Документ v0283763-17, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2017

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2017  № 283

Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Державіаслужбою

Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг:

1) з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (додаток 1);

2) з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою (додаток 2);

3) із звуження провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою (додаток 3);

4) з розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою (додаток 4).

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг:

1) з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (додаток 5);

2) з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою (додаток 6);

3) із звуження провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою (додаток 7);

4) з розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою (додаток 8).

3. Управлінню справами розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Державіаслужби.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державіаслужби від 15.07.2016 № 554 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Державіаслужбою».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державіаслужби

О.В. БільчукДодаток 1
до наказу Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Державна авіаційна служба України (далі - Державіаслужба)
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами):
(044)351-56-92;
електронна пошта: vdz@avia.gov.ua;
веб-сайт: http:/www.avia.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

1) заява про отримання ліцензії (вид діяльності зазначається повністю або частково);
2) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про номер та дату видачі чинного сертифіката експлуатанта;
3) документи, які підтверджують, що більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) здобувача ліцензії володіють Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи - резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
4) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;
5) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках встановленої форми.
Документи подаються до відділу документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися до сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби за тел.: 351-55-26; 351-52-52

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за видачу ліцензії становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

4. Строк надання адміністративної послуги

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 10 робочих днів з дня одержання заяви

5. Результат надання адміністративної послуги

Рішення про видачу ліцензії

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Оприлюднення рішення про видачу ліцензії на офіційному веб-сайті

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
Повітряний кодекс України;
постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом»;
постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520 «Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України»;

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління
авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. Шевчук


Додаток 2
до наказу Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Державна авіаційна служба України (далі - Державіаслужба)
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами): (044) 351-56-92;
електронна пошта: vdz@avia.gov.ua;
веб-сайт: http:/www.avia.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

1. Заява ліцензіата про анулювання ліцензії. Заява подається до відділу документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися до сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби за тел.: 351-52-52, 351-55-26.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Анулювання ліцензії за заявою є безоплатним.

4. Строк надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання ліцензії приймається протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви.

5. Результат надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання ліцензії

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Оприлюднення рішення про анулювання ліцензії на офіційному веб-сайті

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом»;
постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520 «Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України»;
постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління
авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. Шевчук


Додаток 3
до наказу Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Адміністративної послуги із звуження провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Державна авіаційна служба України (далі - Державіаслужба)
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами): (044) 351-56-92;
електронна пошта: vdz@avia.gov.ua;
веб-сайт: http:/www.avia.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

1. Заява ліцензіата про звуження провадження ним виду господарської діяльності. Заява подається до відділу документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися до сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби за тел.: 351-52-52, 351-55-26.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Звуження провадження ліцензіатом виду господарської діяльності є безоплатним.

4. Строк надання адміністративної послуги

Звуження провадження виду господарської діяльності приймається протягом п'яти робочих ДНІВ 3 дня одержання заяви.

5. Результат надання адміністративної послуги

Рішення про звуження провадження виду господарської діяльності

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Оприлюднення рішення про звуження провадження виду господарської діяльності на офіційному веб-сайті

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом»;
постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520 «Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України»;
постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління
авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. Шевчук


Додаток 4
до наказу Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Державна авіаційна служба України (далі - Державіаслужба)
проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135;
понеділок - четвер: 9:00 - 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 16:45;
тел. (відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами): (044) 351-56-92;
електронна пошта: vdz@avia.gov.ua;
веб-сайт: http:/www.avia.gov.ua

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

1) заява про розширення провадження виду господарської діяльності;
2) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про номер та дату видачі чинного сертифіката експлуатанта;
3) документи, які підтверджують, що більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) здобувача ліцензії володіють Україна, юридичні особи України та/або фізичні особи - резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
4) інформація за підписом здобувача ліцензії (його керівника або керівника його виконавчого органу) про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") за діяльністю здобувача ліцензії осіб - резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;
5) опис документів, що додаються до заяви про видачу (розширення) ліцензії, у двох примірниках встановленої форми.
Документи подаються до відділу документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби.
Для отримання інформації про порядок надання адміністративної послуги можна звернутися до сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва Державіаслужби за тел.: 351-55-26; 351-52-52

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії і становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, відповідно до статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

4. Строк надання адміністративної послуги

Строк прийняття рішення про видачу (розширення) ліцензії становить 10 робочих днів з дня одержання заяви

5. Результат надання адміністративної послуги

Рішення про видачу (розширення) ліцензії

6. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Оприлюднення рішення про видачу (розширення) ліцензії на офіційному веб-сайті

7. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
Повітряний кодекс України;
постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом»;
постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520 «Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України»;
постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління
авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. Шевчук


Додаток 5
до наказу Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Подання заяви про отримання ліцензії та документів до неї

Суб'єкт господарювання

В

1 робочий день

2

Реєстрація заяви про отримання ліцензії та документів до неї

Відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби

В

1 робочий день (у день подання заяви)

3

Накладення резолюції до виконання

Директор департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (далі -Департамент) Начальник управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва(далі -Управління) Завідувач сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній (далі -Сектор)

В

Протягом 10 робочих днів 3 дня надходження заяви та документів до неї

4

Прийняття заяви про отримання ліцензії та документів до неї за описом, реєстрація в журналі обліку заяв і виданих ліцензій

Головний спеціаліст Сектору

В

5

Виготовлення електронної копії з документів, поданих для отримання ліцензії

Головний спеціаліст Сектору

В

6

Розгляд заяви та документів, що додаються до неї

Головний спеціаліст Сектору
Підрозділи Державіаслужби

В
В

7

Підготовка рішення про залишення заяви без розгляду

Головний спеціаліст
Сектору
Завідувач Сектору
Начальник Управління
Директор Департаменту
підрозділи
Державіаслужби
перший заступник
Голови Державіаслужби

В

П
П
П
П

П

Протягом трьох робочих ДНІВ 3 дня надходження заяви та документів до неї

8

Прийняття рішення про залишення заяви без розгляду

Голова Державіаслужби

3


9

Підготовка рішення про видачу ліцензії / про відмову у видачі ліцензії

Головний спеціаліст
Сектору
Завідувач Сектору
Начальник Управління
Директор Департаменту
підрозділи
Державіаслужби
перший заступник
Голови Державіаслужби

В

П
П
П
П

П

Протягом 10 робочих ДНІВ 3 дня надходження заяви та документів до неї

10

Прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії

Голова Державіаслужби

3


11

Оприлюднення інформації про прийняте рішення на офіційному веб-сайті

Головний спеціаліст
Сектору
Управління справами

В

В

На наступний робочий день після дня прийняття рішення

12

Внесення до ліцензійного реєстру відомостей про видану ліцензію та передача відомостей про прийняте рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Головний спеціаліст Сектору

В

На наступний робочий день після дня прийняття рішення

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

12

Умовні позначки: В - виконує; П - погоджує; 3 - затверджує

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління
авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. ШевчукДодаток 6
до наказу Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Подання заяви про анулювання ліцензії

Суб'єкт господарювання

В

1 робочий день

2

Реєстрація заяви про анулювання ліцензії

Відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби

В

1 робочий день (у день подання заяви)

3

Накладення резолюції до виконання

Директор департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (далі - Департамент) Начальник управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва(далі -Управління) Завідувач сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній (далі -Сектор)

В

Протягом 5 робочих днів 3 дня одержання заяви

4

Прийняття заяви про анулювання ліцензії, реєстрація в журналі обліку заяв і виданих ліцензій

Головний спеціаліст Сектору

В

5

Підготовка проекту рішення про анулювання ліцензії

Головний спеціаліст
Сектору
Завідувач Сектору
Начальник Управління
Директор Департаменту
перший заступник
Голови Державіаслужби

В

П
П
П
П

6

Прийняття рішення про анулювання ліцензії

Голова Державіаслужби

3

7

Оприлюднення інформації про прийняте рішення на офіційному веб-сайті

Головний спеціаліст Сектору
Управління справами

В
В

На наступний робочий день після дня прийняття рішення

8

Внесення до ліцензійного реєстру відомостей про анульовану ліцензію та передача відомостей про прийняте рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців

Головний спеціаліст Сектору

В

Не пізніше наступного робочого дня, наступного за днем прийняття рішення


Загальна кількість днів надання послуги -


5


Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

7

Умовні позначки: В - виконує; П - погоджує; 3 - затверджує

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. Шевчук


Додаток 7
до наказу. Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги із звуження провадження виду провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом за заявою

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В,П,3)

Термін виконання (днів)

1

Подання заяви про звуження провадження виду господарської діяльності

Суб'єкт господарювання

В

1 робочий день

2

Реєстрація заяви про звуження провадження виду господарської діяльності

Відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби

В

1 робочий день (у день подання заяви)

