Про внесення змін до наказу Держкіно від 19.09.2016 р. № 151
Держкіно України; Наказ від 30.07.2018250
Документ v0250766-17, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2018

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

НАКАЗ

30.07.2018  № 250

Про внесення змін до наказу Держкіно від 19.09.2016 р. № 151

Відповідно до Законів України "Про кінематографію", "Про державну підтримку кінематографії в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.98 р. № 813 "Про затвердження Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі" та з метою ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на державну підтримку кінематографії, та в межах повноважень визначених Положенням про Державне агентство України з питань кіно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 277, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Держкіно України від 19.09.2016 № 151 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму", такі зміни:

1.1. Методичні рекомендації щодо підготовки договору про надання державної фінансової підтримки національного фільму:

а) доповнити новими пунктами 3.6, 3.7 наступного змісту:

"3.6. Виробнику рекомендується після закінчення відповідного періоду або етапу протягом десяти робочих днів надавати Держкіно проміжний акт про закінчення періоду або етапу та звіт фактичних витрат відповідного періоду або етапу Держкіно, підтверджений незалежною аудиторською компанією.

Протягом виробництва Фільму Виробнику рекомендовано щоквартально надавати Держкіно звіт про використання коштів, спрямованих на виробництво фільму, у розрізі з бюджетних і позабюджетних джерел - Додаток 4 та інформацію про хід виробництва фільму - Додатки 5 та 6.

3.7. Після закінчення виробництва фільму Виробнику рекомендується надавати Держкіно аудиторський висновок про відсутність необґрунтованого завищення вартості товарів, робіт, послуг, використаних у процесі виробництва національного фільму, а також правильність віднесення загальностудійних витрат до фактичної собівартості фільму разом з актом про завершення виробництва Фільму, звітом фактичних витрат виробництва фільму та звітом про використання коштів спрямованих на виробництво фільму, у розрізі з бюджетних і позабюджетних джерел".

б) Додаток № 2 до методичних рекомендацій викласти у новій редакції, що додається.

в) Доповнити новими Додатками № 4, 5, 6, що додаються.

2. Відділу формування та реалізації програм створення та розповсюдження національних фільмів (Коваленко Є.В.):

- забезпечити розміщення цього наказу в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті www.dergkino.gov.ua.

- довести наказ до відома суб'єктів кінематографії, фільми яких знаходяться у виробництві та мають намір отримати державну підтримку на виробництво національних фільмів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

П.Ю. ІллєнкоДодаток 2
до пункту 3.2 Методичних
рекомендацій щодо підготовки
договору державної фінансової
підтримки національного фільму

РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТТІ ВИТРАТ,
на які поширюється державна фінансова підтримка

1) оплата витрат на відрядження;

2) оплата послуг з:

2.1. обробки плівки;

2.2. переведення відеозображення на кіноплівку;

2.3. копіювання фільму із носія у носій;

2.4. перенесення цифрової інформації на носії;

2.5. виготовлення вихідних матеріалів фільму;

2.6. забезпечення монтажно-тонувального періоду: кольорокорекції, створення комп'ютерної графіки, монтажу фільму, зберігання робочого матеріалу;

2.7. забезпечення проведення звуко-, фонозапису: виконання музики, мовного та шумового озвучування, перезапису;

2.8. організації та забезпечення комбінованих зйомок, комп'ютерній обробці, створення титрів, виготовлення комп'ютерної графіки, компоузингу; розкадровки; виготовлення спец ефектів;

2.9. підбору акторів, підбору локацій;

2.10. декораційно-технічного оформлення, виготовлення реквізиту, меблів, декорацій;

2.11. пошиття костюмів;

2.12. створення образів (послуг гримерів, перукарів, стилістів, пастижерів);

2.13. використання матеріалів з фільмофондів та кіноархівів;

2.14. надання медичних страховок при зйомках за кордоном, страхування та надання першої медичної допомоги на знімальному майданчику;

2.15. охорони громадського порядку на знімальному майданчику;

2.16. отримання дозволів на зйомки;

2.17. використання сил і засобів військово-повітряних сил, сухопутних військ, МВС, МНС та інших родів військ;

2.18. проїзду на платних дорогах, стоянок автотранспорту;

2.19. надання прогнозів погоди;

2.20. надання комунальних послуг, які отримуються Продюсером-Виконавцем під час проведення зйомок та інших робіт над створенням фільму;

2.21. зв'язку: пошта, телефон, Інтернет, мобільний зв'язок та інших;

2.22. виготовлення ляльок (конструкції, скульптури, обтягування, розпис, декорації та пристосування); виготовлення моделей зображувального ряду та графічних моделей, атрибутики (в т.ч. створення "бібліотек"); виготовлення Story board; виготовлення експозиційних листів; виготовлення та прорисовка LOs анімації та LOs фонів; виготовлення мультиплікату (анімації), чорнової фазовки, промальовування, фазовки, контуровки; зйомка (Line-test); створення фонів (в одиницях); сканування фонів та анімації; розфарбовування (заливання); компоузинг (Checking); обробка зображувального ряду (в т.ч. виконання корекцій); обробка фаз моделювання 3D персонажів; створення і прив'язка текстур персонажів, створення скелета і кінематичних формул руху, аніматику, в тому числі аніматику з 3D елементами; виготовлення 3D фонів (в одиницях), анімації камери для 3D сцен, анімації 3D моделей, анімації елементів/блоків фонів, обробки фаз, встановлення світла та положень камери (превізуалізація) та візуалізація (rendering) 3D персонажів та фонів;

