Документ v0290282-15, поточна редакція — Редакція від 22.12.2015, підстава - v0886282-15

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2015  № 290

Про затвердження Плану заходів МОЗ України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 539 від 21.08.2015
№ 652 від 02.10.2015
№ 886 від 22.12.2015}

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 213-р "Про затвердження Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів МОЗ України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році (далі - План заходів), що додається.

2. Першому заступнику Міністра охорони здоров'я України, заступникам Міністра охорони здоров'я України, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, забезпечити координацію робіт з виконання Плану заходів та постійний контроль за дотриманням строків виконання.

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, державних підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління МОЗ України, у межах повноважень:

1) забезпечити безумовне виконання Плану заходів відповідно до зазначених строків;

2) щомісяця до 1 числа подавати до Управління комунікацій з державними органами та громадськістю інформацію про стан виконання Плану заходів.

4. Управлінню комунікацій з державними органами та громадськістю:

1) щомісяця до 5 числа подавати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України узагальнену інформацію про стан виконання Плану заходів;

2) забезпечувати оперативне розміщення інформації про стан виконання Плану заходів на офіційному веб-сайті МОЗ України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Павленко.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
19.05.2015 № 290
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
21.08.2015 № 539)

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров'я України з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році

Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (Коаліційній угоді) та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"

Зміст заходу

Зміст заходу МОЗ України

Строк виконання

Відповідальні за виконання від МОЗ України

Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України та відновлення національного суверенітету на всій території держави

2. Реформування всієї системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей збройної агресії в сучасних умовах (системи мобілізації Збройних Сил та інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки). Внесення необхідних змін до Законів України "Про оборону" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", перегляд усіх стратегічних мобілізаційних планів (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до законів України щодо оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації (стосовно реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням можливостей національної економіки, досвіду проведення часткової мобілізації та проведення антитерористичної операції, досвіду інших країн у зазначеній сфері)

1) надання до Міноборони пропозицій до проекту закону про внесення змін до законів України щодо оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації (стосовно реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації України з урахуванням можливостей національної економіки, досвіду проведення часткової мобілізації та проведення антитерористичної операції, досвіду інших країн у зазначеній сфері);
2) погодження проекту зазначеного закону в разі його надходження

до 15 жовтня

Сектор мобілізаційної роботи та цивільного захисту
Структурні підрозділи МОЗ України

3. Створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) за провідної ролі Ради національної безпеки і оборони України (Стратегія)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо концепції створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) та плану заходів щодо реалізації зазначеної концепції

надання до Міноборони пропозицій до концепції створення ефективної державної системи кризового реагування (мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади) та плану заходів щодо реалізації зазначеної концепції;
при надходженні проекту концепції забезпечення його розгляду та інформування Міністерства оборони України

до 15 листопада

Медичний департамент

6. Встановлення рівня витрат на оборону та правоохоронну діяльність до 5 відсотків валового внутрішнього продукту щороку, в тому числі видатки на оборону - не менше 3 відсотків валового внутрішнього продукту щороку (Угода, Програма). Розроблення та сприяння прийняттю закону про Державний бюджет України з відповідним обсягом видатків (щороку) (Програма). Централізація закупівель (Стратегія). Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Програма)

1) забезпечення під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік пріоритетного спрямування бюджетних коштів на оборону та правоохоронну діяльність

надання до Мінфіну пропозицій щодо пріоритетного спрямування бюджетних коштів на оборону та правоохоронну діяльність під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік

до 1 вересня

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Сектор мобілізаційної роботи та цивільного захисту

8. Досягнення критеріїв для запровадження безвізового режиму з ЄС, зокрема видача громадянам біометричних паспортів, що відповідають вимогам ЄС (Програма)

1) підготовка і проведення експертних місій ЄС для оцінки прогресу України з досягнення критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України за блоком 3

надання до МЗС пропозицій щодо підготовки і проведення експертних місій ЄС для оцінки прогресу України з досягнення критеріїв Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України за блоком 3

до 30 березня контроль щомісячно

Управління з питань міжнародної діяльності

2) досягнення критеріїв другої фази виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України

надання до МЗС інформації щодо досягнення критеріїв другої фази виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України

до 15 травня контроль щомісячно

Управління з питань міжнародної діяльності

10. Надання у Збройних Силах пріоритету повному оновленню структури, починаючи від органів управління і закінчуючи штатними розписами частин та підрозділів (Стратегія). Перехід до нової функціональної структури Збройних Сил, серед іншого, з урахуванням критерію швидкості реагування на загрози та готовності до виконання завдань та оптимізація системи управління військами з урахуванням цих змін (Угода). Запровадження кластерного принципу ротації кадрів, перегляд кваліфікаційних вимог та забезпечення чіткого дотримання цих вимог і повна переатестація кадрів, водночас вирішальними мають бути не тільки професійні, а й особистісні якості людини (Стратегія)

5) створення дієвого кадрового резерву для комплектування керівних посад військовослужбовців, забезпечення пріоритетності для учасників антитерористичної операції

надання до Міноборони пропозицій щодо створення дієвого кадрового резерву для комплектування керівних посад військовослужбовців, забезпечення пріоритетності для учасників антитерористичної операції

