Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 24.04.2008231
Документ v0231282-08, поточна редакція — Прийняття від 24.04.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
24.04.2008 N 231

Про затвердження рішення
Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 02.03.2001 N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 24.04.2008 N 13 додається) щодо:
1.1. анулювання ліцензії МОЗ від 22.04.2005 серії АБ
N 155122, виданої фізичній особі - підприємцю Канєвському Д.Й.
(місце проживання фізичної особи: м. Київ, вул. Харківське шосе,
158, кв. 262) на провадження господарської діяльності з медичної
практики, на підставі Акту про встановлення факту передачі
ліцензії іншій фізичній особі для провадження господарської
діяльності (стаття 21 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 );
1.2. видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Клітка еферентної терапії" (ідентифікаційний код
31408447, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ,
вул. Попудренка, 32);
1.3. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);
1.4. відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);
1.5. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу);
1.6. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);
1.7. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);
1.8. залишення заяв на видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів без розгляду (Перелік 1
додатка 2 до Протоколу).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
24.04.2008 N 231

ПРОТОКОЛ N 13
засідання Ліцензійної комісії
МОЗ України
24.04.2008

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Митник З.М., Шпак І.В., Пономаренко А.М., Моісеєнко Р.О.,
Жданова М.П., Григорович В.Р., Гарник Т.П., Зозовська Л.П. Запрошені голови комісій по перевірці: Садова О.І.,
Полянський М.Г., фізична особа - підприємець Канєвський Д.Й.
Порядок денний
1. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) ПП "Клініка еферентної терапії".
2. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем
Канєвським Д.Й.
3. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
4. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Слухали:
Садову О.І. - головного спеціаліста відділу державного
контролю за дотриманням Ліцензійних умов Департаменту контролю
якості медичних та фармацевтичних послуг, голову комісії: На підставі листа Департаменту контррозвідувального захисту
економіки держави Служби безпеки України від 20.03.2008
N 8/3/3-0598 стосовно порушень з боку посадових осіб ПП "Клініка
еферентної терапії" та відповідно до наказу МОЗ України від
09.04.2008 N 117-Адм "Про позапланову перевірку дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики" з 15 по 18 квітня 2008 р. у присутності заступника
директора Чорномиз С.О. було проведено позапланову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики ( z0189-01 ) ПП "Клініка еферентної терапії"
(ідентифікаційний код 31408447, місцезнаходження юридичної особи
та місце провадження: м. Київ, вул. Попудренка, 32), яке здійснює
господарську діяльність з медичної практики на підставі ліцензії
МОЗ України від 18.06.2007 серії АВ N 333817, за лікарськими
спеціальностями: терапія, трансфузіологія, акушерство і
гінекологія, гастроентерологія, ультразвукова діагностика,
клінічна лабораторна діагностика, медична сестра з масажу,
урологія.
Перевіркою встановлено наступне. Згідно наданої комісії документації трансплантація клітин
людини у клініці не проводиться. ПП "Клініка еферентної терапії" здійснює медичну діяльність
з 2004 р., проте досі не акредитоване відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765
( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я",
що є порушенням ст. 33 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ) та п. 2 Порядку державної акредитації закладу
охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1997 р. N 765. Відповідно до штатного розпису в ПП "Клініка еферентної
терапії" працюють лікарі-анестезіологи-реаніматологи та молодші
спеціалісти з медичною освітою, спеціальності яких не зазначені
в діючій ліцензії (порушення ст. 17 Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та пунктів
2.1.1, 2.1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів, господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) та проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт ( z0190-01 ), затверджених наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63
( z0188-01 ), далі - Ліцензійні умови). Комісії були надані інструкції "Про порядок проведення
операції штучного переривання вагітності ранніх строків методом
вакуум-аспірації, затверджені директором клініки еферентної
терапії 2 січня 2005 року та 4 січня 2008 р., журнал запису
амбулаторних операцій, журнал здачі біологічного матеріалу
в муфельну піч, медичні карти переривання вагітності
з результатами лабораторних досліджень, в тому числі на венеричні
захворювання (види дослідження "Сифилис-експрес" результат
імунохроматографічного дослідження CITO TEST та "ВІЧ-експрес"
результат імунохроматографічного дослідження CITO TEST), зроблені
в приватній лабораторії та листки запису заключних діагнозів
вагітних; протоколи знеболювання при штучному перериванні
вагітності, які свідчать про проведення в клініці переривання
вагітності ранніх строків методом вакуум-аспірації. Зазначене є порушенням ст. 42 "Загальні умови медичного
втручання", ст. 44 "Застосування методів профілактики,
діагностики, лікування і лікарських засобів" та ст. 50
"Добровільне штучне переривання вагітності" Основ законодавства
України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), п. 3.2 наказу МОЗ
України від 20.07.2006 N 508 ( z1155-06 ) (операція штучного
переривання вагітності методом вакуум-аспірації проводиться
у акредитованих закладах охорони здоров'я) та п. 3.9 зазначеного
наказу (не заповнюється Статистичний талон для реєстрації
заключних (уточнених) діагнозів ф. N 025-2/о ( va302282-99 ),
форма якого затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 N 302
( v0302282-99 ) та п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). З початку своєї діяльності закладом не подається звіт до
територіальних органів статистики згідно ф. 20 ( z1009-07 ) "Звіт
лікувально-профілактичного закладу", що є порушенням вимог пункту
2.3.1. Ліцензійних умов ( z0188-01 ). В кабінеті гастроскопії суміщено кабінет лікаря, процедурну,
приміщення підготовки апаратури (порушення вимог ДБН В.2.2-10-2001
( v0002241-01 ). В підвальному приміщенні не впорядковано зберігання брудної
білизни предметів прибирання, деззасобів (зберігається в одному
приміщенні без відокремлення перегородками), що є порушенням вимог
ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ). В кабінетах гастроскопії, лікаря акушера-гінеколога
оздоблення стін виконане шпалерами, що не відповідає вимогам
п. 3.22 ДБН В.2.2.-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони
здоров'я", п. 4 "Санитарных правил устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ).
Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийнято
рішення щодо видачі ПП "Клініка еферентної терапії" розпорядження
про усунення в місячний термін виявлених порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ).
Слухали:
Полянського М.Г. - головного спеціаліста відділу державного
контролю за дотриманням Ліцензійних умов ( z0189-01 ) Департаменту
контролю якості медичних та фармацевтичних послуг, голову комісії: У зв'язку із зверненням до МОЗу гр. Вальської О. П. комісією
Міністерства охорони здоров'я України з 16 по 18 квітня 2008 р.
була проведена позапланова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності ( z0189-01 ) фізичною
особою - підприємцем Канєвським Д.Й., (місце проживання фізичної
особи м. Київ, вул. Харьківське шосе, 158, кв. 262, місце
провадження діяльності: м. Київ, вул. Урлівська, 8-а, офіс 79),
який здійснює медичну діяльність за ліцензією МОЗ від 15.06.2006
серії АВ N 155122, за спеціальністю "стоматологія".
Перевірка була проведена у присутності Канєвського Д.Й. Членам комісії не були представлені картки щодо медичних
оглядів працівників (медичної сестри та медичного реєстратора), що
є порушенням ст. 26 Закону України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ). Журнал передстерилізаційної обробки медичного інструментарію
ведеться не по формі (ф. 366/о), порушення наказу МОЗ від
11.07.2000 р. N 160 ( v0160282-00 ). В приміщені стоматологічного кабінету встановлено
рентгенологічне обладнання без проведення розрахунку захисту від
ренгенівського випромінювання, без оформлення санітарного паспорту
та висновку СЕС щодо його використання, що є порушенням вимог
ст. 7.9 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та постанови КМ
України N 1109 ( 1109-99-п ) від 22.06.99 р. "Про затвердження
Положення про державний санітарний нагляд в Україні". Щодо скарги гр. Вальської О.П. відносно надання неналежної
медичної допомоги, то комісії не було представлено в повному
обсязі медичної документації (знімки 22 та 26 зуба та попередні
знімки до лікування). Гр. Вальська О.П. не надала заключення
інституту Прогресивних стоматологічних технологій відносно
лікування зазначених зубів, на яке посилалась у скарзі, тому дати
об'єктивну оцінку наведених у листі фактів неякісного надання
стоматологічної допомоги не було можливості. Крім зазначеного, комісією встановлено, що за адресою:
м. Київ, вул. Урлівська, 8 офіс 79 здійснюють господарську
діяльність з медичної практики за спеціальністю "стоматологія"
лікарі Трушківська Н.К. та Михайлюк Ю.Г., які не мають відповідних
ліцензій на здійснення медичної практики.
Враховуючи зазначене, членами комісії був складений Акт про
встановлення факту передачі ліцензії іншій фізичній особі для
провадження господарської діяльності, що є підставою для
анулювання ліцензії.
Слухали: Канєвського Д.Й., який повідомив, що проконсультувавшись
з юристом центра зайнятості Дарницького району м. Києва найняв на
роботу в минулому році по трудових угодах лікарів-стоматологів
Трушківську Н.К. та Михайлюк Ю.Г. В даний час займається оформленням документів на приватне
підприємство, на яке має намір отримати ліцензію щодо здійснення
медичної діяльності.
За результатами обговорення зазначеного питання членами
Ліцензійної комісії прийнято рішення про анулювання ліцензії від
15.06.2006 серії АВ N 155122, виданої фізичній особі-підприємцю
Канєвському Д.Й., на підставі Акту про встановлення факту передачі
ліцензії іншій фізичній особі для провадження господарської
діяльності (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали:
Шпака І.В. - директора Департаменту інспектування та контролю
якості медичних послуг, який поінформував членів Ліцензійної
комісії про стан надходження повідомлень щодо виконання
розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
проведення дезінфекційних, дератизаційних, дезінсекційних робіт
( z0190-01 ), виданих МОЗ за результатами проведених планових та
позапланових перевірок. Станом на 24.04.2008 до МОЗу не надійшли повідомлення про
виконання розпоряджень від таких ліцензіатів: ПП "Діагностика СЛ"
(м. Дніпропетровськ), ПП "Ортодонт" (м. Київ), ТОВ "Медична
виробничо-впроваджувальна фірма "МЕД-АЛЬЯНС" (м. Київ),
ТОВ "ДЕМАКС" (м. Київ), ТОВ "Медичний центр "Астарта", фізичних
осіб-підприємців Бессмертної В.М. (м. Київ) та Казьміренко Н.М.
