Документ v0252359-18, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2018 року № 252

Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України

Відповідно до пункту 11 частини другої статті 25, статей 41 - 43 Закону України "Про вибори Президента України", враховуючи рішення Правління Національного банку України від 19 грудня 2018 року № 860-рш "Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України", наказ Міністерства інфраструктури України від 20 грудня 2018 року № 646 "Про затвердження Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 грудня 2018 року № 3100, керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та Міністерством інфраструктури України за погодженням із Національним агентством з питань запобігання корупції.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2009 року № 178 "Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України", від 17 квітня 2014 року № 298 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2009 року № 178 "Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України".

3. Цю постанову надіслати Національному банку України, Міністерству інфраструктури України, Національному агентству з питань запобігання корупції.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 20 грудня 2018 року № 252


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства інфраструктури України
від 20 грудня 2018 року № 646


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Правління
Національного банку України
від 19 грудня 2018 року № 860-рш


ПОГОДЖЕНО
рішенням Національного агентства
з питань запобігання корупції
від 14 грудня 2018 року № 3100

ПОРЯДОК
контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України

Цей Порядок, розроблений на виконання вимог частини дев’ятої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон), визначає процедуру здійснення Центральною виборчою комісією та банками, в яких відкрито рахунки виборчих фондів, контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (далі - виборчі фонди, кандидати відповідно) та Національним агентством з питань запобігання корупції контролю за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидатів.

I. Відкриття та закриття рахунків виборчого фонду. Призначення розпорядників рахунків виборчого фонду

1. Кандидат, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов’язаний утворити свій виборчий фонд.

2. Фінансування кандидатом передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів передвиборної агітації з інших джерел, крім виборчого фонду, забороняється.

3. З метою забезпечення функціонування виборчого фонду кандидат відкриває:

1) один накопичувальний рахунок виборчого фонду в банку України у місті Києві, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата;

2) поточні рахунки виборчого фонду (не більше одного в банку в межах територіального виборчого округу), з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію. Кошти на поточні рахунки можуть надходити виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду.

4. Рахунки виборчого фонду кандидата відкриваються в банках у національній валюті.

5. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата.

Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата є довідка банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду.

6. Відкриття та закриття рахунків виборчого фонду здійснюється відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами).

7. Послуги банку, пов’язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та з функціонуванням рахунків, надаються безоплатно. Банк за користування коштами, що розміщені на рахунках виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.

8. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити з використанням АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (додаток 1 до цього Порядку), а також Національне агентство з питань запобігання корупції в паперовому вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

9. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів відповідного виборчого фонду.

10. Рахунки виборчого фонду закриваються банками на п’ятнадцятий календарний день після дня офіційного оголошення результатів виборів, а для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, - з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування.

11. Закриття рахунків виборчого фонду раніше 18 години останньої п’ятниці перед днем виборів або днем повторного голосування не допускається.

12. Виключне право на розпорядження коштами на рахунках виборчих фондів мають розпорядники накопичувального чи поточних рахунків.

13. Кандидат призначає:

1) не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду з числа своїх довірених осіб, зареєстрованих Центральною виборчою комісією в установленому порядку;

2) по одному розпоряднику поточного рахунку виборчого фонду у відповідному територіальному виборчому окрузі.

14. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов’язані вести облік надходження та розподілу коштів, що надходять на накопичувальний рахунок виборчого фонду, між поточними рахунками.

15. Розпорядники поточних рахунків забезпечують додержання фінансової дисципліни та цільове використання коштів виборчого фонду, ведуть облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

II. Формування виборчого фонду. Використання коштів виборчого фонду

16. Виборчий фонд формується в порядку, встановленому Законом.

17. Виборчий фонд формується за рахунок:

1) власних коштів кандидата;

2) коштів політичної партії, яка висунула кандидата;

3) добровільних внесків осіб, які відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на підтримку політичних партій.

18. Не допускається здійснення добровільних внесків до виборчого фонду:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

2) державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

3) іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;

4) незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);

5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

6) іншими політичними партіями;

7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із законодавством про закупівлі, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;

8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

19. Добровільні внески особи до виборчого фонду обмежуються розміром максимального внеску на підтримку політичної партії протягом року, встановленим Законом України "Про політичні партії в Україні".

Відповідно до статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні" загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб [зокрема є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи], внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються розміром максимального внеску на користь партії протягом року, встановленого Законом України "Про політичні партії в Україні".

