Документ v0268832-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2017, підстава - v0202832-16

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2013  № 268

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 202 від 24.10.2016}

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та діяльності бірж

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 318 від 06.11.2015
№ 331 від 16.11.2015}

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та діяльності бірж і отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики енергетики та діяльності бірж, що додаються, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2013 рік:

№ 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти";

{Форма № 4-мтп (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

№ 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії";

{Форма № 11-мтп (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

№ 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів";

{Форма № 11-мтп (вер) (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

№ 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт";

{Форма № 11-мтп (паливо) (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

№ 11-ер (річна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії".

{Форма № 11-ер (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

{Абзац сьомий пункту 1 у частині форми № 1-біржа (річна) "Звіт про діяльність біржі" виключено на підставі Наказу Державної служби статистики № 318 від 06.11.2015}

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб.

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) здійснювати методологічне керівництво збиранням і опрацюванням даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 2013 року:

5.1. Форми державних статистичних спостережень № 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти", 4-мтп (св) (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти", № 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", № 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт", № 11-ер (річна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії", № 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі", затверджені наказом Держкомстату від 5 вересня 2011 року № 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків".

5.2. Форму державного статистичного спостереження № 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів", затверджену наказом Держкомстату від 15 липня 2010 року № 281 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова

О.Г. Осауленковгору