до 15 червня контроль щомісячно

Сектор мобілізаційної роботи та цивільного захисту
Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

21. Запровадження дієвих механізмів фінансування будівництва житла для військовослужбовців (службового та постійного) (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"

участь у розробці проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", погодження проекту зазначеної постанови при надходженні до МОЗ України
Інф. Міноборони

до 15 червня контроль щомісячно

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

2) забезпечення будівництва (придбання) житла, насамперед для сімей загиблих та поранених військовослужбовців (осіб рядового і начальницького складу), які брали безпосередню участь у антитерористичних операціях, заходах, пов'язаних із забезпеченням правопорядку на державному кордоні

участь у наданні пропозицій щодо опрацювання нормативної бази.
Інф. Міноборони

протягом року

Медичний департамент
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

34. Формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованими територіями, а також тимчасово непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, що проживають на таких територіях (Угода)

забезпечення формування додаткової інфраструктури органів державної влади (з урахуванням можливостей державного бюджету)

забезпечення формування додаткової інфраструктури органів державної влади (з урахуванням можливостей державного бюджету)
Інф. КМУ

протягом року

Медичний департамент
Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

36. Вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території (Угода)

1) аналіз практики застосування законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території

надання інформації Мінекономрозвитку щодо аналізу практики застосування законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території

до 30 березня контроль щомісячно

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території, погодження проектів зазначених нормативно-правових актів при надходженні до МОЗ України.
Інф. Мінекономрозвитку

до 15 вересня

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства

3) супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території (у разі потреби)

участь у супроводженні у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на вдосконалення законодавства, що регулює економічну діяльність на тимчасово окупованій території (у разі потреби)
Інф. Мінекономрозвитку

до прийняття відповідного закону

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
Сектор забезпечення взаємодії з державними органами та соціального діалогу

Нова політика державного управління

37. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Скорочення кількості органів державного нагляду (контролю) (Стратегія). Дерегуляція та зменшення кількості точок дотику бізнесу та держави (Програма). Забезпечення протягом одного року заміни існуючої системи регулювання підприємницької діяльності на європейську (Угода). Впровадження регуляторної моделі, що передбачає кількість та функції контролюючих органів відповідно до стандартів ЄС та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони. Завершення зменшення кількості контролюючих органів з 56 до 28, функцій - з 1032 до 680 (перше півріччя 2015 року), приведення кількості контролюючих органів та їх функцій у повну відповідність з європейськими стандартами (Програма). Скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом їх злиття або ліквідації, забезпечення усунення дублювання функцій між органами державного нагляду (контролю) або делегування окремих функцій держави саморегулівним організаціям (Угода)

1) завершення розроблення проектів положень про центральні органи виконавчої влади із урахуванням Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України

завершення розроблення проекту положення про МОЗ України із урахуванням Схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", та внесення його на розгляд Кабінету Міністрів України
Інф. КМУ

до 30 червня контроль щомісячно

Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
Структурні підрозділи МОЗ України

49. Забезпечення спроможності місцевого самоврядування (Стратегія). Належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування (Угода)

розроблення проектів нормативно-правових актів та здійснення заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин"

1) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та здійсненні заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин"
Інф. КМУ
2) участь у погодженні зазначених проектів нормативно-правових актів

у строки, визначені у дорученнях Кабінету Міністрів України

Управління координації центрів реформ
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства

56. Запровадження виключно конкурсного відбору на посади державної служби (усіх категорій) (Угода). Конкурсний відбір на новій основі (Програма)

3) визначення спеціальних вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В"

надання пропозицій щодо визначення спеціальних вимог до професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В"
Інф. Нацдержслужбу

у тримісячний строк з дня опублікування Закону України "Про державну службу" (нова редакція)

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

63. Проведення функціонального аналізу і організаційної реструктуризації (оптимізації) органів державної влади та органів місцевого самоврядування, скорочення чисельності державних службовців (не менше ніж на 10 відсотків), оптимізація витрат на забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Угода). Скорочення кількості державних службовців на 10 відсотків, відповідне збільшення заробітної плати (Програма)

проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади

проведення функціонального обстеження центральних МОЗ України
Інф. КМУ

протягом року

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

68. Скорочення кількості адміністративних послуг. Впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг (Угода)

5) забезпечення перегляду на постійній основі вартості бланків документів, які використовуються для оформлення результатів надання адміністративних послуг з метою недопущення виникнення проблем під час їх виготовлення на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"

забезпечення перегляду на постійній основі вартості бланків документів, які використовуються для оформлення результатів надання адміністративних послуг з метою недопущення виникнення проблем під час їх виготовлення на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна"
Інф. КМУ

до 30 грудня

Відділ бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності
Управління ліцензування та якості медичної допомоги

Нова антикорупційна політика

73. Оновлення влади та антикорупційна реформа (Стратегія). Проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про очищення влади" (Програма)

1) забезпечення проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади"

сприяти проведенню перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 1025 "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади"
Інф. Мін'юст

протягом року

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до актів законодавства у сфері очищення влади

надання до Мін'юсту пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до актів законодавства у сфері очищення та погодження їх проектів у разі надходження
Інф. Мін'юст


Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

{Пункт 76 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

Нова економічна політика

88. Розроблення довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних виробництв з визначенням галузей-драйверів, яка дасть можливість забезпечити створення нових робочих місць та повернення трудових мігрантів, переорієнтацію системи державного замовлення в освіті під завдання зазначеної стратегії (Угода)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних галузей

надання пропозицій до проекту нормативно-правового акта щодо затвердження довгострокової стратегії розвитку високотехнологічних галузей, участь у погодженні проекту зазначеного нормативно-правового акту при надходженні до МОЗ України
Інф. Мінекономрозвитку

до 15 грудня

Медичний департамент
Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Національна академія медичних наук України
(за згодою)

{Пункт 100 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 886 від 22.12.2015}

121. Програма розвитку українського експорту. Приведення системи технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами (Стратегія). Сприяння виходу на зовнішні ринки продукції з підвищеним вмістом доданої вартості та високотехнологічної продукції, а також включення українських компаній в глобальні та регіональні коопераційні проекти і програми (Угода)

4) проведення засідань Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва з країнами-партнерами та координація роботи їх Українських частин

участь у засіданнях Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва з країнами-партнерами та координація роботи їх Українських частин
Інф. Мінекономрозвитку

протягом року

Управління з питань міжнародної діяльності

125. Збільшення удвічі обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва до 2019 року. Максимальне використання переваг режиму вільної торгівлі з державами - членами ЄС. Створення та просування бренду "Продукт України" (Програма). Програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі (Стратегія)

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі

1) надання до Міністерства інформаційної політики України пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі
2) погодження проекту зазначеного розпорядження при надходженні до МОЗ України

до 15 листопада

Управління з питань міжнародної діяльності

126. Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС шляхом створення незалежних органів стандартизації та метрології відповідно до європейської практики (Угода)

4) підготовка та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

1) надання до Мінекономрозвитку пропозицій щодо підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
2) погодження проектів зазначених нормативно-правових актів при надходженні до МОЗ України

протягом одного року з дня опублікування Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Управління ліцензування та якості медичної допомоги
Державна служба України з лікарських засобів
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

128. Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (Стратегія). Запровадження системи регулювання та державного контролю за безпечністю харчової продукції "від лану до столу", реалізації системи НАССР на українських підприємствах відповідно до вимог ЄС (Угода)

1) розроблення та прийняття проектів нормативно-правових актів щодо запровадження системи регулювання та державного контролю за безпечністю харчової продукції "від лану до столу"

1) надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо запровадження системи регулювання та державного контролю за безпечністю харчової продукції "від лану до столу"
Інф. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
2) участь у погодженні проектів зазначених нормативно-правових актів при надходженні до МОЗ України

протягом року

Департамент громадського здоров'я
Медичний департамент

2) затвердження порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1331/2008 від 16 грудня 2008 року

затвердження порядку державної реєстрації харчових добавок, ароматизаторів та ензимів з урахуванням Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄЄ № 1331/2008 від 16 грудня 2008 року
Інф. КМУ

до 30 грудня

Департамент громадського здоров'я

3) затвердження гігієнічних вимог щодо застосування харчових добавок, ароматизаторів та ензимів

затвердження гігієнічних вимог щодо застосування харчових добавок, ароматизаторів та ензимів
Інф. КМУ

до 30 грудня

Департамент громадського здоров'я

{Підпункт 4 пункту 128 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 5 пункту 128 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 6 пункту 128 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 7 пункту 128 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 8 пункту 128 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 9 пункту 128 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 10 пункту 128 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

11) внесення змін до Гігієнічних вимог до дієтичних добавок з метою їх приведення у відповідність з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС 2002/46/ЄС від 10 червня 2002 року

внесення змін до Гігієнічних вимог до дієтичних добавок з метою їх приведення у відповідність з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС 2002/46/ЄС від 10 червня 2002 року.
Інф. КМУ

до 30 грудня

Департамент громадського здоров'я

132. Скасування нормативно-правових актів (зокрема САНПін) та актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо скасування нормативно-правових актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

1) надання до ДРС інформації про розроблені проекти нормативно-правових актів щодо скасування нормативно-правових актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності.
Інф. ДРС

протягом року

Управління ліцензування та якості медичної допомоги
Департамент громадського здоров'я
Структурні підрозділи МОЗ України
Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

2) скасування нормативно-правових актів, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

надання до ДРС інформації про скасовані нормативно-правові акти, які не розміщені у вільному доступі та використовуються для регулювання підприємницької діяльності

протягом року

Управління ліцензування та якості медичної допомоги
Департамент громадського здоров'я
Структурні підрозділи МОЗ України
Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

135. Збільшення кількості видів ділової діяльності суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати самостійне оцінювання відповідності власної діяльності вимогам та прийнятим нормам без застосування системи державного нагляду (контролю) (Угода)

розроблення проектів актів законодавства, спрямованих на запровадження самостійного оцінювання відповідності діяльності суб'єктів господарювання вимогам законодавства без застосування системи державного нагляду (контролю)

розроблення проектів актів законодавства, спрямованих на запровадження самостійного оцінювання відповідності діяльності суб'єктів господарювання вимогам законодавства без застосування системи державного нагляду (контролю)
інф. КМУ