3

Накладення резолюції до виконання

Директор департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (далі - Департамент) Начальник управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва(далі -Управління) Завідувач сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній (далі -Сектор)

В

Протягом 5 робочих днів 3 дня одержання заяви

4

Прийняття заяви про звуження провадження виду господарської діяльності, реєстрація в журналі обліку заяв і виданих ліцензій

Головний спеціаліст Сектору

В

5

Підготовка проекту рішення про звуження провадження виду господарської діяльності

Головний спеціаліст
Сектору
Завідувач Сектору
Начальник Управління
Директор Департаменту
перший заступник
Голови Державіаслужби

В

П
П
П
П

6

Прийняття рішення про

Голова Державіаслужби

3


звуження провадження виду господарської діяльності7

Оприлюднення інформації про прийняте рішення на офіційному веб-сайті

Головний спеціаліст
Сектору Управління справами

В
В

На наступний робочий день після дня прийняття рішення

8

Внесення до ліцензійного реєстру відомостей про звужену ліцензію та передача відомостей про прийняте рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Головний спеціаліст Сектору

В

Не пізніше наступного робочого дня, наступного за днем прийняття рішення

Загальна кількість днів надання послуги -

5

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

7

Умовні позначки: В - виконує; П - погоджує; 3 - затверджує

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління
авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. ШевчукДодаток 8
до наказу Державіаслужби
14.04.2017  № 283

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним Транспортом

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В,П,3)

Термін виконання(днів)

1

Подання заяви про розширення провадження виду господарської діяльності та документів до неї

Суб'єкт господарювання

В

1 робочий день

2

Реєстрація заяви про розширення провадження виду господарської діяльності та документів до неї

Відділ документаційного забезпечення та контролю за виконанням управління справами Державіаслужби

В

1 робочий день (у день подання заяви)

3

Накладення резолюції до виконання

Директор департаменту авіаційних перевезень, аеропортів та міжнародного співробітництва (далі -Департамент) Начальник управління авіаційних перевезень та міжнародного співробітництва(далі -Управління) Завідувач сектору ліцензування і надання прав на експлуатацію повітряних ліній (далі -Сектор)

В

Протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та документів до неї

4

Прийняття заяви про розширення провадження виду господарської діяльності та документів до неї за описом, реєстрація в журналі обліку заяв і виданих ліцензій

Головний спеціаліст Сектору

В

5

Виготовлення електронної копії з документів, поданих

Головний спеціаліст Сектору

В


для одержання розширеної ліцензії
6

Розгляд заяви та документів, що додаються до неї

Головний спеціаліст Сектору
підрозділи Державіаслужби

В
В

7

Підготовка рішення про залишення заяви без розгляду

Головний спеціаліст
Сектору
Завідувач Сектору
Начальник Управління
Директор Департаменту
підрозділи Державіаслужби
перший заступник
Голови Державіаслужби

В

П
П
П
П
П

Протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви та документів до неї

8

Прийняття рішення про залишення заяви без розгляду

Голова Державіаслужби

3

9

Підготовка рішення про видачу ліцензії (розширення провадження виду господарської діяльності) / про відмову у видачі ліцензії

Головний спеціаліст
Сектору
Завідувач Сектору
Начальник Управління
Директор Департаменту
підрозділи Державіаслужби
перший заступник
Голови Державіаслужби

В

П
П
П
П
П

Протягом 10 робочих ДНІВ 3 дня надходження заяви та документів до неї

10

Прийняття рішення про видачу ліцензії (розширення провадження виду господарської діяльності) або відмову у видачі ліцензії

Голова Державіаслужби

3

11

Оприлюднення інформації про прийняте рішення на офіційному веб-сайті

Головний спеціаліст
Сектору Управління справами

В
В

На наступний робочий день після дня прийняття рішення

12

Внесення до ліцензійного реєстру відомостей про видану (розширену) ліцензію та передача відомостей про прийняте рішення в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Головний спеціаліст Сектору

В

На наступний робочий день після дня прийняття рішення


Загальна кількість днів надання послуги


10


Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

12

Умовні позначки: В - виконує; П - погоджує; 3 - затверджує

Заступник
директора департаменту
авіаційних перевезень,
аеропортів та міжнародного
співробітництва -
начальник управління
авіаційних перевезень
та міжнародного
співробітництва

І.О. Шевчук

{Текст взято з сайту Державіаслужби України http://www.avia.gov.ua}вгору