Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 27.05.2008274
Документ v0274282-08, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2008 N 274

Про затвердження рішення
Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 02.03.2001 N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 27.05.2008 N 17 додається) щодо:
1.1. видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Гой" (ідентифікаційний код юридичної особи:
32660449, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ,
вул. Ялтинська, 5-б); фізичній особі - підприємцю Галагдиній А.А.
(ідентифікаційний номер 2232619926, місце проживання фізичної
особи: м. Чернівці, 2-й провулок Герцена, 4, 25); фізичній особі -
підприємцю Галагдину О.О. (ідентифікаційний номер 2235313193,
місце проживання фізичної особи: м. Чернівці, 2-й провулок
Герцена, 4, 25); ТОВ "Дента" (ідентифікаційний код 21415372,
місцезнаходження юридичної особи: м. Чернівці, вул. Головна, 135);
1.2. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);
1.3. відмови у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);
1.4. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу);
1.5. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);
1.6. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);
1.7. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатка 2 до Протоколу);
1.8. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт без розгляду (Перелік 2
додатка 2 до Протоколу);
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
В.о. Міністра В.Г.Бідний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
27.05.2008 N 274

ПРОТОКОЛ N 17
засідання Ліцензійної комісії
МОЗ України від 27 травня 2008 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Митник З.М., Шпак І.В., Коновалова Л.М., Банчук М.В.,
Пономаренко А.М., Бєлотєлов М.Г., Григорович В.Р., Гарнік Т.П.,
Зозовська Л.П.
Порядок денний:
1. Про позапланову перевірку дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Гой".
2. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Галагдиною А.А.
3. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Галагдиним О.О.
4. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Ляшук Г.П.
5. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Дента".
6. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ Виробничо-комерційною фірмою "Альфа В.В.".
7. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
8. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Слухали:
Шпака І.В. - директора Департаменту контролю якості медичних
і фармацевтичних послуг, голову комісії: У зв'язку із зверненням до МОЗ України гр. Кутєпова О.В., на
виконання наказу МОЗ України від 15.05.2008 р. N 162-Адм "Про
позапланову перевірку дотримання Ліцензійних умов провадження
медичної практики ПП "Гой", комісією Міністерства охорони здоров'я
України з 16.05.2008 по 21.05.2008 року у присутності директора
Кодочігової Ірини Олегівни була проведена позапланова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики ( z0189-01 ) ПП "Гой" (ідентифікаційний код
юридичної особи: 32660449, місцезнаходження юридичної особи:
м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б; місце провадження діяльності:
м. Київ, вул. Урлівська, 8). Перевіркою встановлено наступне. Приватне підприємство "Гой" здійснює господарську діяльність
з медичної практики на підставі ліцензії МОЗ України від 1 грудня
2006 року серії АВ N 300682 за спеціальностями: акушерство і
гінекологія, урологія, ультразвукова діагностика, медична сестра
з масажу. ПП "Гой" здійснює діяльність за лікарськими спеціальностями
та спеціальностями молодших медичних спеціалістів з медичною
освітою, які не зазначені у ліцензії (кардіологія, анестезіологія,
психотерапія, ендокринологія, терапія, дитяча гінекологія,
дерматовенерологія, сексопатологія, отоларингологія, загальна
практика - сімейна медицина, сестринська справа тощо), що є
порушенням п.2.1.2, п.2.3.3 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони
здоров'я України від 16 лютого 2001 р. N 38/63 ( z0188-01 )
(далі - Ліцензійні умови). В ході перевірки питань, зазначених у зверненні
гр. Кутєпова О.В., комісією перевірено історію хвороби N 242
онкохворої, яка звернулася зі скаргами на біль внизу живота,
первинний прийом якої проводила лікар Риндіна О.С. На хворих з
захворюваннями, що передаються статевим шляхом, та заразними
шкірними дерматозами екстрені повідомлення не оформляються та
не подаються в шкірно-венерологічну лікарню, що є порушенням
наказу МОЗ України від 29.12.2000 року N 369 ( v0369282-00 ) та
п.2.3.2, п.2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). У медичному центрі "Герос" ПП "Гой" не ведеться первинна
медична документація встановленого зразка, що є порушенням п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Під час проведення перевірки лікар-уролог був відсутній. На
