Документ v0274506-10, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - v0400506-10

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2010 N 274

Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних
та річних) форм звіту про виконання Зведеного
бюджету України та зведених форм звіту
про виконання Державного бюджету України
та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Державного казначейства N 25
( v0025506-07 ) від 30.01.2007, до якого вносились зміни }

На виконання статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
та з метою приведення у відповідність до Порядку складання
фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів, затвердженого наказом Державного казначейства України від
25.05.2010 N 164 ( z0385-10 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.06.2010 за N 385/17680, форм звіту про
виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про
виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
Н А К А З У Ю:
1. Додатки 1, 3, 5, 7, 9, 11 та 14 до наказу Державного
казначейства України від 30.01.2007 N 25 ( v0025506-07 ) "Щодо
затвердження єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту
про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про
виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами)
викласти у новій редакції, що додається.
2. Державному казначейству України складати звіт про
виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання
Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного
казначейства України, в межах повноважень, здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ
до відома заступників голови, керівників самостійних структурних
підрозділів центрального апарату Державного казначейства України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
Голова С.І.Харченко

Додаток 1
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
15.09.2008 N 375
( v0375506-08 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс)
Державного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
форма N 1дб ------------------------------------------------------------------ | N п/п | Найменування | Залишок на | Залишок на кінець | | | груп | початок | звітного періоду (року) | | | | звітного |-------------------------| | | | року | до річного | після | | | | | заключення | річного | | | | | рахунків | заключення | | | | | |рахунків(*) | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | | Актив | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | | Активи | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 1 |Кошти в НБУ до | | | | | |запитання | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 2 |Інші рахунки | | | | | |Державного | | | | | |казначейства в | | | | | |НБУ | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 3 |Кошти бюджетів в | | | | | |інших банках до | | | | | |запитання | | | | | |(рахунки | | | | | |"Ностро") | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 4 |Інші рахунки за | | | | | |коштами | | | | | |державного | | | | | |бюджету в банках | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 5 |Дебіторська | | | | | |заборгованість за| | | | | |операціями з | | | | | |банками | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 6 |Депозити | | | | | |державного | | | | | |бюджету, | | | | | |розміщені в | | | | | |Національному | | | | | |банку | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 7 |Інші депозити | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 8 |Цінні папери в | | | | | |активі державного| | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 9 |Кредити, надані з| | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 10 |Кредити, що | | | | | |надавались під | | | | | |гарантійні | | | | | |зобов'язання | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 11 |Кошти державного | | | | | |бюджету в дорозі | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 12 |Активи державного| | | | | |бюджету за | | | | | |взаємними | | | | | |розрахунками | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 13 |Інші активи | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 14 |Зобов'язання | | | | | |інших органів | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 15 |Інші зобов'язання| | | | | |органів | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 16 |Разом - активи | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | | Розрахунки | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 17 |Взаємні | | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |загального фонду | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 18 |Взаємні | | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 19 |Розрахунки за | | | | | |цінними паперами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 20 |Розрахунки за | | | | | |централізованими | | | | | |проплатами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 21 |Розрахунки за | | | | | |операціями з | | | | | |кредитами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 22 |Інші розрахунки | | | | | |за коштами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 23 |Разом - | | | | | |розрахунки | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 24 |Баланс | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | | Пасив | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | | Зобов'язання | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 25 |Зобов'язання за | | | | | |векселями | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 26 |Облігації | | | | | |внутрішньої | | | | | |державної позики | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 27 |Зобов'язання | | | | | |державного | | | | | |бюджету за іншими| | | | | |цінними паперами | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 28 |Облігації | | | | | |зовнішньої | | | | | |державної позики | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 29 |Внутрішнє | | | | | |фінансування | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 30 |Зовнішнє | | | | | |фінансування | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 31 |Депозити