Щодо заповнення трудової книжки у випадку смерті працівника
Мінсоцполітики України; Лист, Витяг від 31.12.2010284/06/186-10
Документ v0284739-10, поточна редакція — Прийняття від 31.12.2010

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
31.12.2010 N 284/06/186-10

Щодо заповнення трудової книжки
у випадку смерті працівника

(Витяг)
<...>
Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення
трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці,
Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58 ( z0110-93 ),
зареєстрованим у Мін'юсті 17.08.93 р. за N 110 (із змінами і
доповненнями) (далі - Інструкція), у разі смерті працівника
трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під
розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці
померлого працівника у розділі "Відомості про роботу" і дати
запису у графі 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зі
смертю", далі заповнюється графа 4, в якій зазначаються дата і
номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у
встановленому порядку.
Слід зазначити, що дата наказу про припинення трудового
договору, як правило, не збігається з датою смерті, втім датою
припинення трудового договору, яку слід зазначити у графі 2
трудової книжки, буде дата смерті працівника, незалежно від того
працював у цей день померлий чи ні.
Відповідно до статті 1227 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів,
допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у
зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших
соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним
одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх
відсутності - входять до складу спадщини.
У випадку визнання працівника безвісно відсутнім або
оголошення фізичної особи померлою відповідно до Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) рекомендується у трудовій книжці цього
працівника у розділі "Відомості про роботу" зробити запис "Роботу
припинено у зв'язку з визнанням судом особи безвісно відсутньою".
Як і інші відомості про роботу цей запис супроводжується
зазначенням на її порядковий номер, дату припинення трудового
договору і посиланням на дату і номер наказу про припинення
трудового договору (дата якого буде визначена у судовому рішенні)
(за аналогією з пунктом 4.3 Інструкції) ( z0110-93 ).
<...>
Начальник Юридичного
управління І.Тубелецьвгору