(Київська обл., м. Біла Церква).
Є пропозиція здійснити перевірку виконання розпоряджень МОЗ
зазначеними ліцензіатами. Підтримано членами Ліцензійної комісії.
Слухали:
Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
24.04.2008 N 13

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Месьянінов Олександр Дмитрович
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Вілесова, 41, кв. 98 Ідентифікаційний код: 2123509859 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/06-М
2 Петренко Олексій Олександрович
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Леніна,
19, кв. 11 Ідентифікаційний код: 2685312253 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/07-М
3 Грузденко Ганна Олегівна
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Чорновола, 2-а, кв. 57 Ідентифікаційний код: 2814916206 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/08-М
4 Кременчуцький обласний наркологічний диспансер
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Ціолковського, 76 Ідентифікаційний код: 13961403 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, наркологія, психіатрія, медична психологія,
клінічна лабораторна діагностика, сестринська справа, лабораторна
справа (клініка), медична статистика Реєстраційне досьє від 18.04.2010 N 1804/10-М
5 Лубенський обласний протитуберкульозний диспансер
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубні, вул. Пушкіна, 21 Ідентифікаційний код: 26436278 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фтизіатрія, організація і
управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика,
рентгенологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, медична статистика Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/11-М
6 Войтенко Анна Леонідівна
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. П. Комуни, 33-а, кв. 23 Ідентифікаційний код: 2974411345 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/13-М
7 Шанін Артур Васильович
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Миргород,
вул. Котляревського, 123 Ідентифікаційний код: 1578108775 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/14-М
8 Гадяцький професійний аграрний ліцей
Місцезнаходження: Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч,
вул. 50-річчя Жовтня, 88 Ідентифікаційний код: 02546921 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/15-М
9 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
села Худльово
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Худльово, вул. Миру, 80 Ідентифікаційний код: 22095917 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/16-М
10 Новикова Ганна Юріївна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Н. Курченко, 7, кв. 15 Ідентифікаційний код: 2987911508 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/19-М
11 Крюкова Наталя Сергіївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Торез, пр-т Гагаріна, 22,
кв. 10 Ідентифікаційний код: 2561018263 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/20-М
12 Луганська міська багатопрофільна лікарня N 7
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. О.С. Шерємета, 1 Ідентифікаційний код: 01984799 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю алергологія, анестезіологія,
акушерство і гінекологія, гематологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія, онкогінекологія,
отоларингологія, офтальмологія, професійна патологія,
психотерапія, пульмонологія, ревматологія, рентгенологія,
сексопатологія, стоматологія, терапія, терапевтична стоматологія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, хірургічна стоматологія, лабораторна справа
(клініка), акушерська справа, сестринська справа, медична
статистика Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/21-М
13 Лимар Євген Вікторович
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 44,
кв. 423 Ідентифікаційний код: 2870904096 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/22-М
14 Олександрівська міська багатопрофільна лікарня
Місцезнаходження: м. Луганськ, м. Олександрівськ,
вул. Шевченка, 1 Ідентифікаційний код: 01984853 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
геріатрія, дерматовенерологія, педіатрія, дитяча неврологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія,
дитяча хірургія, ендокринологія, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, неврологія, онкологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія; лікувальна справа, медична
статистика, лабораторна справа (гігієна), акушерська справа,
сестринська справа Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/23-М
15 Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганський
обласний центр озонотерапії"
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Московская, 1,
кв. 362-363 Ідентифікаційний код: 35629418 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, гастроентерологія, імунологія, кардіологія,
лікувальна фізкультура, наркологія, народна та нетрадиційна
медицина, онкологія, отоларингологія, проктологія,
рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика, терапія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/24-М
16 Краснолуцький обласний онкологічний диспансер
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Красний Луч,
вул. Фізкультурна, 7 Ідентифікаційний код: 01988195 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю онкологія, клінічна лабораторна
діагностика, терапія, променева терапія, урологія, онкохірургія,
ендокринологія, онкогінекологія, радіологія, рентгенологія,
отоларингологія, анестезіологія, гематологія, дієтологія, клінічна
біохімія, клінічна імунологія, патологічна анатомія, радіонуклідна
діагностика, ендоскопія, ультразвукова діагностика, функціональна
діагностика, лікувальна фізкультура, лабораторна справа (клініка),
лабораторна справа (патологія), сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/25-М
17 Першотравенська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Донецька обл., Першотравневий р-н,
смт Мангуш, вул. Поштова, 22 Ідентифікаційний код: 01989881 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія,
дерматовенерологія, дитячі інфекційні хвороби, ендокринологія,
ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медицина
невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія,
онкологія, ортопедична стоматологія, отоларингологія,
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова
терапія, психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна
стоматологія, хірургія, лікувальна фізкультура, лікувальна справа
(невідкладні стани), медико-профілактична справа, санологія,
лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (гігієна),
лабораторна справа (патологія), акушерська справа, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), медична статистика Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/27-М
18 Сабов Володимир Ілліч
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Свалява,
вул. Туряниці, 53 Ідентифікаційний код: 2313702773 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/28-М
19 Новоселя Олег Михайлович
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр-т газети "Правда",
4, кв. 36 Ідентифікаційний код: 2501900651 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/29-М
