Документ v0256871-17, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16.11.2017  № 256

Про внесення змін до рішення Ради адвокатів України № 151 від 27 травня 2017 року

Рада адвокатів України, розглянувши звернення члена Ради адвокатів Івано-Франківської області Мнишенко І.Є. щодо внесення змін до рішення Ради адвокатів України № 151 від 27 травня 2017 року «Про розгляд звернення заступника Голови Національної поліції України Бушуєва К.В. щодо здійснення виправлень в ордері на надання правової допомоги», у зв'язку із виявленими у ньому технічними недоліками за результатами розгляду листа Заступника Голови Національної поліції України Бушуєва К.В. № 10811/03/11-2017 від 06 жовтня 2017 року, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до мотивувальної частини рішення № 151 від 27 травня 2017 року «Про розгляд звернення заступника Голови Національної поліції України Бушуєва К.В. щодо здійснення виправлень в ордері на надання правової допомоги»:

- абзац восьмий викласти у такій редакції: «Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5, зі змінами та доповненнями, в пункті 6.13 встановлюють, що виправлення помилки застерігається нотаріусом, який вчиняв нотаріальну дію, після посвідчувального напису, із зазначенням дати та проставленням свого підпису і печатки на такому застереженні. При цьому всі виправлення мають бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім закреслене.»;

- абзац дев'ятий виключити.

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити заявника, ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова
Ради адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар
Ради адвокатів України


П.М. Гречківський

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://www.unba.org.ua}вгору