Про затвердження Методики аналізу діяльності судів
ДСА України; Наказ, Методика від 07.06.2018286
Документ v0286750-18, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2018

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2018  № 286

Про затвердження Методики аналізу діяльності судів

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику аналізу діяльності судів, що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) довести текст цього наказу до заступників Голови, радника Голови та керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України.

3. Державному підприємству "Інформаційні судові системи" (Дубінко Д.О.) урахувати Методику аналізу діяльності судів у відповідних модулях ЄСІТС.

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.М.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу опублікувати його текст на офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліну Л.В.

Голова

З. Холоднюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
07.06.2018 № 286

МЕТОДИКА
аналізу діяльності судів

1. Аналіз діяльності судів здійснюється щоквартально і направлений на прийняття об'єктивних управлінських рішень щодо покращення стану розгляду судових справ та раціонального використання бюджетних коштів.

2. У процесі аналізу діяльності судів досліджуються два основних аспекти, що характеризують діяльність суду, а саме:

1) ефективність розгляду судових справ;

2) ефективне використання ресурсів.

3. Кожному аспекту надається одна з двох рейтингових оцінок:

рейтинг "А" позначає позитивну оцінку аспекту;

рейтинг "В" позначає негативну оцінку аспекту.

4. Існують наступні види рейтингів:

Рейтинг "АА"

Суд вчасно розглядає судові справи, ефективно використовуючи трудові та фінансові ресурси.

Рейтинг "АВ"

Суд вчасно розглядає судові справи, проте використовує ресурси неефективно через надлишок трудових та фінансових ресурсів. Слід вжити заходів щодо обмеження трудових та фінансових ресурсів.

Рейтинг "ВА"

Суд не справляється з розглядом судових справ, при цьому використовує ресурси ефективно. Свідчить про недостатність трудових та фінансових ресурсів. Слід вжити заходів щодо добору кадрів та збільшення фінансового забезпечення.

Рейтинг "ВВ"

Суд не справляється з розглядом судових справ при цьому використовує наявні ресурси неефективно. Слід вжити невідкладних заходів щодо покращення роботи суду.

5. Оцінка ефективності розгляду судових справ здійснюється за допомогою двох показників:

1) відсоток вирішених справ;

2) строк розгляду модельної справи.

6. Для розрахунку показників, зазначених у пункті 5 цієї методики, використовуються такі вихідні дані:

1) кількість модельних справ, що надійшли на розгляд за звітний період;

2) кількість розглянутих модельних справ за звітний період;

3) кількість нерозглянутих модельних справ на кінець звітного періоду.

7. Відсоток розглянутих справ визначається шляхом ділення кількості розглянутих справ на кількість справ, що надійшли на розгляд, і множення на 100.

8. Строк розгляду модельної справи в суді визначається шляхом ділення кількості нерозглянутих справ на кількість розглянутих справ, приведених до річного обсягу, і множення на 365.

Приведення до річного обсягу здійснюється шляхом множення даних за перший квартал на 4, даних за перше півріччя - на 2, даних за 9 місяців шляхом ділення на 0,75.

9. Оцінка кожного показника проводиться шляхом порівняння показника конкретного суду з модельним значенням цього показника. Модельним значенням показника "відсоток розглянутих справ" є 100 %.

Для оцінки показника від значення показника конкретного суду віднімається його модельне значення (100 %).

10. Для оцінки показника "строк розгляду модельної справи" за його модельне значення приймається середній показник за всіма судами, що аналізуються. Спочатку визначається відсоткове відношення показника конкретного суду до модельного значення шляхом ділення строку розгляду модельної справи конкретного суду на модельне значення і множення на 100. Після цього від 100 % віднімається відсоткове значення показника конкретного суду.

11. Визначена відповідно до пунктів 9 і 10 цієї методики відсоткова різниця за двома показниками підсумовується. Якщо значення підсумку двох зазначених показників буде зі знаком плюс, то присвоюється рейтингова оцінка "А", якщо зі знаком мінус - "В".

12. Оцінка ефективності використання ресурсів здійснюється за допомогою таких показників:

1) продуктивність роботи суддів;

2) вартість розгляду модельної справи.

13. Для розрахунку показників, зазначених у пункті 12 цієї методики, використовуються такі вихідні дані:

1) кількість розглянутих модельних справ за звітний період;

2) середньооблікова річна чисельність суддів. Якщо аналіз проводиться за період, що становить менше одного року, то здійснюється екстраполяція фактичних даних за останній звітний місяць на наступні місяці до кінця року. Середньооблікова річна чисельність суддів розраховується шляхом підсумовування показників за 12 місяців та ділення отриманої суми на 12.

3) річний бюджет видатків споживання суду.

14. Продуктивність роботи суддів конкретного суду визначається шляхом ділення кількості розглянутих модельних справ, приведених до річного обсягу відповідно до пункту 8 цієї методики, на середньооблікову річну чисельність суддів.

15. Вартість розгляду однієї модельної справи визначається шляхом ділення річного бюджету видатків споживання суду на кількість розглянутих модельних справ, приведених до річного обсягу.

16. Для оцінки показника продуктивності роботи суддів за його модельне значення береться показник, який дорівнює середньостатистичній тривалості роботи судді протягом року. Він визначається ДСА України щорічно за підсумками звітного року шляхом аналізу табелів обліку робочого часу суддів. Для вибірки відбираються тільки судді, які здійснювали свої повноваження цілий календарний рік (за виключенням суддів, які були призначені або втратили повноваження протягом року). За кожним суддею з такої вибірки підраховується кількість відпрацьованих ним людиноднів. Отримані результати підсумовуються і діляться на загальну кількість суддів з вибірки.

17. На наступному етапі визначається відсоткове відношення показника роботи конкретного суду до модельного значення шляхом ділення продуктивності роботи суддів конкретного суду на модельне значення і множення на 100. Від відсоткового значення показника роботи конкретного суду віднімається 100 %.

18. Для оцінки показника вартості розгляду модельної справи за його модельне значення приймається середній показник за всіма судами, що аналізуються. Визначається відсоткове відношення показника роботи конкретного суду до модельного значення шляхом ділення вартості розгляду модельної справи конкретного суду на модельне значення і множення на 100. Від 100 % віднімається відсоткове значення показника конкретного суду.

19. Визначена відповідно до пунктів 17 і 18 цієї методики відсоткова різниця за двома показниками підсумовується. Якщо підсумок двох зазначених показників буде зі знаком плюс, то присвоюється рейтингова оцінка "А", якщо зі знаком мінус - "В".

20. Умовний приклад здійснення аналізу діяльності судів додається.

Начальник
планово-фінансового
управлінняЯ. ПокотилоДодаток
до Методики аналізу діяльності судів

УМОВНИЙ ПРИКЛАД
здійснення аналізу діяльності судів

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору