Документ v0264732-13, поточна редакція — Прийняття від 16.05.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2013  № 264

Про результати позапланового внутрішнього аудиту ПАТ "ДХК "Спецшахтобуріння"

На виконання наказу Міненерговугілля від 22.03.2013 № 123 та на підставі звіту позапланового аудиту ПАТ "ДХК "Спецшахтобуріння" (далі - Компанія) за період з 01.01.2011 по 31.12.2012 встановлено:

Динаміка показників господарської діяльності підприємств ПАТ "ДХК "Спецшахтобуріння" за 2012 рік свідчить про зменшення обсягів будівельно-монтажних робіт. На ДВАТ "Свердловське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин" ДП ВАТ "ДХК "Спецшахтобуріння" на 01.01.2013 та до сьогодні наявно 1797,0 тис.грн. простроченої заборгованості з оплати праці. Виявлено випадки отримання Компанією на утримання апарату від дочірніх підприємств 795,3 тис.грн. - протягом 2011 року та 618,0 тис.грн. - у 2012 році, при наявності у тих збитковості та кредиторської заборгованості. Обсяги кредиторської заборгованості сягнули критичної межі і перевищують дебіторську.

Виявлено порушення дочірніми підприємствами Компанії законодавства під час закупівель матеріальних цінностей на 22351,3 тис.грн., за які сплачено 19973,5 тис.грн. без застосування конкурсних торгів, протягом січня - серпня 2011 року, НАКАЗУЮ:

1. Попередити голову правління Компанії Логвінова А.В. про персональну відповідальність за порушення, встановлені аудитом.

2. Голові правління Компанії Логвінову А.В.:

2.1. Забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасне і першочергове здійснення оплати праці працівникам, не допускаючи заборгованості.

2.2. З метою усунення виявлених порушень та недопущення подібного у подальшому - результати аудиту розглянути на нараді з керівниками дочірніх підприємств та керівниками відповідних структурних підрозділів Компанії.

2.3. Притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб, які допустили порушення фінансової дисципліни.

2.4. Розробити та затвердити план заходів з усунення порушень та недопущення їх у подальшому (за погодженням з Департаментом внутрішнього аудиту Міненерговугілля), передбачивши зокрема:

- посилення контролю за витратами державних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг у відповідності до законодавства;

- перегляд умов договорів в частині зобов'язання дочірніх підприємств утримувати апарат Компанії;

- вжиття невідкладних заходів для нормативного визначення організаційної структури Компанії з метою оптимізації її штатної чисельності;

- забезпечення чіткого виконання вимог статті 75 Господарського кодексу України в частині складання та виконання фінансових планів;

- забезпечення відшкодування наданої протягом 2011 - 2012 року благодійної допомоги у сумі 54,0 тис.грн.;

- здійснення повної та достовірної інвентаризації активів у відповідності до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69;

- виконання рекомендацій від 05.04.2013, наданих Компанії за результатами аудиту.

Термін: 22.05.2013

2.5. Інформацію про вжиті заходи з усунення порушень та недоліків надати до Департаменту внутрішнього аудиту Міненерговугілля.

Термін: 01.06.2013

3. Департаменту внутрішнього аудиту забезпечити належний контроль за усуненням порушень та недоліків, виявлених під час внутрішнього аудиту Компанії.

Термін: постійно

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е. Ставицькийвгору