Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 23.04.2009271
Документ v0271282-09, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.04.2009 N 271

Про затвердження рішення
Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 02.03.2001 N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 23.04.2009 N 14, додається) щодо:
1.1. анулювання ліцензії МОЗ від 17.11.2006 р. серії
АВ N 300556, виданої на провадження господарської діяльності з
медичної практики ТОВ "МЕДИПРОФ" (ідентифікаційний код 32406524,
місцезнаходження юридичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
пр-т Перемоги, 142, кв. 16), на підставі акта про неможливість
ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 );
1.2. видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ): фізичній особі - підприємцю Стогнушенку В.В.
(ідентифікаційний номер 2255106471, місце проживання фізичної
особи: Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. В. Інтернаціоналістів, 5, кв. 2), фізичній особі - підприємцю
Паршиковій О.К. (ідентифікаційний номер 2448611402, місце
проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Гречнєва, 6/44), ТОВ "САМШИТ" (ідентифікаційний код 30756605,
місцезнаходження юридичної особи: м. Донецьк, пр-т Ілліча, 92,
кв. 8), ТОВ "МЕДІКАЛЬ" (ідентифікаційний код 32645237,
місцезнаходження юридичної особи: м. Донецьк, вул. 230 Стрілецької
дивізії, 14), фізичній особі - підприємцю Науменко Л.В.
(ідентифікаційний номер 2498714020, місце проживання фізичної
особи: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Грибакіних, 143), фізичній
особі - підприємцю Мілевській С.О. (ідентифікаційний номер
1911616767, місце проживання фізичної особи: Донецька обл.,
м. Горлівка, пр-т Леніна, 41, 98), фізичній особі - підприємцю
Масютіну Ю.І. (ідентифікаційний номер 2182112996, місце проживання
фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Львівська, 19),
фізичній особі - підприємцю Маслію О.В. (ідентифікаційний номер
2416007270, місце проживання фізичної особи: Донецька обл.,
м. Горлівка, пр-т Леніна, 142, кв. 4), фізичній особі - підприємцю
Маслій Н.І. (ідентифікаційний номер 2374507001, місце проживання
фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка, пр-т Леніна, 142,
кв. 4), фізичній особі - підприємцю Лазаревій О.В.
(ідентифікаційний номер 2217215841, місце проживання фізичної
особи: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Першотравнева, 22, кв. 2);
1.3. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (перелік 1 додатка 1 до протоколу);
1.4. відмови у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (перелік 2 додатка 1 до протоколу);
1.5. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(перелік 3 додатка 1 до протоколу);
1.6. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (перелік 4 додатка 1 до протоколу);
1.7. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (перелік 5 додатка 1 до протоколу);
1.8. видачі дублікату ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (перелік 6 додатка 1 до протоколу);
1.9. анулювання ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики за заявами ліцензіатів (перелік 7
додатка 1 до протоколу);
1.10. залишення заяви на видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт без розгляду (перелік 1
додатка 2 до протоколу);
1.11. видачі ліцензії на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (перелік 1 додатка 3 до протоколу);
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
23.04.2009 N 271

ПРОТОКОЛ N 14
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
23.04.2009

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Митник З.М., Шпак І.В., Жданова М.П., Бронова В.М.,
Коновалова Л.М., Бєлотєлов М.Г., Григорович В.Р., Гарник Т.П.,
Зозовська Л.П. Запрошена директор ТОВ "МЕДИПРОФ" Лазебна С.Є.
1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Стогнушенко В.В.
2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Паршиковою О.К.
3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "САМШИТ".
4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "МЕДІНФО".
5. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "МЕДІКАЛЬ".
6. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Науменко Л.В.
7. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Мілевською С.О.
8. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "МЕДИПРОФ".
9. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Масютіним Ю.І.
10. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Маслієм О.В.
11. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Маслій Н.І.
12. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Лазаревою О.В.
13. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
14. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
15. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Слухали:
Коновалову Л.М. - заступника директора - начальника відділу
ліцензування та метрології Департаменту управління та контролю
якості медичних послуг, голову комісії: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Стогнушенко В.В. (ідентифікаційний номер 2255106471,
адреса проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. В. Інтернаціоналістів, 5, кв. 2, місце провадження
діяльності: м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 1326), який
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 30.03.2007 серії АВ N 333259, за лікарською
спеціальністю "терапевтична стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Діагностика та лікування стоматологічних захворювань
проводиться з порушенням вимог наказу МОЗ України від
23.11.2004 р. N 566 "Про затвердження протоколів надання допомоги
за спеціальністю "Терапевтична стоматологія" та наказу МОЗ України
від 28.12.2002 N 507 ( v0507282-02 ) "Про затвердження нормативів
надання медичної допомоги та показників якості в стоматології"
(порушення п. 2.3.1 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16 лютого 2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ) (далі - Ліцензійні умови). Стогнушенко В.В. не подавав до територіальних органів
медичної статистики обов'язкову державну статистичну звітність з
питань охорони здоров'я за 2007 рік, що є порушенням вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378
( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітності з питань охорони
здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення" та п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). В медичній книзі Стогнушенка В.В. відсутня інформація про
щеплення проти дифтерії, правця, ВГБ, що є порушенням статей 26 та
27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ), наказу МОЗ України від
03.02.2006 р. N 48 ( z0665-06 ) "Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Аптечка невідкладної медичної допомоги недоукомплектована
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 р. N 24
( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів надання допомоги за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів".
