Документ v0260581-06, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 27.12.2006, підстава - v0495581-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.07.2006 N 260
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
промислової політики
N 495 ( v0495581-06 ) від 27.12.2006 }
Про внесення змін та доповнень
до Порядку проведення корпоратизації
підприємств, установ та організацій
Мінпромполітики України

У зв'язку із прийняттям низки законодавчих актів, які
доповнюють існуючу законодавчу базу з питання корпоратизації
державних підприємств, а саме: Цивільного кодексу України
( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), Методики
оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 р. N 1891 ( 1891-2003-п ), спільного наказу Фонду
державного майна України та Служби безпеки України від
27.10.2005 р. N 2846/562 ( z1385-05 ) "Про Порядок виконання
заходів, спрямованих на погодження проектів планів приватизації
державного майна підприємств (планів розміщення акцій відкритих
акціонерних товариств), які провадять діяльність, пов'язану з
державною таємницею", та у зв'язку із зміною структури
Міністерства Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку проведення корпоратизації підприємств,
установ та організацій Мінпромполітики України, затвердженого
наказом Міністерства промислової політики України від
11.11.2003 р. N 467 ( v0467581-03 ), зміни та доповнення, виклавши
його в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Міністра В.М.Баранчука.
Міністр В.М.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпромполітики
України
11.07.2006 N 260

ПОРЯДОК
проведення корпоратизації підприємств,
установ та організацій Мінпромполітики України

Порядок проведення корпоратизації підприємств, установ та
організацій Мінпромполітики України визначає послідовність,
відповідальність та терміни, яких необхідно дотримуватись при
підготовці відповідних документів.
Цей Порядок розроблено відповідно до: - Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435-IV
( 435-15 ); - Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. N 436-IV
( 436-15 ); - Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств"
від 15.06.93 р. N 210 ( 210/93 ) (із змінами, внесеними згідно з
УП від 21.08.93 р. N 354/93 ( 354/93 ), УП від 13.12.93 р.
N 580/93 ( 580/93 ), УП від 22.01.94 р. N 20/94 ( 20/94 ); - Указу Президента України "Про порядок підготовки до продажу
акцій відкритих акціонерних товариств, створених шляхом
корпоратизації" від 18.03.94 р. N 98/94 ( 98/94 ); - Постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р. N 508
( 508-93-п ) "Про затвердження Положення про порядок
корпоратизації підприємств" (із змінами, внесеними постановами КМУ
N 165 ( 165-94-п ) від 14.03.94, N 416 ( 416-94-п ) від 15.06.94,
N 377 ( 377-97-п ) від 22.04.97); - Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10.12.2003 р. N 1891 ( 1891-2003-п ); - Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.93 р. N 556
( 556-93-п ) "Про затвердження Положення про спостережну раду" (із
змінами, внесеними постановою КМУ від 07.02.2001 р. N 114
( 114-2001-п ); - Положення про інвентаризацію майна державних підприємств,
що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних
підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається
після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.03.93 р. N 158 ( 158-93-п ) (із змінами, внесеними постановою
КМУ від 14.09.2005 р. N 897 ( 897-2005-п ); - Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р.
N 1114 ( 1114-2003-п ) "Про забезпечення захисту державної
таємниці під час приватизації (корпоратизації) державних
підприємств"; - Спільного наказу Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного
майна України від 11.06.98 р. N 83/126/1126 ( z0412-98 ) "Про
затвердження Положення про спільну постійно діючу комісію
Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна України для
затвердження персонального складу спостережних рад"; - Спільного наказу Фонду державного майна України та Служби
безпеки України від 27.10.2005 р. N 2846/562 ( z1385-05 ) "Про
Порядок виконання заходів, спрямованих на погодження проектів
планів приватизації державного майна підприємств (планів
розміщення акцій відкритих акціонерних товариств), які провадять
діяльність, пов'язану з державною таємницею"; - Наказу Мінпромполітики України від 12.12.2003 р. N 508 "Про
забезпечення контролю за збереженням державної таємниці у процесі
корпоратизації підприємств"; - Наказу Фонду державного майна України від 28.09.2004 р.
