Про План заходів Держкомтелерадіо України на 2014 рік
Держкомтелерадіо України; Наказ, План, Заходи від 20.12.2013260
Документ v0260603-13, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2013

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2013  № 260

Про План заходів Держкомтелерадіо України на 2014 рік

З метою унормування послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, спрямування їх на виконання покладених на Держкомтелерадіо України завдань та реалізацію функцій, визначених Положенням про Держкомтелерадіо України, державними та галузевими програмами у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Держкомтелерадіо України на 2014 рік (додається).

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України забезпечити:

виконання Плану заходів Держкомтелерадіо України на 2014 рік (далі - річний план);

підготовку на підставі річного плану щоквартальних планів роботи самостійних структурних підрозділів до 15 числа останнього місяця кварталу та щомісячних планів структурних підрозділів, що входять до складу департаментів, управлінь, за п'ять днів до початку наступного місяця;

подання відділу організаційно-планової роботи адміністративно-господарського управління звітів про виконання річного плану щокварталу впродовж п'яти днів після закінчення кварталу.

3. Начальникові адміністративно-господарського управління Шапкіну С. Б. забезпечити підготовку звітних матеріалів для інформування керівництва Держкомтелерадіо України та розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України впродовж п'ятнадцяти днів після закінчення кварталу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А.Л.

Голова
Держкомтелерадіо України


О.В. Курдінович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомтелерадіо
України
20 грудня 2013 року № 260

ПЛАН
заходів Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2014 рік

Основні завдання:

1. Забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію.

2. Інформування громадян про важливі події суспільного життя та висвітлення державними ЗМІ актуальних питань та змісту соціально-економічних реформ.

3. Організаційно-правове забезпечення створення суспільного телебачення і радіомовлення України.

4. Подальший розвиток ефірного наземного цифрового телерадіомовлення.

5. Сприяння розвитку вітчизняних друкованих засобів масової інформації.

6. Створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання.

7. Забезпечення в межах повноважень міжнародного співробітництва, розроблення проектів та укладення міжнародних договорів України, забезпечення їх виконання.

8. Забезпечення безумовного дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України про Державний бюджет України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинного законодавства з питань соціальних відносин.

9. Забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна в сфері управління Держкомтелерадіо України.

Заплановані заходи:

№ з/п

Зміст заходів

Відповідальні за виконання (підготовку)

Строки проведення заходів

1

2

3

4

1. За планом Кабінету Міністрів України

1

Участь у засіданнях та нарадах Кабінету Міністрів України

Голова Держкомтелерадіо України, заступники Голови Держкомтелерадіо України

за окремим планом

2. За планом Голови Держкомтелерадіо України

1

Участь у:
роботі дорадчих та наглядових органів при Президентові України, Кабінеті Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України;
пленарних засіданнях Верховної Ради України;
засіданнях комітетів Верховної Ради України;
парламентських слуханнях

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

2

Проведення засідань колегії Держкомтелерадіо України

Голова колегії Держкомтелерадіо України

за планом засідань

3

Проведення щотижневих апаратних нарад Держкомтелерадіо України

Голова Держкомтелерадіо України

щопонеділка

4

Робочі поїздки до регіонів

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

5

Участь у прес-конференціях, "круглих столах", заходах громадських організацій

Голова Держкомтелерадіо України

за окремим планом

3. Законотворча та нормативно-правова діяльність

1

Підготовка, погодження із заінтересованими органами та внесення на розгляд Уряду проекту Закону України "Про приєднання України до Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового та культурного характеру 1950 року ("Флорентійська угода") та Протоколу до неї 1976 року"

відділ законопроектної роботи департаменту інформаційної політики,
інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

2

Забезпечення підготовки матеріалів для супроводу законопроектів у комітетах і на пленарних засіданнях Верховної Ради України:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України "Про доступ до публічної інформації" (реєстр. № 0947 від 12.12.2012);
"Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу" (реєстр. № 0896 від 12.12.2012);
"Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (реєстр. № 1076 від 12.12.2012);
"Про внесення зміни до статті 26-1 Закону України "Про видавничу справу" щодо формування державного замовлення" (реєстр. № 2232 від 07.02.2013);
"Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації" (реєстр. № 2384 від 25.02.2013);
"Про внесення змін до деяких законів України в інформаційній та видавничій сферах у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги" (реєстр. № 3476 від 23.10.2013)

відділ законопроектної роботи департаменту інформаційної політики, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

відповідно до плану засідань Верховної Ради України

4. Робота колегіальних (дорадчих) органів Держкомтелерадіо України

1

Засідання:

 

 

колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

секретар колегії

згідно з планами засідань колегії

громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України;

голова ради

за планом ради

науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України;

голова ради

згідно з положенням

експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України;

голова ради

згідно з положенням

галузевої ради роботи з кадрами при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України;

голова ради

згідно з планом роботи ради

ради генеральних директорів обласних і регіональних телерадіокомпаній при Держкомтелерадіо України;

голова ради

згідно з положенням

ради директорів державних видавництв при Держкомтелерадіо України

голова ради

згідно з положенням

5. За планами структурних підрозділів

5.1. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Держкомтелерадіо України

1

Формування проектів планів поточної та перспективної роботи Голови Держкомтелерадіо України

 

впродовж року

2

Робота з кореспонденцією Держкомтелерадіо України та особистою кореспонденцію Голови Держкомтелерадіо України

впродовж року

3

Здійснення контролю за:

 

своєчасним та якісним виконанням наказів, доручень та рішень Голови Держкомтелерадіо України;

впродовж року

підготовкою публічних заходів, прес-конференцій, брифінгів, що проводяться за участю Голови Держкомтелерадіо України;

впродовж року

підготовкою тез виступів, проектів доповідей Голови Держкомтелерадіо України на урядових засіданнях, сесіях, колегіях, нарадах з актуальних питань;

впродовж року

підготовкою інформаційно-аналітичних та статистичних матеріалів, необхідних Голові Держкомтелерадіо України для прийняття відповідних управлінських рішень

впродовж року

4

Підготовка та організація:

 

зустрічей Голови Держкомтелерадіо України з посадовими особами вищих органів державної влади, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних установ та іноземних делегацій;

впродовж року

проведення особистого прийому громадян Головою Держкомтелерадіо України (розгляд заяв, скарг, пропозицій, що надходять на ім'я Голови, підготовка проектів відповідей);

щомісяця за графіком особистого прийому

закордонних відряджень та відряджень в межах України

впродовж року

5

Здійснення контролю та аналіз:

 

моніторингу змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

впродовж року

впровадження спеціальних телевізійних проектів про хід економічних реформ в Україні

впродовж року

6

Вивчення та аналіз тенденцій розвитку світового інформаційного простору, проблемних питань функціонування вітчизняного телебачення і радіомовлення, пріоритетних напрямів щодо вдосконалення діяльності засобів масової інформації та впровадження новітніх технологій поширення інформації

впродовж року

5.2. Департамент інформаційної політики

1

Аналіз ходу виконання Держкомтелерадіо України завдань, визначених Державною програмою активізації розвитку економіки на середньостроковий період, іншими урядовими програмними документами та рішеннями (підготовка звітної інформації Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку України)

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери, структурні підрозділи апарату

впродовж року

2

Реалізація Закону України "Про доступ до публічної інформації":

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

впродовж року

надання органам виконавчої влади роз'яснень положень Закону України "Про доступ до публічної інформації";

підготовка відповідей на запити на інформацію згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації";

впродовж року

здійснення моніторингу виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інформування Кабінету Міністрів України про стан реалізації Плану організації виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів)

щорічно

3

Забезпечення реалізації:

 

 

заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" згідно з Національним планом дій;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери, структурні підрозділи апарату