20 Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний
диспансер"
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7 Ідентифікаційний код: 02005639 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, анестезіологія, онкогінекологія, онкологія,
гематологія, дитяча онкологія, дитяча гематологія,
онкоотоларингологія, радіонуклідна діагностика, терапія,
ультразвукова діагностика, онкохірургія, урологія, торакальна
хірургія, променева терапія, клінічна лабораторна діагностика,
ендоскопія, патологічна анатомія, рентгенологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/30-М
21 Терехова Юлія Володимирівна
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Леніна,
107, кв. 7 Ідентифікаційний код: 2722001126 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/31-М
22 Лібенко Наталія Валеріївна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Кропивницького, 25, кв. 9 Ідентифікаційний код: 2559707228 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/32-М
23 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІР І С"
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Золотоноша,
вул. Благовіщенська, 6 Ідентифікаційний код: 35569332 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортодонтія, дитяча стоматологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/33-М
24 "Державний заклад "Онуфріївська районна
санітарно-епідеміологічна станція" Міністерства охорони здоров'я
України"
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Онуфріївський р-н,
смт Онуфріївка, вул. Назаренка, 10 Ідентифікаційний код: 02007897 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю бактеріологія, епідеміологія,
паразитологія, гігієна праці, гігієна харчування, гігієна дітей та
підлітків, комунальна гігієна, загальна гігієна, санологія,
лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища,
медико-профілактична справа Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/34-М
25 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІХІ"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, 95 Ідентифікаційний код: 35693634 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/35-М
26 Золотницький Григорій Олександрович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Курортна, 11 Ідентифікаційний код: 2764018590 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/37-М
27 Філіппов Олексій Володимирович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бела Куна, 7,
кв. 146 Ідентифікаційний код: 2718617254 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/38-М
28 Філімонов Максим Володимирович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр-т 40-річчя Перемоги, 9,
кв. 103 Ідентифікаційний код: 2394510959 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю проктологія, хірургія Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/03-М
29 Ревін Володимир Леонідович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 26, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2494506812 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/04-М
30 Комунальна установа "Пологовий будинок N 5"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 28 Ідентифікаційний код: 05446449 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, неонатологія,
педіатрія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
терапія, анестезіологія, радіонуклідна діагностика;
медико-профілактична справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, акушерська справа, сестринська справа
(операційна), медична статистика Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/10-М
31 Суханов Павло Володимирович
Місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква, б-р 50-річчя
Перемоги, 131, кв. 39 Ідентифікаційний код: 2508111550 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/11-М
32 Олексюк Інна Михайлівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ,
вул. Ковпака, 3, кв. 5 Ідентифікаційний код: 3046623645 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/12-М
33 Комунальна установа Дунаєвецької районної ради
"Дунаєвецька центральна районна лікарня"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Дунаївці,
вул. Горького, 7 Ідентифікаційний код: 02004255 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, хірургія, неврологія, ортопедія і
травматологія, акушерство і гінекологія, педіатрія, інфекційні
хвороби, офтальмологія, ендокринологія, отоларингологія,
дерматовенерологія, урологія, гематологія, стоматологія,
ендоскопія, фізіотерапія, бактеріологія, ультразвукова
діагностика, рентгенологія, функціональна діагностика, клінічна
лабораторна діагностика, патологічна анатомія, анестезіологія,
кардіологія, онкологія, психіатрія, гастроентерологія, наркологія,
медицина невідкладних станів, неонатологія, фтизіатрія, загальна
практика - сімейна медицина, лікувальна фізкультура, сестринська
справа Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/01-М
34 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Науково-практичний центр "КАРДІО"
Місцезнаходження: Київська обл., Васильківський р-н,
смт Глеваха, вул. Вокзальна, 43 Ідентифікаційний код: 34968932 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія, функціональна
діагностика, ультразвукова діагностика, терапія, геріатрія,
педіатрія, загальна практика - сімейна медицина, пульмонологія,
стоматологія, акушерство і гінекологія, неврологія, психіатрія,
психотерапія, медична психологія, наркологія, отоларингологія,
офтальмологія, організація і управління охороною здоров'я,
медицина невідкладних станів, фізіотерапія, рефлексотерапія,
сексопатологія, дієтологія, лікувальна фізкультура, урологія,
спортивна медицина, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія,
дитяча стоматологія, дитяча урологія, сестринська справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), медична статистика Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/02-М
35 Приватне підприємство "ДЕЛМ"
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 10-а,
корпус 2, кв. 8 Ідентифікаційний код: 35676304 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/07-М
36 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОТАСОВ І КО"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Феодосія, смт Приморський,
вул. Набережна, 14, кв. 81 Ідентифікаційний код: 35212720 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/10-М
37 Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський центр
зниження ваги "Доктор Борменталь"
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 20 Ідентифікаційний код: 35591263 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рефлексотерапія, терапія,
психотерапія, неврологія, ендокринологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/14-М
38 Комунальний лікувально-профілактичний заклад
"Чернігівський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій
"Зелений Гай"
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. О. Верені, 2 Ідентифікаційний код: 14233297 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча фтизіатрія, педіатрія,
дитяча стоматологія, організація і управління охороною здоров'я,
фізіотерапія, функціональна діагностика, дієтологія, сестринська
справа Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/15-М