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Стогнушенко В.В.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Паршиковою О.К. (ідентифікаційний номер 2448611402,
місце проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Гречнєва, 6/44, місце провадження господарської діяльності:
м. Горлівка, вул. Гречнєва, 2/1), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ від 29.12.2004 р.
серії АБ N 216018, за лікарською спеціальністю "терапевтична
стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Діагностика та лікування стоматологічних захворювань
проводиться з порушенням вимог наказу МОЗ України від
23.11.2004 р. N 566 "Про затвердження протоколів надання допомоги
за спеціальністю "Терапевтична стоматологія" та наказу МОЗ України
від 28.12.2002 р. N 507 ( v0507282-02 ) "Про затвердження
нормативів надання медичної допомоги та показників якості в
стоматології" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Паршикова О.К. не подавала до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2007 рік, що є порушенням вимог наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007 N 378
( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітності з питань охорони
здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення" та п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). В медичній книзі Паршикової О.К. відсутня інформація про
щеплення проти дифтерії, правця, ВГБ, що є порушенням ст. 26, 27
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ), наказу МОЗ України від
03.02.2006 р. N 48 ( z0665-06 ) "Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні" та п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Аптечка невідкладної медичної допомоги недоукомплектована
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 р. N 24
( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів надання допомоги за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів" (п. 2.3.1 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). У стерилізаційній кімнаті, в якій зберігаються миючі та
дезінфікуючі засоби не працює вентиляційна система, що є
порушенням п. 6.27 та п. 6.30 СанПіН 5179-90 ( n0003400-90 )
"Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" (п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Паршиковій О.К.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "САМШИТ"
(ідентифікаційний код 30756605, місцезнаходження юридичної особи
та адреса провадження діяльності: м. Донецьк, пр-т Ілліча, 92,
кв. 8), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики
за ліцензією МОЗ від 05.05.2006 серії АВ N 116540, за лікарськими
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я,
дерматовенерологія, акушерство і гінекологія, урологія, клінічна
лабораторна діагностика, медична сестра. Перевіркою встановлено наступне. Первинна медична документація (ф. N 025/о "Медична карта
амбулаторного хворого" ( va302282-99 ) ведеться не за встановленою
формою, яка затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)"
(п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В первинній медичній документації не повністю зібрано анамнез
життя хворого, стисло відображені дані анамнезу, скарг, відсутні
дані про щеплення. Порушені вимоги наказу МОЗ від 29.12.92 р.
N 204 ( v0204282-92 ) "Про організацію лабораторної діагностики
сифілісу в Україні" та наказу МОЗ від 07.06.2004 р. N 286
( v0286282-04 ) "Про удосконалення дерматовенерологічної допомоги
населенню України" (порушенням п. 2.1.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Відповідно до первинної медичної документації встановлено, що
заклад веде прийом хворих за лікарською спеціальністю "Дитяча
дерматовенерологія", яка не заявлена в ліцензії, що є порушенням
вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Приміщення лабораторії, де проводять дослідження біологічного
матеріалу та взяття крові по площі та набору приміщень
не відповідають вимогам п. 8.145 та таблиці Л. 14
ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Будинки і споруди. Заклади
охорони здоров'я" (2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). У лабораторії відсутня приливно-витяжна вентиляція, що є
порушенням вимог п. 7.43 ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 )
"Заклади охорони здоров'я" (2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не ведеться обліково-звітна документація відповідно до форм,
затверджених наказом МОЗ України від 04.01.2001 р. N 1
( v0001282-01 ), що є порушенням вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). В холодильній шафі зберігались зразки крові від пацієнтів
більше 3 діб та не своєчасно були доставлені на дослідження у
відповідну лабораторію, що є порушенням вимог наказу МОЗ України
від 22.02.2002 N 71 ( v0071282-02 ) "Про затвердження Інструкції з
роботи лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції". В кабінеті лікаря-дерматовенеролога, меблі не мають
гігієнічного покриття, що є порушенням п. 5 СанПіН 5179-90
( n0003400-90 ) "Санитарных правил устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Дезінфекційні засоби, антисептики, миючі засоби зберігаються
поряд з медикаментами, що є порушення вимог СанПіН 5179-90
( n0003400-90 ) "Санитарных правил устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" та Правил зберігання та проведення контролю якості
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах,
затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584 ( z0275-04 )
(п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Розрахунок потреби в дезінфекційних засобах для поточних та
генеральних прибирань, який зроблений міською дезстанцією, не
застосовується при проведенні прибирань та приготуванні
дезрозчинів, деззасоби використовуються однієї групи - вапномісткі
(дезактин, хлорантоін), що є порушенням наказу МОЗ СРСР від
17.01.79 N 60 "О мерах по дальнейшему укреплению и развитию