впродовж року

Плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" в частині питань, віднесених до компетенції Держкомтелерадіо України (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р);

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю, структурні підрозділи апарату

впродовж року

Плану заходів Держкомтелерадіо України з виконання завдань, передбачених Законом України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки";

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації, відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

до 25 грудня

4

Реалізація завдань щодо забезпечення інформаційної безпеки:

 

 

Підготовка і надання

 

 

Кабінету Міністрів України інформації щодо реагування на повідомлення журналістів про факти втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації, розгляд запитів депутатів Верховної Ради України;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

щоквартально

Кабінету Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України інформації про виконання завдання щодо сприяння розвитку конкуренції та запобігання монополізму у сферах телекомунікацій, телебачення, радіомовлення і друкованих ЗМІ з урахуванням результатів нагляду за станом відповідних ринків;

щоквартально

Раді національної безпеки і оборони України інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів із актуальних питань інформаційної сфери, інформації про роботу Держкомтелерадіо України із забезпечення інформаційної безпеки, зокрема, стосовно заходів щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам України

впродовж року
(у разі надходження)

5

Підготовка:

 

 

аналітичних матеріалів до парламентських слухань у Верховній Раді України, конференцій, семінарів, нарад з питань діяльності Держкомтелерадіо України;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі річного звіту про заходи Держкомтелерадіо України у сфері захисту суспільної моралі;

до 20 листопада

Міністерству соціальної політики України звітної інформації стосовно виконання Держкомтелерадіо України Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року;

щопівроку

Міністерству соціальної політики України звітної інформації про хід виконання Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року;

щопівроку

інформації стосовно виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки;

щорічно

інформаційно-аналітичних матеріалів до засідань колегії Держкомтелерадіо України з розгляду питання щодо стану інформаційного простору областей (регіонів) України;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

згідно з планом засідань

пропозицій до прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету України на 2015 рік, подання Мінекономрозвитку України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621);

у терміни, встановлені Мінекономрозвитку України

керівництву Держкомтелерадіо України звітних інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами моніторингу процесів (тенденцій), що відбуваються в інформаційному середовищі держави;

впродовж року

пропозицій до Національної програми інформатизації на 2014 рік;

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

у терміни, встановлені Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України

інформації про стан виконання плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 517)

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

до 20 лютого

Кабінету Міністрів України

 

 

інформації стосовно недопущення втручання в професійну діяльність ЗМІ;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

щоквартально до 10 числа місяця

звітної інформації стосовно висвітлення роботи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка;

щоквартально

звітної інформації щодо проведення консультацій з громадськістю (розміщення звіту на веб-сайті Держкомтелерадіо України);

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

щоквартально

узагальненої інформації про проведення органами виконавчої влади системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозицій щодо вдосконалення такої роботи;

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

до 1 лютого

пропозицій щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

впродовж року
(у разі потреби)

6

Проведення моніторингу щодо надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через електронну інформаційну систему "Електронний Уряд" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208)

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

до 14 березня
до 15 вересня

7

Здійснення моніторингу:

 

 

ефективності діяльності структурних підрозділів ОДА з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, підготовка пропозицій керівництву Держкомтелерадіо України щодо удосконалення їх роботи;

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, підготовка і надання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо удосконалення їх структури та функціонування;

відділ з питань свободи слова та доступу до публічної інформації

впродовж року

веб-сайтів органів виконавчої влади щодо розміщення електронних форм звітних документів;

щоквартально

офіційних веб-сайтів державних телерадіокомпаній, підготовка і надання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо удосконалення їх структури та функціонування

до 31 грудня

8

Ведення та періодичне оновлення єдиної бази даних про стан інформаційного простору областей (регіонів) України

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

9

Реалізація:

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

 

положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;

впродовж року

Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року (підготовка інформації про стан виконання)

до 25 січня

10

Участь у виконанні плану заходів на 2014 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

11

Спрямування та здійснення методологічного забезпечення діяльності Всеукраїнського інформаційно-культурного центру у м. Сімферополі

відділ аналізу та прогнозування інформаційної сфери

впродовж року

12

Розробка орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік (відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого Кабінетом Міністрів України)

відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ

до 25 грудня

13

Підготовка, подання Кабінету Міністрів України та забезпечення реалізації заходів:

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

 

планів роботи Держкомтелерадіо України щодо взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю (щотижневих, щомісячних);

щочетверга,
щомісяця,
до 20 числа

плану проведення консультацій з громадськістю

щомісяця,
до 25 числа

14

Здійснення моніторингу ЗМІ та підготовка Голові Держкомтелерадіо України щотижневих (в разі необхідності - щоденних) інформаційно-аналітичних матеріалів щодо висвітлення у ЗМІ діяльності Держкомтелерадіо України

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

щотижня

15

Організаційне забезпечення:

 

 

проведення Головою Держкомтелерадіо України (за його дорученням заступниками Голови Держкомтелерадіо України) прес-конференцій, семінарів, форумів, брифінгів, "круглих столів", зустрічей з громадськістю і ЗМІ;

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року

роботи Громадської ради при Держкомтелерадіо України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики")

щоквартально

16

Сприяння проведенню громадських експертиз діяльності Держкомтелерадіо України, які ініціюють інститути громадянського суспільства

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року
(у разі потреби)

17

Забезпечення функціонування постійно діючої телефонної "гарячої лінії" для спілкування з підприємцями (відповідно до Протоколу селекторної наради КМУ з актуальних питань розвитку та підтримки підприємництва щодо організації постійно діючої телефонної "гарячої лінії" від 08.09.2009)

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року

18

Адміністрування та забезпечення функціонування веб-сайту Держкомтелерадіо України, інформаційної взаємодії з Єдиним веб-порталом органів виконавчої влади

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року

19

Підготовка:

 

 

інформаційних повідомлень, прес-релізів, пост-релізів про найважливіші події та заходи Держкомтелерадіо України для ЗМІ (електронна розсилка);

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року

інформаційних матеріалів та відповідей на запити засобів масової інформації;

впродовж року

звіту Кабінету Міністрів України про роботу громадської ради при Держкомтелерадіо України

щоквартально

20

Надання засобам масової інформації роз'яснювальних матеріалів та коментарів стосовно реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, в тому числі за запитами журналістів

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року

21

Інформаційний супровід офіційних заходів Держкомтелерадіо України (виставок, фестивалів, конкурсів, прес-конференцій, зустрічей тощо)

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року

22

Розгляд запитів журналістів іноземних ЗМІ щодо отримання погоджень Держкомтелерадіо України на відкриття довгострокових віз та отримання посвідок на тимчасове проживання в Україні

відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю

впродовж року

23

Підготовка, погодження із заінтересованими органами та внесення на розгляд Уряду проекту Закону України "Про приєднання України до Угоди про ввезення матеріалів освітнього, наукового та культурного характеру 1950 року ("Флорентійська угода") та Протоколу до неї 1976 року"

відділ законопроектної роботи, інші структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

24

Підготовка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії

відділ законопроектної роботи

впродовж року

25

Погодження, здійснення правової експертизи:

 

 

проектів законів, інших нормативно-правових актів, внесених у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України та розроблених центральними органами виконавчої влади;

відділ законопроектної роботи

впродовж року

проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держкомтелерадіо України, для подання їх на державну реєстрацію до Мін'юсту України

відділ законопроектної роботи

 

26

Підготовка матеріалів для супроводу проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах на пленарних засіданнях і в комітетах Верховної Ради України та Секретаріаті Кабінету Міністрів України

відділ законопроектної роботи

впродовж року

27

Забезпечення реалізації державної регуляторної політики (планування, розробка, проведення аналізу, оприлюднення проектів, відстеження результативності регуляторних актів та підготовка звітів)