до 31 травня контроль щомісячно

Управління ліцензування та якості надання медичної допомоги
Структурні підрозділи МОЗ України
Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України

164. Організація та безпека дорожнього руху. Перегляд діючих програм з підвищення рівня безпеки дорожнього руху та прийняття скоординованого плану дій на п'ять років з забезпечення безпеки дорожнього руху (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження плану дій з безпеки дорожнього руху на період до 2020 року

1) надання пропозицій МВС до проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження плану дій з безпеки дорожнього руху на період до 2020 року
2) погодження проекту зазначеної постанови при надходженні до МОЗ України

до 30 березня контроль щомісячно

Медичний департамент

191. Розроблення системи контролю за генетично модифікованими організмами на виконання Директиви № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 р. про вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями № 2002/623/ЄС і 2002/811/ЄС, регламентами (ЄС) № 1829/2003 і (ЄС) № 1830/2003 та Директивою № 2008/27/ЄС (Угода)

1) проведення аналізу стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб

надання інформації Мінагрополітики щодо проведення аналізу стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, установ та закладів, які визначають кількісний та якісний вміст генетично модифікованих організмів у продукції з метою визначення їх потреб

до 15 листопада

Департамент громадського здоров'я
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

2) підвищення рівня обізнаності громадськості та підтримка заходів з апроксимації до Директиви № 2001/18/ЄС шляхом проведення конференцій, семінарів, нарад та тренінгів

надання пропозицій Мінприроди щодо підвищення рівня обізнаності громадськості та підтримка заходів з апроксимації до Директиви № 2001/18/ЄС шляхом проведення конференцій, семінарів, нарад та тренінгів

постійно

Департамент громадського здоров'я

193. Встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (створення інфраструктури для оцінки якості атмосферного повітря, моніторинг якості повітря, який відповідав би вимогам Директиви № 2008/50/ЄС (зокрема, кількість пунктів заміру, показники, щодо яких проводиться моніторинг) та закріплення її на законодавчому рівні, запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину, на виконання Директиви № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи (Угода)

1) проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС

надання пропозицій щодо проведення аналізу відповідності існуючої мережі спостережень вимогам Директиви № 2008/50/ЄС
Інф. ДСНС

до 15 червня контроль щомісячно

Департамент громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

2) розроблення методології складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину

надання пропозицій щодо розроблення методології складення планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину
Інф. Мінприроди

до 15 листопада

Департамент громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Нова політика управління державною власністю

200. Передача Фонду державного майна повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу (Угода)

2) проведення суб'єктами управління об'єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та у визначені строки передприватизаційної підготовки об'єктів права державної власності, які підлягають передприватизаційній підготовці відповідно до законодавства, у період до їх передачі Фонду державного майна для приватизації

проведення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та у визначені строки передприватизаційної підготовки об'єктів права державної власності, які підлягають передприватизаційній підготовці відповідно до законодавства, у період до їх передачі Фонду державного майна для приватизації
Інф. КМУ

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ України

3) забезпечення передачі функцій з управління державним майном підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, у визначений законодавством строк (не більше одного місяця з моменту прийняття рішення про приватизацію)

забезпечення передачі функцій з управління державним майном підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, у визначений законодавством строк (не більше одного місяця з моменту прийняття рішення про приватизацію)
Інф. КМУ

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ України

203. Здійснення продажу інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об'єктів до продажу відповідно до кращої міжнародної практики (Угода)

5) продаж інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпечення підготовки таких об'єктів до продажу відповідно до кращої міжнародної практики

надання пропозицій Фонду держмайна щодо переліку інвестиційно привабливих об'єктів для підготовки таких об'єктів до продажу відповідно до кращої міжнародної практики

протягом року

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ України

204. Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах (Програма)

2) опрацювання питання щодо підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку об'єктів, що належать державі, та розміру їх пакетів акцій для продажу з урахуванням попиту та кон'юнктури на міжнародних біржах

1) надання до Фонду держмайна пропозицій щодо підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку об'єктів, що належать державі, та розміру їх пакетів акцій для продажу з урахуванням попиту та кон'юнктури на міжнародних біржах
2) погодження проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку об'єктів, що належать державі, та розміру їх пакетів акцій для продажу з урахуванням попиту та кон'юнктури на міжнародних біржах при надходженні від Фонду державного майна

до 30 листопада

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Структурні підрозділи МОЗ України

209. Залучення міжнародних аудиторських компаній до аудиту ключових державних компаній (Програма)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо залучення аудиторських компаній до аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки

1) надання до Мінекономрозвитку пропозицій до проекту нормативно-правового акта щодо залучення аудиторських компаній до аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки
2) погодження проекту нормативно-правового акта щодо залучення аудиторських компаній до аудиту фінансової звітності суб'єктів господарювання державного сектору економіки при надходженні від Мінекономрозвитку

до 15 травня контроль щомісячно

Управління аудиту та аналітики
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

Нова продовольча політика

233. Реформа у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (Стратегія). Гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС (Угода)

2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо інформування споживачів про харчові продукти

