | | |очікуваного відшкодування витрат | |знаків | | |іншою стороною, що врахована при | |після | | |оцінці забезпечення | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5770_09|Вписуваний рядок (770); Залишок на| Числове |15 (0 | | |кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5775_03|Резерв сумнівних боргів; Залишок | Числове |15 (0 | | |на початок року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5775_04|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 | | |Збільшення за звітний рік; | |знаків | | |нараховано (створено) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5775_05|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 | | |Збільшення за звітний рік; | |знаків | | |додаткові відрахування | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5775_06|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 | | |Використано у звітному році | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5775_07|Резерв сумнівних боргів; | Числове |15 (0 | | |Сторновано невикористану суму у | |знаків | | |звітному році | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5775_08|Резерв сумнівних боргів; Сума | Числове |15 (0 | | |очікуваного відшкодування витрат | |знаків | | |іншою стороною, що врахована при | |після | | |оцінці забезпечення | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5775_09|Резерв сумнівних боргів; Залишок | Числове |15 (0 | | |на кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5780_03|Разом; Залишок на початок року | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5780_04|Разом; Збільшення за звітний рік; | Числове |15 (0 | | |нараховано (створено) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5780_05|Разом; Збільшення за звітний рік; | Числове |15 (0 | | |додаткові відрахування | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5780_06|Разом; Використано у звітному році| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5780_07|Разом; Сторновано невикористану | Числове |15 (0 | | |суму у звітному році | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5780_08|Разом; Сума очікуваного | Числове |15 (0 | | |відшкодування витрат іншою | |знаків | | |стороною, що врахована при оцінці | |після | | |забезпечення | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5780_09|Разом; Залишок на кінець року | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура файла "F5_INSHE.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності
(Розділи VIII. Запаси,
IX. Дебіторська заборгованість,
X. Нестачі і втрати від псування цінностей,
XI. Будівельні контракти,
XII. Податок на прибуток,
XIII. Використання амортизаційних відрахувань)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5800_03|Сировина і матеріали; Балансова | Числове |15 (0 | | |вартість на кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5800_04|Сировина і матеріали; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |за рік; збільшення чистої вартості| |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення (стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5800_05|Сировина і матеріали; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |за рік; уцінка | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5810_03|Купівельні напівфабрикати та | Числове |15 (0 | | |комплектуючі вироби; Балансова | |знаків | | |вартість на кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5810_04|Купівельні напівфабрикати та | Числове |15 (0 | | |комплектуючі вироби; Переоцінка за| |знаків | | |рік; збільшення чистої вартості | |після | | |реалізації* (визначається за п. 28| |коми) | | |Положення (стандарту) | | | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5810_05|Купівельні напівфабрикати та | Числове |15 (0 | | |комплектуючі вироби; Переоцінка за| |знаків | | |рік; уцінка | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5820_03|Паливо; Балансова вартість на | Числове |15 (0 | | |кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5820_04|Паливо; Переоцінка за рік; | Числове |15 (0 | | |збільшення чистої вартості | |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення (стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5820_05|Паливо; Переоцінка за рік; уцінка | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5830_03|Тара і тарні матеріали; Балансова | Числове |15 (0 | | |вартість на кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5830_04|Тара і тарні матеріали; Переоцінка| Числове |15 (0 | | |за рік; збільшення чистої вартості| |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення (стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5830_05|Тара і тарні матеріали; Переоцінка| Числове |15 (0 | | |за рік; уцінка | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5840_03|Будівельні матеріали; Балансова | Числове |15 (0 | | |вартість на кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5840_04|Будівельні матеріали; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |за рік; збільшення чистої вартості| |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення (стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5840_05|Будівельні матеріали; Переоцінка | Числове |15 (0 | | |за рік; уцінка | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5850_03|Запасні частини; Балансова | Числове |15 (0 | | |вартість на кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5850_04|Запасні частини; Переоцінка за | Числове |15 (0 | | |рік; збільшення чистої вартості | |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення (стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5850_05|Запасні частини; Переоцінка за | Числове |15 (0 | | |рік; уцінка | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5860_03|Матеріали сільськогосподарського | Числове |15 (0 | | |призначення; Балансова вартість на| |знаків | | |кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5860_04|Матеріали сільськогосподарського | Числове |15 (0 | | |призначення; Переоцінка за рік; | |знаків | | |збільшення чистої вартості | |після | | |реалізації* (визначається за п. 28| |коми) | | |Положення (стандарту) | | | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5860_05|Матеріали сільськогосподарського | Числове |15 (0 | | |призначення; Переоцінка за рік; | |знаків | | |уцінка | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5870_03|Поточні біологічні активи; | Числове |15 (0 | | |Балансова вартість; на кінець оку | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5870_04|Поточні біологічні активи; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка за рік; збільшення | |знаків | | |чистої вартості реалізації* | |після | | |(визначається за п. 28 Положення | |коми) | | |(стандарту) бухгалтерського обліку| | | | |9 Запаси") ( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5870_05|Поточні біологічні активи; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка за рік; уцінка | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5880_03|Малоцінні та швидкозношувані | Числове |15 (0 | | |предмети; Балансова вартість на | |знаків | | |кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5880_04|Малоцінні та швидкозношувані | Числове |15 (0 | | |предмети; Переоцінка за рік; | |знаків | | |збільшення чистої вартості | |після | | |реалізації* (визначається за п. 28| |коми) | | |Положення (стандарту) | | | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5880_05|Малоцінні та швидкозношувані | Числове |15 (0 | | |предмети; Переоцінка за рік; | |знаків | | |уцінка | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5890_03|Незавершене виробництво; Балансова| Числове |15 (0 | | |вартість на кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5890_04|Незавершене виробництво; | Числове |15 (0 | | |Переоцінка за рік; збільшення | |знаків | | |чистої вартості реалізації* | |після | | |(визначається за п. 28 Положення | |коми) | | |(стандарту) бухгалтерського обліку| | | | |9 "Запаси") ( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5900_03|Готова продукція; Балансова | Числове |15 (0 | | |вартість на кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5900_04|Готова продукція; Переоцінка за | Числове |15 (0 | | |рік; збільшення чистої вартості | |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5900_05|Готова продукція; Переоцінка за | Числове |15 (0 | | |рік; уцінка | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5910_03|Товари; Балансова вартість на | Числове |15 (0 | | |кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5910_04|Товари; Переоцінка за рік; | Числове |15 (0 | | |збільшення чистої вартості | |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5910_05|Товари; Переоцінка за рік; уцінка | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5920_03|Разом; Балансова вартість на | Числове |15 (0 | | |кінець року | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5920_04|Разом; Переоцінка за рік; | Числове |15 (0 | | |збільшення чистої вартості | |знаків | | |реалізації* (визначається за п. 28| |після | | |Положення (стандарту) | |коми) | | |бухгалтерського обліку 9 "Запаси")| | | | |( z0751-99 ) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5920_05|Разом; Переоцінка за рік; уцінка | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5921 |Балансова вартість запасів: | Числове |15 (0 | | |відображених за чистою вартістю | |знаків | | |реалізації | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5922 |Балансова вартість запасів: | Числове |15 (0 | | |переданих у переробку | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5923 |Балансова вартість запасів: | Числове |15 (0 | | |оформлених в заставу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5924 |Балансова вартість запасів: | Числове |15 (0 | | |переданих на комісію | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5925 |Активи на відповідальному | Числове |15 (0 | | |зберіганні (позабалансовий рахунок| |знаків | | |02) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5926 |Балансу запаси, призначені для | Числове |15 (0 | | |продажу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5940_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги; Всього на| |знаків | | |кінець року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5940_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги; у т.ч. | |знаків | | |за строками непогашений; до 12 | |після | | |місяців | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5940_05|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги; у т.ч. | |знаків | | |за строками непогашення; від 12 | |після | | |до 18 місяців | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5940_06|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (0 | | |товари, роботи, послуги; у т.ч. | |знаків | | |за строками непогашення; від 18 | |після | | |до 36 місяців | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5950_03|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; Всього на кінець | |знаків | | |року | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5950_04|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; у т.ч. за | |знаків | | |строками непогашення; до 12 | |після | | |місяців | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5950_05|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; у т.ч. за | |знаків | | |строками непогашення; від 12 до | |після | | |18 місяців | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5950_06|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість; у т.ч. за | |знаків | | |строками непогашення; від 18 до | |після | | |36 місяців | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5951 |Списано у звітному році | Числове |15 (0 | | |безнадійної дебіторської | |знаків | | |заборгованості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F5952 |Із рядків 940 і 950 графа | Числове |15 (0 | | |"Заборгованість з пов'язаними | |знаків | | |сторонами" | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5960_03|Виявлено (списано) за рік нестач і| Числове |15 (0 | | |втрат; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5970_03|Визнано заборгованістю винних осіб| Числове |15 (0 | | |у звітному році; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5980_03|Сума нестач і втрат, остаточне | Числове |15 (0 | | |рішення щодо винуватців, за якими | |знаків | | |на кінець року не прийнято | |після | | |(позабалансовий рахунок 072); Сума| |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51110_3|Дохід за будівельними контрактами | Числове |15 (0 | | |за звітний рік; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51120_3|Заборгованість на кінець звітного | Числове |15 (0 | | |року: валова замовників; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51130_3|Заборгованість на кінець звітного | Числове |15 (0 | | |року: валова замовникам; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51140_3|Заборгованість на кінець звітного | Числове |15 (0 | | |року: з авансів отриманих; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51150_3|Сума затриманих коштів на кінець | Числове |15 (0 | | |року; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51160_3|Вартість виконаних субпідрядниками| Числове |15 (0 | | |робіт за незавершеними | |знаків | | |будівельними контрактами; Сума | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51210_3|Поточний податок на прибуток; Сума| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51220_3|Відстрочені податкові активи: на | Числове |15 (0 | | |початок звітного року; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51225_3|Відстрочені податкові активи: на | Числове |15 (0 | | |кінець звітного року; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51230_3|Відстрочені податкові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання: на початок звітного | |знаків | | |року; Сума | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51235_3|Відстрочені податкові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання: на кінець звітного | |знаків | | |року; Сума | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51240_3|Включено до Звіту про фінансові | Числове |15 (0 | | |результати - усього; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51241_3|Включено до Звіту про фінансові | Числове |15 (0 | | |результати - у тому числі: | |знаків | | |поточний податок на прибуток; Сума| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51242_3|Включено до Звіту про фінансові | Числове |15 (0 | | |результати - зменшення | |знаків | | |(збільшення) відстрочених | |після | | |податкових активів; Сума | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51243_3|Включено до Звіту про фінансові | Числове |15 (0 | | |результати - зменшення | |знаків | | |(збільшення) відстрочених | |після | | |податкових зобов'язань; Сума | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51250_3|Відображено у складі власного | Числове |15 (0 | | |капіталу - усього; Сума | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51251_3|Відображено у складі власного | Числове |15 (0 | | |капіталу - у тому числі: поточний | |знаків | | |податок на прибуток; Сума | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51252_3|Відображено у складі власного | Числове |15 (0 | | |капіталу - зменшення (збільшення) | |знаків | | |відстрочених податкових активів; | |після | | |Сума | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51253_3|Відображено у складі власного | Числове |15 (0 | | |капіталу - збільшення (зменшення) | |знаків | | |відстрочених податкових | |після | | |зобов'язань; Сума | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51300_3|Нараховано за звітний рік; Сума | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51310_3|Використано за рік - усього; Сума | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51311_3|Використано за рік - усього; в | Числове |15 (0 | | |тому числі на: будівництво | |знаків | | |об'єктів; Сума | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51312_3|Використано за рік - усього; | Числове |15 (0 | | |придбання (виготовлення) та | |знаків | | |поліпшення основних засобів; Сума | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51313_3|Використано за рік - усього; | Числове |15 (0 | | |придбання (виготовлення) та | |знаків | | |поліпшення основних засобів; з них| |після | | |машини та обладнання | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51314_3|Використано за рік - усього; | Числове |15 (0 | | |придбання (створення) | |знаків | | |нематеріальних активів | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51315_3|Використано за рік - усього; | Числове |15 (0 | | |погашення отриманих на капітальні | |знаків | | |інвестиції позик | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51316_3|Вписуваний рядок (1316) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F51317_3|Вписуваний рядок (1317) | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура файла "F5_BA.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності
(Розділ XIV. Біологічні активи)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141003|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141004|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141005|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; надійшло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141006|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вибуло за рік; первісна | |коми) | | |вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141007|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вибуло за рік; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141008|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; нараховано амортизації | |коми) | | |за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141009|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; втрати від зменшення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141010|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вигоди від відновлення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141011|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141012|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141013|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141014|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; надійшло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141015|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; зміни вартості за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141016|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; вибуло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141017|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141103|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141104|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141105|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; надійшло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141106|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю, вибуло за рік; первісна | |коми) | | |вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141107|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба, Обліковуюся за первісною | |після | | |вартістю, вибуло за рік; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141108|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; нараховано амортизації | |коми) | | |за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141109|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі; робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; втрати від зменшення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141110|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; вигоди від відновлення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141111|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141112|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141113|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |початок року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141114|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; надійшло за| |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141115|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; зміни | |коми) | | |вартості за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141116|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; вибуло за | |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141117|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: робоча | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141203|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141204|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |накопичена амортизація, | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141205|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; надійшло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141206|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі; продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; вибуло за рік; первісна | |коми) | | |вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141207|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; вибуло за рік; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141208|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; нараховано амортизації | |коми) | | |за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141209|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба: Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; втрати від зменшення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141210|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; вигоди від відновлення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141211|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141212|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за первісною| |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141213|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |початок року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141214|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; надійшло за| |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141215|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; зміни | |коми) | | |вартості за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141216|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; вибуло за | |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141217|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: продуктивна | |знаків | | |худоба; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141303|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; залишок на | |коми) | | |початок року; первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141304|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; залишок на | |коми) | | |початок року; накопичена | | | | |амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141305|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; надійшло за | |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141306|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; вибуло за рік;| |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141307|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; вибуло за рік;| |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141308|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; нараховано | |коми) | | |амортизації за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141309|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; втрати від | |коми) | | |зменшення корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141310|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; вигоди від | |коми) | | |відновлення корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141311|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; залишок на | |коми) | | |кінець року; первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141312|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |первісною вартістю; залишок на | |коми) | | |кінець року; накопичена | | | | |амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141313|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |початок року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141314|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; надійшло за| |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141315|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; зміни | |коми) | | |вартості за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141316|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; вибуло за | |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141317|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: багаторічні | |знаків | | |насадження; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141403|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141404|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141405|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; надійшло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141406|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вибуло за рік; первісна | |коми) | | |вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141407|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вибуло за рік; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141408|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; нараховано амортизації | |коми) | | |за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141409|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; втрати від зменшення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141410|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вигоди від відновлення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141411|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141412|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141413|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |початок року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141414|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; надійшло за| |коми) | | |рік, | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141415|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; зміни | |коми) | | |вартості за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141416|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; вибуло за | |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141417|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: вписуваний | |знаків | | |рядок; Обліковуються за | |після | | |справедливою вартістю; залишок на | |коми) | | |кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141503|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; залишок на початок року;| | | | |первісна вартість: | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141504|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; залишок на початок року;| | | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141505|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; надійшло за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141506|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; вибуло за рік; первісна | | | | |вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141507|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; вибуло за