відділ законопроектної роботи

впродовж року

28

Підготовка Міністерству юстиції України:

 

 

пропозицій до орієнтовного плану законопроектних робіт на 2015 рік;

відділ законопроектної роботи

до 1 жовтня

інформації про виконання орієнтовного плану законопроектних робіт та про законопроекти, розроблення яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та ініційовано Прем'єр-міністром України після затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2014 рік

впродовж року

29

Здійснення міжнародного співробітництва у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах щодо:

сектор міжнародних зв'язків

 

імплементації міжнародних договорів, підписаних від імені Уряду та Держкомтелерадіо України;

впродовж року

опрацювання питань, пов'язаних з підписанням міжвідомчих угод з Республікою Молдова, Киргизькою Республікою, Республікою Індія та Республікою Таджикистан;

впродовж року

опрацювання питань, пов'язаних з підписанням міжнародних договорів підприємствами, установами та організаціями сфери управління Держкомтелерадіо України;

впродовж року

забезпечення співробітництва з міжнародними організаціями (ООН, ОБСЄ, РЄ, СНД, СОТ, ЦЄІ тощо);

впродовж року

виконання домовленостей Президента України, Прем'єр-міністра України, досягнутих під час закордонних візитів;

впродовж року

забезпечення співробітництва в рамках міжурядових та міжвідомчих комісій з Азербайджанською Республікою, Республікою Білорусь, Грузією, Республікою Казахстан, Китайською Народною Республікою, Республікою Куба, Литовською Республікою, Республікою Молдова, Республікою Польща, Російською Федерацією, Румунією, Словацькою Республікою, Угорщиною, Республікою Таджикистан, Туркменістаном, Республікою Індія;

впродовж року

організаційного забезпечення закордонних відряджень керівництва Держкомтелерадіо України та прийому зарубіжних делегацій в апараті Держкомтелерадіо України;

впродовж року

забезпечення погодження закордонних відряджень працівників підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;

впродовж року

реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема здійснення беніфіціарства проектів

впродовж року

30

Реалізації заходів з питань європейської інтеграції, виконання:

сектор міжнародних зв'язків

 

плану першочергових заходів інтеграції України до Європейського Союзу;

впродовж року

плану проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;

впродовж року

порядку денного асоціації Україна - ЄС;

впродовж року

плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції на період до 2017 року (підготовка звітної інформації МЗС України);

впродовж року

Плану заходів з відзначення Дня Європи в Україні у 2014 році;

впродовж року

протокольних рішень тематичної платформи № 4 "Контакти між людьми";

впродовж року

протокольних рішень підкомітетів в рамках Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС:

впродовж року

підкомітету № 1 "Торгівля та інвестиції";

впродовж року

підкомітету № 6 "Юстиція, свобода та безпека";

впродовж року

підкомітету № 7 "Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, охорона здоров'я, інформаційне суспільство та медіа"

впродовж року

31

Реалізації заходів з питань євроатлантичного співробітництва України

сектор міжнародних зв'язків

впродовж року

5.3. Департамент телебачення і радіомовлення

1

Організація виробництва та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб (бюджетна програма 1701080, Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "Euronews"):

 

 

затвердження тематичних планів з виробництва і розповсюдження державних теле- і радіопрограм на 2014 рік;

відділ державного телерадіомовлення

перший квартал

забезпечення укладання контрактів з державними телерадіокомпаніями на виконання державного замовлення на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

перший квартал

оформлення договорів-доручень з державними телерадіокомпаніями на розповсюдження телерадіопрограм в аналоговому та цифровому стандартах відповідно до обсягів бюджетного фінансування;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

перший квартал

внесення обґрунтованих змін до державних контрактів щодо коригування обсягів державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіоорганізаціями на 2014 рік;

відділ державного телерадіомовлення

впродовж року

здійснення контролю за виконанням державними телерадіокомпаніями обсягів державного замовлення відповідно до тематичних планів на 2014 рік (підготовка щоквартальних звітних матеріалів за результатами контролю, опрацювання та оформлення дозволів на внесення змін до державних контрактів та тематичних планів на 2014 рік);

відділ державного телерадіомовлення

впродовж року

здійснення моніторингу діяльності державних телерадіокомпаній щодо програмного наповнення телерадіоефіру та висвітлення матеріалів згідно з указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України (підготовка звітних інформаційно-аналітичних матеріалів);

відділ державного телерадіомовлення

впродовж року

підготовка та доведення до обласних (регіональних) телерадіокомпаній переліку актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших законодавчих та нормативно-правових актів, оприлюднення яких слід враховувати у тематичних планах з виробництва і розповсюдження телевізійних і радіопрограм у 2015 році;

відділ державного телерадіомовлення

четвертий квартал

участь у здійсненні контролю технічної якості мовлення, охоплення населення телерадіопрограмами, перевірки ефективного використання бюджетних коштів, що виділяються на їх поширення (підготовка щоквартальних звітних матеріалів за результатами моніторингу);

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

актуалізація критеріїв формування державного замовлення на виробництво та розповсюдження телерадіопрограм для державних потреб та рекомендацій державним телерадіокомпаніям щодо формування державного замовлення на 2015 рік;

відділ державного телерадіомовлення

четвертий квартал

участь у формуванні державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіоорганізаціями на 2015 рік (визначення обсягів державного замовлення, надання методичних рекомендацій державним ТРК щодо складання тематичних планів)

відділ державного телерадіомовлення

липень

2

Участь у підготовці матеріалів та супроводженні у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України"

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

3

Участь у реалізації заходів щодо забезпечення населення телетюнерами для прийому програм ефірного наземного цифрового телебачення

відділ координації висвітлення суспільно важливих заходів та реформ, відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

4

Сприяння ОДТРК щодо внесення змін до ліцензій Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право мовлення з метою впровадження уніфікованого жанрового розподілу

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

5

Опрацювання та участь у заходах щодо вдосконалення формування державного замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

відділ державного телерадіомовлення

березень

6

Організація виконання заходів з метрологічного забезпечення системи телерадіомовлення та проведення технічного аудиту телерадіоорганізацій України

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

7

Розгляд та погодження проектів національних стандартів України, що стосуються цифрового телерадіомовлення

відділ технічної політики і телерадіомовлення

8

Участь у заходах з міжнародної координації та захисту радіочастотного ресурсу для потреб вітчизняного ефірного цифрового телерадіомовлення у складі робочої групи з підготовки позиції України на Всесвітній конференції радіо та зв'язку 2015 року

відділ технічної політики і телерадіомовлення

9

Участь у:

 

 

підготовці та реалізації заходів щодо створення умов впровадження ефірної наземної складової телебачення високої чіткості;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

розробці заходів щодо стимулювання виробництва в Україні телепрограм у форматі високої чіткості (HD);

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

реалізації заходів з впровадження енергозберігаючих технологій, зокрема, у сфері виробництва програм телебачення і радіомовлення, в межах Галузевої програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на 2010 - 2014 роки, затвердженої наказом Держкомтелерадіо України від 17.12.2010 № 359 (підготовка звітної інформації щопівроку)

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

10

Координація заходів щодо вдосконалення охоплення населення та збільшення покриття території України програмами вітчизняних телерадіоорганізацій

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

11

Узагальнення планів організаційно-технічних заходів та оновлення технічних паспортів державних телерадіоорганізацій

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

12

Участь у виконанні Плану заходів з реалізації Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 751-р (підготовка звітної інформації Кабінету Міністрів України про стан виконання до 1 квітня)

відділ державного телерадіомовлення, відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій, відділ технічної політики і телерадіомовлення, ДТРК "Культура"

 

13

Сприяння:

 

 

