Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади
Держкомтелерадіо України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 12.10.2012273
Документ v0273603-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2015, підстава - v0102603-15

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2012  № 273

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 102 від 22.05.2015}

Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади

У зв'язку із змінами у переліку нормативно-правових актів, які визначають обов'язковість розміщення інформації на веб-сайтах органів виконавчої влади, та враховуючи результати попередніх моніторингів інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомтелерадіо України від 18.11.2010 № 308 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держкомтелерадіо України Мураховського А.Л.

Голова
Держкомтелерадіо України


О.В. КурдіновичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету телебачення
і радіомовлення України
12.10.2012 № 273

ПОРЯДОК
проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні засади та встановлює механізм проведення моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади (далі - веб-сайти).

Метою цього Порядку є розробка за результатами моніторингу рекомендацій щодо вдосконалення структури та функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади для забезпечення їх змістовного інформаційного наповнення, надання громадянам послуг через ці веб-сайти, а також для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.2. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайту - це комплекс операцій з пошуку, аналізу та класифікації інформації веб-сайту з метою оцінки її змісту щодо забезпечення повноти та актуальності, відповідності нормативно-правовим актам, а також забезпечення зручності доступу до цієї інформації.

1.3. Об'єктами моніторингу є веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

1.4. Суб'єктом моніторингу є відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації департаменту інформаційної політики Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Відділ).

1.5. Про результати моніторингу Держкомтелерадіо України інформує Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.

II. Визначення показників моніторингу

2.1. Пошук, аналіз та класифікація інформації на веб-сайті здійснюється за переліком параметрів (далі - Параметри), кожний з яких відображає окремий вид інформації та обов'язковість розміщення якої на веб-сайті встановлюється нормативно-правовими актами.

2.2. Розміщення органами виконавчої влади інформації на веб-сайтах визначається такими нормативно-правовими актами:

Законом України "Про інформацію" від 13.01.2011 № 2938-VI;

Законом України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 № 2939-VI;

постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади";

постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208 "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики";

постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади";

постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 "Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції";

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1087 "Деякі питання організації електронного документообігу та звітності";

спільним наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіо України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади";

наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15.08.2003 № 149 "Про затвердження Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".

2.3. Для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади перелік Параметрів наведено у графі 2 Додатка 1, для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - у графі 2 Додатка 2.

2.4. Для визначення рівня відповідності інформаційного наповнення веб-сайту вимогам нормативно-правових актів вводяться для кожного Параметра такі коефіцієнти:

1) Коефіцієнт розміщення (Кр) - визначає обов'язковість розміщення інформації, яка визначається Параметром, та може приймати такі значення:

0 - орган виконавчої влади в межах своєї компетенції не повинен розміщувати даний вид інформації на веб-сайті;

1 - орган виконавчої влади повинен обов'язково розміщувати даний вид інформації на веб-сайті.

2) Коефіцієнт наявності (Кн) - визначає наявність на веб-сайті інформації, яка визначається Параметром, та може приймати такі значення:

0 - інформація відсутня;

1 - інформація наявна.

2.5. Для визначення якості інформаційного наповнення веб-сайту, зокрема забезпечення повноти та актуальності інформації, а також зручності доступу до цієї інформації, вводяться для кожного Параметра такі коефіцієнти:

1) Коефіцієнт повноти (Кп) - визначає рівень висвітлення своєї діяльності органом виконавчої влади за визначеним Параметром та означає, що інформація, розміщена на веб-сайті з цього питання, є вичерпна та достатня для розуміння. Коефіцієнт може приймати такі значення:

1 - наведено весь перелік даних та інформація представлена в повному обсязі;

0,7 - наведено весь перелік даних, але інформація представлена не в повному обсязі або ж перелік даних не повний, а інформація представлена в повному обсязі;

0,3 - представлена часткова, уривчаста інформація.

Коефіцієнт повноти визначається тільки для тих Параметрів, щодо яких Відділ спроможний оцінити або перевірити обсяг інформації, який має бути розміщений. Для решти Параметрів значення коефіцієнта встановлюється "1", що наведено у графі 5 Додатків 1, 2.

2) Коефіцієнт актуальності (Ка) - визначає рівень відповідності інформації дійсності та може приймати такі значення:

1 - високий рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оприлюднюються щодня; анонси зустрічей і візитів оприлюднені не пізніше ніж за 2 дні; тексти офіційних виступів та заяв оприлюднені не пізніше 3 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, програми, звіти про виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднені за звітний період);

0,7 - середній рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оприлюднюються пізніше 1 дня; анонси зустрічей і візитів оприлюднені в день їх проведення; тексти офіційних виступів та заяв оприлюднені протягом 5 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, програми, звіти про виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднені за попередній від звітного періоду);

0,3 - низький рівень актуальності (офіційна хроніка та новини оприлюднюються нерегулярно; анонси зустрічей і візитів оприлюднені пізніше дня їх проведення; тексти офіційних виступів та заяв оприлюднені пізніше 5 днів; дані про показники діяльності, плани робіт, програми, звіти про виконання плану робіт та програм, дані про бюджет, державні закупівлі оприлюднені пізніше попереднього від звітного періоду; відсутня дата розміщення інформації на веб-сайті).

