Про зміну відповідального секретаря та затвердження переліку організацій - членів ТК 161
Держспоживстандарт України; Наказ, Витяг, Перелік від 21.07.2009267
Документ v0267609-09, поточна редакція — Прийняття від 21.07.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
21.07.2009 N 267

Про зміну відповідального секретаря
та затвердження переліку
організацій - членів ТК 161

(Витяг)
Зважаючи на ухвалені пропозиції членів технічного комітету
стандартизації ТК 161 "Навігація і управління рухом" (протокол N 2
від 21.05.2009), відповідно до Закону України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ) та Типового положення про технічний комітет
стандартизації, затвердженого наказом Держстандарту України від
20.05.2002 N 298 ( z0578-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.07.2002 N 578/6866, Н А К А З У Ю:
1. Звільнити від виконання обов'язків відповідального
секретаря технічного комітету стандартизації 161 "Навігація та
управління рухом" (далі - ТК 161) Костановського В.В.
2. Призначити відповідальним секретарем ТК 161 - помічника
директора державного підприємства "Центральний науково-дослідний
інститут навігації і управління" Богомья Володимира Івановича.
3. У пункті 4 наказу Держспоживстандарту від 04.04.2008 N 110
( v0110609-08 ) "Про створення технічного комітету стандартизації
"Навігація і управління рухом" (ТК 161)" вилучити підпункт "в".
4. Затвердити Перелік організацій - членів ТК 161 у редакції,
що додається.
5. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) у
місячний термін довести цей наказ до відома ТК 161 та
ДП "УкрНДНЦ".
Голова Л.Лосюк

Додаток 1
до п. 3.1 Положення
про ТК 161 "Навігація
і управління рухом"

ПЕРЕЛІК
організацій - членів ТК 161 "Навігація
і управління рухом" та їхніх повноважних представників

