Документ v0232609-10, поточна редакція — Прийняття від 15.06.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
15.06.2010 N 232

Про призначення органів з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам
технічних регламентів

Відповідно до законів України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та на виконання пункту 5
Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.01.2007 N 59 ( 59-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Призначити на виконання робіт з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів органи
з оцінки відповідності, наведені в Додатку.
2. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.)
забезпечити: - внесення відповідної інформації до Реєстру призначених
органів з оцінки відповідності; - підготовку проектів комплектів документів призначених
органів з оцінки відповідності для затвердження в установленому
порядку; - організацію проведення моніторингу відповідності дотримання
критеріїв та обов'язків, встановлених до призначених органів з
оцінки відповідності.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Лепський Г.В.) забезпечити публікацію цього наказу в
інформаційному покажчику "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.В.Поволоцький

Додаток
до наказу
Держспоживстандарту України
15.06.2010 N 232

ПЕРЕЛІК
органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг, призначених на виконання робіт
з оцінки відповідності вимогам технічних
регламентів терміном на 3 роки

------------------------------------------------------------------ | N |Назва організації (органу з | Номер |Назва Технічного | |з/п| оцінки відповідності), | призначеного| регламенту, на | | | підпорядкованість, адреса | органу | відповідність | | | | з оцінки | вимогам якого | | | |відповідності|призначений орган| | | | | з оцінки | | | | | відповідності | |---+----------------------------+-------------+-----------------| |1. |ДП | UA.TR. 002 |- Технічний | | |"Харківстандартметрологія" | |регламент щодо | | |Держспоживстандарт України | |суттєвих вимог до| | |61002, м. Харків, | |засобів | | |вул. Мироносицька, 36. | |вимірювальної | | |Код ЄДРПОУ 04725906 | |техніки | | | | |( 332-2009-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |неавтоматичних | | | | |зважувальних | | | | |приладів | | | | |( 190-2009-п ) | |---+----------------------------+-------------+-----------------| |2. |ТОВ "ПРОМТЕСТ" | UA.TR. 034 |- Технічний | | |Юр. адр.: 61013, м. Харків, | |регламент безпеки| | |вул. Наумівська, 4 | |простих посудин | | |Факт.адр.: 61023, м. Харків,| |високого тиску | | |вул. Весніна, 5 оф. 309 | |( 268-2009-п ) | | |Код ЄДРПОУ 35589427 | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |водогрійних | | | | |котлів, що | | | | |працюють на | | | | |рідкому чи | | | | |газоподібному | | | | |паливі | | | | |( 748-2008-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |приладів, що | | | | |працюють на | | | | |газоподібному | | | | |паливі | | | | |( 856-2008-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |пересувного | | | | |обладнання, що | | | | |працює під тиском| | | | |( 967-2008-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент | | | | |електромагнітної | | | | |сумісності | | | | |( 785-2009-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки| | | | |низьковольтного | | | | |електричного | | | | |обладнання | | | | |( 1149-2009-п ) | |---+----------------------------+-------------+-----------------| |3. |ДП | UA.TR. 035 |- Технічний | | |"Чернігівстандартметрологія"| |регламент мийних | | |Держспоживстандарту України | |засобів | | |14005, м. Чернігів, | |( 717-2008-п ) | | |вул. П'ятницька, 110-а | |- Технічний | | |Код ЄДРПОУ 02568377 | |регламент | | | | |етикетування ламп| | | | |побутового | | | | |використання | | | | |стосовно | | | | |ефективності | | | | |споживання | | | | |електроенергії | | | | |( 1144-2008-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент щодо | | | | |назв текстильних | | | | |волокон і | | | | |маркування | | | | |текстильних | | | | |виробів | | | | |( 13-2009-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент безпеки| | | | |низьковольтного | | | | |електричного | | | | |обладнання | | | | |( 1149-2009-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент з | | | | |енергетичного | | | | |маркування | | | | |електрообладнання| | | | |побутового | | | | |призначення | | | | |( 5-2010-п ) | | | | |- Технічний | | | | |регламент засобів| | | | |індивідуального | | | | |захисту | | | | |( 761-2008-п ) | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління
технічного регулювання О.Сердюковвгору