створенню центру переведення архівів програм НТКУ, НРКУ, ДТРК "Культура", обласних (регіональних) ДТРК у цифровий формат;
придбанню нових передавальних засобів для розповсюдження радіопрограм НРКУ у цифровому стандарті DRM в середньохвильовому діапазоні;
технічному дооснащенню ДТРК "Всесвітня служба "УТР";
технічному переоснащенню та добудові апаратно-студійного комплексу НТКУ;
технічному переоснащенню апаратно-студійного комплексу НРКУ;
технічному переоснащенню ОДТРК;
покращенню ефективності використання виробничого потенціалу Української студії телевізійних фільмів "Укртелефільм" та його економічному, творчому та технологічному розвитку;
формуванню телерадіоінформаційного простору України;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

оновленню редакційних статутів та роботі редакційних рад обласних державних телерадіокомпаній

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

14

Підготовка:

 

 

пропозицій та рекомендацій щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення;

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

інформаційно-аналітичних матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України з питань, віднесених до компетенції департаменту;

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

звітної інформації щодо стану виконання заходів довгострокових галузевих програм у сфері управління Держкомтелерадіо України за напрямами діяльності департаменту

відділ технічної політики і телерадіомовлення

впродовж року

15

Участь в організації та проведенні фестивалів, конкурсів, засновником (співзасновником) яких є Держкомтелерадіо України

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

16

Підготовка пропозицій до бюджетних запитів проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", участь у їх захисті

структурні підрозділи департаменту

друге півріччя

17

Організація широкого висвітлення ДТРК визначних подій в державі, державних свят, спеціальних акцій (забезпечення трансляцій з місць подій, прямих включень з регіонів тощо)

відділ координації висвітлення суспільно важливих заходів та реформ

впродовж року
(за окремим планом)

18

Підготовка звітних інформаційно-аналітичних матеріалів щодо висвітлення державними телерадіокомпаніями заходів (завдань), передбачених указами, розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами, розпорядженнями, дорученнями Кабінету Міністрів України

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій

впродовж року

19

Участь в організації підвищення кваліфікації працівників державних телерадіокомпаній (в частині, що стосується) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

20

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформацій та матеріалів з питань, віднесених до компетенції департаменту

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

21

Забезпечення підготовки та проведення урочистостей з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку

відділ координації діяльності державних телерадіоорганізацій, інші структурні підрозділи департаменту

вересень - листопад

22

Підготовка відповідей на запити і звернення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадян

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

5.4. Департамент видавничої справи і преси

1

Підготовка пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2015 рік щодо:

 

 

випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" (бюджетна програма 1701110, Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга");

відділ формування та реалізації програми "Українська книга"

другий - третій квартал

виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок (бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури);

відділ видавничої справи і поліграфії

другий - третій квартал

забезпечення участі видавців України у міжнародних заходах (бюджетна програма 1701170, Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах);

відділ книгорозповсюдження та виставок

другий - третій квартал

виплати грошової частини премій (бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премії в інформаційній галузі);

відділ видавничої справи і поліграфії, відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи, відділ книгорозповсюдження та виставок

другий - третій квартал

надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності")

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

другий - третій квартал

2

Забезпечення випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" (бюджетна програма 1701110, Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"):

 

 

формування проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2014 рік, підготовка матеріалів на розгляд Експертної ради з формування державного замовлення на випуск видавничої продукції при Держкомтелерадіо України для тематичної та змістовної оцінки видань та схвалення колегією Держкомтелерадіо України;

відділ формування та реалізації програми "Українська книга"

перший квартал

підготовка пакетів тендерної документації видавців на засідання комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо України щодо закупівлі послуг з підготовки, виготовлення і розповсюдження книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2014 рік;

другий - третій квартал

підготовка та укладання договорів видавців на випуск книжкової продукції на умовах державного замовлення за програмою "Українська книга" на 2014 рік у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель";

третій - четвертий квартал

координація діяльності видавництв та видавничих організацій щодо стану реалізації програми;

третій - четвертий квартал

 

аналіз (в межах визначених повноважень) художнього оформлення, поліграфічного виконання та дотримання технічних умов одержаних сигнальних примірників книг, випущених за програмою;

відділ формування та реалізації програми "Українська книга"

третій - четвертий квартал

підготовка рознарядок на розподіл тиражів книжкових видань, випущених за програмою "Українська книга" у 2014 році;

третій - четвертий квартал

підготовка статистичних та аналітичних матеріалів щодо стану виконання програми "Українська книга" у 2014 році;

впродовж року

опрацювання заявок видавців, поданих до проекту переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2015 рік, та формування попереднього переліку книжкових проектів;

перший - третій квартал

збір та вивчення пропозицій центральних органів виконавчої влади, провідних бібліотек України про незадоволений читацький попит на книжкові видання

перший - другий квартал

3

Організація надання державної фінансової підтримки друкованим ЗМІ (відповідно до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Порядку надання державної фінансової допомоги засобам масової інформації) (бюджетна програма 1701050, Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності)

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

4

Забезпечення здійснення прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок (бюджетна програма 1701020, Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, утримання наукових установ):

 

впродовж року

аналіз стану виконання у 2013 році прикладних наукових технічних розробок та уточнення тематики на 2014 рік (підготовка звітних матеріалів за результатами аналізу та їх подання на розгляд колегії Держкомтелерадіо України, пропозицій фінансово-економічному департаменту для узагальнення та подання відповідним центральним органам виконавчої влади);

відділ видавничої справи і поліграфії

лютий - березень

узгоджувальна робота щодо опрацювання та підписання угод на проведення наукових досліджень та науково-технічних розробок у видавничій справі в 2014 році;

перший квартал

узгоджувальна робота щодо опрацювання та укладення актів здавання-приймання науково-технічної продукції галузевих наукових установ з Держкомтелерадіо України на 2014 рік;

впродовж року

опрацювання пропозицій галузевих наукових установ та визначення тематики прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок на 2015 рік;

другий квартал

погодження тематичного плану прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок на 2015 рік МОН України

другий - третій квартал

5

Організаційне забезпечення проведення засідань науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України

відділ видавничої справи і поліграфії, фінансово-економічний департамент

впродовж року

6

Забезпечення участі українських видавців у міжнародних виставкових заходах (бюджетна програма 1701170, Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках):

 

 

підготовка пакетів тендерної документації на засідання комітету з конкурсних торгів Держкомтелерадіо України щодо закупівлі послуг з організації виставок, ярмарок;

відділ книгорозповсюдження та виставок

перший квартал

сприяння популяризації вітчизняної видавничої продукції та організаційне забезпечення участі видавців України у міжнародних виставкових заходах і конкурсах (підготовка звітних матеріалів за їх результатами);

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

підготовка пропозицій щодо удосконалення виставкової діяльності, підвищення ефективності участі вітчизняних видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції у міжнародних книжкових виставках-ярмарках

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

7

Реалізація заходів Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 - 2018 роки

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року
(після затвердження Урядом)

8

Участь у реалізації Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року (підготовка звітної інформації)

відділ книгорозповсюдження та виставок

до 1 березня

9

Координація діяльності Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" (бюджетна програма 1701080, Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews")

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

10

Розробка (спільно з департаментом інформаційної політики, фінансово-економічним департаментом та юридичним відділом) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України про обов'язковий примірник документів"

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

11

Організація висвітлення та підготовка аналітичних матеріалів за результатами висвітлення друкованими ЗМІ та Українським національним агентством "Укрінформ" ходу реалізації актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також соціально-економічних та суспільно-політичних питань

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

12

Участь у заходах з підготовки до реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ уточнення списку друкованих ЗМІ, засновниками яких є місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

13

Організаційне забезпечення та проведення:

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

 

Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва;

вересень - грудень

Конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ;