20. Інші обмеження, у тому числі фінансового та банківського законодавства, ніж встановлені статтею 43 Закону (пункти 17-19 розділу II цього Порядку), до формування виборчого фонду не застосовуються.

21. Банк або відділення поштового зв’язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду, що перевищує розмір, установлений частиною другою статті 43 Закону (пункт 19 розділу II цього Порядку), та/або від особи, яка не подала заяву за формою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 червня 2016 року № 7 "Про затвердження форм заяв до платіжного документа на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку".

22. У документі на переказ, що подається до банку, або у бланку на приймання платежу, що подається до відділення поштового зв’язку громадянином України для здійснення внеску до виборчого фонду, обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), розмір (сума) внеску.

23. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається банком або відділенням поштового зв’язку за умови пред’явлення ним одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 Закону, та оригіналу документа, що засвідчує його реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), а також подання заяви, передбаченої абзацом першим частини четвертої статті 43 Закону (пункт 21 розділу II цього Порядку).

24. Банки, які здійснюють переказ до виборчих фондів власних коштів кандидата, коштів політичної партії, яка висунула кандидата, а також добровільних внесків, перевіряють відповідність документів на переказ вимогам, установленим у додатку 3 до цього Порядку.

25. Відділення поштового зв’язку, через які фізичні особи здійснюють платежі на накопичувальні рахунки виборчих фондів добровільних внесків, оформляють бланк на приймання платежу з урахуванням вимог, зазначених у пунктах 22, 23 розділу II цього Порядку. На підставі вказаного бланка заповнюється документ на переказ окремо на кожну особу відповідно до вимог, установлених у додатку 3 до цього Порядку, із зазначенням усіх розділових знаків і кодів і подають їх до банків, що обслуговують відповідні відділення.

Банки на підставі цих документів формують міжбанківські розрахункові документи на кожну особу із зазначенням усіх розділових знаків та кодів, які містяться в документах на переказ.

26. Добровільний внесок перераховується банком або переказується відділенням поштового зв’язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного документа на переказ. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не може перевищувати двох банківських днів.

27. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску до виборчого фонду, про що він подає відповідну заяву та документ на переказ до банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Такий внесок повертається особі, яка його здійснила, за рахунок внеску, а в разі неможливості повернення зараховується до державного бюджету.

28. У разі надходження внеску, що перевищує розмір, установлений частиною другою статті 43 Закону (пункт 19 розділу II цього Порядку), сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та документа на переказ, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається особі банком, в якому відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості повернення перераховується до державного бюджету.

29. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов’язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до законодавства не має права здійснювати такий внесок, протягом трьох днів з дня, коли йому стало про це відомо. На підставі заяви розпорядника накопичувального рахунку про відмову від внеску з цієї причини банк, в якому відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до державного бюджету.

30. Кошти виборчого фонду використовуються лише на цілі, встановлені Законом.

31. Витрачання коштів на передвиборну агітацію здійснюється тільки з поточних рахунків виборчого фонду та виключно в безготівковій формі.

32. Раніше перераховані з поточного рахунку виборчого фонду кошти та суми штрафних санкцій (у разі неналежного виконання або невиконання контрагентом кандидата умов договору) повертаються на поточний рахунок виборчого фонду.

33. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду припиняється о 18 годині останньої п’ятниці перед днем виборів або днем повторного голосування.

34. У разі призначення повторного голосування використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про їх включення до виборчого бюлетеня для повторного голосування.

35. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду до дня виборів або дня повторного голосування не дозволяється.

36. Зупинення операцій за рахунками виборчого фонду раніше 18 години останньої п’ятниці перед днем виборів або днем повторного голосування не допускається.

III. Контроль за функціонуванням виборчих фондів

37. Центральна виборча комісія та банки, в яких відкрито рахунки виборчих фондів, здійснюють контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів.

Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює контроль за дотриманням вимог Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидатів.

38. Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції здійснюють контроль за функціонуванням виборчих фондів щодо:

1) відповідності законодавству України джерел формування виборчого фонду;

2) відповідності законодавству України джерела надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду;

3) дотримання обмежень щодо розмірів внесків до виборчого фонду;

4) повернення особі, яка здійснила внесок, що перевищує розмір, установлений частиною другою статті 43 Закону (пункт 19 розділу III цього Порядку), чи до державного бюджету суми, що перевищує встановлений розмір внеску;

5) наявності випадків здійснення внесків до виборчого фонду особами, які відповідно до законодавства України не мають права їх здійснювати, та перерахування таких внесків до державного бюджету;

6) цільового використання коштів виборчого фонду;

7) наявності договорів (угод) про придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт, надання послуг, а також факту та часу надходження коштів з поточного рахунку виборчого фонду на рахунок контрагента за договором (угодою);

8) строків витрачання коштів виборчого фонду.

39. Центральна виборча комісія, крім контролю за напрямами, передбаченими пунктом 38 розділу III цього Порядку, також здійснює контроль за функціонуванням виборчих фондів щодо:

1) дотримання кандидатами порядку відкриття рахунків виборчих фондів щодо кількості рахунків, термінів та місць їх відкриття;

2) дотримання встановленого Законом порядку призначення розпорядників рахунків виборчих фондів.

40. З метою забезпечення взаємодії Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції в процесі контролю за функціонуванням виборчих фондів, а також прийняття та аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів створюється робоча група.

Основними завданнями робочої групи є:

1) збір та систематизація інформації, отриманої від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, та з інших джерел, обмін такою інформацією;

2) виявлення фактів порушення законодавства з питання формування та використання коштів виборчих фондів кандидатів;

3) забезпечення взаємодії органів контролю між собою та з розпорядниками рахунків виборчих фондів;

4) підготовка проекту аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів.

41. Банк, у якому відкрито рахунки виборчих фондів, здійснює контроль за функціонуванням виборчих фондів шляхом:

1) перевірки під час відкриття рахунків наявності документів, що є підставою для їх відкриття;

2) перевірки під час здійснення переказу на/з рахунку виборчого фонду відповідності документів на переказ вимогам, установленим у додатку 3 до цього Порядку;

3) припинення, а також поновлення здійснення розрахункових операцій за поточними рахунками виборчих фондів;

4) своєчасного здійснення операцій щодо повернення невикористаних коштів із поточного рахунку на накопичувальний та з накопичувального рахунку на поточний рахунок партії, яка висунула кандидата, чи до державного бюджету.

42. Основним джерелом інформації для здійснення контролю за функціонуванням виборчих фондів є інформація від банків, у яких відкрито рахунки виборчого фонду, про надходження та використання коштів виборчого фонду. Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, щодня не пізніше 12 години надає інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду до Центральної виборчої комісії з використанням АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (додаток 4 до цього Порядку) та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та банками (додаток 5 до цього Порядку).

Банки щотижня подають на адресу Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції виписки з рахунків виборчих фондів кандидатів у паперовому або електронному вигляді. У разі надання інформації в електронному вигляді обов’язковим реквізитом електронного документа банку є кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи. Передавання інформації в електронному вигляді здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв’язку.

43. У разі потреби Центральна виборча комісія на підставі запиту має право отримувати від банків необхідну для здійснення перевірки виборчих фондів інформацію, яку вони мають надавати протягом двох робочих днів.

У разі потреби Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції на підставі запитів мають право отримувати від центральних органів виконавчої влади необхідну для здійснення перевірки виборчих фондів інформацію, яку вони мають надавати протягом двох робочих днів.

44. Голова Центральної виборчої комісії та Голова Національного агентства з питань запобігання корупції призначають відповідальних осіб за отримання від банків відповідної інформації та виписок з рахунків виборчих фондів, передбачених пунктом 42 розділу III цього Порядку. Про призначення таких осіб Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляють відповідний банк.

45. Центральна виборча комісія письмово повідомляє банкам, у яких відкрито накопичувальні рахунки виборчих фондів, дату офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів; надає інформацію про прийняття рішення про призначення повторного голосування і скасування рішення про реєстрацію кандидата.

46. Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції приймають у строки та за формами, передбаченими частинами четвертою, п’ятою, восьмою статті 42 Закону, від розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів проміжні й остаточні фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів, а також здійснюють аналіз таких звітів.

У разі виявлення під час аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів ознак порушення вимог Закону Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції повідомляють про це відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до законодавства України.Додаток 1
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів кандидатів
на пост Президента України
(пункт 8 розділу I)

ОПИС
структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих фондів.

