Про порядок підготовки угод з виробничої кооперації
Держпромполітики України; Наказ, Положення від 12.09.2000249
Документ v0249564-00, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2000

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 249 від 12.09.2000
м.Київ
vd20000912 vn249

Про порядок підготовки угод з виробничої кооперації

З метою реалізації міжурядових та міжвідомчих угод з
виробничої кооперації Н А К А З У Ю:
Затвердити Положення про порядок формування міжурядових та
міжвідомчих угод з виробничої кооперації.
Голова Державного комітету
промислової політики В.С.Новицький
Додаток
до наказу Державного
комітету промислової
політики України
від 12 вересня 2000 р. N 249

Положення
про порядок формування міжурядових та міжвідомчих
угод з виробничої кооперації
1. Загальні положення
1.1. Міжвідомчі угоди з виробничої кооперації формуються у
відповідності з Міжурядовою угодою про співробітництво в галузі
машинобудування ( 997_011 ) (Москва, 24.09.93 р.), Угодою про
загальні умови та механізм підтримки розвитку виробничої
кооперації держав-учасниць СНД ( 997_014 ) (Ашгабат, 23.12.93 р.)
та двосторонніми міжурядовими угодами про виробничу кооперацію. 1.2. Міжвідомчі угоди з виробничої кооперації готуються на
основі типового проекту, схваленого Протоколом про механізм
реалізації Угоди про загальні умови та механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації держав-учасниць СНД ( 997_005 ) (Москва,
15.04.94). 1.3. Міжвідомчі угоди з виробничої кооперації укладаються між
Державним комітетом промислової політики України і міністерствами
(відомствами) держав-учасниць СНД та інших держав, які уклали
двосторонні угоди про виробничу кооперацію. 1.4. Положення визначає порядок підготовки пропозицій при
розробці міжурядових угод і формування міжвідомчих угод та
переліків продукції, що постачається, взаємно в рамках угод з
виробничої кооперації, а також порядок взаємопоставок продукції
(надання послуг) за узгодженими переліками. 1.5. Організація робіт по підготовці пропозицій до
міжурядових угод, формуванню міжвідомчих угод та узгодженню
переліків продукції, що постачається взаємно, покладається на
управління розвитку експортного потенціалу промисловості.
2. Порядок підготовки пропозицій до міжурядових угод, формування міжвідомчих угод і переліків продукції, що
постачається взаємно, реєстрація угод
2.1. Суб'єкти господарської діяльності, що відносяться до
сфери діяльності Держпромполітики України (надалі - підприємства),
формують пропозиції щодо номенклатури та обсягів взаємних поставок
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів (надання послуг),
згідно з затвердженими формами, та щорічно надають до управління
розвитку експортного потенціалу промисловості до кінця третього
кварталу для подальшого опрацювання. 2.2. До сфери діяльності Держпромполітики, крім безпосередньо
підпорядкованих підприємств, відносяться підприємства та
організації всіх форм власності, які беруть участь (за їх згодою)
в реалізації міжурядових та міжвідомчих угод за напрямками
діяльності Комітету. 2.3. Управління розвитку експортного потенціалу промисловості
опрацьовує пропозиції підприємств, формує та надає сформовані
переліки продукції (надання послуг), що постачається взаємно: - в рамках Міжурядової угоди про виробничу кооперацію з
Російською Федерацією до Міністерства економіки України та приймає
участь в проведенні роботи по узгодженню зазначених переліків з
відповідними міністерствами (відомствами) Російської Федерації; - в рамках міжвідомчих угод з виробничої кооперації до
відповідних міністерств (відомств) держав-учасниць СНД та інших
держав, які уклали двосторонні міжурядові угоди про виробничу
кооперацію, та проводить роботу по узгодженню сформованих
переліків взаємопостачаємої продукції. 2.4. За поданням міністерств (відомств) держав-учасниць СНД
та інших держав, які уклали двосторонні міжурядові угоди про
виробничу кооперацію, своїх пропозицій, управління розвитку
експортного потенціалу промисловості опрацьовує їх з
підприємствами та організаціями, що відносяться до сфери
діяльності Держпромполітики України. 2.7. Після підписання угод та переліків продукції, що
постачається взаємно, управління реєструє їх в Мінекономіки
України. Копії укладених угод надаються до Державної митної служби
України.
3. Порядок поставки продукції (надання послуг) за
узгодженими переліками
3.1. Управління розвитку експортного потенціалу промисловості
доводить номенклатуру та обсяги продукції, що постачається
взаємно, до підприємств України. 3.2. Підприємства України самостійно укладають договори
(контракти) з підприємствами споживачами або постачальниками. 3.3. Згідно з доведеною номенклатурою та обсягами
взаємопостачаємої продукції підприємства подають до управління
розвитку експортного потенціалу промисловості оригінали укладених
договорів (контрактів), специфікацій та їх копії для засвідчення. 3.4. Засвідчені договори (контракти) є підставою для митного
оформлення та взаємопоставок продукції через митний кордон України
без стягнення ввізного та вивізного мита, акцизного збору та інших
податків в рамках міжвідомчих угод та без стягнення податку на
додану вартість та акцизів в рамках міжурядової угоди з Російською
Федерацією.
4. Звітність та відповідальність
4.1. З метою забезпечення контролю за виконанням міжурядових
та міжвідомчих угод, підприємства, які беруть участь у
взаємопоставках продукції за узгодженими переліками, подають
кожного кварталу до управління розвитку експортного потенціалу
промисловості звіт згідно затвердженої форми. 4.2. Підприємства, які згідно з укладеними міжурядовими та
міжвідомчими угодами постачають продукцію за виробничою
кооперацією, несуть відповідальність за повноту, вірогідність та
своєчасність надання інформації.
Начальник управління
розвитку експортного
потенціалу промисловості В.В.Повшеднийвгору