Документ v0244609-09, поточна редакція — Прийняття від 10.07.2009

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
10.07.2009 N 244

Про призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг
вимогам технічних регламентів

(Витяг)
Відповідно до законів України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та на виконання пункту 5
Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.01.2007 N 59 ( 59-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Призначити на виконання робіт з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів органи
з оцінки відповідності, наведені в додатку.
2. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.)
забезпечити: - внесення відповідної інформації до Реєстру призначених
органів з оцінки відповідності; - підготовку проектів комплектів документів призначених
органів з оцінки відповідності для затвердження в установленому
порядку; - організацію проведення періодичного інспекційного контролю
за діяльністю призначених органів з оцінки відповідності.
3. Заступнику Голови Держспоживстандарту Черепкову С.Т.: - затвердити комплекти документів призначених органів з
оцінки відповідності, яким надається право проводити роботи з
оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам
технічних регламентів.
Голова Л.Лосюк

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту
України
10.07.2009 N 244

ПЕРЕЛІК
органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг, призначених на виконання
робіт з оцінки відповідності вимогам
технічних регламентів строком на 3 роки

--------------------------------------------------------------------- | N |Назва організації (органу з| Номер | Назва Технічного | |з/п| оцінки відповідності), | призначеного | регламенту, на | | | підпорядкованість, адреса |органу з оцінки| відповідність | | | | відповідності | вимогам якого | | | | |призначено орган з | | | | | оцінки | | | | | відповідності | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 1 |ДП "Укрметртестстандарт" | UA.TR. 001 |Технічний регламент| | |Держспоживстандарту України| |радіообладнання і | | |03680, м. Київ, | |телекомунікаційного| | |вул. Метрологічна, 4 | |кінцевого | | |Код ЄДРПОУ 02568182 | |(термінального) | | | | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |медичних виробів; | | | | |Технічний регламент| | | | |щодо медичних | | | | |виробів для | | | | |лабораторної | | | | |діагностики in | | | | |vitro; | | | | |Технічний регламент| | | | |обмеження | | | | |використання деяких| | | | |небезпечних речовин| | | | |в електричному та | | | | |електронному | | | | |обладнанні; | | | | |Технічний регламент| | | | |водогрійних котлів,| | | | |що працюють на | | | | |рідкому чи | | | | |газоподібному | | | | |паливі; | | | | |Технічний регламент| | | | |мийних засобів; | | | | |Технічний регламент| | | | |з підтвердження | | | | |відповідності | | | | |паковання | | | | |(пакувальних | | | | |матеріалів) та | | | | |відходів пакування;| | | | |Технічний регламент| | | | |щодо назв | | | | |текстильних волокон| | | | |і маркування | | | | |текстильних | | | | |виробів; | | | | |Технічний регламент| | | | |будівельних | | | | |виробів, будівель і| | | | |споруд; | | | | |Технічний регламент| | | | |щодо суттєвих вимог| | | | |до засобів | | | | |вимірювальної | | | | |техніки; | | | | |Технічний регламент| | | | |неавтоматичних | | | | |зважувальних | | | | |приладів | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 2 |ДП | UA.TR. 002 |Технічний регламент| | |"Харківстандартметрологія" | |максимально | | |Держспоживстандарту України| |дозволеного | | |61002, м. Харків, | |споживання | | |вул. Мироносицька, 36 | |електроенергії | | |Код ЄДРПОУ 04725906 | |холодильними | | | | |приладами; | | | | |Технічний регламент| | | | |медичних виробів | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 3 |ДП "УЦПВ "Промбезпека" | UA.TR. 005 |Технічний регламент| | |Держгірпромнагляду України | |пересувного | | |Юридична адреса: 03142, | |обладнання, що | | |м. Київ, вул. Семашка, 15а | |працює під тиском | | |Фактична адреса: 04073, | | | | |м. Київ, вул. Ливарська, 