Документ v0265282-02, поточна редакція — Редакція від 06.11.2012, підстава - v0877282-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 265 від 16.07.2002
м. Київ

Про забезпечення функціонування в МОЗ України
інформаційних систем, пов'язаних з використанням
глобальної інформаційної мережі Інтернет
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 641 ( v0641282-10 ) від 29.07.2010
N 877 ( v0877282-12 ) від 06.11.2012 }

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
04.01.2002 N З ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", від
12.04.2002 N 522 ( 522-2002-п ) "Про затвердження Порядку про
підключення до глобальних мереж передачі даних" та п.3.1 наказу
МОЗ України від 19.02.2002 N 102 ( v0102282-02 ) "Про виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3"
Н А К А З У Ю:

{ Пункт 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 641 ( v0641282-10 ) від 29.07.2010 }

{ Пункт 1 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 877 ( v0877282-12 ) від 06.11.2012 }

1. Визначити, що офіційною електронною адресою МОЗ України є
адреса moz@moz.gov.ua.
2. Управлінню справами (Мотюк М.П.) підготувати та подати на
затвердження зміни та доповнення до Інструкції з діловодства у
Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженої наказом МОЗ
України від 05.02.1998 N 20 ( v0020282-98 ) (далі - Інструкція), у
частині прийняття, розгляду і реєстрації документів, отриманих
електронною поштою.
3. Визначити, що до внесення відповідних змін до Інструкції
( v0020282-98 ), діє порядок, за яким кореспонденція, що надходить
до Міністерства електронною поштою, підпадає під визначення
документу, створеного за допомогою ПК.
4. Відділу оперативного вирішення задач МОЗ України УЦІТ та
НР (Львова Р.М.): 4.1. Забезпечити, у межах наявних технічних можливостей,
надання послуг доступу до Інтернет і електронної пошти
співробітникам МОЗ України та адміністрування окремих сегментів
локальної мережі МОЗ (підрозділи: Головне управління освіти, науки
та інформаційно-аналітичного забезпечення, Управління міжнародних
зв'язків, Головне управління економіки, Управління бухгалтерського
обліку та звітності, Головне санітарно-епідеміологічне
управління). 4.2. Виконувати оперативний моніторинг використання
Інтернет-ресурсів співробітниками МОЗ України та функціонування
системи електронної пошти і періодично надавати відповідну
інформацію керівникам структурних підрозділів МОЗ України.
5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України вжити
заходів щодо унеможливлення використання співробітниками
Міністерства доступу до Інтернет та електронної пошти в цілях,
безпосередньо не пов'язаних із виконанням ними службових
обов'язків.
6. Головному управлінню економіки (Вовк М.Г.) та Управлінню
бухгалтерського обліку та звітності (Лузан В.І.) забезпечити
оплату фактично наданих послуг доступу до Інтернет та електронної
пошти.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Поляченка Ю.В.
Міністр В.Ф.Москаленко
{ Положення про веб-сайт Міністерства охорони здоров'я
України виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 641 ( v0641282-10 ) від 29.07.2010 }

{ Порядок користування послугами доступу до Інтернет
та електронної пошти в МОЗ України виключено на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я N 877
( v0877282-12 ) від 06.11.2012 }
вгору