рік; | | | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141508|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; нараховано амортизації | | | | |за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141509|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; втрати від зменшення | | | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141510|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; вигоди від відновлення | | | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141511|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; залишок на кінець року; | | | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141512|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; залишок на кінець року; | | | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141513|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі; інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; залишок на початок року;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141514|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; надійшло за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141515|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; зміни вартості за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141516|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; вибуло за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5141517|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі: інші | |знаків | | |довгострокові біологічні активи; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; залишок на кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142003|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |первісною вартістю; залишок на | |після | | |початок року; первісна вартість; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142005|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |первісною вартістю; надійшло за | |після | | |рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142006|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |первісною вартістю; вибуло за рік;| |після | | |первісна вартість; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142009|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |первісною вартістю; втрати від | |після | | |зменшення корисності; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142010|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |первісною вартістю; вигоди від | |після | | |відновлення корисності; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142011|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |первісною вартістю; залишок на | |після | | |кінець року; первісна вартість; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142013|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |справедливою вартістю; залишок на | |після | | |початок року; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142014|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |справедливою вартістю; надійшло за| |після | | |рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142015|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |справедливою вартістю; зміни | |після | | |вартості за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142016|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |справедливою вартістю; вибуло за | |після | | |рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142017|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі:; Обліковуються за | |знаків | | |справедливою вартістю; залишок на | |після | | |кінець року; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142103|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; залишок на початок року;| | | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142105|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; надійшло за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142106|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; вибуло за рік; первісна | | | | |вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142109|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; втрати від зменшення | | | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142110|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; вигоди від відновлення | | | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142111|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за первісною | |коми) | | |вартістю; залишок на кінець року; | | | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142113|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; залишок на початок року;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142114|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; надійшло за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142115|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; зміни вартості за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142116|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; вибуло за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142117|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: тварини на | |знаків | | |вирощуванні та відгодівлі; | |після | | |Обліковуються за справедливою | |коми) | | |вартістю; залишок на кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142203|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |первісною вартістю; залишок на | | | | |початок року; первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142205|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |первісною вартістю; надійшло за | | | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142206|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |первісною вартістю; вибуло за рік;| | | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142209|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |первісною вартістю; втрати від | | | | |зменшення корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142210|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |первісною вартістю; вигоди від | | | | |відновлення корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142211|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |первісною вартістю; залишок на | | | | |кінець року; первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142213|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |справедливою вартістю; залишок на | | | | |початок року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142214|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |справедливою вартістю; надійшло за| | | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142215|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |справедливою вартістю; зміни | | | | |вартості за рік: | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142216|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |справедливою вартістю; вибуло за | | | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142217|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: біологічні активи в | |знаків | | |стані біологічних перетворень | |після | | |(крім тварин на вирощуванні та | |коми) | | |відгодівлі); Обліковуються за | | | | |справедливою вартістю; залишок на | | | | |кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142303|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142305|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; надійшло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142306|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вибуло за рік; первісна | |коми) | | |вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142309|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; втрати від зменшення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142310|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; вигоди від відновлення | |коми) | | |корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142311|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142313|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; залишок на початок року;| |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142314|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; надійшло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142315|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; зміни вартості за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142316|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; вибуло за рік; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142317|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: вписуваний рядок; | |знаків | | |Обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142403|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за первісною вартістю; залишок на | |коми) | | |початок року; первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142405|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за первісною вартістю; надійшло за| |коми) | | |рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142406|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за первісною вартістю; вибуло за | |коми) | | |рік; первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142409|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за первісною вартістю; втрати від | |коми) | | |зменшення корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142410|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за первісною вартістю; вигоди від | |коми) | | |відновлення корисності; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142411|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за первісною вартістю; залишок на | |коми) | | |кінець року; первісна вартість; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142413|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за справедливою вартістю; залишок | |коми) | | |на початок року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142414|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за справедливою вартістю; надійшло| |коми) | | |за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142415|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за справедливою вартістю; зміни | |коми) | | |вартості за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142416|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі; інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за справедливою вартістю; вибуло | |коми) | | |за рік; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5142417|Поточні біологічні активи - усього| Числове |15 (0 | | |в тому числі: інші поточні | |знаків | | |біологічні активи; Обліковуються | |після | | |за справедливою вартістю; залишок | |коми) | | |на кінець року; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143003|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; залишок на початок року;| |знаків | | |первісна вартість; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143004|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; залишок на початок року;| |знаків | | |накопичена амортизація; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143005|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; надійшло за рік; | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143006|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; вибуло за рік; первісна | |знаків | | |вартість; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143007|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; вибуло за рік; | |знаків | | |накопичена амортизація; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143008|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; нараховано амортизації | |знаків | | |за рік; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143009|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; втрати від зменшення | |знаків | | |корисності; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143010|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; вигоди від відновлення | |знаків | | |корисності; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143011|Разом; Обліковуються за первісною | Числове |15 (0 | | |вартістю; залишок на кінець року; | |знаків | | |первісна вартість; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143012|Довгострокові біологічні активи - | Числове |15 (0 | | |усього в тому числі:; | |знаків | | |Обліковуються за первісною | |після | | |вартістю; залишок на кінець року; | |коми) | | |накопичена амортизація; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143013|Разом; Обліковуються за | Числове |15 (0 | | |справедливою вартістю; залишок на | |знаків | | |початок року; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143014|Разом; Обліковуються за | Числове |15 (0 | | |справедливою вартістю; надійшло за| |знаків | | |рік; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143015|Разом; Обліковуються за | Числове |15 (0 | | |справедливою вартістю; зміни | |знаків | | |вартості за рік; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143016|Разом; Обліковуються за | Числове |15 (0 | | |справедливою вартістю; вибуло за | |знаків | | |рік; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5143017|Разом; Обліковуються за | Числове |15 (0 | | |справедливою вартістю; залишок на | |знаків | | |кінець року; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F51431 |Вартість біологічних активів, | Числове |15 (0 | | |придбаних за рахунок цільового | |знаків | | |фінансування | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F51432 |Залишкова вартість довгострокових | Числове |15 (0 | | |біологічних активів, первісна | |знаків | | |вартість поточних біологічних | |після | | |активів і справедлива вартість | |коми) | | |біологічних активів, утрачених | | | | |унаслідок надзвичайних подій | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | F51433 |Балансова вартість біологічних | Числове |15 (0 | | |активів, щодо яких існують | |знаків | | |передбачені законодавством | |після | | |обмеження права власності | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура файла "F5_FRBA_1.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності
(Розділ XV. Фінансові результати
від первісного визнання та реалізації
сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів (частина 1))
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 10 | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | 4 (0 |4 (0 | | | | знаків |знаків | | | | після |після | | | | коми) |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150003|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Вартість первісного визнання; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150004|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Витрати пов'язані з біологічними | |після | | |перетвореннями | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150005|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Результат від первісного визнання;| |після | | |дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150006|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Результат від первісного визнання;| |після | | |витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150007|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150008|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Виручка від реалізації; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150009|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Собівартість реалізації; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150010|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |після | | |збиток -) від; реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5150011|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; | |знаків | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |після | | |збиток -) від; первісного | |коми) | | |визнання та реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151003|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |вартість первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151004|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |Витрати, пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151005|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |результат від первісного визнання;| |коми) | | |дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151006|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |результат від первісного визнання;| |коми) | | |витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151007|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151008|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |Виручка від реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151009|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |Собівартість реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151010|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |коми) | | |збиток -) від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151011|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |коми) | | |збиток -) від; первісного | | | | |визнання та реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151103|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Вартість | |коми) | | |первісного визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151104|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Витрати пов'язані | |коми) | | |з біологічними перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151105|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; Дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151106|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151107|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151108|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151109|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151110|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Фінансовий | |коми) | | |результат (прибуток +, збиток -) | | | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151111|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Фінансовий | |коми) | | |результат (прибуток +, збиток -) | | | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151203|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Вартість первісного | |коми) | | |визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151204|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Витрати, пов'язані з | |коми) | | |біологічними перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151205|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151206|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151207|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього, у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151208|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151209|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151210|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: соя; Фінансовий результат | |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151211|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: зернові і зернобобові;| |після | | |з них: пшениця; Фінансовий | |коми) | | |результат (прибуток +, збиток -) | | | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151303|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Вартість | |після | | |первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151304|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Витрати, | |після | | |пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151305|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Результат | |після | | |від первісного визнання; дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151306|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Результат | |після | | |від первісного визнання; витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151307|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151308|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Виручка від | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151309|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Собівартість| |після | | |реалізації, | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151310|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151311|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: соняшник; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151403|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Вартість | |після | | |первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151404|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Витрати, | |після | | |пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151405|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Результат від | |після | | |первісного визнання; дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151406|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Результат від | |після | | |первісного визнання; витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151407|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151408|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Виручка від | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151409|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Собівартість | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151410|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151411|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: ріпак; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151503|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |(фабричні); Вартість первісного | |коми) | | |визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151504|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |(фабричні); Витрати, пов'язані з | |коми) | | |біологічними і перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151505|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |(фабричні); Результат від | |коми) | | |первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151506|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |(фабричні); Результат від | |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151507|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |(фабричні): Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151508|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |(фабричні); Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151509|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |фабричні); Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151510|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |фабричні); Фінансовий результат | |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151511|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: цукрові буряки | |після | | |фабричні); Фінансовий результат | |коми) | | |(прибуток +, збиток) від; | | | | |первісного визнання та реалізації;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151603|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Вартість | |після | | |первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151604|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Витрати, | |після | | |пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151605|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Результат | |після | | |від первісного визнання; дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151606|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Результат | |після | | |від первісного визнання; витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151607|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151608|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Виручка від | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151609|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Собівартість| |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151610|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151611|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: картопля; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151703|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Вартість первісного | |коми) | | |визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151704|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Витрати пов'язані з | |коми) | | |біологічними перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151705|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Результат від | |коми) | | |первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151706|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Результат від | |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151707|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151708|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151709|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151710|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Фінансовий результат | |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151711|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: плоди (зерняткові, | |після | | |кісточкові); Фінансовий результат | |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |первісного визнання та реалізації;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151803|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Вартість первісного | |коми) | | |визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151804|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Витрати пов'язані з | |коми) | | |біологічними перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151805|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151806|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151807|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151808|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151809|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151810|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Фінансовий результат| |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151811|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |рослинництва; Фінансовий результат| |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |первісного визнання та реалізації;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151903|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Вартість | |коми) | | |первісного визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151904|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Витрати, | |коми) | | |пов'язані з біологічними | | | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151905|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Результат від| |коми) | | |первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151906|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Результат від| |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151907|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151908|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151909|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151910|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Фінансовий | |коми) | | |результат (прибуток +, збиток -) | | | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5151911|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи рослинництва - усього; у | |знаків | | |тому числі додаткові біологічні | |після | | |активи рослинництва; Фінансовий | |коми) | | |результат (прибуток +, збиток -) | | | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Структура файла "F5_FRBA_2.DBF".