N 2007/363 ( z1346-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.10.2004 р. N 1346/9945, "Про затвердження Типового
статуту відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом
корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає
приватизації"; - Наказу Фонду державного майна України від 28.07.2000 р.
N 1572 ( z0504-00 ) "Про внесення змін до Положення про план
приватизації майна та Положення про типовий план розміщення акцій
відкритого акціонерного товариства, яке створено шляхом
корпоратизації"; - Наказу Фонду державного майна України від 17.11.2000 р.
N 2395 "Про Порядок підготовки та проходження документів стосовно
приватизації ВАТ, створених шляхом корпоратизації"; - Наказу Мінфіну України, Фонду державного майна України від
21.05.2001 р. N 242/855 ( z0494-01 ) "Про затвердження Порядку
оцінки вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
та декоративного каміння під час приватизації (корпоратизації)";
від 22.07.2005 р. N 527/2229 ( z0892-05 ); - Наказу Фонду державного майна України від 25.11.2003 р.
N 2097 ( z1201-03 ) "Про затвердження Положення про впорядкування
передачі об'єктів нерухомого майна, приватизованих у складі
цілісного майнового комплексу, або переданих до статутного фонду
господарського товариства", зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 23.12.2003 р. N 1201/8522; - Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України від 11.04.2000 р. N 39 ( z0244-00 ) "Про
затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій ВАТ,
створених із державного підприємства у процесі приватизації та
корпоратизації".
1. Керівники галузевих структурних підрозділів разом із
Управлінням реформування власності за 5 тижнів до визначеної дати
початку корпоратизації подають до Міністерства економіки України
пропозиції щодо переліку підприємств, що підлягають
корпоратизації, та графіки її проведення. Міністерство економіки
України затверджує у двотижневий строк переліки підприємств та
графіки проведення корпоратизації (згідно із Указом Президента
України від 15.06.93 р. N 210/93 ( 210/93 ) "Про корпоратизацію
підприємств").
2. Галузевий структурний підрозділ, якому підпорядковано
підприємство, в місячний термін до визначеної дати початку
корпоратизації створює робочу групу, яка визначає доцільність
збереження на підприємстві, яке підлягає корпоратизації, видів
діяльності, пов'язаних з державною таємницею, напрямків подальшого
використання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) у
складі: - Заступника Міністра за напрямком; - представника Департаменту юридичного забезпечення та
зв'язків з Верховною Радою України; - представника Режимно-секретного відділу; - представника відповідного галузевого департаменту; - представника Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості; - представника Управління реформування власності; - представника режимно-секретного органу підприємства; - керівника відповідного підприємства. При необхідності до складу робочої групи можуть залучатися
представники інших організацій і установ або структурних
підрозділів Міністерства.
3. У разі прийняття рішення щодо припинення підприємством
діяльності, пов'язаної з державною таємницею, ліквідації
режимно-секретного органу, стосовно МНСІ робоча група здійснює
заходи, передбачені чинним законодавством з питань охорони
державної таємниці (знищення, передача до Режимно-секретного
відділу Мінпромполітики України, іншим підприємствам, установам,
організаціям).
4. Якщо прийняте позитивне рішення щодо збереження на
підприємстві видів діяльності, пов'язаної з державною таємницею,
робоча група здійснює такі заходи: організовує проведення на підприємстві інвентаризації МНСІ
(згідно з вимогами Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
02.10.2003 р. N 1561-12), визначення їх вартості за Методикою
оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2003 р. N 1891 ( 1891-2003-п ). За результатами
проведення інвентаризації та оцінки МНСІ складається акт; здійснює вилучення з цілісного майнового комплексу
підприємства МНСІ шляхом їх виділення на окремий баланс як майна,
що не підлягає приватизації.