запитання, ким проводиться урологічний прийом, директор
Кодочігова І.О. відповіла, що лікар з випробувальним терміном, без
уточнення прізвища, стажу роботи та кваліфікаційної категорії, а
крім того хворих консультує "уролог-хірург із клініки" - назву
клініки та прізвище консультанта директором не вказано. Перевірена
одна амбулаторна картка та історія хвороби денного стаціонару
невстановленого зразка, в якій обґрунтування діагнозу та
призначеного лікування відсутнє, немає лабораторних даних
підтвердження діагнозу гострого простатиту, що є порушенням
п.2.3.2 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В ході перевірки встановлено, що 23 жовтня 2006 року головним
державним санітарним лікарем Дарницького району винесена постанова
за N 184 про застосування адміністративно-запобіжних заходів за
порушення санітарного законодавства, якою роботу медичного центру
"Герос" ПП "Гой" було тимчасово припинено. На час перевірки вимоги
зазначеної постанови не виконуються. За інформацією СЕС Дарницького району медичний центр "Герос"
продовжує функціонувати з грубими порушеннями вимог чинного
законодавства (СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров", ОСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 )
"Стерилизация, дезинфекция изделий медицинского назначения",
ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони здоров'я"), що
є порушенням п.2.1.3 та п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Для перевірки питань, зазначених у зверненні
гр. Кутєпова О.В., членами комісії було запропоновано надати
трудові книжки, штатний розпис, перелік послуг, які надаються
медичним центром, медичні картки та пояснення дерматовенеролога
з питань порядку прийому хворих та питань, зазначених у зверненні.
Зазначені документи представлені не були, що є порушенням п.3 та
п.5.3 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я,
що ліцензуються, затвердженим наказом Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства
охорони здоров'я України від 18 вересня 2002 року N 103/346
( z0820-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
9 жовтня 2002 р. за N 820/7108. Зазначені документи були представлені директором ПП "Гой"
Кодочіговою І.О. 26.05.2008 року. Копії первинної медичної
документації представлені не були, оскільки головний лікар
ПП "Гой" зі слів директора Кодочігової І.О. хворіє. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ПП "Гой" розпорядження про усунення
в трьохмісячний термін порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
в частині: - приведення кабінетів у відповідність до вимог
ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони здоров'я") та
СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров", дотримання вимог санітарно-епідеміологічних
норм (ОСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилизация, дезинфекция
изделий медицинского назначения" (п.2.1.3 та п.2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог ведення медичної документації (обліку і
звітності) за формами державної статистичної звітності (п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання стандартів та протоколів діагностики і лікування
захворювань відповідно до наказів МОЗ України (п.2.1.1, п.2.3.2
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - припинення діяльності за спеціальностями, які не зазначені
в ліцензії (п.2.1.2 та п.2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Григоровича В.Р. - начальника Відділу державної акредитації
закладів охорони здоров'я - заступника директора Департаменту
контролю якості медичних і фармацевтичних послуг, голову комісії: На підставі наказу МОЗ України від 23.04.2008 N 225
( v0225282-08 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2008 року" та на виконання наказу МОЗ України від 08.05.2008
N 151-Адм комісією Міністерства охорони здоров'я України з 14 по
20 травня 2008 року проведена планова перевірка додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Галагдиним О.О. (ідентифікаційний номер 2235313193, місце
проживання фізичної особи: м. Чернівці, 2-й провулок Герцена, 4,
25. Місце провадження господарської діяльності за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 17). Перевіркою встановлено наступне. Ліцензіатом не дотримуються правила зберігання лікарських
засобів (деякі лікарські препарати мають прострочений термін
придатності. Відсутні інструкції по застосуванню препаратів та
сертифікати до них), що є порушенням вимог п. 1.5, 3.8, 5.3.1 та
5.3.2 наказу МОЗ України від 16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ) та
п.2.1.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ), затверджених наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства охорони здоров'я України від 16 лютого 2001 р.