отримані| | | | | |державним | | | | | |бюджетом | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 32 |Зобов'язання | | | | | |державного | | | | | |бюджету за | | | | | |взаємними | | | | | |розрахунками | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 33 |Зобов'язання | | | | | |перед іншими | | | | | |органами | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 34 |Інші зобов'язання| | | | | |органів | | | | | |Державного | | | | | |казначейства | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 35 |Разом - | | | | | |зобов'язання | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | |Кошти бюджетів та| | | | | |розпорядників | | | | | |бюджетних коштів | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 36 |Кошти загального | | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 37 |Кошти | | | | | |спеціального | | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету, які | | | | | |направляються на | | | | | |спеціальні | | | | | |видатки | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 38 |Реєстраційні | | | | | |рахунки | | | | | |розпорядників і | | | | | |реєстраційні | | | | | |рахунки | | | | | |одержувачів за | | | | | |коштами | | | | | |загального фонду | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 39 |Спеціальні | | | | | |реєстраційні | | | | | |рахунки | | | | | |розпорядників і | | | | | |реєстраційні | | | | | |рахунки | | | | | |одержувачів за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 40 |Кошти | | | | | |розпорядників | | | | | |коштів бюджетів в| | | | | |розрахунках | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 41 |Рахунки | | | | | |розпорядників | | | | | |коштів державного| | | | | |бюджету, відкриті| | | | | |в установах | | | | | |банків, за | | | | | |коштами | | | | | |загального фонду | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 42 |Рахунки | | | | | |розпорядників | | | | | |коштів державного| | | | | |бюджету, відкриті| | | | | |в установах | | | | | |банків, за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 43 |Разом - кошти | | | | | |бюджетів та | | | | | |розпорядників | | | | | |бюджетних коштів | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | |Розрахунки | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 44 |Взаємні | | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |загального фонду | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 45 |Взаємні | | | | | |розрахунки з | | | | | |місцевими | | | | | |бюджетами за | | | | | |коштами | | | | | |спеціального | | | | | |фонду | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 46 |Розрахунки за | | | | | |цінними паперами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 47 |Розрахунки за | | | | | |централізованими | | | | | |проплатами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 48 |Розрахунки за | | | | | |операціями з | | | | | |кредитами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 49 |Інші розрахунки | | | | | |за коштами | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 50 |Разом - | | | | | |розрахунки | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 51 |Баланс | | | | |-------+-----------------+------------+------------+------------| | 52 |Результат | | | | | |виконання | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) заповнюється при складанні річної звітності
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказом ДКУ
14.05.2007 N 107
( v0107506-07 )
13.04.2009 N 152
( v0152506-09 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про рух грошових коштів
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ | Стаття | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |-----------------------+-----------------------| | |за звітний | за |за звітний | за | | | період |попередній | період |попередній | | | (рік) | звітний | (рік) | звітний | | | | період | | період | | | | (рік)(*) | | (рік)(*) | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | I. Операційна | | | | | | діяльність | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Операційні | | | | | |доходи | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Податкові | | | | | |надходження | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Податки на | | | | | |доходи, податки | | | | | |на прибуток, | | | | | |податки на | | | | | |збільшення | | | | | |ринкової | | | | | |вартості | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Збори за | | | | | |спеціальне | | | | | |використання | | | | | |природних | | | | | |ресурсів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Внутрішні | | | | | |податки на | | | | | |товари та | | | | | |послуги | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Податки на | | | | | |міжнародну | | | | | |торгівлю та | | | | | |зовнішні | | | | | |операції | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інші податки | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Неподаткові | | | | | |надходження | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Доходи від | | | | | |власності та | | | | | |підприємницької | | | | | |діяльності | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Адміністративні | | | | | |збори та | | | | | |платежі, доходи | | | | | |від | | | | | |некомерційного | | | | | |та побічного | | | | | |продажу | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інші неподаткові| | | | | |надходження | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Власні | | | | | |надходження | | | | | |бюджетних | | | | | |установ | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Доходи від | | | | | |операцій з | | | | | |капіталом | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надходження від | | | | | |продажу | | | | | |основного | | | | | |капіталу | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надходження від | | | | | |реалізації | | | | | |державних | | | | | |запасів товарів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надходження від | | | | | |продажу землі і | | | | | |нематеріальних | | | | | |активів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Офіційні | | | | | |трансферти | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Від органів | | | | | |державного | | | | | |управління | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Від урядів | | | | | |зарубіжних країн| | | | | |та міжнародних | | | | | |організацій | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інший | | | | | |операційний | | | | | |доход | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Платежі до Фонду| | | | | |соціального | | | | | |захисту | | | | | |інвалідів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Збір за | | | | | |забруднення | | | | | |навколишнього | | | | | |природного | | | | | |середовища | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Операційні | | | | | |доходи - всього | | | | | |(1) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Операційні | | | | | |видатки | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Поточні видатки | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Видатки на | | | | | |товари і | | | | | |послуги | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Оплата праці | | | | | |працівників | | | | | |бюджетних | | | | | |установ | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Нарахування на | | | | | |заробітну плату | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Придбання | | | | | |товарів і | | | | | |послуг | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Видатки на | | | | | |відрядження | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Матеріали, | | | | | |інвентар, | | | | | |будівництво, | | | | | |капітальний | | | | | |ремонт та заходи| | | | | |спеціального | | | | | |призначення, що | | | | | |мають | | | | | |загальнодержавне| | | | | |значення | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Оплата | | | | | |комунальних | | | | | |послуг та | | | | | |енергоносіїв | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Дослідження і | | | | | |розробки, | | | | | |видатки | | | | | |державного | | | | | |(регіонального) | | | | | |значення | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Виплата | | | | | |процентів | | | | | |(доходу) за | | | | | |зобов'язаннями | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Субсидії і | | | | | |поточні | | | | | |трансферти | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Кредитування | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Внутрішнє | | | | | |кредитування | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надання | | | | | |внутрішніх | | | | | |кредитів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Повернення | | | | | |внутрішніх | | | | | |кредитів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Зовнішнє | | | | | |кредитування | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надання | | | | | |зовнішніх | | | | | |кредитів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Повернення | | | | | |зовнішніх | | | | | |кредитів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Операційні | | | | | |видатки - всього| | | | | |(2) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Чистий потік від| | | | | |операційної | | | | | |діяльності | | | | | |(I) = (1 - 2) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |II. Інвестиційна| | | | | | діяльність | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інвестиційні | | | | | |доходи (1) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інвестиційні | | | | | |видатки | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Капітальні | | | | | |видатки | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Придбання | | | | | |основного | | | | | |капіталу | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Придбання | | | | | |обладнання і | | | | | |предметів | | | | | |довгострокового | | | | | |користування | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Капітальне | | | | | |будівництво | | | | | |(придбання) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Капітальний | | | | | |ремонт | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Реконструкція та| | | | | |реставрація | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Створення | | | | | |державних | | | | | |запасів і | | | | | |резервів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Придбання землі | | | | | |і нематеріальних| | | | | |активів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Капітальні | | | | | |трансферти | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інвестиційні | | | | | |видатки - всього| | | | | |(2) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Чистий потік від| | | | | |інвестиційної | | | | | |діяльності | | | | | |(II) = (1 - 2) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | III. | | | | | | Нерозподілені | | | | | | видатки (III) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Чистий потік від| | | | | |операційної та | | | | | |інвестиційної | | | | | |діяльності | | | | | |(I + II - III) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | IV. Фінансова | | | | | | діяльність | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Запозичення (1) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Внутрішні | | | | | |запозичення | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Довгострокові | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Середньострокові| | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Короткострокові | | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інші | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Зовнішні | | | | | |запозичення | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Довгострокові | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Середньострокові| | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Короткострокові | | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інші | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Погашення (2) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Внутрішні | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Довгострокові | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Середньострокові| | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Короткострокові | | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інші | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Зовнішні | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Довгострокові | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Середньострокові| | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Короткострокові | | | | | |зобов'язання та | | | | | |векселі | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інші | | | | | |зобов'язання | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Фінансування за | | | | | |рахунок | | | | | |надходжень від | | | | | |приватизації | | | | | |(3) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надходження від | | | | | |приватизації | | | | | |державного майна| | | | | |(крім об'єктів, | | | | | |для яких | | | | | |передбачено | | | | | |окремий розподіл| | | | | |коштів | | | | | |відповідно до | | | | | |Державної | | | | | |програми | | | | | |приватизації на | | | | | |2000-2002 роки) | | | | | |( 1723-14 ) | | | | | |та інших | | | | | |надходжень, | | | | | |безпосередньо | | | | | |пов'язаних з | | | | | |процесом | | | | | |приватизації та | | | | | |кредитування | | | | | |підприємств | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надходження від | | | | | |приватизації | | | | | |об'єктів | | | | | |незавершеного | | | | | |будівництва, що | | | | | |споруджувались | | | | | |відповідно до | | | | | |Чорнобильської | | | | | |будівельної | | | | | |програми | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Надходження від | | | | | |приватизації | | | | | |підприємств, що | | | | | |належать до | | | | | |сфери управління| | | | | |Міністерства | | | | | |оборони України | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Понадпланові | | | | | |надходження від | | | | | |приватизації | | | | | |державного майна| | | | | |з урахуванням | | | | | |можливого | | | | | |заміщення інших | | | | | |джерел | | | | | |фінансування | | | | | |державного | | | | | |бюджету | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Фінансування за | | | | | |активними | | | | | |операціями (4) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Зміни обсягів | | | | | |депозитів і | | | | | |цінних паперів, | | | | | |що | | | | | |використовуються| | | | | |для управління | | | | | |ліквідністю | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Повернення | | | | | |коштів з | | | | | |депозитів або | | | | | |пред'явлення | | | | | |цінних паперів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Розміщення | | | | | |коштів на | | | | | |депозитах або | | | | | |придбання цінних| | | | | |паперів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Зміни обсягів | | | | | |готівкових | | | | | |коштів | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |На початок | | | | | |періоду | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |На кінець | | | | | |періоду | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Інші розрахунки | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Фінансування за | | | | | |рахунок коштів | | | | | |єдиного | | | | | |казначейського | | | | | |рахунку | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Зміни обсягів | | | | | |товарно- | | | | | |матеріальних | | | | | |цінностей | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |На початок | | | | | |періоду | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |На кінець | | | | | |періоду | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Чистий потік від| | | | | |фінансової | | | | | |діяльності | | | | | |(IV) = (1 - 2 + | | | | | |3 + 4) | | | | | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| |Загальний чистий| | | | | |потік від | | | | | |загальної | | | | | |діяльності (I + | | | | | |II - III + IV) | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) заповнюється при складанні річної звітності
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 5
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
21.11.2007 N 216
( v0216506-07 ),
15.09.2008 N 375
( v0375506-08 ),
13.04.2009 N 152
( v0152506-09 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про виконання Державного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Доходи
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за |виконано |затверджено| план на |виконано |затверджено| план на |виконано | | | | Верховною |звітний рік| звітний | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| | | | | Радою | з | період | | Радою | з | | Радою | з | | | | |України на |урахуванням| (рік) з | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | | хххххххх | | | | | | | | | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
II. Видатки
II.1 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |---------------------+---------------------+---------------------| | |( v0604201-01 )| план на |виконано | план на |виконано | план на |виконано | | | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| | | | | з | | з | | з | | | | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| | | | | внесених | | внесених | | внесених | | | | | змін | | змін | | змін | | |----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | | ххххххх | | | | | | | |----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
II.2 Видатки за функціональною класифікацією видатків та
кредитування бюджету ( v0604201-01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за | касове |затверджено| план на | касове |затверджено| план на | касове | | | | Верховною |звітний рік| звітний |виконання| Верховною |звітний рік|виконання| Верховною |звітний рік|виконання| | | | Радою | з | період | за | Радою | з | за | Радою | з | за | | | |України на |урахуванням| (рік) з | звітний |України на |урахуванням| звітний |України на |урахуванням| звітний | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| період |звітний рік| внесених | період |звітний рік| внесених | період | | | | з | змін | внесених | (рік) | з | змін | (рік) | з | змін | (рік) | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | | хххх | | | | | | | | | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
