Документ v0248750-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2017

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2017  № 248

Про внесення змін до Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 р. № 12 (зі змінами і доповненнями), та з метою раціонального використання бюджетних коштів НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 18.05.2015 р. № 62 зміни, що додаються.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) довести до заступників Голови Державної судової адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України та начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його видання.

3. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В.М.) розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його видання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

Л. ГізатулінаДодаток
до наказу Державної судової
адміністрації України
24.02.2017  № 248

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях

1. Пункт 2.6. Положення викласти в наступній редакції:

"2.6. Договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто згоди за всіма істотними умовами.

2.6.1. Істотними умовами договору є ті, що визначені законодавством або ті, що необхідні для договору цього виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди, зокрема:

дата і місце його укладання;

найменування сторін;

предмет договору (найменування товарів, робіт, послуг), характер виконуваної роботи (послуг, що надаються), їх відповідність науковим, технічним, економічним та іншим вимогам);

ціна договору (вартість товарів, робіт, послуг), порядок розрахунків;

зобов'язання (права та обов'язки) сторін за договором;

порядок виконання, здачі та приймання робіт (надання послуг);

гарантійні зобов'язання (у разі необхідності);

відповідальність сторін (у тому числі звільнення Державної судової адміністрації України (територіального управління Державної судової адміністрації України) від відповідальності за порушення грошових зобов'язань у зв'язку з несвоєчасним відкриттям бюджетних асигнувань не з вини Державної судової адміністрації України (територіального управління Державної судової адміністрації України), а також несвоєчасним проведенням органами Державної казначейської служби України відповідних платежів);

форс-мажорні обставини;

порядок врегулювання спорів;

строк дії договору, порядок внесення змін, умови розірвання договору та припинення його дії;

юридичні адреси сторін та банківські реквізити.

2.6.2. При укладенні територіальними управліннями Державної судової адміністрації України договорів, які передбачають поставку (купівлю-продаж) товарів для потреб судів, місцем поставки товару є місцезнаходження відповідного суду на користь якого укладено договір та вважається однією із істотних умов цього договору."

Начальник
юридичного управління


Є. Пристрома

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}вгору