Примітки до річної фінансової звітності
(Розділ XV. Фінансові результати
від первісного визнання та реалізації
сільськогосподарської продукції
та додаткових біологічних активів (частина 2))
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152003|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Вартість первісного визнання; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152004|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Витрати пов'язані з біологічними | |після | | |перетвореннями | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152005|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Результат від первісного визнання;| |після | | |дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152006|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Результат від первісного визнання;| |після | | |витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152007|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152008|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Виручка від реалізації; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152009|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Собівартість реалізації; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152010|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |після | | |збиток -) від; реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5152011|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; | |знаків | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |після | | |збиток -) від; первісного | |коми) | | |визнання та реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153003|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Вартість первісного | |коми) | | |визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153004|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Витрати, пов'язані з | |коми) | | |біологічними перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153005|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Результат від первісного | |коми) | | |визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153006|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Результат від первісного | |коми) | | |визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153007|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153008|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Виручка від реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153009|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Собівартість реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153010|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Фінансовий результат | |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153011|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; Фінансовий результат | |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |первісного визнання та реалізації;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153103|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Вартість первісного | | | | |визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153104|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Витрати пов'язані з | | | | |біологічними перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153105|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Результат від первісного | | | | |визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153106|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Результат від первісного | | | | |визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153107|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Уцінка; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153108|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Виручка від реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153109|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Собівартість реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153110|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Фінансовий результат | | | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153111|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: великої рогатої | |коми) | | |худоби; Фінансовий результат | | | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |первісного визнання та реалізації;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153203|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; Вартість | |коми) | | |первісного визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153204|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; Витрати, | |коми) | | |пов'язані з біологічними | | | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153205|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; Результат| |коми) | | |від первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153206|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; Результат| |коми) | | |від первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153207|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153208|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; Виручка | |коми) | | |від реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153209|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; | |коми) | | |Собівартість реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153210|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; | |коми) | | |Фінансовий результат (прибуток +, | | | | |збиток -) від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153211|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: приріст живої маси - | |після | | |усього; з нього: свиней; | |коми) | | |Фінансовий результат (прибуток +, | | | | |збиток -) від; первісного | | | | |визнання та реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153303|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Вартість | |після | | |первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153304|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Витрати, | |після | | |пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153305|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Результат від | |після | | |первісного визнання; дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153306|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Результат від | |після | | |первісного визнання; витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153307|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153308|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Виручка від | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153309|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Собівартість | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153310|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153311|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: молоко; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153403|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Вартість | |після | | |первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153404|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Витрати, | |після | | |пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153405|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Результат від | |після | | |первісного визнання; дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153406|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Результат від | |після | | |первісного визнання; витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153407|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153408|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Виручка від | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153409|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Собівартість | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153410|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153411|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вовна; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153503|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Вартість | |після | | |первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153504|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Витрати, | |після | | |пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153505|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Результат від | |після | | |первісного визнання; дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153506|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Результат від | |після | | |первісного визнання; витрати; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153507|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153508|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Виручка від | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153509|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Собівартість | |після | | |реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153510|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153511|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: яйця; Фінансовий | |після | | |результат (прибуток +, збиток -) | |коми) | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153603|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; вартість первісного | |коми) | | |визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153604|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Витрати, пов'язані з| |коми) | | |біологічними перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153605|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153606|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Результат від | |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153607|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153608|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153609|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153610|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Фінансовий результат| |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153611|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: інша продукція | |після | | |тваринництва; Фінансовий результат| |коми) | | |(прибуток +, збиток -) від; | | | | |первісного визнання та реалізації;| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153703|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Вартість | |коми) | | |первісного визнання; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153704|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Витрати | |коми) | | |пов'язані з біологічними | | | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153705|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Результат від| |коми) | | |первісного визнання; дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153706|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Результат від| |коми) | | |первісного визнання; витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153707|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153708|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Виручка від | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153709|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі; додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Собівартість | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153710|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Фінансовий | |коми) | | |результат (прибуток +, збиток -) | | | | |від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153711|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: додаткові біологічні | |після | | |активи тваринництва; Фінансовий | |коми) | | |результат (прибуток +, збиток -) | | | | |від; первісного визнання та | | | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153803|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Вартість первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153804|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Витрати пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153805|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Результат від первісного визнання;| |коми) | | |дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153806|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Результат від первісного визнання;| |коми) | | |витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153807|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153808|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Виручка від реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153809|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Собівартість реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153810|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |коми) | | |збиток -) від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153811|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: продукція рибництва; | |після | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |коми) | | |збиток -) від; первісного | | | | |визнання та реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153903|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Вартість первісного визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153904|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Витрати, пов'язані з біологічними | |коми) | | |перетвореннями | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153905|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Результат від первісного визнання;| |коми) | | |дохід; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153906|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Результат від первісного визнання;| |коми) | | |витрати; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153907|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Уцінка; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153908|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Виручка від реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153909|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Собівартість реалізації; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153910|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |коми) | | |збиток -) від; реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5153911|Продукція та додаткові біологічні | Числове |15 (0 | | |активи тваринництва - усього; у | |знаків | | |тому числі: вписуваний рядок; | |після | | |Фінансовий результат (прибуток +, | |коми) | | |збиток -) від; первісного | | | | |визнання та реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154003|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Вартість первісного | |після | | |визнання; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154004|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Витрати, пов'язані з | |після | | |біологічними перетвореннями | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154005|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Результат від первісного | |після | | |визнання; дохід; | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154006|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Результат від первісного | |після | | |визнання; витрати: | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154007|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Уцінка; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154008|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Виручка від реалізації; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154009|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Собівартість реалізації; | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154010|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Фінансовий результат | |після | | |(прибуток +, збиток -) від; | |коми) | | |реалізації; | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |F5154011|Сільськогосподарська продукція та | Числове |15 (0 | | |додаткові біологічні активи - | |знаків | | |разом; Фінансовий результат | |після | | |(прибуток +, збиток -) від; | |коми) | | |первісного визнання та реалізації;| | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура файла "BB.DBF".
Баланс банку
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE |За станом на | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_1_3 |Грошові кошти та їх еквіваленти; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_1_4 |Грошові кошти та їх еквіваленти; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_2_3 |Торгові цінні папери; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_2_4 |Торгові цінні папери; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_3_3 |Інші фінансові активи, що | Числове |15 (0 | | |обліковуються за справедливою | |знаків | | |вартістю з визнанням результату | |після | | |переоцінки у фінансових | |коми) | | |результатах; Звітний рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_3_4 |Інші фінансові активи, що | Числове |15 (0 | | |обліковуються за справедливою | |знаків | | |вартістю з визнанням результату | |після | | |переоцінки у фінансових | |коми) | | |результатах; Попередній рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_4_3 |Кошти в інших банках; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_4_4 |Кошти в інших банках; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_5_3 |Кредити та заборгованість | Числове |15 (0 | | |клієнтів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_5_4 |Кредити та заборгованість | Числове |15 (0 | | |клієнтів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_6_3 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж; Звітній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_6_4 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_7_3 |Цінні папери в портфелі банку до | Числове |15 (0 | | |погашення; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_7_4 |Цінні папери в портфелі банку до | Числове |15 (0 | | |погашення; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_8_3 |Інвестиції в асоційовані компанії;| Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_8_4 |Інвестиції в асоційовані компанії;| Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_9_3 |Інвестиційна нерухомість; Звітний | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BB_9_4 |Інвестиційна нерухомість; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_10_3 |Дебіторська заборгованість щодо | Числове |15 (0 | | |поточного податку на прибуток; | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_10_4 |Звітний рік дебіторська | Числове |15 (0 | | |заборгованість щодо поточного | |знаків | | |податку на прибуток; Попередній | |після | | |рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_11_3 |Відстрочений податковий актив; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_11_4 |Відстрочений податковий актив; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_12_3 |Гудвіл; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_12_4 |Гудвіл; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_13_3 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_13_4 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_14_3 |Інші фінансові активи; Звітний рік| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_14_4 |Інші фінансові активи; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_15_3 |Інші активи; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_15_4 |Інші активи; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_16_3 |Довгострокові активи, призначені | Числове |15 (0 | | |для продажу, та активи групи | |знаків | | |вибуття; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_16_4 |Довгострокові активи, призначені | Числове |15 (0 | | |для продажу, та активи групи | |знаків | | |вибуття; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_17_3 |Усього активів; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_17_4 |Усього активів; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_18_3 |Кошти банків; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_18_4 |Кошти банків; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_19_3 |Кошти клієнтів; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_13_4 |Кошти клієнтів; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_20_3 |Боргові цінні папери, емітовані | Числове |15 (0 | | |банком; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_20_4 |Боргові цінні папери, емітовані | Числове |15 (0 | | |банком; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_21_3 |Інші залучені кошти; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_21_4 |Інші залучені кошти; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_22_3 |Зобов'язання щодо поточного | Числове |15 (0 | | |податку на прибуток; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_22_4 |Зобов'язання щодо поточного | Числове |15 (0 | | |податку на прибуток; Попередній | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_23_3 |Відстрочені податкові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_23_4 |Відстрочені податкові | Числове |15 (0 | | |зобов'язання; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_24_3 |Резерви за зобов'язаннями; Звітний| Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_24_4 |Резерви за зобов'язаннями; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_25_3 |Інші фінансові зобов'язання; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_25_4 |Інші фінансові зобов'язання; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_26_3 |Інші зобов'язання; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_26_4 |Інші зобов'язання; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_27_3 |Субординований борг; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_27_4 |Субординований борг; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_28_3 |Зобов'язання, що пов'язані з | Числове |15 (0 | | |довгостроковими активами, | |знаків | | |призначеними для продажу (чи | |після | | |групами вибуле); Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_28_4 |Зобов'язання, що пов'язані з | Числове |15 (0 | | |довгостроковими активами, | |знаків | | |призначеними для продажу (чи | |після | | |групами вибуття); Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_29_3 |Усього зобов'язань; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_29_4 |Усього зобов'язань; Попередній рік| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_30_3 |Статутний капітал; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_30_4 |Статутний капітал; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_31_3 |Нерозподілений прибуток | Числове |15 (0 | | |(непокритий збиток); Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_31_4 |Нерозподілений прибуток | Числове |15 (0 | | |(непокритий збиток); Попередній | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_32_3 |Резервні та інші фонди банку; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_32_4 |Резервні та інші фонди банку; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_33_3 |Чисті активи, ще належать | Числове |15 (0 | | |акціонерам (учасникам) банку; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_33_4 |Чисті активи, що належать | Числове |15 (0 | | |акціонерам (учасникам) банку; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_34_3 |Частка меншості; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_34_4 |Частка меншості; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_35_3 |Усього власного капіталу та частка| Числове |15 (0 | | |меншості; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_35_4 |Усього власного капіталу та частка| Числове |15 (0 | | |меншості; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_36_3 |Усього пасивів; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BB_36_4 |Усього пасивів; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VYKON |Прізвище та ініціали виконавця, |Текстове | 100 | | |телефон | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура файла "FB.DBF".
