Документ v0244555-08, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2008 N 244

Про призначення академічних стипендій
студентам вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики

Відповідно до Указу Президента України від 29 березня
2001 року N 221 ( 221/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики", постанов Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2004 року N 882 ( 882-2004-п ) "Питання
стипендіального забезпечення", від 28 жовтня 1994 року N 744
( 744-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок призначення
академічних стипендій Президента України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам", від 1 лютого 1995 року N 82
( 82-95-п ) "Про заснування академічної стипендії імені
М.О.Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних закладах",
від 22 лютого 2006 року N 209 ( 209-2006-п ) "Про академічну
стипендію імені М.С.Грушевського для студентів та аспірантів вищих
навчальних закладів", враховуючи пропозиції вчених (педагогічних)
рад аграрних вищих навчальних закладів та відповідно до розподілу
кількості стипендій, здійсненого Міністерством освіти і науки
України, Н А К А З У Ю:
1. Призначити:
1.1. Академічні стипендії Президента України
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики на
другий семестр 2007/08 навчального року згідно з додатком 1;
1.2. Академічні стипендії Президента України аспірантам вищих
навчальних закладів Мінагрополітики на 2008 рік згідно з
додатком 2;
1.3. Академічні стипендії імені М.О.Посмітного
студентам-відмінникам агрономічних факультетів (відділень) вищих
навчальних закладів Мінагрополітики на другий семестр
2007/08 навчального року згідно з додатком 3;
1.4. Академічні стипендії імені М.С.Грушевського
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики на
другий семестр 2007/08 навчального року згідно додатком 4;
2. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики:
2.1. Забезпечити виплату студентам-відмінникам та аспірантам
вищих навчальних закладів академічних стипендій за рахунок
бюджетних асигнувань і в межах субвенцій та поточних трансфертів,
виділених навчальним закладам у 2008 році;
2.2. До 20 липня 2008 року подати міністерству пропозиції
щодо призначення студентам-відмінникам академічних стипендій на
перший семестр 2008/09 навчального року.
3. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Іщенко Т.Д.) встановити контроль за виконанням положень про
порядок призначення відповідних академічних стипендій.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
14.04.2008 N 244

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
Президента України на другий семестр
2007/08 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Аксьонов - студент II курсу Полтавської державної
Сергій Володимирович аграрної академії
Баришева - студентка IV курсу Сумського
Катерина Олександрівна національного аграрного університету
Васюта - студент IV курсу Подільського
Тарас Миколайович державного аграрно-технічного
університету
Ваулін - студент III курсу Білоцерківського
Антон Миколайович національного аграрного університету
Висоцький - студент за ОПП "Магістр" 1 року
Тарас Миколайович навчання Національного аграрного
університету
Гармаш - студентка IV курсу Херсонського
Світлана Федорівна державного аграрного університету
Гірковий - студент IV курсу Львівського
Андрій Юрійович національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького
Горбань - студентка IV курсу Полтавської
Тетяна Павлівна державної аграрної академії
Данильченко - студент III курсу Білоцерківського
Андрій Володимирович національного аграрного університету
Дегтяренко - студентка IV курсу Харківської
Оксана Федорівна державної зооветеринарної академії
Дубравська - студентка IV курсу Луганського
Катерина Леонідівна національного аграрного університету
Дудник - студентка II курсу Уманського
Ірина Олександрівна державного аграрного університету
Кадашвілі - студентка III курсу Уманського
Марія Сергіївна державного аграрного університету
Кобильник - студентка III курсу Державного
Тетяна Вікторівна агроекологічного університету
(м. Житомир)
Колбасін - студент IV курсу Дніпропетровського
Юрій Олександрович державного аграрного університету
Кузьміна - студентка III курсу Луганського
Юлія Володимирівна національного аграрного університету
Кулажкін - студент IV курсу Миколаївського
Олександр Сергійович державного аграрного університету
Лапчук - студент III курсу Львівського
Микола Анатолійович державного аграрного університету
Левченко - студент III курсу відокремленого
Павло Миколайович структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Ніжинський
агротехнічний інститут"
Лисюк - студент IV курсу Державного
Дмитро Миколайович агроекологічного університету
(м. Житомир)
Лясковський - студент III курсу відокремленого
Василь Михайлович структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Бережанський
агротехнічний інститут"
Марченко - студентка III курсу Харківського
Катерина Валеріївна національного технічного університету
сільського господарства ім. П.Василенка
Мікішин - студент III курсу Таврійської державної
Микола Ігорович агротехнологічної академії
Морєва - студентка II курсу Полтавської
Ельвіра Олегівна державної аграрної академії
Олійник - студентка III курсу Сумського
Анна Миколаївна національного аграрного університету
Перун - студентка III курсу Львівського
Наталія Ярославівна державного аграрного університету
Пилипенко - студент V курсу Миколаївського
Олег Валерійович державного аграрного університету
Погребняк - студентка III курсу Вінницького
Дар'я Петрівна державного аграрного університету
Покутній - студент за ОПП "Магістр" 1 року
Максим Сергійович навчання Харківського національного
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
Різуненко - студентка IV курсу Харківського
Олена Володимирівна національного технічного університету
сільського господарства ім. П.Василенка
Селезень - студент IV курсу Дніпропетровського
Віктор Миколайович державного аграрного університету
Сєдов - студент за ОПП "Магістр" 1 року
Аркадій Олександрович навчання Харківського національного
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
Смаль - студентка IV курсу Харківської
Людмила Володимирівна державної зооветеринарної академії
Танцирьова - студентка V курсу Південного філіалу
Олена Анатоліївна "Кримський агротехнологічний університет"
Національного аграрного університету
Ткачук - студент III курсу Національного
Сергій Андрійович аграрного університету
Фіголь - студентка III курсу Подільського
Валентина Сергіївна державного аграрно-технічного
університету
Фоменко - студент IV курсу Одеського державного
В'ячеслав Анатолійович аграрного університету
Хоружій - студентка V курсу Луганського
Катерина Валеріївна національного аграрного університету
Щедрін - студент III курсу Таврійської державної
Євген Олександрович агротехнологічної академії
Щербань - студент V Харківського національного
Сергій Володимирович технічного університету сільського
господарства ім. П.Василенка
Якимишин - студентка III курсу Львівського
Ірина Миколаївна національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького
Яхно - студентка V курсу Керченського
Світлана Костянтинівна державного морського технологічного
університету
1-2 рівнів акредитації
