Документ v0285558-06, поточна редакція — Редакція від 08.02.2007, підстава - v0052558-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.08.2006 N 285

Про створення українських частин
Керівного комітету та робочих груп з
питань імплементації положень
Меморандуму між Україною та Європейським
Союзом про порозуміння щодо співробітництва
в енергетичній галузі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства палива та енергетики
N 52 ( v0052558-07 ) від 08.02.2007 }

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
10 травня 2006 р. N 17778/1/1-06 та з метою забезпечення виконання
зобов'язань, визначених Меморандумом між Україною та Європейським
Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі
( 994_694 ), підписаним 1 грудня 2005 року, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад української частини Керівного комітету з
питань імплементації положень Меморандуму між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галуз ( 994_694 ) і (далі - Керівний комітет) під
моїм головуванням згідно з додатком 1.
2. Затвердити склади українських частин робочих груп з питань
імплементації положень Меморандуму між Україною та Європейським
Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі
( 994_694 ) за такими напрямками: - українська частина робочої групи з питань імплементації
Меморандуму за напрямком "Ядерна безпека"; - українська частина робочої групи з питань імплементації
Меморандуму за напрямком "Інтеграція ринків електроенергії та
газу"; - українська частина робочої групи з питань імплементації
Меморандуму за напрямком "Підвищення безпеки енергопостачання й
транзиту вуглеводнів"; - українська частина робочої групи з питань імплементації
Меморандуму за напрямком "Структурна реформа, підвищення
стандартів із техніки безпеки та охорони довкілля у вугільній
галузі"; - українська частина робочої групи з питань імплементації
Меморандуму за напрямком "Енергоефективність, відновлювані джерела
енергії та заходи з питань змін клімату" згідно з додатками 2 - 6.
3. Затвердити Положення про українську частину Керівного
комітету з питань імплементації положень Меморандуму між Україною
та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі ( 994_694 ) згідно з додатком 7.
4. Затвердити Положення про українські частини робочих груп з
питань імплементації положень Меморандуму між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі ( 994_694 ) згідно з додатком 8.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Бойко

Додаток 1
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

СКЛАД
української частини Керівного комітету з питань
імплементації Меморандуму між Україною
та Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній галузі
( 994_694 )

БОЙКО Ю.А. - Міністр палива та енергетики України, співголова
української частини Керівного комітету.
ЧУПРУН В.П. - перший заступник Міністра палива та енергетики
України.
ШЕБЕРСТОВ О.М. - заступник Міністра палива та енергетики
України, заступник співголови Керівного комітету.
НЕДАШКОВСЬКИЙ Ю.О. - заступник Міністра палива та енергетики
України.
КРУТЬ О.А. - заступник голови Національного агентства України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів (за згодою).
ЗЮКОВ Ю.Є. - перший заступник Міністра вугільної
промисловості України (за згодою).
ДУНАЙЛО С.Л. - член Національної комісії регулювання
електроенергетики України (за згодою).
БОЖКО С.Г. - заступник голови Державного комітету ядерного
регулювання України (за згодою).
ГЕРМАН С.М. - директор Департаменту євроінтеграції та
міжнародного співробітництва Міністерства палива та енергетики
України.
ДЕРКАЧ А.Л. - президент державного підприємства "Національна
атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".
ГЛУЩЕНКО І.М. - президент Національної акціонерної компанії
"Енергетична компанія України" (за згодою).
ЛУЧНІКОВ В.А. - директор державного підприємства "Національна
енергетична компанія "Укренерго".
ЛУЦИШИН А.І. - директор державного підприємства
"Енергоринок".
УЛЬЯНОВ В.Ф. - заступник голови правління Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою).
КИРЮШИН І.В. - директор - голова правління відкритого
акціонерного товариства "Укртранснафта" (за згодою).
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 52 ( v0052558-07 ) від 08.02.2007 }

Додаток 2
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

СКЛАД
української частини робочої групи з питань
імплементації Меморандуму між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній
галузі ( 994_694 ) за напрямком
"Ядерна безпека"