1) надання пропозицій до проекту закону щодо інформування споживачів про харчові продукти.
Інф. Мінагрополітики
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо інформування споживачів про харчові продукти Інф. КМУ

до 30 вересня

Департамент громадського здоров'я

3) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

до прийняття відповідного закону

Департамент громадського здоров'я

Нова соціальна політика

{Пункт 306 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

307. Стимулювання розвитку первинної медико-санітарної допомоги: лікарі повинні мати відповідний рівень професійних знань та досвід, отримати прозорі механізми фінансової мотивації (Угода)

{Підпункт 1 пункту 307 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

2) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу

розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу
Інф. КМУ

до 30 грудня

Медичний департамент
Управління ліцензування та якості надання медичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

3) упорядкування системи маршрутизації пацієнтів між первинним, вторинним та третинним видами медичної допомоги.
Затвердження нормативних актів та уніфікованих клінічних протоколів за нозологіями, які найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги

упорядкування системи маршрутизації пацієнтів між первинним, вторинним та третинним видами медичної допомоги.
Затвердження нормативних актів та уніфікованих клінічних протоколів за нозологіями, які найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги
Інф. КМУ

протягом року

Медичний департамент
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Управління ліцензування та якості надання медичної допомоги
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Головні позаштатні спеціалісти МОЗ України
Національна академія медичних наук України (за згодою)

4) приведення програм до- і післядипломної підготовки лікарів первинної медичної допомоги у відповідність з європейською практикою

приведення програм до- і післядипломної підготовки лікарів первинної медичної допомоги у відповідність з європейською практикою
Інф. КМУ

протягом року

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

5) удосконалення системи безперервного професійного розвитку медичних працівників первинної медичної допомоги згідно з європейською практикою

удосконалення системи безперервного професійного розвитку медичних працівників первинної медичної допомоги згідно з європейською практикою
Інф. КМУ

протягом року

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
Управління координації центрів реформ
Медичний департамент

6) приведення програм підготовки медичних сестер у відповідність з європейською практикою

спільно з МОН приведення програм підготовки медичних сестер у відповідність з європейською практикою
Інф. КМУ

протягом року

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

7) затвердження програм підготовки менеджерів у системі охорони здоров'я з урахуванням європейської практики

спільно з МОН затвердження програм підготовки менеджерів у системі охорони здоров'я з урахуванням європейської практики
Інф. КМУ

до 30 червня контроль щомісячно

Медичний департамент
Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
Медичний департамент

308. Забезпечення реалізації принципу вільного вибору пацієнтами лікаря та створення рівних прав для медичних закладів усіх форм власності, розвиток лікарського самоврядування (Угода)

1) визначення порядку обрання/зміни лікаря, що надає первинну медичну допомогу

затвердження відповідного нормативного акту щодо визначення порядку обрання/зміни лікаря, що надає первинну медичну допомогу
Інф. КМУ

до 30 грудня контроль щомісячно

Медичний департамент
Управління координації центрів реформ

{Підпункт 2 пункту 308 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 3 пункту 308 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 886 від 22.12.2015}

309. Реорганізація структури МОЗ відповідно до європейських норм та принципів. Позбавлення відомства невластивих йому функцій (закупівлі, утримання медичних та освітніх закладів тощо) (Угода)

реорганізація структури МОЗ відповідно до європейських норм та принципів, позбавлення Міністерства невластивих йому функцій (закупівлі, утримання медичних та навчальних закладів тощо) , зміцнення функцій щодо формування політики громадського здоров'я та міжсекторальної взаємодії з іншими секторами економіки, що впливають на стан та охорону здоров'я (освіта, соціальний захист, ветеринарна служба, екологічна безпека тощо)

реорганізація, спільно з Мін'юстом, структури МОЗ відповідно до європейських норм та принципів, позбавлення Міністерства невластивих йому функцій (закупівлі, утримання медичних та навчальних закладів тощо), зміцнення функцій щодо формування політики громадського здоров'я та міжсекторальної взаємодії з іншими секторами економіки, що впливають на стан та охорону здоров'я (освіта, соціальний захист, ветеринарна служба, екологічна безпека тощо)
Інф. КМУ

протягом року

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
Патронатна служба Міністра охорони здоров'я України

310. Забезпечення державного замовлення на підготовку фахівців у медичні галузі (Угода)

1) формування обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до потреб галузі охорони здоров'я у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління МОЗ

надання пропозицій Мінекономрозвитку щодо формування обсягів державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до потреб галузі охорони здоров'я у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління МОЗ

щороку

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

2) забезпечення розміщення державного замовлення на підготовку лікарів

забезпечення розміщення державного замовлення на підготовку лікарів
Інф. КМУ

щороку

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

311. Інвентаризація і паспортизація медичних закладів, створення реєстрів: медичних працівників, медичних закладів, медичних препаратів з референтними цінами, медичного обладнання з референтними цінами, медичних протоколів, запровадження ліцензування медичної діяльності (Угода)

1) проведення інвентаризації закладів охорони здоров'я

проведення інвентаризації закладів охорони здоров'я
Інф. КМУ

до 30 жовтня

Управління координації центрів реформ
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"
Медичний департамент
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Відділ бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності
ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України"

{Підпункт 2 пункту 311 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 886 від 22.12.2015}

3) розроблення та сертифікація програмного забезпечення реєстру медичних працівників та закладів охорони здоров'я

розроблення та сертифікація програмного забезпечення реєстру медичних працівників та закладів охорони здоров'я
Інф. КМУ

протягом року

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки
ДП "Укрмедреєстр" МОЗ України"

4) затвердження методики розроблення медико-технологічних документів з надання медичної допомоги з урахуванням європейської практики

затвердження методики розроблення медико-технологічних документів з надання медичної допомоги з урахуванням європейської практики
Інф. КМУ

протягом року

Управління ліцензування та якості надання медичної допомоги
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

5) розроблення проектно-кошторисної документації для створення та запровадження реєстру пацієнтів

розроблення проектно-кошторисної документації для створення та запровадження реєстру пацієнтів
Інф. КМУ

до 30 листопада

Медичний департамент
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Центр медичної статистики МОЗ України
Відділ бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

312. Запровадження для обов'язкового використання клінічних протоколів з переліком послуг та розмежуванням рівнів. Запровадження розрахунку вартості послуг (Угода) Забезпечення розроблення та прийняття відповідно до міжнародних вимог та запровадження стандартів медичної допомоги (клінічних протоколів) на основі науково обґрунтованої медичної практики (доказової медицини), забезпечення їх систематичного перегляду (Угода)

затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги

затвердження медичних стандартів та уніфікованих клінічних протоколів для станів і захворювань, що найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги
Інф. КМУ

постійно

Медичний департамент
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Управління ліцензування та якості надання медичної допомоги
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

313. Здійснення переходу на фінансування на основі подушного нормативу виконання послуг та пролікованого випадку на засадах DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи) та заздалегідь встановлених тарифів у межах запланованих обсягів. Розроблення національного класифікатора DRG (Угода)

виконання плану впровадження DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи)

виконання плану впровадження DRG (diagnosis-related group, клініко-споріднені групи)
Інф. КМУ

протягом року

Управління координації центрів реформ
Медичний департамент
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр МОЗ України"
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Центр медичної статистики МОЗ України

314. Трансформація і модернізація мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи (місцеві лікарні - регіональні лікарні - національні референтні центри) (Програма). Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування" (Програма). Самоврядування та автономність медичних закладів шляхом надання статусу неприбуткових підприємств закладам охорони здоров'я через прийняття рішення відповідними органами місцевого самоврядування та затвердження нових статутів, укладення договорів на медичне обслуговування (Угода)

{Підпункт 1 пункту 314 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 2 пункту 314 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 3 пункту 314 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 886 від 22.12.2015}

{Підпункт 4 пункту 314 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 886 від 22.12.2015}

5) надання методичної допомоги МОЗ структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій у розробленні генеральних планів мережі лікарень

надання методичної допомоги МОЗ структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій у розробленні генеральних планів мережі лікарень
Інф. КМУ

до 30 листопада контроль щомісячно

Управління координації центрів реформ
Медичний департамент

6) реалізація положень законодавчих актів щодо реформування діяльності закладів охорони здоров'я

реалізація положень законодавчих актів щодо реформування діяльності закладів охорони здоров'я Інф. КМУ

після опублікування відповідного закону у визначений ним строк

Управління координації центрів реформ

{Підпункт 7 пункту 314 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 886 від 22.12.2015}

{Пункт 315 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

316. Запровадження інтегрованої медичної допомоги, сприяння добровільній інтеграції закладів у лікарсько-госпітальні об'єднання з можливістю подальшої спеціалізації лікарень - учасниць корпорації (медико-соціальні заклади, хоспіси) (Угода)

затвердження планів розвитку мережі закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу

Надання консультативної допомоги обласним та Київській міській держадміністраціям щодо затвердження планів розвитку мережі закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу
Інф. КМУ, обласні та Київську міську державні адміністрації

протягом року

Медичний департамент Управління координації центрів реформ

317. Запровадження обов'язкового загального державного медичного страхування як складової системи соціального страхування. Створення умов для вільного доступу постачальників усіх форм власності на ринок гарантованих державою медичних послуг. Запровадження спільних рамкових вимог та умов до постачальників всіх форм власності. Створення умов для закупівлі органами місцевої влади послуг у приватних постачальників всіх форм власності (Угода). Поетапне запровадження обов'язкового державного соціального медичного страхування (єдиний канал постачання медичних послуг) та розвиток добровільного страхування (Угода). Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про медичне страхування" (Програма)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування

спільно з Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіном розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування
Інф. КМУ

до 30 листопада

Управління координації центрів реформ

318. Затвердження Військово-медичної доктрини (Угода)

сприяння прийняттю Військово-медичної доктрини України у Верховній Раді України (після її внесення до Верховної Ради України)

сприяння прийняттю Військово-медичної доктрини України у Верховній Раді України (після її внесення до Верховної Ради України)
Інф. КМУ

до прийняття Доктрини

Медичний департамент
Сектор мобілізаційної роботи та цивільного захисту
Національна академія медичних наук України (за згодою)

