Документ v0259290-10, поточна редакція — Редакція від 25.11.2014, підстава - v1392729-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.03.2010 N 259

Про внесення змін до наказів
МОН від 09.07.2009 N 642
та від 21.12.2009 N 1150
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 1392 ( v1392729-14 ) від 25.11.2014 }

Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою
оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при
організації державної атестації Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства освіти і науки N 642 ( v0642290-09 )
від 09.07.2009, до якого вносились зміни } 1. Внести зміни до
наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 N 642
( v0642290-09 ) "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін
за вільним вибором студента", виклавши пункт 1.2 наказу у такій
редакції:
"1.2. Проводити підсумковий контроль з нормативних дисциплін
гуманітарної та соціально-економічної підготовки у формі
екзамену."
2. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України
від 21.12.2009 N 1150 ( v1150290-09 ) "Про затвердження програм
навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним
спрямуванням)":
2.1. У Додатку N 1 (Навчальна програма дисципліни "Українська
мова (за професійним спрямуванням)" для вищих навчальних закладів,
що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста) в описі навчальної дисципліни, слова
"вид контролю: державний екзамен" замінити на "вид контролю:
екзамен".
2.2. У Додатку N 2 (Навчальна програма дисципліни "Українська
мова (за професійним спрямуванням)" для вищих навчальних закладів,
що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра) в описі навчальної дисципліни, "Вид контролю:
залік (3-й семестр), екзамен (4-й семестр), залік, курсова робота
(5-й семестр), державний екзамен" замінити на "Вид контролю: залік
(3-й семестр), залік (4-й семестр), екзамен (5-й семестр)".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Суліму Є.М.
Міністр Д.В.Табачниквгору