Звіт про фінансові результати банку
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | GOD |За рік | |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB1_3 |Чистий процентний дохід / (Чисті | Числове |15 (0 | | |процентні витрати); Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB1_4 |Чистий процентний дохід / (Чисті | Числове |15 (0 | | |процентні витрати); Попередній рік| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB1_1_3 |Процентні доходи; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB1_1_4 |Процентні доходи; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB1_2_3 |Процентні витрати; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB1_2_4 |Процентні витрати; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB2_3 |Комісійні доходи; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB2_4 |Комісійні доходи; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB3_3 |Комісійні витрати; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB3_4 |Комісійні витрати; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB4_3 |Результат від торгових операцій з | Числове |15 (0 | | |цінними паперами в торговому | |знаків | | |портфелі банку; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB4_4 |Результат від торгових операцій з | Числове |15 (0 | | |цінними паперами в торговому | |знаків | | |портфелі банку; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB5_3 |Результат від операцій з | Числове |15 (0 | | |хеджування; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB5_4 |Результат від операцій з | Числове |15 (0 | | |хеджування; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB6_3 |Результат від переоцінки інших | Числове |15 (0 | | |фінансових інструментів, що | |знаків | | |обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю з визнанням результату | |коми) | | |переоцінки у фінансових | | | | |результатах; Звітний рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB6_4 |Результат від переоцінки інших | Числове |15 (0 | | |фінансових інструментів, що | |знаків | | |обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю з визнанням результату | |коми) | | |переоцінки у фінансових | | | | |результатах; Попередній рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB7_3 |Результат від торгівлі іноземною | Числове |15 (0 | | |валютою; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB7_4 |Результат від торгівлі іноземною | Числове |15 (0 | | |валютою; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB8_3 |Прибуток/(збиток), який виникає | Числове |15 (0 | | |під час первісного визнання | |знаків | | |фінансових активів за процентною | |після | | |ставкою, вищою або нижчою, ніж | |коми) | | |ринкова; Звітний рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB8_4 |Прибуток/(збиток), який виникає | Числове |15 (0 | | |під час первісного визнання | |знаків | | |фінансових активів за процентною | |після | | |ставкою, вищою або нижчою, ніж | |коми) | | |ринкова; Попередній рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB9_3 |Прибуток/(збиток), який виникає | Числове |15 (0 | | |під час первісного визнання | |знаків | | |фінансових зобов'язань за | |після | | |процентною ставкою, вищою або | |коми) | | |нижчою, ніж ринкова; звітний рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB9_4 |Прибуток/(збиток), який виникає | Числове |15 (0 | | |під час первісного визнання | |знаків | | |фінансових зобов'язань за | |після | | |процентною ставкою, вищою або | |коми) | | |нижчою, ніж ринкова; Попередній | | | | |рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB10_3 |Результат від переоцінки об'єктів | Числове |15 (0 | | |інвестиційної нерухомості; Звітний| |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB10_4 |Результат від переоцінки об'єктів | Числове |15 (0 | | |інвестиційної нерухомості; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB11_3 |Результат від переоцінки іноземної| числове |15 (0 | | |валюти; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB11_4 |Результат від переоцінки іноземної| Числове |15 (0 | | |валюти; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB12_3 |Резерв під заборгованість за | Числове |15 (0 | | |кредитами; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB12_4 |Резерв під заборгованість за | Числове |15 (0 | | |кредитами; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB13_3 |Знецінення цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку на продаж; Звітний | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB13_4 |Знецінення цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку на продаж; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB14_3 |Результат від продажу цінних | Числове |15 (0 | | |паперів у портфелі банку на | |знаків | | |продаж; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB14_4 |Результат від продажу цінних | Числове |15 (0 | | |паперів у портфелі банку на | |знаків | | |продаж; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB15_3 |Знецінення цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB15_4 |Знецінення цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB16_3 |Резерви за зобов'язаннями; Звітний| Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB16_4 |Резерви за зобов'язаннями; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB17_3 |Інші операційні доходи; Звітний | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB17_4 |Інші операційні доходи; Попередній| Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB18_3 |Доходи/(витрати) від дострокового | Числове |15 (0 | | |погашення заборгованості; Звітний | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB18_4 |Доходи/(витрати) від дострокового | Числове |15 (0 | | |погашення заборгованості; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB19_3 |Адміністративні та інші операційні| Числове |15 (0 | | |витрати; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB19_4 |Адміністративні та інші операційні| Числове |15 (0 | | |витрати; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB20_3 |Дохід від участі в капіталі; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB20_4 |Дохід від участі в капіталі; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB21_3 |Прибуток/(збиток) до | Числове |15 (0 | | |оподаткування; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB21_4 |Прибуток/(збиток) до | Числове |15 (0 | | |оподаткування; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB22_3 |Витрати на податок на прибуток; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB22_4 |Витрати на податок на прибуток; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB23_3 |Прибуток/(збиток) після | Числове |15 (0 | | |оподаткування; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB23_4 |Прибуток/(збиток) після | Числове |15 (0 | | |оподаткування; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB24_3 |Чистий прибуток/(збиток) від | Числове |15 (0 | | |продажу довгострокових активів, | |знаків | | |призначених для продажу; Звітний | |після | | |рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB24_4 |Чистий прибуток/збиток від продажу| Числове |15 (0 | | |довгострокових активів, | |знаків | | |призначених для продажу; | |після | | |Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB25_3 |Чистий прибуток/збиток; Звітний | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB25_4 |Чистий прибуток/збиток; Попередній| Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB26_3 |Прибуток/(збиток) консолідованої | Числове |15 (0 | | |групи:; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB26_4 |Прибуток/(збиток) консолідованої | Числове |15 (0 | | |групи:; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB26_1_3|Материнського банку; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB26_1_4|Материнського банку; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB26_2_3|Частки меншості; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FB26_2_4|Частки меншості; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після коми| |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB27_3 |Чистий прибуток/(збиток) на одну | Числове |15 (0 | | |просту акцію; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB27_4 |Чистий прибуток/(збиток) на одну | Числове |15 (0 | | |просту акцію; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB28_3 |Скоригований чистий | Числове |15 (0 | | |прибуток/(збиток) на одну просту | |знаків | | |акцію; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FB28_4 |Скоригований чистий | Числове |15 (0 | | |прибуток/(збиток) на одну просту | |знаків | | |акцію; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VYKON |Прізвище та ініціали виконавця, |Текстове | 100 | | |телефон | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура файла "RGKB1.DBF".
Звіт про рух грошових
коштів банку (прямий метод)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | GOD |За рік | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_1_3 |Процентні доходи, що отримані; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_1_4 |Процентні доходи, що отримані; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_2_3 |Процентні витрати, що сплачені; | Числове |15 (0 | | |звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_2_4 |Процентні витрати, що сплачені; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_3_3 |Комісійні доходи, що отримані; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_3_4 |Комісійні доходи, що отримані; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_4_3 |Комісійні витрати, що сплачені; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |PGK_4_4 |Комісійні витрати, що сплачені; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_5_3 |Доходи, що отримані за операціями | Числове |15 (0 | | |з торговими цінними паперами; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_5_4 |Доходи, що отримані за операціями | Числове |15 (0 | | |з торговими цінними паперами; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_6_3 |Доходи, що отримані за операціями | Числове |15 (0 | | |з фінансовими похідними | |знаків | | |інструментами; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_6_4 |Доходи, що отримані за операціями | Числове |15 (0 | | |з фінансовими похідними | |знаків | | |інструментами; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_7_3 |Доходи, що отримані за операціями | Числове |15 (0 | | |з іноземною валютою; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_7_4 |Доходи, що отримані за операціями | Числове |15 (0 | | |з іноземною валютою; Попередній | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_8_3 |Інші отримані операційні доходи; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_8_4 |Інші отримані операційні доходи; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_9_3 |Витрати на утримання персоналу; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_9_4 |Витрати на утримання персоналу; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_10_3|Сплачені адміністративні та інші | Числове |15 (0 | | |операційні витрати; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_10_4|Сплачені адміністративні та інші | Числове |15 (0 | | |операційні витрати; Попередній рік| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_11_3|Сплачений податок на прибуток; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_11_4|Сплачений податок на прибуток; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_12_3|Чистий грошовий прибуток/(збиток) | Числове |15 (0 | | |до зміни операційних активів та | |знаків | | |зобов'язань; Звітний рік | |після | | | | |коми). | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_12_4|Чистий грошовий прибуток/(збиток) | Числове |15 (0 | | |до зміни операційних активів та | |знаків | | |зобов'язань; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_13_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |торговими цінними паперами; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_13_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |торговими цінними паперами; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_14_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами, що | |знаків | | |обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю з визнанням результату | |коми) | | |переоцінки у фінансових | | | | |результатах; Звітний рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_14_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами, що | |знаків | | |обліковуються за справедливою | |після | | |вартістю з визнанням результату | |коми) | | |переоцінки у фінансових | | | | |результатах; Попередній рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_15_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами в інших банках; Звітний | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_15_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами в інших банках; Попередній| |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_16_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |кредитами та заборгованістю | |знаків | | |клієнтам; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_16_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |кредитами та заборгованістю | |знаків | | |клієнтам; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_17_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_17_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_18_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими активами; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_18_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими активами; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_19_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами інших банків; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_19_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами інших банків; Попередній | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_20_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами клієнтів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_20_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами клієнтів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_21_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |борговими цінними паперами, що | |знаків | | |емітовані банком; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_21_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |борговими цінними паперами, що | |знаків | | |емітовані банком; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_22_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими зобов'язаннями;| |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_22_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 {0 | | |іншими фінансовими зобов'язаннями;| |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_23_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |резервами під зобов'язання; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_23_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |резервами під зобов'язання; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_24_3|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від операційної діяльності / | |знаків | | |(використані в операційній | |після | | |діяльності); Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_24_4|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від операційної діяльності / | |знаків | | |(використані в операційній | |після | | |діяльності); Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_25_3|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку на продаж; Звітний | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_25_4|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку на продаж; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_26_3|Дохід від реалізації цінних | Числове |15 (0 | | |паперів у портфелі банку на | |знаків | | |продаж; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGH_26_4|Дохід від реалізації цінних | Числове |15 (0 | | |паперів у портфелі банку на | |знаків | | |продаж; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_27_3|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_27_4|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_28_3|Дохід від погашення цінних паперів| Числове |15 (0 | | |у портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_28_4|Дохід від погашення цінних паперів| Числове |15 (0 | | |у портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_29_3|Придбання основних засобів; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_29_4|Придбання основних засобів; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_30_3|Дохід від реалізації основних | Числове |15 (0 | | |засобів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_30_4|Дохід від реалізації основних | Числове |15 (0 | | |засобів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_30_3|Дохід від реалізації основних | Числове |15 (0 | | |засобів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_30_4|Дохід від реалізації основних | Числове |15 (0 | | |засобів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_31_3|Дивіденди отримані; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_31_4|Дивіденди отримані; Попередній рік| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_32_3|Придбання дочірніх компаній за | Числове |15 (0 | | |мінусом отриманих грошових коштів;| |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_32_4|Придбання дочірніх компаній за | Числове |15 (0 | | |мінусом отриманих грошових коштів;| |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_33_3|Дохід від реалізації дочірньої | Числове |15 (0 | | |компанії за мінусом виплачених | |знаків | | |грошових коштів; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_33_4|Дохід від реалізації дочірньої | Числове |15 (0 | | |компанії за мінусом виплачених | |знаків | | |грошових коштів; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_34_3|Придбання асоційованих компаній; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_34_4|Придбання асоційованих компаній; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_35_3|Дохід від реалізації асоційованих | Числове |15 (0 | | |компаній; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_35_4|Дохід від реалізації асоційованих | Числове |15 (0 | | |компаній; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_36_3|Придбання інвестиційної | Числове |15 (0 | | |нерухомості; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_36_4|Придбання інвестиційної | Числове |15 (0 | | |нерухомості; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_37_3|Дохід від реалізації інвестиційної| Числове |15 (0 | | |нерухомості; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_37_4|Дохід від реалізації інвестиційної| Числове |15 (0 | | |нерухомості; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_38_3|Придбання нематеріальних активів; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_38_4|Придбання