39 Товариство з обмеженою відповідальністю "КЬЮ КЛІНІК
ЮКРЕЙН"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, 30-а Ідентифікаційний код: 34935582 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/18-М
40 Понятовська Ірина Петрівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка,
вул. Н. Рибака, 46 Ідентифікаційний код: 2291818947 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/01-М
41 Критський Андрій Леонідович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Садова, 9, кв. 56 Ідентифікаційний код: 2851315832 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/02-М
42 Дмитрасевич Ігор Ярославович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Ніщинського, 29-а, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2359200256 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/05-М
43 Терлецький Ігор Мирославович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Виговського, 72, кв. 23 Ідентифікаційний код: 2246212991 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/07-М
44 Пилипенко Софія Олексіївна
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Мічуріна, 30 Ідентифікаційний код: 1885505703 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/08-М
45 Тимошенко Марія Михайлівна
Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, смт Буча,
вул. Кірова, 17, кв. 22 Ідентифікаційний код: 1906708324 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/10-М
46 Стороженко Ірина Вікторівна
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 20,
кв. 59 Ідентифікаційний код: 2118522120 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рефлексотерапія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/11-М
47 Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
площа Кірова, 27 Ідентифікаційний код: 31116049 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, клінічна
лабораторна діагностика Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/12-М
48 Нестеренко Валерій Миколайович
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Леніна,
16, кв. 85 Ідентифікаційний код: 2547301167 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/14-М
49 Приватне підприємство "МАЙСТЕР-СТОМ"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Фабрична, 14 Ідентифікаційний код: 35776521 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/18-М
50 Шеліхов Володимир Петрович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Лобачевського, 4
Ідентифікаційний код: 1841606117 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/19-М
51 Колісніченко Галина Володимирівна
Місцезнаходження: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 13, кв. 44 Ідентифікаційний код: 1972414220 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча отоларингологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/20-М
52 Комунальний заклад Тернопільської обласної ради
"Тернопільський обласний перинатальний центр "МАТИ І ДИТИНА"
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Замкова, 10 Ідентифікаційний код: 35492401 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, дитяча гінекологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, неонатологія, дитяча
анестезіологія, рентгенологія, сексопатологія, стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика,
ендокринологія, урологія, ендоскопія, імунологія, дитяча
неврологія, фізіотерапія, організація і управління охороною
здоров'я Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/21-М
53 Тернопільський обласний комунальний спеціалізований
будинок дитини
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Академіка Сахарова, 2 Ідентифікаційний код: 03395192 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія, неврологія,
психіатрія, отоларингологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/23-М
54 Борода Михайло Григорович
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Білогородка, вул. Жукова, 33-б Ідентифікаційний код: 2470312479 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/25-М
55 Тихонська Ірина Миколаївна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Лазаренка, 8, кв. 6 Ідентифікаційний код: 2051611648 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психотерапія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/28-М
56 Кумгир Ірина Романівна
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 14,
кв. 36 Ідентифікаційний код: 2899110543 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/30-М
57 Приватне підприємство "Черьомушкіна"
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Тарасівка, вул. Гоголя, 11 Ідентифікаційний код: 35519941 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, сестринська справа Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/31-М
58 Леоненко Микола Михайлович
Місцезнаходження: Київська обл., Бородянський р-н,
смт Бородянка, вул. Леніна, 371, кв. 22 Ідентифікаційний код: 1875614619 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/32-М
59 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕЙН СТРІМ"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, Хмельницький р-н,
с. Гвардійське, вул. Чапаєва, 20 Ідентифікаційний код: 32791059 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, кардіологія, неврологія,
педіатрія, хірургія, урологія, ортодонтія, хірургічна
стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія,
функціональна діагностика, фізіотерапія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/33-М
60 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранта"
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 65 Ідентифікаційний код: 20534590 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/34-М
61 Приватне підприємство "Клініка Медіна"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 24 Ідентифікаційний код: 35720636 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча
стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/36-М
62 Комунальна медична установа "Міська клінічна лікарня N 2"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 1-а Ідентифікаційний код: 01989022 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія,
отоларингологія, дитяча отоларингологія, анестезіологія, дитяча
анестезіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
біохімія, педіатрія, терапія, хірургія, ендокринологія,
неврологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, ендоскопія,
фізіотерапія, функціональна діагностика лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, сестринська справа (операційна),
медична статистика, рентгенологія, стоматологія Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/37-М
63 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Українсько-Ізраїльська медична компанія"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Чапаєва, 10 Ідентифікаційний код: 35530017 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю радіологія, рентгенологія,
ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/39-М
Всього: 63 справи.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
24.04.2008 N 13

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про відмову
у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Майоран"
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Г. Хоткевича,