2.23. надання знімальної, освітлювальної, звукозаписувальної та іншої техніки, її обслуговування;

2.24. охорони знімального майданчика, територій, приміщень та матеріальних цінностей, що використовуються у виробництві фільму;

2.25. вантажних та пасажирських перевезень, а також послуг з надання ігрового та спеціального транспорту;

2.26. організації та створення піротехнічних ефектів;

2.27. організації, постановки та виконання трюків;

2.28. забезпечення участі-у зйомках ігрових тварин;

2.29. обслуговування постановочного реквізиту та костюмів;

3) оплата витрат допоміжного виробництва, цехів;

4) оплата придбання:

4.1. у третіх осіб майнових прав на використання аудіовізуальних творів та інших об'єктів авторського права і суміжних прав, які були створені раніше та будуть використані під час виробництва фільму або увійдуть до фільму складовою частиною, а саме літературних творів, музичних творів, пісень та віршів; фотографічних творів, творів мистецтва та ін.;

4.2. прав на використання матеріалів з фільмофондів, кіноархівів та компаній, що надають платні послуги з доступу та використання аудіовізуальних матеріалів;

4.3. витратних матеріалів, в тому числі негативної, позитивної і контратипної плівки, і предметів постачання;

4.4. реквізиту, постановочного реквізиту, вихідного реквізиту, меблів, ляльок;

4.5. костюмів;

4.6. гриму;

4.7. предметів санітарних норм на знімальних майданчиках;

4.8. піротехнічних матеріалів;

4.9. пально-мастильних матеріалів;

4.10. носіїв інформації (кіноплівка; накопичувачів на твердих дисках, ДВД, флеш карти);

4.11. матеріалів для декораційно-технічного оформлення, виготовлення реквізиту, меблів, декорацій;

4.12. елементів живлення;

4.13. оптичних фільтрів;

4.14. прав на виконання у акторів, зайнятих у зйомках фільму.

4.15. обладнання для будівництва декорацій та добудов, за умови якщо таке обладнання не є основними засобами у розумінні підпункту 14.1.138 пункту 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

5) оплата оренди:

5.1. автотранспорту (ігрового транспорту, спецтехніки, транспорту для забезпечення знімального процесу);

5.2. обладнання для будівництва декорацій та добудов, за умови якщо сумарна вартість оренди обладнання не перевищує вартості купівлі такого обладнання;

5.3. натурних об'єктів і інтер'єрів;

5.4. павільйонів, приміщень для зйомок;

5.5. комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення знімального процесу, за умови якщо сумарна вартість оренди обладнання не перевищує вартості купівлі такого обладнання;

5.6. побутових приміщень для знімальної групи;

5.7. студій звукозапису;

5.8. обладнання для монтажу та обробки зображення;

5.9. меблів;

5.10. постановочного реквізиту, за умови якщо сумарна вартість оренди реквізиту не перевищує вартості купівлі такого реквізиту;

5.11. костюмів, за умови якщо сумарна вартість оренди костюмів не перевищує вартості купівлі таких костюмів;

5.12. тварин;

5.13. предметів санітарних норм на знімальних майданчиках;

5.14. спеціальних засобів зв'язку;

5.15. програмного забезпечення;

5.16. операторської техніки;

5.17. звукозаписувальної техніки;

5.18. освітлювальної техніки;

5.19. спеціальних технічних пристосувань;

5.20. техніки та засобів військово-повітряних сил, сухопутних, МЧС та інших родів військ;

5.21. офісних приміщень для розміщення знімальної групи;

5.22. складських приміщень для зберігання сценічно-постановочних засобів;

6) оплата митних послуг:

6.1. оформлення митних декларацій;

6.2. платежів і зборів регіонів перебування;

6.3. за надлишкову вагу знімальної апаратури;

6.4. дозволів на зйомки в регіонах перебування;

7) оплата праці знімальної групи, послуг художньо-виробничого персоналу та відрахувань на соціальні заходи;

8) загальностудійні витрати в розмірі, що не перевищують 10% суми фінансової підтримки.Додаток 4
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору про надання
державної фінансової підтримки
національного фільму

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
з бюджетних і позабюджетних джерелДодаток 5
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору про надання
державної фінансової підтримки
національного фільму

за ________ (квартал) ____ року

Щоквартальна
(подається Держкіно України до 15 числа після
закінчення кварталу)

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виробництва (анімаційного -2D, -3D, лялькового) фільму