впродовж року

Національного конкурсу "Краща книга України"

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

14

Підготовка аналітичних матеріалів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902 "Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжкової продукції" (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 07.05.2009 № 28863/9/1-07)

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

15

Організаційне забезпечення роботи комітетів з премій в інформаційній сфері (бюджетна програма 1701130, Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премії в інформаційній галузі):

 

 

Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року";

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

Комітету з Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка;

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року, підбиття підсумків  - серпень

Комітету з Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва;

впродовж року

Комітету з Премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського;

впродовж року

Комітету з премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності;

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

травень - серпень

Комітету з премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

червень - грудень

16

Ведення обліку та зберігання обов'язкових примірників друкованих видань

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

17

Видача довідок державним видавництвам та/або підприємствам розповсюдження книжкової продукції, які випускають та/або розповсюджують видавничу продукцію державною мовою не менш як 50 відсотків для укладення договорів оренди державного та комунального майна

відділ книгорозповсюдження та виставок

впродовж року

18

Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

19

Підготовка статистичної звітності щодо суб'єктів, внесених до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

впродовж року

20

Надання:

 

 

суб'єктам видавничої справи методичної допомоги з питань підготовки документів щодо внесення їх до Державного реєстру;

 

впродовж року

органам законодавчої, виконавчої та судової влади України довідок про суб'єкти видавничої справи, які внесені до Державного реєстру;

відділ преси, інформагентств та державного реєстру суб'єктів видавничої справи

впродовж року

відповідей (роз'яснень) на звернення фізичних і юридичних осіб з питань внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру

впродовж року

21

Участь у координації діяльності державних видавництв, ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова", ДНУ "Енциклопедичне видавництво"

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

22

Участь в організації підвищення кваліфікації працівників друкованих ЗМІ, видавництв, видавничих організацій (в частині, що стосується) (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)

відділ видавничої справи і поліграфії

впродовж року

23

Підготовка та проведення урочистостей з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюджувачів

структурні підрозділи департаменту

травень

24

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України

структурні підрозділи департаменту

згідно з планами засідань колегії

25

Підготовка відповідей на запити і звернення центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадян

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

26

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформацій та матеріалів з питань, віднесених до компетенції департаменту

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

5.5. Фінансово-економічний департамент

1

Підготовка та подання Міністерству фінансів України бюджетної пропозиції та бюджетних запитів до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

структурні підрозділи департаменту

у терміни, визначені Мінфіном України

2

Підготовка, супровід та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проектів постанов про порядки використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання бюджетних програм Держкомтелерадіо України згідно з переліком

у терміни, визначені Бюджетним кодексом України

3

Подання на затвердження Міністерству фінансів України паспортів бюджетних програм 2014 року та підготовка звітних матеріалів щодо виконання паспортів бюджетних програм 2013 року

у терміни, визначені Мінфіном України

4

Забезпечення складання розпису Державного бюджету України на 2014 рік (у тому числі тимчасового розпису до затвердження постійного)

структурні підрозділи департаменту

перший квартал, грудень

5

Подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України зведених пропозицій щодо визначення обсягів державного замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", державного замовлення з підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

у терміни, визначенні Мінекономрозвитку України

6

Підготовка пропозицій щодо розподілу річних обсягів бюджетних асигнувань між розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів за бюджетними програмами згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

відділ планування та фінансування бюджетних програм

впродовж року

7

Розробка пропозицій до проектів нормативно-правових актів (пропозицій щодо внесення змін та доповнень до діючих) з питань фінансово-економічної та госпрозрахункової діяльності суб'єктів сфери телебачення і радіомовлення, інформаційної та видавничої сфер, поліграфії та соціального (правового) захисту працівників цих сфер

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

8

Підготовка статистичної звітності (квартальної, річної) щодо виконання державного замовлення з:
виробництва та розповсюдження теле- та радіопрограм державними телерадіокомпаніями;
випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга";
забезпечення підвищення кваліфікації працівників галузі на базі Укртелерадіопресінституту

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

впродовж року

9

Здійснення:

 

 

контролю за станом дотримання підвідомчими організаціями, розпорядниками нижчого рівня та одержувачами планів асигнувань кошторисів видатків, їх відповідності лімітним довідкам, повноти надходжень доходів, законності та доцільності запланованих фінансових витрат, їх розподілу за економічною класифікацією видатків;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

аналізу надходжень та використання коштів спеціального фонду держбюджету за результатами фінансово-господарської діяльності державних телерадіокомпаній у 2013 - 2014 рр.;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати на госпрозрахункових підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України (збір та зведення місячної, квартальної, річної статистичної звітності щодо фонду заробітної плати, доведення інформації Міністерству соціальної політики України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Генеральній прокуратурі України)

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

10

Проведення організаційних заходів щодо формування проектів фінансових планів підвідомчих госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, організація роботи щодо забезпечення контролю за їх виконанням

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

11

Підготовка змін до галузевих угод між Держкомтелерадіо України і Центральним комітетом профспілки працівників культури України у галузі телебачення і радіомовлення та видавничо-поліграфічній галузі, погодження з Центральним комітетом профспілки працівників культури України, Міністерством соціальної політики України

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

у разі потреби

12

Узагальнення та подання Міністерству соціальної політики України звітних матеріалів про стан реалізації заходів Держкомтелерадіо України щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

щопівроку

13

Підготовка та подання Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України опрацьованих та узагальнених звітів про виконання показників фінансових планів (квартальних, річних) за підсумками роботи підвідомчих госпрозрахункових підприємств, установ та організацій

відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

у терміни, визначені Кабінетом Міністрів України та Мінфіном України

14

Забезпечення:

 

 

складання мережі установ та організацій, які отримуватимуть кошти з державного бюджету;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

розробки та подання Державній казначейській службі України даних щодо розподілу зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету, зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів;

впродовж року

фінансування бюджетних програм Держкомтелерадіо України через Державну казначейську службу України (виконання функції головного розпорядника бюджетних коштів);

впродовж року

внесення змін, доповнень до тимчасового та річного розпису асигнувань Держкомтелерадіо України (щодо перерозподілу бюджетних призначень) на підставі пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами;

впродовж року

розгляду та подання на затвердження Голові Держкомтелерадіо України штатних розписів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (аналіз чисельності працівників, внесення змін до штатних розписів, визначення фонду заробітної плати);

впродовж року

розробки (участь у розробці) нормативно-правових актів щодо перегляду посадових окладів, підвищення заробітної плати та з інших питань соціальних відносин працівників підвідомчих організацій;

відділ планування та фінансування бюджетних програм, відділ госпрозрахункової діяльності та соціальних питань

впродовж року

подання Міністерству фінансів України інформації про стан фінансування соціальних виплат Держкомтелерадіо України як головного розпорядника бюджетних коштів;

впродовж року

внесення пропозицій щодо встановлення посадових окладів, надбавок та доплат керівникам підвідомчих організацій, опрацювання пропозицій щодо виплати їм премій та матеріальних винагород за підсумками роботи (квартальних, річних) в межах своїх повноважень;

впродовж року

здійснення розгляду планових кошторисів на видання, включені до програми "Українська книга";

відділ планування та фінансування бюджетних програм

впродовж року

фінансування згідно із договорами випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга", наукової тематики, міжнародних книжкових виставок-ярмарків, проведення аналізу використання бюджетних коштів;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

виплат державних стипендій та премій видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
організації та вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

впродовж року

15

Проведення аналізу стану бухгалтерського обліку на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року

16

Складання фінансової, податкової, статистичної звітності, подання у встановленому порядку та у визначені терміни відповідним державним органам

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

впродовж року
(у встановлені терміни)

17

Координація організації фінансової звітності підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

постійно

18

Підготовка та подання:

 

 

Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, Рахунковій палаті України, Державній казначейській службі України річних, квартальних звітів про виконання кошторисів і фінансово-господарських звітів підпорядкованих бюджетних установ та госпрозрахункових підприємств і організацій;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Кабінету Міністрів України інформації щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;

відділ фінансової звітності підвідомчих установ

щоквартально

органам державного статистичного спостереження звіту про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (з урахуванням закупівель, здійснених підвідомчими установами, підприємствами та організаціями)

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

щоквартально

19

Розробка річного плану державних закупівель Держкомтелерадіо України на 2015 рік

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

грудень

20

Організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до Річного плану державних закупівель Держкомтелерадіо України на 2014 рік

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

впродовж року

21

Надання методологічної допомоги підвідомчим підприємствам, установам та організаціям з питань проведення процедур закупівель відповідно до чинного законодавства

22

Підготовка:

 

 

інформації щодо проведення процедур закупівель Держкомтелерадіо України для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України у рубриці "Державні закупівлі";

відділ зведеного державного замовлення та державних закупівель

впродовж року

пропозицій керівництву Держкомтелерадіо України щодо укладання контрактів з кандидатами на посади керівників підвідомчих організацій (продовження контрактів з керівниками підвідомчих організацій)

структурні підрозділи департаменту

впродовж року

5.6. Адміністративно-господарське управління

1

Розробка плануючих документів:

 

 

плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2015 - 2017 роки (стратегічний план);

відділ організаційно-планової роботи

жовтень - листопад

плану заходів Держкомтелерадіо України на 2015 рік;

грудень

плану засідань колегії Держкомтелерадіо України на друге півріччя 2014 року;

червень

плану засідань колегії Держкомтелерадіо України на перше півріччя 2015 року;

грудень

плану роботи Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Держкомтелерадіо України на 2015 рік;

загальний відділ

грудень

плану роботи архіву Держкомтелерадіо України на 2015 рік;

грудень

комплексного плану заходів забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо України, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях на 2015 рік;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

грудень

плану заходів Держкомтелерадіо України з енергозбереження, зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії на 2015 рік;

грудень

плану основних заходів цивільного захисту Держкомтелерадіо України на 2015 рік;

грудень

плану цивільного захисту галузі на особливий період;

грудень

плану основних заходів цивільного захисту функціональної підсистеми на 2015 рік;

грудень

плану заходів щодо підготовки адміністративного будинку Держкомтелерадіо України та орендованих приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року

вересень

2

Організація роботи з розробки нових (внесення змін до діючих) положень про структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України

відділ організаційно-планової роботи

впродовж року
(за необхідності)

3

Моніторинг стану виконання:

 

 

Плану діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2014 - 2016 роки (стратегічний план) (підготовка звітних матеріалів);

відділ організаційно-планової роботи

до 14 березня

Річного плану діяльності Держкомтелерадіо України на 2014 рік (підготовка звітних матеріалів);

відділ організаційно-планової роботи

до 20 січня
до 18 липня

плану заходів Держкомтелерадіо України на 2014 рік (підготовка звітних матеріалів);

щоквартально до 15 числа

рішень колегії Держкомтелерадіо України (підготовка звітних матеріалів)

щоквартально до 20 числа

4

Реалізація:

 

 

Галузевої програми забезпечення пожежної безпеки в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, на 2013 - 2015 роки;

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року

комплексного плану заходів забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо України, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях на 2014 рік;

впродовж року

перспективного плану вдосконалення пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України на 2014 - 2015 роки;

впродовж року

плану основних заходів цивільного захисту Держкомтелерадіо України на 2014 рік (підготовка звітної інформації Державній службі України з надзвичайних ситуацій);

впродовж року
(звітність до 10 січня, до 10 липня)

плану заходів Держкомтелерадіо України з енергозбереження, зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії на 2014 рік;

впродовж року

плану заходів щодо підготовки адміністративного будинку Держкомтелерадіо України та орендованих приміщень до роботи в осінньо-зимовий період

впродовж року

5

Проведення перевірок щодо:

 

 

дотримання структурними підрозділами апарату вимог Регламенту Держкомтелерадіо України щодо планування роботи;

відділ організаційно-планової роботи

червень, грудень

стану діловодства в структурних підрозділах апарату Держкомтелерадіо України та дотримання працівниками вимог Інструкції з діловодства у Держкомтелерадіо України (відповідно до наказу Держкомтелерадіо України від 10.08.2012 № 208);

загальний відділ

щоквартально

наявності та стану зберігання документів та справ з грифом "Для службового користування" за 2014 рік, печаток і штампів Держкомтелерадіо України (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893);

загальний відділ

грудень

стану пожежної безпеки в адміністративному будинку та орендованих приміщеннях щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та положень Загальнооб'єктової інструкції спільно з представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій

відділ МТЗ, ОП та ПБ

листопад

6

Підготовка:

 

 

Адміністрації Президента України

відділ організаційно-планової роботи

щотижня

інформації щодо запланованих основних публічних заходів діяльності Держкомтелерадіо України;

інформації про основні заходи Держкомтелерадіо України;

щомісяця до 25 числа

Кабінету Міністрів України

 

інформації щодо найважливіших планових заходів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;

щотижня

пропозицій щодо проведення заходів за участю Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України

щомісяця до 20 числа, щоквартально

7

Організаційне забезпечення:

 

 

засідань колегії Держкомтелерадіо України;

відділ організаційно-планової роботи

згідно з планами засідань

апаратних нарад Держкомтелерадіо України

щопонеділка

8

Інформаційне співробітництво з ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Ліга", надання документів для розміщення їх в інформаційних базах даних системи "ЛІГА:ЗАКОН"

відділ організаційно-планової роботи, юридичний відділ, загальний відділ

щомісяця

9

Забезпечення:

 

 

документування управлінської діяльності Держкомтелерадіо України відповідно до встановлених чинним законодавством вимог та організація електронного документообігу (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363-р, наказу Держкомтелерадіо України від 15.03.2013 № 57);

загальний відділ

впродовж року

роботи Експертної комісії з проведення експертизи цінності документів Держкомтелерадіо України

загальний відділ

згідно з планом роботи Експертної комісії

10

Надання:

 

 

інформації про державну реєстрацію нормативно-правових актів (наказів Держкомтелерадіо України) для проведення перевірки додержання законодавства (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 № 797);

загальний відділ

щомісяця до 5 числа

матеріалів щодо інформування Кабінету Міністрів України з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 21.10.2010 № 59957/1/1-10);

щоквартально до 10 числа

переліку показників для проведення моніторингу результатів впровадження економічних реформ за напрямом 13 "Реформа системи державного управління" (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 13.08.2013 № 55985/19/1-11);

щоквартально до 20 числа

відомостей, довідок соціально-правового характеру за архівними документами відповідно до запитів установ, організацій та громадян

впродовж року

11

Підготовка проекту зведеної номенклатури справ Держкомтелерадіо України на 2015 рік

загальний відділ

листопад - грудень

12

Упорядкування документів постійного зберігання ліквідованого Держтелерадіо України за 1995 - 2000 рр. (підготовка для передання на державне зберігання)

загальний відділ

впродовж року

13

Координація виконання Програми формування страхового фонду документації на об'єкти цивільного захисту Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2013 - 2015 роки (формування комплектів документів на захисні споруди цивільного захисту для мікрофільмування)

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року

14

Ведення облікової документації: інвентарного списку основних засобів (груповий облік), інвентарних списків основних засобів за їх місцем знаходження (експлуатації), карток обліку. Проведення звіряння наявності та складання актів списання матеріальних цінностей Держкомтелерадіо України

відділ МТЗ, ОП та ПБ

впродовж року

15

Забезпечення проведення заходів в рамках щорічної акції "За чисте довкілля" та Дня благоустрою територій населених пунктів (підготовка звітних матеріалів)