НЕДАШКОВСЬКИЙ Ю.О. - заступник Міністра палива та енергетики
України.
ШУМКОВА Н.Ю. - директор Департаменту ядерної енергетики та
атомної промисловості Міністерства палива та енергетики України,
співголова української частини Робочої групи.
ДЕМЧУК О.С. - директор Департаменту оцінки безпеки ядерних
установок Державного комітету ядерного регулювання (за згодою).
КУХАРЧУК М.П. - директор з міжнародного співробітництва
державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча
компанія "Енергоатом".
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 52 ( v0052558-07 ) від 08.02.2007 }

Додаток 3
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

СКЛАД
української частини робочої групи з питань
імплементації Меморандуму між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній
галузі ( 994_694 ) за напрямком
"Інтеграція ринків електроенергії та газу"

ДУНАЙЛО С.Л. - член Національної комісії регулювання
електроенергетики, співголова української частини Робочої групи
(за згодою).
КОСЯНЧУК Л.В. - директор Департаменту з питань нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та
енергетики України.
МЕЖЕННИЙ С.Я. - директор Департаменту з питань
електроенергетики Міністерства палива та енергетики України.
ТАРАН Т.М. - заступник директора Департаменту євроінтеграції
та міжнародного співробітництва Міністерства палива та енергетики
України.
БАТАЛОВ А.Г. - заступник директора з перспективного розвитку
та євроінтеграції державного підприємства "Національна енергетична
компанія "Укренерго".
УЛІДА В.Ю. - заступник директора державного підприємства
"Енергоринок" (за згодою).
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 52 ( v0052558-07 ) від 08.02.2007 }

Додаток 4
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

СКЛАД
української частини робочої групи з питань
імплементації Меморандуму між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній
галузі ( 994_694 ) за напрямком
"Підвищення безпеки енергопостачання
й транзиту вуглеводнів"

ЧУПРУН В.П. - перший заступник Міністра палива та енергетики
України, співголова української частини Робочої групи.
КОСЯНЧУК Л.В. - директор Департаменту з питань нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та
енергетики України.
БЕВЗ С.М. - заступник директора Департаменту євроінтеграції
та міжнародного співробітництва Міністерства палива та енергетики
України.
КИРЮШИН І.В. - директор - голова правління відкритого
акціонерного товариства "Укртранснафта" (за згодою).
МАРЧУК Я.С. - голова ради директорів дочірньої компанії
"Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"
(за згодою).
УЛЬЯНОВ В.Ф. - заступник голови правління Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою).
ГОРОБЕЦЬ І.М. - заступник голови правління відкритого
акціонерного товариства "Укртранснафта" (за згодою).
ШЕВЧЕНКО О.М. - начальник відділу співробітництва з країнами
ЄС та США управління розвитку проекту відкритого акціонерного
товариства "Укртранснафта" (за згодою).
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 52 ( v0052558-07 ) від 08.02.2007 }
Додаток 5
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

СКЛАД
української частини робочої
групи з питань імплементації
Меморандуму між Україною та Європейським
Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі ( 994_694 ) за напрямком
"Структурна реформа, підвищення стандартів
з техніки безпеки та охорони довкілля
у вугільній галузі"

ФІЧОВ В.В. - заступник Міністра вугільної промисловості
України, співголова української частини Робочої групи (за згодою).
ЯЩЕНКО І.О. - директор Департаменту охорони праці та
надзвичайних ситуацій Міністерства вугільної промисловості України
(за згодою).
КРАСНИК В.Г. - заступник директора Департаменту з виробничих
та наукових програм Міністерства вугільної промисловості України
(за згодою).
ТОРОПЧИН О.С. - начальник відділу охорони довкілля,
екологічної безпеки та дегазації Міністерства вугільної
промисловості України (за згодою).
СИЧОВА Н.В. - головний спеціаліст відділу реформування
власності Міністерства вугільної промисловості України
(за згодою).
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 52 ( v0052558-07 ) від 08.02.2007 }