дезинфекционного дела", постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 19.08.2002 N 33 "Про застосування сучасних
дезінфекційних та миючих засобів на об'єктах підвищеного
епідемічного ризику". Договір на утилізацію розхідних матеріалів відсутній, що є
порушенням вимог наказу МОЗ України від 22.10.93 N 223
( v0223282-93 ) "Про збір, знезараженням та здачу використаних
виробів одноразового використання із пластичних мас". Аптечка для надання невідкладної медичної допомоги
укомплектована не повністю, що є порушенням наказу МОЗ України від
17.01.2005 р. N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів
надання допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів". ТОВ "САМШИТ" не виконуються вимоги наказу МОЗ України від
18.11.2000 N 204-0 "Про затвердження Галузевих правил внутрішнього
трудового розпорядку для працівників закладів та підприємств
системи охорони здоров'я України", наказу МОЗ УРСР від 25.02.83
N 230 "Про заходи по впорядкуванню режиму роботи
амбулаторно-поліклінічних, аптечних та інших закладів охорони
здоров'я". Відсутній журнал вхідного та періодичного інструктажу
персоналу з техніки безпеки, що є порушенням статей 13, 14 та 18
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). Товариство не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2007 рік, що є порушенням вимог наказу МОЗ
України від 10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм
звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх
заповнення" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "САМШИТ" розпорядження про усунення в
місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "МЕДІНФО"
(ідентифікаційний код 25604905, місцезнаходження та адреса
провадження діяльності юридичної особи: м. Донецьк, вул. Ульриха,
55), яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ від 08.06.2007 серії АВ N 367280, за лікарськими
спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я,
дерматовенерологія, медична сестра поліклініки, акушерство і
гінекологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
лаборант клініко-діагностичної лабораторії. Слід зазначити, що виявлені під час перевірки незначні
порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) були усунуті товариством до кінця
перевірки.
Членами Ліцензійної комісії інформацію голови комісії
прийнято до уваги.
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "МЕДІКАЛЬ"
(ідентифікаційний код 32645237, місцезнаходження та адреса
провадження юридичної особи: м. Донецьк, вул. 230 Стрілецької
дивізії, 14), яке здійснює господарську діяльність з медичної
практики за ліцензією МОЗ від 30.03.2007 р. серії АВ N 333433, за
лікарськими спеціальностями: організація і управління охороною
здоров'я, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, педіатрія,
терапія, кардіологія, сексопатологія, дитяча алергологія, дитяча
офтальмологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
ендокринологія, клінічна лабораторна діагностика, неврологія,
медична сестра поліклініки, акушерка жіночої консультації,
лаборант клініко-діагностичної лабораторії Перевіркою встановлено
наступне. Первинна медична документація (ф. N 025/о ( va302282-99 )
"Медична карта амбулаторного хворого") ведеться не за встановленою
формою, яка затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної
документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)"
(п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Діагностика та лікування захворювань шкіри, полових органів
жінок та венеричні захворювання проводяться з порушенням вимог
наказу МОЗ України від 07.06.2004 р. N 286 ( v0286282-04 ) "Про
удосконалення дерматовенерологічної допомоги населенню України",
наказу МОЗ України від 28.12.2002 р. N 503 ( v0503282-02 ) "Про
удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в
України" та наказу МОЗ України від 15.12.2003 р. N 582
( v0582282-03 ) "Про затвердження клінічних протоколів з
акушерської та гінекологічної допомоги" (п. 2.1.1 та 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В первинній медичній документації (ф. N 112/о ( va302282-99 )
"Історія розвитку дитини" форма) клінічні діагнози не відповідають
МКХ-X, обсяг обстеження не в повному обсязі відповідає вимогам
наказів МОЗ від 09.07.2004 р. N 354 ( v0354282-04 ) "Про
затвердження Протоколів діагностики і лікування інфекційних хвороб
у дітей" та від 10.01.2005 р. N 9 ( v0009282-05 ) "Про
затвердження Протоколів лікування за спеціальністю "Педіатрія"
(п. 2.1.1 та 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). ТОВ "МЕДІКАЛЬ" не подавало до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням наказу МОЗ України
від 10.07.2007 р. N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм
звітної документації" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутні інструкції по застосуванню лікарських засобів та
сертифікати на них, не призначена уповноважена особа, яка здійснює
вихідний контроль якості лікарських засобів, на місці зберігання
лікарських засобів відсутній термометр та гігрометр, що є
порушенням п. 1.2, 2.4, 5.3.2 Правил зберігання та проведення
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних
закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 N 584
( z0275-04 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутній журнал вхідного та періодичного інструктажу
персоналу з техніки безпеки, що є порушенням статей 13, 14 та 18
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). Засоби вимірювальної техніки не пройшли метрологічну повірку,
що є порушенням ч. 2 ст. 11 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). Не погоджений з територіальними органами Держспоживстандарту
України перелік засобів вимірювальної техніки, які перебувають в
експлуатації, що є порушенням наказу Держспоживстандарту України
від 15.09.2005 N 262 ( z1139-05 ) "Про порядок складання переліків
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та
підлягають повірці".