відділ МТЗ, ОП та ПБ

квітень - травень

16

Організація навчання з питань охорони праці визначених працівників апарату Держкомтелерадіо України в навчальних закладах Держгірпромнагляду України

впродовж року

17

Проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками Держкомтелерадіо України

впродовж року

18

Технічне забезпечення функціонування наявних в Держкомтелерадіо України засобів обчислювальної техніки

впродовж року

19

Здійснення обслуговування серверного обладнання

впродовж року

20

Проведення заходів щодо господарського утримання та забезпечення якісної сезонної експлуатації устаткування, теплових, електротехнічних мереж та мереж телефонного зв'язку адміністративного будинку Держкомтелерадіо України

впродовж року

21

Участь у підготовці проектів господарських договорів з питань, віднесених до компетенції управління, та їх реалізації

впродовж року

22

Підготовка звітно-аналітичних матеріалів:

відділ МТЗ, ОП та ПБ

 

Державній службі України з надзвичайних ситуацій

 

про стан виконання Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки;

до 10 лютого

про пожежі та їх наслідки (у разі їх виникнення);

щомісячно до 10 числа

про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

щоквартально до 5 числа наступного місяця

про стан укриття населення у фонді захисних споруд ЦЗ (ЦО) Держкомтелерадіо України;

до 1 грудня

Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України

 

звітної інформації (форма 1-УБ) про стан умов та безпеки праці;

до 25 лютого

Державній службі інтелектуальної власності України

 

про результати планової інвентаризації комп'ютерних програм, що використаються в апараті Держкомтелерадіо України та підвідомчими організаціями;

до 31 березня

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

 

 

про інформаційні, телекомунікаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи, запроваджені в Держкомтелерадіо України;

 

до 31 січня
до 31 липня

Головному управлінню статистики у м. Києві

відділ МТЗ, ОП та ПБ

 

звітної інформації (форма 7-тнв) про стан травматизму;

до 20 лютого

Уповноваженому з питань пожежної безпеки - першому заступнику Голови Держкомтелерадіо України

 

про стан пожежної безпеки в адміністративному будинку Держкомтелерадіо України, орендованих приміщеннях та у підвідомчих організаціях;

до 25 січня
до 25 липня

пропозицій щодо проходження навчання з питань забезпечення пожежної безпеки працівниками Держкомтелерадіо України в установах, які визначені МНС

до 1 лютого

5.7. Управління внутрішнього аудиту

1

Проведення контрольних заходів послідуючого контролю у формі фінансового аудиту, аудиту відповідності та аудиту ефективності на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України, проведення аудиту ефективності в структурних підрозділах Держкомтелерадіо України відповідно до Плану діяльності управління внутрішнього аудиту на 2014 рік

структурні підрозділи управління

впродовж року

2

Проведення моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту

структурні підрозділи управління

впродовж року

3

Узагальнення матеріалів ревізій і перевірок та здійснення аналізу стану усунення порушень і недоліків фінансової дисципліни, виявлених на підприємствах, установах і організаціях сфери управління Держкомтелерадіо України органами зовнішнього фінансового контролю

відділ фінансового аудиту та аудиту відповідності

впродовж року

4

Участь у проведенні технічної інвентаризації наявних у сфері управління Держкомтелерадіо України захисних споруд цивільної оборони

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

5

Здійснення поточного контролю за веденням фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій сфери управління Держкомтелерадіо України (в межах повноважень підрозділу)

відділ фінансового аудиту та аудиту відповідності

впродовж року

6

Проведення аналізу поданих до Держкомтелерадіо України матеріалів на списання, оренду, відчуження, передачу з балансу на баланс державного майна підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України на предмет відповідності їх нормативним актам та розпорядчим документам Держкомтелерадіо України

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

7

Здійснення:

 

 

обліку об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, введення інформації щодо нерухомого майна до автоматизованої системи "Юридичні особи";
контролю за ефективним використанням та збереженням активів підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;
об'єктивної оцінки системи ефективності роботи керівників підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України

структурні підрозділи управління

впродовж року

8

Виявлення державного майна, яке тимчасово не використовується, та внесення пропозицій щодо умов його подальшого використання

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

9

Організація проведення щорічної інвентаризації державного майна підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України, узагальнення отриманих матеріалів

відділ аудиту ефективності та управління державним майном

впродовж року

10

Розробка та затвердження:

 

 

Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в сфері управління Держкомтелерадіо України;

структурні підрозділи управління

I півріччя

Порядку списання нематеріальних активів підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України;

I півріччя

Методичних рекомендацій щодо здійснення аналізу правильності формування та виконання фінансових планів підприємств сфери управління Держкомтелерадіо України;

I півріччя

Методичних рекомендацій щодо вивчення фінансового стану підприємств та виявлення у тому числі його ознак неплатоспроможності (приховування банкрутства, фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства тощо);

структурні підрозділи управління

II півріччя

Методичних рекомендацій щодо проведення аудиторського дослідження з використання коштів, спрямованих на випуск видань за програмою "Українська книга"

II півріччя

11

Здійснення поточного контролю та методологічної роботи

структурні підрозділи управління

впродовж року

12

Підготовка та подання звітних матеріалів Державній фінансовій інспекції України:

 

 

за 2013 рік;

структурні підрозділи управління

до 20 січня

за I півріччя 2014 року

до 18 липня

13

Розробка та погодження з Державною фінансовою інспекцією України Плану діяльності управління внутрішнього аудиту:

структурні підрозділи управління

 

на II півріччя 2014 року;

до 13 червня

на I півріччя 2015 року

до 12 грудня

14

Підготовка для розміщення на веб-сайті Держкомтелерадіо України інформації про діяльність Держкомтелерадіо України з питань, віднесених до компетенції управління

структурні підрозділи управління

впродовж року

5.8. Юридичний відділ

1

Аналіз документів щодо внесення до реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (заяв, правоустановчих документів, передбачуваних обсягів видавничої продукції)

 

впродовж року

2

Представництво інтересів Держкомтелерадіо України в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів

впродовж року

3

Розгляд листів, звернень, скарг громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу

впродовж року

4

Участь у:

 

підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України, підготовка проектів письмових висновків чи зауважень до них;

впродовж року

перевірках фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, спільно з управлінням внутрішнього аудиту

впродовж року

5

Забезпечення правильного застосування законодавства у Держкомтелерадіо України та підвідомчих організаціях (погодження наказів, доручень, статутів тощо)

впродовж року

6

Проведення:

 

перевірок правової роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

впродовж року

юридичних та антидискримінаційних експертиз проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Держкомтелерадіо України;

впродовж року

аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності Держкомтелерадіо України

впродовж року

7

Підготовка:

 

матеріалів до розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України;

впродовж року

матеріалів (службових записок, наказів тощо) за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень

впродовж року

пропозицій структурним підрозділам апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

8

Здійснення методичного керівництва правовою роботою підвідомчих організацій (надання консультацій, роз'яснень тощо)

впродовж року

9

Узагальнення звітної інформації підвідомчих підприємств, установ та організацій про стан претензійно-позовної роботи та кадрового забезпечення юридичної служби

до 4 квітня
до 20 червня
до 3 жовтня
до 19 грудня

10

Проведення стажування працівників юридичних служб підвідомчих підприємств, установ та організацій в юридичному відділі Держкомтелерадіо України

впродовж року

11

Участь працівників відділу у підвищенні кваліфікації

 

впродовж року

12

Юридичний супровід:

 

реорганізації державних видавництв, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, визначених наказом Держкомтелерадіо України від 09.11.2011 № 323;

впродовж року
(до закінчення реорганізації)