нематеріальних активів; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_39_3|Дохід від вибуття нематеріальних | Числове |15 (0 | | |активів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_39_4|Дохід від вибуття нематеріальних | Числове |15 (0 | | |активів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_40_3|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від інвестиційної діяльності / | |знаків | | |(використані в інвестиційній | |після | | |діяльності); Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_40_4|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від інвестиційної діяльності / | |знаків | | |(використані в інвестиційній | |після | | |діяльності); Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_41_3|Отримані інші залучені кошти; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_41_4|Отримані інші залучені кошти; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_42_3|Повернення інших залучених коштів;| Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_42_4|Повернення інших залучених коштів;| Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_43_3|Отримання субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_43_4|Отримання субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_44_3|Погашення субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_44_4|Погашення субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_45_3|Емісія простих акцій; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_45_4|Емісія простих акцій; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_46_3|Емісія привілейованих акцій; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_46_4|Емісія привілейованих акцій; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_47_3|Інші внески акціонерів, окрім | Числове |15 (0 | | |емісії акцій; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_47_4|Інші внески акціонерів, окрім | Числове |15 (0 | | |емісії акцій; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_48_3|Викуп власних акцій; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_48_4|Викуп власних акцій; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_49_3|Продаж власних акцій; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_49_4|Продаж власних акцій; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_50_3|Дивіденди виплачені; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_50_4|Дивіденди виплачені; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_51_3|Інші виплати акціонерам, окрім | Числове |15 (0 | | |дивідендів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_52_3|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від фінансової діяльності / | |знаків | | |(використані у фінансовій | |після | | |діяльності); Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_52_4|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від фінансової діяльності / | |знаків | | |(використані у фінансовій | |після | | |діяльності); Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_53_3|Вплив змін обмінного курсу на | Числове |15 (0 | | |грошові кошти та їх еквіваленти; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_53_4|Вплив змін обмінного курсу на | Числове |15 (0 | | |грошові кошти та їх еквіваленти; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_54_3|Чистий приплив/(відплив) грошових | Числове |15 (0 | | |коштів та їх еквівалентів; Звітний| |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_54_4|Чистий приплив/(відплив) грошових | Числове |15 (0 | | |коштів та їх еквівалентів: | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_55_3|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |початок року; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_55_4|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |початок року; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_56_3|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |кінець року; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_56_4|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |кінець року; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VYKON |Прізвище та ініціали виконавця, |Текстове | 100 | | |телефон | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура файла "RGKB2.DBF".
Звіт про рух грошових
коштів банку (непрямий метод)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | GOD |За рік | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_1_3 |Чистий прибуток/(збиток) за рік; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_1_4 |Чистий прибуток/(збиток) за рік; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_2_3 |Амортизація; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_2_4 |Амортизація; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_3_3 |Чисте збільшення/(зменшення) | Числове |15 (0 | | |резервів за активами; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_3_4 |Чисте збільшення/(зменшення) | Числове |15 (0 | | |резервів за активами; Попередній | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_4_3 |Нараховані доходи; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_4_4 |Нараховані доходи; Попередній рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_5_3 |Нараховані витрати; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_5_4 |Нараховані витрати; Попередній рік| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_6_3 |Торговельний результат; Звітний | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_6_4 |Торговельний результат; Попередній| Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_7_3 |Нарахований та відстрочений | Числове |15 (0 | | |податок; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_7_4 |Нарахований та відстрочений | Числове |15 (0 | | |податок; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_8_3 |Прибуток/(збиток) від продажу | Числове |15 (0 | | |інвестицій; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_8_4 |Прибуток/(збиток) від продажу | Числове |15 (0 | | |інвестицій; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_9_3 |Прибуток від інвестицій в | Числове |15 (0 | | |асоційовані компанії; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_9_4 |Прибуток від інвестицій в | Числове |15 (0 | | |асоційовані компанії; Попередній | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_10_3|Амортизація дисконту і премії | Числове |15 (0 | | |фінансових інструментів; Звітний | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_10_4|Амортизація дисконту і премії | Числове |15 (0 | | |фінансових інструментів; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_11_3|Інший рух коштів, що не є | Числове |15 (0 | | |грошовим; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_11_4|Інший рух коштів, що не є | Числове |15 (0 | | |грошовим; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_12_3|Чистий грошовий прибуток/(збиток) | Числове |15 (0 | | |до зміни операційних активів та | |знаків | | |зобов'язань; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_12_4|Чистий грошовий прибуток/(збиток) | Числове |15 (0 | | |до зміни операційних активів та | |знаків | | |зобов'язань; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_3_3 |Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |торговими цінними паперами; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_13_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |торговими цінними паперами; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_14_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами, що | |знаків | | |відображаються за справедливою | |після | | |вартістю з визнанням переоцінки | |коми) | | |через прибутки/збитки; Звітний рік| | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_14_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами, що | |знаків | | |відображаються за справедливою | |після | | |вартістю з визнанням переоцінки | |коми) | | |через прибутки/збитки; Попередній | | | | |рік | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_15_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами в інших банках; Звітний | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_15_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами в інших банках; Попередній| |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_16_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |кредитами та заборгованістю | |знаків | | |клієнтам; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_16_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |кредитами та заборгованістю | |знаків | | |клієнтам; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_17_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_17_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими активами; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_18_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими активами; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_18_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими активами; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_19_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами інших банків; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_19_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами інших банків; Попередній | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_20_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами клієнтів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_20_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |коштами клієнтів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_21_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |борговими цінними паперами, що | |знаків | | |емітовані банком; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_21_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |борговими цінними паперами, що | |знаків | | |емітовані банком; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_22_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими зобов'язаннями;| |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_22_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |іншими фінансовими зобов'язаннями;| |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_23_3|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |резервами під зобов'язання та | |знаків | | |відрахування та інші зобов'язання;| |після | | |Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_23_4|Чистий (приріст)/зниження за | Числове |15 (0 | | |резервами під зобов'язання та | |знаків | | |відрахування та інші зобов'язання;| |після | | |Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_24_3|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від операційної діяльності / | |знаків | | |(використані в операційній | |після | | |діяльності); Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_24_4|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від операційної діяльності / | |знаків | | |(використані в операційній | |після | | |діяльності); Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_25_3|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку на продаж; Звітний | |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_25_4|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку на продаж; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_26_3|Дохід від реалізації цінних | Числове |15 (0 | | |паперів у портфелі банку на | |знаків | | |продаж; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_26_4|Дохід від реалізації цінних | Числове |15 (0 | | |паперів у портфелі банку на | |знаків | | |продаж; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_27_3|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_27_4|Придбання цінних паперів у | Числове |15 (0 | | |портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_28_3|Дохід від погашення цінних паперів| Числове |15 (0 | | |у портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_28_4|Дохід від погашення цінних паперів| Числове |15 (0 | | |у портфелі банку до погашення; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_29_3|Придбання основних засобів; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_29_4|Придбання основних засобів; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_30_3|Дохід від реалізації основних | Числове |15 (0 | | |засобів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_30_4|Дохід від реалізації основних | Числове |15 (0 | | |засобів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_31_3|Дивіденди отримані; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_31_4|Дивіденди отримані; Попередній рік| Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_32_3|Придбання дочірніх компаній за | Числове |15 (0 | | |мінусом отриманих грошових коштів;| |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_32_4|Придбання дочірніх компаній за | Числове |15 (0 | | |мінусом отриманих грошових коштів;| |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_33_3|Дохід від реалізації дочірньої | Числове |15 (0 | | |компанії за мінусом виплачених | |знаків | | |грошових коштів; Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_33_4|Дохід від реалізації дочірньої | Числове |15 (0 | | |компанії за мінусом виплачених | |знаків | | |грошових коштів; Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_34_3|Придбання асоційованих компаній; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_34_4|Придбання асоційованих компаній; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_35_3|Дохід від реалізації асоційованих | Числове |15 (0 | | |компаній; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_35_4|Дохід від реалізації асоційованих | Числове |15 (0 | | |компаній; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_36_3|Придбання інвестиційної | Числове |15 (0 | | |нерухомості; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_36_4|Придбання інвестиційної | Числове |15 (0 | | |нерухомості; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_37_3|Дохід від реалізації інвестиційної| Числове |15 (0 | | |нерухомості; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_37_4|Дохід від реалізації інвестиційної| Числове |15 (0 | | |нерухомості; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_38_3|Придбання нематеріальних активів; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_38_4|Придбання нематеріальних активів; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_39_3|Дохід від вибуття нематеріальних | Числове |15 (0 | | |активів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_39_4|Дохід від вибуття нематеріальних | Числове |15 (0 | | |активів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_40_3|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від інвестиційної діяльності / | |знаків | | |(використані в інвестиційній | |після | | |діяльності); Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_40_4|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від інвестиційної діяльності / | |знаків | | |(використані в інвестиційній | |після | | |діяльності); Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_41_3|Отримані інші залучені кошти; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_41_4|Отримані інші залучені кошти; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_42_3|Повернення інших залучених коштів;| Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_42_4|Повернення інших залучених коштів;| Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_43_3|Отримання субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_43_4|Отримання субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_44_3|Погашення субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_44_4|Погашення субординованого боргу; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_45_3|Емісія звичайних акцій; Звітний | числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_45_4|Емісія звичайних акцій; Попередній| Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_46_3|Емісія привілейованих акцій; | Числове |15 (0 | | |Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_46_4|Емісія привілейованих акцій; | Числове |15 (0 | | |Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_47_3|Інші внески акціонерів, окрім | Числове |15 (0 | | |емісії акцій; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_47_4|Інші внески акціонерів, окрім | Числове |15 (0 | | |емісії акцій; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_48_3|Викуп власних акцій; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_48_4|Викуп власних акцій; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_49_3|Продаж власних акцій; Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_49_4|Продаж власних акцій; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_50_3|Дивіденди виплачені: Звітний рік | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_50_4|Дивіденди виплачені; Попередній | Числове |15 (0 | | |рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_51_3|Інші виплати акціонерам, окрім | Числове |15 (0 | | |дивідендів; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_51_4|Інші виплати акціонерам, окрім | Числове |15 (0 | | |дивідендів; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_52_3|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від фінансової діяльності / | |знаків | | |(використані у фінансовій | |після | | |діяльності); Звітний рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_52_4|Чисті грошові кошти, що отримані | Числове |15 (0 | | |від фінансової діяльності / | |знаків | | |(використані у фінансовій | |після | | |діяльності); Попередній рік | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_53_3|Вплив змін обмінного курсу на | Числове |15 (0 | | |грошові кошти та їх еквіваленти; | |знаків | | |Звітний рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_53_4|Вплив змін обмінного курсу на | Числове |15 (0 | | |грошові кошти та їх еквіваленти; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_54_3|Чистий приплив/(відплив) грошових | Числове |15 (0 | | |коштів та їх еквівалентів; Звітний| |знаків | | |рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_54_4|Чистий приплив/(відплив) грошових | Числове |15 (0 | | |коштів та їх еквівалентів; | |знаків | | |Попередній рік | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_55_3|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |початок року; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_55_4|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |початок року; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_56_3|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |кінець року; Звітний рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |RGK_56_4|Грошові кошти та їх еквіваленти на| Числове |15 (0 | | |кінець року; Попередній рік | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VYKON |Прізвище та ініціали виконавця, |Текстове | 100 | | |телефон | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура файла "VKB1.DBF".