____________________________________________________________________________
(назва фільму, виконавець)

державний контракт № ____________

від ______________

№ зп

Назва роботи/процесу

Режисерська розробка

Підготовчий період

Знімальний період

Монтажно- тонувальний період

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

1

Комплектація знімальної групи


всього планується


підписано Договорів

2

Готовність режисерського сценарію (%)

3

Звукозапис акторів


Всього заплановано акторів


здійснено звукозапис акторів


кількість змін звукозапису

4

Виготовлення SB та аніматік


виготовлення SB


виготовлення аніматік

5

Виготовлення експозиційних листів


всього заплановано сцен

6

Виготовлення моделей


виготовлення основних графічних персонажів


виготовлення другорядних графічних персонажів


виготовлення атрибутики


виготовлення графічних зображень місцедії

7

Виготовлення декорацій (лялькові фільми)


Всього одиниць (приблизно)

8

Виготовлення графічних робіт (лялькові фільми)


виготовлення LOs фонів (одиниць)


прорисовка фонів (одиниць)


виготовлення LOs анімації (секунд)


виготовлення анімації (секунд)

9

Виготовлення ляльок (лялькові фільми)


Всього заплановано одиниць


композит (секунд)

10

Виготовлення 3D анімації


виготовлення 3D моделей анімації (одиниць)


текстурування 3D моделей анімації (одиниць)


3D-анімація всього секунд


3D-анімація затверджено секунд

11

Рендерінг


Всього натурних об'єктів


оглянуто


затверджено

12

Композитинг


Всього секунд


затверджено

13

Виготовлення комп'ютерних робіт


Checking (композит), (секунд)

14

Спецефекти


виготовлення візуальних ефектів (секунд)


візуалізація зображення (секунд)

15

Титри


Всього заплановано секунд

16

Роботи зі зведення згідно контракту


Всього заплановано змін

17

Прийом-передача вихідних матеріалів в архів згідно контракту


Готовність (%)

Посадова особа,
відповідальна
за надання
інформації (особа,
уповноважена
надавати
інформацію
від імені
юридичної особи)____________
(Посада)

_____________
(П.І.Б.)

"___" _________ 20__ рік
(Дата складання документа)


Додаток 6
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки договору про надання
державної фінансової підтримки
національного фільму

за ________ (квартал) ____ року

Щоквартальна
(подається Держкіно України до 15 числа після
закінчення кварталу)

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виробництва (ігрового, неігрового) фільму

____________________________________________________________________________
(назва фільму, виконавець)

державний контракт № ____________

від ______________

№ зп

Назва роботи/процесу згідно контракту

Режисерська розробка

Підготовчий період

Знімальний період

Монтажно-тонувальний період

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

Кількість за звітний квартал

Готовність
(%)
наростаючим підсумком

1

Комплектація знімальної групи


всього планується


підписано Договорів

2

Готовність режисерського сценарію (%)

3

Підбір акторів


Всього персонажів (головні ролі)


проведено проб


затверджено


Всього персонажів (другі ролі)


Проведено проб


затверджено

4

Підбір локацій


всього локацій


оглянуто локацій


затверджено локацій

5

Вибір натури


Всього натурних об'єктів


оглянуто


затверджено

6

Реквізит


Всього одиниць (приблизно)


Закуплено/орендовано

7

Костюми


Всього одиниць (приблизно)


Закуплено/орендовано

8

Бутафорія


Всього одиниць (приблизно)


Закуплено/орендовано

9

Побудовано декорацій


Всього одиниць (приблизно)


побудовано


будується

10

Відзнято об'єктів

11

Проведені експедиції

12

Відзнято корисних метрів (хвилин)

13

Проявлення плівки та чорнове сканування


Всього плівки відзнято (метрів/хвилин)


Проявлено (метрів/хвилин)


Відскановано (метрів/хвилин)

14

Монтаж фільму


Всього заплановано змін


Відпрацьовано змін

15

Затвердження попереднього монтажу (без: кольорокорекції, спецефектів, титрів, чистового звуку)


Так/Ні

16

Спецефекти


Всього заплановано хвилин (кадрів)

16

Титри


Всього заплановано змін


Відпрацьовано змін

17

Роботи з озвучення, укладення звуку та зведення згідно контракту


Всього заплановано змін


Відпрацьовано змін

18

Кольорокорекція


Всього заплановано змін


Відпрацьовано змін

19

Створення цифрового майстра


Всього заплановано змін


Відпрацьовано змін

20

Друк, проявлення майстер-негативу


Всього заплановано друк метрів


Надруковано метрів


Всього заплановано проявлення метрів


Надруковано метрів

21

Друк позитивних копій та інших вихідних матеріалів


Всього заплановано комплектів


Надруковано комплектів

22

Прийом-передача вихідних матеріалів в архів згідно контакту (договору)


Готовність (%)

Посадова особа,
відповідальна
за надання
інформації (особа,
уповноважена
надавати
інформацію
від імені
юридичної особи)____________
(Посада)

____________
(П.І.Б.)

"___" _________ 20__ рік
(Дата складання документа)

{Текст взято з сайту Держкіно України http://www.dergkino.gov.ua/}вгору