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "МЕДІКАЛЬ" розпорядження про усунення в
місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Науменко Л.В. (ідентифікаційний номер 2498714020,
місце проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Грибакіних, 143, місце провадження діяльності м. Горлівка,
пр-т Леніна, 41, кв. 2), яка здійснює господарську діяльність з
медичної практики за ліцензією МОЗ від 22.09.2006 серії
АВ N 191897, за лікарською спеціальністю "дитяча стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. На робочому місті лікаря-стоматолога відсутні протоколи
надання медичної допомоги за спеціальністю "Дитяча стоматологія",
що є порушенням вимог наказів МОЗ від 23.11.2004 р. N 566 "Про
затвердження протоколів надання допомоги за спеціальністю "Дитяча
стоматологія" та від 28.12.2002 р. N 507 ( v0507282-02 ) "Про
затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників
якості в стоматології". Науменко Л.В. не подавала до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням наказу МОЗ від
10.07.2007 р. N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітної
документації" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутній журнал вхідного та періодичного інструктажу
персоналу з техніки безпеки, що є порушенням статей 13, 14 та 18
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ). Ліцензіатом недоукомплектована аптечка для надання медичної
допомоги при невідкладних станах відповідно до вимог наказу МОЗ
від 17.01.2005 р. N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження
протоколів надання допомоги за спеціальністю "Медицина
невідкладних станів".
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Науменко Л.В.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Мілевською С.О. (ідентифікаційний номер 1911616767,
місце проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
пр-т Леніна, 41, 98, місце провадження діяльності: м. Горлівка,
пр-т Леніна, 51), яка здійснює господарську діяльність з медичної
практики за ліцензією МОЗ від 08.02.2006 р. серії АВ N 049201, за
лікарською спеціальністю "хірургічна стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. У ліцензіата відсутні "Протоколи надання медичної допомоги за
спеціальністю "Дитяча стоматологія", що є порушенням вимог наказів
МОЗ від 23.11.2004 р. N 566 "Про затвердження протоколів надання
допомоги за спеціальністю "Дитяча стоматологія" та від
28.12.2002 р. N 507 ( v0507282-02 ) "Про затвердження нормативів
надання медичної допомоги та показників якості в стоматології". Мілевська С.О. не подавала до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням наказу МОЗ України
від 10.07.2007 р. N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм
звітної документації" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Аптечка для надання медичної допомоги при невідкладних станах
недоукомплектована відповідно до вимог наказу МОЗ від
17.01.2005 р. N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів
надання допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів". У ліцензіата та відсутній договір на прання білизни, що є
порушенням п. 9.1 СанПіН 5179-90 ( n0003400-90 ) "Санитарные
правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных
домов и других лечебных стационаров". Відсутня укладка для надання стоматологічної допомоги
ВІЛ-інфікованим пацієнтам та аптечка надання екстреної допомоги
медпрацівникам при виникненні аварійних ситуацій при наданні
стоматологічної допомоги ВІЛ-інфікованим, що є порушенням наказу
МОЗ України від 25.02.2000 р. N 120 "Про удосконалення організації
медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД".