II.3 Видатки за економічною класифікацією видатків бюджету
( v0604201-01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |---------------------+---------------------+---------------------| | |( v0604201-01 )| план на | касове | план на | касове | план на | касове | | | |звітний рік|виконання|звітний рік|виконання|звітний рік|виконання| | | | з | за | з | за | з | за | | | |урахуванням| звітний |урахуванням| звітний |урахуванням| звітний | | | | внесених | період | внесених | період | внесених | період | | | | змін | (рік) | змін | (рік) | змін | (рік) | |----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| | | хххх | | | | | | | |----------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
III Кредитування державного бюджету
III.1 Кредитування за програмною класифікацією видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за | відкрито |направлено|виконано |затверджено| план на |виконано |затверджено| план на |виконано | | | | Верховною |звітний рік| звітний |асигнувань|відкритих | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| | | | | Радою | з | період |за звітний|асигнувань| | Радою | з | | Радою | з | | | | |України на |урахуванням| (рік) з | період | на | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| (рік) |здійснення| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | | | | | з | змін | внесених | | видатків | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |за звітний| |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | період | | змін | | | змін | | | | | | | | | | (рік) | | | | | | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | | ххххххх | | | | | | | | | | | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
III.2 Кредитування за функціональною класифікацією видатків
та кредитування бюджету ( v0604201-01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за |виконано |затверджено| план на |виконано |затверджено| план на |виконано | | | | Верховною |звітний рік| звітний | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| | | | | Радою | з | період | | Радою | з | | Радою | з | | | | |України на |урахуванням| (рік) з | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | | хххх | | | | | | | | | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
III.3 Кредитування за класифікацією кредитування бюджету
( v0604201-01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за |виконано |затверджено| план на |виконано |затверджено| план на |виконано | | | | Верховною |звітний рік| звітний | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| | | | | Радою | з | період | | Радою | з | | Радою | з | | | | |України на |урахуванням| (рік) з | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | | хххх | | | | | | | | | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
IV. Фінансування
IV.1 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом кредитора ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------ |Показники | Код бюджетної | Загальний |Спеціальний| Разом, | | | класифікації | фонд, | фонд, | виконано | | |( v0604201-01 ) | виконано | виконано | | |-----------+----------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------+----------------+-----------+-----------+-----------| | | хххххх | | | | |-----------+----------------+-----------+-----------+-----------| |Всього | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
IV.2 Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | | класифікації |---------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------| | |( v0604201-01 )|затверджено| план на | план за |виконано |затверджено| план на |виконано |затверджено| план на |виконано | | | | Верховною |звітний рік| звітний | | Верховною |звітний рік| | Верховною |звітний рік| | | | | Радою | з | період | | Радою | з | | Радою | з | | | | |України на |урахуванням| (рік) з | |України на |урахуванням| |України на |урахуванням| | | | |звітний рік| внесених |урахуванням| |звітний рік| внесених | |звітний рік| внесених | | | | | з | змін | внесених | | з | змін | | з | змін | | | | |урахуванням| | змін | |урахуванням| | |урахуванням| | | | | | змін | | | | змін | | | змін | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| | | хххххх | | | | | | | | | | | |----------+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------+-----------+-----------+---------| |Всього | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 7
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
13.04.2009 N 152
( v0152506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про бюджетну заборгованість
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської
заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного
бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коди бюджетної |Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість |Зареєстровані фінансові| | класифікації | |--------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------|зобов'язання на кінець | | ( v0604201-01 ) | | на | на кінець звітного |списана | на | на кінець звітного періоду (року) |списана | звітного періоду | | | |початок | періоду (року) | за |початок | | за | (року) | | | |звітного|--------------------|період з|звітного|--------------------------------------------------------|період з|-----------------------| | | | року, |усього | з неї |початку | року, |усього | у тому числі: | з неї: |початку |усього | з них | |-----------------------| | усього | |прострочена |звітного| усього | |---------------------------+--------------------|звітного| | кредиторська | |програмної |економічної| | | | | року | | |бюджетна(**)|небюджетна(**)|прострочена |термін | року | |заборгованість | | | | | | | | | | | | | |оплати | | | | | | | | | | | | | | | | |якої не| | | | | | | | | | | | | | | | |настав | | | | |-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------| | ххххххх | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | | Доходи(*)| | | х | | | | х | х | х | х | | х | х | |-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | |Видатки - | | | | | | | | | | | | | | | | | усього | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | |у тому | | | | | | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----------+----------+--------+-------+------------+--------+--------+-------+------------+--------------+------------+-------+--------+-------+---------------| | | хххх | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків ( v0604201-01 ), з виведенням