Звіт про власний капітал банку (Частина 1)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | GOD |За рік | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB1_4 |Залишок на 1 січня попереднього | Числове |15 (0 | | |року; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB1_5 |Залишок на 1 січня попереднього | Числове |15 (0 | | |року; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB1_6 |Залишок на 1 січня попереднього | Числове |15 (0 | | |року; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB1_7 |Залишок на 1 січня попереднього | Числове |15 (0 | | |року; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB1_8 |Залишок на 1 січня попереднього | Числове |15 (0 | | |року; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB1_9 |Залишок на 1 січня попереднього | Числове |15 (0 | | |року; Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB2_4 |Вплив переходу на нові та/або | Числове |15 (0 | | |переглянуті стандарти і | |знаків | | |тлумачення, що забезпечують | |після | | |контекст, у якому слід читати | |коми) | | |стандарти; Належить акціонерам | | | | |материнського банку статутний | | | | |капітал | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB2_5 |Вплив переходу на нові та/або | Числове |15 (0 | | |переглянуті стандарти і | |знаків | | |тлумачення, що забезпечують | |після | | |контекст, у якому слід читати | |коми) | | |стандарти; Належить акціонерам | | | | |материнського банку резервні та | | | | |інші фонди банку (примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB2_6 |Вплив переходу на нові та/або | Числове |15 (0 | | |переглянуті стандарти і | |знаків | | |тлумачення, що забезпечують | |після | | |контекст, у якому слід читати | |коми) | | |стандарти; Належить акціонерам | | | | |материнського банку нерозподілений| | | | |прибуток | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB2_7 |Вплив переходу на нові та/або | Числове |15 (0 | | |переглянуті стандарти і | |знаків | | |тлумачення, що забезпечують | |після | | |контекст, у якому слід читати | |коми) | | |стандарти; Належить акціонерам | | | | |материнського банку усього | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB2_8 |Вплив переходу на нові та/або | Числове |15 (0 | | |переглянуті стандарти і | |знаків | | |тлумачення, що забезпечують | |після | | |контекст, у якому слід читати | |коми) | | |стандарти; Частка меншості | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB2_9 |Вплив переходу на нові та/або | Числове |15 (0 | | |переглянуті стандарти і | |знаків | | |тлумачення, що забезпечують | |після | | |контекст, у якому слід читати | |коми) | | |стандарти; Усього власного | | | | |капіталу | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB3_4 |Скоригований залишок на 1 січня | Числове |15 (0 | | |попереднього року; належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |статутний капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB3_5 |Скоригований залишок на 1 січня | Числове |15 (0 | | |попереднього року; належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |резервні та інші фонди банку | |коми) | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB3_6 |Скоригований залишок на 1 січня | Числове |15 (0 | | |попереднього року; належить | |знаків | | |акціонерам материнського байку | |після | | |нерозподілений прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB3_7 |Скоригований залишок на 1 січня | Числове |15 (0 | | |попереднього року; належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |усього | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB3_8 |Скоригований залишок на 1 січня | Числове |15 (0 | | |попереднього року; Частка меншості| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB3_9 |Скоригований залишок на 1 січня | Числове |15 (0 | | |попереднього року; Усього власного| |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB4_4 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB4_5 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB4_6 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB4_7 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB4_8 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB4_9 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_1_4|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |статутний капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_1_5|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |резервні та інші фонди банку | |коми) | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_1_6|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |нерозподілений прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_1_7|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |усього | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_1_8|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Частка | |знаків | | |меншості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_1_9|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Усього | |знаків | | |власного капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_2_4|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_2_5|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_2_6|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_2_7|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_2_8|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB4_2_9|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB5_4 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB5_5 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB5_6 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB5_7 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB5_8 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB5_9 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_1_4|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_1_5|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_1_6|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_1_7|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_1_8|Результат переоцінки; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_1_9|Результат переоцінки; Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_2_4|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_2_5|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку резервні та інші фонди банку| |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_2_6|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_2_7|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_2_8|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB5_2_9|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB6_4 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB6_5 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB8_6 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB6_7 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB6_8 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB6_9 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB7_4 |Накопичені курсові різниці; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB7_5 |Накопичені курсові різниці; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку резервні та інші фонди банку| |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB7_6 |Накопичені курсові різниці; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB7_7 |Накопичені курсові різниці; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB7_8 |Накопичені курсові різниці; Частка| Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB7_9 |Накопичені курсові різниці; Усього| Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB8_4 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB8_5 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB8_6 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB8_7 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB8_8 |Відстрочені податки; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB8_9 |Відстрочені податки; Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB9_4 |Чистий дохід/(збиток), що визнаний| Числове |15 (0 | | |безпосередньо у складі власного | |знаків | | |капіталу; Належить акціонерам | |після | | |материнського банку статутний | |коми) | | |капітал | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB9_5 |Чистий дохід/(збиток), що визнаний| Числове |15 (0 | | |безпосередньо у складі власного | |знаків | | |капіталу; Належить акціонерам | |після коми| | |материнського банку резервні та | | | | |інші фонди банку (примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB9_6 |Чистий дохід/(збиток), що визнаний| Числове |15 (0 | | |безпосередньо у складі власного | |знаків | | |капіталу; Належить акціонерам | |після коми| | |материнського банку нерозподілений| | | | |прибуток | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB9_7 |Чистий дохід/(збиток), що визнаний| Числове |15 (0 | | |безпосередньо у складі власного | |знаків | | |капіталу; Належить акціонерам | |після коми| | |материнського банку усього | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB9_8 |Чистий дохід/(збиток), що визнаний| Числове |15 (0 | | |безпосередньо у складі власного | |знаків | | |капіталу; Частка меншості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VKB9_9 |Чистий дохід/(збиток), що визнаний| Числове |15 (0 | | |безпосередньо у складі власного | |знаків | | |капіталу; Усього власного капіталу| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB10_4 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB10_5 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB10_6 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB10_7 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB10_8 |Прибуток/(збиток) за рік; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB10_9 |Прибуток/(збиток) за рік; Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB11_4 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |статутний капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB11_5 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |резервні та інші фонди банку | |коми) | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB11_6 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |нерозподілений прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB11_7 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |усього | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB11_8 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB11_9 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB12_4 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB12_5 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB12_6 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB12_7 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB12_8 |Емісія акцій; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB12_9 |Емісія акцій; Усього власного | Числове |15 (0 | | |капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_4 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_5 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_6 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_7 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_8 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів:; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_9 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів:; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_14|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_15|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_16|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_17|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_18|Викуплені; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_19|Викуплені; Усього власного | Числове |15 (0 | | |капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_24|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_25|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_26|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_27|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_28|Продаж; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_29|Продаж; Усього власного капіталу | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_34|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_35|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_36|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_37|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_38|Анулювання; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB13_39|Анулювання; Усього власного | Числове |15 (0 | | |капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB14_4 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB14_5 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB14_6 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB14_7 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB14_8 |Об'єднання компаній; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB14_9 |Об'єднання компаній; Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB15_4 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |статутний капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB15_5 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |резервні та інші фонди банку | |коми) | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB15_6 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |нерозподілений прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB15_7 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |усього | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB15_8 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Частка | |знаків | | |меншості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB15_9 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Усього | |знаків | | |власного капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB16_4 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |попереднього року (залишок на | |знаків | | |1 січня звітного року); Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |статутний капітал | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB16_5 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |попереднього року (залишок на | |знаків | | |1 січня звітного року); Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |резервні та інші фонди банку | | | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB16_6 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |попереднього року (залишок на | |знаків | | |1 січня звітного року); Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |нерозподілений прибуток | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB16_7 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |попереднього року (залишок на | |знаків | | |1 січня звітного року); Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |усього | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB16_8 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |попереднього року (залишок на | |знаків | | |1 січня звітного року); Частка | |після | | |меншості | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB16_9 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |попереднього року (залишок на | |знаків | | |1 січня звітного року); Усього | |після | | |власного капіталу | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | VYKON |Прізвище та ініціали виконавця, |Текстове | 100 | | |телефон | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Структура файла "VKB2.DBF".
