Документ v0282667-06, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
23.08.2006 N 282

Про надання чинності ДБН В.1.1-12:2006
"Будівництво у сейсмічних районах України"
(на заміну СНиП II-7-81*)

З метою вдосконалення нормативно-правової бази України у
галузі будівництва з питань проектування, будівництва,
реконструкції, підсилення при відбудові будівель у сейсмічних
районах України, на підставі рішення науково-технічної ради
Мінбуду України від 18 травня 2006 року N 52 ( vr052667-06 ) та у
зв'язку з необхідністю врахування результатів проведеного
додаткового громадського обговорення окремих положень розробленого
проекту ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах
України" Н А К А З У Ю:
1. Прийняти з наданням чинності з 1 лютого 2007 року державні
будівельні норми ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних
районах України", підготовлені Державним науково-дослідним
інститутом будівельних конструкцій.
2. З набуттям чинності ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у
сейсмічних районах України" вважати такими, що втратили чинність
на території України, СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических
районах", п. 3.6 ДБН 360-92** "Містобудування, планування і
забудова міських і сільських поселень".
3. Подовжити чинність РСН 65-87 "Инженерные изыскания для
строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические
требования к производству работ".
4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.) забезпечити видання та
розповсюдження зазначених ДБН В.1.1-12:2006 відповідно до
замовлень за умови використання коштів, отриманих від їх
реалізації, на розвиток науково-технічної бази стандартизації
(стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).
5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) забезпечити підготовку та
внесення змін до ДБН В.1.1-1-94 "Проектування і будівництво
цивільних будівель з блоків і каменів пиляного вапняка кримських
родовищ в сейсмічних районах" та ДБН В.1.1-5-2000 "Будинки і
споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах.
Частина II. Будинки і споруди на просідаючих грунтах."
6. Будинки і споруди, на будівництво яких затверджена
документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в
установленому порядку до 01.02.2007, допускається вводити в
експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам
ДБН В.1.1-12:2006.
7. Рекомендувати НДІ будівельних конструкцій підготувати та
провести в сейсмонебезпечних регіонах науково-практичні семінари
для детального ознайомлення проектувальників та будівельників з
вимогами зазначених державних будівельних норм.
8. Інвесторам та проектним організаціям до набуття чинності
ДБН В.1.1-12:2006 враховувати їх вимоги у частині обмежень
поверховості будівель залежно від сейсмічності майданчика та
приймати значення нормативної інтенсивності сейсмічних дій на
підставі карт загального сейсмічного районування території України
(ЗСР-2004).
9. Делегувати Міністерству архітектури і будівельної політики
Автономної Республіки Крим, Закарпатській, Одеській та
Чернівецькій облдержадміністраціям і міськдержадміністрації
м. Севастополя повноваження з видачі дозволів на будівництво у
сейсмічних районах на підпорядкованих їм територіях об'єктів, що
проектуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2006. Документація,
яку виконано з обгрунтованими відхиленнями від ДБН В.1.1-12:2006,
підлягає погодженню в частині цих відхилень з Мінбудом.
10. Відділу атестації та ліцензування (Лісничук В.А.),
Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем
будинків і споруд (Авдієнко О.П.) до 1 січня 2007 р. підготувати
пропозиції до змін умов ліцензування організацій на право
проектування і будівництва у сейсмічних районах (6 балів і
більше).
11. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) підготувати Міносвіти
пропозиції щодо необхідності включення до програм з підвищення
кваліфікації вищих навчальних закладів будівельного напряму
відповідних змін щодо вивчення спеціалістами з проектування та
будівництва у сейсмічних умовах вимог ДБН В.1.1-12:2006.
12. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Державному
науково-дослідному інституту будівельних конструкцій
(Кривошеєв П.І.) до 1 листопада 2006 р. підготувати план заходів
щодо оцінки відповідності об'єктів в сейсмічних регіонах України
вимогам ДБН В.1.1-12:2006 та його запровадження в практику
проектування і будівництва.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.
Перший заступник Міністра А.Орловвгору