підрахункових сум по них
--------------- (*) заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в
частині власних надходжень
(**) заповнюється при складанні річного звіту
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис
II. Інформація про заборгованість розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами
---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коди бюджетної |Показники | Дебіторська | Кредиторська | Зареєстровані фінансові | | класифікації | | заборгованість | заборгованість | зобов'язання на кінець | | ( v0604201-01 ) | | | | звітного періоду (року) | | | |-----------------+-----------------+-------------------------| | | | на | на | на | на |усього(*)| з них | |-------------------------| |початок | кінець |початок | кінець | | кредиторська | |програмної | економічної | |звітного|звітного|звітного|звітного| |заборгованість | | | та | | року |періоду | року |періоду | | | | |кредитування | | | (року) | | (року) | | | |-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | ххххххх | | | | | | | | | |-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | | |Видатки - | | | | | | | | | | усього | | | | | | | |-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | | |у тому | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | |-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+---------------| | | хххх | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Звітні дані про бюджетну заборгованість
заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного
бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету ( v0604201-01 ) в розрізі кодів
економічної класифікації видатків та класифікації кредитування
бюджету ( v0604201-01 ), з виведенням підрахункових сум по них
--------------- (*) при складанні річного звіту графа 8 за кодами
класифікації кредитування не заповнюється
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 8
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання захищених статей видатків
Державного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
-------------------------------------------------------------------------------------- |Код програмної |Показники |Код економічної|Затверджено|Затверджено|Фактично| Касові | | класифікації | | класифікації |на звітний |на звітний |виділено|видатки | | видатків та | | видатків | рік | рік з |коштів з| з | | кредитування | | бюджету(*) | |урахуванням|початку |початку | | бюджету | |( v0604201-01 )| | змін |звітного|звітного| |( v0604201-01 )| | | | | року | року | |---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------| | xxxxxxx | xxxxxxx | | | | | | |---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------| | | | xxxx | | | | | |---------------+----------+---------------+-----------+-----------+--------+--------| | |Всього | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
--------------- (*) заповнюється відповідно до переліку захищених статей
видатків загального фонду державного бюджету, затвердженого
законом України про Державний бюджет України на відповідний рік
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 9
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про використання коштів з резервного фонду
Державного бюджету України
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | КПК | КЕКВ | Найменування |Затверджено| Дата і |Передбачено| План на | Асигнування, | Касові | Залишок | |( v0604201-01 )|( v0604201-01 )| відомчої | Верховною | номер | актами |звітний рік| отримані |видатки |невикористаних| | | або КККБ | класифікації | Радою | акта | Кабінету | з | розпорядниками з | з | відкритих | | |( v0604201-01 )| видатків |України на |Кабінету | Міністрів |урахуванням| початку звітного |початку |асигнувань на | | | | державного |звітний рік|Міністрів| України | змін | року |звітного| кінець | | | | бюджету | | України | | |------------------| року | звітного | | | |( v0604201-01 )| | | | |всього| у тому | | періоду | | | | | | | | | | числі, на | | (року) | | | | | | | | | | умовах | | | | | | | | | | | |повернення | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------| | | |Затверджено | | х | | х | х | х | х | х | | | |Законом України| | | | | | | | | | | |"Про Державний | | | | | | | | | | | |бюджет України | | | | | | | | | | | |на 20__ рік" | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------| | | |Видано за | х | х | | | | | | | | | |актами Кабінету| | | | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | | | | |України - | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------| | | |в тому числі по| х | | | | | | | | | | |відомствам: | | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------| | ххххххх | | | х | | | | | | | | |---------------+---------------+---------------+-----------+---------+-----------+-----------+------+-----------+--------+--------------| | | хххх | | х | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 11
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
13.04.2009 N 152
( v0152506-09 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про кредити та операції, що стосуються
державних гарантійних зобов'язань