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Мілевській С.О.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "МЕДИПРОФ"
(ідентифікаційний код 32406524, місцезнаходження юридичної особи:
Донецька обл., м. Горлівка, пр-т Перемоги, 142, кв. 16, адреса
провадження діяльності: м. Горлівка, вул. Горького, 49), яке
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ від 17.11.2006 р. серії АВ N 300556, за лікарською
спеціальністю "дерматовенерологія". Перевіркою встановлено наступне. За інформацію головного лікаря комунальної установи "Міський
шкірно-венерологічний диспансер" м. Горлівки Савенко Ю.П.,
встановлено, що договір оренди від 02.10.2006 р. б/н нежитлового
приміщення між шкірно-венерологічним диспансером та ТОВ "Медипроф"
припинено з 03.08.2008 р., у зв'язку з закінченням строку дії
договору оренди. Директор ТОВ "Медипроф" Лазебна Світлана
Євгеніївна відмовилась від зустрічі з членами комісії. Відповідно до зазначеного комісією був складений Акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ). Слід відмітити також, що директор відмовилась прийняти участь
у засіданні Ліцензійної комісії, на яке її було запрошено. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 17.11.2006 р.
серії АВ N 300556, виданої ТОВ "Медипроф" на провадження
господарської діяльності з медичної практики, на підставі акта про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Масютіним Ю.І. (ідентифікаційний номер 2182112996,
місце проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Львівська, 19, місце провадження діяльності: м. Горлівка,
пр-т Перемоги, 42), який здійснює господарську діяльність з
медичної практики за ліцензією МОЗ України від 28.07.2006 р. серії
АВ N 155761, за лікарською спеціальністю "терапевтична
стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Ліцензіатом не ведеться первинна медична документація (Листок
щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету) ф. N 037/о ( va302282-99 ),
Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної
поліклініки, відділення, кабінету), ф. N 039-2/о), затверджена
наказом МОЗ від 27.12.99 р. N 302 ( v0302282-99 ) "Про
затвердження форм облікової статистичної документації, що
використовується в поліклініках (амбулаторіях)" та наказом МОЗ від
15.05.2001 р. N 181 ( v0181282-01 ) "Про доповнення до наказу МОЗ
України від 27.12.99 р. N 302", із змінами та доповненнями,
внесеними наказом МОЗ від 05.02.2007 р. N 58 ( v0058282-07 ), що є
порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Масютін Ю.І. не подав до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням наказу МОЗ України
від 10.07.2007 р. N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм
звітної документації" та п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Масютіну Ю.І.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Маслієм О.В. (ідентифікаційний номер 2416007270, місце
проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
пр-т Леніна, 142, кв. 4, місце провадження діяльності м. Горлівка,
пр-т Перемоги, 81/5), який здійснює господарську діяльність
з медичної практики за ліцензією МОЗ від 20.03.2008 серії
АВ N 394859, за лікарською спеціальністю "ортопедична
стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Маслій О.В. не подавав до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням наказу МОЗ України
від 10.07.2007 р. N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм
звітної документації" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Ліцензіатом не розроблені та не впроваджені інструкції з
охорони праці та техніки безпеки при роботі на електрообладнанні,
що є порушенням ст. 13, 14, 18 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). Аптечка для надання медичної допомоги при невідкладних станах
недоукомплектована відповідно до вимог наказу МОЗ України від
17.01.2005 р. N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів
надання допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів".
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Маслію О.В.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 р. було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Маслій Н.І. (ідентифікаційний номер 2374507001, місце
проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
пр-т Леніна, 142, кв. 4, місце провадження діяльності м. Горлівка,
пр-т Перемоги, 81/5), яка здійснює господарську діяльність з
медичної практики за ліцензією МОЗ від 30.11.2007 серії
АВ N 386931, за лікарською спеціальністю "терапевтична
стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Маслій Н.І. не подавала до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням наказу МОЗ України
від 10.07.2007 р. N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм
звітної документації" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Ліцензіатом не розроблені та не впроваджені інструкції з
охорони праці та техніки безпеки при роботі на електрообладнанні,
що є порушенням ст. 13, 14, 18 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). Аптечка для надання медичної допомоги при невідкладних станах
недоукомплектована відповідно до вимог наказу МОЗ 17.01.2005 р.
N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів надання допомоги
за спеціальністю "Медицина невідкладних станів".
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Маслій Н.І.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Коновалову Л.М.: На підставі наказу МОЗ України від 24.03.2009 N 179
( v0179282-09 ) "Про затвердження плану перевірок на II квартал
2009 року" та на виконання наказу МОЗ України від 07.04.2009 р.