319. Перегляд національного законодавства щодо забезпечення фізичної та економічної доступності основних лікарських засобів (Угода). Дерегуляція фармацевтичного ринку, суттєве зменшення кількості ліцензій та дозволів (Програма). Визнання реєстрації лікарських засобів та виробів медичного призначення, що виготовлені в ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії, з подальшим застосуванням принципу взаємності (Програма)

{Підпункт 1 пункту 319 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 2 пункту 319 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження системи відшкодування витрат на амбулаторне споживання лікарських засобів (реімбурсації)

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження системи відшкодування витрат на амбулаторне споживання лікарських засобів (реімбурсації)
Інф. КМУ

до 15 грудня

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

320. Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (Програма)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби", зокрема до статті 9

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби", зокрема до статті 9
Інф. КМУ

до 28 серпня

Управління фармацевтичної діяльності
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
Інф. КМУ

до прийняття відповідного закону

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
Сектор забезпечення взаємодії з державними органами та соціального діалогу

3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)"

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)"
Інф. КМУ

до 30 вересня

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

4) внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення в частині спрощення процедури державної реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані в державах, регуляторні органи яких застосовують високі стандарти якості

внесення змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення в частині спрощення процедури державної реєстрації лікарських засобів, які зареєстровані в державах, регуляторні органи яких застосовують високі стандарти якості
Інф. КМУ

до 30 вересня

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

321. Переглянути Національний перелік основних життєво важливих лікарських засобів та виробів медичного призначення з включенням до його складу доведено ефективних та безпечних препаратів. Національний перелік використовувати як базовий в рамках програми державних гарантій забезпечення населення медичною допомогою, під час розроблення стандартів, протоколів лікування, клінічних керівництв. На основі Національного переліку розробити та запровадити формулярну систему медикаментозного забезпечення як організаційний та економічний інструмент постачання і використання ефективних лікарських засобів (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"
Інф. КМУ

до 31 грудня контроль щомісячно

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
Медичний департамент
Державна служба України з лікарських засобів

2) розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо системи оцінки технологій охорони здоров'я, узагальнивши досвід іноземних держав щодо впровадження такої системи

розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо системи оцінки технологій охорони здоров'я, узагальнивши досвід іноземних держав щодо впровадження такої системи
Інф. КМУ

протягом року

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Медичний департамент
ДП "Державний експертний центр МОЗ України"
Державна служба України з лікарських засобів

322. Забезпечення професійної підготовки керівників органів та закладів охорони здоров'я у сфері менеджменту відповідно до сучасних вимог (Угода)

підготовка керівників органів та закладів охорони здоров'я у сфері менеджменту

підготовка керівників органів та закладів охорони здоров'я у сфері менеджменту
Інф. КМУ

постійно

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

323. Заборонення реклами лікарських засобів (Угода)

утворення робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо реклами, зокрема лікарських засобів

утворення робочої групи з питань внесення змін до законодавства щодо реклами, зокрема лікарських засобів
Інф. КМУ

до 30 березня контроль щомісячно

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

324. Усунення корупційних схем під час проведення тендерних закупівель в системі охорони здоров'я, передача функції державних закупівель від МОЗ, зокрема до міжнародних організацій (Програма). Реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів, що включає електронізацію закупівель, прямі закупівлі вакцин та лікарських засобів безпосередньо у виробника та інші методи. Визначення 2015 року транзитним роком для здійснення реформи закупівель вакцин та лікарських засобів за кошти Державного бюджету України та проведення закупівлі ліків та вакцин через міжнародні агенції: ВООЗ та ЮНІСЕФ із залученням фахівців USAID (Угода)

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо реформування системи державних закупівель лікарських засобів відповідно до європейських норм та принципів
Інф. КМУ

до 28 серпня

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Медичний департамент
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства

2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України

супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України
Інф. КМУ

до прийняття відповідного закону

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Медичний департамент
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
Сектор забезпечення взаємодії з державними органами та соціального діалогу

{Підпункт 3 пункту 324 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 4 пункту 324 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 5 пункту 324 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 6 пункту 324 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

{Підпункт 7 пункту 324 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

8) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, до яких застосовуватиметься процедура державних закупівель відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про здійснення державних закупівель"

розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення, до яких застосовуватиметься процедура державних закупівель відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Інф. КМУ

до 30 вересня контроль щомісячно

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Медичний департамент
Департамент правового забезпечення діяльності Міністерства
Відділ бухгалтерського обліку, методології та фінансової звітності

{Підпункт 9 пункту 324 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 886 від 22.12.2015}

325. Закупівля вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів через міжнародні організації системи ООН та інші міжнародні організації та фонди (Програма)

укладення договорів з міжнародними організаціями ООН та іншими міжнародними організаціями і фондами щодо закупівлі вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів

укладення договорів з міжнародними організаціями ООН та іншими міжнародними організаціями і фондами щодо закупівлі вакцин та інших груп спеціальних медичних препаратів
Інф. КМУ

до 31 грудня контроль щомісячно

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Управління з питань міжнародної діяльності

326. Укладення прямих довгострокових угод з виробниками лікарських засобів (Програма)

укладення прямих довгострокових договорів з виробниками лікарських засобів

укладення прямих довгострокових договорів з виробниками лікарських засобів
Інф. КМУ