N 38/63 ( z0188-01 ) (далі - Ліцензійні умови). Не ведеться первинна медична документація ("Листок щоденного
обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда ф. N 037-1/о
( v0181282-01 ), "Щоденник обліку роботи
лікаря-стоматолога-ортопеда" ф. N 039-4/о ( v0181282-01 ),
"Медична карта стоматологічного хворого" ф. N 043/о
( va302282-99 ) відповідно до вимог наказу МОЗ України від
27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)" та наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181
( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99
N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України
від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (порушення п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Галагдин О.О. не подавав обов'язкову державну статистичну
звітність за 2007 р. до територіальних органів медичної
статистики, що є порушенням вимог наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276, та п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Ємкості для зберігання вати та ролів не стерилізуються, що є
порушенням вимог статті 22 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та
п.3 ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення" та п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Засоби вимірювальної техніки не забезпечені метрологічною
повіркою, що є порушенням вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та наказу
Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про
порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці" (п.2.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Галагдину О.О.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), в частині: - дотримання правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів відповідно до вимог п.1.5, 3.8, 5.3.1 та 5.3.2
наказу МОЗ України від 16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ) (п.2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог ведення первинної медичної документації
("Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда
ф. N 037-1/о, "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"
ф. N 039-4/о, "Медична карта стоматологічного хворого" ф. N 043/о
( va302282-99 ), які затверджені наказом МОЗ України від 27.12.99
N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)", та наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181
( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99
N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України
від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - подання звітів до територіальних органів медичної
статистики відповідно до вимог наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276 (п.2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог статті 22 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та
п.3 ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення" (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - забезпечення метрологічною повіркою засобів вимірювальної
техніки та погодження їх переліку з територіальним органом
Держспоживстандарту України, які перебувають в експлуатації,
відповідно до вимог ч.2 ст.11 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та наказу
Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про
порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці" (п.2.1.3
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Григоровича В.Р.: На підставі наказу МОЗ України від 23.04.2008 N 225
( v0225282-08 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2008 року" та на виконання наказу МОЗ України від 08.05.2008
N 151-Адм комісією Міністерства охорони здоров'я України з 14 по
20 травня 2008 року проведена планова перевірка додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Галагдиною А.А. (ідентифікаційний номер 2232619926, місце
проживання фізичної особи: м. Чернівці, 2-й провулок Герцена, 4,
25. Місце провадження господарської діяльності: м. Чернівці,
вул. Головна, 17). Перевіркою встановлено наступне. Деякі лікарські препарати мають прострочений термін
придатності. Відсутні інструкції по застосуванню препаратів та
сертифікати до них, що є порушенням вимог п.1.5, 3.8, 5.3.1 та
5.3.2 наказу МОЗ України від 16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ) та
п.2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Галагдиною А.А. не ведеться первинна медична документація
("Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда
ф. N 037-1/о, "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"
ф. N 039-4/о, "Медична карта стоматологічного хворого" ф. N 043/о
( va302282-99 ) відповідно до вимог наказу МОЗ України від
27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)" та наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181
( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99
N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України
від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (порушення п.2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). Ліцензіат не подавав обов'язкову державну статистичну
звітність за 2007 р. до територіальних органів медичної статистики
відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітності
з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення", який
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007
N 1009/14276 (порушення п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Ємкості для зберігання вати та ролів не стерилізуються, що є
порушенням вимог статті 22 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ),
п.3 ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення" та п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Засоби вимірювальної техніки не забезпечені метрологічною
повіркою, що є порушенням вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та наказу
Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про
порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці" та п.2.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Галагдиній А.А.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), в частині: - дотримання правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів відповідно до вимог п.1.5, 3.8, 5.3.1 та 5.3.2
наказу МОЗ України від 16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ) (п.2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог ведення первинної медичної документації
("Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"
ф. N 037-1/о, "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"
ф. N 039-4/о, "Медична карта стоматологічного хворого" ф. N 043/о
( va302282-99 ), які затверджені наказом МОЗ України від 27.12.99
N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової
статистичної документації, що використовується в поліклініках
(амбулаторіях)", та наказу МОЗ України від 15.05.2001 N 181
( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99
N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України
від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - подання звітів до територіальних органів медичної
статистики відповідно до вимог наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про
затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та
інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві
юстиції України від 03.09.2007 N 1009/14276 (п.2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог статті 22 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та
п.3 ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення" (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - забезпечення метрологічною повіркою засобів вимірювальної
техніки та погодження їх переліку з територіальним органом
Держспоживстандарту України, які перебувають в експлуатації,
відповідно до вимог ч.2 ст.11 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та наказу
Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про
порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці" (п.2.1.3
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Слухали:
Григоровича В.Р.: На підставі наказу МОЗ України від 23.04.2008 N 225
( v0225282-08 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2008 року" та на виконання наказу МОЗ України від 08.05.2008
N 151-Адм у присутності директора Гринюка О.М. комісією
Міністерства охорони здоров'я України з 14 по 20 травня 2008 року
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Дента" (ідентифікаційний код 21415372,
місцезнаходження юридичної особи та місце провадження діяльності:
м. Чернівці, вул. Головна, 135). Перевіркою встановлено наступне. Назви посад у штатному розписі не відповідають Номенклатурі
лікарських спеціальностей ( z0015-98 ), затверджених наказом МОЗ
від 28.10.2002 N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
від 12.12.2002 N 893/7180. ТОВ "Дента" здійснює діяльність за спеціальностями молодших
медичних спеціалістів з медичною освітою, які не зазначені
у ліцензії (зубний технік, медична сестра тощо), що є порушенням
п.2.1.2, п.2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не ведеться первинна медична документація ("Листок щоденного
обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінету" ф. 037/о ( va302282-99 ), "Листок щоденного
обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" ф. N 037-1/о, "Листок
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о, "Щоденник обліку
роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" ф. N 039-4/о), які затверджені
наказами МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про
затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та від 15.05.2001
N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від
27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ
України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (порушення п.2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Форма 043/о ( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного
хворого" ведеться з порушенням наказу МОЗ України від 03.07.2001
N 258 ( v0258282-01 ) "Про затвердження типових інструкцій щодо
заповнення форм первинної медичної документації
лікувально-профілактичних закладів", а саме: не внесені: скарги
хворого, дані об'єктивного дослідження, розвиток теперішнього
захворювання тощо (порушення п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). У лікаря-стоматолога Гридина О.Г. відсутня спеціалізація за
фахом "ортопедична стоматологія", що є порушенням вимог статті 74
Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ),
наказу МОЗ від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" та п.2.2 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Ємкості для зберігання вати та ролів не стерилізуються, що є
порушенням вимог статті 22 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ),
п.3 ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення" та п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Засоби вимірювальної техніки не забезпечені метрологічною
повіркою, що є порушенням вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ), наказу Держспоживстандарту
України від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про порядок складання
переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та підлягають повірці" та п.2.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "Дента" розпорядження про усунення
в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
в частині: - приведення штатного розпису до вимог номенклатури
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою,
затвердженої наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 )
"Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" (п.2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення відповідності лікаря-стоматолога Гридина О.Г.
єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до вимог наказу МОЗ
України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (п.2.2 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - переоформлення діючої ліцензії у зв'язку з розширенням
видів діяльності відповідно до вимог п.п.2.1.2, 2.3.3 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ); - дотримання правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах відповідно
до вимог п.1.5, 3.8, 5.3.1 та 5.3.2 наказу МОЗ України від
16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ) (п.2.1.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - дотримання вимог ведення первинної медичної документації
("Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога
стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету" ф. 037/о
( va302282-99 ), "Листок щоденного обліку роботи
лікаря-стоматолога-ортопеда ф. N 037-1/о, "Листок щоденного обліку
роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки,
відділення, кабінету)" ф. N 039-2/о, "Щоденник обліку роботи
лікаря-стоматолога-ортопеда" ф. N 039-4/о), відповідно до вимог
наказів МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про
затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та від 15.05.2001
N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ України від
27.12.99 N 302" із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ
України від 05.02.2007 N 58 ( v0058282-07 ) (п.2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ); - дотримання правил ведення первинної медичної документації
(форма 043/о ( va302282-99 ) "Медична карта стоматологічного
хворого") відповідно до вимог Типової інструкції щодо заповнення
форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних
закладів, яка затверджена наказом МОЗ України від 03.07.2001 N 258
( v0258282-01 ) (п.2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення метрологічною повіркою засобів вимірювальної
техніки та погодження їх переліку з територіальним органом
Держспоживстандарту України, які перебувають в експлуатації,
відповідно до вимог ч.2 ст.11 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та наказу
Держспоживстандарту України від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про
порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці" (п.2.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог статті 22 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та
п.3 ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилізація і дезінфекція
виробів медичного призначення" (п.2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
Слухали:
Григоровича В.Р.: Відповідно до зазначених наказів комісією МОЗ також була
проведена планова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Ляшук Г.П.
(ідентифікаційний номер 2268319489, місце проживання фізичної
особи: м. Чернівці, пр. Незалежності, 82, кв. 41) та ТОВ
Виробничо-комерційною фірмою "Альфа В.В." (ідентифікаційний код
25074075, місцезнаходження юридичної особи: м. Чернівці,
вул. Комарова, 15). Порушення Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики зазначеними
ліцензіатами комісією не виявлено.
Слухали:
Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст.14, ст.16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 30 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензії 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 6 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 1); - переоформити ліцензії 2 суб'єктів господарювання (Перелік 4
додатка 1); - видати копії ліцензій 2 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст.14, ст.16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 2); - залишити заяви без розгляду 2 суб'єктів господарювання
(Перелік 2 додатка 2).
Голова
Ліцензійної комісії З.М.Митник
Секретар
Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
27.05.2008 N 17

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Шмалій Володимир Валерійович
Місцезнаходження: Вінницька обл., Немирівський р-н,
м. Немирів, вул. Горького, 45, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2787908559 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/02-М
2 Комісарчук Олександр Васильович
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Пархоменка, 11, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2860306553 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/03-М
3 Відкрите акціонерне товариство "ТУРИСТИЧНА ФІРМА
ЛЬВІВ-СУПУТНИК"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116 Ідентифікаційний код: 13811487 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/04-М
4 Рівненська обласна клінічна лікарня
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Київська, 78-г Ідентифікаційний код: 02000010 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рентгенологія, фізіотерапія,
підліткова терапія, функціональна діагностика, стоматологія,
сурдологія, організація і управління охороною здоров'я, терапія,
акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія,
гастроентерологія, гематологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, кардіологія, комбустіологія, народна та
нетрадиційна медицина, неврологія, нефрологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, променева терапія,
психіатрія, пульмонологія, ревматологія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, хірургія, проктологія,
судинна хірургія, хірургія серця і магістральних судин, торакальна
хірургія, бактеріологія, професійна патологія, дієтологія,
ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика;
номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), медична статистика,
рентгенологія, стоматологія Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/06-М
5 Приватне підприємство "Дитячий оздоровчий табір "МЕРКУРІЙ"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, вул. Кірова, 90,