Звіт про власний капітал банку (Частина 2)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_4 |Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_5 |Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_6 |Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_7 |Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_8 |Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |звітного року; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_9 |Скоригований залишок на початок | Числове |15 (0 | | |звітного року; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_14|Коригування: Зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_15|Коригування: Зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_16|Коригування: Зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_17|Коригування: Зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_18|Коригування: Зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_19|Коригування: Зміна облікової | Числове |15 (0 | | |політики; Усього власного капіталу| |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_24|Коригування: Виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_25|Коригування: Виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку резервні та інші фонди банку| |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_26|Коригування: Виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_27|Коригування: Виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_28|Коригування: Виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB17_29|Коригування: Виправлення помилок; | Числове |15 (0 | | |Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_4 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_5 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_6 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_7 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_8 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_9 |Цінні папери в портфелі банку на | Числове |15 (0 | | |продаж:; Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_14|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |статутний капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_15|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |резервні та інші фонди банку | |коми) | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_16|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |нерозподілений прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_17|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |усього | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_18|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Частка | |знаків | | |меншості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_19|Результат переоцінки до їх | Числове |15 (0 | | |справедливої вартості; Усього | |знаків | | |власного капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_24|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_25|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_26|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_27|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_28|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB18_29|Продаж або втрати від зменшення | Числове |15 (0 | | |корисності; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_4 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_5 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_6 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_7 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_8 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_9 |Основні засоби та нематеріальні | Числове |15 (0 | | |активи:; Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_14|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_15|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_16|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_17|Результат переоцінки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_18|Результат переоцінки; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_19|Результат переоцінки; Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_24|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_25|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку резервні та інші Фонди банку| |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_26|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_27|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_28|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB19_29|Реалізований результат переоцінки;| Числове |15 (0 | | |Усього власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB20_4 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB20_5 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB20_6 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB20_7 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB20_8 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB20_9 |Результат переоцінки за операціями| Числове |15 (0 | | |хеджування; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB21_4 |Накопичені курсові різниці; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB21_5 |Накопичені курсові різниці; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку резервні та інші фонди банку| |після | | |примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB21_6 |Накопичені курсові різниці, | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB21_7 |Накопичені курсові різниці; | Числове |15 (0 | | |Належить акціонерам материнського | |знаків | | |банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB21_8 |Накопичені курсові різниці; Частка| Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB21_9 |Накопичені курсові різниці; Усього| Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB22_4 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB22_5 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB22_6 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB22_7 |Відстрочені податки; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB22_8 |Відстрочені податки; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB22_9 |Відстрочені податки: Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB23_4 |Чистий дохід/(збиток), що | Числове |15 (0 | | |визначений безпосередньо у складі | |знаків | | |власного капіталу; Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |статутний капітал | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB23_5 |Чистий дохід/(збиток), що | Числове |15 (0 | | |визначений безпосередньо у складі | |знаків | | |власного капіталу; Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |резервні та інші фонди банку | | | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB23_6 |Чистий дохід/(збиток), що | Числове |15 (0 | | |визначений безпосередньо у складі | |знаків | | |власного капіталу; Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |нерозподілений прибуток | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB23_7 |Чистий дохід/(збиток), що | Числове |15 (0 | | |визначений безпосередньо у складі | |знаків | | |власного капіталу; Належить | |після | | |акціонерам материнського банку | |коми) | | |усього | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB23_8 |Чистий дохід/(збиток), що | Числове |15 (0 | | |визначений безпосередньо у складі | |знаків | | |власного капіталу; Частка меншості| |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB23_9 |Чистий дохід/(збиток), що | Числове |15 (0 | | |визначений безпосередньо у складі | |знаків | | |власного капіталу; Усього власного| |після | | |капіталу | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB24_4 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB24_5 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB24_6 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB24_7 |Прибуток/(збиток) за рік; Належить| Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB24_8 |Прибуток/(збиток) за рік; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB24_9 |Прибуток/(збиток) за рік; Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB25_4 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |статутний капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB25_5 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |резервні та інші фонди банку | |коми) | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB25_6 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |нерозподілений прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB25_7 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |усього | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB25_8 |Усього доходів/{збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB25_9 |Усього доходів/(збитків), що | Числове |15 (0 | | |визнані за рік; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB26_4 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB26_5 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB26_6 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB26_7 |Емісія акцій; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB26_8 |Емісія акцій; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB26_9 |Емісія акцій; Усього власного | Числове |15 (0 | | |капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_4 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_5 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_6 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_7 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів; Належить акціонерам | |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_8 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_9 |Власні акції, що викуплені в | Числове |15 (0 | | |акціонерів; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_14|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_15|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_16|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_17|Викуплені; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_18|Викуплені; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_19|Викуплені; Усього власного | Числове |15 (0 | | |капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_24|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_25|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_26|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_27|Продаж; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_28|Продаж; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_29|Продаж; Усього власного капіталу | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_34|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку статутний | |знаків | | |капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_35|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку резервні та | |знаків | | |інші фонди банку (примітка 27) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_36|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку нерозподілений| |знаків | | |прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_37|Анулювання; Належить акціонерам | Числове |15 (0 | | |материнського банку усього | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_38|Анулювання; Частка меншості | Числове |15 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB27_39|Анулювання; Усього власного | Числове |15 (0 | | |капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB28_4 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |статутний капітал | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB28_5 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |резервні та інші фонди банку | |після | | |(примітка 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB28_6 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |нерозподілений прибуток | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB28_7 |Об'єднання компаній; Належить | Числове |15 (0 | | |акціонерам материнського банку | |знаків | | |усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB28_8 |Об'єднання компаній; Частка | Числове |15 (0 | | |меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB28_9 |Об'єднання компаній; Усього | Числове |15 (0 | | |власного капіталу | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB29_4 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |статутний капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB29_5 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |резервні та інші фонди банку | |коми) | | |(примітка 27) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB29_6 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |нерозподілений прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB29_7 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Належить | |знаків | | |акціонерам материнського банку | |після | | |усього | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB29_8 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Частка | |знаків | | |меншості | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB29_9 |Дивіденди, за якими прийнято | Числове |15 (0 | | |рішення щодо виплати; Усього | |знаків | | |власного капіталу | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB30_4 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку статутний | |після | | |капітал | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB30_5 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку резервні та | |після | | |інші фонди банку (примітки 27) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB30_6 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку нерозподілений| |після | | |прибуток | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB30_7 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |звітного року; Належить акціонерам| |знаків | | |материнського банку усього | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB30_8 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |звітного року; Частка меншості | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |VKB30_9 |Залишок на кінець дня 31 грудня | Числове |15 (0 | | |звітного року; Усього власного | |знаків | | |капіталу | |після | | | | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 23. Структура файла "BM_A.DBF".
Баланс малого підприємства (актив)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_DRPOU |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |(0 знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOPFG |Код за КОПФГ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KODU |Код за КОДУ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KVED |Код за КВЕД ( va375202-05 ) |Текстове | 7 | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM_CHISP|Середня кількість працівників | Числове |5 (0 | | |(чол.) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | ADRES |Адреса |Текстове |254 | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM020_03|Незавершені капітальні | Числове |15 (1 знак| | |інвестиції; ( на початок звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM020_04|Незавершені капітальні | Числове |15 (1 знак| | |інвестиції; ( на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM030_03|Основні засоби: залишкова | Числове |15 (1 знак| | |вартість; (на початок звітного | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM030_04|Основні засоби: залишкова | Числове |15 (1 знак| | |вартість; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM031_03|Основні засоби: первісна вартість;| Числове |15 (1 знак| | |(на початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM031_04|Основні засоби: первісна вартість;| Числове |15 (1 знак| | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM032_03|Основні засоби: знос; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM032_04|Основні засоби; знос; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM035_03|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (1 знак| | |справедлива (залишкова) вартість | |після | | |(на початок звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM035_04|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (1 знак| | |справедлива (залишкова) вартість | |після | | |(на кінець звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM036_03|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (1 знак| | |первісна вартість (на початок | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM036_03|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (1 знак| | |первісна вартість (на початок | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM036_04|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (1 знак| | |первісна вартість (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM037_03|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (1 знак| | |накопичена амортизація (на початок| |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM037_04|Довгострокові біологічні активи: | Числове |15 (1 знак| | |накопичена амортизація (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM040_03|Довгострокові фінансові | Числове |15 (1 знак| | |інвестиції; (на початок звітного | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM040_04|Довгострокові фінансові | Числове |15 (1 знак| | |інвестиції; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM070_03|Інші необоротні активи; (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM070_04|Інші необоротні активи; (на кінець| Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM080_03|Усього за розділом I; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM080_04|Усього за розділом I; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM100_03|Виробничі запаси; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM100_04|Виробничі запаси; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM110_03|Поточні біологічні активи; (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного періоду | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM110_04|Поточні біологічні активи; (на | Числове |15 (1 знак| | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM130_03|Готова продукція; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM130_04|Готова продукція; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM160_03|Дебіторська заборгованість за | числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги: чиста | |після | | |реалізаційна вартість; (на початок| |коми) | | |звітного року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM160_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги: чиста | |після | | |реалізаційна вартість; (на кінець | |коми) | | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM161_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги: первісна | |після | | |вартість; (на початок звітного | |коми) | | |року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM161_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги: первісна | |після | | |вартість; (на кінець звітного | |коми) | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM162_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги: резерв | |після | | |сумнівних боргів; (на початок | |коми) | | |звітного року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM162_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги: резерв | |після | | |сумнівних боргів; (на кінець | |коми) | | |звітного періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM170_03|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками з бюджетом; (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM170_04|Дебіторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками з бюджетом; (на | |після | | |кінець звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM210_03|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (1 знак| | |заборгованість; (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM210_04|Інша поточна дебіторська | Числове |15 (1 знак| | |заборгованість; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM220_03|Поточні фінансові інвестиції; (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM220_04|Поточні фінансові інвестиції; (на | Числове |15 (1 знак| | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM230_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM230_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM231_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; у тому числі | |після | | |в касі (на початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM231_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; у тому числі | |після | | |в касі (на кінець звітного | |коми) | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM240_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |іноземній валюті; (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM240_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |іноземній валюті; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM250_03|Інші оборотні активи; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM250_04|Інші оборотні активи: (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM260_03|Усього за розділом II; (на початок| Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM260_04|Усього за розділом II; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM270_03|III. Витрати майбутніх періодів; | Числове |15 (1 знак| | |(на початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM270_04|III. Витрати майбутніх періодів; | Числове |15 (1 знак| | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM275_03|IV. Необоротні активи та групи | Числове |15 (1 знак| | |вибуття; (на початок звітного | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM275_04|IV. Необоротні активи та групи | Числове |15 (1 знак| | |вибуття; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM280_03|Баланс; (на початок звітного року)| Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM280_04|Баланс; (на кінець звітного | Числове |15 (1 знак| | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
{ Таблиця 23 із змінами,внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 845 ( v0845312-11 )
від 02.09.2011 }
Таблиця 24. Структура файла "BM_P.DBF".
Баланс малого підприємства (пасив)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM300_03|Статутний капітал; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM300_04|Статутний капітал; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM320_03|Додатковий капітал; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM320_04|Додатковий капітал; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM340_03|Резервний капітал; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM340_04|Резервний капітал; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM350_03|Нерозподілений прибуток | Числове |15 (1 знак| | |(непокритий збиток); (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM350_04|Нерозподілений прибуток | Числове |15 (1 знак| | |(непокритий збиток); (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM360_03|Неоплачений капітал; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM360_04|Неоплачений капітал; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM380_03|Усього за розділом I; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM380_04|Усього за розділом I; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM430_03|II. Забезпечення наступних витрат | Числове |15 (1 знак| | |і цільове фінансування; (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM430_04|II. Забезпечення наступних витрат | Числове |15 (1 знак| | |і цільове фінансування; (на кінець| |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM480_03|III. Довгострокові зобов'язання; | Числове |15 (1 знак| | |(на початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM480_04|III. Довгострокові зобов'язання; | Числове |15 (1 знак| | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM500_03|Короткострокові кредити банків; | Числове |15 (1 знак| | |(на початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM500_04|Короткострокові кредити банків, | Числове |15 (1 знак| | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM510_03|Поточна заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |довгостроковими зобов'язаннями; | |після | | |(на початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM510_04|Поточна заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |довгостроковими зобов'язаннями; | |після | | |(на кінець звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM530_03|Кредиторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги; (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM530_04|Кредиторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги; (на | |після | | |кінець звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM550_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з бюджетом; (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM550_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з бюджетом; (на | |після | | |кінець звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM570_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: зі страхування; (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM570_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: зі страхування; (на | |після | | |кінець звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM580_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з оплати праці*; (на| |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM580_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з оплати праці*; (на| |після | | |кінець звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM605_03|Вписуваний рядок - Зобов'язання, | Числове |15 (1 знак| | |пов'язані з необоротними активами | |після | | |та групами вибуття, утримуваними | |коми) | | |для продажу; (на початок звітного | | | | |року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM605_04|Вписуваний рядок - Зобов'язання, | Числове |15 (1 знак| | |пов'язані з необоротними активами | |після | | |та групами вибуття, утримуваними | |коми) | | |для продажу (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM610_03|Інші поточні зобов'язання; (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM610_04|Інші поточні зобов'язання; (на | Числове |15 (1 знак| | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM620_03|Усього за розділом IV; (на початок| Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM620_04|Усього за розділом IV; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM630_03|V. Доходи майбутніх періодів; (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM630_04|V. Доходи майбутніх періодів; (на | Числове |15 (1 знак| | |кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM640_03|Баланс; (на початок звітного року)| Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM640_04|Баланс; (на кінець звітного | Числове |15 (1 знак| | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BM665 |____________ | Числове |15 (1 знак| | |* З рядка 580 графа 4; Прострочені| |після | | |зобов'язання з оплати праці | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 25. Структура файла "FM.DBF".