5. Після цього робоча група повідомляє комісію з
корпоратизації про результати цієї роботи і надає пропозиції
стосовно подальшого проведення підприємством діяльності,
пов'язаної з державною таємницею, у частині: закріплення у державній власності пакета акцій відкритих
акціонерних товариств, створених на базі об'єктів групи Г у
відповідності до Державної програми приватизації ( 1723-14 ); здійснення заходів з отримання корпоратизованим підприємством
(відкритим акціонерним товариством у разі його створення) у
відповідності до законодавства дозволу на проведення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею; укладення між Міністерством та корпоратизованим підприємством
(відкритим акціонерним товариством у разі його створення) договору
про передачу права оперативного управління майном, що містить
відомості, які становлять державну таємницю (МНСІ, які виділені на
окремий баланс підприємства); визначення напрямків використання МНСІ, які розміщені на
підприємстві; визначення обсягів фінансування у відповідності до ст. 7
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) витрат на
здійснення діяльності, пов'язаної з державного таємницею; здійснення у відповідності до законодавства інших заходів з
охорони державної таємниці, збереження МНСІ. Відповідальним за забезпечення охорони державної таємниці у
відповідності до вимог режиму секретності під час проведення цієї
роботи є керівник підприємства. Виконання заходів з охорони державної таємниці забезпечує
режимно-секретний орган підприємства. Контроль за виконанням вимог законодавства в сфері охорони
державної таємниці здійснює Режимно-секретний відділ
Мінпромполітики України.
6. Галузеві структурні підрозділи, яким підпорядковані
підприємства, що корпоратизуються, у двотижневий строк після
отримання наказу Міністерства економіки України формують склад
інвентаризаційної комісії, до складу якої включаються керівник
підприємства, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського
обліку, фахівці підприємства, та подають пропозиції до Управління
реформування власності для підготовки наказу Міністерства
промислової політики України про затвердження складу
інвентаризаційної комісії.
7. Управління реформування власності у тижневий строк готує
наказ по Міністерству промислової політики України "Про створення
інвентаризаційної комісії" та подає до Фонду державного майна
України заяву на призначення експерта для оцінки вартості майна
під час корпоратизації.
8. Галузеві структурні підрозділи забезпечують надання
підприємству, що корпоратизується, наказ Міністерства промислової
політики України "Про створення інвентаризаційної комісії" для
підготовки власного наказу про проведення інвентаризації майна.
9. Галузеві структурні підрозділи, яким підпорядковані
підприємства, що корпоратизуються, у десятиденний термін із дати
початку попередньої інвентаризації формують комісію з
корпоратизації, склад якої подають до Управління реформування
власності для підготовки наказу по Міністерству промислової
політики України "Про створення комісії з корпоратизації". До
персонального складу комісії з корпоратизації включаються
працівники Міністерства, у тому числі представник
Режимно-секретного відділу, якщо підприємство провадить
діяльність, пов'язану з державною таємницею, Фонду державного
майна України, а також кандидатури, надані керівником підприємства
від: - банківської установи, що обслуговує підприємство; - місцевої державної адміністрації; - трудового колективу підприємства, що корпоратизується, та
інші. Інформацію надавати за формою:
-------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я,| Посада |Представник від|Посада в комісії| | по батькові | | якої | | | | | організації | | --------------------------------------------------------------
10. Під час проведення корпоратизації
підприємства-монополіста до складу комісії включається представник
Антимонопольного комітету, кандидатуру якого готує й погоджує
галузевий структурний підрозділ, якому підпорядковане
підприємство, що корпоратизується. До складу комісії також можуть
включатися представники інших організацій і установ.
11. Управління реформування власності у тижневий термін із
моменту надходження списків кандидатур, рекомендованих до складу
комісії з корпоратизації від галузевого управління, узагальнює
списки і готує наказ про затвердження складу комісії з
корпоратизації.
