Про проведення річної інвентаризації в 2011 році
Агентство держмайна України, Мінпромполітики (з 2001р.); Наказ від 21.09.2011265
Документ v0265817-11, поточна редакція — Прийняття від 21.09.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.09.2011 N 265

Про проведення річної інвентаризації в 2011 році

На виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. N 996-XIV
( 996-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р.
N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження порядку подання фінансової
звітності" та Інструкції по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 11.08.94 року N 69 ( z0202-94 ),
із змінами та доповненнями, Н А К А З У Ю:
1. Керівникам установ, підприємств і організацій, які
знаходяться у сфері управління Мінпромполітики України:
1.1. Провести інвентаризацію активів та зобов'язань в
терміни:
- станом на 1 жовтня 2011 року - виробничих запасів
товарно-матеріальних цінностей;
- станом на 1 листопада 2011 року - основних засобів,
нематеріальних активів;
- станом на 1 грудня 2011 року - незавершеного виробництва,
готової продукції;
- станом на 1 січня 2012 року - грошових коштів, розрахунків
з дебіторами і кредиторами.
1.2. Надати інформацію про результати інвентаризації згідно з
додатком 1 до відділу фінансового моніторингу діяльності,
методології бухгалтерського обліку і звітності Міністерства
промислової політики України разом із річним звітом за
результатами господарської діяльності підприємств за 2011 рік.
2. Заступнику директора департаменту - начальнику відділу
фінансового моніторингу діяльності, методології бухгалтерського
обліку і звітності (Шклярук М.М.) надати галузевим департаментам,
самостійним управлінням та відділам Міністерства подану
підприємствами інформацію про проведення інвентаризації
(додаток 1) до 30.03.2012 р.
3. Керівникам галузевих департаментів, самостійних управлінь
та відділів Міністерства проаналізувати інформацію по
інвентаризації усіх статей балансу для прийняття відповідних
управлінських рішень щодо поліпшення фінансово-економічного стану
підприємств.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник
Міністра - голова комісії
з проведення реорганізації С.В.Сиротюк

Додаток 1
до наказу Мінпромполітики
України
21.09.2011 N 265

ВІДОМІСТЬ
результатів інвентаризації

тис. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показники | Коди рахунків | Сума, встановлених інвентаризацією | Із загальної суми нестач і втрат від |Із гр. 6 | Із | Із | Із | |п/п| |бухгалтерського| | псування цінностей | сума | гр. 6 |гр. 7| гр. 7 | | | | обліку |----------------------------------------------+----------------------------------------|зменшення| сума | сума| сума | | | | |нестач|лишків|втрат від| Сума | Сума | зара- |списано|віднесено| списано на |власного | відне- |змен-| відне- | | | | | | |псування |зменшення |відновлення| ховано |в межах| на | результати |капіталу | сення |шення| сення | | | | | | |цінностей|корисності|корисності | за | норм | винних | фінансово- | | на |влас-| на | | | | | | | | активу | активу |пересор-|убутку | осіб |господарської| | фінан- | ного| фінан- | | | | | | | | | | тицею | | | діяльності | | совий |капі-| совий | | | | | | | | | | | | | | | резу- | талу|резуль- | | | | | | | | | | | | | | | льтат | | тат | | | | | | | | | | | | | | |(збиток)| |(збиток)| |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 1 |Нематеріальні| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 2 |Основні | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |засоби | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 3 |Довгострокові| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | | |інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 4 |Інші | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |необоротні | | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальні | | | | | | | | | | | | | | | | |активи | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 5 |Виробничі | 20, 22 | | | | | | | | | | | | | | | |запаси | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 6 |Тварини на | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |вирощуванні | | | | | | | | | | | | | | | | |та відгодівлі| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 7 |Незавершене | 23, 25 | | | | | | | | | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 8 |Готова | 25, 26, 27 | | | | | | | | | | | | | | | |продукція | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | 9 |Товари | 28 | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| |10 |Поточні | 352 | | | | | | | | | | | | | | | |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | | |інвестиції | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| | |Грошові кошти| 30, 31, 33, | | | | | | | | | | | | | | | |та їх | 351, 30, 31, | | | | | | | | | | | | | | | |еквіваленти | 33 | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| |11 |- в націон. | | | | | | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| |12 |- в іноземн. | | | | | | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| |13 |Інші | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------+---------------+------+------+---------+----------+-----------+--------+-------+---------+-------------+---------+--------+-----+--------| |14 |Разом | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства
Головний бухгалтервгору