3) Коефіцієнт доступу (Кд) - визначає рівень простоти та зручності пошуку інформації на веб-сайті. Він залежить від прозорості інформаційної структури веб-сайту та може приймати такі значення:

1 - високий рівень доступу, при якому інформація розміщена в логічному розділі веб-сайту та її можна легко знайти. Для пошуку інформації потрібно не більше 3-х "кліків";

0,7 - середній рівень доступу, при якому інформація розміщена в логічному розділі веб-сайту, але не структурована, або ж інформація розподілена по всьому веб-сайту, а не об'єднана в одному розділі. Для пошуку інформації потрібно від 4 до 6 "кліків";

0,3 - низький рівень доступу, при якому пошук інформації ускладнений, інформація розміщена не в логічному розділі веб-сайту. Для пошуку інформації потрібно більше 6 "кліків" або ж її можна отримати як частину іншого документа чи тільки з використанням функції пошуку або карти веб-сайту.

4) Коефіцієнт якості (Кя) - визначає рівень якості розміщеної інформації, яка відповідає Параметру, та розраховується за формулою:

Кя = (Кп + Ка + Кд) / 3

2.6. Рівень доступу до інформації веб-сайту визначається не тільки місцем її розміщення, а також наявністю на цьому веб-сайті сервісів пошуку та навігації, зокрема пошук, мапа, опитування, форуми тощо. Інформація щодо наявності таких сервісів розміщується в відповідних рядках Додатків 1, 2.

2.7. Після встановлення значень коефіцієнтів для всіх Параметрів та внесення інформації щодо сервісів визначаються:

показник наявності інформації на веб-сайті (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті відповідно до вимог нормативно-правових актів. Показник розраховується за формулою:

Пн = Σ Кн / Σ Кр;

показник якості інформаційного наповнення веб-сайту (Пя), який характеризує повноту, актуальність та доступ до інформації на веб-сайті та розраховується за формулою:

Пя = (Σ Кя / Σ Кн) * Кс,

де Кс - коефіцієнт наявності сервісів, який може приймати значення:

1,0 - на веб-сайті наявні сервіси;

0,9 - на веб-сайті відсутні сервіси.

III. Проведення моніторингу

3.1. Моніторинг проводиться Відділом двічі на рік: у квітні - червні та у жовтні - грудні місяцях.

3.2. Враховуючи результати попередніх моніторингів та при наявності змін у переліку нормативно-правових актів, які визначають обов'язковість розміщення інформації на веб-сайті, Відділ уточнює перелік Параметрів моніторингу.

3.3. За переліком Параметрів для кожного органу виконавчої влади формується таблиця моніторингу інформаційного наповнення веб-сайту (далі - Таблиця), структура якої для міністерств та центральних органів виконавчої влади відповідає Додатку 1, а для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Додатку 2.

3.4. Для кожного Параметра Таблиці:

здійснюється аналіз повноважень органу виконавчої влади та встановлюється значення коефіцієнта Кр, яке заноситься в графу 3 Таблиці;

проводиться пошук і аналіз інформації за Параметром та відповідно до п. 2 Порядку розраховується значення коефіцієнтів для нього, які заносяться у відповідні графи Таблиці;

розраховується коефіцієнт якості (Кя) та заноситься у графу 8.

3.5. Аналізується наявність на веб-сайті сервісів та інформація про них заноситься у відповідні рядки Таблиці.

3.6. За даними Таблиці розраховуються:

показник наявності інформації на веб-сайті:

Пн = Σ Кн / Σ Кр,

показник якості інформаційного наповнення веб-сайту:

Пя = (Σ Кя / Σ Кн) * Кс.

Значення Пн та Пя заносяться в Таблицю.

3.7. Відділ за результатами пошуку та аналізу інформації може розміщувати для кожного Параметра у графі "Зауваження" Таблиці виявлені недоліки, які суттєво впливають на значення коефіцієнтів.

3.8. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайту кожного органу виконавчої влади Відділ проводить згідно з пунктами 3.2 - 3.6 Порядку.

IV. Кінцеві результати

4.1. За результатами моніторингу формуються Таблиці для кожного органу виконавчої влади.

На основі даних цих Таблиць узагальнюються дані щодо рівня:

- інформаційного наповнення веб-сайтів (Додатки 3, 4);

- представлення видів інформації на веб-сайтах (Додатки 5, 6).

4.2. Готується аналітична довідка щодо стану інформаційного наповнення веб-сайтів, яка подається на розгляд керівництву Держкомтелерадіо України.

Довідка містить дані щодо відповідності інформаційного наповнення веб-сайтів вимогам нормативно-правових актів, забезпечення повноти та актуальності інформації, зручності доступу до неї, а також рекомендацій щодо вдосконалення структури та функціонування веб-сайтів.