12. Головою комісії з корпоратизації наказом по Міністерству
промислової політики України призначається представник
Міністерства.
13. Галузевий структурний підрозділ, якому підпорядковане
підприємство, що корпоратизується, після затвердження складу
комісії з корпоратизації надсилає наказ на підприємство.
14. Для захисту інтересів держави та акціонерів формується
спостережна рада з представників Мінпромполітики України,
уповноважених представників банківської установи, яка обслуговує
товариство, місцевої державної адміністрації, трудового колективу
та органу приватизації. До її складу можуть входити також
представники інших органів та організацій. До складу спостережної
ради підприємств-монополістів може включатися (за згодою)
представник Антимонопольного комітету.
15. Галузевий структурний підрозділ одночасно з формуванням
комісії з корпоратизації повідомляє керівника підприємства про
надання кандидатур для формування складу спостережної ради за
формою:
------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище,|Місце |Посада|Освіта|Спеціаль- | Стаж | Стаж | |з/п|ім'я, по |роботи| | | ність |роботи за | роботи | | |батькові | | | | |спеціаль- |на даній| | | | | | | | ністю | посаді | -------------------------------------------------------------------
а також складу Ревізійної комісії товариства.
16. Інвентаризація майна здійснюється у два етапи.
Відповідальність за правильність проведення інвентаризації,
своєчасність подання та достовірність її результатів покладається
на голову інвентаризаційної комісії та її членів.
17. Інвентаризаційна комісія подає на затвердження до
Мінпромполітики України 3 примірники прошнурованих та
пронумерованих результатів попередньої інвентаризації майна
(Зведений акт інвентаризації майна N 1 та Перелік необоротних
активів, що підлягають незалежній оцінці N 1). Затвердження результатів попередньої інвентаризації у строк,
що не перевищує 15 календарних днів від дати попередньої
інвентаризації. Результати повної інвентаризації майна комісія з
інвентаризації подає до комісії з корпоратизації через 20
календарних днів після дати оцінки.
18. Галузевий структурний підрозділ на протязі 4-х днів
розглядає надані матеріали, візує у галузевому управлінні
(департаменті). Департаменті фінансово-економічного забезпечення
промисловості та затверджує у Міністра три примірники.
19. Галузевий структурний підрозділ готує супроводжувальні
листи до Фонду державного майна про надання одного примірника
затверджених результатів інвентаризації для передачі експерту.
Другий примірник залишається у підприємства, третій - у галузевому
структурному підрозділі.
20. Відповідальність за дотримання термінів підготовки та
надання відповідних матеріалів несе керівник галузевого
структурного підрозділу.
21. Результати повної інвентаризації затверджуються
протокольним рішенням засідання комісії з корпоратизації у термін,
який не перевищує 20 календарних днів від дати оцінки майна.
22. Підготовка комісією з корпоратизації листа до
Міністерства фінансів України щодо погодження включення до акта
оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу вартості
фактично наявних дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які
є на підприємстві.
23. Надання Фондом державного майна України до комісії з
корпоратизації матеріалів незалежної оцінки необоротних активів у
термін, який не перевищує 48 календарних днів від дати оцінки
майна.
24. Надання до підприємства матеріалів незалежної оцінки
необоротних активів для коригування даних бухгалтерського обліку
та підготовки передавального балансу у термін, який не перевищує
52 календарних дні від дати оцінки майна.
25. Складання комісією з корпоратизації акта оцінки майна
підприємства та подання його на рецензування державному органу
приватизації.
26. Затвердження акта оцінки майна підприємства наказом
Міністра у термін, який не перевищує 55 календарних днів від дати
оцінки майна.