N 107-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики" комісією
Міністерства з 13 по 17 квітня 2009 року було проведено планову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною особою -
підприємцем Лазаревою О.В. (ідентифікаційний номер 2217215841,
місце проживання фізичної особи: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Першотравнева, 22, кв. 2, місце провадження діяльності
м. Горлівка, вул. Комсомольська, 25/3), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики за ліцензією МОЗ України від
22.06.2007 р. серії АВ N 367017, за лікарською спеціальністю
"терапевтична стоматологія". Перевіркою встановлено наступне. Лазарева О.В. не подавала до територіальних органів медичної
статистики обов'язкову державну статистичну звітність з питань
охорони здоров'я за 2008 рік, що є порушенням наказу МОЗ України
від 10.07.2007 р. N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм
звітної документації" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Ліцензіатом не розроблені та не впроваджені інструкції з
охорони праці та техніки безпеки при роботі на електрообладнанні,
що є порушенням ст. 13, 14, 18 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). Аптечка для надання медичної допомоги при невідкладних станах
недоукомплектована відповідно до вимог наказу МОЗ України від
17.01.2005 р. N 24 ( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів
надання допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів".
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Лазаревій О.В.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали:
Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 19 суб'єктам господарювання
(перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензії 1 суб'єкту господарювання
(перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 9 суб'єктів господарювання
(перелік 3 додатка 1); - переоформити ліцензії 3 суб'єктів господарювання (перелік 4
додатка 1); - видати копії ліцензій 3 суб'єктам господарювання (перелік 5
додатка 1); - видати дублікат ліцензії 1 суб'єкту господарювання
(перелік 6 додатка 1); - анулювати ліцензії 2 суб'єктів господарювання за заявою
ліцензіатів (перелік 7 додатка 1).
Слухали:
Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили:
- залишити заяву без розгляду і суб'єкта господарювання
(перелік 1 додатка 2).
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідну ліцензію 1 суб'єкту господарювання
(перелік 1 додатка 3).
Голова Ліцензійної комісії З.М.Митник
Секретар Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1. Качан Сергій Костянтинович
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, гурт. Ідентифікаційний код: 2080511756 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія, рефлексотерапія за місцем провадження діяльності м. Київ, пр. Правди, 64-а (поліклініка) Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/03-М
2. Стасюк Наталія Олексіївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ,
5 мікрорайон, 25, кв. 12 Ідентифікаційний код: 3050707900 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Гагаріна, 2, кв. 15 Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/05-М
3. Приватне підприємство "БАЙДАЧНИЙ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тетяни Яблонської, 2, кв. 32 Ідентифікаційний код: 35212469 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Саксаганського, 75 Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/07-М
4. Приватне підприємство "Дент Студіо"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Якіра, 21-а, кв. 71 Ідентифікаційний код: 32386648 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Я. Галана, 2-а Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/09-М
5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр
Асклепій плюс"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Вокзальна, 12 Ідентифікаційний код: 36004607 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю анестезіологія, рентгенологія;
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Житомир, вул. Сабурова, 2-а Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/11-М
6. Олійник Валентина Вікторівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Халтуріна, 15 Ідентифікаційний код: 2730915225 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Семашко, 13 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/01-М
7. Максимова Ірина Станіславівна
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Спаська, 46, кв. 35 Ідентифікаційний код: 2574715964 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 41 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/03-М
8. Дитячий санаторій "Сніжинка" обласного управління охорони
здоров'я
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., м. Яремче,
вул. Галицька, 1 Ідентифікаційний код: 01993196 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча пульмонологія,
стоматологія, педіатрія, організація і управління охороною
здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична
статистика, стоматологія за місцем провадження діяльності Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Галицька, 1 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/05-М
9. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОМОКС"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Урицького, 40 Ідентифікаційний код: 36309616 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Урицького, 40 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/06-М
10. Шперун Галина Романівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Академіка Єфремова, 33,
кв. 1 Ідентифікаційний код: 2233612241 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Академіка Єфремова, 33, кв. 1 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/07-М
11. Приватне підприємство "АВЕСТА-7"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Радгоспна, 6, кв. 131 Ідентифікаційний код: 36312063 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа, стоматологія,
рентгенологія за місцем провадження діяльності Київська обл., м. Бориспіль, вул. Головатого, 89, офіс N 7 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/08-М
12. Комунальна установа "Протитуберкульозний диспансер N 2"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Преображенська, 37 Ідентифікаційний код: 02008327 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, фтизіатрія, клінічна лабораторна діагностика,
рентгенологія, дитяча фтизіатрія, епідеміологія, отоларингологія;
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), сестринська справа, медична
статистика, рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Преображенська, 37 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/09-М
13. Благодійний фонд "Медичний центр "Надія, добро і
добробут"
Місцезнаходження: м. Одеса, Французький бульвар, 32 Ідентифікаційний код: 26301874 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дитяча отоларингологія, педіатрія, дитяча
ендокринологія, дитяча нефрологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча пульмонологія, дитяча алергологія, дитяча
дерматовенерологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