Додаток 6
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

СКЛАД
української частини робочої групи з питань
імплементації Меморандуму між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній
галузі ( 994_694 ) за напрямком
"Енергоефективність, відновлювані джерела
енергії та заходи з питань змін клімату"

КРУТЬ О.А. - заступник голови Національного агентства України
з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів, співголова української частини Робочої групи (за
згодою).
ФРОЛОВ К.Ю. - директор Департаменту стратегічної політики та
перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики
України.
ПОТАШНИК С.І. - голова правління відкритого акціонерного
товариства "Укргідроенерго" (за згодою).
ЧЕХ С.М. - директор департаменту виробничої діяльності
Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"
(за згодою).
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 52 ( v0052558-07 ) від 08.02.2007 }

Додаток 7
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

ПОЛОЖЕННЯ
про українську частину Керівного комітету з
питань імплементації положень Меморандуму
між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва
в енергетичній галузі

1. Загальні положення
Для забезпечення реалізації положень Меморандуму між Україною
та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі ( 994_694 ) (далі - Меморандум) створюється
українська частина Керівного комітету з питань імплементації
Меморандуму (далі - українська частина Керівного комітету), яка
співпрацюватиме з європейською стороною щодо координації
реалізації положень Меморандуму, разом з європейською частиною
Керівного комітету прийматиме рішення стосовно конкретних дій щодо
впровадження дорожніх карт за відповідними напрямками.
2. Функціональні обов'язки
Для досягнення своєї мети українська частина Керівного
комітету виконуватиме такі функції: - розгляд та погодження підготовлених українськими частинами
робочих груп з питань імплементації положень Меморандуму між
Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо
співробітництва в енергетичній галузі ( 994_694) (далі -
українські частини робочих груп) планів робіт щодо реалізації
дорожніх карт за напрямками, визначеними Меморандумом; - розроблення загальних рекомендацій для українських частин
робочих груп щодо своєчасних скоординованих дій для реалізації
Меморандуму; - консультації з європейською частиною Керівного комітету
стосовно реалізації положень Меморандуму; - періодична оцінка стану реалізації положень Меморандуму на
основі звітних даних українських частин робочих груп; - прийняття рішень стосовно конкретних дій щодо впровадження
дорожніх карт за відповідними напрямками; - прийняття рішень щодо покладення інших функцій на
українські частини робочих груп, крім зазначених в Положенні про
українські частини робочих груп з питань імплементації положень
Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння
щодо співробітництва в енергетичній галузі.
3. Права
Для реалізації своїх функцій українська частина Керівного
комітету має право: - одержувати від українських частин робочих груп розроблені
плани робіт щодо реалізації дорожніх карт за напрямками,
визначеними положеннями Меморандуму ( 994_694 ); - одержувати від українських частин робочих груп звітність
щодо реалізації дорожніх карт за напрямками, визначеними
положеннями Меморандуму.
4. Порядок роботи
Засідання української частини Керівного комітету скликається
за ініціативою співголови української частини Керівного комітету у
разі потреби. Співголова української частини Керівного комітету: - головує на засіданнях української частини Керівного
комітету; - організує роботу української частини Керівного комітету в
період між засіданнями; - має право за необхідності вносити зміни до його складу. Рішення української частини Керівного комітету розсилаються
українським частинам робочих груп з питань імплементації положень
Меморандуму ( 994_694 ), установам, організаціям та підприємствам,
задіяним до виконання Меморандуму.