Балац - студент III курсу Новобузького коледжу
Сергій Михайлович Миколаївського державного аграрного
університету
Білоконь - студент IV курсу Бобровицького коледжу
Олександр Анатолійович економіки та менеджменту Національного
аграрного університету
Бойко - студент IV курсу Шевченківського
Юрій Васильович коледжу Уманського державного аграрного
університету
Воробєй - студентка II курсу Політехнічного
Наталія Олександрівна коледжу Луганського національного
аграрного університету
Галян - студентка III курсу Заліщицького
Наталія Василівна аграрного коледжу ім. Є.Храпливого
Національного аграрного університету
Гаїна - студентка III курсу
Наталія Сергіївна Могилів-Подільського технологічного
технікуму Вінницького державного
аграрного університету
Голуб - студентка I курсу Аграрного коледжу
Ірина Валеріївна управління і права Полтавської державної
аграрної академії
Дяченко - студент III курсу Слав'янського
Сергій Олексійович аграрного технікуму Луганського
національного аграрного університету
Дурнєв - студент IV курсу Донецького технікуму
Максим Васильович Луганського національного аграрного
університету
Дригоза - студент IV курсу Ногайського технікуму
Сергій Васильович Таврійського державного
агротехнологічного університету
Журба - студент III курсу Глухівського коледжу
Сергій Олександрович Сумського національного університету
Зінкевич - студентка III курсу Рівненського
Яна Олегівна державного аграрного коледжу
Іванов - студент II курсу Новокаховського
Артем Геннадійович коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Істоміна - студентка III курсу Коледжу переробної
Олена Юріївна та харчової промисловості Харківського
національного технічного університету
Карпенко - студент IV курсу Маловисторопського
Вадим Михайлович коледжу Сумського НАУ
Козирь - студентка III курсу Роменського коледжу
Наталія Анатоліївна Сумського національного аграрного
університету
Кожушко - студентка III курсу Сосницького
Анна Вікторівна сільськогосподарського технікуму
бухгалтерського обліку
Кравцова - студентка IV курсу Липковатівського
Євгенія Олегівна аграрного коледжу
Крошка - студент III курсу Тальянківського
Олександр Вікторович технікуму Уманського ДАУ
Крутікова - студентка III курсу Мелітопольського
Ірина Павлівна коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Лаготюк - студентка III курсу Снятинського
Вікторія Олександрівна технікуму Подільського державного
аграрно-технічного університету
Мазур - студент III курсу Іллінецького
Олександр Юрійович аграрного коледжу
Малий - студент III курсу Каховського
Віталій Олександрович державного аграрного технікуму
Марченко - студентка IV курсу Хомутецького
Олена Олександрівна ветеринарно-зоотехнічного технікуму
Полтавської державної аграрної академії
Марюшин - студент II курсу Бахчисарайського
Антон Сергійович будівельного технікуму НАУ
Мізун - студент III курсу Мукачівського
Михайло Михайлович аграрного коледжу Національного аграрного
університету
Нетерп'ячий - студент IV курсу Борщівського
Віталій Романович агротехнічного коледжу
Новіков - студент III курсу Агротехнічного
Володимир Вікторович коледжу Уманського державного аграрного
університету
Осмоловська - студентка II курсу Мирогощанського
Світлана Вікторівна аграрного коледжу
Орищенко - студент IV курсу Кіровоградського
Дмитро Сергійович технікуму механізації сільського
господарства
Овчаренко - студентка III курсу Слов'яносербського
Оксана Олександрівна технікуму Луганського національного
аграрного університету
Омельяненко - студентка III курсу
Анастасія Сергіївна Білгород-Дністровського коледжу Одеського
державного аграрного університету
Пастернак - студентка III курсу Чернівецького
Христина Петрівна коледжу Львівського державного аграрного
університету
Пигина - студент II курсу Бобринецького
Олександр Сергійович сільськогосподарського технікуму
ім. В.Порика
Салагор - студентка III курсу Мигійського коледжу
Вікторія Борисівна Миколаївського державного аграрного
університету
Садловський - студент IV курсу Стрийського аграрного
Юрій Олегович коледжу Львівського державного аграрного
університету
Сіроштан - студентка III курсу Маслівського
Оксана Володимирівна державного аграрного технікуму
імені П.Х.Гаркавого
Талько - студент III курсу Ірпінського
Сергій Миколайович економічного коледжу Національного
аграрного університету
Чікалюк - студентка IV курсу Кримського
Юлія Анатоліївна агропромислового коледжу Національного
аграрного університету
Шимчак - студентка II курсу Вишнянського коледжу
Ольга Петрівна Львівського державного аграрного
університету
Штиль - студент III курсу Березоворудського
Вадим Михайлович технікуму Полтавської державної аграрної
академії
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва Т.Д.Іщенко