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: річна, квартальна Одиниця виміру: грн.коп.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Назва | Сума простроченої | Сума простроченої | Сума простроченої | Сума простроченої | Курсова | Сума простроченої | | |позичаль-| заборгованості перед | заборгованості перед | заборгованості перед | заборгованості перед | різниця по | заборгованості перед | | | ника | державним бюджетом за | державним бюджетом за | державним бюджетом за | державним бюджетом за | простроченій | державним бюджетом за | | | | кредитами, наданими | кредитами, наданими | кредитами, наданими | кредитами, наданими |заборгованості| кредитами, наданими | | | | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | підприємствам за рахунок | перед | підприємствам за рахунок | | | |коштів, залучених державою|коштів, залучених державою|коштів, залучених державою|коштів, залучених державою| державним |коштів, залучених державою| | | | та/або під державні | та/або під державні | та/або під державні | та/або під державні | бюджетом за | та/або під державні | | | | гарантії, на початок | гарантії, що виникла за | гарантії, погашена за |гарантії, списана протягом| іноземними | гарантії, на кінець | | | | звітного року | звітний період (рік) | звітний період (рік) | звітного періоду (року) |кредитами, яка| звітного періоду (року) | | | |--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------| виникла за |--------------------------| | | | в іноземній | в | в іноземній | в | в іноземній | в | в іноземній | в |звітний період| в іноземній | в | | | | валюті |національній| валюті |національній| валюті |національній| валюті |національній| (рік) | валюті |національній| | | |-------------| валюті по |-------------| валюті по |-------------| валюті по |-------------| валюті по | |-------------| валюті по | | | | код |сума | курсу на | код |сума | курсу на | код |сума | курсу на | код |сума | курсу на | | код |сума | курсу на | | | |валюти | | початок |валюти | | дату |валюти | | дату |валюти | | дату | |валюти | | кінець | | | | | | звітного | | | виникнення | | |зарахування | | |зарахування | | | | звітного | | | | | | року | | | | | | до | | | до | | | | періоду | | | | | | | | | | | |держбюджету | | |держбюджету | | | | (року) | |--+---------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |--+---------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--+---------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| | Разом: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Заборгованість позичальників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації: | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| | Разом: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+-------+-----+------------+--------------+-------+-----+------------| | Усього: | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 12
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказом ДКУ
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 ),
11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ДОВІДКА
про повернення кредитів, наданих
з державного бюджету
за січень - ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------ | Коди |Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | | | надходжень |--------------------+--------------------| | | | план на |надійшло| план на |надійшло| | | |звітний рік| з |звітний рік| з | | | | з |початку | з |початку | | | |урахуванням|звітного|урахуванням|звітного| | | | змін | року | змін | року | |---------+------------+-----------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+------------+-----------+--------+-----------+--------| |хххххххх | | | | | | |---------+------------+-----------+--------+-----------+--------| | |Разом по | | | | | | |звіту | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 13
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
21.11.2007 N 216
( v0216506-07 ),
07.10.2009 N 419
( v0419506-09 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про виконання розпису витрат спеціального
фонду Державного бюджету України з розподілом
за видами надходжень(*)
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код |Найменування | План на |План за| Залишок |Надходження, |Нерозподілені |Надходження|Виконання|Невикористаний| | | |звітний рік|січень-| коштів на | не | надходження | з початку | за | залишок | | | | з |звітний| початок |зараховані на| головних | звітного |видатками| | | | |урахуванням|місяць | звітного року | рахунки |розпорядників | року на | та | | | | | змін | | (ККФ 602100) | головних | | виконання | надання | | | | | | |( v0604201-01 )|розпорядників| | програм |кредитів | | |----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------| |КВК | | | | | | | | | | |( v0604201-01 ) | | | | | | | | | | |----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------| |КПКВ | | | | | | | | | | |( v0604201-01 ) | | | | | | | | | | |----------------+-------------+-----------+-------+---------------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------| |Код надходження | | | | | | | | x | x | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка.
--------------- (*) крім інформації за власними надходженнями розпорядників
бюджетних коштів
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підпис

Додаток 14
до наказу Державного
казначейства України
30.01.2007 N 25
( v0025506-07 )
(зі змінами, внесеними
наказами ДКУ
15.09.2008 N 375
( v0375506-08 )
та 11.02.2010 N 42)
( v0042506-10 )

ЗВІТ
про надання та використання місцевими
бюджетами дотацій та субвенцій,
отриманих з державного бюджету
станом на 1 ____________ 20__ року

Періодичність: місячна, квартальна, річна Одиниця виміру: грн.коп.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Код |Залишок на початок |Перераховано|Надійшло|Касові | Залишок на кінець | | | класифікації | звітного року | залишок | коштів |видатки| звітного періоду | | |доходів бюджету| | | | | (року) | | |( v0604201-01 )|-------------------| | | |-------------------| | | | на | на | | | | на | на | | | |рахунках |рахунках | | | |рахунках |рахунках | | | |місцевих |бюджетних| | | |місцевих |бюджетних| | | |бюджетів |установ | | | |бюджетів |установ | |------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | |------------+---------------+---------+---------+------------+--------+-------+---------+---------| |Разом по | | | | | | | | | |звіту | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова __________________
підпис
Директор Департаменту __________________
підписвгору