10/1 Ідентифікаційний код: 19389733 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, стоматологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, лікувальна фізкультура у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність головного лікаря
єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/36-М
2 Малиновська Надія Євгенівна
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Б. Лепкого, 14, кв. 50 Ідентифікаційний код: 2506115543 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча неврологія
у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за фахом
"дитяча неврологія" в копії трудової книжки Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/05-М
3 Лапа Володимир Віталійович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, б-р Шевченка, 47, кв. 17 Ідентифікаційний код: 1901308312 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутня кваліфікаційна категорія або
сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "анестезіологія" за останні
5 років Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/06-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "АНДРОЦЕНТР"
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 59 Ідентифікаційний код: 33442029 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ендокринологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність головного лікаря
єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/08-М
5 Плічко Оксана Василівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води,
вул. Пролетарська, 38 Ідентифікаційний код: 2937202422 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за фахом
"стоматологія" в копії трудової книжки Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/06-М
6 Терлецька Наталія Миколаївна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Виговського, 72, кв. 8 Ідентифікаційний код: 2756721966 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за фахом
"стоматологія" з 2004 р. по теперішній час Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/06-М
7 Похіл Артем Вікторович
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 7,
кв. 73 Ідентифікаційний код: 2897402910 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про
роботу за фахом "терапевтична стоматологія" з 07.2003 року Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/09-М
8 Островська Ірина Вікторівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Ткаленко,
9, кв. 20 Ідентифікаційний код: 2168001580 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортодонтія,
терапевтична стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
відсутні відомості про роботу за фахом "ортодонтія" з 1998 р. по
2004 р.; відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом
"терапевтична стоматологія" Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/38-М
Всього: 8 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
24.04.2008 N 13

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики
залишені без розгляду

1 Відкрите акціонерне товариство "Державна енергогенеруюча
компанія "Центренерго"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1 Ідентифікаційний код: 22927045 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначене найменування юридичної особи Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/01-М
2 Відкрите акціонерне товариство "ТУРИСТИЧНА ФІРМА
ЛЬВІВ-СУПУТНИК"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116 Ідентифікаційний код: 13811487 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: посада керівника медичного
закладу не відповідає номенклатурі лікарських посад, затвердженій
наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; у висновку
державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначений ідентифікаційний код Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/02-М
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКТОР Лтд"
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Дрогобицька, 14, кв. 21 Ідентифікаційний код: 20792977 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: копія трудової книжки керівника
закладу охорони здоров'я засвідчена не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/03-М
4 Приватне підприємство "ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БОЛЮ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лисенка, 1 Ідентифікаційний код: 22926778 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не містить висновку щодо відповідність стану матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання для провадження господарської
діяльності з медичної практики Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/04-М
5 Приватне підприємство "ЛУГМЕДТОРГ"
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Українська, 9 Ідентифікаційний код: 24205281 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність між наказом
про призначення головного лікаря від 27.03.2008 N 10, трудовою
книжкою та пунктом 1.6 довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/05-М
6 Холод Валерій Васильович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Оржицький р-н, смт Оржиця,
вул. Лесі Українки, 3 Ідентифікаційний код: 2214811859 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: пункт 1.3 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики містить
не повну інформацію; копія трудової книжки засвідчена
не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/09-М
7 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-медична
фірма "АВІЦЕННА"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 26 Ідентифікаційний код: 22767386 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: пункти 1.3 та 1.6 довідки про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики містить
не повну інформацію; а також повідомляємо, що виявлена
невідповідність головного лікаря єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/12-М
8 Ратівецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Ратівці, вул. Кошута, 1 Ідентифікаційний код: 22095768 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо керівника медичного закладу у поданих документах Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/17-М
9 Григоришин Іван Іванович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Довженка, 65 Ідентифікаційний код: 2065100193 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві не вказана адреса
проживання суб'єкта господарювання; пункт 1.3 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
заповнений неналежне Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/18-М
10 Водов Юрій Олександрович
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Шкапіна, 87, кв. 11 Ідентифікаційний код: 2529213634 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
між пунктами 2.3 "а" та 2.3 "г" довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики; виявлена
розбіжність адреси провадження діяльності у поданих документах Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/01-М
11 Приватне підприємство "СОМАРІНА"
Місцезнаходження: м. Житомир, пров. 5-й Лісний, 8 Ідентифікаційний код: 24701121 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
місцезнаходження суб'єкта господарювання у поданих документах;
виявлена розбіжність між наказом про призначення головного лікаря