офіс 19 Ідентифікаційний код: 35611745 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча алергологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча гастроентерологія, дитяча
ендокринологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
пульмонологія, дитяча урологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча
хірургія, дієтологія, загальна практика - сімейна медицина, дитяча
стоматологія, лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна
медицина, функціональна діагностика, фізіотерапія, педіатрія,
ультразвукова діагностика, дерматовенерологія, стоматологія,
сестринська справа Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/09-М
6 Приватне підприємство "НЕОДЕНТ-ЖЕМЧУЖИНА"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 10,
приміщення 4 Ідентифікаційний код: 35842379 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
дитяча стоматологія, ортодонтія; номенклатура спеціальностей
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
рентгенологія Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/10-М
7 Приватне підприємство "ВІТА САНА"
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 7, кв. 75 Ідентифікаційний код: 34950883 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургія, терапія Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/12-М
8 Малкова Наталія Геннадіївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Гулака-Артемовського, 3, 29 Ідентифікаційний код: 2190011625 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/03-М
9 Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ференца
Ракоці, 3 Ідентифікаційний код: 01992825 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча алергологія, дитяча
анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія,
дитяча гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча імунологія,
дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні
хвороби, дієтологія, загальна практика - сімейна медицина,
клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, паразитологія, педіатрія,
підліткова терапія, рентгенологія, рефлексотерапія, сурдологія,
терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика; номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани), лабораторна справа (клініка),
медико-профілактична справа, сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/04-М
10 Ужгородський міський перинатальний центр
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Грибоєдова, 20-б Ідентифікаційний код: 33985433 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю анестезіологія, акушерство і
гінекологія, дитяча урологія, імунологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура,
неонатологія, організація і управління охороною здоров'я,
рентгенологія, функціональна діагностика, медична статистика Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/05-М
11 Бережний Євген Петрович
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Успенська, 57, кв. 3 Ідентифікаційний код: 2374901334 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/06-М
12 Бикова Тетяна Михайлівна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Уборевича, 20, кв. 29 Ідентифікаційний код: 2200301066 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/07-М
13 Дорогавцев Дмитро Анатолійович
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Радянської України, 9,
кв. 248 Ідентифікаційний код: 2252000819 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/08-М
14 Ластович Людмила Дмитрівна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мукачівська, 8, кв. 42 Ідентифікаційний код: 2126003926 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/09-М
15 Гнатенко Сергій Анатолійович
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Дзержинского, 24, кв. 43 Ідентифікаційний код: 2607618336 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/10-М
16 Кузьма Орися Василівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Берегівський р-н,
м. Берегово, вул. Архітектурна, 1 Ідентифікаційний код: 2722710163 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/11-М
17 Баб'як Віталій Валерійович
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Стрий,
вул. О. Кобилянської, 13 Ідентифікаційний код: 2847608159 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за номенклатурою спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/12-М
18 Цвяк Олег Дмитрович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. Ворошилова, 5, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2720314573 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/13-М
19 Цвяк Віталіна Григорівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Летичівський р-н,
смт Летичів, вул. Ворошилова, 5, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2849109525 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/14-М
20 Багнюк Марта Євстахівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Личаківська, 50, кв. 7 Ідентифікаційний код: 2237311221 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/16-М
21 Комунальна установа "Кодимська центральна районна лікарня"
Місцезнаходження: Одеська обл., Кодимський р-н, м. Кодима,
вул. Кривенцова, 1 Ідентифікаційний код: 01998785 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, акушерство і гінекологія, ультразвукова діагностика,
терапія, неврологія, організація і управління охороною здоров'я,
урологія, дерматовенерологія, стоматологія, ендокринологія,
офтальмологія, нефрологія, отоларингологія, кардіологія,
гастроентерологія, функціональна діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, хірургія, ортопедія і
травматологія, ревматологія, педіатрія, інфекційні хвороби,
онкологія, гематологія, алергологія, психотерапія, фізіотерапія,
лікувальна фізкультура, проктологія, пульмонологія, народна та
нетрадиційна медицина, ендоскопія, рентгенологія, рефлексотерапія;
номенклатура спеціальностей молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні стани),