27. Відповідальність за своєчасність і правильність
підготовки документів, а також достовірність даних покладається на
комісію, для чого: а) у місячний термін із дати оцінки майна попередньо
розглянуті в галузевому структурному підрозділі, якому
підпорядковане підприємство, проект статуту відкритого
акціонерного товариства й проект плану розміщення акцій ВАТ,
комісія передає на розгляд і погодження до Управління реформування
власності та Департаменту юридичного забезпечення та зв'язків з
Верховною Радою України, які в тижневий термін розглядають
представлені документи і готують у письмовій формі свої
пропозиції; б) остаточний варіант документів: акт оцінки майна, проект
статуту відкритого акціонерного товариства, проект плану
розміщення акцій ВАТ та аудиторський висновок у термін, який
складає не більше 55 днів із дати оцінки майна, надається комісією
з корпоратизації до Управління реформування власності для
підготовки наказу про створення ВАТ. Акт оцінки майна підприємства
готується в 5 примірниках, проект статуту відкритого акціонерного
товариства у 8 примірниках; в) галузевий структурний підрозділ затверджує у Міністра акт
оцінки майна підприємства та статут відкритого акціонерного
товариства. Дата затвердження вказаних документів не повинна
перевищувати 2-х місяців від визначеної дати оцінки.
28. По одному примірнику затверджених акта оцінки майна та
статуту відкритого акціонерного товариства галузевий структурний
підрозділ передає для зберігання до Управління реформування
власності та Департаменту юридичного забезпечення та зв'язків з
Верховною Радою України.
29. Перший варіант статуту відкритого акціонерного товариства
готує керівництво підприємства в місячний термін із часу початку
роботи комісії з корпоратизації. Персональну відповідальність за
своєчасну підготовку першого варіанта статуту відкритого
акціонерного товариства й передачу його до комісії несе керівник
підприємства, що корпоратизується.
30. Голова комісії організує роботу комісії з корпоратизації
і несе персональну відповідальність за її діяльність.
31. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш двох третин загальної кількості її членів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів. За рівної кількості
голосів голос голови комісії є вирішальним. Член комісії, не
згодний з прийнятим комісією рішенням, може письмово викласти свою
думку, що додається до протоколу засідання комісії.
32. Протокол засідання комісії оформлюється протягом трьох
днів і підписується головою комісії та усіма членами комісії.
33. Керівництво підприємства, що корпоратизується,
зобов'язане створити комісії належні умови для виконання
покладених на неї обов'язків і надавати у встановлений термін
необхідну бухгалтерську, статистичну та іншу інформацію.
34. Комісія має право залучати до своєї роботи експертів,
аудиторські, консультаційні та інші організації. Оплата їх послуг
здійснюється підприємством, що корпоратизується.
35. Рішення про створення відкритого акціонерного товариства
у триденний термін Управлінням контролю виконання актів і доручень
Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України
надсилається на підприємство.
36. Одночасно галузевим структурним підрозділом подається
склад спостережної ради підприємства на затвердження до спільної
постійно діючої комісії, яка створена Міністерством економіки
України, Міністерством фінансів України та Фондом державного майна
України (наказ Мінекономіки, Мінфіну та Фонду держмайна України
від 11.06.98 р. N 83/126/1126 ( z0412-98 ) "Про затвердження
Положення про спільну постійно діючу комісію").
37. Витяг із рішення спільної постійно діючої комісії про
затвердження персонального складу спостережної ради та голови
спостережної ради акціонерного товариства у тижневий термін
надсилається галузевим структурним підрозділом на підприємство, що
корпоратизується, та в органи і організації, представники яких
увійшли до складу спостережної ради, та до Управління реформування
власності.
38. За дорученням Мінпромполітики України керівник
підприємства, що корпоратизується, у тижневий термін після
затвердження статуту ВАТ подає до органів, які здійснюють державну
реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, заяву й рішення
Міністерства про створення відкритого акціонерного товариства та
його статут.
39. Відповідальність за своєчасне формування спостережної
ради корпоратизованих підприємств покладається на керівників
галузевих структурних підрозділів.