та записом в його трудовій книжці; пункт 6.1 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не заповнений Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/02-М
12 Сайтарли Олена Борисівна
Місцезнаходження: Херсонська обл., Великолепетинський р-н,
смт Велика Лепетиха, вул. Лермонтова, 9-а Ідентифікаційний код: 2133910683 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність підпису
суб'єкта господарювання між заявою та довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/07-М
13 Хмельницька міська станція швидкої медичної допомоги
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20 Ідентифікаційний код: 02004723 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: пункт 1.3 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
заповнений неналежно; виявлена розбіжність переліку лікарських
спеціальностей у поданих документах Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/03-М
14 Організація об'єднання горомадян "Інститут новітньої
медицини"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Лемківська, 26 Ідентифікаційний код: 34814780 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не підписана керівником закладу охорони здоров'я Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/04-М
15 Удовичко Микола Якимович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бахмацький р-н,
село Курінь, вул. Ватутіна, 3-б Ідентифікаційний код: 1808707836 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначений ідентифікаційний номер Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/05-М
16 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІЛЕМЕД"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Виборзька, 70 Ідентифікаційний код: 30679290 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо керівника суб'єкта господарювання між заявою, довідкою про
внесення до ЄДРПОУ, довідкою про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики та наказом про
призначення головного лікаря Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/11-М
17 Дочірнє підприємство "Санаторій "Озерний"
ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України
"Укрпрофоздоровниця"
Місцезнаходження: Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна Ідентифікаційний код: 02649153 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог (не зазначений вид господарської діяльності, на який суб'єкт
господарювання має намір отримати ліцензію) Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/12-М
18 Колеснік Микола Федорович
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ,
бульвар Гайдара, 10-а, кв. 149 Ідентифікаційний код: 1945404412 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: копія трудової книжки засвідчена
не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/13-М
19 Приватне підприємство "Приватна сучасна стоматологія"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Волоська, 24, офіс 25 Ідентифікаційний код: 33943079 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не підписана керівником закладу охорони здоров'я Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/20-М
20 Силюк Тарас Анатолійович
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н,
м. Городок, вул. Стуса, 58 Ідентифікаційний код: 2314905355 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію
фізичної особи - підприємця та копія трудової книжки засвідчені
не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/03-М
21 Комунальна установа "Сумська міська клінічна лікарня N 5"
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Марко Вовчок, 2 Ідентифікаційний код: 02000317 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності між заявою, висновком державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики та довідкою про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/04-М
22 Журавель Володимир Богданович
Місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Офіцерський, 75-а Ідентифікаційний код: 2530700515 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: копія трудової книжки засвідчена
не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/13-М
23 Приватне підприємство "МД-СТОМАТОЛОГІЯ"
Місцезнаходження: Рівненська обл., Костопільський р-н,
м. Костопіль, вул. Затишна, 9, кв. 2 Ідентифікаційний код: 35630967 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в пункті 1.3 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики,
не зазначено найменування закладу охорони здоров'я відповідно до
вимог наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів
з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; у висновку
державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначене найменування суб'єкта
господарювання Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/17-М
24 Приватне підприємство "Науково-консультативний і
діагностичний медичний центр "ГОЛОВНИЙ БІЛЬ"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, площа Жовтнева, 14 Ідентифікаційний код: 24445149 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в пункті 1.2. довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не зазначені лікарські спеціальності, в пункті 1.3 довідки
не зазначено найменування закладу охорони здоров'я відповідно до
вимог наказу МОЗ України від 28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про
затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських,
провізорських посад та посад молодших спеціалістів з
фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"; виявлена
розбіжність переліку лікарських спеціальностей у поданих
документах; висновок державної санітарно-епідеміологічної служби
про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і
правил щодо здійснення медичної практики не має юридичних ознак
(номеру і дати) та ідентифікаційного коду: в заяві не вірно
зазначений ідентифікаційний код; наказ про призначення головного
лікаря виданий з порушенням вимог чинного законодавства Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/22-М
25 Динько Костянтин Іванович
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, кв. 165 Ідентифікаційний код: 2493912677 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в довідці про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
не зазначене місце правадження діяльності; копія трудової книжки
засвідчена не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/24-М
26 Приватне підприємство "АГД-ДІАГНОСТИКА"
Місцезнаходження: м. Львів, площа Кропивницького, 3, кв. 11 Ідентифікаційний код: 35186001 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
між пунктом 1.6 довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики та записом в трудовій
книжці керівника закладу охорони здоров'я Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/29-М
Всього: 26 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
24.04.2008 N 13

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики

1 Обласне комунальне підприємство "Готельний комплекс
"ДНІПРО" Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Фрунзе, 13 Ідентифікаційний код: 14183754 Переоформити ліцензію АБ N 121167 від 29.12.2004 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія терміном дії з 24.04.2008
по 29.12.2009 Ліцензію АБ N 121167 від 29.12.2004 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/26-М