-------------------------------------------------------------------------- |Чергове| Назва організації | Адреса | Повноважний | Примітка | | число | | організації - | представник | | | | | члена ТК |організації - | | | | | | члена ТК | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 1 |Державне |04073, м. Київ, |Козелков |Секретаріат| | |підприємство |вул. Фрунзе, |Сергій |ТК | | |"Центральний |160/20 |Вікторович, | | | |науково-дослідний |тел./факс |директор | | | |інститут навігації |(044) 463-99-22 |д.т.н., | | | |і управління" (ДП |E-mail: Office. |професор - | | | |"ЦНДІ НІУ") |nav.u@nbi.com.ua |голова ТК | | | |Мінпромполітики | |--------------+-----------| | |України | |Баранов |Секретаріат| | | | |Георгій |ТК | | | | |Леонідович, |Підкомітет | | | | |заступник |ТК | | | | |директора | | | | | |д.т.н., | | | | | |професор - | | | | | |заступник | | | | | |голови ТК, | | | | | |голова | | | | | |підкомітету ТК| | | | | |--------------+-----------| | | | |Богомья |Секретаріат| | | | |Володимир |ТК | | | | |Іванович, | | | | | |помічник | | | | | |директора | | | | | |к.т.н., | | | | | |старший | | | | | |науковий | | | | | |співробітник -| | | | | |відповідальний| | | | | |секретар ТК | | | | | |--------------+-----------| | | | |Щокін-Кротов |Підкомітет | | | | |Віктор |ТК | | | | |Анатолійович, | | | | | |начальник | | | | | |науково- | | | | | |дослідного | | | | | |відділу - | | | | | |голова | | | | | |підкомітету ТК| | | | | |--------------+-----------| | | | |Гарам Вадим |Підкомітет | | | | |Павлович, |ТК | | | | |провідний | | | | | |науковий | | | | | |співробітник | | | | | |к.т.н. - | | | | | |голова | | | | | |підкомітету ТК| | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 2 |Національне |м. Київ-150, вул.|Волох |Підкомітет | | |космічне Агентство |Боженка, 11 |Костянтин |ТК | | |України (НКАУ) |тел. |Пилипович, | | | | |(044) 226-25-55 |начальник | | | | |факс |відділу НКАУ -| | | | |(044) 287-75-87 |голова | | | | |E-mail: |підкомітету ТК| | | | |volokh@nkau.gov. | | | | | |ua | | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 3 |Національний |01010, м. Київ, |Беляєвський |Секретаріат| | |транспортний |вул. Суворова, 1 |Леонід |ТК, | | |університет |тел./факс |Степанович, |підкомітет | | |Міністерства освіти|(044) 280-82-08 |д.т.н., |ТК | | |науки України |тел. |професор - | | | | |(044) 280-87-65 |перший | | | | |E-mail: |заступник | | | | |general@ntu:edu. |голови ТК, | | | | |ua |голова | | | | | |підкомітету ТК| | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 4 |Державне |03150, м. Київ, |Демченко | | | |підприємство |вул. Димитрова, 5|Олексій | | | |"Науково-дослідний |тел. |Васильович, | | | |інститут "Квант" |(044) 287-40-56 |провідний | | | |Мінпромполітики |факс |фахівець | | | | |(044) 289-96-57 |к.т.н. | | | | |E-mail: | | | | | |kvantjnf@gu.kiev.| | | | | |ua // | | | | | |bnl2001@ukr.net | | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 5 |Регістр |04070, м. Київ, |Спіян | | | |судноплавства |вул. |Олександр | | | |України |П.Сагайдачного, |Миколайович, | | | |Міністерства |10 тел. |головний | | | |транспорту та |(044) 425-10-28 |фахівець | | | |зв'язку України |факс |служби | | | | |(044) 417-32-89 |технічного | | | | |E-mail: |нагляду і | | | | |info@shpregistr. |сертифікації | | | | |kiev.ua | | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 6 |Закрите акціонерне |04070, м. Київ, |Славутич | | | |товариство |вул. |Володимир | | | |"Регіональне |Почайнинська, |Анатолійович, | | | |Управління в |53/55, к. 1 |начальник | | | |Україні Російського|тел./факс |Київського | | | |Морського Регістра |(044) 417-22-22 |відділення | | | |Судноплавства" |E-mail: 186rs- | | | | | |ukr@optima.com.ua| | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 7 |Київська державна |04071, м. Київ, |Михайлов | | | |академія водного |вул. Фрунзе, 9 |Василь | | | |транспорту імені |тел./факс |Сергійович, | | | |гетьмана Петра |(044) 463-74-70 |ректор д.т.н.,| | | |Конашевича- |E-mail: |професор; | | | |Сагайдачного |academy@maritime.|Воробей | | | |Міністерства |kiev.ua |Валерій | | | |транспорту та | |Іванович, | | | |зв'язку України | |зав. кафедрою | | | | | |к.т.н., | | | | | |доцент | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 8 |Центральне |Україна |Юсов Володимир| | | |управління | |Валентинович, | | | |метрології і | |заступник | | | |стандартизації | |начальника | | | |Збройних Сил | |ЦУМС ЗСУ, | | | |України (ЦУМС ЗСУ) | |полковник; | | | | | |Фесенко | | | | | |Олександр | | | | | |Анатолійович, | | | | | |начальник | | | | | |відділу | | | | | |стандартизації| | | | | |ЦУМС ЗСУ, | | | | | |полковник | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 9 |Державне |20708, Черкаська |Лук'яненко | | | |підприємство |обл., м. Сміла, |Микола | | | |"ОРИЗОН-НАВІГАЦІЯ" |вул. Мазура, 24 |Васильович, | | | |Мінпромполітики |тел. |головний | | | |України |(04733) 44-354 |конструктор | | | | |E-mail: | | | | | |orizon@orizon- | | | | | |navigation.com | | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 10 |Національний |61070, м. Харків,|Гайдачук | | | |аерокосмічний |вул. Чкалова, 17 |Олександр | | | |університет |тел. |Віталійович, | | | |ім. М.Є.Жуковського|(057) 315-11-62 |проректор з | | | |"Харківський |мобільний |науково- | | | |авіаційний |+38-050-524-40-12|дослідної | | | |інститут" |E-miail: |роботи д.т.н, | | | |Міністерства освіти|a.gaydachuk@khai.|професор | | | |і науки України |edu | | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 11 |Казенне |54025, |Сергачова | | | |підприємство |м. Миколаїв, |Ольга | | | |"Дослідно-проектний|пр. Героїв |Федорівна, | | | |центр |Сталінграда, 1-е |начальник | | | |кораблебудування" |тел. |сектору | | | |Мінпромполітики |(0512) 359-880 |Тел. | | | |України |факс |(0512)42-41-65| | | | |(0512) 356-450 | | | | | |E-mail: | | | | | |office@srdsc.com | | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 12 |Національний |61002, м. Харків,|Романько | | | |науковий центр |вул. |Володимир | | | |"Інститут |Мироносицька, 42 |Миколайович, | | | |метрології" |тел. |директор | | | |Держспоживстандарту|(057) 700-34-09 |наукового | | | |України |факс |центру часо- | | | | |(057) 700-34-07 |частотних | | | | | |лінійних | | | | | |вимірювань | | | | | |к.т.н., ст. | | | | | |науковий | | | | | |співробітник | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 13 |Національний |08631, Київська |Адамчук Олег | | | |науковий центр |обл., |Валерійович, | | | |"Інститут |Васильківський |зав. | | | |механізації та |р-н, смт |лабораторією | | | |електрифікації |Глеваха-1, вул. | | | | |сільського |Вокзальна, 11 | | | | |господарства" |тел.: | | | | |Української |(04471) 31-100, | | | | |академії аграрних |(04471) 32-102, | | | | |наук Міністерства |(04471) 32-104, | | | | |освіти науки |факс | | | | |України |(04471)-32-988 | | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 14 |Держспоживстандарт |03680, Київ, вул.|Шофаренко Яна |Інд. член | | |України |Горького, 174 |Миколаївна, |ТК | | | |тел. 528-54-79 |провідний | | | | | |фахівець | | |-------+-------------------+-----------------+--------------+-----------| | 15 |"Союз виробників | |Онопрієнко |Інд. член | | |сокової продукції | |Володимир |ТК | | |України" | |Володимирович,| | | | | |віце-президент| | | | | |асоціації | | --------------------------------------------------------------------------
Голова ТК 161
"Навігація
і управління рухом" С.Козелковвгору