Документ v0240862-14, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

14.03.2014  № 240

Про накладення штрафу на ПАТ «Сумигаз» та попередження про необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у результаті розгляду 14.03.2014 на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Сумигаз» від 07.03.2014 № 3, проведеної на підставі наказу від 23.01.2014 № 38, установлено, що ПАТ «Сумигаз» (40021, м. Суми, вул. Лебединська, 13, п/р № 26003130013003 у ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764, код ЄДРПОУ 03352432, Голова правління - Тацький К.В., ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та на розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11 (далі - Ліцензійні умови з постачання), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» за отримані обсяги природного газу та перед НГВУ «Охтирканафтогаз» за отримані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами у 2013 році відповідно до умов укладених договорів;

підпункт 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання та підпункт «б» підпункту 3.8.2 Ліцензійних умов з розподілу щодо використання коштів, отриманих за рахунок установленого НКРЕ тарифу на постачання газу та надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

підпункт 3.4.18 Ліцензійних умов з розподілу в частині виконання вимог, встановлених НКРЕ щодо здійснення інших, крім ліцензованих, видів діяльності, а саме пункту 3 розпорядження НКРЕ від 13.12.2007 № 165-р;

пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

статті 6 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає в квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно,

пункту 10 та пункту 12 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729, у частині надання Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України» та НКРЕ не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу інформації про укладені договори на його поставку, довідки про наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та споживачами і підписання актів прийому-передачі природного газу із споживачами,

пункту 10 та пункту 16-1 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246, у частині розрахунку населення за надані послуги з газопостачання за показаннями лічильників газу та відповідності нарахування споживачу за отриманий природний газ за період тимчасової відсутності лічильника природного газу,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, у частині виконання Інвестиційної програми 2013 року в повному обсязі;

та не виконало в повному обсязі в установлений термін вимоги постанови НКРЕ від 28.03.2013 № 345 у частині усунення порушень підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні та пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НГВУ «Охтирканафтогаз» за отримані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами у 2011 - 2012 роках відповідно до умов укладених договорів.

Відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про засади функціонування ринку природного газу» та «Про природні монополії», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 100 тис. грн на ПАТ «Сумигаз» (40021, м. Суми, вул. Лебединська, 13, п/р № 26003130013003 у ПАТ «КБ «Надра», МФО 380764, код ЄДРПОУ 03352432, Голова правління - Тацький К.В.) за порушення пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме: пункту 16-1 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246, у частині відповідності нарахування споживачу за отриманий природний газ за період тимчасової відсутності лічильника природного газу, пункту 10 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729, у частині надання Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України» та НКРЕ не пізніше ніж за 10 днів до початку місяця реалізації газу інформації про укладені договори на його поставку, довідки про наявні ресурси газу та їх плановий розподіл за регіонами та споживачами і пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, у частині виконання Інвестиційної програми 2013 року в повному обсязі.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Попередити ПАТ «Сумигаз» про необхідність усунення порушень:

пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НАК «Нафтогаз України» за отримані обсяги природного газу та перед НГВУ «Охтирканафтогаз» за отримані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами у 2013 році відповідно до умов укладених договорів до 01.06.2014;

пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання та пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

пункту 16-1 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246, у частині відповідності нарахування споживачу за отриманий природний газ за період тимчасової відсутності лічильника природного газу шляхом коригування 1950 споживачам нарахованих коштів у сумі 56,68 тис. грн до 01.06.2014;

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255, у частині виконання Інвестиційної програми 2013 року в повному обсязі до 01.05.2014 та письмово повідомити НКРЕ до 15.05.2014.

3. Попередити ПАТ «Сумигаз» про необхідність виконання у повному обсязі вимог постанови НКРЕ від 28.03.2013 № 345 у частині усунення порушень підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з постачання та підпункту 2.1.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні, та пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань перед НГВУ «Охтирканафтогаз» за отримані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами у 2011 - 2012 роках відповідно до умов укладених договорів до 31.12.2014.

4. ПАТ «Сумигаз» не допускати надалі вищевказані порушення Ліцензійних умов з постачання та Ліцензійних умов з розподілу.

Голова Комісії

С. Тітенковгору