Документ v0254569-02, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 15.08.2003, підстава - z0672-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 254 від 16.08.2002
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції
N 193 ( z0672-03 ) від 18.07.2003 )

Про організацію навчання та підвищення кваліфікації
спеціалістів у сфері державних закупівель

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 381 ( v0381569-02 ) від 28.12.2002
N 77 ( v0077569-03 ) від 31.03.2003 )
( У тексті Наказу слова "керівник департаменту" та
"заступник керівника департаменту" в усіх
відмінках замінено відповідно словами
"директор департаменту" та "заступник директора
департаменту" у належному відмінку згідно з
Наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 77 ( v0077569-03 )
від 31.03.2003 )

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 )
та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2002 N 734 ( 734-2002-п ) "Про організацію навчання та
підвищення кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" та з метою
підготовки фахівців для забезпечення кваліфікованого здійснення
процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
Н А К А З У Ю:
1. Організувати починаючи з 01.09.2002 проведення постійно
діючих курсів навчання та курсів та підвищення кваліфікації
спеціалістів у сфері державних закупівель на базі навчальних
закладів (далі - базові навчальні заклади), перелік яких додається
з питань організації та здійснення процедури закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти на постійно діючих курсах.
2. Базові навчальні заклади починають проведення курсів
навчання та курсів підвищення кваліфікації після затвердження
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
програм навчання та підвищення кваліфікації з планами лекційних
матеріалів та штатних розписів курсів. ( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 77 ( v0077569-03 ) від 31.03.2003 )
3. Управлінню державних закупівель вести реєстр виданих
сертифікатів про проходження навчання та свідоцтв про підвищення
кваліфікації на підставі відповідної інформації, що подається
базовими навчальними закладами. ( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 77 ( v0077569-03 ) від 31.03.2003 )
4. Установити, що:
термін курсу навчання становить два тижні; термін курсу підвищення кваліфікації становить 4 дні; термін проведення навчання становить два тижні; програми навчання та підвищення кваліфікації, сертифікати та
штатні розписи курсів затверджуються директором департаменту,
якому підпорядковується управління державних закупівель (у разі
відсутності директора департаменту - заступником директора
департаменту); після проходження курсу підвищення кваліфікації слухачам
видається свідоцтво, форма якого затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 12.11.97 N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи
про освіту та вчені звання; ( Абзац шостий пункту 4 в редакції
Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
N 77 ( v0077569-03 ) від 31.03.2003 ) після проходження курсу навчання слухачам видається
сертифікат, форма якого затверджується; ( Пункт 4 доповнено
абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 77 ( v0077569-03 ) від 31.03.2003 ) зміни до переліку навчальних закладів, на базі яких має
проводитися навчання та підвищення кваліфікації, вносяться наказом
Міністерства один раз на рік не пізніше 1 липня відповідного року.
5. Затвердити форми сертифікатів про проходження курсу
навчання та курсу підвищення кваліфікації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту економіки оборони, правоохоронної діяльності та
державних закупівель Козуба В. О.
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України О.Шлапак

Додаток
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України від
16 серпня 2002 р. N 254
ПЕРЕЛІК
навчальних закладів, на базі яких проводиться
навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері
державних закупівель
Українська академія зовнішньої торгівлі;
Інститут вищої кваліфікації Київського національного
торговельно-економічного університету;
Інформаційно-консультативний учбовий центр при
Торгово-промисловій палаті України;
Інститут післядипломної освіти Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
Українська Академія державного управління при Президентові
України;
Інститут підвищення кваліфікації Академії муніципального
управління;
Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій;
Тернопільська академія народного господарства;
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Української Академії державного управління при Президентові
України;
Чернігівський державний технологічний університет;
Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля;
Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 381
( v0381569-02 ) від 28.12.2002, N 77 ( v0077569-03 ) від
31.03.2003 )
"Вісник державних закупівель",
N 24, 30 серпня 2002 р.вгору