виконання бюджетних програм, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

впродовж року

13

Узагальнення та підготовка звітної інформації:

 

Міністерству юстиції України

 

про наявність в судах загальної юрисдикції судових проваджень щодо об'єктів державної власності;

щомісяця до 10 числа

про стан організації правової роботи Держкомтелерадіо України;

до 10 січня
до 10 липня

про передплату бюлетеня "Офіційний вісник України"

щоквартально до 25 числа

5.9. Відділ кадрової роботи та державної служби

1

Розробка та формування:

 

 

плану роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2015 рік;

грудень

плану роботи галузевої ради роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2015 рік;

грудень

графіка щорічних відпусток працівників апарату Держкомтелерадіо України на 2015 рік;

грудень

графіка щорічних відпусток керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, на 2015 рік;

грудень

кадрового резерву Держкомтелерадіо України на 2015 рік для заміщення посад державних службовців апарату Держкомтелерадіо України;

грудень

кадрового резерву Держкомтелерадіо України на 2014 рік для заміщення посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України

січень - лютий

2

Організація роботи з розробки нових (внесення змін до діючих):

 

профілів професійної компетентності посад державної служби апарату Держкомтелерадіо України;
посадових інструкцій працівників апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року
(за необхідності)

3

Організаційне забезпечення роботи:

 

галузевої ради роботи з кадрами Держкомтелерадіо України;

за планом роботи галузевої ради

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Держкомтелерадіо України та керівників підвідомчих організацій

впродовж року

4

Підготовка звітних матеріалів з питань кадрової роботи та державної служби:

 

Національному агентству України з питань державної служби;

щоквартально

Головному управлінню статистики м. Києва (за формами 9-ДС, КН з додатком);

січень

Управлінню статистики у Шевченківському районі м. Києва (за формою 6-ПВ)

січень

5

Участь у реалізації заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України (бюджетна програма 1701040, Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті)

впродовж року

6

Реалізація Плану роботи з кадрами Держкомтелерадіо України на 2014 рік

впродовж року

7

Забезпечення виконання статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012

впродовж року

8

Участь у забезпеченні виконання:

 

Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 350) (підготовка звітних матеріалів);

до 10 лютого

Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2011 № 906/2011;

до 30 березня
до 30 вересня

Порядку призначення стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, затвердженого Указом Президента України від 30.04.2002 № 428/2002;

впродовж року

Положення про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1333 (бюджетна програма 1701130: Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премії в інформаційній галузі)

до 1 березня

9

Підготовка матеріалів щодо нагородження державними нагородами України, заохочувальними відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для розгляду галузевою радою роботи з кадрами Держкомтелерадіо України та колегією Держкомтелерадіо України

впродовж року

10

Організація та забезпечення подання державними службовцями апарату та керівниками підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік

до 1 квітня

11

Забезпечення проведення:

 

щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату Держкомтелерадіо України покладених на них обов'язків і завдань (за підсумками 2013 року);

січень - лютий
(в разі набрання чинності нової редакції Закону України "Про державну службу")

першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1152)

березень - травень

5.10. Сектор бухгалтерського обліку

1

Ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", та з урахуванням особливостей діяльності Держкомтелерадіо України

 

впродовж року

2

Аналіз виконання кошторису доходів і видатків апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

3

Підготовка:

 

Державній казначейській службі України

 

річних та квартальних фінансових звітів апарату Держкомтелерадіо України;

щоквартально

звіту про заборгованість за бюджетними коштами за загальним та спеціальним фондами апарату Держкомтелерадіо України;

щомісяця до 7 числа

платіжних документів із здійснення платежів щодо перерахування коштів на заробітну плату, обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, капітальних вкладень тощо

впродовж року

Державному комітету статистики України

щомісяця до 10 числа

статистичної звітної інформації

Державній податковій інспекції у Шевченківському р-ні м. Києва Головного управління Міндоходів у м. Києві

 

звіту згідно з додатком № 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

щомісяця до 20 числа

звіту "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб - об'єктів підприємницької діяльності";

щоквартально

звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

до 20 лютого

4

Ведення обліку з нарахування та використання орендної плати, комунальних послуг та земельного податку згідно з договорами оренди

впродовж року

5

Підготовка та видача довідок для перерахування пенсій

впродовж року

6

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу (відповідно до наказу Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, зі змінами)

січень, липень

7

Координація організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату Держкомтелерадіо України

впродовж року

8

Виконання законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Державного казначейства України щодо ведення бухгалтерського обліку та додержання основних вимог Державного бюджету України

впродовж року

9

Проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат

впродовж року

5.11. Сектор контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

1

Здійснення контролю за:

 

 

виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, доручень керівництва Держкомтелерадіо України;
розглядом запитів і звернень народних депутатів України;
дотриманням термінів розгляду звернень громадян, у тому числі таких, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію"

впродовж року

2

Підготовка для розгляду на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України інформаційно-аналітичних матеріалів про стан виконання законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та розгляду запитів і звернень народних депутатів України, звернень громадян та звернень, що надходять від державної установи "Урядовий контактний центр"

згідно з планами засідань

3

Інформування державної установи "Урядовий контактний центр" про результати розгляду звернень громадян, що надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898, наказу Держкомтелерадіо від 13.10.2009 № 342)

впродовж року

4

Підготовка:

 

Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України

 

інформації про стан організації роботи із зверненнями громадян (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 14.02.2008 № 7960/1/1-08)

до 20 січня
до 10 липня

Кабінету Міністрів України

 

інформаційно-аналітичних матеріалів про роботу із зверненнями громадян (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 02.10.2012 № 39541/1/1-12)

щоквартально

інформації про розгляд на засіданнях колегії Держкомтелерадіо України питання виконавської дисципліни та орієнтовну дату проведення засідання колегії Держкомтелерадіо України на наступний квартал (відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 26.10.2010 № 126/02-10)

щоквартально

Раді національної безпеки і оборони України

 

звіту про стан виконання актів і доручень Президента України, доведених органам виконавчої влади рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, та обґрунтованих пропозицій щодо продовження контролю за їх виконанням чи зняття з контролю (відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 30400/1/1-07)

щоквартально

5.14. Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

1

Здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції, контроль за їх виконанням в апараті Держкомтелерадіо України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління

 

впродовж року

2

Реалізація завдань і заходів Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (підготовка інформації про стан виконання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики)

до 15 лютого
щоквартально
впродовж року

6. Фестивальна та виставкова діяльність

6.1. У сфері телебачення та радіомовлення

1

X міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм, присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні "Перемогли разом" (на базі Севастопольської РДТРК)

департамент телебачення і радіомовлення

7 - 11 травня

2

XVI міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для національних меншин "Мій рідний край" (на базі Закарпатської ОДТРК)

11 - 14 вересня

3

XIX всеукраїнський фестиваль телевізійних і радіопрограм "Калинові острови" (на базі Харківської ОДТРК)

2 - 3 жовтня

6.2. У сфері книговидання та поліграфії

1

XXI Мінська міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Книги Беларуси - 2014"

департамент видавничої справи та преси

5 - 9 лютого

2

23 Кубинський міжнародний книжковий ярмарок

13 - 23 лютого

3

X Київська міжнародна книжкова виставка

10 - 13 квітня

4

XXI Міжнародна книжкова виставка "Форум видавців у Львові"

10 - 14 вересня

5

XXVII Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок

3 - 8 вересня

6

Міжнародна виставка "Поліграфія-2014"

вересень

7

66 Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок

9 - 13 жовтня

8

V Київська міжнародна книжкова виставка "Книжкові контракти"

11 - 14 грудня

Перший заступник Голови 
Держкомтелерадіо України


А.Л. Мураховський

{Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://comin.kmu.gov.ua/}вгору