2. Назви файлів мають таку структуру:

CAORxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

A - функціональний підтип файла для передавання інформації про реквізити накопичувального, поточного рахунків;

O - константа (латинська літера);

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів А

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

1

2

3

4

5

1

Найменування файла

C

12

1 - 12

2

Дата та час створення файла

D

10

13 - 22

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23 - 28

4

Резерв

C

166

29 - 194

5

CRLF

B

2

195 - 196

Структура інформаційного рядка файла

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

2

3

4

5

6

1

Найменування банку, у якому відкрито рахунок виборчого фонду кандидата

C

38

1 - 38

Зазначається технологічне найменування банку

2

Код банку, у якому відкрито рахунок виборчого фонду кандидата

N

9

39 - 47


3

Місцезнаходження банку, у якому відкрито рахунок виборчого фонду кандидата

С

250

48 - 297

Зазначаються назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту (з обов’язковим зазначенням назви району для міст із районним поділом), назва області, поштовий індекс

4

Вид рахунку

C

1

298 - 299

Накопичувальний = "1"/поточний = "2"

5

Номер рахунку

N

14

299 - 312


6

Номер територіального виборчого округу, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду кандидата

N

3

313 - 315

Номер територіального виборчого округу зазначається для поточного рахунку

7

Дата відкриття рахунку

D

6

316 - 321

YYMMDD

8

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на пост Президента України

C

38

322 - 359

9

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* кандидата на пост Президента України, якому відкрито рахунок

N

10

360 - 369


10

Прізвища, імена, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду кандидата, реєстраційні номери облікових карток платників податків* розпорядників рахунку виборчого фонду кандидата

C

76

370 - 445

Якщо розпорядників рахунку виборчого фонду кандидата кілька, то їхні прізвища, імена, по батькові зазначаються через символ ";"

11

Прізвище, ім’я, по батькові працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду кандидата

C

38

446 - 483

12

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду кандидата (номер телефону, адреса електронної пошти)

C

38

484 - 521

13

CRLF

B

2

522 - 523

*Серія та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган контролю і мають відмітку в паспорті.Додаток 2
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів кандидатів
на пост Президента України
(пункт 8 розділу I)

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття рахунку виборчого фонду

(на бланку банку)

Центральна виборча комісія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду

№ з/п

Назва реквізитів

Реквізит

1

2

3

1

Найменування банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду кандидата

2

Код банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду кандидата

3

Місцезнаходження банку, в якому відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду кандидата (з обов’язковим зазначенням назви району для міст із районним поділом)

4

Вид рахунку (накопичувальний або поточний)

5

Номер рахунку

6

Номер територіального виборчого округу, в межах якого відкрито рахунок виборчого фонду кандидата (зазначається для поточного рахунку)

7

Дата відкриття рахунку виборчого фонду кандидата

8

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата на пост Президента України, якому відкрито рахунок

9

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* кандидата на пост Президента України, якому відкрито рахунок


10

Прізвища, імена, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду кандидата

11

Реєстраційні номери облікових карток платників податків* розпорядників рахунку виборчого фонду кандидата


12

Прізвище, ім’я, по батькові працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду кандидата

13

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду кандидата (номер телефону, адреса електронної пошти)

*Серія та номер паспорта - для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган контролю і мають відмітку в паспорті.

Керівник банку

(підпис)


(ініціали, прізвище)Додаток 3
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів кандидатів
на пост Президента України
(пункт 24 розділу II)

ВИМОГИ
щодо заповнення документів на переказ

1. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду

Обсяг тексту в полі реквізиту "Призначення платежу" не повинен перевищувати 160 знаків. У разі перевищення зазначеної кількості знаків дозволяється скорочувати слова в тексті, крім прізвища, імені, по батькові та дати народження фізичної особи, яка робить внесок.

1.1. У разі перерахування коштів політичної партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 1 - кошти партії,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1;Кошти ... партії, внесені до виборчого фонду ..., без ПДВ.

1.2. У разі перерахування власних коштів кандидата на пост Президента України до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 2 - власні кошти кандидата,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2;Власні кошти кандидата, внесені до виборчого фонду ..., без ПДВ.

1.3. У разі перерахування добровільного внеску юридичної особи до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код"+",


розділовий знак ";",

2

- код 3 - добровільний внесок юридичної особи,


розділовий знак ";",

3

- найменування юридичної особи,


розділовий знак ";",

4

- місцезнаходження юридичної особи,


розділовий знак ";",

5

- ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ,


розділовий знак ";",

6

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;3;ТОВ "Край";м. Київ, пл. Івана Франка, 5;00131305;внесок до виборчого фонду ... .