4.3. Аналітична довідка та узагальнені дані надаються на розгляд Кабінету Міністрів України та розміщуються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України (http://comin.kmu.gov.ua/).Додаток 1
до Порядку проведення
моніторингу інформаційного
наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади

ТАБЛИЦЯ
моніторингу інформаційного наповнення веб-сайту
(міністерства, інші центральні органи виконавчої влади)

Параметри

Значення коефіцієнтів

Зауваження

Кр

Кн

Кп

Ка

Кд

Кя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Найменування органу
2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності
3

Структура та керівництво органу
4

Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників
5

Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти)
6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників
7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню1

8

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
9

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів
10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення1

11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення1

12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади1

13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності1

14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу
15

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва
16

Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності1

17

Цільові програми у відповідній сфері1

18

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти
19

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу1

20

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері1

21

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад1

22

Електронні форми звітних документів, що подаються суб'єктами господарювання1

23

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції
24

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник
25

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань
26

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи
27

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
28

Наявність сервісів, які суттєво покращують зручність користування веб-сайтом: пошук, мапа, підписка, статистика відвідувань, форуми, опитування, останні оновлення тощо

так (Кс = 1,0) /
ні (Кс = 0,9)

перелік сервісів


29

Мовні версії веб-сайтуПоказник наявності інформації
Пн = Σ Кн / Σ КрПоказник якості інформаційного наповнення
Пя = (Σ Кя / Σ Кн) * Кс

Додаток 2
до Порядку проведення
моніторингу інформаційного
наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади

ТАБЛИЦЯ
моніторингу інформаційного наповнення веб-сайту
(Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації)

Параметри

Значення коефіцієнтів

Зауваження

Кр

Кн

Кп

Ка

Кд

Кя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Найменування органу
2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності
3

Структура та керівництво органу
4

Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників
5

Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів)
6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників
7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню1

8

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції
9

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів
10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення
11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення1

12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади1

13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності1

14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу
15

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва
16

Виконання бюджету відповідного рівня1

17

Показники розрахунків за енергоносії1

18

Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня1

19

Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності1

20

Цільові програми у відповідній сфері1

21

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти
22

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері1

23

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад1

24

Перелік установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи1

25

Порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня
26

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу1

27

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції
28

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник
29

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань
30

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи
31

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
32

Наявність сервісів веб-сайту, які суттєво покращують зручність користування веб-сайтом: пошук, мапа, підписка, статистика відвідувань, форуми, опитування, останні оновлення тощо

так (Кс = 1,0) /
ні (Кс = 0,9)

перелік сервісів


33

Мовні версії веб-сайтуПоказник наявності інформації
Пн = Σ Кн / Σ Кр


Показник якості інформаційного наповнення
Пя = (Σ Кя / Σ Кн) * Кс
Додаток 3
до Порядку проведення
моніторингу інформаційного
наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
щодо рівня інформаційного наповнення веб-сайтів міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади

Найменування органу виконавчої влади

Адреса веб-сайту

Показник наявності інформації
(Пн)

Показник якості інформаційного наповнення
(Пя)

1.

2.Додаток 4
до Порядку проведення
моніторингу інформаційного
наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
щодо рівня інформаційного наповнення веб-сайтів Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями

Найменування органу виконавчої влади

Адреса веб-сайту

Показник наявності інформації
(Пн)

Показник якості інформаційного наповнення
(Пя)

1.

2.Додаток 5
до Порядку проведення
моніторингу інформаційного
наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
щодо рівня представлення видів інформації на веб-сайтах міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади

Вид інформації

Показник наявності інформації
(Пн)

Показник якості інформаційного наповнення
(Пя)

1

2

3

4

1

Найменування органу2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності3

Структура та керівництво органу4

Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників5

Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти)6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню8

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції9

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу15

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва16

Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності17

Цільові програми у відповідній сфері18

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти19

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу20

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері21

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад22

Електронні форми звітних документів, що подаються суб'єктами господарювання23

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції24

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник25

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань26

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи27

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Додаток 6
до Порядку проведення
моніторингу інформаційного
наповнення веб-сайтів
органів виконавчої влади

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
щодо рівня представлення видів інформації на веб-сайтах Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями

Вид інформації

Показник наявності інформації
(Пн)

Показник якості інформаційного наповнення
(Пя)

1

2

3

4

1

Найменування органу2

Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності3

Структура та керівництво органу4

Прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників5

Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів)6

Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників7

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню8

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції9

Регуляторна діяльність:
- плани підготовки регуляторних актів;
- повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів;
- звіти про відстеження результативності;
- реєстр регуляторних актів10

Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання, форми і зразки документів, правила їх заповнення11

Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення12

Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади13

Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності14

Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу15

Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва16

Виконання бюджету відповідного рівня17

Показники розрахунків за енергоносії18

Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня19

Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності

20

Цільові програми у відповідній сфері21

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти22

Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері23

Відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад24

Перелік установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи25

Порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня26

Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу27

Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції28

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник29

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань30

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи31

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію


вгору