Документ v0248201-98, поточна редакція — Редакція від 01.12.1998

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 248 від 01.12.98
м.Київ
vd981201 vn248

Відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського
обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
N 1706 ( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:
Затвердити графік розробки, затвердження та запровадження
положень (стандартів) з бухгалтерського обліку із застосуванням
міжнародних стандартів обліку.
Міністр І.Мітюков
Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України
від 1 грудня 1998 р. N 248
Графік
розробки та впровадження положень (стандартів) з
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів обліку (МСО)
----------------------------------------------------------------------- | N | Назва положення |Кореспондуючий| Термін | |пор.| (стандарту) з | МСО |--------------------------| | | бухгалтерського | |затвердження|запровадження| |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 1. |Загальні вимоги до | 1 | березень | січень 2000 | | |фінансової звітності | | 1999 | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 2. |Баланс | 1 | " | " | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 3. |Звіт про прибутки та | 1, 33 | " | " | | |збитки | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 4. |Звіт про рух грошових | 7 | " | " | | |коштів | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 5. |Звіт про власний | 1, 32, 20 | " | " | | |капітал | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 6. |Виправлення помилок і | 8, 10 |травень 1999| " | | |зміни у фінансових | | | | | |звітах | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 7. |Основні засоби | 16 | вересень | " | | | | | 1999 | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 8. |Нематеріальні активи | 4, 38 | " | " | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 9. |Запаси | 2 | " | " | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 10.|Дебітори | 1, 32 | " | " | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 11.|Зобов'язання |1, 32, 20, 37 | січень 2000| липень 2000 | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 12.|Інвестиції | 25, 27, 28, | " | " | | | | 31 | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 13.|Фінансові | 32 |червень 2000| січень 2001 | | |інструменти | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 14.|Оренда | 17 | січень 2000| липень 2000 | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 15.|Доход | 18 |жовтень 1999| січень 2000 | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 16.|Витрати | 1, 9, 19, 23 | " | " | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 17.|Податок на прибуток | 12 | березень | липень 2000 | | | | | 2000 | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 18.|Довгострокові | 11 | березень | липень 2001 | | |контракти | | 2001 | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 19.|Об'єднання | 22 |травень 1999| січень 2000 | | |підприємств | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 20.|Консолідовані | 27 | " | січень 2000 | | |фінансові звіти | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 21.|Вплив змін валютних | 21 | березень | липень 2001 | | |курсів | | 2001 | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 22.|Вплив зміни цін та | 15, 29 | березень | липень 2001 | | |інфляції | | 2001 | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 23.|Розкриття інформації | 14, 24 | березень | липень 2001 | | |щодо зв'язаних сторін | | 2001 | | | |і сегментів | | | | | |діяльності | | | | |----+----------------------+--------------+------------+-------------| | 24.|Прибуток на акцію | 1, 33 | березень | липень 2001 | | | | | 2001 | | -----------------------------------------------------------------------
Надруковано: "Бухгалтерський облік і аудит", N 2, лютий, 1999 р.вгору