до 31 грудня контроль щомісячно

Департамент фінансово-ресурсного забезпечення
Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

328. Використання інструменту соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життя (Угода)

забезпечення використання соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життя

забезпечення, спільно з Мінмолодьспорту, використання соціальної реклами в засобах масової інформації для популяризації здорового способу життя
Інф. КМУ

протягом року

Департамент громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
ДП "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування"
ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

329. Стимулювання розвитку екобезпечних технологій та посилення просвітницької діяльності серед населення щодо вимог екологічних норм і стандартів (Угода)

розроблення Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики "Здоров'я - 2020: основи Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров'я і благополуччя щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року"

розроблення Національного плану заходів з імплементації та реалізації засад європейської політики "Здоров'я - 2020: основи Європейської політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров'я і благополуччя щодо неінфекційних захворювань на період до 2020 року"
Інф. КМУ

до 30 березня контроль щомісячно

Департамент громадського здоров'я

330. Розроблення та впровадження системи громадського здоров'я "Україна 80+" з метою збільшення тривалості життя громадян України (Угода)

створення Національного (українського) центру громадського здоров'я

створення Національного (українського) центру громадського здоров'я
Інф. КМУ

до 15 грудня

Департамент громадського здоров'я
Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Нова культурна політика

345. Розроблення та реалізація Стратегії української гуманітарної політики (Програма)

1) утворення робочої групи з підготовки проекту акта щодо затвердження Стратегії української гуманітарної політики

надання до Мінкультури кандидатури до складу робочої групи з підготовки проекту акта щодо затвердження Стратегії української гуманітарної політики

до 10 березня контроль щомісячно

Сектор забезпечення взаємодії з державними органами та соціального діалогу
Управління координації центрів реформ

{Підпункт 2 пункту 345 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015}

357. Реформування нагородної справи (Стратегія). Скасування застарілої системи відзнак і звань у галузі культури (Угода)

забезпечення широкого громадського обговорення системи відзнак і звань у галузях (сферах діяльності) з метою її перегляду та подання пропозицій Кабінетові Міністрів України

забезпечення широкого громадського обговорення системи відзнак і звань у галузях (сферах діяльності) з метою її перегляду та подання пропозицій Кабінетові Міністрів України
Інф. КМУ

до 30 жовтня

Управління роботи з персоналом та внутрішньої безпеки

365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Програма)

1) забезпечення виконання положень спільної з МВФ угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF)

забезпечення виконання положень спільної з МВФ угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF)
Інф. КМУ

протягом року

Управління з питань міжнародної діяльності
Управління координації центрів реформ
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

7) реалізація проекту щодо підтримки реформування системи охорони здоров'я (215 млн. доларів США)

реалізація проекту щодо підтримки реформування системи охорони здоров'я (215 млн. доларів США)
Інф. КМУ

протягом року контроль щомісячно

Управління координації центрів реформ

8) проведення перегляду портфеля проектів Світового банку в Україні

участь у проведенні перегляду портфеля проектів Світового банку в Україні Інф. Мінфін

протягом року контроль щомісячно

Управління координації центрів реформ

10) забезпечення співпраці із Світовим банком щодо реалізації прийнятої в лютому 2012 р. Стратегії партнерства з Україною на 2012 - 2016 роки

участь у забезпеченні співпраці із Світовим банком щодо реалізації прийнятої в лютому 2012 р. Стратегії партнерства з Україною на 2012 - 2016 роки Інф. Мінфін

протягом року

Управління координації центрів реформ
Медичний департамент
Департамент фінансово-ресурсного забезпечення

366. Проведення міжнародної донорської конференції та затвердження в її рамках міжнародного плану відновлення України на 2015 - 2017 роки (Програма)

підготовка та проведення міжнародної конференції з питань підтримки реформ в Україні

участь у підготовці та проведенні міжнародної конференції з питань підтримки реформ в Україні Мінекономрозвитку

протягом року

Управління координації центрів реформ
Управління з питань міжнародної діяльності

368. Залучення для тимчасово переміщених осіб, українських громадян на Донбасі та в Криму, зокрема кримських татар, допомоги від ООН, країн - членів "Групи семи" та ЄС (Програма)

7) забезпечення взаємодії з Координатором системи органів ООН та представниками установ ООН в Україні з питань реалізації Стратегічного плану реагування ООН на гуманітарну ситуацію в Україні на 2015 рік

участь у забезпеченні взаємодії з Координатором системи органів ООН та представниками установ ООН в Україні з питань реалізації Стратегічного плану реагування ООН на гуманітарну ситуацію в Україні на 2015 рік
Інф. МЗС

протягом року

Медичний департамент
Управління з питань міжнародної діяльності

8) подальше залучення гуманітарної допомоги в рамках програм ООН та ЄС для громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

надання пропозицій Мінсоцполітики щодо подальшого залучення гуманітарної допомоги в рамках програм ООН та ЄС для громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

протягом року

Медичний департамент

{План заходів в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 539 від 21.08.2015; із змінами, внесеними згідно з  Наказами Міністерства охорони здоров'я № 652 від 02.10.2015, № 886 від 22.12.2015}

Начальник
Управління комунікацій
з державними органами
та громадськістю
Р. Лихотопвгору