ультразвукова діагностика, лікувальна фізкультура; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Одеса, Французький бульвар, 32 Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/11-М
14. Ланецька Людмила Петрівна
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Вознесенськ,
вул. Шевченко, 57, кв. 5 Ідентифікаційний код: 2542820225 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Короленко, 5, другий
поверх Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/12-М
15. Комунальний заклад охорони здоров'я Первомайська сімейна
амбулаторія
Місцезнаходження: Донецька обл., Ясинуватський р-н,
с. Первомайське, вул. Леніна, 3 Ідентифікаційний код: 32976501 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина,
педіатрія, терапія, стоматологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська
справа, медична статистика за місцем провадження діяльності Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Первомайське,
вул. Леніна, 3 Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/03-М
16. Комунальний заклад охорони здоров'я Спартаківська
амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
Місцезнаходження: Донецька обл., Ясинуватський р-н,
с. Спартак, вул. Центральна, 12 Ідентифікаційний код: 33660963 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина,
стоматологія, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, акушерська
справа, медична статистика за місцем провадження діяльності Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Спартак,
вул. Центральна, 12 Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/04-М
17. Раскін Ігор Аронович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграда, 18,
кв. 71 Ідентифікаційний код: 1888600033 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю отоларингологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 4 Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/08-М
18. Товариство з обмеженою відповідальністю будівельна фірма
"ЦЕНТР ЛТД"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
просп. 50 річчя Жовтня, 54-а Ідентифікаційний код: 21074215 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, генетика лабораторна,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура і
спортивна медицина, медицина невідкладних станів, медична
психологія, наркологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, проктологія,
професійна патологія, психіатрія, радіологія, ревматологія,
рентгенологія, сексопатологія, спортивна медицина, стоматологія,
судинна хірургія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія, гастроентерологія,
генетика медична; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська
справа, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Красіна, 71/73 Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/10-М
19. Борецька Поліна Вячеславівна
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. 60 років СРСР, 10, кв. 39 Ідентифікаційний код: 2807311429 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Потьомкіна, 10 Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/12-М
Всього: 19 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про відмову
у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1. Денисенко Людмила Едуардівна
Місцезнаходження: м. Донецьк, проспект Театральний, 2, кв. 37 Ідентифікаційний код: 2389416948 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю гігієна харчування
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими
документами - Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженими
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я
України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутній
стаж роботи та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "гігієна
харчування" після проходження первинної спеціалізації Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/04-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики
залишені без розгляду

1. Кушнеренко Юрій Олександрович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
смт Ріпки, вул. Короленка, 28 Ідентифікаційний код: 2157509697 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначена відомча підпорядкованість
суб'єкта господарювання. Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/01-М
2. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної
академії наук України
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Боженка, 11 Ідентифікаційний код: 05416923 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підстав щодо
призначення завідуючої здоровпунктом між п. 1.6 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та записом в трудовій книжці; найменування лікарських
спеціальностей у висновку державної санітарно-епідеміологічної
служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм
і правил щодо здійснення медичної практики не відповідає
номенклатурі лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ
України від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/02-М
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медична
виробничо-впроваджувальна фірма "МЕД-АЛЬЯНС"
Місцезнаходження: м. Київ, провулок Михайлівський, 12/1,
прим. N 9, літ. "В" Ідентифікаційний код: 24097168 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та
висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
щодо здійснення медичної практики. Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/04-М
4. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Дюла
Виноградівського району Закарпатської області
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Виноградівський р-н,
с. Дюла, вул. Садова, 2 Ідентифікаційний код: 35936262 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність дати та
номеру наказу про призначення головного лікаря між п. 1.6 довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) та записом в його трудовій книжці. Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/10-М
5. Комунальний заклад "Маньківська дільнична лікарня"
Маньківської сільської ради Бершадського району Вінницької області
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н,
село Маньківка, вул. Шкільна, 24, корпус "А" Ідентифікаційний код: 36331196 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: зазначена спеціальність
"лабораторна діагностика (клініка)" в поданих документах
не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742
( z1368-07 ) "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою". Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/01-М
6. Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "ЧЕРНІВЦІ"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Чкалова, 30 Ідентифікаційний код: 21418761 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в п. 1.2 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка про стан МТБ) не зазначені лікарські
спеціальності; довідка про стан МТБ не підписана керівником
медичного закладу; не поданий додаток N 1 до довідки МТБ. Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/02-М
7. Вербська дільнича лікарня Вербської сільської ради
Дубенського району Рівненської області
