Документ v0243832-14, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - v0118832-18

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2014  № 243

Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового та мисливського господарства

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
№ 191 від 19.08.2015
№ 259 від 30.09.2015
№ 331 від 16.11.2015
№ 345 від 27.11.2015
№ 239 від 30.08.2017
№ 118 від 06.07.2018}

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового та мисливського господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики екології, лісового та мисливського господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні - зі звіту за 2014 рік:

{Форма № 2-тп (повітря) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 345 від 27.11.2015}

{Форма № 3-лг "Лісогосподарська діяльність за 20__ рік" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 118 від 06.07.2018}

{Наказ втратив чинність в частині форми № 2-тп (мисливство) на підставі Наказу Державної служби статистики № 239 від 30.08.2017}

№ 1-відходи "Утворення та поводження з відходами за 20__ рік".

{Форма № 1-відходи (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 331 від 16.11.2015}

{Форма № 1-екологічні витрати втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 259 від 30.09.2015}

1.2. {Форма № 3-лг (квартальна) "Лісогосподарська діяльність за __ квартал 20__ року" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 191 від 19.08.2015}

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. № 2-тп (повітря) (річна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна) - на юридичних осіб, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. № 2-тп (мисливство) (річна) - на юридичних осіб, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.4. № 1-відходи (річна) - на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з утворенням, поводженням з відходами I - IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.5. № 1-екологічні витрати (річна) - на юридичних осіб, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання і опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2015 року наказ Держстату України від 14 червня 2013 року № 182 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua/}вгору