Звіт про фінансові результати малого підприємства
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM010_03|Дохід (виручка) від реалізації | Числове |15 (1 знак| | |продукції; (товарів, робіт, | |після | | |послуг) (за звітний період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM010_04|Дохід (виручка) від реалізації | Числове |15 (1 знак| | |продукції; (товарів, робіт, | |після | | |послуг) (за аналогічний період | |коми) | | |попереднього року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM020_03|Непрямі податки та інші | Числове |15 (1 знак| | |вирахування з доходу (за звітний | |після | | |період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM020_04|Непрямі податки та інші | Числове |15 (1 знак| | |вирахування з доходу (за | |після | | |аналогічний період попереднього | |коми) | | |року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM030_03|Чистий дохід (виручка) від | Числове |15 (1 знак| | |реалізації продукції (товарів, | |після | | |робіт, послуг) (010 - 020); (за | |коми) | | |звітний період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM030_04|Чистий дохід (виручка) від | Числове |15 (1 знак| | |реалізації продукції (товарів, | |після | | |робіт, послуг) (010 - 020); (за | |коми) | | |аналогічний період попереднього | | | | |року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM040_03|Інші операційні доходи (за звітний| Числове |15 (1 знак| | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM040_04|Інші операційні доходи (за | Числове |15 (1 знак| | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM050_03|Інші доходи (за звітний період) | Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM050_04|Інші доходи (за аналогічний період| Числове |15 (1 знак| | |попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM070_03|Разом чисті доходи (030 + 040 + | Числове |15 (1 знак| | |050) (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM070_04|Разом чисті доходи (030 + 040 + | Числове |15 (1 знак| | |050) (за аналогічний період | |після | | |попереднього року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM080_03|Собівартість реалізованої | Числове |15 (1 знак| | |продукції (товарів, робіт, послуг)| |після | | |(за звітний періоді | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM080_04|Собівартість реалізованої | Числове |15 (1 знак| | |продукції (товарів, робіт, послуг)| |після | | |(за аналогічний період | |коми) | | |попереднього року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM090_03|Інші операційні витрати (за | Числове |15 (1 знак| | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM090_04|Інші операційні витрати (за | Числове |15 (1 знак| | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM091_03|Вписуваний рядок - у тому числі: | Числове |15 (1 знак| | |(за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM091_04|Вписуваний рядок - у тому числі: | Числове |15 (1 знак| | |(за аналогічний період | |після | | |попереднього року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM092_03|Вписуваний рядок (за звітний | Числове |15 (1 знак| | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM092_04|Вписуваний рядок (за аналогічний | Числове |15 (1 знак| | |період попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM100_03|Інші витрати (за звітний період) | Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM100_04|Інші витрати (за аналогічний | Числове |15 (1 знак| | |період попереднього року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | FM |Разом витрати (080 + 090 + 100) | Числове |15 (1 знак| | 120_03 |(за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM120_04|Разом витрати (080 + 090 +100) (за| Числове |15 (1 знак| | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM130_03|Фінансовий результат до | Числове |15 (1 знак| | |оподаткування (070 - 120) (за | |після | | |звітний період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM130_34|Фінансовий результат до | Числове |15 (1 знак| | |оподаткування (070 - 120) (за | |після | | |аналогічний період попереднього | |коми) | | |року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM140_03|Податок на прибуток (за звітний | Числове |15 (1 знак| | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM140_04|Податок на прибуток (за | Числове |15 (1 знак| | |аналогічний період попереднього | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM150_03|Чистий прибуток (збиток) (130 - | Числове |15 (1 знак| | |140) (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM150_04|Чистий прибуток (збиток) (130 - | Числове |15 (1 знак| | |140) (за аналогічний період | |після | | |попереднього року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM160_03|Забезпечення матеріального | Числове |15 (1 знак| | |заохочення (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM160_04|Забезпечення матеріального | Числове |15 (1 знак| | |заохочення (за аналогічний період | |після | | |попереднього року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM201_03|Вписуваний рядок - Дохід від | Числове |15 (1 знак| | |первісного визнання біологічних | |після | | |активів і сільськогосподарської | |коми) | | |продукції та дохід від зміни | | | | |вартості поточних біологічних | | | | |активів (за звітний період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM201_04|Вписуваний рядок - Дохід від | Числове |15 (1 знак| | |первісного визнання біологічних | |після | | |активів і сільськогосподарської | |коми) | | |продукції та дохід від зміни | | | | |вартості поточних біологічних | | | | |активів (за аналогічний період | | | | |попереднього року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM202_03|Вписуваний рядок - Витрати від | Числове |15 (1 знак| | |первісного визнання біологічних | |після | | |активів і сільськогосподарської | |коми) | | |продукції та витрати від зміни | | | | |вартості поточних біологічних | | | | |активів (за звітний період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM202_04|Вписуваний рядок - Витрати від | Числове |15 (1 знак| | |первісного визнання біологічних | |після | | |активів і сільськогосподарської | |коми) | | |продукції та витрати від зміни | | | | |вартості поточних біологічних | | | | |активів (за аналогічний період | | | | |попереднього року) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | Memo | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 26. Структура файла "BMS_A.DBF".
Баланс малого підприємства (актив) (спрощений)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | DATE1 |Станом на (баланс підприємства) | Дата | | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOATYY |Код за КОАТУУ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KOPFG |Код за КОПФГ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KODU |Код за КОДУ |Текстове | 10 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | KVED |Код за КВЕД ( va375202-05 ) |Текстове | 7 | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM_CHISP|Середня кількість працівників | Числове |5 (0 | | |(чол.) | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | ADRES |Адреса |Текстове | 254 | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM030_03|Основні засоби: залишкова | Числове |15 (1 знак| | |вартість; (на початок звітного | |після | | |року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM030_04|Основні засоби; залишкова | Числове |15 (1 знак| | |вартість; (на кінець звітного | |після | | |періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM031_03|Основні засоби: первісна вартість;| Числове |15 (1 знак| | |(на початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM031_04|Основні засоби: первісна вартість;| Числове |15 (1 знак| | |(на кінець звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM032_03|Основні засоби: знос; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM032_04|Основні засоби: знос; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM070_03|Інші необоротні активи; (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM070_04|Інші необоротні активи; (на кінець| Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM080_03|Усього за розділом I; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM080_04|Усього за розділом I; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM100_03|Запаси; (на початок звітного року)| Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM100_04|Запаси; (на кінець звітного | Числове |15 (1 знак| | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM210_03|Поточна дебіторська | Числове |15 (1 знак| | |заборгованість; (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM210_04|Поточна дебіторська | Числове |15 (1 знак| | |заборгованість; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM230_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM230_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM231_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; у тому числі | |після | | |в касі (на початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM231_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |національній валюті; у тому числі | |після | | |в касі (на кінець звітного | |коми) | | |періоду) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM240_03|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |іноземній валюті; (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM240_04|Грошові кошти та їх еквіваленти: в| Числове |15 (1 знак| | |іноземній валюті; (на кінець | |після | | |звітного періоду) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM250_03|Інші оборотні активи; (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM250_04|Інші оборотні активи; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM260_03|Усього за розділом II; (на початок| Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM260_04|Усього за розділом II; (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM280_03|Баланс; (на початок звітного року)| Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM280_04|Баланс; (на кінець звітного | Числове |15 (1 знак| | |періоду) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 27. Структура файла "BMS_P.DBF".
Баланс малого підприємства (пасив) (спрощений)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM300_03|Капітал (на початок звітного року)| Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM300_04|Капітал (на кінець звітного року) | Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BP350_03|Нерозподілений прибуток | Числове |15 (1 знак| | |(непокритий збиток) (на початок | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM350_04|Нерозподілений прибуток | Числове |15 (1 знак| | |(непокритий збиток) (на кінець | |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM380_03|Усього за розділом I (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM380_04|Усього за розділом I (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM430_03|II. Цільове фінансування (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM430_04|II. Цільове фінансування (на | Числове |15 (1 знак| | |кінець звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM480_03|III. Довгострокові зобов'язання | Числове |15 (1 знак| | |(на початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM480_04|III. Довгострокові зобов'язання | Числове |15 (1 знак| | |(на кінець звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM500_03|Короткострокові кредити банків (на| Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM500_04|Короткострокові кредити банків (на| Числове |15 (1 знак| | |кінець звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM530_03|Кредиторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM530_04|Кредиторська заборгованість за | Числове |15 (1 знак| | |товари, роботи, послуги (на кінець| |після | | |звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM550_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з бюджетом (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM550_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з бюджетом (на | |після | | |кінець звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM570_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: зі страхування (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM570_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: зі страхування (на | |після | | |кінець звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM580_03|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з оплати праці* (на | |після | | |початок звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM580_04|Поточні зобов'язання за | Числове |15 (1 знак| | |розрахунками: з оплати праці* (на | |після | | |кінець звітного року) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM610_03|Інші поточні зобов'язання (на | Числове |15 (1 знак| | |початок звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM610_04|Інші поточні зобов'язання (на | Числове |15 (1 знак| | |кінець звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM620_03|Усього за розділом IV (на початок | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM620_04|Усього за розділом IV (на кінець | Числове |15 (1 знак| | |звітного року) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM640_03|Баланс (на початок звітного року) | Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |BM640_04|Баланс (на кінець звітного року) | Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BM665 |____________ | Числове |15 (1 знак| | |* З рядка 580 графа 4; Прострочені| |після | | |зобов'язання з оплати праці | |коми) | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 28. Структура файла "FMS.DBF".
Звіт про фінансові результати
малого підприємства (спрощений)
------------------------------------------------------------------ | Ім'я | Найменування поля (зміст) |Тип поля | Розмір | | поля | | | (знаків) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |E_EDRPOU|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |Текстове | 10 | | |емітента | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |ZVIT_GOD|Рік, за який звітує емітент | Числове |4 (0 | | | | |знаків | | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM010_03|Дохід (виручка) від реалізації | Числове |15 (1 знак| | |продукції; (товарів, робіт, | |після | | |послуг) (за звітний період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM010_04|Дохід (виручка) від реалізації | Числове |15 (1 знак| | |продукції; (товарів, робіт, | |після | | |послуг) (за попередній період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM020_03|Непрямі податки та інші | Числове |15 (1 знак| | |вирахування з доходу (за звітний | |після | | |період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM020_04|Непрямі податки та інші | Числове |15 (1 знак| | |вирахування з доходу (за | |після | | |попередній період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM030_03|Чистий дохід (виручка) від | Числове |15 (1 знак| | |реалізації продукції (товарів, | |після | | |робіт, послуг) (010 - 020); (за | |коми) | | |звітний період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM030_04|Чистий дохід (виручка) від | Числове |15 (1 знак| | |реалізації продукції (товарів, | |після | | |робіт, послуг) (010 - 020); (за | |коми) | | |попередній період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM040_03|Інші доходи (за звітний період) | Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM040_04|Інші доходи (за попередній період)| Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM070_03|Разом чисті доходи (030 + 040 + | Числове |15 (1 знак| | |050) (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM070_04|Разом чисті доходи (030 + 040 + | Числове |15 (1 знак| | |050) (за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM080_03|Собівартість реалізованої | Числове |15 (1 знак| | |продукції (товарів, робіт, послуг)| |після | | |(за звітний період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM080_04|Собівартість реалізованої | Числове |15 (1 знак| | |продукції (товарів, робіт, послуг)| |після | | |(за попередній період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM100_03|Інші витрати (за звітний період) | Числове |15 (1 знак| | | | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM100_04|Інші витрати (за попередній | Числове |15 (1 знак| | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM101_03|Інші витрати. У тому числі 101 (за| Числове |15 (1 знак| | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM101_04|Інші витрати. У тому числі 101 (за| Числове |15 (1 знак| | |попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM102_03|Інші витрати. У тому числі 102 (за| Числове |15 (1 знак| | |звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM102_04|Інші витрати. У тому числі 102 (за| Числове |15 (1 знак| | |попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM120_03|Разом витрати (080 + 090 + 100) | Числове |15 (1 знак| | |(за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM120_04|Разом витрати (080 + 090 + 100) | Числове |15 (1 знак| | |(за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM130_03|Фінансовий результат до | Числове |15 (1 знак| | |оподаткування (070 - 120) (за | |після | | |звітний період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM130_04|Фінансовий результат до | Числове |15 (1 знак| | |оподаткування (070 - 120) (за | |після | | |попередній період) | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM140_03|Податок на прибуток (за звітний | Числове |15 (1 знак| | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM140_04|Податок на прибуток (за попередній| Числове |15 (1 знак| | |період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM145_03|Витрати (доходи), які зменшують | Числове |15 (1 знак| | |(збільшують) фінансовий результат | |після | | |після оподаткування (за звітний | |коми) | | |період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM145_04|Витрати (доходи), які зменшують | Числове |15 (1 знак| | |(збільшують) фінансовий результат | |після | | |після оподаткування (за попередній| |коми) | | |період) | | | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM150_03|Чистий прибуток (збиток) (130 - | Числове |15 (1 знак| | |140) (за звітний період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |FM150_04|Чистий прибуток (збиток) (130 - | Числове |15 (1 знак| | |140) (за попередній період) | |після | | | | |коми) | |--------+----------------------------------+---------+----------| |KERIVNYK|Керівник |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | BUHG |Головний бухгалтер |Текстове | 100 | |--------+----------------------------------+---------+----------| | PRIM |Примітки | MEMO | | ------------------------------------------------------------------вгору