1.4. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код"+",


розділовий знак ";",

2

- код 4 - добровільний внесок фізичної особи,


розділовий знак ";",

3

- прізвище, ім’я, по батькові,


розділовий знак ";",

4

- дата народження фізичної особи (число, місяць та рік народження у форматі ДД.ММ.РРРР);


розділовий знак ";",

5

- адреса місця постійного проживання фізичної особи,


розділовий знак ";",

6

- реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів, номер та (за наявності) серія паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України на електронному безконтактному носії,


розділовий знак ";",

7

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;4;Гончаренко Олексій Іванович;17.07.1977;м. Київ, вул. Тимошенка, 13, кв. 85;1234567891;внесок до виборчого фонду… .

1.5. У разі повернення коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду з поточного рахунку виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 5 - повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;5;Повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду … .

1.6. У разі повернення на накопичувальний рахунок виборчого фонду внесків осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду, якщо неможливо їх повернути відповідній особі, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 6 - повернення внесків осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду, якщо неможливо їх повернути відповідній особі,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;6;Повернення внесків осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду.

2. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду

2.1. У разі перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 7 - перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;7;Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в межах територіального виборчого округу № ___.

2.2. У разі перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду в інших випадках, ніж перерахування коштів на поточний рахунок виборчого фонду, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:

2100

- повернення особам внесків, від яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку;

2200

- повернення особам сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України";

2400

- повернення банком особам внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування);

3110

- перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, які згідно з частиною третьою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" не мають права здійснювати відповідні внески;

3120

- перерахування до Державного бюджету України сум коштів, що перевищують розмір внеску, визначений частиною другою статті 43 Закону України "Про вибори Президента України", у разі неможливості їх повернення відповідним особам;

3210

- перерахування до Державного бюджету України внесків осіб, від яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку, у разі неможливості їх повернення відповідним особам;

3220

- перерахування банком до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчих фондів після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення відповідним особам;

4000

- банківські послуги, які не пов’язані з відкриттям і закриттям накопичувального рахунку та його функціонуванням;

5000

- повернення помилкових надходжень коштів;

6000

- опублікування реквізитів накопичувального рахунку в друкованих засобах масової інформації;


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2100;Повернення особам внесків, від яких відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про вибори Президента України" відмовився розпорядник накопичувального рахунку.

2.3. У разі призначення кандидатом на пост Президента України двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду та перерахування коштів з вищезазначеного рахунку в документах на переказ достатньо проставити підпис одного із двох розпорядників накопичувального рахунку.

3. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів із поточного рахунку виборчого фонду

У разі перерахування коштів із поточного рахунку виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:

1110

- виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, плакатів та інших агітаційних матеріалів чи видань);

1120

- виготовлення відеозаписів;

1130

- виготовлення аудіозаписів;

1140

- виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації;

1150

- придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;

1160

- виготовлення (придбання) та встановлення агітаційних наметів;

1211

- оплата ефірного часу на телебаченні;

1212

- оплата ефірного часу на радіо;

1220

- оплата друкованих площ у друкованих засобах масової інформації;

1310

- транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з передвиборною агітацією);

1320

- оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборної програми та політичної діяльності партії - суб’єкта виборчого процесу чи політичної діяльності кандидата на пост Президента України, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;

1330

- оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації;

1340

- оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення зборів громадян та інших зустрічей з виборцями;

1350

- розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо);

1361

- послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо);

1362

- послуги поштового зв’язку;

1400

- інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань; проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки політичної партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост Президента України тощо);


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком № 17 від 10.01.19, у тому числі ПДВ 20%.

4. Заповнення документів на переказ у разі повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям

4.1. У разі повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 8 - повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям;


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;8;Повернення суми, перерахованої за платіжним дорученням № 4 від 12.02.19 за виготовлення інформаційних плакатів, у зв’язку з... .

4.2. У разі перерахування на поточний рахунок виборчого фонду контрагентом штрафних санкцій у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1

- службовий код "+",


розділовий знак ";",

2

- код 9 - перерахування штрафних санкцій виконавцями за укладеними договорами,


розділовий знак ";",

3

- призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;9;Перерахування штрафних санкцій за договором... .Додаток 4
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів кандидатів
на пост Президента України
(пункт 42 розділу III)

ОПИС
структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України

1. Файли формуються банком, у якому відкрито рахунки виборчих фондів.