1а| | | | |Адреса для листування: | | | | |04073, м. Київ, а/с 104 | | | | |Код ЄДРПОУ 33305687 | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 4 |ТОВ "ТЕСКО" | UA.TR. 006 |Технічний регламент| | |Юридична адреса: | |обладнання та | | |03151, м. Київ, | |захисних систем, | | |вул. Молодогвардійська, 11б| |призначених для | | |Фактична адреса: 04073, | |застосування в | | |м. Київ, | |потенційно | | |пров. Куренівський, 4/9 | |вибухонебезпечному | | |Адреса для листування: | |середовищі; | | |03062, м. Київ, а/с 53 | |Технічний регламент| | |Код ЄДРПОУ 31564770 | |пересувного | | | | |обладнання, що | | | | |працює під тиском | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 5 |ДП "Державний центр | UA.TR. 009 |Технічний регламент| | |регулювання якості поставок| |закритих джерел | | |та послуг" | |іонізуючого | | |(Держцентрякості), | |випромінювання | | |Державний комітет ядерного | | | | |регулювання України | | | | |03113, м. Київ, | | | | |проспект Перемоги, 53 | | | | |Код ЄДРПОУ 14282456 | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 6 |ТОВ "Промелектронсерт" | UA.TR.010 |Технічний регламент| | |04136, м. Київ, | |мийних засобів; | | |вул. Північно-Сирецька, 3 | |Технічний регламент| | |Код ЄДРПОУ 35961718 | |засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту; | | | | |Технічний регламент| | | | |щодо назв | | | | |текстильних волокон| | | | |і маркування | | | | |текстильних | | | | |виробів | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 7 |ДГП Сертифікаційний | UA.TR. 012 |Технічний регламент| | |випробувальний центр | |безпеки | | |опалювального обладнання | |низьковольтного | | |Мінпромполітики України | |обладнання; | | |03110, м. Київ, | |Технічний регламент| | |вул. Механізаторів, 9 | |безпеки обладнання,| | |Код ЄДРПОУ 14315701 | |що працює під | | | | |тиском; | | | | |Технічний регламент| | | | |безпеки простих | | | | |посудин високого | | | | |тиску; | | | | |Технічний регламент| | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 8 |Національний науково- | UA.TR. 015 |Технічний регламент| | |дослідний інститут | |засобів | | |промислової безпеки та | |індивідуального | | |охорони праці | |захисту | | |Держгірпромнагляду України | | | | |04060, м. Київ, | | | | |вул. Вавілових, 13 | | | | |Код ЄДРПОУ 21609797 | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------| | 9 |ДП | UA.TR. 016 |Технічний регламент| | |"Кривбасстандартметрологія"| |засобів | | |Держспоживстандарту України| |індивідуального | | |50005, м. Кривий Ріг, | |захисту; | | |вул. Орджонікідзе, 23 | |Технічний регламент| | |Код ЄДРПОУ 02568093 | |приладів, що | | | | |працюють на | | | | |газоподібному | | | | |паливі; | | | | |Технічний регламент| | | | |безпеки | | | | |низьковольтного | | | | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |максимально | | | | |дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами; | | | | |Технічний регламент| | | | |безпеки іграшок; | | | | |Технічний регламент| | | | |водогрійних котлів,| | | | |що працюють на | | | | |рідкому чи | | | | |газоподібному | | | | |паливі | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |10 |ДП "Орган з сертифікації ОС| UA.TR. 017 |Технічний регламент| | |"Крантест" Мінпромполітики | |безпеки машин і | | |України | |механізмів; | | |65017, м. Одеса, | |Технічний регламент| | |вул. Авіаційна, 18 | |ліфтів; | | |Код ЄДРПОУ 25047126 | |Технічний регламент| | | | |безпеки | | | | |низьковольтного | | | | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |11 |ДП | UA.TR. 018 |Технічний регламент| | |"Херсонстандартметрологія" | |безпеки машин і | | |Держспоживстандарту України| |механізмів; | | |73011, м. Херсон, | |Технічний регламент| | |вул. Смольна, 134а | |безпеки | | |Код ЄДРПОУ 02568348 | |низьковольтного | | | | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |засобів | | | | |індивідуального | | | | |захисту; | | | | |Технічний регламент| | | | |максимально | | | | |дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами; | | | | |Технічний регламент| | | | |безпеки іграшок | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |12 |ДП "Науково-дослідний | UA.TR. 019 |Технічний регламент| | |інститут - полігон | |безпеки | | |мобільної техніки" ДП | |низьковольтного | | |"ІНПОМТ" Мінпромполітики | |обладнання; | | |України | |Технічний регламент| | |Одеська обл., | |електромагнітної | | |Біляївський р-н, | |сумісності; | | |с. Нерубайське, вул. | |Технічний регламент| | |Зелена, 1 | |безпеки машин і | | |Код ЄДРПОУ 23860359 | |механізмів | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |13 |Інститут біоорганічної | UA.TR. 020 |Технічний регламент| | |хімії та нафтохімії НАН | |мийних засобів | | |України | | | | |02660, МСП-660, м. Київ-94,| | | | |вул. Мурманська, 1 | | | | |Код ЄДРПОУ 03563790 | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |14 |ДП "Міжрегіональний | UA.TR. 021 |Технічний регламент| | |науково-інженерний центр з | |пересувного | | |сертифікації систем якості,| |обладнання, що | | |труб, балонів та іншої | |працює під тиском | | |металопродукції "ВНІТІ- | | | | |ТЕСТ" | | | | |49600, м. Дніпропетровськ, | | | | |вул. Писаржевського, 1а | | | | |Код ЄДРПОУ 33517806 | | | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |15 |ДП | UA.TR. 022 |Технічний регламент| | |"Дніпростандартметрологія" | |безпеки іграшок; | | |Держспоживстандарту України| |Технічний регламент| | |49044, м. Дніпропетровськ, | |безпеки | | |вул. Барикадна, 23 | |низьковольтного | | |Код ЄДРПОУ 04725941 | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | | | | |(стосовно лише | | | | |світлотехнічної | | | | |продукції); | | | | |Технічний регламент| | | | |безпеки машин і | | | | |механізмів | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |16 |ДП | UA.TR. 023 |Технічний регламент| | |"Полтавастандартметрологія"| |безпеки іграшок; | | |Держспоживстандарту України| |Технічний регламент| | |36029, м. Полтава, | |безпеки | | |вул. Генерала Духова, 16 | |низьковольтного | | |Код ЄДРПОУ 04725987 | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |безпеки машин і | | | | |механізмів; | | | | |Технічний регламент| | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | | | | |(стосовно лише | | | | |світлотехнічної | | | | |продукції); | | | | |Технічний регламент| | | | |етикетування ламп | | | | |побутового | | | | |використання | | | | |стосовно | | | | |ефективності | | | | |споживання | | | | |електроенергії | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |17 |ДП "Кримстандартметрологія"| UA.TR. 024 |Технічний регламент| | |Держспоживстандарту України| |безпеки іграшок; | | |95700, м. Сімферополь, | |Технічний регламент| | |вул. Ім. газети "Кримська | |безпеки | | |правда", 61 | |низьковольтного | | |Код ЄДРПОУ 04725964 | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |електромагнітної | | | | |сумісності; | | | | |Технічний регламент| | | | |максимально | | | | |дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами; | | | | |Технічний регламент| | | | |безпеки машин і | | | | |механізмів | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |18 |ДП | UA.TR. 025 |Технічний регламент| | |"Донецькстандартметрологія"| |безпеки машин і | | |Держспоживстандарту України| |механізмів; | | |83121 м. Донецьк, | |Технічний регламент| | |вул. Челюскінців, 289 | |безпеки іграшок; | | |Код ЄДРПОУ 34225938 | |Технічний регламент| | | | |безпеки | | | | |низьковольтного | | | | |обладнання; | | | | |Технічний регламент| | | | |електромагнітної | | | | |сумісності; | | | | |Технічний регламент| | | | |максимально | | | | |дозволеного | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |холодильними | | | | |приладами | |---+---------------------------+---------------+-------------------| |19 |Національний науковий центр| UA.TR. 026 |Технічний регламент| | |"Інститут метрології" (ННЦ | |щодо суттєвих вимог| | |"Інститут метрології") | |до засобів | | |Держспоживстандарту України| |вимірювальної | | |61002, м. Харків, | |техніки; | | |вул. Мироносицька, 42 | |Технічний регламент| | |Код ЄДРПОУ 02568325 | |неавтоматичних | | | | |зважувальних | | | | |приладів | ---------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Сердюковвгору