2 Відкрите акціонерне товариство "Санаторій для батьків
з дітьми "ЧОРНОМОРЕЦЬ" Місцезнаходження: АР Крим, Бахчисарайський р-н, с. Піщане,
вул. Набережна, 2 Ідентифікаційний код: 05532351 Переоформити ліцензію АВ N 300482 від 03.11.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю фізіотерапія,
акушерство і гінекологія, педіатрія, терапія, лікувальна
фізкультура, функціональна діагностика, урологія, ультразвукова
діагностика, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика,
отоларингологія терміном дії з 24.04.2008 по 03.11.2011 Ліцензію АВ N 300482 від 03.11.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 18.04.2008 N 1804/39-М
3 Державний заклад "Лінійна поліклініка на станції Родакове
ДП "Донецька залізниця"
Місцезнаходження: Луганська обл., Слов'яносербський р-н,
смт Родакове, кв-л Леніна, 36 Ідентифікаційний код: 04855589 Переоформити ліцензію АБ N 292752 від 12.10.2005 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і
управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна
фізкультура, офтальмологія, педіатрія, рентгенологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
терапія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія,
фельдшер, акушерство, лаборант клініко-діагностичної лабораторії,
рентгенлаборант, медична сестра, медична сестра з фізіотерапії,
медична сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури,
медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з
стоматології, медичний статистик терміном дії з 24.04.2008 по
12.10.2010 Ліцензію АБ N 292752 від 12.10.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/09-М
4 Кіщенко Марина Анатоліївна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Ситова, 9, кв. 141 Ідентифікаційний код: 2421810329 Переоформити ліцензію АБ N 203161 від 20.07.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності та зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія
терміном дії з 24.04.2008 по 20.07.2010 Ліцензію АБ N 203161 від 20.07.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/16-М
5 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСТЕДЕНТАКС"
Місцезнаходження: м. Київ, б-р Лесі Українки, 30-б Ідентифікаційний код: 31569695 Переоформити ліцензію АБ N 202501 від 08.06.2005 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія, ортодонтія,
дитяча стоматологія терміном дії з 24.04.2008 по 08.06.2010 Ліцензію АБ N 202501 від 08.06.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/17-М
6 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санті"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 100 Ідентифікаційний код: 22925856 Переоформити ліцензію АВ N 348388 від 22.06.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, стоматологія терміном дії
з 24.04.2008 по 22.06.2012 Ліцензію АВ N 348388 від 22.06.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/19-М
7 Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ГАЛС"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Щербакова, 68-а, кв. 78 Ідентифікаційний код: 19350856 Переоформити ліцензію АВ N 116194 від 06.04.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія терміном дії з 24.04.2008 по 06.04.2011 Ліцензію АВ N 116194 від 06.04.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/26-М
8 Товариство з обмеженою відповідальністю "Алкіон"
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 16, кв. 126 Ідентифікаційний код: 23498304 Переоформити ліцензію АВ N 367848 від 14.09.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія терміном дії з 24.04.2008
по 14.09.2012 Ліцензію АВ N 367848 від 14.09.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/27-М
9 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Експертно-діагностичний центр Ланамедекс"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Черняховського, 13, кв. 26 Ідентифікаційний код: 34995154 Переоформити ліцензію АВ N 386519 від 08.11.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, дерматовенерологія, неврологія, наркологія,
отоларингологія, офтальмологія, терапія, стоматологія, хірургія,
психіатрія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика
терміном дії з 24.04.2008 по 08.11.2012 Ліцензію АВ N 386519 від 08.11.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/35-М
Всього: 9 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
24.04.2008 N 13

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Демянчук Лариса Петрівна
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Шелушкова, 104, кв. 46 Ідентифікаційний код: 2388913261 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Житомир, пр-т Миру, 13, кв. 107 Реєстраційне досьє від 21.04.2008 N 2104/09-М
2 Бондарук Ігор Зіновійович
Місцезнаходження: Волинська обл., Любомльський р-н,
м. Любомль, вул. К. Антонова, 10, 10 Ідентифікаційний код: 2447410671 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., Любомльський р-н, м. Любомль,
вул. Б. Хмельницького, 2 Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/08-М
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО УКРАЇНА"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Північна, 2/58 літера "А" Ідентифікаційний код: 34709124 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дерматовенерологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, генетика
лабораторна, вірусологія, бактеріологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Підвисоцького, 6 м. Миколаїв, вул. Корабелів, 7 м. Житомир, вул. Котовського, 60, к. 3, в приміщенні ТОВ
"Житомирська міська профполіклініка" Реєстраційне досьє від 22.04.2008 N 2204/21-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАСТОМ"
Місцезнаходження: м. Луганськ, кв-л Волкова, 3-а Ідентифікаційний код: 20169942 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю анестезіологія, дитяча
анестезіологія, дитяча стоматологія, дитяча хірургія, ортодонтія,
ортопедична стоматологія, рентгенологія, стоматологія,
терапевтична стоматологія, фізіотерапія, хірургічна стоматологія,
хірургія за місцем провадження діяльності м. Луганськ, кв. 50 років Жовтня, 23-а Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/15-М
5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптима-форм"
Місцезнаходження: м. Луганськ, кв-л Солнєчний, 26, кв. 1 Ідентифікаційний код: 32372265 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, зубний технік за місцем провадження діяльності м. Луганськ, кв. Солнєчний, 17-а, прим. 163 Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/16-М
Всього: 5 справ.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
24.04.2008 N 13

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення препаратів
з них залишені без розгляду

1 Краснолуцька обласна станція переливання крові
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Красний Луч,
вул. Індустріальна, 17 Ідентифікаційний код: 05492410 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не подані інструкції відповідно
до вимог наказу МОЗ України від 05.07.99 N 164 ( v0164282-99 )
"Про затвердження інструкцій, що регламентують діяльність закладів
служби крові" та наказу МОЗ України від 01.08.2005 N 385
( z0895-05 ) "Про інфекційну безпеку донорської крові та її
компонентів" Реєстраційне досьє від 23.04.2008 N 2304/01-К
Всього: 1 справа.вгору