2. Назви файлів мають таку структуру:

CVORxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

V - функціональний підтип файла для передавання інформації про рух коштів від банку до Центральної виборчої комісії;

O - константа (латинська літера);

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Приклад:

CVOILC3R.001.

3. Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів V

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

2

3

4

5

6

1

Найменування файла

C

12

1 - 12

CVORxxMD.nnn

2

Дата та час створення файла

D

10

13 - 22

РРММДДГГХХ

3

Кількість інформаційних рядків у файлі

N

6

23 - 28

4

Резерв

C

166

29 -194

5

CRLF

B

2

195 - 196

Структура інформаційного рядка файла V

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

Позиції

Пояснення

1

2

3

4

5

6

1

Код банку А (платника)

N

9

1 - 9

2

Рахунок клієнта банку А (платника)

N

14

10 - 23

3

IBAN А

I

29

24 - 52


4

Код банку Б (одержувача)

N

9

53 - 61

5

Рахунок клієнта банку Б (одержувача)

N

14

62 - 75

6

IBAN Б

I

29

76 - 104


7

Ознака "дебет/кредит" платежу

C=

1

105

Дебет = "0",
кредит = "1"

8

Сума платежу

N

16

106 - 121

Сума в копійках

9

Умовний числовий код документа

N

2

122 - 123

10

Номер (операційний) платежу

C

10

124 - 133

11

Валюта платежу

N

3

134 - 136

"980" - грн

12

Дата документа на переказ

D

6

137 - 142

YYMMDD

13

Дата надходження документа до банку А

D

6

143 - 148

YYMMDD

14

Найменування платника (клієнта А)

C

38

149 - 186

15

Найменування одержувача (клієнта Б)

C

38

187 - 224

16

Призначення платежу

C

160

225 - 384

Заповнюється згідно з додатком 1 до цього Порядку

17

Допоміжні реквізити

C-

60

385 - 444

18

Резерв

C-

3

445 - 447


19

Спосіб заповнення реквізитів "Призначення платежу" і "Допоміжні реквізити"

C=

2

448 - 449


20

Ідентифікаційний код клієнта А

с

14

450 - 463


21

Ідентифікаційний код клієнта Б

с

14

464 - 477


22

Унікальний ідентифікатор документа в САБ

N

9

478 - 486


23

Дата зарахування коштів на рахунок виборчого фонду

D

6

487 - 492

YYMMDD

24

Дата списання коштів з рахунку виборчого фонду

D

6

493 - 498

YYMMDD

25

CRLF

B

2

499 - 500

Правила заповнення та формування реквізитів файлів повинні відповідати вимогам Опису інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) Національного банку України.Додаток 5
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів кандидатів
на пост Президента України
(пункт 42 розділу III)

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та банками

Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією (в захищеному вигляді) між Центральною виборчою комісією та банками з використанням АРМ-НБУ-інформаційного.

Центральна виборча комісія та банки за потреби можуть здійснювати обмін будь-якою інформацією в захищеному вигляді (текстова, база даних тощо) за умови правильного формування назви файла.

1. Структура назви файла з інформацією, що передається від Центральної виборчої комісії до банку

Назва файла CCORxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральною виборчою комісією;

C - функціональний підтип файла для передавання інформації від Центральної виборчої комісії до банку;

O - константа (латинська літера);

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

2. Структура назви файла під час передавання інформації від банку до Центральної виборчої комісії

Назва файла CBORxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

B - функціональний підтип файла для передавання інформації від банку до Центральної виборчої комісії;

O - константа (латинська літера);

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

3. Адреса Центральної виборчої комісії

У разі використання АРМ-НБУ-інформаційним системи електронної пошти Національного банку України файли для Центральної виборчої комісії відправляються на адресу: INF_0QZ@U0QZ.

Для обміну інформацією з Центральною виборчою комісією з використанням АРМ-НБУ-інформаційного банку необхідно виконати настроювання АРМ-НБУ-інформаційного на роботу з такою інформаційною задачею:

тип задачі - C;

ідентифікатор ключа - 0QZ500;

типи вхідних файлів - C;

типи вихідних файлів - VBA.вгору