медико-профілактична справа, санологія, лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (гігієна), лабораторна справа
(патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/17-М
22 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ЗАРЕВО"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської,
69, кв. 94 Ідентифікаційний код: 24440241 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/01-М
23 Приватне підприємство "Нарлік"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Балтійська, 21, кв. 32 Ідентифікаційний код: 33533812 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, неврологія, педіатрія,
дерматовенерологія, народна та нетрадиційна медицина Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/03-М
24 Семенюк Ірина Петрівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Менделєєва, 37-б, кв. 27 Ідентифікаційний код: 1975410883 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/04-М
25 Северинівський кістково-туберкульозний санаторій
Місцезнаходження: Вінницька обл., Жмеринський р-н,
с. Северинівка, вул. Санаторська, 1 Ідентифікаційний код: 05484570 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна
діагностика, народна та нетрадиційна медицина, організація і
управління охороною здоров'я, рефлексотерапія, рентгенологія,
ортопедія і травматологія, урологія; номенклатура спеціальностей
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лабораторна справа (клініка), рентгенологія, стоматологія Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/06-М
26 Мерефіянський Костянтин Петрович
Місцезнаходження: Донецька обл., Мар'їнський р-н,
м. Мар'їнка, вул. Первомайська, 55 Ідентифікаційний код: 2496700951 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за номенклатурою спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/07-М
27 Білоцерківський пологовий будинок
Місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Семашка, 7 Ідентифікаційний код: 01994617 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дитяча алергологія, дитяча гінекологія, анестезіологія, дитяча
анестезіологія, генетика медична, епідеміологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, організація і
управління охороною здоров'я, педіатрія, неонатологія, терапія,
стоматологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
ультразвукова діагностика; номенклатура спеціальностей молодших
спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
акушерська справа, сестринська справа, сестринська справа
(операційна), лікувальна справа (невідкладні стани), медична
статистика Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/08-М
28 Приватне підприємство "ЛЮКС-ДЕНТ-2008"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Пашутінська, 36, кв. 1 Ідентифікаційний код: 35913905 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча
стоматологія Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/09-М
29 Бондаренко Зінаїда Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., Любомльський р-н,
м. Любомль, вул. Наталії Ужвій, 7-а, кв. 8 Ідентифікаційний код: 2169621182 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/10-М
30 Товариство з обмеженою відповідальністю "Алітамед"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Бровари, вул. Постишева,
5, кв. 42 Ідентифікаційний код: 35612293 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
дерматовенерологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/12-М
Всього: 30 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
27.05.2008 N 17

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про відмову
у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Падалкіна Ольга Станіславівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Харитонова, 5, кв. 31 Ідентифікаційний код: 2259715688 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова
діагностика у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутній дозвіл МОЗ
України випускнику педіатричного факультету обіймати посаду
лікаря-лікувальника Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/08-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
27.05.2008 N 17

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної
практики залишені без розгляду

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний
лікувально-діагностичний центр"
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Умань, вул. Енергетична,
1 Ідентифікаційний код: 35103976 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява не підписана суб'єктом
господарювання; пункти 1.5 та 1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики заповнені
неналежно Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/01-М
2 Приватне підприємство "Меліорбіомед"
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Болехів,
вул. Висотюка, 3 Ідентифікаційний код: 35799313 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: найменування закладу охорони
здоров'я у пункті 1.3 довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики, (довідка про стан
МТБ) не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N
385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони
здоров'я"; виявлена розбіжність відомостей щодо призначення
головного лікаря між пунктом 1.6 довідки про стан МТБ та наказом
про його призначення Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/05-М
3 Приватне підприємство "Агросдент"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Полонський р-н,
м. Полонне, вул. Академіка Герасимчука, 8 Ідентифікаційний код: 31919201 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо призначення головного лікаря між пунктом 1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики та
наказом про призначення головного лікаря (трудова книжка) Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/07-М
4 Приватне підприємство "ДЕМИТЛА"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Ахматової, 13-д Ідентифікаційний код: 35837939 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність дати на