Місцезнаходження: Рівненська обл., Дубенський р-н, село Верба Ідентифікаційний код: 22559179 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не зазначена адреса місцезнаходження дільничої
лікарні. Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/06-М
8. Комунальне підприємство обласний медичний
консультативно-діагностичний центр Житомирської обласної ради
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Пушкінська, 1 Ідентифікаційний код: 13563963 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та додатки до неї не підписані керівником медичного
закладу. Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/07-М
9. Юрко Світлана Михайлівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Миргород,
провулок Боровиковського, 12 Ідентифікаційний код: 2394004922 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та
висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
щодо здійснення медичної практики. Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/09-М
Всього: 9 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики

1. Міський протитуберкульозний диспансер
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Сиваської дивізії, 8 Ідентифікаційний код: 05483227 Переоформити ліцензію АВ N 447276 від 30.12.2008 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності. Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю фтизіатрія, дитяча
фтизіатрія, клінічна лабораторна діагностика, організація і
управління охороною здоров'я, рентгенологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, медична статистика терміном дії з
23.04.2009 по 30.12.2013. Ліцензію АВ N 447276 від 30.12.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/10-М
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Валдіс"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Мануїльського, 79, кв. 13 Ідентифікаційний код: 31232083 Переоформити ліцензію АВ N 348452 від 08.06.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності. Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, стоматологія, рентгенологія терміном дії з
23.04.2009 по 08.06.2012. Ліцензію АВ N 348452 від 08.06.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/02-М
3. Ломака Ігор Васильович
Місцезнаходження: Запорізька обл., Василівський р-н,
м. Василівна, вул. Чекістів, 7 Ідентифікаційний код: 2472211450 Переоформити ліцензію АВ N 431096 від 29.08.2008 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності. Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю сексопатологія,
фізіотерапія, загальна практика - сімейна медицина, онкологія
терміном дії з 23.04.2009 по 29.08.2013. Ліцензію АВ N 431096 від 29.08.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/05-М
Всього: 3 справи.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1. Приватне підприємство "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ІНТЕЛ-МЕДІС"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Миру, 20, кв. 12 Ідентифікаційний код: 35627687 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю психотерапія, психіатрія,
наркологія, рефлексотерапія, фізіотерапія, хірургія,
ерматовенерологія, ультразвукова діагностика; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Яценка, 16, прим. 23 Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/06-М
2. Київське міське бюро судово-медичної експертизи
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Докучаєвська, 4 Ідентифікаційний код: 23698049 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю судово-медична імунологія,
судово-медична цитологія, судово-медична гістологія,
судово-медична токсикологія, судово-медична криміналістика,
судово-медична експертиза за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26 Реєстраційне досьє від 17.04.2009 N 1704/08-М
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО УКРАЇНА"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Північна, 2/58, літера "А" Ідентифікаційний код: 34709124 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дерматовенерологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, генетика
лабораторна, вірусологія, бактеріологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, акушерська
справа, медична статистика, лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 10/1 м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5 м. Чернівці, вул. Боярко, 1-а Волинська обл., м. Ковель, вул. Грушевського, 11 Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/11-М
Всього: 3 справи.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 6
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
дубліката ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1. Руденко Олена Сергіївна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Слободська, 31 Ідентифікаційний код: 2210508707 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія. Реєстраційне досьє від 21.04.2009 N 2104/13-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 7
ліцензіатів, за заявами яких прийнято рішення
про анулювання ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1. Маркович Олег Георгійович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 9, кв. 209 Ідентифікаційний код: 2390705170 Анулювати ліцензію від 06.07.2005 р. серії АБ N 202768 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю ортопедична стоматологія.
2. Приватне підприємство "ВАЛЕО"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Виборзька, 70 Ідентифікаційний код: 30023666 Анулювати ліцензію від 25.05.2007 р. серії АВ N 348332 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, дитяча
ортопедія і травматологія, імунологія, дитяча імунологія,
педіатрія, терапія, акушерство і гінекологія, ендокринологія,
дитяча ендокринологія, хірургія, стоматологія, дерматовенерологія,
комбустіологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія,
гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, неврологія, дитяча
неврологія, дитяча кардіоревматологія, функціональна діагностика,
медична сестра з масажу, медична сестра, медична психологія,
психотерапія, психофізіологія, алергологія, дитяча алергологія,
дитячі інфекційні хвороби.
Всього: 2 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт
залишені без розгляду

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНСТАР СЕРВІС"
Місцезнаходження: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 120,
корпус 1 Ідентифікаційний код: 35509273 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності суб'єкта господарювання між заявою та
висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил
щодо здійснення медичної практики. Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/01-Д
Всього: 1 справ.

Додаток 3
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
23.04.2009 N 14

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення препаратів з них

1. Державна установа "Науково-практичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони
здоров'я України"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 24 Ідентифікаційний код: 26385055 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Чорновола, 28/1 Реєстраційне досьє від 22.04.2009 N 2204/01-К
Всього: 1 справа.вгору