40. Права й обов'язки спостережної ради обумовлені Положенням
про спостережну раду, яке затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 19 липня 1993 року N 556 ( 556-93-п ).
41. Обов'язки голови правління акціонерного товариства
покладаються на керівника підприємства, що корпоратизується, при
умові, що з ним укладений контракт. За поданням голови правління ВАТ Мінпромполітики України
затверджує персональний склад правління акціонерного товариства з
числа посадових осіб підприємства, що корпоратизується, та
персональний склад ревізійної комісії.
42. З моменту державної реєстрації відкритого акціонерного
товариства активи й пасиви підприємству структурних підрозділів
(одиниць) переходять до відкритого акціонерного товариства.
Акціонерне товариство стає правонаступником прав і обов'язків
корпоратизованого підприємства.
43. Розмір статутного фонду відкритих акціонерних товариств,
створених відповідно до цього Положення ( 556-93-п ), визначається
за діючою Методикою оцінки майна ( 1891-2003-п ).
44. Галузевий структурний підрозділ у двотижневий термін із
дня реєстрації ВАТ надає до Управління реформування власності
копію свідоцтва про реєстрацію підприємства та готує акт
приймання-передавання нерухомого майна, яке передається
засновником статутного фонду товариства.
45. Голова правління новоствореного акціонерного товариства
подає у тижневий термін з дня державної реєстрації товариства до
реєстраційного органу відповідні документи для реєстрації випуску
акцій у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку від 11.04.2000 р. N 39 ( z0244-00 ), та надає
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій до Управління реформування
власності.
46. Управління реформування власності інформує ФДМУ про
реєстрацію випуску акцій та надає проект плану розміщення акцій.
47. Після створення відкритого акціонерного товариства, в
якого є МНСІ, якщо Міністерство промислової політики України
здійснює управління майном підприємства та є засновником цього
товариства, комісія з корпоратизації здійснює такі заходи: здійснює заходи з отримання відкритим акціонерним товариством
у відповідності до законодавства дозволу на проведення діяльності,
пов'язаної з державною таємницею; укладення у відповідності до ст. 137 Господарського кодексу
України ( 436-15 ) та ст. 6 Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) з відкритим акціонерним товариством договору про
передачу останньому права оперативного управління майном, що
становить державну таємницю; визначення напрямків використання МНСІ, які розміщені на
підприємстві; визначення обсягів фінансування у відповідності до ст. 7
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) витрат на
здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею; здійснює у відповідності до законодавства інші заходи з
охорони державної таємниці, збереження МНСІ.
48. Управління реформування власності у триденний термін
після отримання від комісії з корпоратизації проекту плану
розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, яке створене
шляхом корпоратизації і яке провадить діяльність, пов'язану з
державною таємницею, направляє зазначений проект для погодження до
органу Служби безпеки України, який надав відкритому акціонерному
товариству дозвіл на проведення цієї діяльності.
49. За результатами проведеної роботи комісія із
корпоратизації в строк, визначений Указом Президента України від
18.03.94 р. N 98 ( 98/94 ) "Про порядок підготовки до продажу
акцій відкритих акціонерних товариств, які створені шляхом
корпоратизації", у відповідності до Положення про типовий план
розміщення акцій відкритого акціонерного товариства, яке створене
шляхом корпоратизації, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 04.04.94 р. N 175 ( z0096-94 ) (у редакції
наказу Фонду державного майна України від 28.07.2000 р. N 1572
( z0504-00, z0505-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 12.05.94 р. N 96/305, розробляє і подає засновнику
відкритого акціонерного товариства проект плану розміщення акцій
цього товариства.
50. Комісія з корпоратизації вважається ліквідованою з
моменту державної реєстрації відкритого акціонерного товариства.
51. Спори, що виникають у процесі корпоратизації підприємств,
розв'язуються в порядку, передбаченому законодавством.
Начальник Управління
реформування власності В.С.Бондарвгору