номеру наказу про призначення керівника медичного закладу
в трудовій книжці, наказі від 01.04.2008 N 2 та пункті 1.6 довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів,
у тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/02-М
5 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕНС"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Яроцька, 1/55 Ідентифікаційний код: 13595288 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не поданий повний пакет
документів відповідно до вимог ст.16 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/15-М
6 Киричук Людмила Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вячеслава
Чорновола, 6, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2130821667 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
проживання між свідоцтвом про державну реєстрацію, заявою та
довідкою про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових
документів, у тому числі нормативно-правових документів із
стандартизації, необхідних для провадження господарської
діяльності з медичної практики Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/02-М
Всього: 6 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
27.05.2008 N 17

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-медична
фірма "АВІЦЕННА"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 26 Ідентифікаційний код: 22767386 Переоформити ліцензію АВ N 049692 від 09.03.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, стоматологія, зубний технік терміном дії з 27.05.2008
по 09.03.2011 Ліцензію АВ N 049692 від 09.03.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 26.05.2008 N 2605/01-М
2 Харківський національний медичний університет
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Леніна, 4 Ідентифікаційний код: 01896866 Переоформити ліцензію АВ N 333918 від 27.04.2007 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія,
гігієна праці, дерматовенерологія, дитяча гінекологія,
ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, імунологія,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна
фізкультура, народна та нетрадиційна медицина, неврологія,
онкологія, нефрологія, організація і управління охороною здоров'я,
отоларингологія, офтальмологія, професійна патологія,
психотерапія, психофізіологія, пульмонологія, рентгенологія,
рефлексотерапія, стоматологія, судово-медична експертиза,
сурдологія, терапевтична стоматологія, терапія, токсикологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія терміном дії з
27.05.2008 по 27.04.2012 Ліцензію АВ N 333918 від 27.04.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/11-М
Всього: 2 справи.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
27.05.2008 N 17

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
копії ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство фірма "ВАЛТАС"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 2, кв. 154 Ідентифікаційний код: 30579613 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю офтальмологія за місцем провадження діяльності м. Хмельницький, пр-т Миру, 82 Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/11-М
2 Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча
компанія "Центренерго"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 Ідентифікаційний код: 22927045 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, медицина невідкладних станів, терапія,
рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, стоматологія,
урологія, фізіотерапія, акушерство і гінекологія, ультразвукова
діагностика, отоларингологія, неврологія, офтальмологія,
ендоскопія, фельдшер, медична сестра з масажу, медична сестра з
стоматології, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
дієтичного харчування за місцем провадження діяльності Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Солов'яненка,
санаторій-профілакторій "Зміна" Трипільської ТЕС Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/05-М
Всього: 2 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
27.05.2008 N 17

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт

1 Державний заклад "Козельщинська районна
санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я
України
Місцезнаходження: Полтавська обл., Козельщинський р-н,
смт Козельщина, вул. Радянська, 40-а Ідентифікаційний код: 02008000 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/03-Д
2 Приватне підприємство "Фум-Контроль"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Тийглаш, вул. Сечені, 29, кв. 94 Ідентифікаційний код: 34778528 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних робіт Реєстраційне досьє від 27.05.2008 N 2705/01-Д
Всього: 2 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
27.05.2008 N 17

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт
залишені без розгляду

1 Державний заклад "Знам'янська районна
санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я
України
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Знам'янка,
вул. Трудова, 27 Ідентифікаційний код: 02007785 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві зазначено вид
господарської діяльності, який не відповідає ст.9 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/01-Д
2 "Компаніївська районна санітарно-епідеміологічна станція"
Міністерства охорони здоров'я України
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Компаніївський р-н,
смт Компаніївка, вул. Садова, 216 Ідентифікаційний код: 02007816 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві та висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і
правил у частині організації та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу
зазначено назву суб'єкта господарювання, яка не відповідає
відомостям свідоцтва про державну реєстрацію Реєстраційне досьє від 23.05.2008 N 2305/02-Д
Всього: 2 справи.вгору