Документ v0286224-12, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2012

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2012  № 286

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

На підставі п. 6.15 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств НАКАЗУЮ:

1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу акцій ВАТ на Українській фондовій біржі (м. Київ) від 07.02.2012 та від 14.02.2012, на Івано-Франківській філії УФБ від 07.02.2012 та від 14.02.2012 (додаються).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Фонду

Ю. Яковлєв



Додаток

ПРОТОКОЛ № 5
біржових торгів з продажу на Українській фондовій біржі та її філіях пакетів акцій ВАТ в процесі приватизації

від 7 лютого 2012 року

УФБ (м. Київ)

№ поз. бірж. бюл.

Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Номі-
нальна вартість однієї акції, грн.

Кількість запропо-
нованих акцій, штук

Почат-
кова ціна однієї акції, грн.

Ціна про-
дажу однієї акції, грн.

Кількість проданих акцій, штук

Загальна вартість проданих акцій, грн.

Номер учасника-
покупця

Згідно Програми приватизації

1

00181496

ВАТ "ТРЕСТ "СВЕРДЛОВСЬК-
ШАХТОБУД"

0,25

3283561

0,07

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

Всього згідно ПП

0

0,00



Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Івано-Франківська філія УФБ

№ поз. бірж. бюл.

Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Номі-
нальна вартість однієї акції, грн.

Кількість запропо-
нованих акцій, штук

Почат-
кова ціна однієї акції, грн.

Ціна про-
дажу однієї акції, грн.

Кількість проданих акцій, штук

Загальна вартість проданих акцій, грн.

Номер учасника-
покупця

Згідно Програми приватизації

1

00119681

ВАТ "АВТОЛИВМАШ"

0,25

5365512

0,25

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

2

00710016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУКОВИНА-
ПЛЕМСЕРВІС"

0,25

927725

0,4842

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

3

05397427

ВАТ "БУРКУТЕЦЬ"

0,25

4694656

0,07

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

Всього згідно ПП

0

0,00



Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Всього по філіях


Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Загальний обсяг продажу


Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Продавець __________________________

М.П.

Біржа ____________________________

М.П.

Голова Котирувальної комісії УФБ _____________________________



Додаток

ПРОТОКОЛ № 6
біржових торгів з продажу на Українській фондовій біржі та її філіях пакетів акцій ВАТ в процесі приватизації

від 14 лютого 2012 року

УФБ (м. Київ)

№ поз. бірж. бюл.

Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Номі-
нальна вартість однієї акції, грн.

Кількість запропо-
нованих акцій, штук

Почат-
кова ціна однієї акції, грн.

Ціна про-
дажу однієї акції, грн.

Кількість проданих акцій, штук

Загальна вартість проданих акцій, грн.

Номер учасника-
покупця

Згідно Програми приватизації

1

00181496

ВАТ "ТРЕСТ "СВЕРДЛОВСЬК-
ШАХТОБУД"

0,25

3283561

0,07

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

Всього згідно ПП

0

0,00



Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Івано-Франківська філія УФБ

№ поз. бірж. бюл.

Код за ЄДРПОУ

Назва ВАТ

Номі-
нальна вартість однієї акції, грн.

Кількість запропо-
нованих акцій, штук

Почат-
кова ціна однієї акції, грн.

Ціна про-
дажу однієї акції, грн.

Кількість проданих акцій, штук

Загальна вартість проданих акцій, грн.

Номер учасника-
покупця

Згідно Програми приватизації

1

00119681

ВАТ "АВТОЛИВМАШ"

0,25

5365512

0,25

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

2

00710016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУКОВИНА-
ПЛЕМСЕРВІС"

0,25

927725

0,4842

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

3

05397427

ВАТ "БУРКУТЕЦЬ"

0,25

4694656

0,07

0,00

0

0,00

НЕ ПРОД.

Всього згідно ПП

0

0,00



Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Всього по філіях


Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Загальний обсяг продажу


Обсяги продажу за торги

0

0,00



З початку місяця

0

0,00


З початку року

0

0,00

Продавець __________________________

М.П.

Біржа ______________________________

М.П.

Голова Котирувальної комісії УФБ ___________________________



вгору