Додаток 8
до наказу Міністерства
палива та енергетики
України
09.08.2006 N 285

ПОЛОЖЕННЯ
про українські частини робочих груп з питань
імплементації положень Меморандуму між
Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва
в енергетичній галузі

1. Загальні положення
1.1. Цим Положенням визначається порядок діяльності та коло
питань, що належать до компетенції українських частин робочих груп
з питань імплементації положень Меморандуму між Україною та
Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в
енергетичній галузі ( 994_694 ) (далі - Меморандум).
1.2. Українські частини робочих груп з питань імплементації
положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі ( 994_694 )
утворюються з метою організації та координації реалізації положень
Меморандуму за планами дій, які охоплюють чотири конкретні сфери: - ядерна безпека - українська частина робочої групи з питань
імплементації Меморандуму за напрямком "Ядерна безпека"; - інтеграція ринків електроенергії та газу - українська
частина робочої групи з питань імплементації Меморандуму за
напрямком "Інтеграція ринків електроенергії та газу"; - підвищення безпеки енергопостачання та транзиту вуглеводнів
- українська частина робочої групи з питань імплементації
Меморандуму за напрямком "Підвищення безпеки енергопостачання й
транзиту вуглеводнів"; - структурна реформа, підвищення стандартів із техніки
безпеки та охорони довкілля у вугільній галузі - українська
частина робочої групи з питань імплементації Меморандуму за
напрямком "Структурна реформа, підвищення стандартів із техніки
безпеки та охорони довкілля у вугільній галузі". З метою поглиблення співробітництва в галузі
енергоефективності, що також сприятиме впровадженню відновлюваних
джерел енергії та проведенню заходів, спрямованих на вирішення
проблеми глобальної зміни клімату, включаючи викиди до атмосфери
електростанціями, які працюють на органічному паливі, а також
використання спільного механізму реалізації за Кіотським
протоколом ( 995_801 ) утворюється українська частина робочої
групи з питань імплементації Меморандуму за напрямком
"Енергоефективність, підконтрольні та підзвітні українській
частині Керівного джерела відновлювані енергії та заходи з питань
змін клімату".
1.3. Українські частини робочих груп з питань імплементації
положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про
порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі ( 994_694 )
(далі - українські частини робочих груп комітету з питань
імплементації положень Меморандуму між Україною та Європейським
Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі.
2. Функціональні обов'язки
2. Основними функціональними обов'язками українських частин
робочих груп є:
2.1. Розробка планів робіт щодо реалізації відповідних
дорожніх карт.
2.2. Координація дій українських виконавців завдань
Меморандуму ( 994_694 ) з метою належної реалізації запланованих
заходів у відповідних сферах.
2.3. Підготовлення звіту про стан реалізації відповідного
напрямку та надання його українській частині Керівного комітету на
розгляд.
2.4. На українські частини робочих груп можуть покладатися й
інші функції, згідно з рішеннями української частини Керівного
комітету.
3. Права
Для реалізації своїх функцій українські частини робочих груп
мають право: 3.1. Вносити на розгляд української частини Керівного
комітету пропозиції (рекомендації) з питань, пов'язаних з
реалізацією Меморандуму ( 994_694 ).
3.2. Одержувати від відповідних міністерств та інших органів
виконавчої влади необхідну для виконання своїх функцій інформацію.
3.3. За необхідності створювати експертні та робочі підгрупи.
3.4. Приймати рішення щодо організаційних та процедурних
питань своєї діяльності.
4. Порядок роботи українських частин робочих груп
4.1. Засідання українських частин робочих груп скликаються за
ініціативою їх співголів у разі потреби, але не менше одного разу
на квартал.
4.2. Українські частини робочих групи можуть працювати у
формі засідань, а також шляхом проведення консультацій та
переговорів.
4.3. Співголови українських частин робочих груп: - керують засіданням українських частин робочих груп; - організують роботу українських частин робочих груп в період
між засіданнями.
4.4. Українські частини робочих груп співпрацюють з
підприємствами, установами та організаціями, які задіяні до
виконання Меморандуму ( 994_694 ), через своїх уповноважених
представників.
4.5. Рішення українських частин робочих груп розсилаються
установам, організаціям та підприємствам, які задіяні до виконання
Меморандуму ( 994_694 ). Рішення українських частин робочих груп мають рекомендаційний
характер.вгору