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
14.04.2008 N 244

СПИСОК
аспірантів вищих навчальних закладів,
яким призначена академічна стипендія
Президента України на 2008 рік

Горук - аспірант 3 року навчання Подільського
Михайло Васильович державного аграрно-технічного
університету
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва Т.Д.Іщенко

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
14.04.2008 N 244

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
імені М.О.Посмітного на другий семестр
2007/08 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Андрієвська - студентка III курсу Дніпропетровського
Юлія Володимирівна державного аграрного університету
Бакулін - студент V курсу Луганського
Віталій Миколайович національного аграрного університету
Бондар - студент III курсу Вінницького
Богдан Віталійович державного аграрного університету
Галагоц - студентка III курсу Подільського
Тетяна Миколаївна державного аграрно-технічного
університету
Гарбуз - студентка III курсу Полтавської
Аліна Олександрівна державної аграрної академії
Драгун - студент VI курсу Львівського державного
Іван Олексійович аграрного університету
Куроєд - студентка III курсу Сумського
Анна Віталіївна національного аграрного університету
Марченко - студентка II курсу Національного
Світлана Юріївна аграрного університету
Мусаєлян - студентка II курсу Миколаївського
Мгер Аркадійович державного аграрного університету
Назмишов - студент V курсу Південного філіалу
Дмитро Науанович "Кримський агротехнологічний університет"
Національного аграрного університету
Недашківська - студентка IV курсу Державного
Леся Ігорівна агроекологічного університету
(м. Житомир)
Пендлишак - студентка IV курсу Херсонського
Світлана Іванівна державного аграрного університету
Сліпець - студент IV курсу Одеського державного
Микола Миколайович аграрного університету
Урсулов - студент IV курсу Білоцерківського
Микола Володимирович національного аграрного університету
Шаманова - студентка V курсу Уманського державного
Інна Володимирівна аграрного університету
Ястреб - студентка III курсу Харківського
Тетяна Олегівна національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
1-2 рівнів акредитації
Баранецька - студентка III курсу Коледжу
Валентина Анатоліївна Подільського аграрно-технічного
університету
Бардис - студентка III курсу Боярського коледжу
Ілона Миколаївна екології і природних ресурсів
Національного аграрного університету
Бордун - студентка IV курсу Снятинського
Марина Валеріївна технікуму Подільського аграрно-технічного
університету
Бучко - студентка III курсу Кіцманського
Ольга Орестівна технікуму Подільського аграрно-технічного
університету
Грініна - студентка IV курсу Маловисторопського
Наталія Сергіївна коледжу Сумського національного аграрного
університету
Горбачова - студентка III курсу Бердянського
Тамара Михайлівна технікуму харчової промисловості
Таврійського державного
агротехнологічного університету
Гречко - студентка III курсу Житомирського
Олена Володимирівна агротехнічного коледжу
Довбня - студент III курсу Мигійського коледжу
Михайло Юрійович Миколаївського ДАУ
Долгополова - студентка IV курсу Борзнянського
Наталія Миколаївна державного сільськогосподарського
технікуму
Зацепа - студентка III курсу Тальянківського
Яна Олексіївна технікуму Уманського державного аграрного
університету
Конощук - студент III курсу Петрівського коледжу
Едуард Валерійович Одеського державного аграрного
університету
Кошель - студентка III курсу Ногайського коледжу
Анастасія Григорівна Таврійського ДАТУ
Костричук - студент IV курсу Новобузького коледжу
Антон Юрійович Миколаївського державного аграрного
університету
Нерода - студент IV курсу Олександрійського
Олександр Сергійович технікуму Білоцерківського державного
аграрного університету
Подвигін - студент IV курсу Немішаївського
Олексій Анатолійович агротехнічного коледжу Національного
аграрного університету
Рибцова - студентка III курсу Прибрежненського
Тетяна Віталіївна аграрного коледжу Національного аграрного
університету
Савенко - студент IV курсу Каховського державного
В'ячеслав Валентинович аграрного технікуму
Сеник - студент III курсу Заліщицького
Ростислав Іванович державного аграрного коледжу
ім. Є.Храпливого Національного аграрного
університету
Чепель - студент III курсу Старобільського
Олександр Миколайович технікуму Луганського національного
аграрного університету
Шутенко - студентка III курсу Маслівського
Аліна Володимирівна державного аграрного технікуму
імені П.Х.Гаркавого
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва Т.Д.Іщенко

Додаток 4
до наказу Мінагрополітики
України
14.04.2008 N 244

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
імені М.С.Грушевського на другий семестр
2007/08 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Пахолка - студент III курсу Дніпропетровського
Кирило Сергійович державного аграрного університету
Бануляк - студент II курсу Вінницького державного
Володимир Петрович аграрного університету
Бондарчук - студентка II курсу Подільського
Дарія Ігорівна державного аграрно-технічного
університету
Кондратьєва - студентка III курсу Харківської
Євгенія Василівна державної зооветеринарної академії
Директор Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва Т.Д.Іщенковгору